<  
>  

Trainee Narvikregionen

Som trainee får du foruten god arbeidserfaring også delta i tilrettelagt kompetanseprogram og nettverksaktiviteter.
Trainee Narvikregionen

Trainee Narvikregionen er et regionalt traineeprogram, som kobler sammen nyutdannede kandidater på bachelor- og masternivå, med spennende arbeidsgivere i en region av 7 kommuner.

Narvikregionen Næringsforening (NRNF) har prosjektansvaret for traineeordningen som starter i 2021.

Traineen

 • har bachelor- eller mastergrad fra universitet eller høgskole.
 • ikke mer enn 3 års relevant arbeidserfaring etter endt studie.
 • kan kommunisere på norsk – både muntlig og skriftlig.
 • Traineene får et skreddersydd kompetanseprogram som består av lederkurs, seminarer og studietur.
 • Kompetanseprogrammet legger opp til bedriftsbesøk, nettverkssamlinger og aktiviteter for å styrke deltakernes tilknytning og nettverk til kommuner og næringslivet.

 

Språk 

 • Det er en forutsetning at traineen behersker norsk på et godt nivå skriftlig og muntlig.

Language

 • It is essential that the trainee speaks and write Norwegian at a good level.

 

Hvordan søke?
Du kan søke på en av de ledige stillingene, men vi vil anbefale deg å sende en åpen søknad, da er du aktuell for alle stillingene innen ditt fagfelt. 

Søknaden utformes fritt etter eget ønske, men bør inneholde:

 • CV
 • Kort søknadsbrev som forteller litt om din motivasjonen for å delta i programmet
 • Karakterutskrift fra nåværende studium og evt. øvrige høyskole-/universitetsstudier
 • Andre relevante attester, referanser o.l. 

Relaterte stillingsannonser
logo
Jurist plan- og byggesak
Vi søker etter en samfunnsengasjert kollega som ønsker å jobbe med saksbehandling og oppgaver innenfor plan- og bygningsrett.  Til stillingen ligger saksbehandling og veiledning av saker etter plan- og bygningsloven med vekt på tilsyn, ulovlighetsoppfølging og klagebehandling. Du vil jobbe tverrfaglig og vil samarbeide med innbyggere, sektormyndigheter, samt interne og eksterne aktører innenfor samfunns- og næringsliv.  Narvik kommune saksbehandler også byggesøknader og reguleringssaker for Evenes kommune.  Vi ønsker at du er en dyktig og motivert jurist med interesse for fagområdet. Har du erfaring med byggesaksbehandling, veiledning eller ulovlighetsoppfølgning etter plan- og bygningsloven er dette et stort pluss.   Enhet areal- og samfunnsutvikling består av fagområdene kart, oppmåling, plan, folkehelse, miljørettet helsevern, miljø, byggesak, eiendomsskatt og landbruk, naturforvaltning og havbruk. Enheten spiller en viktig og sentral rolle i utviklingen av Narviksamfunnet og står overfor mange store og spennende utviklingsoppgaver. Enheten har 38 ansatte.   Arbeidssted er fortrinnsvis Narvik. Dersom den best kvalifiserte kandidaten ønsker arbeidssted Ballangen eller Kjøpsvik kan dette være aktuelt.   Arbeidsoppgaver Saksbehandle saker etter plan- og bygningsloven Klagesaksbehandling Tilsyns- og ulovlighetsoppfølging. Forberedelse av saksfremlegg til politiske utvalg Bistå i saksbehandling og veiledning av jurdiske problemstillinger innenfor enhetens øverige fagområder.  Kvalifikasjoner Master i rettsvitenskap  God kjennskap til plan- og bygningsloven og annet aktuelt regelverk og veiledere er en fordel Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper   Førekort klasse B  Personlige egenskaper Du er positiv og løsningsorientert  Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe på tvers av fagfelt Du er en engasjert lagspiller med godt humør Du er strukturert og har høy arbeidskapasitet Du har god helhetsforståelse Du er mål- og resultatorientert Du er initiativrik, lærevillig og selvgående Vi tilbyr Muligheten til å jobbe i et spennende tverrfaglig miljø, med høyt faglig nivå. Lønn etter avtale  Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Flyttegodtgjøring etter avtale.  Som ny i Narvik kommune tilbyr vi gratis barnehageplass og gratis SFO i 6 måneder, årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår eller treningskort i Stetindhallen. For traineestillingen gjelder det 6 måneders prøvetid.Søknadsfrist: FortløpendeAnsettelse: Vurderes fortløpende Ta gjerne kontakt! Har du spørsmål om traineeprogrammet, ta gjerne kontakt med prosjektleder Hilde M. Normark her: tlf. 94890222 / post@traineenarvik.no   Info og søknadsskjema      
Frist Fortløpende
Les mer
logo
Arealplanlegger
Har du lyst til å være med å utvikle Narvik for fremtiden med fokus på bærekraft, næringslivsutvikling, bolyst og innbyggerinvolvering? Det skjer mye spennende og positivt i Narvik, og vi planlegger for stor vekst i årene som kommer. Vi søker nå etter en arealplanlegger som kan bidra til denne utviklingen.     Du vil jobbe med sakshandling av private reguleringsplaner, områdeplaner og utarbeide kommunens overordende planer. Som arealplanlegger ivaretar du kommunens rolle som planmyndighet. Til dette ligger veiledning, saksbehandling, klagebehandling og utarbeidelse av kommunens planer og strategier i tråd med kommunens planstrategi.  Du vil også saksbehandle private reguleringsplaner for Evenes kommune.  Stillingen har en sentral rolle i kommunens arbeid med bærekraftig samfunnsomstilling. Du vil jobbe tverrfaglig og vil samarbeide med innbyggere, sektormyndigheter, samt interne og eksterne aktører innenfor samfunns- og næringsliv. Til stillingen ligger både prosjektledelse og prosjektarbeid innenfor enhetens ansvarområde med et særlig fokus på by- og stedutvikling, bærekraft, mobilitet, innovasjon og medvirkning.   Enhet areal- og samfunnsutvikling består av fagområdene kart, oppmåling, plan, folkehelse, miljørettet helsevern, miljø, byggesak, eiendomsskatt og landbruk, naturforvaltning og havbruk. Enheten spiller en viktig og sentral rolle i utviklingen av Narviksamfunnet og står overfor mange store og spennende utviklingsoppgaver. Enheten har 38 ansatte.   Arbeidssted er fortrinnsvis Narvik. Dersom den best kvalifiserte kandidaten ønsker arbeidssted Ballangen eller Kjøpsvik kan dette være aktuelt. Arbeidsoppgaver Saksbehandling og veiledning av private reguleringsplaner  Utarbeidelse av overordnede planer og strategier  Arbeid med digitalt kartverk Prosjektledelse, prosjektabeid og prosessveiledning  Saksbehandling, analyse og utviklingsarbeid knyttet til enhetens andre fagområder  Kvalifikasjoner Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis mastergrad Kjennskap til relevant lovverk og GIS Kunnskap og gjerne erfaring fra bærekraftig samfunnsomstilling  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, norsk og engelsk. Personlige egenskaper vektlegges Personlige egenskaper Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe på tvers av fagfelt Du er en engasjert lagspiller med godt humør Du har høy arbeidskapasitet Du har god helhetsforståelse Resultatorientert, analytisk og strukturert Gode ferdigheter i kommunikasjon Målrettet og løsningsorientert Du er initiativrik, lærevillig og selvgående  Vi tilbyr Muligheten til å jobbe i et spennende tverrfaglig miljø, med høyt faglig nivå. Lønn etter avtale  Gode forsikrings- og pensjonsordninger Flyttegodtgjøring etter avtale  Som ny i Narvik kommune tilbyr vi gratis barnehageplass og gratis SFO i 6 måneder, årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår eller treningskort i Stetindhallen. For traineestillingen gjelder det 6 måneders prøvetid. Søknadsfrist: FortløpendeAnsettelse: Vurderes fortløpende Ta gjerne kontakt! Har du spørsmål om traineeprogrammet, ta gjerne kontakt med prosjektleder Hilde M. Normark her: tlf. 94890222 / post@traineenarvik.no   Info og søknadsskjema
Frist Fortløpende
Les mer
Andre ledige stillinger hos Trainee Narvikregionen
logo
Jurist plan- og byggesak
Vi søker etter en samfunnsengasjert kollega som ønsker å jobbe med saksbehandling og oppgaver innenfor plan- og bygningsrett.  Til stillingen ligger saksbehandling og veiledning av saker etter plan- og bygningsloven med vekt på tilsyn, ulovlighetsoppfølging og klagebehandling. Du vil jobbe tverrfaglig og vil samarbeide med innbyggere, sektormyndigheter, samt interne og eksterne aktører innenfor samfunns- og næringsliv.  Narvik kommune saksbehandler også byggesøknader og reguleringssaker for Evenes kommune.  Vi ønsker at du er en dyktig og motivert jurist med interesse for fagområdet. Har du erfaring med byggesaksbehandling, veiledning eller ulovlighetsoppfølgning etter plan- og bygningsloven er dette et stort pluss.   Enhet areal- og samfunnsutvikling består av fagområdene kart, oppmåling, plan, folkehelse, miljørettet helsevern, miljø, byggesak, eiendomsskatt og landbruk, naturforvaltning og havbruk. Enheten spiller en viktig og sentral rolle i utviklingen av Narviksamfunnet og står overfor mange store og spennende utviklingsoppgaver. Enheten har 38 ansatte.   Arbeidssted er fortrinnsvis Narvik. Dersom den best kvalifiserte kandidaten ønsker arbeidssted Ballangen eller Kjøpsvik kan dette være aktuelt.   Arbeidsoppgaver Saksbehandle saker etter plan- og bygningsloven Klagesaksbehandling Tilsyns- og ulovlighetsoppfølging. Forberedelse av saksfremlegg til politiske utvalg Bistå i saksbehandling og veiledning av jurdiske problemstillinger innenfor enhetens øverige fagområder.  Kvalifikasjoner Master i rettsvitenskap  God kjennskap til plan- og bygningsloven og annet aktuelt regelverk og veiledere er en fordel Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper   Førekort klasse B  Personlige egenskaper Du er positiv og løsningsorientert  Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe på tvers av fagfelt Du er en engasjert lagspiller med godt humør Du er strukturert og har høy arbeidskapasitet Du har god helhetsforståelse Du er mål- og resultatorientert Du er initiativrik, lærevillig og selvgående Vi tilbyr Muligheten til å jobbe i et spennende tverrfaglig miljø, med høyt faglig nivå. Lønn etter avtale  Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Flyttegodtgjøring etter avtale.  Som ny i Narvik kommune tilbyr vi gratis barnehageplass og gratis SFO i 6 måneder, årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår eller treningskort i Stetindhallen. For traineestillingen gjelder det 6 måneders prøvetid.Søknadsfrist: FortløpendeAnsettelse: Vurderes fortløpende Ta gjerne kontakt! Har du spørsmål om traineeprogrammet, ta gjerne kontakt med prosjektleder Hilde M. Normark her: tlf. 94890222 / post@traineenarvik.no   Info og søknadsskjema      
Frist Fortløpende
Les mer
logo
Arealplanlegger
Har du lyst til å være med å utvikle Narvik for fremtiden med fokus på bærekraft, næringslivsutvikling, bolyst og innbyggerinvolvering? Det skjer mye spennende og positivt i Narvik, og vi planlegger for stor vekst i årene som kommer. Vi søker nå etter en arealplanlegger som kan bidra til denne utviklingen.     Du vil jobbe med sakshandling av private reguleringsplaner, områdeplaner og utarbeide kommunens overordende planer. Som arealplanlegger ivaretar du kommunens rolle som planmyndighet. Til dette ligger veiledning, saksbehandling, klagebehandling og utarbeidelse av kommunens planer og strategier i tråd med kommunens planstrategi.  Du vil også saksbehandle private reguleringsplaner for Evenes kommune.  Stillingen har en sentral rolle i kommunens arbeid med bærekraftig samfunnsomstilling. Du vil jobbe tverrfaglig og vil samarbeide med innbyggere, sektormyndigheter, samt interne og eksterne aktører innenfor samfunns- og næringsliv. Til stillingen ligger både prosjektledelse og prosjektarbeid innenfor enhetens ansvarområde med et særlig fokus på by- og stedutvikling, bærekraft, mobilitet, innovasjon og medvirkning.   Enhet areal- og samfunnsutvikling består av fagområdene kart, oppmåling, plan, folkehelse, miljørettet helsevern, miljø, byggesak, eiendomsskatt og landbruk, naturforvaltning og havbruk. Enheten spiller en viktig og sentral rolle i utviklingen av Narviksamfunnet og står overfor mange store og spennende utviklingsoppgaver. Enheten har 38 ansatte.   Arbeidssted er fortrinnsvis Narvik. Dersom den best kvalifiserte kandidaten ønsker arbeidssted Ballangen eller Kjøpsvik kan dette være aktuelt. Arbeidsoppgaver Saksbehandling og veiledning av private reguleringsplaner  Utarbeidelse av overordnede planer og strategier  Arbeid med digitalt kartverk Prosjektledelse, prosjektabeid og prosessveiledning  Saksbehandling, analyse og utviklingsarbeid knyttet til enhetens andre fagområder  Kvalifikasjoner Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis mastergrad Kjennskap til relevant lovverk og GIS Kunnskap og gjerne erfaring fra bærekraftig samfunnsomstilling  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, norsk og engelsk. Personlige egenskaper vektlegges Personlige egenskaper Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe på tvers av fagfelt Du er en engasjert lagspiller med godt humør Du har høy arbeidskapasitet Du har god helhetsforståelse Resultatorientert, analytisk og strukturert Gode ferdigheter i kommunikasjon Målrettet og løsningsorientert Du er initiativrik, lærevillig og selvgående  Vi tilbyr Muligheten til å jobbe i et spennende tverrfaglig miljø, med høyt faglig nivå. Lønn etter avtale  Gode forsikrings- og pensjonsordninger Flyttegodtgjøring etter avtale  Som ny i Narvik kommune tilbyr vi gratis barnehageplass og gratis SFO i 6 måneder, årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår eller treningskort i Stetindhallen. For traineestillingen gjelder det 6 måneders prøvetid. Søknadsfrist: FortløpendeAnsettelse: Vurderes fortløpende Ta gjerne kontakt! Har du spørsmål om traineeprogrammet, ta gjerne kontakt med prosjektleder Hilde M. Normark her: tlf. 94890222 / post@traineenarvik.no   Info og søknadsskjema
Frist Fortløpende
Les mer
Kontaktpersoner
Prosjektleder
Om Trainee Narvikregionen

Trainee Narvikregionen er et regionalt traineeprogram, som kobler sammen nyutdannede kandidater på bachelor- og masternivå, med spennende arbeidsgivere i en region av 7 kommuner. Her kan du sende søknad eller ta kontakt med oss for info: http://traineenarvik.no