Traineeprogram

Elkems tekniske traineeprogram - Elkem

 • Antall traineer
  1
 • Tiltredelse
  Oktober/november

Om traineeprogrammet

Vil du bidra i utviklingen av fornybare energiløsninger og miljøvennlig materiale?

Elkems 2-årige traineeprogram for ingeniører legger til rette for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter, personlig mentor og individuelle utviklingsplaner. For dyktige og motiverte kandidater vil programmet danne et godt grunnlag for videre utviklingsmuligheter i selskapet.

Når og hvor søker jeg?

Vi ansetter normalt sett 3-4 traineer hvert høstsemester. Oppstart vil være påfølgende år. Du kan registrere søknaden din eletronisk på Ledige stillingerSøknadsfrist: Sent oktober/tidlig november. 

Hvem er vi ute etter?

Hvis beskrivelsen nedenfor passer på deg, må du ikke nøle med å søke.

Du har master i teknologi med gode akademiske resultater innen:

  • materialteknologi, energi og miljø, kybernetikk, kjemi, mekanikk, metallproduksjon & produktutvikling, nanoteknologi eller fysikk
  • Behersker engelsk godt, skriftlig og muntlig
  • Du har gode samarbeidsevner
  • Du er initiativrik og ansvarlig
  • Du er fleksibel i forhold til oppgaver og geografisk mobilitet
Traineeprogrammet kort fortalt
 • 3 rotasjoner på Elkems verk og enheter
 • Lokal mentor og støtte fra traineekoordinator
 • Deltagelse på felles samlinger - introduksjon, verk, Hafjell/ Island annethvert år, avslutning
 • Opplæringen omfatter introduksjonsprogram, opplæring på jobben, samt interne og eksterne kurs
 • Individuell utviklingsplan
 • Deltagelse på ulike arrangementer ved universiteter
 • Blogging

Besøk bloggen for å få et innblikk i livet som trainee i Elkem. 

Fakta

Antall traineer Tiltredelse
1 Oktober/november
Arbeidssted Yrker
Trainee - Matematikk og naturfag Trainee - ingeniør/teknisk
Fagområder Bransjer
Matematikk og naturfag Teknologi og ingeniørfag Industri og produksjon Ingeniøryrker: Øvrig Engineering

Søknadsinformasjon ?

Aktuelle utlysninger nå!

 • Ønsker du å jobbe med fremtidens miljø- og materialløsninger? Elkems 2-årige traineeprogram er tilrettelagt for kandidater på mastergradsnivå. Programmet gir rom for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter, egen fadder og personlig utviklingsplan. Du vil normalt bli utplassert på tre ulike steder i Elkem. Vi søker deg som er nyutdannet, og ønsker en karriere innen industri. For dyktige og motiverte kandidater vil dette kunne være et springbrett til en karriere med svært interessante og utfordrende stillinger i selskapet.   De viktigste arbeidsoppgavene vil eksempelvis være: Driftsrelaterte problemstillinger Forskningsrettede prosjekter Forbedringsaktiviteter knyttet til våre prosesser Oppgavene vil variere etter behovene hos mottagende enhet Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Mastergrad / sivilingeniør med gode akademiske resultater Materialteknologi, produksjon og produktutvikling, energi og miljø, kybernetikk, nanoteknologi, mekatronikk, fysikk og kjemi Behersker engelsk godt, skriftlig og muntlig Gode samarbeidsevner Initiativrik og ansvarlig Fleksibel i forhold til oppgaver og mobilitet   Les mer om programmet og hvordan du kan søke på vår hjemmeside. Her kan du også lese traineebloggen for å få et innblikk i hverdagen til traineegruppa vår.  Arbeidssted:Elkems enheter  
  05.11.2017
  Bremanger, Orkdal, Rana, Sørfold
 • Do you want to contribute in the development of new energy and materials related solutions? Elkem's 2 year trainee programme is suitable for master graduates, and emphasises on personal and professional development through challenging work assignments and projects, personal mentor and individual development plan. We are looking for graduate candidates, who want a career in the processing industry. For skilled and motivated candidates, the programme will form a good basis for further development opportunities in the company.     The main work assignments could be: Operation-related issues Research-oriented projects Improvement activities associated with our processes The work assignments will vary according to the needs of the receiving unit Qualifications required for the position: Master of Science with great academic results - Materials technology, production & product development (machine engineering), energy & environment, cybernetics, nanotechnology, mechatronics, physics and chemical engineering Excellent cooperation skills Initiator and accountable Flexible when it comes to tasks and mobility  Please read more about the programme and how to apply at our website. Here you will also find our trainee blog. Arbeidssted:Elkem's units
  05.11.2017
  Bremanger, Orkdal, Rana, Sørfold
Flere muligheter
2 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger

Fakta om Elkem