<  
>  

Trainee Telemark

Som trainee i Trainee Telemark får du en unik start på din karrière. Du får testet ut et fantastisk område, spennende potensielle arbeidsgivere.
Om traineeprogram

5 gode grunner til å bli trainee i Trainee Telemark

  • En unik introduksjon til arbeidslivet
  • Arbeidserfaring i opptil tre bedrifter over 18 måneder
  • Mulighet til å videreutvikle personlige egenskaper og kompetanse
  • Nettverksbygging
  • Du ønsker å bo og arbeide i Telemark etter endte masterstudier

Trainee Telemark ønsker kandidater med en fagbakgrunn som har en naturlig plass i privat næringsliv og offentlige virksomheter i Telemark. 17 spennende Telemarksbedrifter tilbyr høyt utdannede kandidater en enestående karrierestart i regionen. Etter gjennomført program vil traineene få bred arbeidserfaring som vil åpne for spennende arbeidsmuligheter.
 
Hva forventes det av deg?

Du er nyutdannet og har en mastergrad.

Trainee-programmet utgjør en win-win-situasjon for trainee og bedrift. Medlemsbedriftene ønsker å benytte traineens kompetanse i sin drift. Dette kan eksempelvis innebære å få løftet noen enkeltprosjekter.

Det er ofte et ønske fra bedriftene om å bli utfordret. Det forventes at den analytiske kompetansen du har tilegnet deg gjennom mastergradstudiene vil komme til sin rett. Som trainee kommer du utenfra med friske øyne, og kan tilføre bedriften verdifulle innspill.

Som trainee i Trainee Telemark skal du være en god ambassadør både for programmet og bedriftene du blir utplassert i.

Trainee Telemark har trygge og gode rammer, men vil fortsatt utfordre deg på mange ulike områder. Det forventes at du engasjerer deg og utnytter tiden din hos hver bedrift til det fulle. På denne måten vil trainee-programmet bli en spennende lærings- og utviklingsmulighet, samtidig som du blir tatt godt vare på i din første tid i arbeidslivet.

 

Opptaksperiode

Vi har to opptak per år:
- en opptaksperiode i april med oppstart 1. september
- en opptaksperiode i oktober med oppstart 1. mars

 

Hva får du?

Som trainee blir du ansatt i Trainee Telemark, men leid ut til hver enkelt bedrift. Vanligvis legger man opp til et forløp på 3 x 6 måneders engasjement, men med mulighet for annen rullering avhengig av kompetanse og behov.

Du får en unik start på din karriere. Du får testet ut et fantastisk område, spennende potensielle arbeidsgivere og ikke minst får du testet ut deg selv. En kandidat som har vært gjennom engasjementer i opptil tre forskjellige bedrifter over en 18 måneders periode har vist tilpasningsdyktighet, skaffet seg verdifull kompetanse og økt sin verdi på arbeidsmarkedet.

Som nyutdannet mastergradstudent bringer du inn vitalitet og kompetanse i bedriften, og du kan i større grad føle deg verdsatt idet du entrer arbeidslivet.

Både bedriften og traineen får testet hverandre. Målet er at traineen ender opp med et interessant jobbtilbud hos en av bedriftene etter endt program. Erfaringene innhentet fra Sørlandet og andre regioner viser positive utslag, og at over 75% av traineene blir fast engasjert og bosetter seg i regionen.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Trainee Telemark
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Les mer om muligheter hos Trainee Telemark
Om Trainee Telemark

.

Trainee Telemark er et regionalt trainee-program, et samarbeidsprosjekt mellom virksomheter i regionen, støttet av fylkeskommunen, Høgskolen i Telemark og Vekst i Grenland.

Hensikten er å styrke konkurransekraften ved at virksomheter i regionen får tilgang til høyt utdannet arbeidskraft. Samtidig styrker det også regionen at flere med høy utdanning bosetter seg her. Vi gir den unge en spennende og attraktiv inngang til arbeidslivet og sin karrierevei.

Ordningen kan komplettere eksisterende trainee-ordninger eller gjøre det mulig å engasjere en trainee for bedrifter som ikke har en ordning. Bedriftene slipper å ta risiko og kostnad med ansettelse . Trainee ressursen leies fra trainee selskapet i 6 måneder. Traineen har vanligvis et opplegg med 3 x 6 måneders engasjement, men med mulighet for annen rullering avhengig av kompetanse og behov. Både bedriften og trainee får testet hverandre. Målet er at traineen ender opp med et interessant jobbtilbud og fast ansettelse hos en av bedriftene etter endt program.

Erfaringene innhentet fra Sørlandet og andre steder viser begeistrede brukere av ordningen. Disse unge mastergradstudentene bringer inn vitalitet og en analytisk kompetanse som det ikke er så lett å rekruttere området. Effekten av slike ordninger har vist at over 75% av traineene blir fast engasjert og bosetter seg i regionen.

Slike trainee-ordninger, for å tiltrekke høyt utdannede, finnes i de fleste regioner i Norge. Våren 2013 gjennomførte vi et forstudie der vi verifiserte at denne ordningen har livets rett også i denne delen av landet. Vi inviterer interesserte virksomheter til å ta kontakt og være med på dette felles løft for å bringe de beste ressurser til regionen.