Traineeprogram

Framtidsfylket Trainee - Framtidsfylket

Bli med i Norges største regionale traineeprogram og få full pakke i Sogn og Fjordane!

 • Antall traineer
  30
 • Tiltredelse
  Høst
 • Søknadsfrist
  Mars

Bli kjent med Framtidsfylket

Om traineeprogrammet

Framtidsfylket byr på ein utfordrande og kul jobb, nettverk med andre trainear i fylket og ikkje minst fagleg og personleg utvikling. Og du? Er du er glad i toppturar, ski, surfing eller stisykling? Då er Sogn og Fjordane plassen for deg!

Som trainee gjennom Framtidsfylket får du eit unikt innblikk i ei spennande bedrift i Sogn og Fjordane. Du får bruke utdanninga di i ei verksemd som set pris på kompetansen du kan by på. Gjennom fire traineesamlingar og ein utanlandstur får du eit tett og godt samhald med resten av traineekullet. Du blir kjent med det mangfaldige næringslivet i fylket og ikkje minst: du får minne for livet.

Felles krav til alle som søkjer Framtidsfylket Trainee: 

 • Fullført bachelor- eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
 • Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg

NB: Alle traineestillingane må søkast på gjennom Framtidsfylket.
Dersom du ikkje har brukar kan du registere deg her.

Søknadsfristen er 1. mars 2019.

Lurer du på korleis det er å vere trainee? Bli kjend med traineekullet 2018/19

Les meir om traineeordninga

Har du spørsmål? 
Ikkje nøl med å kontakt oss! 

 

Fakta

Antall traineer Tiltredelse
30 Høst
Arbeidssted Yrker
Trainee - IT/Informatikk Trainee - Juridiske fag Trainee - Matematikk og naturfag Trainee - Mediefag, journalistikk 3 mer
Fagområder Bransjer
Fiskeri- og landbruksfag Historie, religion, idéfag Hotell- og reiselivsfag Idrett og friluftsliv 11 mer Bankvirksomhet Øvrig Merkevarer / Konsumentprodukter Olje / Gass / Energi / Kraft 5 mer

Søknadsinformasjon ?

Du søkjer ved å logge inn på miside.framtidsfylket.no

1: Les om stillingane på framtidsfylket.no
2: Last opp CV'en din på miside.framtidsfylket.no
3: Under Framtidsfylket Trainee fana til venstre finn du stillingane. Skriv ein individuell tekst til søknadsbedrifta!

Estimert søknadsfrist: Mars

Normalt er søknadsfristen i februar/mars

Aktuelle utlysninger nå!

 • Med traineestilling som sjukepleiar får du Jobbe på fleire arbeidsstader for å få eit innblikk i ulike arbeidsområde innan sjukepleiefaget Traineetida gjer det mogeleg for deg å kunne arbeide med interessante og varierte arbeidsoppgåver, samt utvikle den sjukepleiefaglege kompetansen din   Me ser etter deg som er geriatrisk sjukepleiar/sjukepleiar med inntil tre års erfaring ynskjer faglege utfordringar og variasjon i arbeidet er motivert, lærevillig, strukturert og oppteken av å fullføre oppgåver har engasjement for pasientane og er stolt av yrket er utadvendt og har godt humør  er sjølvstendig samstundes som du samarbeider godt med andre har gode kommunikasjonsevner og norskkunnskap Personlege eigenskapar vil bli vektlagt. Det er krav om godkjend politiattest.   Me kan tilby  100 % stilling og gode mogelegheiter for fast tilsetting etter at traineeperioden er over Høg fagkompetanse og godt læringsmiljø Samarbeid med nyoppretta fagutviklarstilling Ulike velferdstilbod per tida gratis bruk av treningsrom/styrkerom Løn etter tariff God pensjons- og forsikringsordning   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee  Minimum bachelor- eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg  Traineeordninga går frå august til august.   
  01.03.2019
  Aurland
 • Som trainee i Strukturplast/Bano-gruppen tilbyr vi deg: Varierte arbeidsoppgåver i ei offensiv bedrift. Praktisk og spennande opplæring i både rekneskap og finans.   Opplæring på kontor og i fabrikk på Sandane.  Opplæring på fabrikk i Sverige.  Opplæring ved kontora i Oslo og Bergen.  Stillinga inngår i Strukturplast/Bano si rekneskapsavdeling.  Arbeidsstad er Sandane i Nordfjord, men noko reiseaktivitet må påreknast til ulike avdelingar i Stockholm, København, Oslo, Töcksfors (Sverige) og Bergen.   Kvalifikasjonar Utdanning innan økonomi/rekneskap.  Du må vere strukturert og like å jobbe både sjølvstendig og i team.  Du må vise engasjement for jobben, og vere villig til å stå på i hektiske periodar.   Som Framtidsfylket-trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg   Du får  Ei stilling i ei internasjonal industrigruppe i vekst, med stort potensiale og ein solid økonomi.  Du får jobbe i eit godt arbeidsmiljø med høg kompetanse, i ein region som gir deg mange moglegheiter til å dyrke friluftsinteresser.  Du får gode utviklingsmoglegheiter og konkurransedyktige vilkår.   Tilsetting: August 2019 til august 2020. Det er mogleg å starte tidlegare med arbeidsoppgåver som ligg utanfor trainee-ordninga. Eksempelvis våren 2019.  
  01.03.2019
  Sogn og Fjordane
 • Vi søker byggingeniør trainee! Bystøl AS søkjer etter ingeniør eller sivilingeniør innan byggteknikk til vårt kontor i Vik i Sogn. Me kan tilby oversiktleg og fleksibelt arbeidsmiljø med kort veg til sjefen. Du har stor fridom til å styra eigen arbeidsdag, og du kjem til å arbeida med spennande og utfordrande arbeidsoppgåver innan vasskraft og byggebransjen. Me er spesielt interesserte i deg som kan BIM eller er god på vassdragsteknikk, konstruksjonsteknikk eller anleggsteknikk.     Felles krav til alle som søkjer Framtidsfylket Trainee: Fullført bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg   Som Framtidsfylket Trainee får du: Ein spennande jobb og eit nettverk med andre trainear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsikt i eit mangfaldig næringsliv  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur  
  01.03.2019
  Vik
 • Trainee i Coast Seafood AS Blir du trainee hos oss, vil du ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram fra august 2019 til august 2020.    Som trainee i Coast Seafood AS får du: En unik karrierestart i et internasjonalt selskap Jobbe i eksportleddet i en av de viktigste næringene i Norge. En dynamisk, variert og spennende arbeidsdag, der du tidlig blir involvert i daglige arbeidsoppgaver Et tverrfaglig nettverk med andre traineer Faglig og personlig utvikling En mentor som følger deg opp Et unikt innblikk i mangfoldet næringslivet i Sogn og Fjordane har å by på   Hvem er du?  Du er stolt av fagkompetansen din og er faglig sterk Du er kvalitetsbevisst og ambisiøs Du tar initiativ og har en sterk gjennomføringsevne Om du i tillegg er fleksibel, engasjert og motivert – da ønsker vi å høre fra akkurat deg!   Hva skal du jobbe med? For at vi skal kunne utfordre 360 grader har vi behov for medarbeidere med ulik kunnskap og erfaring. Derfor søker vi etter en trainee som er motivert til å jobbe innen et eller flere av fagområdene: Salg Administrasjon Markedsføring Kvalitet Logistikk Innkjøp IT Økonomi og regnskap   Hvor skal du jobbe? Arbeidssted er Måløy, på hovedkontoret til Coast Seafood AS.   Som Framtidsfylket-trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg  
  01.03.2019
  Sogn og Fjordane
 • Hvordan vil du lykkes som ansatt i Deloitte? Som person er du ambisiøs, strukturert og har gode analytiske evner, samtidig som du samarbeider godt med andre og ser menneskene rundt deg. Vi ønsker kollegaer som er fremoverlente med stort engasjement for jobben, og evner å se problemstillinger fra et nytt perspektiv og ikke er redd for å utfordre det etablerte og viser sterk interesse til å sette seg inn i, forstå og se forbedringsmuligheter i andres virksomheter. Du er god til å skape relasjoner og har personlige egenskaper som gjør deg rustet til å bli en dyktig leder i fremtiden. Vi forventer at du er samvittighetsfull og motivert for å lære, viser integritet og tar ansvar for at du leverer høy kvalitet. I tillegg evner du å skape din egen forståelse for hvordan jobben som revisor/rådgiver kan skape verdi og gi mening – to make an impact that matters!   Vi ser for oss at du har: Utdannelse på bachelor- eller masternivå med økonomisk spesialisering Gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig skriftlig Motivasjon og interesse for å jobbe med noen av fylkets mest spennende selskaper Evnen til å ha mange baller i luften samtidig, og likevel levere kvalitet i arbeidet du utfører Erfaring og/eller interesse for IT-verktøy   Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk – muntlig og skriftlig   Som Framtidsfylket Trainee får du En spennende jobb og et nettverk med andre traineer i bedrifter i Sogn og Fjordane Faglig og personlig utvikling Innsikt i et mangfoldig næringsliv  Fire traineesamlinger og en utenlandstur   Hva kan Deloitte tilby deg? Du vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram fra august 2019 til august 2020. Du vil i tillegg få tilbud om fast ansettelse i Deloitte og delta i vår interne traineeordning og kursprogram Gode karrieremuligheter samt mulighet for nasjonal og internasjonal erfaring Du vil få tildelt egen fadder og coach som sammen vil sørge for at du får den støtten og veiledningen du trenger for å lykkes i din rolle gjennom fokus på dine styrker og hvordan du skal utvikle deg videre. De første ukene hos oss vil du få delta på en rekke kurs som er skreddersydd for å gi deg en solid start på arbeidslivet. Et levende og sosialt miljø og en bedriftskultur som bygger på tillit internt og eksternt Aktiv læring på prosjekter i samarbeid med erfarne kolleger Konkurransedyktig lønn med overtidsbetaling og gode betingelser  Et variert tilbud innen sosiale aktiviteter   Arbeidssted  Florø  Førde  Sogndal   Søknadsfrist 1. mars 2019. Vi ser frem til å motta din søknad!
  01.03.2019
  Flora, Førde, Sogndal
 • Di rolle som trainee Du vil bli kjent med og bidra til utvikling av løysingar som blir brukt av heile landets befolkning, løysingar som vårt samfunn er avhengig av. Di rolle i eit av våre team vil bli definert ut frå dine kunnskaper, interesserer og våre pågåande prosjekt. Du vil jobbe som trainee hos oss i eitt år – frå august 2019 til august 2020.   Dine kvalifikasjonar Det er viktig at du: er nysgjerrig og utforskande innan teknologi og metodikk, og evnar å sjå korleis det kan nyttast i våre løysingar har kunnskap om systemutvikling i Java, gjerne Spring-rammeverket har kunnskap om løysingsarkitektur kjenner til smidige utviklingsprosessar kan jobbe sjølvstendig og i team kan presentere teknologi og løysingar i forsamlingar, også til andre enn teknologar er engasjert, strukturert, analytisk og løysingsorientert   Vi kan tilby deg løn i lønsspennet kr 449 400 - kr 472 300 etter kvalifikasjonar gode forsikrings- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordningar eit godt sosialt miljø med dedikerte kollegaer, treningsrom og høve til trening i arbeidstida spennande arbeidsoppgåver med stort potensiale for personleg utvikling    Som Framtidsfylket Trainee får du ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane fagleg og personleg utvikling innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket Trainee minimum bachelor eller mastergrad maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg  
  01.03.2019
  Leikanger
 • Ønsker du å jobbe med fremtidens miljø- og materialløsninger? Trainee-programmet hos Elkem Bremanger gjennom Framtidsfylket, vil være tilrettelagt for kandidater på bachelor- og masternivå. Programmet gir rom for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter, egen fadder og personlig utviklingsplan. Du vil være plassert på Elkem Bremanger i hele trainee-perioden, men utviklingsplanen vil også innebære besøk på andre verk i Elkem.  Vi søker deg som er nyutdannet og ønsker en karriere innen industri. For dyktig og motiverte kandidater, vil dette være et mulig springbrett til en karriere med svært interessante og utfordrende stillinger i bedriften.    De viktigste arbeidsoppgavene vil eksempelvis være Driftsrelaterte problemstillinger Prosjekter Forbedringsaktiviteter knyttet til våre prosesser Oppgavene vil variere etter behovene på de ulike avdelingene   Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner Mastergrad eller bachelor med gode akademiske resultater Materialteknologi, produksjon og produktutvikling, energi og miljø, fysikk og kjemi Behersker engelsk godt, skriftlig og muntlig Gode samarbeidsevner Initiativrik og ansvarlig Fleksibel i forhold til oppgaver    Som Framtidsfylket-trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg  
  01.03.2019
  Sogn og Fjordane
 • Kven er du?Du har bachelor eller mastergrad og eit ønske om å gjere ein innsats innanfor eit eller fleire av våre fagmiljø: Telekom, IKT, nettverk, systemutvikling, programmering, kundeservice, sal, økonomi, marknad, HR, forretningsutvikling. Dine viktigaste arbeidsområde blir å delta i utvikling av nye produkt, forbetre og optimalisere arbeidsprosessar, samt implementere endringar og nye løysingar i organisasjonen.    Kva kan vi gje deg som trainee Ein spennande start på karriera di i eit innovativt og lærerikt miljø Du får eigen mentor som syter for di faglege og personlege utvikling Konkurransedyktig løn og moglegheit for fast tilsetjing   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane  Fagleg og personleg utvikling  Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur    Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad  Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie  Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg     Pågangsmot og glimt i auget er eit stort pluss.   Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram frå august 2019 til august 2020.
  01.03.2019
  Førde
 • Kven er du?Du har bachelor eller mastergrad i IT drift, informasjonssikkerheit eller ei anna relevant fordjuping, og du har eit brennande engasjement for IKT infrastruktur.  Dine viktigaste arbeidsområde blir å forstå angrep, forsvare, forebygge og etterforske IT- system, samt delta i drift og utvikling av internt nett og IT.    Kva kan vi gje deg som trainee Ein spennande start på karriera di i eit innovativt og lærerikt miljø Du får eigen mentor som syter for di faglege og personlege utvikling Konkurransedyktig løn og moglegheit for fast tilsetjing   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane  Fagleg og personleg utvikling  Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur     Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad  Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg     Pågangsmot og glimt i auget er eit stort pluss.   Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram frå august 2019 til august 2020. 
  01.03.2019
  Førde
 • Vi ser etter en trainee, elektroingeniør Arbeidsoppgaver Bistå med å prosjektere, utvikle, teste og designe helelektrisk system for elbåter, og være med på starten på et industrieventyr.  En svært variert hverdag med store muligheter og utfordringer. For den rette kandidaten kan stillingen gå over i en fast stilling.    Ønskede kvalifikasjoner Bachelor, Master eller Ph.D innen elektro eller tilsvarende. Gjerne erfaring fra prosjektering/commissioning/drift av fartøy med elektrisk fremdrift.  Fagbrev som skipselektriker eller lignende er positivt.  Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig er en forutsetning.   Personlige egenskaper Vi søker en person som er miljøbevisst, positiv, engasjert, målrettet, kreativ og initiativrik.   Vi tilbyr Super-spennende dager i et team som satser på deg og ser deg.  En fleksibel arbeidshverdag med varierte oppgaver.   God oppfølging og gode utviklingsmuligheter både faglig og personlig. Den riktige kandidaten vil kunne vokse med bedriften og skape sin egen hverdag og retning.    Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk – muntlig og skriftlig   Som Framtidsfylket Trainee får du En spennende jobb og et nettverk med andre traineer i bedrifter i Sogn og Fjordane Faglig og personlig utvikling Innsikt i et mangfoldig næringsliv  Fire traineesamlinger og en utenlandstur  
  01.03.2019
  Flora
 • Vi søkjer no etter traineear til vårt hovudkontor i Florø, som ønskjer å tileigne seg brei erfaring innanfor det maritime. Aktuelle arbeidsområde vil vere drift, teknisk og vedlikehald, nybygg og prosjekt, og forretningsstøtte.  Som trainee i Fjord1 vil du få oppleve eit år med spennande oppgåver der du må utfordre deg sjølv, med støtte frå fagleg dyktige kollegaer. Vi ser etter deg som ser nye løysingar, kan utfordre vår tankegang, er nysgjerrig og lærevillig, med eit sterkt ønske om å bidra til at Fjord1 når sine målsettingar om å vere best i næringa på miljøvennleg og påliteleg transport.   Som trainee i Fjord1 får du Ei unik start på di karriere Delta i prosjektarbeid Jobbe med utfordrande arbeidsoppgåver Kjennskap til mange ulike fagområde innanfor drift og teknisk Delta i prosjekt i støttefunksjonar som HR, IKT, forretningsutvikling og innkjøp Delta i møter med leverandørindustrien Eit stort fagleg nettverk Ein mentor som følgjer deg opp  Løn etter avtale   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Ønska kvalifikasjonar Bachelor eller master innan til dømes elkraft, maritim drift/teknisk, prosjektleiing, miljø/energi, økonomi/administrasjon eller HR.  Stor interesse for arbeidsområde som drift og vedlikehald, elkraft, teknologi, fornybar energi, miljø og innovasjon   Personlege eigenskapar Du er kreativ og løysingsorientert Du tek fatt på nye oppgåver med motivasjon, engasjement og pågangsmot Du er strukturert og ryddig  Du har gode kommunikasjonsevner Du har sterke analytiske eigenskapar og er pådrivar for forbetringar   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor- eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg    Praktiske opplysningarSom trainee i Fjord1 vil du følgje Framtidsfylket sitt traineeprogram frå august 2019 til august 2020.  Kontorstad vil vere Fjord1 sitt hovudkontor i Florø. Ein må rekne med litt reiseverksemd i stillinga for å kunne følgje opp prosjekt, og for å bli godt kjent med ulike delar av organisasjonen.   
  01.03.2019
  Flora
 • Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter søker trainee innan kommunikasjon- og marknadsføring Senteret er godt kjent innan helseregion vest, og har nå mål om også å gjere tilbodet ved institusjonen betre kjent i andre deler av landet. Til dette arbeidet ynskjer vi ein kreativ person med gode kommunikasjonseigenskapar og kunnskap om digital marknadsføring.     Hovudoppgåvene vil vere Intern og ekstern kommunikasjon Utarbeiding av informasjonsmateriell og årsrapportar Produsere innhald til saker til heimeside, facebook  og andre aktuelle sosiale medium I tillegg vil du vere ein viktig ressurs ved utarbeiding av materiell til interne og eksterne arrangement, kurs og andre aktivitetar   Vi ynskjer kandidatar med følgjande eigenskapar Bakgrunn frå marknadsføring, mediefag eller journalistikk Gode kommunikasjonsferdigheiter skriftleg og munnleg God forståelse og interesse for digitale medium Gode språkkunnskapar - norsk og engelsk Evne til å jobbe sjølvstendig og strukturert   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgåver Konkurransedyktige vilkår Eit godt arbeidsmiljø   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee  Minimum bachelor- eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg    Oppstart: 15.08.2019 eller etter avtale  
  01.03.2019
  Sogn og Fjordane
 • Highsoft søker trainee innan webutvikling Har du lyst til å arbeide som front-end utviklar eller full-stack utviklar og vere med på å utvikle våre produkt til eit nytt nivå med mange moglegheiter i ulike prosjekt.    Du er Ein lagspelar som trivast i eit pulserande, internasjonalt og innovativt miljø Ein person som likar å leike med ny teknologi og ramme Programmering er din lidenskap, og du har ditt eige hobbyprosjekt   Kva vil du gjere Bidra til å få fram prosjekter fra spesifikasjon helt til lansering Vere med å vedlikehalde våre ulike produkt og tenester Bidra til å betre våre produkt basert på tilbakemeldingar frå kundar   Vi kan tilby Konkurransedyktig lønn Arbeidstid med fleksitid Moglegheiter til å delta på kurs og konferansar Avslappa arbeidsmiljø i moderne kontorlokale Kort veg til fjord og fjell   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt 3 års arbeidserfaring Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg  
  01.03.2019
  Vik
 • Saga Fjordbase er på utkikk etter en engasjert og nysgjerrig trainee som har kompetanse innen et eller flere av fagfeltene: Logistikk Prosjektledelse   Arbeidsoppgaver kan være: Bidra til sikker og effektiv logistikk Bidra til å videreutvikle våre fagfelt og tjenester Optimalisere prosjekter   Som trainee hos oss tilbyr vi: Fokus på trygt og godt arbeidsmiljø Spennende hverdag Mulighet til faglig og personlig utvikling Medlemskap i velferdsforening Kort vei til sjø og fjell   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg  
  01.03.2019
  Flora
 • Kva skal du jobbe med? INTIN jobbar mot bedriftsmarknaden og er bufferen for våre kundar i val av system. Du skal være Early Adaptor på ny teknologi og teste ut løysingar. Val av løysingar, kvalitetssikring, integrasjon mellom system, utvikling og tilpassing av brukargrensesnitt vil vere ein del av jobben. Målsettinga er å levere høg kvalitet til rett pris. Du er med å prosjektere og sette opp løysingar for installasjonsbedrifter, husentreprenørar og bustadforvaltarar. Alt frå enkle bustadar til flåtestyring av 6-7000 einingar   Kva eigenskapar har du? Du er oppdatert på ny teknologi og aktiv på teknologiforum Du har over snittet gode språkferdigheiter i minimum norsk og engelsk Du tek initiativ og har sterk gjennomføringsevne Du skapar gode kunderelasjonar gjennom dialog, fagleg kompetanse og ved å halde avtalar   Vi kan tilby deg Jobb i teknologiklynga PEAK Sunnfjord med fleire andre Traineear i same fellesskap. Vere med å bygge eit teknologiselskap i vekst  Veldig kjekke kollegaer der alle heiar på kvarandre og på INTIN Attraktiv løn og bonusordning. Sykkel eller Randonee ski og naturopplevingar i toppklasse   Som Framtidsfylket-trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg  
  01.03.2019
  Førde
 • No søkjer vi nettopp deg til å bli trainee i tilsynet! Vi ser etter ein nyutdanna, engasjert og serviceinnstilt samfunnsvitar som har interesse for kunnskapsutvikling og formidling. Du vil ta del i Framtidsfylket sitt traineeprogram frå august 2018 til august 2019. Du vil vere knytt til ei avdeling, men vil rotere mellom ulike avdelingar i tilsynet.   Som trainee i Lotteri- og stiftelsestilsynet vil du få Ein god start på karrieren Nettverk med andre traineear Fagleg og personleg utvikling Ein mentor som følgjer deg opp Inngåande kjennskap til frivillig sektor i Noreg Godt innblikk i statleg forvaltning Eit breitt innsyn i næringslivet i Sogn og Fjordane Fire traineesamlingar + betalt studietur til utlandet i april/mai 2020   Kven er du? Du er nyutdanna og stolt av fagkompetansen din. Du er initiativrik, løysingsorientert og har gode samarbeidsevner. Det er fint om du også beherskar sosiale medium og andre digitale flater og verktøy. Har du i tillegg erfaring frå arbeid i ein frivillig organisasjon er det flott.   Som Framtidsfylket-trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg   Vi held til i moderne kontorlokale i Førde sentrum, med felles kantine og trimrom. Tilsetjing i august 2019 (eventuelt tidlegare om ynskjeleg). Løn etter avtale.
  01.03.2019
  Førde
 • Organisasjonen består av offensive og engasjerte medarbeidarar, og no søkjer vi nettopp deg til å vere med oss på reisa vidare!    Kva skal du jobbe med? Vi er eit selskap i vekst og ser etter ein person som har kunnskap om og er motivert til innsats innan eit eller fleire områder som: Kundeservice og kundebevaring   Digital marknadsføring og kommunikasjon  Programmering og CRM-utvikling Internasjonalisering Forretningsutvikling   Kven er du? Du er nyutdanna eller har vore eit par år i arbeidslivet Du er stolt av fagkompetansen din og er fagleg sterk Du er kvalitetsbevisst og ambisiøs Du tek initiativ og har sterk gjennomføringsevne Om du i tillegg har eit smil på lur og eit engasjement som smittar – då vil vi gjerne høyre frå deg!   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg   Kvar skal du jobbe? Hovudarbeidsstaden er Sandane eller Førde, men vi har også eit stort kontor i Oslo. Vi trur du er tent med litt reising slik at du vert kjend med vår organisasjon på best mogleg måte. Tilsetjing: august 2018 til august 2019 Lønn etter avtale
  01.03.2019
  Førde
 • No ønskjer vi å ha ein trainee med på laget. Er du eller kjenner du nokon som er klare for å jobbe med internasjonale spørsmål frå Førde? Vi søker nysgjerrige og kunnskapslystne nyutdanna som vil vere med å utvikle Norec til eit nasjonalt kompetansesenter for internasjonalt utvekslingssamarbeid.    Som trainee i Norec vil du Først og fremst få prøve deg innan leiarstøtte Du vil også jobbe med tilskotsforvaltning, kursverksemd, nettverksbygging og kommunikasjon Du vil jobbe tett på flinke og dedikerte fagfolk som brenn for sine felt Stillinga vil gi deg en unik forståing av både styring av ei statleg verksemd, og utveksling som et utviklingspolitisk verktøy på den internasjonale arenaen.    Personlege eigenskapar Relevant høgare utdanning Svært gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Andre språk vil vere ein fordel Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Evne til å jobbe sjølvstendig, med god prioriteringsevne   Vi kan tilby deg Ei spanande moglegheit til å være med på å utvikle Norec; eit kompetansesenter for utvekslingssamarbeid Personleg og fagleg utvikling Eit godt arbeidsmiljø med positive og ambisiøse kollegaer Gode velferdsordningar og fleksibel arbeidstid Trening i arbeidstida   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg
  01.03.2019
  Førde
 • Kva kan vi tilby deg? Ei trainee-stilling hjå oss vil gje deg dei beste føresetnadane for å forme den karriera du sjølv ynskjer deg. Frå dag ein blir du utrusta med nyttige verktøy og vil på kort tid få innsikt i og erfaring frå eit breidt spekter av fagområder og bransjar.  Vi trur at menneske må få rom til å utvikle seg om dei skal trivast på lang sikt. I PwC får du eit stimulerande og utviklande arbeidsmiljø, der vi har sett fagleg og personleg utvikling i system.    Er du PwC?Du må kunne vise fagleg dyktigheit og god teoretisk forståing i økonomiske og/eller teknologiske fag. Utover det vurderer vi kandidatar med ulik bakgrunn, og ser på mangfold som eit konkurransefortrinn! Du må i tillegg ha velutvikla analytiske eigenskapar, forretningsforståing, og kunne sette deg inn i komplekse problemstillingar på kort tid.  PwC er avhengig av tillit hos våre kundar for at vi saman skal kunne skape verdiar og utgjere ein forskjell i samfunnet. Derfor bør du også ha evna til å byggje relasjonar med sentrale nøkkelpersonar på ulike nivå. Sist, men ikkje minst, må du kommuniserer godt på norsk og engelsk.    Som Framtidsfylket Trainee i PwC får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt 3 års arbeidserfaring Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg  
  01.03.2019
  Sogn og Fjordane
 • Vi søker deg som har: Mastergrad innan relevante fag, med maksimalt tre års arbeidserfaring God forståing for analyse, teknologi og digitalisering Evne til å forstå korleis vi kan nytte teknologi som grunnlag for effektivitet, samordning og bruk av tilgjengelege data i våre forretningsprosessar   Du er som person: Nysgjerrig, engasjert og initiativrik Analytisk, strukturert, målretta og oppteken av å levere resultat Oppteken av ny teknologi, trendar og presentasjonsformer Likar å samarbeide, og er god til å kommunisere på tvers av fagområde Du ser korleis ny teknologi kan bidra til ein betre og meir effektiv arbeidskvardag – og berre kriblar etter å kome i gang   Arbeidsoppgåver: Du vil hjelpe dei ulike fagmiljøa i konsernet med utvikling, analyse, rapportering og auka automatisering av arbeidsprosessar. I korte trekk handlar dette om: Utvikle meir effektive arbeidsprosessar gjennom å få ulike system til å utveksle data, slik at arbeidsprosessar og informasjon flyt gjennom systema på ein effektiv måte.  Automatisere tiltak og prosessar basert på underliggande data. Analysere og presentere data som støtte for arbeidsflyt, internkontroll og strategiske val. Etablere gode grensesnitt og interaksjon mellom system og tilsette sine digitale flater   Du vil arbeide med databasar, integrasjon, visualisering og analyse, og interesse for teknologi, utvikling, analyse og presentasjon er difor viktige eigenskapar. Du må kunne arbeide sjølvstendig og vere initiativrik og drivande for det du held på med, samtidig som at god kommunikasjon og godt samarbeid på tvers av fag og avdelingar vil vere svært viktig for at vi skal lukkast med å få den nye teknologien til å bli del av kvardagen vår.    Tilsetting: Du vil bli tilsett på avdeling for IKT-utvikling i morselskapet vårt, og arbeide tett opp mot alle dei tre verksemdsområda våre, produksjon, nett og kraft.  Arbeidsstad er Sandane og lønn etter avtale. Som trainee i SFE, deltek du i Framtidsfylket sitt traineeprogram.   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket Trainee  Minimum bachelor- eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg   
  01.03.2019
  Sogn og Fjordane
 • Du får blant anna jobbe med Budsjett og rekneskap, utbetalingar, kontrollar, m.m.  Noko sakshandsaming  Rettleiing til andre i seksjonen om økonomiforvaltning    Du bør ha Minimum bachelor innan økonomiske-/administrative fag    Vi vil gjerne høyre frå deg om du har  Noko arbeidserfaring frå offentleg, privat eller frivillig sektor Kjennskap til Visma (økonomisystem)  Mastergrad i økonomiske-/administrative fag Analytiske evner Løysingsorientert  God arbeidskapasitet Evne til å arbeide sjølvstendig God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne  Gode samarbeidsevner   Vi kan tilby deg Løn etter avtale Gode forsikrings- og pensjonsvilkår Fleksibel arbeidstid   Arbeidsstad: Førde    Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt 3 års arbeidserfaring Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg   Vi oppmodar personar med nedsett funksjonsevne eller med innvandrarbakgrunn til å søkje. Søkarane til stillinga kan ha maksimum tre års arbeidserfaring. Opplysningar om søkarane kan bli offentleggjort sjølv om søkaren har bedt om å vere unnateke søkarlista. Søkar vil bli orientert om dette på førehand. 
  01.03.2019
  Førde
 • Du får blant anna jobbe med Regional planlegging der oppgåvene er knytt til å organisere og gjennomføre planprosessar, i samarbeid med statlege etatar, regionale instansar, kommunar og organisasjonar Støttespelar og rådgjevar for kommunane ved kommunal planlegging  Bidra med handsaming og fråsegner til kommunale planar    Du bør ha Mastergrad innan areal- og/eller samfunnsplanlegging, ev. geografi, samfunnsgeografi eller landskapsarkitekt    Vi vil gjerne høyre frå deg om du har God kunnskap om plan- og bygningslova God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne  Ev. erfaring frå arbeid med areal- og samfunnsplanlegging på lokalt og regionalt nivå Ev. GIS-kompetanse Samfunnsengasjement Kunnskap om, og interesse for offentleg forvaltning Prosesskompetanse Gjennomføringsevne Gode samarbeidsevner    Vi kan tilby deg Løn etter avtale Gode forsikrings- og pensjonsvilkår Fleksibel arbeidstid Ei ganske fri stilling der du har moglegheit til å utvikle deg innan fagfeltet   Arbeidsstad: Leikanger    Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt 3 års arbeidserfaring Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg   Vi oppmodar personar med nedsett funksjonsevne eller med innvandrarbakgrunn til å søkje. Søkarane til stillinga kan ha maksimum tre års arbeidserfaring. Opplysningar om søkarane kan bli offentleggjort sjølv om søkaren har bedt om å vere unnateke søkarlista. Søkar vil bli orientert om dette på førehand. 
  01.03.2019
  Leikanger
 • Vi søkjer no traineear med kompetanse innan digital marknadsføring, rådgjeving, juss eller produktutvikling og IT.    Arbeidsoppgåver kan vere: Analyse og statistikk Webdesign Programmering og automatisering Utvikling web/mobil/DevOps Avtalerett Økonomisk kriminalitet og antikvitvask Informasjonssikkerheit Begeistre kunden gjennom sjølvbetjening og digitale kanalar Sal og rådgjeving av bankens produkt Vi er på utkikk etter deg som er nysgjerrig, tørr å utfordre, lærevillig, engasjert og har interesse for kommunikasjon og teknologi.    Vi kan tilby deg Eit spennande år med høve til utvikling Utfordrande arbeidsoppgåver Hyggelig og uformelt arbeidsmiljø Muligheit til å forme din eigen rolle   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg   Vi vil gjerne at du sender oss ein videopresentasjon der du fortel kven du er og om din motivasjon til stillinga. Send denne på e-post til eirik.rostad.ness@ssf.no.
  01.03.2019
  Førde
 • Som trainee hos oss vil du Få jobbe med salg og utvikling av nye produkt for kunde Du vil få i oppgave å utarbeide og foreslå løsninger, samt koordinere ulike utviklingsprosjekt Stillingen inngår i Strukturplast sin prosjektavdeling og rapporterer til salgssjef.    Vi vil gjerne høre fra deg om du Har god teknisk innsikt, liker å se nye muligheter og tenker ut av boksen Er strukturert og liker å jobbe både selvstendig og i team Viser engasjement for jobben, er resultatorientert, og er villig til å stå på litt ekstra i hektiske perioder   Som framtidsfylket trainee får du En spennende jobb og et nettverk med andre traineer i bedrifter i Sogn og Fjordane Faglig og personlig utvikling Innsyn i et mangfoldig næringsliv som for få kjenner til Fire traineesamlinger og en utenlandstur    Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket Trainee  Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - muntlig og skriftlig    Du får  En stilling i en internasjonal industrigruppe i vekst, med et stort potensial og en solid økonomi Jobbe i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse, i en region som gir deg mange muligheter til å dyrke friluftsinteresser Gode utviklingsmuligheter og konkurransedyktige betingelser    Tilsetting: August 2019 til August 2020 Arbeidssted er Sandane i Nordfjord, men noe reiseaktivitet må påregnes, deriblant til vår utviklingsavdeling på NTNU Gjøvik. 
  01.03.2019
  Sogn og Fjordane
 • Vi søker leikande, eventyrlystne oppdagarar, nerdete spesialistar og deg som kan skape vanvittig gode opplevingar for kundar. Om stillinga Produktet og kundeoppleving er to sider av same sak. Vi bygger ei digital oppleving og vi legg stor vekt på detaljane i opplevinga. Det skal vere enkelt å bruke, lite friksjon og gje brukaren følelsen av: “kvifor har ikkje alle andre gjort dette før?”. Tibber utviklar heile si plattform sjølv. Vi nyttar Amazon Web services som infrastruktur og byggjer programvare etter prinsippet om micro services. Stikkord om kva teknologiar og verktøy vi nyttar i utvikling av Tibber:  .Net Core, Python, Node JS, numerisk matetmatikk, algoritmer og machine learning.   Personlege eigenskapar Du har ei kick-ass haldning Du gir jernet, fordi du diggar programvare som handverk Du seier det du meiner   Vi kan tilby deg Vestlandets mest spennande arbeidsplass Muligheten til å vere med på eit eventyr Lønn og aksjar/eigarskap i selskapet på same vilkår som investorar har kjøpt seg inn på Ein garanti om hardt arbeid og mykje latter   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Tilsetting: August 2019 til august 2020. 
  01.03.2019
  Førde
 • No skal vi utvide teamet vårt i Førde for å fortsetje veksten. Kjenner du nokon som er klare for eit eventyr? Kanskje det er deg? Vi søker leikande, eventyrlystne oppdagarar, nerdete spesialistar og deg som kan skape vanvittig gode opplevingar for kundar.   Om stillinga Produktet og kundeoppleving er to sider av same sak. Dette er vår filosofil. Vi søker deg som kan skape vanvittig gode opplevingar rundt produktet vårt. Dette vil innebere å bidra til tydeleg kommunikasjon, sette i live nye idear med å spreie Tibber-bodskapet og bryte med alle tradisjonelle måtar å kommunisere rundt energi og energibruk.   Personlege eigenskapar Du har ei kick-ass haldning Du gir jernet, fordi du diggar det du held på med Du seier det du meiner   Vi kan tilby deg Vestlandets mest spennande arbeidsplass Muligheten til å vere med på eit eventyr Lønn og aksjar/eigarskap i selskapet på same vilkår som investorar har kjøpt seg inn på Ein garanti om hardt arbeid og mykje latter   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg   Tilsetting: August 2019 til august 2020. 
  01.03.2019
  Førde
 • Som trainee i Webmegling Technology vil du bli involvert i alle tre datterselskapene. (Webbolig AS, Webmegling AS og W Eiendomsmegling AS)  Å arbeide med teknologiutvikling krever i dag mer enn kun teknisk kompetanse. Vi er derfor veldig opptatt av at våre utviklere forstår hvordan markedsavdelingen jobber og hvordan eiendomsprosessene gjøres rent praktisk.    Traineestillingen vil være fordelt innen tre hovedområder Programvareutvikling, web og mobilapplikasjoner: 70% Markedsføring, brukergrensesnitt og design: 15% Eiendomsmegling og boligsalgsprosesser: 15%   Ønskede kvalifikasjoner Aktuelle kandidater bør ha en bachelor eller master i tekniske fag og beherske flere av de følgende programmeringsspråkene: PHP, Java, Python, Javascript, MySQL and CSS Javascript framework like Angular, Backbone, or Ember Codeigniter HTML Det understrekes at man ikke trenger å være kjent med alt av det ovennevnte. Men en evne til å tilegne seg kunnskap innen utvikling av webløsninger, både på egen hånd og med bistand fra våre seniorutviklere er et krav. Det stilles ingen krav til kompetanse innen markedsføring/design eller eiendomssalgsprosesser, utenom en interesse for bransjen og ønske om å tilegne seg mer kunnskap.   Hvem er du? Du er en talentfull og dyktig student som har stor lidenskap for teknologi. Denne lidenskapen gjør at du er interessert i å lære nye ferdigheter, og holde deg oppdatert på nye teknologi- og kodningsspråk på en måte som overgår det du lærer i klasserommet. Du er nysgjerrig på å jobbe i New York i tillegg til hovedkontoret i Norge. Du har enten nettopp fullført din utdanning, eller er i ferd med å fullføre den.  Du setter klare mål og har et solid engasjement for å nå disse.    I tillegg er du Fleksibel og løsnings- og mulighetsorientert Analytisk med et åpent sinn Hardtarbeidende Strukturert og planmessig   Vi tilbyr En helt unik mulighet for å være med å skape noe helt nytt i et selskap med store utviklingsmuligheter både nasjonalt og internasjonalt En variert arbeidsdag med utfordrende oppgaver Kort vei til beslutninger og mulighet til å påvirke hverdagen   Som Framtidsfylket-trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg  
  01.03.2019
  USA, Sogn og Fjordane
 • Med traineestilling som sjukepleiar får du Jobbe på fleire arbeidsstader for å få eit innblikk i ulike arbeidsområde innan sjukepleiefaget Traineetida gjer det mogeleg for deg å kunne arbeide med interessante og varierte arbeidsoppgaver, samt utvikle din sjukepleiefaglig kompetanse   Me ser etter deg som er nyutdanna sjukepleiar og stolt av yrket ditt ynskjer faglige utfordringar og variasjon i arbeidet er lærevillig, strukturert og oppteken av å fullføre oppgåver har engasjement for pasientane er utadvendt og har godt humør  er sjølvstendig samstundes som du samarbeider godt med andre har gode kommunikasjonsevner og norskkunnskap Personeleg eigenskapar vil bli vektlagt. Det vert krevd godkjend politiattest.   Me kan tilby  Fast 100 % stilling – også etter at traineeperioden er over Høg fagkompetanse og godt læringsmiljø Løn etter tariff God pensjons- og forsikringsordning   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee  Minimum bachelor- eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg   
  01.03.2019
  Årdal
 • Kven er du? Du har stor interesse for faget og eit ynskje om å stadig vidareutvikle din kompetanse. Du har bakgrunn innan softwareutvikling, elkraft, økonomi, IKT eller tilsvarande. Du er nysgjerrig og lærevillig, og blir gira av utfordringar. Du er sjølvstendig og strukturert, med gode kommunikasjonsevner. Du er ein lagspelar som likar å jobbe på fleire fagfelt og er opptatt av å sjå resultat. Du tek initiativ, har stå-på vilje og eit godt humør   Vi tilbyr deg Oppfølging av eigen mentor. Spennande arbeidsoppgåver med stort potensiale for personleg utvikling. Gode moglegheiter for kurs og vidareutdanning Høg gøy-faktor på traineesamlingar og på jobben Høve til å søke på faste stillingar i Sunnfjord Energi   Arbeidsoppgåver Sunnfjord Energi Nett har vore gjennom ei omstrukturering og etablert ei systemgruppe for å samle kompetanse på fagsystem. Avdelinga skal ytterlegare utviklast med tanke på framtidige behov for digitalisering og automatisering. Som trainee innanfor analyse og utvikling vil ein: Jobbe tett opp mot andre avdelingar i selskapet og leverandørar på fagsystem. Være med å bygge opp og utvikle kompetansegruppe innanfor fagområdet. Jobbe i eit tverrfagleg team der ein vil jobbe med utvikling av eksisterande og nye system og digitale verktøy. Analysere og predikere data for effektivisering og forbetring av den dagleg drifta.  Som trainee i Sunnfjord Energi blir ein ikkje bare satt på eit kontor, men ein vil bli ein sentral del av selskapet og får ta del i den vidare utviklinga. Sunnfjord Energi kan tilby eit ungt miljø med mange nytilsette dei siste åra og ulike aktivitetar og samlingar gjennom året. Fleire av dei nytilsette starta karrieren sin som trainee i Sunnfjord Energi og har no viktige roller i selskapet.    Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Traineeordninga går frå august til august. 
  01.03.2019
  Førde
 • Som trainee hos oss får du vere med og utvikle nye og eksisterande møteplassar for å synleggjere bedriftene som satsar på hydrogen. Di rolle vert også å kople både nasjonale og internasjonale aktørar saman slik at bedriftene kan realisere forretningsmessige moglegheiter innanfor ein ny og revolusjonerande teknologi   Til vårt arbeid i OHC søker vi ein nettverksbyggar med teknisk bakgrunn som ønsker ein spennande og utfordrande kvardag. Du vil oppleve eit dynamisk og utviklande arbeidsmiljø, samt få tilgang til eit stort nettverk med gode karrieremoglegheiter.   Arbeidsoppgåver Prosjektretta aktivitet mot medlemsbedrifter Samhandling med aktørane i klynga Delta i ulike nettverk Driftsoppgåver knytt til OHC   Kven ser vi etter Teknisk bakgrunn, fortrinnsvis med relevans for havbasert næring og/eller energi/miljø Fordel med erfaring innan hydrogen, fagleg eller praksis Initiativrik og har ein sterk gjennomføringsevne God forretningsforståing Nettverksbyggar Gode analytiske eigenskapar   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg   Tilsetting: Etter avtale, seinast august 2019
  01.03.2019
  Flora
 • Kunne du tenkje deg å forske på korleis vi kan løyse globale og lokale klima- og miljøutfordringar? I samarbeid med dei fremste forskingsinstitusjonane på området i Norge har Vestlandsforsking nettopp etablert Norsk senter for berekraftig klimatilpassing (NORADAPT). Senteret skal bidra til å styrke privat og offentleg sektor sin evne til tilpassing til klimaendringar. No har vi behov for fleire folk. Blir det deg? Vi søkjer deg som er fagleg sterk og oppteken av å finne løysingar for tilpassing til klimaendringar.
  07.03.2019
  Sogndal

Kontaktperson

img
Linda Hovland Daglig leder

Bilder

Flere muligheter
31 ledige stillinger

Filmer

Framtidsfylkets karrieremesser: Derfor kjem næringslivet frå Sogn og Fjordane til Trondheim, Oslo og Bergen for å møte deg!

Fakta om Framtidsfylket