(KarriereStart.no):

Navn: Frode Schjenken Jensen

Stilling: Programleder

Bedrift: Trainee Salten

Rekrutterer hovedsakelig fra følgende fagområder: økonomi, ingeniør, IT, markedføring og salg

 

Om traineeprogrammet

Trainee Salten er et regionalt traineeprogram med rundt 30 medlemsbedrifter i Bodø og Salten-regionen. Vi tilbyr et program på 22 måneder hvor du får testet og utviklet din kompetanse i én til to ulike bedrifter. Modulene har en varighet på 11 måneder og innholdet vil variere ut fra bedriftenes behov og din kompetanse.

 

Kompetansen som etterspørres fra medlemsbedriftene varierer fra år til år, og kanskje det er nettopp deg vi ser etter denne gangen. Vanligvis er vi ute etter kandidater med master innen økonomi og IT, samt ingeniører med tre- eller fem års utdanning. De siste årene har medlemsbedriftene også etterspurt samfunnsvitere.

 

Klikk her for å lese Norges største traineemagasin

 

Trainee Salten er en komplett utviklingsplattform for din karriere. Programmet kombinerer arbeidserfaring ute hos bedriftene og et eget utviklingsprogram for den enkelte trainee. Denne kombinasjonen er unik og skiller oss fra andre tilsvarende program. I tillegg vil traineen bygge nettverk i regionen, ettersom det også settes av tid til bedriftsbesøk og erfaringsutveksling traineene i mellom.


 

Å være trainee hos oss gir deg en unik mulighet til å skape et godt utgangspunkt for din videre karriere. 80 prosent av våre traineer har blitt tilbudt jobb etter endt program, og blir igjen i regionen. Dette skyldes at kandidatene er attraktive i form av at de har kompetanse og erfaring, samt at bedriftene har fått sett hva kandidaten evner i praksis.

 

I snitt ansetter vi seks til åtte kandidater hvert år. Det er imidlertid medlemsbedriftenes behov, kombinert med kvaliteten i søkermassen, som avgjør antallet som tas inn. Trainee Salten har et godt renommé og våre attraktive kandidater har et sterkt faglig kvalitativt utgangspunkt og et tydelig personlig utviklingspotensiale. For å opprettholde et sterkt renommè er vi derfor nøye i seleksjonsprosessen.


 

En god kandidat for traineerrogrammet er en person som utviser en sterk vilje å tilføre regionen og medlemsbedriften verdi gjennom kunnskap og gode holdninger, samt evne til å lære og utvikle seg videre. Gode kandidater må derfor ha et godt faglig utgangspunkt, kunne utvise initiativ og ta ansvar for seg selv og dem rundt seg. De må også evne å ta til seg ny kunnskap og skape verdi gjennom handling.

 

LES OGSÅ: Regionale traineeprogrammer - Kampen om de unge

 

Frodes tips til søkere

Trainee Salten søker etter kandidater som er sultne på kunnskap og nettverk, og som ønsker å sette spor etter seg i de ulike bedriftene man er i. I tillegg til utdanning må du snakke, skrive, lese norsk og/eller et annet skandinavisk språk, samt være under 35 år.

 

Når vi behandler søknadene ser vi etter søkere som har relevant faglig bakgrunn, og som kan vise til engasjement utover selve studiene i form av verv, deltidsjobber og/eller hobbyer. For å bli innkalt til intervju må søkeren gjennom søknadsbrevet få frem motivasjonen for å søke, samt hva en ønsker å tilføre av verdi til programmet. Det er helt klart en fordel at søkerne har satt seg inn i hvilke bedrifter som er medlemmer, og gjerne om det noen av disse en ønsker å jobbe for, og bakgrunnen for dette.

 

Det er ikke alltid at en aktuell kandidat får tilbud om jobb i den bedriften en hadde tenkt seg i utgangspunktet. Dette kan skyldes at andre bedrifter ønsker kandidaten, og at dette er mer optimalt for fordelingen av plasser. En kandidat som evner å være tilpasningsdyktig i forhold til dette har en fordel.

 

LES OGSÅ: Slik lykkes du i traineeprogrammet

 

En godt forberedt og ærlig søker vil i intervjuprosessen ha et godt utgangspunkt for å legge igjen et godt inntrykk. Søkere som behersker det å være tydelig i forhold forventinger til selv og programmet, og samtidig være ydmyk for omgivelsene og læringsprosessen, vil skille seg ut. Klarer du i tillegg å balansere det å ha glimt i øyet og kunne utvise humor, har du et godt utgangspunkt for en god samtale.

 

En søker som ikke har forberedt seg, setter seg selv i et dårlig lys. Man må sette seg skikkelig inn i hva en søker på, og man må kunne svare på opplagte intervjuspørsmål. Det å kunne vise til at man har tilegnet seg annen erfaring og kompetanse ved siden av studiene er en fordel. Det viser at en evner å gjøre ulike ting – noe som i seg selv er viktig med tanke på at en har et liv også utenfor jobben. Det viser også at man kan påta seg større ansvar.

 

Kommende søkere bør følge med på traineeprogrammet underveis i studiet, ta på seg mer ansvar i form av deltidsjobb, verv og lignende - og sørge for at de opppnår gode karakterer.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger