Jeg er utdannet jurist og jobber i Tolldirektoratet med offentlige anskaffelser.

Jobben er en administrativ støttefunksjon som skal tilrettelegge for og styrke etatens kjernevirksomhet.

Siden vi er en offentlig etat må Tolletatens behov for varer og tjenester dekkes gjennom konkurranseutsettelse. Slik sikrer vi at Tolletaten får riktig og pålitelig utstyr, til best mulig pris. Dette fristiller ressurser som kan gå til kontrollvirksomhet!


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger