Siden starten av september har jeg hatt min plassering hos Universitetet i Agder og vært en del av universitetets bidrag i det nasjonale katapultsenteret Future Materials Norwegian Catapult Centre (FMNC). Siden jeg har bakgrunn innen materialteknologi og teknologiledelse er plasseringen midt i blinken!

FMNC ble etablert gjennom katapultordningen i regi av SIVA og består av tre ulike lokasjoner og eiere på Sørlandet med Elkem og ReSiTec i Kristiansand samt Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad. Arendals Fossekompani er også med på eiersiden, men vil ha sitt utstyr hos MIL.

Hensikten med opprettelsen av senteret er å tilby fasiliteter, utstyr og teknologi, kompetanse og nettverk ovennevnte bedrifter besitter innen materialutvikling til et bredt spekter av bedrifter fra gründere og Små Mellomstore Bedrifter (SMB) til forskningsinstitutter og store bedrifter. Hver lokasjon bidrar med dybdekunnskap innen fagfeltene materialer, pulverteknologi, additive manufacturing (eksempelvis 3D-printing) og sirkulærøkonomi og utgjør i sum senteret FMNC. 


FMNC er en relativt ny organisasjon startet i januar 2018 og mye av arbeidsoppgavene har derfor dreid seg om å bistå med oppbygging og industriell markedsføring av senteret. Materialteknologikompetanse og FoU-ressurser ute hos bedriftene i FMNCs målgruppe varierer og det er både utfordrende og lærerikt å være med på å utforme lavterskel tjenester som skal skreddersys til både etablerte industribedrifter, SMB og fremoverlente gründere. Rundt 99,5% av bedrifter i Norge har under 100 ansatte og kan kategoriseres som SMB. Disse bedriftene står for ca. halvparten av verdiskapingen og sysselsettingen vår og er vekstmotoren i landet.

LES OGSÅ: Følge hodet eller hjertet i karrierevalget?


Økt globalisering bidrar til at særlig SMB'er og gründere er utsatt for konkurranse fra sterke markeder utenfor Norge. FMNC arbeider derfor både med å synliggjøre senterets tjenester for bedrifter som er klar over sine materialtekniske utfordringer, men også bedrifter som ikke er bevisst på dette men grunnet konkurranse og markedsutvikling vil få behov for senterets tjenester i fremtiden.

Siden senteret fortsatt er i en fase med fokus på utvikling har jeg fått mulighet til å delta i et vidt spekter av arbeidsoppgaver. Fra forretningsutvikling og markedsføring til detaljerte oppgaver som innhold og oppsett av hjemmeside, analyseverktøy, utforming av profileringsmateriell samt deltagelse i møtevirksomhet på tvers av lokasjonene i FMNC.

LES OGSÅ: Drømmejobben: Anneli Mjøen er yogalærer

Det er givende å bidra til at man drar nytte av disse bedriftenes ulike kompetanse og erfaringer og utvikler dette til et helhetlig tilbud for bedrifter nasjonalt og på sikt internasjonalt. 

I tillegg til arbeidsoppgavene hos FMNC har jeg også fått muligheten til å delta på 3D-print workshop hos MIL sammen med bedrifter fra NODE. Slike kurs bidrar til å holde læringskurven bratt og læretrangen intakt. Gjennom teoretisk innføring og demonstrasjon av teknologien ser kursdeltagerne raskt hva 3D-printing kan tilføre egne bedrifter.

Kombinert gir megatrendene «En raskere global innovasjonstakt» og «3D-printing av materialer» assosiasjoner til uttrykket: «Det eneste som er konstant er endring». Skal næringslivet håndtere endringen og omstillingen dette innebærer er det en forutsetning at norske bedrifters konstant blir evnen til utvikling og endring. Å utvikle, teste og verifisere materialtekniske løsninger hos FMNC er et godt utgangspunkt for å takle denne endringen! 

LES OGSÅ: Arbeidstid i julen – fridager og overtid

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger