Traineeprogram

Traineeprogram for samfunnsengasjerte ingeniører - Tekniske Tjenester Romerike Traineeprogram

  • Antall traineer
    1
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Om traineeprogrammet

Traineeprogrammet er for unge ingeniører som ønsker å starte karrieren sin med flere bein å stå på - og flere valgmuligheter.

For med dette programmet legger vi vekt på bredde i opplæringen, og målsettingen er å gi den enkelte trainee innsikt på tvers av arbeidsområder i organisasjonen. Vi ønsker å utvikle helhets- og breddeforståelse hos traineene med dette programmet.

Samtidig vil den enkelte trainee få muligheten til spisskompetanse gjennom siste del av traineeperioden hvor fokus skal være på kompetanse- og ferdighetstrening innen tildelt funksjon.

Traineen vil i denne perioden kunne bidra til videreutvikling av funksjonen, og velger selv hvilket fagområde dette skal være i samarbeid med fagveileder.

Vi ønsker gjennom dette traineeprogrammet å vise hvor attraktivt kommunalteknikk kan være for unge ingeniører som ønsker å utvikle bred teknisk og samfunnsorientert kompetanse.

Programmet blir tilbudt nyutdannede ingeniører med bachelor- eller mastergrad, sivilingeniører og ingeniører med inntil 2 års arbeidserfaring.

Traineeprogrammets lengde
18 måneder delt i 3 perioder - to perioder i vertskommune/IKS og én periode i rulleringskommune/IKS.or det meste er våre veiledere og mentorer ledere i organisasjonene.

Antall traineestillinger
I 2013 ble 8 traineer tatt i mot i kommuner og interkommunale selskaper (IKS) på Romerike. Antall traineestillinger i 2011 var 10, i 2009 var det 5 og i 2008 var det  10.

Lokalisering 
Romerikeområdet som omkranser Oslo fra nordøst.

Fakta

Antall traineer Tiltredelse
1 Etter avtale
Arbeidserfaring Utdanningsnivå
1+ -5 år Yrkesskole / videregående skole Fagskole Bachelorgrad eller tilsvarende Mastergrad eller høyere
Arbeidssted Yrker
Fet
9 mer
Ingeniør - Gassteknologi Ingeniør - Kjemi Kjemiker / Biokjemiker Landmåler / Kartograf 5 mer
Fagområde Bransjer
Teknologi og ingeniørfag Statlig / Offentlig / Kommunal sektor Ingeniøryrker: Øvrig

Søknadsinformasjon ?

Søknadskrav
Nyutdannede ingeniører og sivilingeniører, bachelor og master med inntil 2 års arbeidserfaring innenfor ingeniørfaget.

Følg med på www.romeriketrainee.no!

Videoer