(KarriereStart.no):

Profilgruppa er et nettverk av bedrifter og virksomheter innenfor nærings- og samfunnsliv i Midt-Troms, og består i dag av 55 medlemsbedrifter. Majoriteten av disse befinner seg innenfor industri og primærnæring, men i medlemsmassen finnes blant annet også handel, revisjon og reiseliv, samt ulike kompetanse- og utviklingsaktører.

 

Profilgruppa har også et eget traineeprogram der traineene får jobbe hos medlemsbedriftene, i tillegg til å få bli med på medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer.

 

– Profilgruppas traineeprogram er i utgangspunktet et to-årig program som tilsetter nyutdannede fra høyskole og universitet i bedrifter tilhørende Midt-Troms. I hovedsak bygger programmet på tre søyler; arbeidserfaring i en eller to bedrifter, deltagelse i Profilgruppas årsprogram og mentorprogrammet, sier Bjørge Blekkerud, leder for Profilgruppas traineeprogram.

 

Klikk her for å lese Norges største traineemagasin

 

Unik læring og et bredt nettverk

I Norge finnes det en rekke traineeprogrammer som tilbyr traineestillinger i regionale bedrifter og virksomheter. Det som gjør Profilgruppas program unikt, er at deres traineer får delta i et omfattende årsprogram med tema- og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer, samt mentorveiledning fra ledere i samfunns- og næringsliv i regionen.


 

– Profilgruppa samler ledere fra godt over 50 bedrifter og virksomheter i regionen på temamøter, bedriftsbesøk og årlige studieturer. Dette gir traineene unik læring og et bredt nettverk i starten av karrieren, sier Blekkerud.

 

Han tror de fleste traineene vil peke på forholdet til sin mentor som noe av det beste med programmet. Hver enkelt trainee får en dedikert bedriftsleder i regionen som veileder dem på tema som opptar de unge i arbeidslivet. Dette mentorprogrammet strekker seg gjennom hele traineeperioden.

 

– I tillegg er det vanskelig å komme utenom den årlige studieturen når høydepunktene skal nevnes. I fjor besøkte vi næringslivet i Lofoten, og i år gikk til turen til Rio de Janeiro. Det er kun fantasien som begrenser Profilgruppas årlige reisemål og tema for studietur.


 

LES OGSÅ: Ted Are startet karrieren som trainee i profilgruppa

 

Regionen i fokus

Profilgruppas traineeprogram er en relativ fersk ordning som til nå har tilsatt ni traineer. Antallet traineer de vil ansette fremover vil avhenge av behovet ute i bedriftene. Blekkerud forteller at de fleste bedriftene vektlegger nærmest utelukkende de personlige kvalitetene når de vurderer aktuelle traineekandidater.

 

– Vi er ute etter unge, engasjerte og framoverlente folk som kan bidra i bedriftene og regionen på lengre sikt. Hovedmålsettingen til traineeprogrammet er å tilføre Midt-Troms høyere kompetanse over tid. De som viser liten interesse til regionen forsvinner som regel tidlig i rekrutteringsprosessen, sier han.

 

Før man søker seg til traineeprogrammet anbefaler Blekkerud å gjøre seg litt kjent med næringslivet og det øvrige samfunnslivet i Midt-Troms. Kun på den måten klarer man å bestemme hvorvidt man passer inn i deres traineeprogram eller ikke.

 

LES OGSÅ: Profilgruppas traineeprogram lokket Mads hjem til Troms

 

Personlige egenskaper veier tyngst

Blekkerud anbefaler å bruke litt tid på selve søknaden, spesielt i forhold til egnethet og egen motivasjon for å søke. Sørg for at søknaden besvarer spørsmålene; Hvorfor søker jeg nettopp denne stillingen, og innehar jeg egentlig den kompetansen som etterspørres?

 

– Samtidig vil jeg understreke at en god telefonsamtale eller et personlig møte med oss i programmet aldri kan erstattes av en halvgod CV og en epost.

 

Selv om karakterer kan være viktige i seleksjonen til hvem som blir innkalt til intervju, er Blekkeruds erfaring at mange av dem med gode karakterer faller litt gjennom i intervjusituasjonen.

 

– Bedriftslederne er ute etter folk som kan fungere sammen med folk i organisasjonen, så jeg vil si at dette veier desidert tyngst, sier han.

 

Blekkerud nevner tre ting som kjennetegner dem som skiller seg positivt ut i intervjuprosessen:

  • De som viser at de kan takle både oppturer og nedturer på jobb.
  • De som viser oppriktig interesse for jobben og fagfeltet.
  • De som viser at de kan håndtere ulike problemstillinger og arbeidsoppgaver på kort tid.

 

Foruten de viktige personlige egenskapene, vil det også telle positivt dersom man har operert i næringslivet også under studietiden.

 

– Vi anbefaler alle studenter til å søke sommerjobb, internship eller lignende for å skaffe seg relevant erfaring i bransjer man seinere kan komme i befatning med. Det samme gjelder studentoppgaver i samarbeid med bedrifter. De fleste unge glemmer at disse bedriftene kan bli deres første arbeidsgiver hvis de bemerker seg tidlig.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge