(KarriereStart.no):

Navn: Jetske Jervan

Stilling: Senior HR Partner

Bedrift: Borregaard AS

Rekrutterer hovedsakelig fra følgende fagområder: Kjemi, Økonomi

 

Om traineeprogrammet:

Borregaards traineeprogram er et toårig program med fast ansettelse fra første dag. Som trainee på forskningsavdelingen skal du jobbe i flere grupper i tur og orden, for eksempel i perioder av seks måneder. Det vil si fire steder til sammen. 

 • i FoU (Seks-syv grupper å velge mellom)
 • i produksjon
 • i teknisk-kommersiell organisasjon

Vårt traineeprogram gir kandidatene en unik erfaring i tverrfaglig innovasjonsarbeid – gjennom praktisk arbeid, sammen med høyt kompetente kollegaer, med radikale innovasjonsprosjekter i ulike, samarbeidene avdelinger.


Som trainee i Borregaard LignoTech vil du arbeide ved hovedkontoret og fra første dag ha reelle oppgaver innen økonomi, supply chain, salg og marked, samt delta i ulike prosjekter. Du vil få tverrfaglig erfaring innenfor den kommersielle delen av organisasjonen. Du skal jobbe i perioder av seks måneder på ulike avdelinger. I traineeprogrammet kan det også inngå opphold ved våre internasjonale kontorer.


 

Klikk her for å lese Norges største traineemagasin

 

Hvordan skiller deres traineeprogram seg fra andre programmer?

Det er Borregaards første traineeprogram og det vil være stor interesse for effekten av ordningen. Forskningstraineeprogrammet dreier seg om innovasjon og inkluderer praktisk arbeid i alle de tre viktigste avdelingene i en bedrifts innovasjonsarbeid: forskning, produksjon, markedsutvikling.

 

Som trainee i Borregaard LignoTech får du en unik mulighet til å legge grunnlag for en kommersielle karriere i et stort internasjonalt selskap. En traineestilling i Borregaard er et kvalitetsstempel for fremtidig karriere.

 

Vi ansetter totalt fire traineer i programmet: To på Lignotech og to på forskning.


 

Hva er det beste med å være trainee hos dere?

Borregaard er en innovativ bedrift og ha blitt trukket fram som et godt eksempel på en industribedrift som har klart å omstille seg, både for å beholde internasjonal konkurransekraft og for å møte det grønne skiftet. Borregaard har verdens mest avanserte bioraffineri. Ved bruk av bærekraftige råvarer produserer selskapet biokjemikalier og biomaterialer som erstatter oljebaserte produkter. Borregaard er i så måte godt rustet for å møte fremtidens langsiktige, globale utfordringer knyttet til befolkningsvekst, ressurstilgang og miljø- og klimabelastinger.

 

Bærekraft er også et stikkord for måten selskapet drives på. Vår evne til å forstå kundenes behov og se markedsmuligheter er avgjørende for å forbedre produktene, utvide markedene og skape nye løsninger. Innovasjon er et ansvar for hele organisasjonen og samarbeid på tvers gjør oss sterkere. Å tenke nytt handler også om å arbeide med interne forbedringstiltak ved stadig å finne bedre måter å framstille produktene på gjennom smartere organisering, kompetanseutvikling og ny bruk av teknologi.


Borregaard satser ca. 200 millioner på innovasjon i året og 15 prosent av omsetningen består av nye produkter. I Borregaard jobber rundt 100 ansatte innen innovasjon og FoU. 65 av disse jobber på Borregaards eget forskningssenter i Sarpsborg. Over 30 av disse har en Ph.D-grad og 11 har mastergrad – altså høy kompetanse.

 

Kompetanse er vårt største konkurransefortrinn. Det er først og fremst vår kompetanse som skiller oss fra konkurrentene. Vi kombinerer vår kunnskap innen markedsforståelse, forskning og produksjon slik at vi, gjennom samhandling, utvikler et bioraffieri i verdensklasse.

 

Dersom du vil være med å lede verden fra det sorte til det grønne karbonet, bør du søke en traineestilling i Borregaard. 

 

LES OGSÅ: Dette er dine rettigheter som trainee

 

Hvem er drømmekandidaten?

Nyutdannede med master i kjemi til forskning, nyutdannede sivilingeniører (gjerne industriell økonomi), eller Mcs i siviløkonomi til LignoTech. Må være utadvendt, rask og modig. Det er viktig å utfordre og viktig å utvide komfortsonen raskt og effektivt.

 

Hvilke type kvalifikasjoner ser dere etter når dere behandler søknader til traineeprogrammet?

 • Flink til formidle sitt fagfelt og forstå andre fagfelt
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Indre driv
 • Strukturert og målrettet arbeid
 • Tenke «utenfor boksen»

 

Hva skal til for å bli innkalt til intervju?

 • Rett fagkompetanse
 • Lite erfaring etter master
 • Avhengig av søkermassen, vil karakterer, verv og utenlandsopphold telle positivt

 

Veier karakterer og resultater oppnådd på skolebenken tungt? Og i så fall, er det noen fag som veier tyngre enn andre?

Ja, karakterer er viktig fordi det gir en indikasjon på evne til læring og målretta arbeid. Snittet og utviklingen gjennom studiet tillegges vekt.

 

LES OGSÅ: Slik lykkes du i traineeprogrammet

 

Hvem skiller seg positivt ut i en intervjuprosess? Hva ser dere etter ved siden av de faglige kvalifikasjonene?

En som er litt mer frempå, samt ydmyk. En som er reflektert og som er bevist på sine svake og sterke sider. En viktig egenskap må være evne til samarbeid, vi trenger lagspillere.

 

Hva er de vanligste feilene man gjør som søker?

Det å ikke være ærlig, eller fremstå som noe annet enn virkeligheten.


 

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som kandidater for dere?

 • Oppnå gode resultater
 • Engasjere seg i noe på fritiden. Erfaringer fra fritiden kan brukes i studie/jobb og omvendt
 • Ta et opphold i utlandet

 

Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte karrieren hos dere?

Vær positiv og ydmyk. Vi har mange dyktige ansatte med høy kompetanse, som traineene kan lære mye av. Spør mye i begynnelsen og være genuint interessert i andre og deres oppgaver i Borregaard.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge