<  
>  
Traineeprogram

Fjelltrainee i Rørosregionen og Nord-Østerdal - Rørosregionen Næringshage as

Fjelltrainee gir deg som nyutdannet en unik mulighet til en variert og solid start på yrkeskarrieren. Et ordinært Fjelltraineeprogram går over to år.

 • Trainee
  8
 • Tiltredelse
  august 2019
 • Søknadsfrist
  februar

Om traineeprogrammet

Fjelltrainee gir deg som nyutdannet en unik mulighet til en variert og solid start på yrkeskarrieren. Et ordinært Fjelltraineeprogram går over to år. I samarbeid med søkere og arbeidsgivere vil vi sette sammen et best mulig praksisløp, enten gjennom rullering på flere avdelinger i én bedrift, eller i samarbeid mellom flere bedrifter.

Som nyansatt og ny-tilflyttet får du anledning til å bli en del av et eksisterende sosialt og faglig nettverk med andre traineer innen mange ulike fagområder og i svært forskjellige virksomheter. Rørosregionen og Nord-Østerdalen byr på et rikt kulturliv, uendelige friluftsmuligheter sommer som vinter, urbane kafeer og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Vi lover å ta godt imot deg!

HVA VI TILBYR

 • En unik start på din yrkeskarriere.
 • Et sosialt og faglig nettverk med andre unge voksne gjennom Fjelltrainee-ordningen.
 • Faglig påfyll gjennom fri tilgang til næringshagens KompetanseForum samt studietur.
 • Muligheten til å bli godt kjent med et interessant og mangfoldig næringsliv i stadig utvikling.

Fakta

Trainee Tiltredelse
8 august 2019
Arbeidssted Yrker
4 mer Ikke oppgitt
Fagområder Bransjer
Estetiske fag og kunst Informasjonsteknologi/Data Mediefag og journalistikk Teknologi og ingeniørfag 2 mer IKT / Telekom IT: Hardware / Software Kommunikasjon / PR Øvrig 4 mer

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Gjennom Fjelltraineeordningen søker bedrifter i Rørosregionen og Nord-Østerdalen etter 8-10 nyutdannede med bachelor- og/eller mastergrad innen et bredt spekter av fagområder.

Fjelltrainee gir deg som nyutdannet en unik mulighet til en variert og solid start på yrkeskarrieren. Et ordinært Fjelltraineeprogram går over to år. I samarbeid med søkere og arbeidsgivere vil vi sette sammen et best mulig praksisløp, enten gjennom rullering på flere avdelinger i én bedrift, eller i samarbeid mellom flere bedrifter.

Fjelltrainee er en regional traineeordning for Rørosregionen og Nord-Østerdalen, beliggende sør i Trøndelag og nord i Hedmark. Ordningen drives av Rørosregionen Næringshage.  

Som nyansatt og ny-tilflyttet får du anledning til å bli en del av et eksisterende sosialt og faglig nettverk med andre traineer innen mange ulike fagområder og i svært forskjellige virksomheter.

Rørosregionen og Nord-Østerdalen byr på et rikt kulturliv, uendelige friluftsmuligheter sommer som vinter, urbane kafeer og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Vi lover å ta godt imot deg!

Alle som har fullført en bachelor- eller mastergrad (senest i løpet av våren 2019) oppfordres til å søke. Vi legger vekt på tverrfaglighet og tilpasser traineeprogrammet ut i fra din kompetanse. 

Fagområdene: Teknologi, sivilingeniør, ingeniør og arkitekt

Aktuelle virksomheter: Johan Kjellmark as, Alvdal Skurlag as, Feste NordØst as, Flokk as, Rådhuset Vingelen og Norsk helsearkiv, Os ID as.

Fagområdene: Økonomi og regnskap

Aktuelle virksomheter: Alvdal Skurlag as, Accountor Pro, Alvdal kommune, RørosBanken, Haltdalen Sparebank, Sparebank 1 SMN, Vilja Regnskap as

Fagområdene: Informasjonsteknologi, IKT og digitalisering

Aktuelle virksomheter: Røros Produkter as, Accountor Pro, Stensaas Reinsdyrslakteri as, Norsk helsearkiv, Vilja Regnskap as

Fagområdene: Markedsføring og kommunikasjon

Aktuelle virksomheter: Form til Fjells as, RørosBanken, Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk

Fagområdene: Administrasjon og ledelse

Aktuelle virksomheter: Alvdal Skurlag as, Form til Fjells as, Alvdal kommune og RørosBanken

Søknadsfrist er 13. februar 2019, med oppstart medio august 2019.

På våre nettsider kan du lese mer om traineeordningen, bli bedre kjent med nåværende og tidligere traineer, samt se nærmere på utvalget av medlemsbedrifter.

Estimert søknadsfrist: februar

13.

Kontaktperson

Prosjektleder

Fakta om Rørosregionen Næringshage as