<  
>  
Traineeprogram

Rekrutteringsprogrammet - Gode veger lages av flinke folk - Statens Vegvesen

Vil du jobbe med samfunnsnyttige og varierte oppgaver hos oss?

 • Trainee
  30
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Om traineeprogrammet

Statens vegvesens rekrutteringsprogram er et tilbud til deg som er nyutdannet med teknisk rettet utdanning på bachelor- eller masternivå. Vi søker fagpersoner på hele vegens livsløp – fra idé til planlegging, utbygging og drift.  Du får muligheten til å jobbe med samfunnsnyttige og varierte oppgaver innen fagområder som

 • veg- og transportplanlegging
 • vegbygging, drift og vedlikehold
 • ITS
 • konstruksjon og teknologi
 • geoteknikk
 • miljø
 • universell utforming
 • trafikksikkerhet og trafikkteknikk
 • kjøretøyteknikk
 • elektro

Fristen for å søke rekrutteringsprogrammet 2016/2017 gikk ut 11. januar 2016. Følg oss på vår Facebook-side for å få info om utlysing av Rekrutteringsprogrammet 2017/2018, eller følg med her.

Gjennom programmet blir du fast ansatt, får selvstendige arbeidsoppgaver og blir en del av et fagmiljø der det alltid er mulig å få veiledning. Du får også en egen fagfadder. For oss i Statens vegvesen er det viktig å legge til rette så du kan lære av de gode.

Som deltaker i Rekrutteringsprogrammet får du god kjennskap til Statens vegvesens ansvarsområde og oppgaver, og muligheten til å bygge et verdifullt nettverk. Programmet legger vekt på tverrfaglighet og å vise hvordan den enkelte medarbeiders ulike arbeidsoppgaver inngår i en større helhet.

Fellessamlinger fra høst til vår
I tillegg til praksis og læring i enheten du blir ansatt i, omfatter Rekrutteringsprogrammet flere fellessamlinger. På samlingene får du innsikt i alle faser av et vegprosjekt. Den første samlingen arrangerer vi tidlig på høsten, og siste samling er som regel like før sommerferien neste år. Samlingene blir arrangert på forskjellige steder i landet. Personlig utvikling er et gjennomgående tema for hele programmet, i tillegg til faglig utvikling.

Lær av de gode
Statens vegvesen har fagmiljøer i nasjonal toppklasse. Du får lære av dyktige fagfolk og dele kunnskapen din med engasjerte medarbeidere.

Ta ansvar – få ansvar
I Statens vegvesen gir vi deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Skap utvikling
Som ansatt i Statens vegvesen påvirker du samfunnsutviklingen, og du får bidra til framtidsrettede løsninger innen ditt fagfelt.  

Et godt sted å jobbe Vi satser på kompetanseutvikling for våre medarbeidere, og Statens vegvesen tilbyr gode opplærings- og utviklingsprogrammer. Vi har et ryddig avtaleverk, og vi vil at du skal kunne kombinere jobb og fritid på en god måte. Vi tilbyr lønn i henhold til vår lønnspolitikk.

Fakta

Trainee Tiltredelse
30 Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Trainee - Ingeniør / Teknisk
Fagområde Bransjer
Teknologi og ingeniørfag Statlig / Offentlig / Kommunal sektor Bygg / Anlegg / Entreprenør Ingeniøryrker: Øvrig

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Kontaktpersoner Thorbjørn Chr. Risan, tlf. 979 54 616 eller Gerd Johanne Hestnes, tlf. 924 61 584.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Les mer og søk på Rekrutteringsprogrammet via vår jobbportal www.vegvesen.no/jobb

 

Estimert søknadsfrist: januar

Rekrutteringskalender

 • JAN 20
  2022
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 23
  2022
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 25
  2022
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 26
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 27
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
16 ledige stillinger

Fakta om Statens Vegvesen