(KarriereStart.no)

Navn: Kristine Breivik Kjær

Stilling: Traineekoordinator

Bedrift: Posten Norge AS

Rekrutterer hovedsakelig fra følgende fagområder:
Logistikk, økonomi/finans, IT, strategi, forretningsutvikling, samfunnsfag, ledelse, prosjektledelse, HR/HMS/OU, markedsføring, miljø og CSR.

 

Fortell kort om traineeprogrammet - hva er det som gjør det til en god start på karrieren?

Posten & Brings traineeprogram er et toårig program, hvor traineene får muligheten til å oppleve store deler av konsernet på kort tid. Traineene får teste ut flere ulike arbeidsoppgaver og roller i et stort nordisk konsern med mange muligheter og utfordringer. Samtidig får traineene et unikt nettverk i konsernet fra de ulike hospiteringer, møter med toppledelsen, driftserfaringer i linjen, og traineenettverket. Med kontinuerlig støtte underveis får traineene råd og veiledning til individuell karriereplanlegging. Posten & Brings traineer er attraktive og etterspurt, og har hatt stor valgfrihet med henhold til valg av stilling etter traineeperioden.


 

I løpet av traineeprogrammet skal traineene gjennom tre ulike hospiteringer. Første hospitering er alltid på hovedkontoret i Oslo, men så kan traineen selv velge hospiteringssted i Norge, Sverige eller Danmark. I tillegg er traineene gjennom to ulike perioder i drift der hensikten er å få oppleve store deler av verdikjeden i konsernet, og få ledererfaring i produksjon. Underveis i programmet gjennomføres det kurs og samlinger med interne og eksterne eksperter innenfor for eksempel ledelse, kommunikasjon og problemløsning. Det er kontinuerlig oppfølging og støtte fra både egen mentor fra ledelsen, hospiteringsleder og traineekoordinator under hele toårsperioden.

LES OGSÅ: På innsiden: Visma Consultings traineeprogram


 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

Hvordan skiller deres traineeprogram seg fra andre programmer?

Posten & Bring har et traineeprogram med veldig sterk forankring i organisasjonen, da det har eksistert siden 1999 med mange vellykkede internrekrutteringer. Traineene har stor mulighet til å styre sine hospiteringer og dermed sin egen utvikling. Med ca. 30 oppgaver/avdelinger å velge mellom ved hver nye hospitering, samt at hver enkelt har muligheten til å skreddersy sin hospitering.

 

Hva er det beste med å være trainee hos dere?

Traineene har stor påvirkning på valg av oppgaver, fagfelt og sted, og det gjør at traineene kan velge sin egen individuelle utvikling og karrierevei. Mulighetene er dessuten mange fordi vi er et stort konsern med mange forskjellige fagretninger. Traineene er etterspurt i konsernet og får tidlig oppleve å få ansvar. Traineenettverket av nåværende og tidligere traineer er stort, og det arrangeres flere sosiale treff i året.

LES OGSÅ: Microsoft University - Hvordan sikre seg en traineestilling

 

Hvem er drømmekandidaten?

Seks til syv traineer rekrutteres hvert år. Kandidatene bør ha mot til å utfordre det bestående, mulighetsorientert, handlekraftig, og kunne bidra til samhandling og nytenking på tvers i konsernet. Personlighet er like viktig som fagretning. De fleste fagretninger kan være interessante, men viktigst er holdningen til å lære nytt og jobbe bredt, og ikke kun innenfor en smal fagnisje. Kandidatens grunnverdier bør ikke være i konflikt med Posten & Brings grunnverdier.

 

Hvilke type kvalifikasjoner ser dere etter når dere behandler søknader til traineeprogrammet?

Vi krever minimum mastergrad. Vi ser etter mangfold med hensyn til utdanning, personlige egenskaper, kjønn og kulturell bakgrunn. Kompetanseområder med spesiell interesse er logistikk, økonomi/finans, IT, strategi, forretningsutvikling, samfunnsfag, ledelse, prosjektledelse, HR/HMS/OU, markedsføring, miljø og CSR. I tillegg er det positivt at kandidaten har noe tidligere arbeidserfaring gjennom deltidsjobb og eventuelle verv.

LES OGSÅ: Trude er konsulent i CGI

 

Klikk her for å lese Norges største traineeguide

 

Hva skal til for å bli innkalt til intervju?


Det er viktig å skrive en god søknadstekst som svarer på spørsmålene og gir inntrykk av søkeren som person. Ved karakterer dårligere enn B i snitt bør det synliggjøres at en har andre kvaliteter. Det lønner seg å ha satt seg inn i hva konsernet står for og hva vi driver med.

 

Hvem skiller seg positivt ut i en intervjuprosess? Hva ser dere etter ved siden av de faglige kvalifikasjonene?

De fleste fagretninger kan være interessante, men viktigst er din holdning til å lære nytt og jobbe bredt, og ikke kun innenfor en smal fagnisje. Din personlighet er like viktig som din fagretning. Dine grunnverdier bør ikke være i konflikt med Postens grunnverdier. Vi søker personer som tør å utfordre det bestående, som er mulighetsorientert, handlekraftig, og som bidrar til samhandling og nytenking på tvers i konsernet.

LES OGSÅ: Trainee: En innføring i begrepet

 

Hva er de vanligste feilene man gjør som jobbsøker?

Den største feilen man kan gjøre som jobbsøker er å ikke legge ned nok tid i søknaden sin. Det er søknaden som sammen med CV-en avgjør om man kommer videre i prosessen for å få vist seg frem.


Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte karrieren hos dere?

  • Gjør deg godt kjent med Posten & Bring før du søker. Benytt alle muligheter til å sjekke ut at dette er bedriften/stillingen, hvor du vil trives og få brukt deg selv og din kompetanse optimalt
  • Oppsøk vår stand, delta på bedriftspresentasjon og gjør deg kjent med traineer eller ledere
  • Legg arbeid i søknaden
  • Synliggjør dine resultater og hva du har lykkes med, både privat og i studie-/jobbsammenheng
  • Synliggjør hvem du er som person, ikke bare dine faglige og formelle kvalifikasjoner
  • Vær konkret på hvorfor Posten & Bring-stillingen er attraktiv for deg
  • I alle møter med oss som potensiell arbeidsgiver, vær deg selv – vis hvem du er og hva du står for

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger