<  
>  
Traineeprogram

EnergiTrainee - EnergiTrainee

Nyutdannede til traineestillinger innen nettvirksomheten

  • Trainee
    2
  • Tiltredelse
    August

Om traineeprogrammet

SINTEF Energi AS, Institutt for elkraftteknikk ved NTNU, BKK Nett AS, Lyse Elnett AS, Hafslund Nett AS, Statnett SF, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Energibedriftenes landsforening (Energi Norge) har i samarbeid etablert en EnergiTrainee-ordning innen nettvirksomheten.

EnergiTraineene engasjeres for en periode på to år. I løpet av denne perioden inngår 3 opphold, hver på ca 8 måneder. Det første oppholdet er hos SINTEF Energi, mens de siste oppholdene tilbringes hos to av de øvrige samarbeidspartnerne.

EnergiTrainee gir en unik mulighet til å utvikle seg faglig. I SINTEF Energi kan man jobbe videre med temaer fra masteroppgaven. I tillegg oppfordres man til å komme med innspill og påvirke egne arbeidsoppgaver. Sammen med erfarne medarbeidere gis EnergiTraineene mulighet til å arbeide med aktuelle problemstillinger sett fra ulike aktører i bransjen. Målet er at EnergiTraineene skal oppnå god kompetanse innenfor prioriterte områder i løpet av EnergiTrainee-perioden.

EnergiTraineene opparbeider seg et godt nettverk i bransjen gjennom opphold ved ledende energibedrifter og deltakelse på viktige konferanser og kurs. Dette gir en god startrampe for videre karriereutvikling.

EnergiTraineene er nyutdannede med mastergrad innen energi/elkraft som har interesse for nettvirksomheten.

Fakta

Trainee Tiltredelse
2 August
Arbeidssted Yrker
Trainee - Matematikk og naturfag Trainee - Ingeniør / Teknisk
Fagområde Bransje
Teknologi og ingeniørfag Olje / Gass / Energi / Kraft

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Nærmere informasjon om traineeordningene fåes ved henvendelse til:

Eivind Solvang, SINTEF Energiforskning AS

E-post: Eivind.Solvang@sintef.no 
Telefon: 73 59 71 81

Estimert søknadsfrist: november

Fakta om EnergiTrainee