(KarriereStart.no):

Navn: Rolf Arild Sørbø

Stilling: Director R&D Admin/Traineekoordinator

Bedrift: Elkem AS

Rekrutterer hovedsakelig fra følgende fagområder: Materialteknologi, kjemi, fysikk, prosess, maskin, kybernetikk

 

Fortell kort om traineeprogrammet - hva er det som gjør det til en god start på karrieren?

Traineeprogrammet går over to år oppdelt i tre åtte-måneders opphold tre ulike steder i selskapet. Det gir en rask erfaringsoppbygging med stor bredde. I tillegg inneholder programet en rekke obligatoriske kurs. Gjennom dette bygges raskt et stort nettverk og god kjennskap til selskapet. Resultatet er oftest en raskere karrierekurve enn det som ellers er vanlig.

 

Hvordan skiller deres traineeprogram seg fra andre programmer?

Rolf Arild Sørbø er traineekoordinator i Elkem AS. (Foto: Elkem)

Programmet legger stor vekt på å komme raskt inn i bedriftskulturen og gi traineene et grunnlag for å fungere godt sammen med kolleger. Mange av kursene er interne og spesielt innrettet mot selskapets behov.

 

Hva er det beste med å være trainee hos dere?

Traineene får stor oppmerksomhet og støtte til egenutvikling og resultatet er et stort nettverk og stor personlig og faglig utvikling i løpet av en konsentrert periode.


 

Hvor mange ansetter dere til programmet?

Til det tekniske programmet har vi de senere år ansatt tre traineer hvert år. I år planlegger vi med å øke til fire.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

Hvem er drømmekandidaten?

Det er en person som har demonstrert evne til å lære ved å ha oppnådd bra karakterer, tar initiativ, kan arbeide selvstendig men også i team, og med sine sosiale evner kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

 

Hvilke type kvalifikasjoner ser dere etter når dere behandler søknader til traineeprogrammet? 

De faglige kvalifikasjonene innen relevante fagområder må ligge i bunn. Vi ser etter kandidater med modne, personlige egenskaper til både selvstendig arbeid og teamarbeid. I tillegg er det spennende om kandidaten har noe unikt å by på og som kan komplettere et fra før allsidig og velfungerende arbeidsmiljø.

LES OGSÅ: Prøvetid i jobben: Hvor raskt må man levere?

 

Hva skal til for å bli innkalt til intervju?

Det starter med en søknad der kandidaten beskriver et godt faglig grunnlag og som på toppen av det, fremstiller seg som en interessant person å ta en prat med. Positive momenter kan være at kandidaten har tatt spennende initiativ, har litt bredde i interesser og i det hele tatt ser ut til å være en person som har noe å bidra med personlig.


 

Veier karakterer og resultater oppnådd på skolebenken tungt? Og i så fall, er det noen fag som veier tyngre enn andre?

Karakterer er viktigst ved første gangs ansettelse. Da er karakterer i hovedfagene viktigst, men variasjoner i karakterer gir også et inntrykk. Utover det vil attester fra arbeidsforhold, korte eller lengre, veie med.

LES OGSÅ: Rettigheter som trainee

 

Klikk her for å lese Norges største traineeguide

 

Hvem skiller seg positivt ut i en intervjuprosess? Hva ser dere etter ved siden av de faglige kvalifikasjonene?

Kandidater som fremstår trygge på selg selv og reflekterte, vil skåre bra. Vi ser etter kandidater som er selvstendige og med god vurderingsevne. I tillegg er evnen til å fungere godt i team, være viktig. Da ser vi etter et balansert selvbilde, at kandidaten kjenner sine egne sterke og svake sider og gir inntrykk av å ville jobbe med de felt som det er hensiktsmessig å styrke.

 

Hva er de vanligste feilene man gjør som jobbsøker?

Det er kanskje å prøve å fremstille seg som noe annet enn det man er. Det kan gå begge veier. Noen skryter på seg egenskaper som man tror det er smart å fremheve. Andre «snakker seg selv ned» og fremhever sin beskjedenhet. Det beste er å være ærlig. Vi vet at alle har sine sterke og svake sider, også vi som intervjuer.

LES OGSÅ: Hvordan søke traineestillinger: Her er traineenes egne tips

 

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som kandidater for dere?

Først og fremst er det viktig å skaffe seg best mulig faglige kunnskaper i studietiden. Men det er også viktig å dyrke et sosialt liv som gjør en til «hele mennesker» som kan fungere godt sammen med andre. Dersom disse egenskapene kommer tydelig fram i søknad og intervjuer, vil studentene fremstå som attraktive for oss.

 

Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte karrieren hos dere?

Mitt beste tips er å starte med et åpent sinn med passende balanse mellom egen faglig trygghet og ydmykhet for andres erfaring. Dette gir grunnlag for gode relasjoner med kolleger og også grunnlag for egen læring videre. Som ny vil lærekurven være bratt hvis man selv er åpen for nye inntrykk.

LES OGSÅ: Politiske traineeprogrammer: Krig, fred og trainee og sånn

 


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger