(KarriereStart.no):

Verden blir mer og mer globalisert, og avstanden mellom land og mennesker minsker stadig. Mer enn noen gang i historien, merker vi ringvirkningene fra politiske kriser rundt oss. Vi er et land fylt av politisk engasjerte unge, og for mange er drømmen en jobb i politiske og diplomatiske organisasjoner. Norge er et land med en betydelig internasjonal rolle, langt større enn vårt innbyggertall tilsier. Skal vi opprettholde denne rollen, trenger vi de dyktigste medarbeiderne og den beste kompetansen.

 

KarriereStart avtalte derfor intervjuer med representanter fra både UD og Europarådet. Først ringte vi Torbjørn Frøysnes, ambassadør i Europarådet, på Skype, for å høre hva et traineeship i Europarådet betyr. To dager før intervjuet, brøt Krim-krisen ut.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

The Brussel School of Diplomacy and Real Life

Skypesamtalen med Europarådet er allerede et kvarter forsinket. I Brussel går Torbjørn Frøysnes, ambassadør i Europarådet, frem og tilbake i gangen utenfor kontoret. Vi er i begynnelsen av mars, og Krim-krisen har akkurat brutt ut.


 

– I’m sure Ambassador Førysnes will be with us shortly, sier PR-kontakten jeg snakker med.

 

Han sitter smilende, og tilsynelatende avslappet foran PC-en. Når jeg spør om Ukraina kommer det likevel en genuint bekymret mine over ansiktet hans. Det er akkurat i situasjoner som denne at Europarådet får vist hvor viktige de er. Deres rolle er å mekle, fortelle hva jusen er og undersøke om de innblandete følger det internasjonale lovverket.

 

Det føles rart å skulle spørre Europarådet om deres erfaring med traineer midt i en internasjonal krise. Samtidig blir det krystallklart hvor viktig institusjonen er og hvor verdifullt et traineeship i Europarådet må være.

 

Ambassadør Frøysnes setter seg etterhvert ned foran PC-skjermen. En godt voksen mann, blid og energisk. Han introduserer seg ved fullt navn før han går rett på sak. Vi har bare noen minutter å gjøre intervjuet på.


 

– Vi er en diplomatisk stasjon i Brussel med15 medarbeidere. Det er det slik at vi til en hver tid har to til tre trainees. Det mest alminnelige er at vi får en trainee på fem måneders kontrakt levert av personell i Strasbourg. De har en svær pool av søknader, som du sikkert kan forestille deg, med ungdom fra alle de 47 landene som er medlem av Europarådet. Som regel er dette studenter i en postgraduate-situasjon som også gjerne har vært trainees andre steder, og som har språkkunnskaper i engelsk og fransk utenom sitt morsmål. Disse vil som regel ha studert i flere land. Dette er ganske viktig, ettersom det som ligger i sakens natur for det multilaterale diplomatiske, er samarbeid med mange land.

 

LES OGSÅ: Hard konkurranse om å redde verden

 

Dette er kun ett av sporene for å bli trainee i Europarådet. En annen mulighet er å sende en søknad som gjelder kortere opphold, som kortidstrainee. Europarådet har nemlig mulighet til å ta inn folk som er kvalifisert, selv om de sender søknaden direkte til deres delegasjon, i stedet for via kontoret i Strasbourg. Dette er veldig populært, og Europarådet mottar masse søknader av den karakteren.

 

– Når det så gjelder hva traineene gjør, fortsetter Føysnes, så er vi som sagt en diplomatisk stasjon, og det betyr at vi gjør to eller tre ting. Den første er å rapportere. Vi rapporterer om utviklingen innenfor EU på områder som Europarådet har kompetanse på.

 

Dette gjelder alle spørsmål knyttet til demokrati og menneskerettigheter, og the rule of law, som Frøysnes sier. Hver måned sender Europarådet rundt 200 rapporter til hovedkontoret i Strasbourg, og en betydelig del av disse er det da traineene som blir sendt ut for å skrive. Traineene dekker møter i Europaparlementet, de dekker konferanser, og de går på workshops og seminarer ut ifra hvilke tema som er oppe. Hvis det er temaer som berører Europarådet, så sendes traineene ut for å ta referater.

 

Det andre er møtevirksomhet og diplomatisk arbeide. Som multilateral diplomatisk stasjon, arbeider Europarådet mye med konsultasjoner, spesielt mye med EU. Det kan gjelde ting som terrorismebekjempelse, bekjempelse av organisert kriminalitet, menneskehandel eller vold i nære relasjoner. Rett og slett områder hvor Europarådet har konvensjoner og EU har regelverk.


 

– Vi arbeider sammen for å harmonisere et regelverk og sørge for at effekten blir mest mulig kosteffektiv, forklarer Frøysnes.

 

– Når vi har slike møter, kan en trainee ta referat og organisere konsultasjonsbiten. Som nå, så har vi møter nesten hver dag angående situasjonen i Ukraina, hvor vi ser på hva kan vi kan bidra med for å løse spenningen og problemet. I dette tilfellet arbeider vi for eksempel med minoriteter og minoritetsspråk, som i dette tilfellet er russisk. Da kan traineene være med å ta en prat om det.

 

Traineenes tredje ansvarsområde er det å gå rundt og representere Europarådet i forskjellige sammenhenger. Europarådet har en stor del evenementer, ettersom de holder en rekke pressebriefinger, seminarer og møter som organiseres for de som kommer fra Strasbourg.

 

– Da inviteres for eksempel EU, ambassadene og en del av the civil society, og da setter vi inn traineene til å forberede møtene. De må sørge for at møtene glir, for vi har en veldig travel hverdag. Det at man jobber i en multilateral organisasjon, betyr at man må være villig til å gjøre absolutt alt som som er nødvendig å ordne. Det er ingen tabuer rundt arbeidsoppgaver. Både sjefen og traineene må ordne vaskemaskinen hvis det er nødvendig. Sånn har vi det her, smiler ambassadøren lurt.

 

– Så jeg sier til traineene at jeg ønsker dem velkommen til the Brussel School of Diplomacy and Real Life. Og de gråter når de reiser, for de har likt seg så godt. Vi følger med dem, og de kommer innom hver gang de er her. Senest denne uken kom en tidligere trainee med sjokolade til oss!

 

Frøysnes lyser opp når han forteller om traineene sine. Han er tydelig stolt. Han forteller hvorfor han setter sånn pris på dem:

 

– Vel, først og fremst så er de veldig motiverte samarbeidspartnere. De blir ikke slitne og er fulle av energi. For det andre, så er de uten unntak ekstremt lojale, vennlige, høflige og kompetente.

 

Frøysnes telefon ringer igjen, og han tar den umiddelbart. På andre enden er EU.

 

LES OGSÅ: Få all verdens erfaring som trainee i utlandet

 

En unik mulighet i Europarådet

EUROPARÅDET
 
Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 47 hovedsakelig europeiske medlemsstater, som har tilsammen 800 millioner innbyggere. Denne organisasjon ble opprettet den 5. mai 1949, og er dermed blant de tidligste tiltak for europeisk integrasjon som fulgte i kjølvannet av den annen verdenskrig. I likhet med Den europeiske unions (EU) parlament, er det i Strasbourg (Frankrike) Europarådets organer holder til.
Organisasjonen arbeider hovedsakelig med å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsutvikling i sine medlemsland.
Europarådet var opphavet til Den europeiske menneskerettskonvensjon, som danner grunnlaget for Den europeiske menneskerettsdomstol. Domstolens rettspraksis har vært betydningsfull for utviklingen av menneskerettighetenes stilling i Europa, og den har tjent som modell for menneskerettsdomstoler i andre deler av verden.
Europarådet vedtar både konvensjoner, anbefalinger (rekommandasjoner) og resolusjoner. Organisasjonens to offisielle språk er engelsk og fransk. Europarådets sekretariat har om lag 1 800 ansatte.

(Kilde: Wikipedia)
 

Francisca Aas var trainee i Europarådet sommeren 2012. Hun hadde lenge vært interessert i Europarådets arbeid, og var nysgjerrig på Norges stilling i det europeiske systemet i praksis. Som trainee i Europarådet fikk hun være med på mye spennende.

 

– Det morsomste var nok en konferanse jeg ble sendt til, hvor presidenten for EU-kommisjonen, José Manuel Barroso, var hovedtaler, forteller Francisca.


– Han tok for seg flere av utfordringene Europa stod overfor i den perioden, og jeg lærte utrolig mye den dagen. Ellers var kollegene mine flinke til å gi meg varierte arbeidsoppgaver som gjorde at jeg fikk innblikk i arbeidsprosessene innenfor flere felt.


Sommeren 2012 var flere temaer under het debatt i nyhetsbildet. Særlig de økonomiske utfordringene flere av medlemslandene stod overfor, samt ulike menneskerettighetsspørsmål.


– Til tross for at mitt opphold strakte seg fra mai til juli, var det et høyt tempo til enhver tid. Jeg tror det mest utfordrende var å alltid være klar til å ta på seg nye oppgaver, selv om man i utgangspunktet var opptatt med noe annet. Jeg ble for eksempel ofte sendt til Parlamentet for å være til stede på møter i ulike komiteer, og da var det om å gjøre å sette seg raskest mulig inn i de ofte komplisert temaene, før man dukket opp.– Å være trainee i Europarådet ga meg en unik mulighet til å møte mennesker med spisskompetanse innenfor flere spennende områder, samt bistå i møter og foredrag hvor ulike temaer ble diskutert. Jeg hadde nok ikke kunnet det jeg kan om disse temaene i dag, hvis det ikke hadde vært for de to månedene jeg tilbrakte i Europarådet.


Traineeopphold er en positiv ting, uansett om man tar det i Norge eller utlandet. Men en av de store fordelene med et utenlandsopphold på en slik arbeidsplass, er at man får en fantastisk mulighet til å se hvordan ulike land samhandler og organiserer seg for å fremme felles interesser og nå felles målsetninger.


– Jeg ville absolutt anbefalt andre å søke om plass i Europarådet, sier Francisca.

 

– Kollegene mine som var fra mange ulike europeiske land, var veldig hyggelige, og jeg ble raskt tatt inn i varmen. Sist, men ikke minst, er Brussel en utrolig flott by som man vil få mye glede av ved et eventuelt opphold som trainee.

 

LES OGSÅ: Internships - en snarvei ut i arbeidslivet

 

UDs lovende aspiranter

Et av Norges mest anerkjente traineeprogrammer, er UDs aspirantkurs. Det er et treårig traineeprogram, som hvert år tar inn opp til femten aspiranter som får opplæring og praksis både i Norge og i utlandet.


UD tar inn folk med mange forskjellige bakgrunner til aspirantkurset sitt. Hovedsakelig har aspirantene bakgrunn fra statsvitenskap og internasjonal politikk, men de tar også inn jurister, økonomer, organisasjonspsykologer, historikere og overraskende nok: filosofer! Mye er relevant når man har hele verden som arbeidsfelt, som Therese Bongard, tillitsvalgt i Aspirantordningen, sier.


– Aspirantopptaket er en av de viktigste rekrutteringskanalene til UD. Aspirantene gis grundig og lang opplæring for å kunne møte departementets behov i mange år fremover. De aller, aller fleste av oss blir etter kurset regnet som generalister som skal kunne hoppe fra forhandlinger om fiskekvoter til å bistå nordmenn i utlandet konsulært, forteller hun.


Det er viktig for UD at traineene får variert erfaring, både ute- og hjemmefra. Slik får man ofte andre perspektiver, idéer og kontakter med i bagasjen hjem. Dette er klar noe UD har nytte av.


– I tillegg tror jeg det kan være viktig å ha litt utenlandserfaring også for ens egen del, sier Therese.


– Når man velger utenrikstjenesten, velger man på mange måter også en livsstil for noen år. Da er det greit å vite litt om hva det innebærer å bo ute. Gjennom selve kurset, får man som aspirant god kjennskap til departementet og til hvordan det hele fungerer. Men hvis man ønsker å bli aspirant, er ikke det for å gå kurset. Heller ikke fordi stillingstittelen byråkrat er så råflott. Aspirantopptaket er for de som ser for seg en karriere i utenrikstjenesten. Etter de to årene som aspirant i Oslo, må man regne med opptil 6 år ute i strekk. Det er klart at det er krevende, men det er samtidig en helt unik mulighet til å bo spennende steder og jobbe med helt utrolig mye forskjellig. For meg var det avgjørende da jeg valgte UD – du går aldri tom for muligheter.

 

LES OGSÅ: Lyst på arbeidserfaring fra et annet land?

 

Aspirant og reserve-ambassadør

UDs ASPIRANTKURS
 
UDs aspirantkurs er et treårig trainee-program med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten. Programmet er en kombinasjon av opplæring og praksis – i Norge og utlandet.
Utenrikstjenesten skal arbeide for å fremme norske interesser og finne felles interesser med andre land. Utenrikstjenesten skal også jobbe mot felles løsninger på internasjonale spørsmål. Arbeidet for fred, stabilitet, sikkerhet og økonomisk trygghet i verden er derfor viktig for Norge.
Hvert år rekrutteres 10-15 aspiranter til utenrikstjenesten. Utenriksdepartementet ønsker personer med høyere utdanning, gode språkkunnskaper og gjerne et par års arbeidserfaring. Det som vektlegges er interesse for og kunnskap om norsk og internasjonal politikk, og evne til å kunne representere Norge både hjemme og i utlandet.
Blir du tatt opp som aspirant til utenrikstjenesten, vil du få en spennende og krevende jobb. Det stilles høye krav både faglig og personlig, med stadig nye utfordringer. Du vil være flyttepliktig, som betyr at du må veksle mellom stillinger i departementet og ved utenriksstasjonene. Dette medfører store faglige og familiemessige utfordringer, men samtidig unike muligheter og verdifulle erfaringer.
Aspirantopplæringen foregår over tre år, hvorav to år i departementet og ett år ved første utenriksstasjon.

Dagens ordning er som følger:
• Drøyt tre ukers introduksjonskurs
• Ti måneder praksisperiode ved fagavdeling
• Seks måneder kurs
• Fem måneder praksisperiode ved en annen   agavdeling
• Tolv måneder praksis ved utenriksstasjon
 

Bent Bakken har to mastere; én i europeiske og amerikanske studier og én i teknologi og innovasjon. Han søkte om plass i UDs aspirantkurs fordi han er glad i Norge. Nå er han nestleder ved ambassaden i Lisboa. Dét er hva man kan kalle en flott traineestilling.


– Jeg hadde lyst til å være med på å gjøre Norge til et bedre land ved å fortelle om gode ting som skjer ute, gode muligheter som dukker opp ute, forteller Bent.

 

– Det er egentlig det vi gjør i UD. Vi forteller. Vi forteller utlandet om Norge, og vi forteller Norge om utlandet.

 

Bent er nå på tredje året av aspirantperioden. Samtidig er det første året på utenriksstasjon, i hans tilfelle ved ambassaden i Lisboa.


– Jeg får ekstra tett oppfølging av min leder, og jeg skal evalueres når dette året er omme; ellers er det ingenting som skiller meg som aspirant fra en hvilken som helst annen diplomat ved utenriksstasjon. I Lisboa følger vi nøye med på den økonomiske krisen og rapporterer hjem om det. Så følger vi opp EØS-midlene som Portugal mottar 58 millioner euro av i inneværende periode. Ellers går det mye i torsk. Portugiserne elsker sin bacalhau!

 

Bent er nestleder ved ambassaden i Lisboa. Det vil si, at når ambassadøren er borte, så er det han som bestyrer stasjonen. Det er krevende, ikke fordi det nødvendigvis skjer noe som er vanskelig å håndtere hver gang, men fordi han vet at det hviler et stort ansvar på ham.


Det viktigste Bent har lært som aspirant er å spørre:

 

– Når du lurer på noe, så spør. Nesten alle er glade for å bli stilt spørsmål, fordi det innebærer en anerkjennelse av kompetansen deres. Det er svært få som er i stand til å bli flinke alene; så godt som alle blir flinke av å vite hvem som er flinke og å snakke med dem.


Bent trives veldig godt i UD, og ønsker å bli. Så lenge både han og familien er fornøyde med livssituasjonen, har han ingen planer om å forlate UD. Han sier det er en fantastisk arbeidsplass på grunn av alle de flinke og interessante folkene som jobber der, og fordi man har mulighet til å jobbe innen svært mange forskjellige fagfelt i løpet av karrieren. Både ute og hjemme. Men likevel, vil ikke Bent nødvendigvis anbefale Aspirantkurset:


– Familiemessig kan en karriere i UD være veldig krevende, og det finnes andre arbeidsplasser som gir gode muligheter for å jobbe internasjonalt, for dem som er interessert i det. Men hvis du har tenkt nøye gjennom hva det innebærer for familielivet å skulle flytte mellom land tre, fire, fem, kanskje 10 ganger i løpet av en karriere; hvis du syns Norge er et land det er verdt å snakke godt om; hvis du liker å lære språk og er nysgjerrig på nye steder og kulturer; og hvis du ønsker å veksle mellom ulike fagfelt gjennom karrieren, da kan UD og aspirantkurset absolutt være noe for deg.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge