<  
>  
Traineeprogram

Profilgruppas Traineeprogram - Profilgruppa

Profilgruppas traineer vil integreres i gruppens nettverk gjennom deltakelse i et omfattende og spennende årsprogram.

  • Trainee
    10 (Flere)
  • Tiltredelse
    Etter avtale
  • Søknadsfrist
    mars

Om traineeprogrammet

Profilgruppas traineer vil integreres i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema – og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer, samt gjennom mentorveiledning fra ledere i samfunns – og næringsliv i regionen. Gjennom Studiesenteret Finnsnes og deres satsing på næringsretta høyere utdanning, vil traineene få tilbud om formelle kompetansehevingstiltak.

Alle ProfIlgruppas bedrifter og virksomheter er invitert inn i traineprogrammet, og er således aktuell som arbeidsplass for traineene. 

Profilgruppas Traineeprogram er åpent for alle nyutdannede kandidater fra høgskole eller universitet, innenfor fagområder som er relevante for Profilgruppas medlemsbedrifter. Det er ingen begrensinger knyttet til alder eller nasjonalitet. Ta kontakt for nærmere opplysninger om hvilke fagområder som kan være aktuelle. Kanskje er det akkurat deg vi søker!

 

 

Fakta

Trainee Tiltredelse
10 (Flere) Etter avtale
Arbeidssted Yrker
1 mer Miljøvernrådgiver / miljøvernkonsulent Trainee - IT/Informatikk Bioingeniør Marin bioteknolog 9 mer
Fagområder Bransjer
Fiskeri- og landbruksfag Informasjonsteknologi/Data Teknologi og ingeniørfag Økonomi, marked og administrasjon 1 mer Olje / Gass / Energi / Kraft Reiseliv / Turisme / Event Industri og produksjon Transport / Distribusjon / Logistikk 8 mer

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Estimert søknadsfrist: mars

15.mars

Kontaktperson

Prosjektleder