<  
>  
Traineeprogram

KystTrainee - KystTrainee

 • Trainee
  10
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Om traineeprogrammet

Traineeprogrammet hos Kysttrainee går over 2 år. Det spiller ingen rolle om du starter på høsten eller våren eller egentlig når som helst. Alle følger opplegget i 2 år fra oppstartdato. Programmet inneholder bedrifts - og kommunebesøk, ulike kurs som: nettverksbygging, prosjektledelse, JTI, sosiale medier, arbeidslivets realiteter, fagkurs etter ønske fra arbeidsgiver/trainee, kommunikasjon og samspill og mye mer.

Traineen vil få med seg et kompetansebevis etter fullført traineeperiode. Kysttrainee jobber for at traineen skal bli kjent i regionen vår, at traineen skal trives, få engasjement for og blir boende i kystregionen. Derfor sørger vi for at samlingene skal skape trivsel, bygge nettverk og gi gode opplevelser.

Medlemsbedriftene vil her få muligheten til å påvirke temaene vi tar opp, komme med ønsker og behov, og ikke minst kreve at traineen tar kunnskapen med seg tilbake til sin arbeidsplass.

Et tilbud til Traineene.

Gjennom opptak til traineeprogrammet vil traineene få tilbud om å delta på en rekke tilbud som skal bidra til å styrke deres personlige- og faglige utvikling, samt gjøre overgangen til arbeidslivet mykere.
Traineeprogrammet varer i 2 år, og traineen jobber i 1, 2 eller 3 bedrifter i løpet av perioden. Hvilke bedrifter og hvor lenge man skal jobbe i hver bedrift avtales før oppstart.

Fagsamlinger
Traineene knyttet til KystTrainee vil møtes månedlig. I løpet av disse månedlige samlingene vil vi i tillegg til faglige tema, legge vekt på å bli  
kjent med kystregionen. De faglige temaene kan bli for eksempel:

 • Studietur til Brussel  
 • Presentasjonsteknikk  
 • Medietrening  
 • Personalhåndtering 
 • Nettverksbygging  
 • Prosjektledelse  
 • HMS 


Endelig program fastsettes i samråd med traineer og vertsbedrifter.

Fagsamlingene vil, med unntak av studieturen, holdes hos de forskjellige medlemsbedriftene. På denne måten får vi besøkt hele kysten. Vi kommer til å legge vekt på å utvikle nettverk mellom traineene, og noen av samlingene vil  derfor innebære overnatting.

ersonlig oppfølging
Alle traineene i forbindelse med oppstart av sin traineeperiode være med på å fastsette avtale for egen utvikling i arbeidsperioden. Denne avtalen vil sikre at traineen vil få varierte faglige utfordringer og oppfølging fra bedriften i tråd med det traineen og bedriften finner hensiktsmessig.
I tillegg vil alle traineer få tilgang til mentor i lokalsamfunnet og personlig oppfølging gjennom daglig leder i traineeordningen.

Fakta

Trainee Tiltredelse
10 Etter avtale
Arbeidssted Yrker
Trainee - IT/Informatikk Trainee - Matematikk og naturfag Trainee - Samfunnsfag, psykologi Trainee - Ingeniør / Teknisk 2 mer
Fagområder Bransjer
Informasjonsteknologi/Data Matematikk og naturfag Samfunnsfag og psykologifag Teknologi og ingeniørfag 3 mer Bankvirksomhet Konsulenttjenester: IT Engineering Utdanning / undervisning

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Estimert søknadsfrist: april