<  
>  
Traineeprogram

Romerike Trainee - Romerike Trainee

Vår bredde - din styrke

  • Trainee
    1 (5-10)
  • Tiltredelse
    Se egen utlysning
  • Søknadsfrist
    januar

Bli kjent med Romerike Trainee

Om traineeprogrammet

Velkommen til Romerike Trainee!

Romerike Trainee er et samarbeid mellom kommuner og interkommunale selskaper på Romerike. Vi søker unge ingeniører som ønsker å starte karrieren sin med flere bein å stå på - og flere valgmuligheter. Vi legger stor vekt på bredde i opplæringen, og målsettingen er å gi deg innsikt på tvers av arbeidsområder innen kommunalteknisk, samt energi, klima og miljø.

Programmet blir tilbudt nyutdannede ingeniører med bachelor- eller mastergrad, sivilingeniører og ingeniører med inntil 2 års arbeidserfaring.

Programmet vårt varer i 24 måneder. I denne perioden deltar du på 6 fagsamlinger i møte med dyktige fagfolk og forelesere. Du som trainee kan selv komme med forslag til hva som kan være tema på fagsamlingene. Kanskje du vil lære om overvannshåndtering, offentlige anskaffelser eller hvordan kommuneplanen utarbeides?

En av disse fagsamlingene er en studietur. Du får egen fagveileder som tilrettelegger opplæringsplanen i samarbeid med deg. Flere operative veiledere vil også komme til å delta i opplæringen din – avhengig av arbeidssted, planer og prosjekter. Du får også en mentor som følger deg gjennom hele programperioden.

Programmet er delt i 3 faser

I den første perioden (8 måneder) vil du blant annet lære om kommunens virksomhetsområder og funksjon i lokalsamfunnet. Du vil også få varierte arbeidsoppgaver, delta i større og mindre prosjekter og få eget ansvarsområde innenfor en oppgave som skal utføres.

I den andre perioden (8 måneder) får du opplæring i annen kommune/foretak hvor du blant annet vil lære om eksterne/interne prosesser og rammeverk i kommunen. Du vil også her få egne arbeidsoppgaver og/eller prosjekter som skal følges opp.

Den siste perioden (8 måneder) tilbringer du i den opprinnelige kommunen/foretaket med fokus på kompetanse- og ferdighetstrening innen tildelt funksjon, samt at du skal bidra til videreutvikling av funksjonen. I denne perioden stilles det større krav til selvstendighet og oppgaveløsing. Kanskje du får hovedansvar for å gjennomføre et prosjekt?

Fellesoppgave

Dere vil samarbeide om en fellesoppgave gjennom hele traineeprogrammet. Målet er av dere skal skrive om noe som er nyttig og relevant samtidig som det skal kunne brukes i praksis av kommunene/IKS'ene. Oppgaven presenteres for fagveiledere, kommunaldirektører og enhetsledere for teknisk sektor, samt andre som har interesse av temaet det skrives om.

Dette gir deg store muligheter for å bygge nettverk og sosialt felleskap med nøkkelpersoner innen kommunalteknisk sektor på Romerike!

Fakta

Trainee Tiltredelse
1 (5-10) Se egen utlysning
Arbeidssted Yrke
Trainee - Ingeniør / Teknisk
Fagområder Bransjer
Teknologi og ingeniørfag Øvrige/andre fagretninger Statlig / Offentlig / Kommunal sektor Bygg / Anlegg / Entreprenør Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk Ingeniøryrker: Øvrig

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Vi søker nå etter nye traineer. Traineekullet 2021-2023 har oppstart august 2021.

Søknadsfrist 31. januar 2021.

Velkommen som søker!

Estimert søknadsfrist: januar

Se egen utlysning

Kontaktperson