Traineeprogram

Konserntrainee - Posten Norge

Vi søker ambisiøse studenter som tør å utfordre oss.

 • Antall traineer
  7 (6-7)
 • Tiltredelse
  Høst
 • Søknadsfrist
  Oktober

Bli kjent med Posten Norge!

,,
Vi utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk

Om traineeprogrammet

Som trainee i Posten Norge blir du tatt opp i et to-årig utviklings-program. I løpet av programperioden vil du gå inn i flere ulike stillinger som gir deg bred kjennskap til konsernet, i tillegg til ledertrening gjennom blant annet faglige samlinger og en praksisperiode med mulighet for personalansvar. Etter endt traineeperiode står du fritt til å velge videre retning innad i konsernet.

Som trainee i Posten Norge blir du tatt opp i et to-årig utviklings-program rettet mot unge talenter. I løpet av programperioden vil du gå inn i flere ulike stillinger som gir deg bred kjennskap til konsernet, i tillegg til ledertrening gjennom blant annet faglige samlinger og en praksisperiode med mulighet for personalansvar. Etter endt traineeperiode står du fritt til å velge videre retning innad i konsernet.

Kandidatene vi jakter etter har:

 • Mastergrad og eventuelt inntil 3 års arbeidserfaring
 • Mangfold med hensyn til utdanning, personlige egenskaper, kjønn og kulturell bakgrunn
 • Mot til å utfordre kulturen, tenke nytt og se nye løsninger

Posten Norge ønsker variasjon og bredde i fagbakgrunn og interesser blant sine traineer. Områder av spesiell interesse er logistikk, IKT, økonomi, strategi, forretningsutvikling, ledelse, prosjektledelse, HR/HMS/OU, markedsføring, samfunnsfag, miljø og CSR. 

Personlig utvikling
Personlig utvikling av den enkelte trainee står i sentrum gjennom hele traineeprogrammet. Når du starter som trainee begynner også arbeidet med din egen utviklingsplan. Denne er du selv er ansvarlig for å utvikle og følge opp, og den fungerer som en rettesnor i de valg du tar underveis i traineeprogrammet – men også i din videre karriere. Ressursene du har å spille på er Postens traineekoordinator, en personlig mentor og traineeprogrammets voksende nettverk. I tillegg vil samlinger og kurs med fokus på ledertrening og arbeidsmetodikker gi deg nyttig faglig påfyll du kan anvende i dine daglige arbeidsoppgaver.

Store valgmuligheter
Programmets forankring i konsernledelsen gir mulighet til å hospitere innenfor alle Postens forretningsområder. Som trainee i Posten står du derfor fritt til å velge dine egne utfordringer, der du selv er med på å påvirke hvor stort ansvar og hvor store utfordringer du ønsker. Konsernets størrelse medfører også et stort internt arbeidsmarked. Som trainee har du mulighet til å opparbeide deg erfaring fra flere forretningsområder og fagfelt, og vil derfor være en ettertraktet ressurs både i og etter endt traineeperiode.

Spennende konsern
Ingen norske selskaper har de siste årene gjennomført større endringsprosesser enn Posten. Globalisering, elektronisk kommunikasjon, politiske endringer og tøffere konkurranse er hoveddriverne bak disse endringsprosessene. Posten har valgt å satse utenfor Norges grenser, og har gjennom en offensiv vekststrategi blitt et Nordisk konsern med videre vekstambisjoner. I tillegg blir eksisterende virksomhet stadig utsatt for ny og sterkere konkurranse, og Posten er avhengig av å tenke helt nytt for å møte denne konkurransen. Som trainee i Posten får du muligheten til å se både utfordringene knyttet til vår tradisjonelle virksomhet og mulighetene i voksende og fremspringende markeder. 

Fakta

Antall traineer Tiltredelse
7 (6-7) Høst
Arbeidserfaring Utdanningsnivå
1+ -5 år Mastergrad eller høyere
Arbeidssted Yrker
Trainee - IT/Informatikk Trainee - Samfunnsfag, psykologi Trainee - Økonomi / marked / administrasjon
Fagområder Bransje
Informasjonsteknologi / Data Samfunnsfag og psykologifag Økonomi, marked og administrasjon Transport / Distribusjon / Logistikk

Søknadsinformasjon ?

Ytterligere informasjon om Postens Traineeprogram finner du på www.postennorge.no/konserntrainee

E-post: trainee@posten.no

Estimert søknadsfrist: Oktober

Elektronisk søknadsskjema legges ut medio september.

Rekrutteringskalender

 • APR 30
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 03
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 05
  2017
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
7 ledige stillinger
Lærlinger

Fra arkivet - reklamefilmer

Fakta om Posten Norge