Jeg jobber som toller på en av Norges største grenseoverganger (Svinesund tollsted).

Jobben min går blant annet ut på å avdekke ulovlig innførsel av restriksjonsbelagte varer som for eksempel narkotika, våpen og dopingmidler. Jeg jobber også med å sikre en korrekt og effektiv innførsel av lovlige varer.

Min arbeidshverdag er variert og innholdsrik. Som toller er du en del av et arbeidsmiljø med masse erfaring, intuisjon og kompetanse!