<  
>  
Traineeprogram

Trainee Vann - Norsk Vann

Velkommen til Trainee Vann

 • Trainee
  1 (Flere)
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Om traineeprogrammet

Norsk Vann er en interesse- og kompetanse organisasjon for den norske vannbransjen. Medlemmene, som i hovedsak er kommuner og kommunalt eide selskaper, sørger for vann- og avløpstjenester til 95 % av innbyggerne. Norsk Vann jobber bl.a. for økt synlighet, hensikts messige ammebetingelser, kunnskaps-  og teknologi utvikling og tilstrekkelig kompetanse i vannbransjen i Norge.

Trainee vann er tilknyttet norsk vannbransje- som er et flott konglomerat av kommuner, konsulenter, leverandører og produsenter. Vi tilbyr er 18mnd program med 3 forskjellige bedrifter- 3 kulturer- 3 muligheter. I tillegg har tilbyr vi et spennende kompetanseprogram hvor du både utvikler deg som person og som gir deg faglig påfyll. En spennende møteplass mellom det etablerte og det nye visjonære. Noe for deg?

I tillegg til det faglige arbeidet deltar du på et innholdsrikt kompetanseprogram.

Programmet jobbe opp mot temaer som :

 • Selvledelse og lederskap
 • Team og samspill
 • Den lærende organisasjonen
 • Endringsledelse
 • Kommunikasjon
 • Retorikk og gjennomslagskraft
 • Møteledelse
 • Innovasjon og næringsutvikling
 • Stressmestring

I tillegg ønsker vi å gi deg et faglig påfyll og utvikler derfor et fagbakgrunn som vil gi deg det lille ekstra. Kompetanseprogrammet tilsvarer ca 10% av arbeidstiden din og du får full lønn disse dagene. Programmet gjennomføres samlingsbasert og har som målsetting en faglig og personlig utvikling gjennom teori og treningsoppgaver som er relevante i traineenes arbeidshverdag. På samlingene blir det praktiske oppgaver, demonstrasjoner, ferdighetstrening, diskusjoner, erfaringsutveksling, presentasjoner og refleksjon over hva men har lært og hvor en bør jobbe med å utvikle seg videre.

Fakta

Trainee Tiltredelse
1 (Flere) Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Trainee - Ingeniør / Teknisk
Fagområde Bransje
Teknologi og ingeniørfag Ingeniøryrker: Øvrig

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Estimert søknadsfrist: november