<  
>  
Traineeprogram

Trainee Innlandet - Trainee Innlandet

3 bedrifter - 3 kulturer - 3 muligheter

 • Trainee
  30
 • Tiltredelse
  Sommer/høst 2020

Om traineeprogrammet

I rollen som trainee får du mer varierte arbeidsoppgaver enn du ville fått som vanlig fast ansatt, og oppgavene er oftest prosjektpreget. Samtidig får du tett oppfølging i form av kompetansesamlinger og jevnlige møter. Å takle en bratt læringskurve, ha evnen til å kunne omstille seg raskt og å være opptatt av å knytte nye kontakter er evner en trainee bør ha for å få mest mulig ut av traineeperioden.

Medlemsbedriftene har forventninger om at traineene de tar inn bidrar med sin rykende ferske kompetanse, og ønsker traineer som er motivert, har stor arbeidskapasitet og vilje til å lære. Det forventes at du leverer gode resultater og at du tilfører bedriftene en merverdi, både ved å bruke kunnskapen du har fra utdannelsen, og kompetansen du opparbeider deg gjennom vårt eget kompetanseprogram.

Endringsagenter
Bedriftene ser på traineene som endringsagenter som kan se på organisasjonen og hvordan arbeidet gjennomføres med friske øyne og fersk kunnskap, og traineene oppfordres til å stille spørsmål ved etablerte normer og måter å arbeide på. Spørsmålet “Er dette virkelig den mest effektive måten å gjøre dette på?” er velkomment hos medlemsbedriftene, som trenger traineenes friske syn på tingene. Kanskje ser traineene nye løsninger der bedriftene selv har blitt “husblinde”? Eller kanskje har bedriftene et godt svar på hvorfor ting er som de er, og lærer det videre til traineen? Traineeordningen er på den måten et vinn-vinn program som gir verdi både til traineene, som får ta del i erfaringer som ligger i bedriftene, og for bedriftene, som får friske øyne på egen drift. 


Vi vil ha deg som er nyutdannet med et brennende ønske om å være trainee. Du har minimum 4-års utdanning fra høyskole- og/eller universitetsnivå (Master eller tilsvarende). Trainee Innlandet er et tverrfaglig traineeprogram og søker derfor etter kandidater med fagbakgrunn innenfor følgende fagområder:

 • Teknologi
 • Samfunnsvitenskap
 • Naturvitenskap
 • Økonomi
 • Markedsføring
 • Jus 
 • IKT

Fakta

Trainee Tiltredelse
30 Sommer/høst 2020
Arbeidssted Yrker
Trainee - IT / Informatikk Trainee - Matematikk og naturfag Trainee - Samfunnsfag, psykologi Trainee - Ingeniør / Teknisk 1 mer
Fagområder Bransjer
Informasjonsteknologi/Data Matematikk og naturfag Pedagogiske fag Samfunnsfag og psykologifag 3 mer Bankvirksomhet IKT / Telekom Kommunikasjon / PR Øvrig 8 mer

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Er Trainee Innlandet noe for deg?

Du får:

 • Traineeprogram i 2 år med erfaring fra inntil 3 bedrifter
 • Kunnskap om og nettverk i medlemsbedrifter og næringsklynger
 • Kompetanseprogram - faglig påfyll og praksisnær ferdighetstrening med bruk av PEOPLE LAB.

Du må ha minimum 4 års universitets- eller høgskoleutdannelse med fag innen:

 • Teknologi
 • Samfunnsvitenskap
 • Naturvitenskap
 • Økonomi
 • Markedsføring
 • Jus
 • IKT

Estimert søknadsfrist: januar

Kontaktperson

Traineekoordinator

Filmer

Trainee Innlandet - En stjernestart på karrieren. Mer info på www.traineeinnlandet.no. Trainee Innlandet driftes av The Assessment Company.