Traineeprogram

Fjelltrainee i Rørosregionen og Nord-Østerdal - Rørosregionen Næringshage as

Fjelltrainee gir deg som nyutdannet en unik mulighet til en variert og solid start på yrkeskarrieren. Et ordinært Fjelltraineeprogram går over to år.

 • Antall traineer
  8
 • Tiltredelse
  august 2019
 • Søknadsfrist
  Februar

Om traineeprogrammet

Fjelltrainee gir deg som nyutdannet en unik mulighet til en variert og solid start på yrkeskarrieren. Et ordinært Fjelltraineeprogram går over to år. I samarbeid med søkere og arbeidsgivere vil vi sette sammen et best mulig praksisløp, enten gjennom rullering på flere avdelinger i én bedrift, eller i samarbeid mellom flere bedrifter.

Som nyansatt og ny-tilflyttet får du anledning til å bli en del av et eksisterende sosialt og faglig nettverk med andre traineer innen mange ulike fagområder og i svært forskjellige virksomheter. Rørosregionen og Nord-Østerdalen byr på et rikt kulturliv, uendelige friluftsmuligheter sommer som vinter, urbane kafeer og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Vi lover å ta godt imot deg!

HVA VI TILBYR

 • En unik start på din yrkeskarriere.
 • Et sosialt og faglig nettverk med andre unge voksne gjennom Fjelltrainee-ordningen.
 • Faglig påfyll gjennom fri tilgang til næringshagens KompetanseForum samt studietur.
 • Muligheten til å bli godt kjent med et interessant og mangfoldig næringsliv i stadig utvikling.

Fakta

Antall traineer Tiltredelse
8 august 2019
Arbeidssted Yrker
4 mer Ikke oppgitt
Fagområder Bransjer
Estetiske fag og kunst Informasjonsteknologi/Data Mediefag og journalistikk Teknologi og ingeniørfag 2 mer IKT / Telekom IT: Hardware / Software Kommunikasjon / PR Øvrig 4 mer

Søknadsinformasjon ?

Gjennom Fjelltraineeordningen søker bedrifter i Rørosregionen og Nord-Østerdalen etter 8-10 nyutdannede med bachelor- og/eller mastergrad innen et bredt spekter av fagområder.

Fjelltrainee gir deg som nyutdannet en unik mulighet til en variert og solid start på yrkeskarrieren. Et ordinært Fjelltraineeprogram går over to år. I samarbeid med søkere og arbeidsgivere vil vi sette sammen et best mulig praksisløp, enten gjennom rullering på flere avdelinger i én bedrift, eller i samarbeid mellom flere bedrifter.

Fjelltrainee er en regional traineeordning for Rørosregionen og Nord-Østerdalen, beliggende sør i Trøndelag og nord i Hedmark. Ordningen drives av Rørosregionen Næringshage.  

Som nyansatt og ny-tilflyttet får du anledning til å bli en del av et eksisterende sosialt og faglig nettverk med andre traineer innen mange ulike fagområder og i svært forskjellige virksomheter.

Rørosregionen og Nord-Østerdalen byr på et rikt kulturliv, uendelige friluftsmuligheter sommer som vinter, urbane kafeer og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Vi lover å ta godt imot deg!

Alle som har fullført en bachelor- eller mastergrad (senest i løpet av våren 2019) oppfordres til å søke. Vi legger vekt på tverrfaglighet og tilpasser traineeprogrammet ut i fra din kompetanse. 

Fagområdene: Teknologi, sivilingeniør, ingeniør og arkitekt

Aktuelle virksomheter: Johan Kjellmark as, Alvdal Skurlag as, Feste NordØst as, Flokk as, Rådhuset Vingelen og Norsk helsearkiv, Os ID as.

Fagområdene: Økonomi og regnskap

Aktuelle virksomheter: Alvdal Skurlag as, Accountor Pro, Alvdal kommune, RørosBanken, Haltdalen Sparebank, Sparebank 1 SMN, Vilja Regnskap as

Fagområdene: Informasjonsteknologi, IKT og digitalisering

Aktuelle virksomheter: Røros Produkter as, Accountor Pro, Stensaas Reinsdyrslakteri as, Norsk helsearkiv, Vilja Regnskap as

Fagområdene: Markedsføring og kommunikasjon

Aktuelle virksomheter: Form til Fjells as, RørosBanken, Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk

Fagområdene: Administrasjon og ledelse

Aktuelle virksomheter: Alvdal Skurlag as, Form til Fjells as, Alvdal kommune og RørosBanken

Søknadsfrist er 13. februar 2019, med oppstart medio august 2019.

På våre nettsider kan du lese mer om traineeordningen, bli bedre kjent med nåværende og tidligere traineer, samt se nærmere på utvalget av medlemsbedrifter.

Estimert søknadsfrist: Februar

13.

Aktuelle utlysninger nå!

 • Gjennom Fjelltraineeordningen ser Røros kommune etter deg som brenner for velferdsteknologi og trives i grensesnittet mellom teknologi, organisasjon og brukerperspektivet Røros kommune står overfor en spennende omstilling og utvikling av våre tjenester, og skal som følge av dette foreta store investeringer. Vi skal gjennomføre en omstrukturering innen helse- og omsorgssektoren, noe som medfører flere utviklings- og byggeprosjekter. Dette innebærer blant annet utvikling av nytt bo-, helse- og velferdssenter, samt et nytt beredskap- og responssenter. Anskaffelse og innføring av velferdsteknologi er av stor betydning for hvordan vi skal endre tjenestene våre og tilpasse oss fremtidige behov. Innføring av velferdsteknologi handler i langt større grad om å endre måten vi jobber på, enn kun teknologien i seg selv. Her er det et spennende grensesnitt mellom teknologi, brukere og ansatte i tjenestene. Innføring og implementering av velferdsteknologi og kompetansebygging i egen organisasjon er sentralt for å lykkes med omstillingsarbeidet. Kvalifikasjoner Høyere utdanning på høyskole-/universitetsnivå Gode IT -kunnskaper og stor interesse for velferdsteknologi God framstillings- og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig Evne til å arbeide tverrfaglig og med ulike brukergrupper Ha forståelse og interesse for at; å arbeide med mennesker og kulturendring er vel så viktig som teknologi, og ha evne til å se sammenhengen mellom teknologi, mennesket og trygghet Gode samarbeidsevner Evne til å se saker i helhet og sammenheng Evne til å arbeide selvstendig og målrettet Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi ønsker derfor å ansette en fjelltrainee som kan hjelpe oss med arbeidet rundt dette. Stillingen har oppstart i august 2019. Arbeidsoppgaver og ansvar Som fjelltrainee i prosjektet rettet mot framtidas trygghet og omsorg vil du jobbe i grensesnittet mellom helse og omsorg, IT, brann og teknisk, med hovedansvar for implementering av velferdsteknologi. Arbeidet omfatter mye utprøving, tilpasning og det å finne de smarte, effektive og gode løsningene tilpasset brukerbehovet. Du vil også få ansvar for opplæring og kompetansebygging i egen organisasjon, og være en pådriver for utviklingen av måten virksomhetene løser oppgavene sine på. Vi kan tilby En allsidig, krevende og spennende jobb Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø Konkurransedyktig pensjonsordning Les mer om omstillingsprosjektene i Røros kommune her: https://roros.kommune.no/helse-og-omsorg/framtidas-trygghet-og-omsorg/ Søknadsfrist: 31.03.19 Fjelltrainee er en regional traineeordning for Rørosregionen og Nord-Østerdalen, beliggende sør i Trøndelag og nord i Hedmark. Ordningen drives av Rørosregionen Næringshage.  Fjelltrainee gir deg som nyutdannet en unik mulighet til en variert og solid start på yrkeskarrieren. Et ordinært Fjelltraineeprogram går over to år. I samarbeid med traineen og arbeidsgiver vil vi sette sammen et best mulig praksisløp. Som nyansatt og ny-tilflyttet får du anledning til å bli en del av et eksisterende sosialt og faglig nettverk med andre traineer innen mange ulike fagområder og i svært forskjellige virksomheter. Rørosregionen og Nord-Østerdalen byr på et rikt kulturliv, uendelige friluftsmuligheter sommer som vinter, urbane kafeer og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Vi lover å ta godt imot deg!
  31.03.2019
  Røros

Kontaktperson

Rekrutteringskalender

 • MAR 31
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
1 ledig stilling

Fakta om Rørosregionen Næringshage as