(KarriereStart.no):

Mange norske bedrifter tilbyr internasjonale traineeprogrammer der traineene oppholder seg større eller mindre deler av programmet utenlands. Dette kan være interessant for nyutdannede av flere grunnen, men man må også være bevisst på ulempene som følger med arbeid utenlands.

 

Gjennom studentorganisasjonen IAESTE Norge, er det i hovedsak  ingeniører og naturvitere som sendes ut i verden. Hvis du skal bli ingeniør i Norge er det nesten nødvendig med den internasjonale erfaringen. Man ser nemlig at det er mange internasjonale ansatte i de bedriftene som ansetter ingeniører. Før eller siden må du lære deg å jobbe med andre kulturer, og da kan du like gjerne begynne tidlig så du ikke vender deg til å bare jobbe med nordmenn. Bård Sve Wallentinsen, leder av IAESTE Norge, har selv god erfaring med å arbeide utenlands.

 

– Jeg tror det er viktig å huske at det er vi som nordmenn som er litt spesielle, vi er litt mer i utkanten. Du skal ikke lenger enn til Tyskland for å se en mer hierarkisk struktur og et mer klassisk markedssystem. Når vi som nordmenn mener vi har knekt koden for hvordan det skal være på en arbeidsplass, så er det viktig å huske at selv om vi synes arbeidsmetoden fungerer godt, så har andre land andre paradigmer når det kommer til hvordan man jobber med mennesker, sier Wallentinsen.


 

Det er mange internasjonale mennesker i Norge. Da kan det være til stor fordel å ha opplevd å være den utenlandske selv. Hvis du jobber i Malaysia, så er det jo du som er den som er annerledes. Det er du som ikke snakker det lokale språket. Har du har opplevd dette selv, er det nok lettere for deg å sette deg inn i hvordan utenlandske medarbeidere som jobber i din bedrift har det. Du får åpnet sinnet litt. Dessuten får du generelle erfaringer som gir stort utbytte, og som arbeidsgivere i Norge setter pris på. Du får øvd deg på engelsk som arbeidsspråk, noe som alltid er en fordel, og så får du selvfølgelig et større internasjonalt nettverk. I veldig mange land er de personlige forholdene spesielt viktige hvis du vil bli i bedriften over flere år. Ofte er det enda viktigere å kjenne folk personlig hvis du vil ha videre jobb i utlandet, enn det det er i Norge. Ikke minst gir det en generell modning å flytte til utlandet. Det gir en modning å måtte klare seg litt selv.


 

– Som sagt, i Norge har vi det veldig godt og jeg tror vi har godt å se av at vi er i mindretall. Det er ikke mange som har dette samfunnet og dette arbeidssystemet vi har, slår Wallentinsen fast.

  

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

Ny kultur, nye utfordringer

Wallentinsen har selv internasjonal arbeidserfaring fra et opphold i Bangladesh. Han har derfor erfart utfordringene ved å arbeide i utlandet.

 

– Du kan jo selvfølgelig ha hjemlengsel. Jeg vet ikke om jeg er riktig person til å snakke om ulemper, for jeg er veldig glad i å reise og veldig glad i å være utenlands, ler Bård.

 

– Det vi ser, er selvfølgelig at lønnsnivået for internene er lavere, men som trainee i norsk firma er ikke det noe jeg tror du trenger å bekymre for. Det er klart at det er en omstilling å skulle vende seg til et nytt klima, andre matvaner og et annet språk. Men dette kan samtidig være positivt. Det kommer litt an på din innstilling.

 

I fjor var Wallentinsen i Brasil i forbindelse med et studentprosjekt, for å besøke flere bedrifter. Der snakket de mye om at jobbopphold i utlandet av og til er det ikke riktig for nordmenn. Brasil har en veldig hieraksisk struktur, mens det i Norge er veldig motsatt. Hvis du ikke er villig til å følge de reglene som er litt striktere, og ha et mer formelt forhold til sjefen og et mer formelt forhold til de under deg, så kan arbeidet fort oppleves ukomfortabelt. Som Wallentinsen sier:


 

– Her i Norge har vi kanskje en mer relasjonsbasert ledelse, vi ser på alle som medarbeidere fremfor som undersåtter. Det krever i alle fall en omstilling å jobbe utenlands.

 

Så enkle ting som flexitid og det å kunne trene i arbeidstiden, kan du nok ikke forvente å få lov til som student eller nyutdannet i utlandet. Der skal du være på jobb fra ni til fem. De har også et et veldig annerledes syn på overtid. Hvis du jobber 12 timer dagen er det, hvis man generaliserer, utelukkende positivt. Det kan i alle fall forekomme. Du kan oppleve andre kvinnesyn og andre måter å jobbe sammen i team. Det kulturelle kan altså være en utfordring, spesielt hvis du er uenig i stilen. Det opplevde Wallentinsen selv som nordmann i et muslimsk land. I Bangladesh var det uvanlig å jobbe med kvinner, og både kvinner og menn opptrådte litt ukomfortabelt hvis de skulle jobbe sammen. I slike situasjoner er det nok veldig lett, spesielt for nordmenn, å trå feil. Du kan enkelt komme i kjipe situasjoner hvis du ikke har det samme tankesettet som lokalbefolkingen, og ikke er klar over at du er i et annet land. Du må være klar over at nå er det du som er forskjellig. Du må omstille deg.

 

Arbeidskulturens normer avhenger av hvorvidt du er utplassert i en norsk bedrift i utlandet, eller som norsk i en utenlandsk bedrift.

 

– Sånn som da jeg besøkte Statoil i utlandet, forklarer Wallentinsen, var bedriftens kultur i stor grad preget av eller lik den lokale kulturen, fordi det stort sett var lokalt ansatte som jobbet der, og ikke bare nordmenn. Samtidig tar de store norske bedriftene med seg de norske verdiene og legger dem til grunn. Jobber du derimot for en ren internasjonal bedrift som for eksempel ABB i Sveits, vil det være en ren sveitsisk arbeidskultur. Da kan det være greit å ha i tankene at er du en representant for hjemmekontoret når du reiser ut fra en norsk bedrift. Da har du kanskje flere fordeler ettersom du kjenner til hvordan den generelle bedriftskulturen skal være, samtidig som det kan være en ulempe ettersom du blir sett på som «en av dem». Det kan jeg i alle fall se for meg. Hvis du er hos en ren internasjonal bedrift så må du forholde seg til den bedriftskulturen de har valgt. Da er det ikke nødvendigvis sånn at du har rett.

 

I utlandet kan du fort havne i nye og noe annerledes situasjoner, enn du ville gjort på en norsk arbeidsplass. Derfor er det lurt å melde seg inn i den norske folketrygden.

 

– Det er ikke noe vondt ment, men hvis jeg skal bruke Bangladesh som eksempel igjen, så stoler jeg ikke på den bangladeshiske folketrygden, ler Bård. Når det kommer til å klage på arbeidsmiljøet og usaklige oppsigelser, så har vi i Norge klart sterkere vern og rettigheter. Det er det lett å vende seg til, så det er greit å være klar over at ting er forskjellig andre steder i verden.

 

LES OGSÅ: - Ingen arbeidsdag er lik for en konserntrainee

 

Utenlandsopphold anbefales

Vi har det veldig bra her i Norge. Konsensus er at vi alle har godt av å se litt mer av verden.

 

– Jeg anbefaler i aller høyeste grad å dra utenlands. Husk, vi er fem millioner her og vi er syv milliarder i verden. Vi utgjør ikke en veldig stor andel, og de norske og nordiske landene har en kultur som er veldig forskjellig fra stort sett alle de andre kulturene. Så det kan være veldig greit å få føle litt på det, komme seg litt bort fra nordmenn og se hvordan det er i andre land. Få en bedre forståelse både for hvordan verden fungerer og hvordan du kan jobbe med den. Sånn setter du pris på det som er godt i norsk bedriftskultur, men får også muligheten til å lære av de andre bedriftskulturene. Norge har jo tross alt ikke fasiten selv om vi er fornøyde med den. Det er lett å bli fastlåst i ett mønster her og ende opp med litt gruppetenking. Da kan det være en fin medisin og bli kastet ut i et annet land. Da ser du at det er mange veier til målet, oppfordrer Wallentinsen.

 

Ved å jobbe i utlandet får du opplevd å være outsideren, sånn som mange internasjonale gjør i norske bedrifter. Ikke minst, får du alle fordeler som å bli kjent med nytt språk og nye kulturer. Kanskje størst av alt, så får du en større kulturforståelse og modenhet.


 

– Det er kjempepositivt at vi som nordmenn får oss internasjonal erfaring. Det er høyst nødvendig for et så lite land som Norge at vi har et internasjonalt tankesett. At vi er forberedt både på å jobbe med internasjonale i Norge og jobbe som nordmenn i utlandet.

 

Klikk her for å se alle internships i Norge