(KarriereStart.no):

Gjennom traineeprogram får nyutdannete muligheten til å jobbe i drømmebedriften. Mange traineeprogrammer har imidlertid en noe utydelig profil når det gjelder betingelsene for traineeprogrammet.

Alt fra lengde på kontrakten, til lønn, til antall rulleringer innad i bedriften kan variere mye fra program til program. Urolighetene som er i arbeidsmarkedet i disse dager, har også gjort det fristende for enkelte arbeidsgivere å avbryte traineeprogrammer tidlig.

 

Hvilke rettigheter har du?

Det korte svaret er at traineer ikke har noen særegne rettigheter. Trainee er ingen beskyttet tittel, og på lik linje med andre arbeidstakere er det arbeidsmiljøloven som gjelder for folk i traineestillinger, forteller Leif Morten Herskedal i Arbeidstilsynet.

Lønnskrav derimot er ikke regulert av arbeidsmiljøloven, men i stedet en avtale du inngår med arbeidsgiver i arbeidskontrakten din. Lønnen kan derfor variere mer.

Det finnes likevel enkelte normer når det kommer til traineeprogrammer, som kan være en indikator på hva du bør forvente.

Av denne grunn kan det være lurt å gjøre ordentlig research før du signerer noe. Sett deg inn i hva andre i liknende traineer tjener og hva slags arbeidsoppgaver de har.


 

Traineenes voktere

Denne mangelen på klare regler og retningslinjer, er kanskje noe av grunnen til at Traineenettverket oppsto i 1996 (nå nedlagt). Ajla Hadziomerovic var styreleder i Traineenettverket og selv trainee i ABB. Hun har tidligere uttalt til KarriereStart.no:

 

– Det er viktig at det stilles krav til bedriftene. Antall traineeprogrammer øker raskt blant norske bedrifter, og samtidig er det uklart hva traineebegrepet innebærer. Trainee er ikke en beskyttet tittel, og med disse kravene ønsker vi å øke bevisstheten rundt at ikke alle traineestillinger er like.


 

– Traineenettverkets visjon er å kvalitetssikre norske traineeprogrammer. Vi ble i etablert for å bygge nettverk og bidra til regelmessig kontakt mellom traineer i forskjellige bedrifter og bransjer. I tillegg får man faglig påfyll via foredrag på formelle samlinger hos de ulike medlemsbedriftene. På denne måten får traineene et tverrfaglig utbytte samtidig som de kan skape seg et faglig og sosialt nettverk.

LES OGSÅ: Politiske traineeprogrammer: Krig, fred og trainee og sånn

 

Sertifiserte traineeprogrammer
 

Dette er kravene Traineenettverket stiller for at en bedrift skal kvalifisere som medlemsbedrift og kunne kalle seg traineesertifisert:

  • Traineeprogrammet er en del av en langsiktig satsning i en bedrift, eller en del av et langsiktig samarbeid mellom flere bedrifter
  • Skal være av varighet minimum 18- og maksimalt 24 måneder
  • Skal ha minst fire traineer totalt i programmet til enhver tid
  • Må ha minimum to rotasjoner i perioden mellom fagområder og/eller forretningsområder og/eller bedrift(er).
  • Det arrangeres felles samlinger for traineene i virksomheten
  • Kursing/case/opplæring satt i system gjennom programmet
  • Traineene tilbys mentor, fadder eller annen tilsvarende lærings-/nettverksform i hele perioden
  • Virksomhetene markedsfører/utlyser traineestillinger/ traineeprogram eksternt
  • Krever utdannelse på sivil-/masternivå
 

 

Traineesertifiserte bedrifter

Norske bedrifter som ønsker å være mer attraktive for nyutdannete har derfor anledning til å søke om medlemskap i Traineenettverket. For å bli sertifisert og medlem av nettverket, må bedriftene oppfylle en rekke krav til traineeprogrammene de fører.

Bedriftene må kunne garantere at traineeprogrammet er en del av en langsiktig satsning, programmet skal vare i minst 18 måneder, og traineen må ha minimum to rotasjoner mellom forskjellige fagområder i løpet av perioden.

Dessuten skal traineene tilbys en form for mentor og få en systematisk opplæring gjennom programmet.

I tillegg til det overnevnte skal bedriftene arrangere og tilby traineene muligheten til å delta på nettverksbyggende og kunnskapsberikende samlinger.

LES OGSÅ: Prøvetid i jobben: Hvor raskt må man levere?

 

Du er en ressurs

Selv om du ikke har særegne rettigheter som trainee, så må du ikke glemme at du har all rett til å forvente et skikkelig traineeprogram.

Ikke la deg utnytte av bedrifter på jakt etter billig arbeidskraft. Husk at du er en ressurs, med frisk blod, fersk kunnskap og stor arbeidsvilje.

Om bedriften ikke tilbyr deg en kontrakt du er fornøyd med og de ikke er villige til å tilby deg det du føler deg berettiget til, så kan du faktisk takke nei og søke plass i en bedrift med bedre betingelser.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge