Traineeprogram

Bli trainee hos oss! - Posten Norge

Vi søker ambisiøse studenter som tør å utfordre oss!

 • Antall traineer
  6 (varierer hvert år)
 • Tiltredelse
  Høst
 • Søknadsfrist
  Oktober

Om traineeprogrammet

Som trainee i Posten Norge blir du tatt opp i et to-årig utviklingsprogram rettet mot unge talenter. I løpet av programperioden vil du gå inn i flere ulike stillinger som gir deg bred kjennskap til konsernet - i tillegg til ledertrening - gjennom blant annet faglige samlinger og en praksisperiode med mulighet for personalansvar.

Etter endt traineeperiode står du fritt til å velge videre retning innad i konsernet!


Personlig utvikling
Personlig utvikling av den enkelte trainee står i sentrum gjennom hele traineeprogrammet. Når du starter som trainee begynner også arbeidet med din egen utviklingsplan. Denne er du selv er ansvarlig for å utvikle og følge opp, og den fungerer som en rettesnor i de valg du tar underveis i traineeprogrammet – men også i din videre karriere.

Ressursene du har å spille på er Postens traineekoordinator, en personlig mentor/hospiteringsleder, og traineeprogrammets voksende nettverk. I tillegg vil samlinger og kurs med fokus på ledertrening og arbeidsmetodikker gi deg nyttig faglig påfyll du kan anvende i dine daglige arbeidsoppgaver.

Store valgmuligheter
Programmets forankring i konsernledelsen gir mulighet til å hospitere tre ganger i løpet av to år, innenfor alle Postens forretningsområder.

Programmet inneholder også to perioder i operativ drift:

 • Én måned der du får se hele verdikjeden på nært hold
 • En til to måneder der du får muligheten til å jobbe i en lederposisjon i produksjon

Parallelt med hospiteringene arrangeres det ledertreningssamlinger og kurs.


Som trainee i Posten står du derfor fritt til å velge dine egne utfordringer, der du selv er med på å påvirke hvor stort ansvar og hvor store utfordringer du ønsker. Konsernets størrelse medfører også et stort internt arbeidsmarked. Som trainee har du mulighet til å opparbeide deg erfaring fra flere forretningsområder og fagfelt, og vil derfor bli en ettertraktet ressurs både i og etter endt traineeperiode!

Nordisk fokus
Vi søker traineer fra hele Norden, og du kan søke om hovedbase i Norge eller Sverige. Felles for alle traineene er at første hospitering er i Oslo. Her får du mulighet til å bygge nettverk på hovedkontoret og bli kjent med de andre traineene.

Spennende konsern
Ingen norske selskaper har de siste årene gjennomført større endringsprosesser enn Posten. Globalisering, elektronisk kommunikasjon, politiske endringer og tøffere konkurranse er hoveddriverne bak disse endringsprosessene. Posten har valgt å satse utenfor Norges grenser, og har gjennom en offensiv vekststrategi blitt et Nordisk konsern med videre vekstambisjoner. I tillegg blir eksisterende virksomhet stadig utsatt for ny og sterkere konkurranse, og Posten er avhengig av å tenke helt nytt for å møte denne konkurransen.

Som trainee i Posten får du muligheten til å se både utfordringene knyttet til vår tradisjonelle virksomhet, og mulighetene i voksende og fremspringende markeder!

Fakta

Antall traineer Tiltredelse
6 (varierer hvert år) Høst
Arbeidssted Yrker
Trainee - IT/Informatikk Trainee - Samfunnsfag, psykologi Trainee - Økonomi / marked / administrasjon
Fagområder Bransje
Informasjonsteknologi/Data Samfunnsfag og psykologifag Økonomi, marked og administrasjon Transport / Distribusjon / Logistikk

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Kandidatene vi jakter etter har:

 • Mastergrad og eventuelt inntil 3 års arbeidserfaring
 • Mangfold med hensyn til utdanning, personlige egenskaper, kjønn og kulturell bakgrunn
 • Mot til å utfordre kulturen, tenke nytt og se nye løsninger

Posten Norge ønsker variasjon og bredde i fagbakgrunn og interesser blant sine traineer. Områder av spesiell interesse er logistikk, IKT, økonomi, strategi, forretningsutvikling, ledelse, prosjektledelse, HR/HMS/OU, markedsføring, samfunnsfag, miljø og CSR.

 

Følg oss gjerne på Instagram: @traineeprogrammet

Estimert søknadsfrist: Oktober

Se egen stillingsannonse!

Kontaktperson

Traineeansvarlig

Filmer

Fakta om Posten Norge