<  
>  

Jobbmuligheter innen Medisin, helse- og sosialfag

Universitetssykehuset Nord-Norge
Bransje
Ikke oppgitt
Jobbmuligheter innen Medisin, helse- og sosialfag
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og ledige stillinger knyttet til fagområdet Medisin, helse- og sosialfag. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Universitetssykehuset Nord-Norge.
Relaterte stillingsannonser - Medisin, helse- og sosialfag
logo
Intensivsykepleier ved Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning
Org. nr: - Stillingsident: 4460768955 Presentasjon av stillingen:Er du intensivsykepleier med et ønske om mer kunnskap og nye utfordringer?Vi søker nå etter nye kolleger - intensivsykepleiere som ønsker å jobbe på en utviklende, dynamisk og spennende arbeidsplass. Vi søker deg som trives med høyt arbeidstempo, som ser flere løsninger enn problemer og som gjerne vil ha utfordringer i hverdagen.Vi er en intensivenhet som primært ivaretar pasienter med indremedisinske og thoraxkirurgiske problemstillinger som har behov for overvåkning eller behandling på et høyere nivå.Vi har et sammensatt arbeidsmiljø både hva gjelder alder, kjønn og kompetanse. Vi ønsker å ha et differensiert, men integrert og utviklende arbeidsmiljø, der «teamet» står i fokus. Derfor ønsker vi oss søkere med variert faglig bakgrunn - alle har noe de kan bidra med!Vi tilstreber flerfaglig simulering ukentlig, både for å øve på kliniske situasjoner, men også for at de ansatte skal bli bedre kjent med hverandre. Vi mener det er vesentlig for å fungere godt sammen. Vi har egne fasilitatorer i enheten, både leger og sykepleiere.Vi har 6 planlagte fagdager i turnus hvert år. Her vil du møte varierte forelesninger og praktisk trening i forskjellige kategorier. Disse dagene blir også et «semisosialt» avbrekk fra en ellers travel hverdag.Vi har mulighet til å tilby fast jobb eller vikariat, og du oppfordres på det sterkeste til å ta kontakt dersom dette virker interessant..Arbeidsoppgaversykepleie til akutt og kritisk syke pasienterbruk av digitale arbeidsverktøy, som DIPS Arena og Metavision (elektronisk kurve)ivaretakelse av pårørende, både voksne og barndelta i pasientsikkerhetsarbeid og forbedringsarbeidpå sikt bidra i opplæring og veiledning av nyansatte og hospitanterKvalifikasjonerintensivsykepleierbehersker skandinavisk språk, både muntlig og skriftligbred erfaring med mekanisk ventilasjons og sirkulasjonsstøtte vil være en fordelPersonlige egenskaperDu har godt humør -- vi er en positiv gjeng, som trives med utfordringerDu er engasjert, bidrar til utvikling av faget og kompetanseheving i enhetenDu har forstått at man alltid har mer å lære, og at man alltid har utviklingspotensialeDu trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljø Du evner å jobbe systematisk og strukturertDu har gode kommunikasjonsferdigheterPersonlige egenskaper vil bli spesielt vektlagt.Vi tilbyret positivt arbeidsmiljø, mye godt humør, læringsmuligheter og faglige utfordringermoderne fasiliteter i i nye lokaler og gjennomgående nytt medisinteknisk utstyrinterne kompetanseplanerkalenderplan, tredelt turnus med jobb hver tredje helg. Mulighet for økt andel nattarbeid mot lønnskompensasjonfagdager i turnussimuleringdedikerte fagutviklingssykepleiere og sykepleier med ansvar for medisinteknisk utstyrfaste overlegerlønn etter gjeldende overenskomster, med lokalt tillegg på 25.000 ved fast ansettelsemulighet for leie av boligvelferdsordninger i form av bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterekstremt gode muligheter for en mengde friluftsaktiviteter innenfor kommunegrensene i Tromsøgunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerKontaktinformasjonHilde-Irèn Liland, Enhetsleder, 91761904ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4460768955 Stillingsprosent: 100% Fast
Frist 31.12.2022
Les mer
logo
Intensivsykepleier Intensivavdelingen
Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4460776845 Presentasjon av stillingen:Intensivavdelingen UNN Tromsø søker intensivsykepleiere! Vi søker deg som trives i et hektisk intensivmiljø, som ønsker bredde i kompetanse og som samtidig trenger varierte muligheter på fritiden! Hos oss er vi opptatt av systematikk og faglig utvikling. Dette får du gjennom definert opplæringsplan, teoretisk undervisning, fagdager og simulering i praksis. Vi har stort faglig engasjement og aktive faggrupper.Litt om oss Vi er en generell intensivavdeling som overvåker og behandler pasienter med svikt i ett eller flere organer og som har behov for organstøttende behandling. Hovedtyngden av pasientene våre er kirurgiske, men vi har også noen med medisinske problemstillinger.Som intensivsykepleier hos oss vil du få muligheten til å delta i avansert overvåking og behandling av:respirasjonssvikthjerte- og sirkulasjonssviktECMOnevrokirurgithoraxgastroindremedisinske problemstillinger, herunder kontinuerlig hemodialysetraumebarn fra 3 mndHos oss vil du få muligheten til å opparbeide deg god og bred kompetanse innen intensivsykepleie. Vi lover deg faglige utfordringer som vil øke forståelsen for kompleksiteten både med og rundt intensivpasienten. Vi er opptatt av å bruke avdelingsintern kunnskap i fagutvikling. Du vil derfor få muligheten til å aktivt delta i opplæring og veiledning av øvrige kollegaer gjennom selvvalgt faggruppe.Alle hos oss jobber til det beste for både pasient og pårørende. Som intensivsykepleier i vår avdeling må du derfor kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må foretrekke å jobbe i et tidvis hektisk miljø. Vi jobber systematisk med arbeidsmiljø og bruker medarbeiderundersøkelser og samtaler aktivt for å ivareta våre ansatte. Her jobber både sykepleiere med og uten videreutdanning. Vi er derfor påpasselig med rett kompetanse til rett pasient. Omsorg for hverandre står sterkt i vårt kollegium og vi tilstreber gjennomgang av situasjoner som har vært krevende.UNN er plassert midt i Tromsø, omgitt av utallige fritidsmuligheter fra by og kultur, til natur og arktisk klima. Her er noe for alle!Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.Arbeidsoppgaverintensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasientertverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupperdelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeidopplæring og veiledning av ansatte og studenterivaretakelse av pårørende og barn som pårørendeKvalifikasjonerintensivsykepleier eller annen relevant videreutdanninggode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsegenskaper gode norskkunnskaper, eventuelt svensk/danskPersonlige egenskaperfaglig engasjement og interesse for å bidra til å utvikle et godt tilbud til intensivpasienteneevne å håndtere flere ulike arbeidsoppgaver og skape en god struktur og flyt i arbeidetserviceorientert og ta selvstendig ansvar for oppgavenenytenkende, fleksibel og løsningsorientertbidra til et godt arbeidsmiljøPersonlig egnethet vil bli spesielt vektlagtVi tilbyr25 000 kr. i økt grunnlønn ved ansettelsemuligheter for natt-turnus med ekstra avlønninget faglig sterkt arbeidsmiljø med dyktige kollegaerindividuelt tilpasset opplæringsperiode, inkl. teoriundervisning, og kompetanseplaner6 fagdager i året i henhold til fastsatt plan i turnus, tverrfaglig simulering planlagt i turnus og mulighet for deltagelse i faggruppefaglig utfordrende arbeid i nye, flotte lokaler med gjennomgående nytt medisinteknisk utstyr i hele avdelingen.tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt fagmiljø i stadig utvikling, og arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhetsamarbeid med psykososialt team dersom ønskeliggode velferdsordninger, eksempelvis bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterfriluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller midnattssol i tillegg til et pulserende lokalmiljø med fyldig og variert kulturtilbudmulighet for leie av boligKontaktinformasjonAstrid Nita Dalum, Seksjonsleder, 99453515 Kine Eide Pedersen, Seksjonsleder, 99739444ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4460776845 Stillingsprosent: 100% Fast, Vikariat Søknadsfrist: 31.12.2022
Frist 31.12.2022
Les mer
logo
Psykologspesialist/psykolog - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sør-Troms
Er du en utviklingsorientert psykologspesialist/psykolog med god evne til å etablere relasjoner? Er du i tillegg psykologfaglig reflektert og har god faglig kompetanse? Ønsker du å jobbe sammen med mange flotte kollegaer i et utviklende fagmiljø?Vi søker en kollega som ønsker å jobbe som behandler på voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Senter for psykisk helse og rusbehandling i Sør-Troms (lokalisasjon Harstad) og som vil bidra til å videreutvikle et positivt og sterkt fagmiljø i poliklinikken. Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms består av ambulant akutteam, døgnenhet og voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP). Vi er samlokaliserte og dette bidrar til et nært samarbeid mellom enhetene. Senteret ligger som en del av lokalsykehuset i Harstad. Vi har derfor tilgang på et relativt stort fagmiljø. Poliklinikken består av et tverrfaglig sammensatt personale. Vi har de siste årene utvidet gruppetilbudene våre og er stolte over å ha mange engasjerte og flinke medarbeidere som er med i utviklingen av et godt fagmiljø. Poliklinikken har i tillegg til allmennpsykiatriske team, et alderspsykiatrisk team, rusteam og nevropsykologisk team.   ArbeidsoppgaverUtredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk i tråd med beskrivelser i pakkeforløpBidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeidKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som psykologSøkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelseUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåCand psycholPersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevner/skriftlige framstillingsevnerPsykologfaglig reflektert/gode fagkunnskaperGode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendigHøy arbeidskapasitetEndringsvillig og fleksibelPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.LanguageNorskVi tilbyrEn utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljøGodt arbeidsmiljø Tilrettelegging for spesialiseringTeamarbeid i tverrfaglig arbeidsmiljøSamarbeid med øvrig fagmiljø internt og eksterntFaglig og personlig utviklingsmuligheterTilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Dette innebærer blant annet studiepermisjon for spesialister etter 5 års tjenestetid i UNNKontaktinformasjonAudun Eskeland, Seksjonsleder, 99578288, audun.eskeland@unn.no Hilde Danielsen, Enhetsleder, 41425695, hilde.danielsen@unn.noArbeidsstedSykehusstien 8 9480 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4538896411Stillingsprosent: 100%Fast
Frist 30.09.2022
Les mer
logo
Seksjonsleder - Gynekologisk og fødeseksjon, UNN Harstad 
Vi har ledig stilling som seksjonsleder ved Gynekologisk og fødeseksjon, UNN Harstad.Seksjonsleder skal lede en enhet hvor både leger, jordmødre, barnepleiere og andre yrkesgrupper er ansatt.Arbeidsoppgaverorganisere og lede seksjonen sammen med seksjonsoverlegeKvalifikasjonerbør beherske journalsystemet DIPS og fødesystemet Partus, opplæring kan gis medisinskfaglig bakgrunnPersonlige egenskapergode samarbeidsevner, løsningsorientertVi tilbyrgunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerKontaktinformasjonIngard Ludvik Nilsen, Overlege, 99023554ArbeidsstedSt. Olavs gate 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4541264718Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 30.09.2022
Frist 30.09.2022
Les mer
logo
Helsesekretær/lederstøtte - Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten
Er du en helsesekretær som ønsker å arbeide sammen med oss? Vi søker en faglig dyktig helsesekretær til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge, og består i tillegg til merkantil enhet av Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ambulant akutteam og Psykiatrisk Døgnenhet.Om tjenestetilbudetSom helsesekretær i SPHRO vil du være en del av et kompetent kontorfellesskap som arbeider opp mot Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ambulant Akutteam og Psykiatrisk døgnenhet. Voksenpsykiatrisk poliklinikk tilbyr samtale- og medikamentell behandling etter henvisning. Ambulant akutteam er spesialisthelsetjenesten sitt lavterskeltilbud for mennesker i akutte psykiske kriser. Døgnenheten vår har 9 senger. Enheten tar imot planlagte og akutte innleggelser. SPHR-Ofoten er langt fremme med tanke på bruk av teknologiske løsninger for å gjennomføre utredning, behandling og samhandling. StillingSenterets kontortjeneste består av 5 stillinger hvor av en kontorleder. Medarbeiderne bistår øvrig tjenestetilbud med administrativt arbeid knyttet til blant annet journalføring, kontrollerfunksjon, opplæring, sentralbord m.m. Den aktuelle stillingen vil være knyttet til ordinære helsesekretæroppgaver samt ha en lederstøttefunksjon. Lederstøtten vil bestå i å gi ledere administrativ bistand som for eksempel personaladministrasjon (GAT), administrative oppgaver ved sykemeldingsoppfølging, varebestilling, betaling av fakturaer og lignende.Lokalisering De polikliniske tjenestene er lokalisert inne i sykehusets lokaler nært Narvik sentrum. Døgnenheten vår ligger i Håkvik ca 1 mil utenfor sentrum. Det bygges nå et nytt bygg som skal huse Nye UNN Narvik. Planlegging av dette bygget vektlegger integrering av fagfeltene psykisk helsevern, somatikk og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Narvik ligger fantastisk plassert i en unik kombinasjon av fjell og fjord. Her kan man utforske Norges flotteste fjellheim eller benytte seg av havets utallige muligheter. Her er det kun fantasien som begrenser mulighetene. Narvik byr også på kultur, kjøpesenter og caféliv. Har du familie/barn er Narvik en akkurat passe stor by å vokse opp i med mange fritidsmuligheter, og et trygt og godt lokalmiljø. Er din partner helsepersonell og trenger jobb, vil vi selvsagt bidra til kontakt med de andre avdelingene ved sykehuset. ArbeidsoppgaverAdministrativt arbeid i journalsystem (DIPS)SentralbordMottak av pasienterKontorfaglig arbeidOpplæring av annet personell i journalsystem (DIPS)LederstøtteKvalifikasjonerUtdanning og eller erfaring som helsesekretærErfaring i bruk av DIPS og generelt gode datakunnskaperErfaring fra spesialisthelsetjenesten og psykisk helsevern vil bli vektlagtRelevant erfaring kan kompensere for manglede utdanning som helsesekretærPersonlige egenskaperLøsningsorientert personGodt humør og "stå-på-vilje"Like å arbeide i team og selvstendigLike et høyt arbeidstempoVi tilbyrGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerFlexitidsordning KontaktinformasjonNina Saur Fredriksen, Kontorleder, 76968604 Tore Johan Erland Opdahl, Seksjonsleder, 91621422ArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4535593637Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 30.09.2022
Frist 30.09.2022
Les mer
logo
Sykepleier/vernepleier/sosionom- Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten
Er du sykepleier/vernepleier/sosionom og ønsker en spennende jobb med mange utviklingsmuligheter? Vi ønsker oss en faglig dyktig sykepleier/vernepleier/sosionom til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge, og består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ambulant akutteam, Døgnenhet og en merkantil enhet.Om tjenestetilbudetVoksenpsykiatrisk poliklinikk er en velfungerende poliklinikk med 18 behandlerstillinger. Medarbeiderne har bred faglig kompetanse. Vi driver ordinær individualterapeutisk virksomhet, i tillegg til kurs- og gruppetilbud. Ambulant akutteam er spesialisthelsetjenesten sitt lavterskeltilbud for mennesker i akutte psykiske kriser. Vi jobber med en målsetning om å tilby rask bistand for å minske risikoen for forverring av akutte tilstander. Døgnenheten vår har 9 senger. Enheten tar imot planlagte og akutte innleggelser. Alle kliniske enheter er tverrfaglig sammensatt. Det vektlegges et tett samarbeid mellom ulike faggrupper internt, med kommunale instanser og andre seksjoner i sykehuset, for å kunne tilby våre pasienter gode pasientforløp. SPHR Ofoten er langt fremme med tanke på bruk av teknologiske løsninger for å gjennomføre utredning, behandling og samhandling. Virksomheten arbeider tett sammen med kommuner og sykehusmiljøet for å utvikle mer sammensatte behandlingstilbud mellom behandlingsnivåene og mellom virksomhetene innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.StillingStillingen er en stilling som behandler i Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) ved Senter for psykisk helse og rusbehandling i Ofoten. Som behandler i VPP arbeider man med individualterapeutisk behandling av henviste pasienter. VPP tilbyr også ulike gruppebehandlinger og har du som søker erfaring med, eller ønske om å utvikle deg, i slik behandling er det av stor interesse for oss. Det kan bli flere stillinger ledig.Lokalisering De polikliniske tjenestene er lokalisert inne i sykehusets lokaler nært Narvik sentrum. Døgnenheten vår ligger i Håkvik ca.13 km sør for Narvik sentrum. Det bygges nå et nytt bygg som skal huse Nye UNN Narvik og som skal være ferdig i 2024. Planlegging av dette bygget vektlegger integrering av fagfeltene psykisk helsevern, somatikk og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Narvik ligger fantastisk plassert i en unik kombinasjon av fjell og fjord. Her kan man utforske Norges flotteste fjellheim, eller benytte seg en av havets utallige muligheter. Her er det kun fantasien som begrenser mulighetene. Narvik byr også på kultur, kjøpesenter og caféliv. Har du familie/barn, er Narvik en akkurat passe stor by å vokse opp i med mange fritidsmuligheter, og et trygt og godt lokalmiljø. Er din partner helsepersonell og trenger jobb, vil vi kunne bidra til kontakt med de andre avdelingene på sykehuset. ArbeidsoppgaverUtredning, kartlegging og behandling, samt diagnostiske vurderingerSamarbeid internt med andre faggrupperSamarbeid med pasientenes hjelpeapparatJournalarbeidSamhandling på tvers av enhetene i senteretArbeid rettet mot rus- og avhengighetsproblematikkVeiledning internt/eksterntUtadrettet behandlingKvalifikasjonerRelevant utdanning som sykepleier/vernepleier/sosionomErfaring fra utredning, diagnostisering og behandling av pasienterKompetanse innenfor bruk av tester/utredningsvektøy vil bli vektlagtInteresse for komplekse pasientforløpRelevant videreutdanning er ønskeligErfaring med arbeid innenfor rus- og avhengighet vil bli vektlagtUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperPersonlig egnethet, som å bidra til et godt arbeidsmiljø og fagmiljø, tar ansvar, er ydmyk, positiv og imøtekommende, er egenskaper som vil bli sterkt vektlagtLøsningsfokusert og endringsvilligUtmerkede samarbeidsegenskaper i team, men også trives med selvstendig arbeidStort engasjement og fleksibilitetVi tilbyrGod opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæring/ veiledning. Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljøUtfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljøFaglig og personlig utviklingEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedriftLønn etter avtaleMulighet for spesialiseringBedriftshelsetjenesteFleksitidKontaktinformasjonTurid Storjord, Enhetsleder, 76968612, turid.storjord@unn.no Tore Opdahl, seksjonsleder, 76968629, tore.opdahl@unn.noArbeidsstedSykehusveien 1 8516 NarvikNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4553054762Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 30.09.2022
Frist 30.09.2022
Les mer
logo
Psykolog/psykologspesialist - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Narvik
Er du psykolog/psykologspesialist og ønsker en spennende jobb med mange utviklingsmuligheter? Vi søker etter faglige engasjerte og dyktige psykologer til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge, og består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ambulant akutteam, Psykiatrisk Døgnenhet og en merkantil enhet. Om tjenestetilbudetVoksenpsykiatrisk poliklinikk er en velfungerende poliklinikk med 18 behandlerstillinger. Medarbeiderne har bred faglig kompetanse. Vi driver ordinær individualterapeutisk virksomhet, i tillegg til kurs- og gruppetilbud. Ambulant akutteam er spesialisthelsetjenesten sitt lavterskeltilbud for mennesker i akutte psykiske kriser. Vi jobber med en målsetning om å tilby rask bistand for å minske risikoen for forverring av akutte tilstander. Døgnenheten vår har 9 senger. Enheten tar imot planlagte og akutte innleggelser. Alle enhetene er tverrfaglig sammensatt. Det vektlegges et tett samarbeid mellom ulike faggrupper internt, med kommunale instanser og andre seksjoner i sykehuset, for å kunne tilby våre pasienter gode tjenester. SPHR er langt fremme med tanke på bruk av teknologiske løsninger for å gjennomføre utredning, behandling og samhandling. Vi arbeider aktivt for å gjøre behandling i voksenpsykiatri mer ambulant for å kunne levere gode behandlingstilbud til hele vårt opptaksområde.StillingDe aktuelle stillingene er tilknyttet Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Det kan bli ledig flere stillinger.Lokalisering De polikliniske tjenestene er lokalisert inne i sykehusets lokaler nært Narvik sentrum. Døgnenheten vår ligger i Håkvik ca 1 mil utenfor sentrum. FACT har lokaler hos Narvik kommune. Det bygges nå et nytt bygg som skal huse Nye UNN Narvik. Planlegging av dette bygget vektlegger integrering av fagfeltene psykisk helsevern, somatikk og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Narvik ligger fantastisk plassert i en unik kombinasjon av fjell og fjord. Her kan man utforske Norges flotteste fjellheim, eller benytte seg en av havets utallige muligheter. Her er det kun fantasien som begrenser mulighetene. Narvik byr også på kultur, kjøpesenter og caféliv. Har du familie/barn, er Narvik en akkurat passe stor by å vokse opp i med mange fritidsmuligheter, og et trygt og godt lokalmiljø. Er din partner helsepersonell og trenger jobb, vil vi kunne bidra til kontakt med de andre avdelingene på sykehuset. ArbeidsoppgaverUtredning, kartlegging og behandling, samt diagnostiske vurderingerSamarbeid internt med andre faggrupperSamarbeid med pasientenes hjelpeapparatJournalarbeidSamhandling på tvers av enhetene i senteretArbeid rettet mot rus- og avhengighetsproblematikkVeiledning internt/eksterntAmbulant behandlingsvirksomhetKvalifikasjonerRelevant utdanning, psykologErfaring fra utredning, diagnostisering og behandling av pasienterKompetanse innenfor bruk av tester/utredningsverktøy vil bli vektlagtInteresse for komplekse pasientforløpErfaring og interesse med og for ambulant virksomhetErfaring fra arbeid innenfor rus- og avhengighet vil bli vektlagtUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperPersonlig egnethet, som å bidra til et godt arbeidsmiljø og fagmiljø, tar ansvar, er ydmyk, positiv og imøtekommende, er egenskaper som vil bli sterkt vektlagtLøsningsfokusert og endringsvilligUtmerkede samarbeidsegenskaper i team, men også trives med selvstendig arbeidStort engasjement og fleksibilitetVi tilbyrGod opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæringSpennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljøUtfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljøFaglig og personlig utviklingEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedriftLønn etter avtaleMulighet for spesialiseringBedriftshelsetjenesteKontaktinformasjonTurid Storjord, Enhetsleder, 76968612, turid.storjord@unn.no Tore Opdahl, Seksjonsleder, 769 68629, tore.opdahl@unn.noArbeidsstedSykehusveien 1 8516 NarvikNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4553031330Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 30.09.2022
Frist 30.09.2022
Les mer
logo
Intensivsykepleier Intensivavdelingen
Intensivavdelingen UNN Tromsø søker intensivsykepleiere!Vi søker deg som trives i et hektisk intensivmiljø, som ønsker bredde i kompetanse og som samtidig trenger varierte muligheter på fritiden! Hos oss er vi opptatt av systematikk og faglig utvikling. Dette får du gjennom definert opplæringsplan, teoretisk undervisning, fagdager og simulering i praksis. Vi har stort faglig engasjement og aktive faggrupper.Litt om ossVi er en generell intensivavdeling som overvåker og behandler pasienter med svikt i ett eller flere organer og som har behov for organstøttende behandling. Hovedtyngden av pasientene våre er kirurgiske, men vi har også noen med medisinske problemstillinger. Som intensivsykepleier hos oss vil du få muligheten til å delta i avansert overvåking og behandling av: respirasjonssvikthjerte- og sirkulasjonssviktECMOnevrokirurgithoraxgastroindremedisinske problemstillinger, herunder kontinuerlig hemodialysetraumebarn fra 3 mnd Hos oss vil du få muligheten til å opparbeide deg god og bred kompetanse innen intensivsykepleie. Vi lover deg faglige utfordringer som vil øke forståelsen for kompleksiteten både med og rundt intensivpasienten. Vi er opptatt av å bruke avdelingsintern kunnskap i fagutvikling. Du vil derfor få muligheten til å aktivt delta i opplæring og veiledning av øvrige kollegaer gjennom selvvalgt faggruppe. Alle hos oss jobber til det beste for både pasient og pårørende. Som intensivsykepleier i vår avdeling må du derfor kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må foretrekke å jobbe i et tidvis hektisk miljø. Vi jobber systematisk med arbeidsmiljø og bruker medarbeiderundersøkelser og samtaler aktivt for å ivareta våre ansatte. Her jobber både sykepleiere med og uten videreutdanning. Vi er derfor påpasselig med rett kompetanse til rett pasient. Omsorg for hverandre står sterkt i vårt kollegium og vi tilstreber gjennomgang av situasjoner som har vært krevende.UNN er plassert midt i Tromsø, omgitt av utallige fritidsmuligheter fra by og kultur, til natur og arktisk klima. Her er noe for alle! Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.Arbeidsoppgaverintensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasientertverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupperdelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeidopplæring og veiledning av ansatte og studenterivaretakelse av pårørende og barn som pårørendeKvalifikasjonerintensivsykepleier eller annen relevant videreutdanninggode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsegenskaper gode norskkunnskaper, eventuelt svensk/danskPersonlige egenskaperfaglig engasjement og interesse for å bidra til å utvikle et godt tilbud til intensivpasienteneevne å håndtere flere ulike arbeidsoppgaver og skape en god struktur og flyt i arbeidetserviceorientert og ta selvstendig ansvar for oppgavenenytenkende, fleksibel og løsningsorientertbidra til et godt arbeidsmiljø Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagtVi tilbyr25 000 kr. i økt grunnlønn ved ansettelsemuligheter for natt-turnus med ekstra avlønninget faglig sterkt arbeidsmiljø med dyktige kollegaerindividuelt tilpasset opplæringsperiode, inkl. teoriundervisning, og kompetanseplaner6 fagdager i året i henhold til fastsatt plan i turnus, tverrfaglig simulering planlagt i turnus og mulighet for deltagelse i faggruppefaglig utfordrende arbeid i nye, flotte lokaler med gjennomgående nytt medisinteknisk utstyr i hele avdelingen.tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt fagmiljø i stadig utvikling, og arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhetsamarbeid med psykososialt team dersom ønskeliggode velferdsordninger, eksempelvis bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytter friluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller midnattssol i tillegg til et pulserende lokalmiljø med fyldig og variert kulturtilbudmulighet for leie av boligKontaktinformasjonHeidi Sørensen, Seksjonsleder, 95936927 Astrid Nita Dalum, Seksjonsleder, 99453515ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4460776845Stillingsprosent: 100%Fast, VikariatSøknadsfrist: 31.12.2022
Frist 31.12.2022
Les mer
logo
Sykepleiere/kreftsykepleiere - Nevrokirurgi, ØNH og øye
Vi søker dyktige og engasjerte sykepleiere/kreftsykepleiere til faste stillinger i vår sengepost.Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til en sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske overvåkingssenger. Det er en avdeling med svært godt arbeidsmiljø der du vil tilegne deg bred kirurgisk erfaring og kompetanse.ArbeidsoppgaverØNH: ØNH behandler pasienter med sykdom eller skade i ØNH-området. Arbeidet består av pre- og postoperativ sykepleie. Vi behandler i tillegg pasienter med kreft i ØNH-området i form av kirurgi, strålebehandling og cellegiftØye: Netthinneløsning, grønn og grå stær, øyeskader, tåreveisstenose, infeksjonsbehandlingNevrokirurgi: Prolaps i rygg/nakke, hjernesvulster, hodeskader, rygg- og nakkeskader, hjerneblødninger. Avdelingen har egen overvåkingsstue med 4 sengeplasser for nevropasienterKvalifikasjonerSøkere med erfaring fra fagfeltene vil bli foretrukket, men det er ikke et kravSøkere må beherske norsk, svensk eller danskUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperVi ønsker sykepleiere som er engasjerte, fleksible og som har gode samarbeidsevnerPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrSpennende fagfeltTilegnelse av bred kompetanse Trivelig og engasjert arbeidsmiljø Alle stillinger er 100% eller lavere i 3-delt turnus eller nattstilling med arbeid hver tredje helgFaggrupperUkentlig internundervisningKontaktinformasjonEspen Tverelv, Enhetsleder, 95993379 Kari Johanne Larsen, Seksjonsleder, 40607305ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4557492888Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 02.10.2022
Frist 02.10.2022
Les mer
logo
Intensivsykepleier - Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning, MIHO
Er du intensivsykepleier med et ønske å bli god på kardiologiske og intensivmedisinske pasienter?Vi søker etter intensivsykepleiere som ønsker å bidra til faglig utvikling i et tidvis hektisk arbeidsmiljø. Dersom du trives med høyt arbeidstempo, er løsningsorientert og ønsker faglige  utfordringer i hverdagen, så er du den rette for oss!Vår intensivenhet ivaretar pasienter med hjerte -og indremedisinske problemstillinger som har behov for avansert overvåkning og intensiv behandling. Vi har også postoperativ overvåkning for pasienter som har gjennomgått hjertekirurgi. Vi har regionfunksjon på hjertepasienter og våre ansatte innehar spisskompetanse på dette. Vi kan bidra med et sammensatt arbeidsmiljø, både hva gjelder kjønn, alder og kompetanse. Vi ønsker et differensiert, men integrert og utviklende arbeidsmiljø, der «teamet» er i fokus. Vi ønsker oss derfor søkere med variert bakgrunn, fordi vi mener at et bred sammensetning av teamet er vesentlig.Vi tilstreber ukentlig simulering, både for å øve på kliniske situasjoner, men også for at våre medarbeidere skal bli bedre kjent med hverandre for å kunne fungere godt sammen.  Det er 6 faste fagdager i turnuser hvert kalenderår, innholdet er variert med både klasseromsundervisning og praktisk trening, herunder AHLR to ganger i året.Det tilbys økt grunnlønn for intensivsykepleiere på 25 000,- per år fra nyansettelse, som økes til 50 000,- etter 3 års ansettelse. Vi har mulighet til å tilby både fast stilling og vikariat. Aktuelle kandidater vil vurderes fortløpende.Får å høre mer om oss, sjekk linken: https://www.youtube.com/watch?v=RitJhnD9VmgArbeidsoppgaverIntensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasienterrespiratorbehandling, både invasiv og non-invasivmekanisk sirkulasjonstøtte som impella og IABPelektiv/akutt hjertekirurgi og TAVI telemetriovervåkning Ivaretagelse av pårørende og barn som pårørendeBruk av digitale arbeidsverktøy som DIPS og Metavision (elektronisk kurve) Delta i arbeid med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeidOpplæring og veiledning av studenter og ansatteKvalifikasjonerIntensivsykepleier/spesialsykepleierAutorisert sykepleierBeherske skandinavisk språk muntlig og skriftligPersonlige egenskaperDu har godt humør – vi er en positiv gjeng, som trives med utfordringerDu er engasjert, bidrar til utvikling av faget og kompetanseheving i enhetenDu har forstått at man alltid har mer å lære, og at man alltid har utviklingspotensialerDu trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljøDu evner å jobbe systematisk og strukturertDu har gode kommunikasjonsferdigheterVi tilbyrEt positivt arbeidsmiljø, mye godt humør, læringsmuligheter og faglige utfordringerModerne fasiliteter - vi flyttet inn i nye lokaler for snart tre år sidenGjennomgående nytt medisinteknisk utstyrKompetanseutviklingsprogramKalenderplan, tredelt turnus med jobb hver tredje helg6 fagdager i turnusFaggrupper som man kan engasjere seg iSimulering. Vi har egne fasilitatorer i avdelingen, både leger og sykepleiereDedikerte fagutviklingssykepleier og sykepleiere med ansvar for medisinteknisk utstyrFag-, kvalitets- og forskningssykepleier i avdelingFaste overlegerMulighet for vesentlig nattarbeid med studietid og ekstra avlønningkr. 25 000,- i økt grunnlønn ved ansettelse - økes til 50 000,- etter 3 årMulighet for leie av boligDekning av flytteutgifterVelferdsordninger i form av bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterEkstremt gode muligheter for en mengde friluftsaktiviteter innenfor kommunegrensene i TromsøUNN er en IA-virksomhetKontaktinformasjonHilde-Iren Liland, Enhetssleder, 91761904, hilde-iren.liland@unn.no Renate Gamst Jenssen, Enhetsleder, 97570443, renate.gamst.jenssen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4560092107Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 18.12.2022
Frist 18.12.2022
Les mer
logo
Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning søker etter sykepleiere!
Er du sykepleier med et ønske om mer kunnskap og nye utfordringer?Vi trenger flere sykepleiere som ønsker å jobbe i en utviklende, dynamisk og spennende arbeidsplass. Vi søker deg som vil ha nye utfordringer, som ser flere løsninger enn problemer og trives med tidvis høyt arbeidstempo.Vår intensivenhet ivaretar pasienter med indremedisinske og hjerte/thoraxkirurgiske problemstillinger, som har behov for overvåkning eller behandling på et høyere intensivnivå.Vi har et sammensatt arbeidsmiljø, både hva gjelder alder, kjønn og kompetanse. Vi ønsker et differensiert, men integrert og utviklende arbeidsmiljø, der «teamet» står i fokus. Derfor ønsker vi oss søkere med variert faglig bakgrunn - alle har noe de kan bidra med. Vi tilstreber ukentlig flerfaglig simulering, både for å øve på kliniske situasjoner, men også for at de ansatte skal bli bedre kjent med hverandre. Vi mener det er vesentlig for å fungere godt sammen. For sykepleiere som ikke har intensivsykepleierutdanning har vi implementert et internt opplærings- og utdanningsprogram. Dette er en «kompetansetrapp» som går over flere år med mål og milepæler underveis. Her vil det tilkomme lønnskompensasjon etter hvert som ervervet kompetanse dokumenteres gjennom milepælene.Dersom du på sikt ønsker å ta masterutdanning i intensivsykepleie er det mulighet å søke på utdanningsstilling i UNN. Dette er en ordning hvor UNN gir 100% lønn under utdanning, med noe arbeidsplikt i studiefrie perioder. Om man ikke ønsker å ta en videreutdanning, vil den interne «kompetansetrappen» og de utfordringene du møter i det daglige gi deg god anledning til faglig vekst i flere år fremover.Vi har 6 planlagte fagdager i turnus hvert år. Her vil du møte varierte forelesninger, praktisk trening i forskjellige kategorier. Disse dagene blir også et «semi-sosialt» avbrekk fra en ellers travel hverdag. Vi har mulighet til å tilby både fast jobb og vikariat, og du oppfordres på det sterkeste til å ta kontakt dersom dette virker interessant for deg, og du ønsker å høre mer om oss eller sjekk ut lenken. https://www.youtube.com/watch?v=RitJhnD9VmgSøknader/ansettelser skjer fortløpende. ArbeidsoppgaverSykepleie til akutt og kritisk syke pasienterBruk av digitale arbeidsverktøy som DIPS Arena og Metavision (elektronisk kurve) Ivaretagelse av pårørende og barn som pårørendeDelta i arbeid med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeidOpplæring og veiledning av nyansatte sykepleiere og hospitanterKvalifikasjonerAutorisert sykepleier med minimum 2 års relevant erfaringBehersker skandinavisk språk, muntlig og skriftligErfaring med mekanisk ventilasjonsstøtte vil være en fordelPersonlige egenskaperDu har godt humør - vi er en positiv gjeng, som trives med utfordringerDu er engasjert, bidrar til utvikling av faget og kompetanseheving i enhetenDu har forstått at man alltid har mer å lære, og at man alltid har utviklingspotensialeDu trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljøDu evner å jobbe systematisk og strukturertDu har gode kommunikasjonsferdigheterVi tilbyrEt positivt arbeidsmiljø, mye godt humør, læringsmuligheter og faglige utfordringerModerne fasiliteter, vi flyttet inn i nye lokaler for snart tre år sidenGjennomgående nytt medisinteknisk utstyrInternt utdanningsprogramKalenderplan, tredelt turnus med jobb hver tredje helg, mulighet for økt andel nattarbeid mot lønnskompensasjonFagdager i turnusSimulering. Vi har egne fasilitatorer i enheten, både leger og sykepleiere.Dedikerte fagutviklingssykepleier og sykepleiere med ansvar for medisinteknisk utstyrFaste overlegerLønn etter gjeldende overenskomster, med mulighet for ytterligere kompensasjon, jmfr. «kompetansetrapp»Mulighet for leie av boligVelferdsordninger i form av bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterEkstremt gode muligheter for en mengde friluftsaktiviteter innenfor kommunegrensene i TromsøUNN er en IA-virksomhetKontaktinformasjonRenate Gamst Jenssen, Enhetsleder, 97570443, renate.gamst.jenssen@unn.no Hilde-Iren Liland, Enhetssleder, 91761904, hilde-iren.liland@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4560093668Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 18.12.2022
Frist 18.12.2022
Les mer
logo
Helsesekretær - Kirurgisk avdeling, UNN Harstad
Ved Kirurgisk avdeling, UNN Harstad, har vi ledig 100% stilling som helsesekretær i ett års vikariat med mulighet for forlengelse og eventuelt fast ansettelse.Vi søker deg som mestrer vekslingen mellom ulike arbeidsoppgaver, liker travle dager, er god på planlegging, har godt humør og liker å samarbeide med ulike faggrupper både internt og eksternt. Vi har stort fokus på samarbeid i egen avdeling og med ortopedisk seksjon. I tillegg ser vi etter ansatte som bidrar til å gjøre kollegaer ved UNN bedre. Arbeidsoppgavene er mange og stiller krav til ordenssans og faglig bredde. Arbeidsoppgavene knytter seg til betjening av ekspedisjon, sengepostarbeid, samarbeid med behandlere, oppfølging av pasienthenvisninger og avtaler, timebøker, oppgjør, koding, bistand i pasientbehandling m.m.Ansatte ved kontorseksjonen Kirurgisk avdeling må kunne hjelpe hverandre på tvers av enheter.ArbeidsoppgaverAdministrativt/pasientrettet helsesekretærarbeid ved de ulike enhetene tilhørende kirurgisk avdelingDelta i avdelingens kontinuerlige forbedrings- og utviklingsarbeidYte god service til pasienterBidra til gode pasientforløpDele arbeidet med kollegaer i avdelingenBistå/assistere ved pasientbehandling i poliklinikk/sengepostKvalifikasjonerAutorisasjon som helsesekretær er en fordel, men annen erfaring/utdanning fra helsevesenet kan kompensere for autorisasjonGode IKT-kunnskaperKjennskap til DIPS og erfaring innen våre fagområder vil være en fordelDet er ønskelig med kunnskaper om diagnose- og prosedyrekodingDet er nødvendig med gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, andre språkkunnskaper vil være en fordel Personlige egenskaperVi legger stor vekt på personlig egnethetVi søker deg som er nytenkende, løsningsorientert og fremtidsrettetDu er stabil, fleksibel og serviceinnstilt med interesse for sekretær-/kontorfagetVi søker deg som er kvikk og ansvarsfull, med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt innehar god serviceholdningDu må vektlegge faglig og personlig læring og utviklingDu må kunne jobbe selvstendig og se arbeid, men du må også kunne jobbe i team i et hektisk arbeidsmiljøDu må være nøyaktig og strukturertDu må ha lett for å tilegne deg ny kunnskapDu kjenner deg igjen i verdiene "Kvalitet, trygghet, respekt, lagspill"Vi tilbyrPer i dag er arbeidstiden på dagtid mandag - fredag, men kan komme til å endre seg dersom behovet i organisasjonen endrer seg. Tiltredelse så snart som mulig. Vikariatet varer til og med 30.09.2023, med mulighet for forlengelse.KontaktinformasjonGry Tufte-Gerhardsen, Avdelingsleder, 95190983ArbeidsstedSt. Olavsgate 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4561893585Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 30.09.2022
Frist 30.09.2022
Les mer
logo
Lege søkes til Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms
Senter for Psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms (SPHRNT) søker lege.Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering i psykiatri. Stillingen er knyttet til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Nord-Troms i avdeling Nord, og tilhører Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Vi har fast ansatt en overlege med daglig tilstedeværelse på poliklinikken og en ambulerende overlege til døgnenheten/FACT en dag i uken.For fast stilling gjelder følgende: Som et ledd i spesialistutdanningen i UNN HF må det påregnes spesialiseringsperiode annet sted innenfor Psykisk helse- og rusklinikken for å fullføre spesialiseringen. Etter fullført spesialisering vil stillingen bli omgjort til stilling som legespesialist ved Senter for psykisk helse- og rusbehandling Nord-Troms. Se også Utdanningsplaner i UNN.Senteret er en seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken, og har p.t. ca 8 stillingshjemler. Vi er lokalisert i Nordreisa kommune, og består av: en døgnenhet med 6 sengeplasser som også bemanner Ambulant akutt-team, og en Voksenpsykiatrisk poliklinikk. I tillegg har vi et FACT-team i samarbeid med Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord kommune.Vi er samlokalisert med en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.Senteret ivaretar ansvaret for spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i Nord-Troms, med til sammen ca. 11.000 innbyggere.Som sted har Storslett status som nasjonalparklandsby, og er regionsenteret for de fire Nord-Troms kommunene, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord. Her er et variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner, med blant annet Distriktsmedisinsk senter, kulturhus, kino og flyplass 5 minutter fra sentrum. Nord-Troms er kjent for tre-stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur og er et spennende område å bo og jobbe i. Dersom vi ikke får aktuelle søkere, kan andre søkere tilsettes i midlertidig stilling. Eksempel: kommuneoverleger som trenger institusjonspraksis vil få inntil ett år godkjent ved tilsetting som lege i spesialisering (LIS).ArbeidsoppgaverUtredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos voksne i tråd med beskrivelser i pakkeforløp Utrede/behandle voksne med ruslidelser i tråd med beskrivelser i pakkeforløpSomatiske undersøkelserMedisineringVeiledning til pårørende og kommunale tjenesterDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenBidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløpBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeidKvalifikasjonerNorsk autorisasjon eller lisens som legeFor fast stilling: Gjennomført turnustjeneste eller LIS del 1Beherske norsk skriftlig og muntligGod skriftlig dokumentasjonsevneØnskelig med relevant yrkeserfaring og klinisk erfaringPersonlig egnethet vil bli vektlagtUtdanningsretningPsykiatriUtdanningsnivåLegePersonlige egenskaperPliktoppfyllendeMålrettet og strukturertEvne til å jobbe i team og samtidig selvstendigKommunisere godt med pasienter og kollegaGode samarbeidsegenskaperLanguageNorskVi tilbyrRekrutteringstillegg på kr. 50.000,- pr. årTiltakssone Nord-Troms, med nedskriving av studielån og lavere skattEt trivelig arbeidsmiljøGode faglige utviklingsmuligheterTverrfaglig samarbeidTilrettelegging for spesialiseringEn spennende jobb med godt arbeidsmiljøRike friluftsmuligheterKontaktinformasjonPål Schreiner Mathiesen, Enhetsleder, 92028407ArbeidsstedSonjatunveien 11 9151 StorslettNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4563794959Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 14.10.2022
Frist 14.10.2022
Les mer
logo
Psykolog/psykologspesialist - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, DPS Storslett
Ved voksenpsykiatrisk poliklinikk, DPS Storslett, har vi ledig stilling for psykolog/psykologspesialist.Poliklinikken har et veletablert fagteam bestående av en spesialist i psykiatri, tre psykologer hvorav en spesialist, to psykiatriske sykepleiere (inkludert leder i DPSet) , en fysioterapeut og en kunstterapeut.SPHRNT består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk med tilhørende rusansvarlig og FACT-gruppe, og en døgnenhet med 6 sengeplasser med tilhørende ambulant-/akutteam. Døgnenheten har også tilknyttet funksjon fra klinikkoverlege en dag i uken. Vi er ellers samlokalisert med BUP.  Den ledige psykologstillingen vil inngå i vårt tverrfaglige team, hvor hovedoppgavene vil være utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser og rusproblemer. Psykologoppgaver vil innebære både selvstendig arbeid og samarbeid internt i senteret, med førstelinjetjenesten og pasientens nettverk, og også noe ambulering ut til våre samarbeidskommuner. Da døgnavdelingen ikke har egen psykolog bistår poliklinikken dem ved behov.Som sted har Storslett status som nasjonalparklandsby, og er regionsenteret for de fire Nord-Troms kommunene, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord, som også er vårt opptaksområde. Her er et variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner, med blant annet Distriktsmedisinsk senter, kulturhus, kino og flyplass 5 minutter fra sentrum. Nord-Troms er kjent for tre stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur, og er et spennende område å bo og jobbe i.ArbeidsoppgaverPsykisk helsehjelp til voksne med moderat til alvorlige psykiske lidelser og ruslidelserUtredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser/ruslidelser i henhold til pakkeforløp, faglige retningslinjer og gjeldende lovverkBidra faglig gjennom teamarbeid og kunnskapsdelingDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenFamilie og nettverksarbeidSamarbeid med primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenestenVeiledning av annet helsepersonellKvalifikasjonerKlinisk erfaring, gjerne fra poliklinisk arbeidUtrednings- og terapikompetanseNorsk autorisasjon som psykolog, eller med godkjent lisensFortrinnsvis førerkort klasse B (for ambulering til kommuner i opptaksområdet)Personlige egenskaperPersonlig egnethet for klinisk arbeide blir vektlagtGode samarbeidsevnerVi tilbyrEn spennende og utfordrende jobb i et godt etablert fagmiljøEn fin og oversiktlig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og god stemning, mye arbeidsglede og humorEt godt arbeidssted å utvikle seg faglig iTilrettelegging og økonomiske rammer for kurs, spesialisering og faglig fordypningStor grad av medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon og oppgaverFleksibel arbeidstidLønnsplassering i henhold til gjeldende overenskomsterDistriktstilleggTiltakssone med nedskriving av studielån og lavere skattOriginalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For stillinger med pasientrettet arbeid krever vi at du legger frem politiattest.KontaktinformasjonPål Schreiner Mathiesen, Enhetsleder, 92028407ArbeidsstedSonjatunveien 11 9151 StorslettNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4563807859Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 14.10.2022
Frist 14.10.2022
Les mer
logo
Sykepleier - Nevro-, hud- og revmatologisk dagenhet og Nevrologisk poliklinikk
Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling (NEHR) søker nye medarbeidere i stilling som sykepleier ved Nevro-, hud- og revmatologisk dagenhet og Nevrologisk poliklinikk.Dagenheten har 6 ansatte og ivaretar fagområdene nevrologi, hud og revmatologi. I tillegg er Nevrologisk poliklinikk underlagt dagenheten.  Dagenheten har oppfølging og behandling av kronisk syke pasienter med problemstillinger innen nevrologi, hud og revmatologi. Det vil være tett samarbeid med sengeposten.ArbeidsoppgaverSykepleiepoliklinikkBotoxParkinsonALSFlere oppgaver vil tilkommeBistå i å arrangere og planlegge lærings- og mestringskursTett samarbeid med hud og revmatologisk poliklinikk og sengepostKontaktperson ParkinsonNetRegisteransvarlig Norsk Parkinsonregister og biobankKvalifikasjonerSøkere med erfaring fra fagområdene vil bli foretrukketPersonlig egnethet vil bli vektlagtPersonlige egenskaperInteresse for faglige utfordringerGode kommunikasjons- og samarbeidsevner Fleksibel og løsningorientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktigVære en pådriver for endringer der det måtte være nødvendigDu må like travle og spennende arbeidsdagerHa godt humør og bidra til godt arbeidsmiljø Evne til å jobbe i team men også selvstendig Flink til å motivereVi tilbyrGod variasjon av alderssammensetning, nye og veteranerGodt arbeidsmiljø som tar godt imot nye kolleger Opplæring i relevante programmer/systemerArbeid på sengepost hver 4. helg for full stillingArbeidstid: DagtidOppstart etter avtaleKontaktinformasjonHanne Sætermo, Enhetsleder, 77627450 Ola Iversen, Seksjonsleder, 77669381, ola.iversen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4557842177Stillingsprosent: 100, 50%Fast
Frist 30.09.2022
Les mer
logo
Sykepleiere - Medisinsk avdeling Harstad
Medisinsk avdeling UNN Harstad, har ledige års-vikariater for sykepleiere som ønsker å jobbe på sengepost. Vikariatene er med mulighet for forlengelse og fast ansettelse. Tredelt turnus med helgejobbing.Medisinsk avdeling Harstad er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har 32 senger fordelt på to sengeposter, samt 3 senger i egen palliativ enhet. Sengepostene er hovedsakelig organisert innenfor følgende fagområder; lunge, nyre/diabetes, slag/geriatri, hematologi, hjerte og gastro.Vi søker deg som liker utfordringer, tåler en hektisk arbeidshverdag og som har lyst til å bli en drivende god sykepleier. Hos oss vil du få muligheten til å ta del i pasientbehandlingen gjennom mikroteammodellen der vi jobber tverrfaglig til det beste for våre pasienter. Vi jobber kontinuerlig med faglig oppdatering gjennom faste simuleringsdager i turnus, teamgruppemøter med undervisning og fagdager. Sykepleiere hos oss som ønsker videre utvikling har muligheten til å søke seg til spesialenheter som dialysen, dagenheten for kreftbehandling, palliasjonsenheten, infusjonsenheten eller poliklinikken. Avdelingen har som mål at vi alltid har en sykepleier i et videreutdanningsløp som for eksempel geriatri, lunge, kreft eller diabetes.Søknader vurderes fortløpende.ArbeidsoppgaverGi god pleie og omsorg til våre pasienterIvareta avdelingens utøvelse av pasientsikkerhetTverrfaglig samarbeid med pasienten i fokusBidra i avdelingens kvalitetsforbedringsarbeid Veilede studenterKvalifikasjonerAutorisasjon som sykepleierMå beherske norsk skriftlig og muntligUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperDu tar ansvar for kvalitet i sykepleien til våre pasienterDu setter pris på faglige utfordringer, og vil bidra positivt til faglig vekst og utvikling i miljøetDu har et bevisst forhold til kommunikasjon, samhandling og arbeidsmiljøDu har også gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibelDu trives med å jobbe i et tverrfaglig teamDu har evne til å jobbe selvstendig, og er løsningsorientertPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagtVi tilbyrUtfordrende arbeidsoppgaver i et miljø med stort engasjement og arbeidsglede Faglig stimulerende miljø med tverrfaglig simuleringstrening og fagdager i turnusVåre ansatte deltar i avdelingens kvalitetsarbeid.Introduksjonsprogram/opplæringOppfølging i prøvetidenLønn i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonTone Sollie, Enhetsleder, 41314757 Janne-Line Bådsvik, Enhetsleder, 77015522ArbeidsstedSt. Olavsgate 70 9480 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4563119195Stillingsprosent: 80%VikariatSøknadsfrist: 09.10.2022
Frist 09.10.2022
Les mer
logo
Seksjonsleder - Ambulanseavdelingen                  Ambulanseseksjon 2 
Ambulanseavdelingen har ansvar for bil og båtambulansetjenesten i UNN HF sitt sykehusområde. Avdelingen er en del av Akuttmedisinsk klinikk som også har ansvar for AMK-sentralen, luftambulanse, akuttmottak, samt Longyearbyen sykehus.Ambulanseseksjon 2 omfatter ambulansetjenesten i Balsfjord, Storfjord og Lyngen og er en av 8 seksjoner i avdelingen. Seksjonen har 45 medarbeidere og bemanner 6 ambulanser på døgnberedskap. Seksjonen utdanner også lærlinger og har praksisplasser for studenter. Seksjonsleder leder et team med medarbeidere der arbeidsoppgaver fordeles. Kontorsted vil være Nordkjosbotn.Referanser må oppgis.Oppstart etter avtale.ArbeidsoppgaverHelhetlig ansvar for drift, personal, HMS , budsjett og kvalitet i egen seksjonPlanlegging og gjennomføring av de mål, tiltak og endringer som til enhver tid foreliggerSkape gode relasjoner til interne og eksterne samarbeidspartnereUtarbeide års- og driftsplan for egen seksjon basert på avdelingens årsplanAktivt medlem av avdelingens lederteamReisevirksomhet må påregnesKvalifikasjonerRelevant ledererfaring, fortrinnsvis med personalansvarØnskelig med relevant utdanning, gjerne innenfor administrasjon, ledelse og kommunal/offentlig forvaltningGenerelle/gode IKT-kunnskaperGode norskkunnskaper både muntlig og skriftligFørerkort klasse BFortrinsvis relevant helsefaglig autorisasjonErfaring kan erstatte formell bakgrunnPersonlige egenskaperEr tydelig, setter mål og følger opp at resultater skapesEr omgjengelig og serviceinnstilt, med gode evner til samarbeid og relasjonsbyggingKunne lede kompetente medarbeidere slik de får og tar ansvarGod rolleforståelse , lojalitet til formelle beslutningsprosesser Evne til å arbeide selvstendig og i teamVi tilbyrSpennende lederutfordringer i en desentralisert organisert ambulansetjeneste med utfordrende logistikk, klima og høye faglige kravEn hektisk arbeidshverdag sammen med engasjerte medarbeidereDeltagelse i UNN sitt lederutviklingsprogramLønn etter avtaleKontaktinformasjonPer Øivind Sørgård, Avdelingsleder, 91604260ArbeidsstedSjøvollan 4 9040 NordkjosbotnNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4563565445Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 28.09.2022
Frist 28.09.2022
Les mer
logo
Sykepleier ved Ortopedisk sengepost UNN Harstad
Ortopedisk sengepost, Harstad, er en sengepost med totalt 14 senger. Vi er en akuttkirurgisk sengepost i hovedsak for ortopediske pasienter. I tillegg har vi ansvaret for øre-nese-halspasienter og barn som legges inn med en kirurgisk problemstilling. Dette er en variert og aktiv avdeling, der liggetiden er i gjennomsnitt 3 døgn. Til sengeposten kommer pasienter til planlagte operasjoner og pasienter som har behov for øyeblikkelig-hjelp-innleggelse for eksempel grunnet traume. I den daglige driften har vi et tett samarbeid med Kirurgisk avdeling, K3K Harstad. ArbeidsoppgaverPre- og postoperativ pleieUlike arbeidsoppgaver i avdelingenSamarbeid mellom ulike faggrupperKommunikasjon opp mot kommuner for pasienter som har behov for kommunal hjelp ved utreise fra sykehusetAdministrering av utskriving, innkomst og polikliniske forberedelser av pasienter til protesekirurgUlike arbeidsoppgaver som naturlig kommer under en ortopedisk sengepostForbedringsarbeid i avdelingen Ulike sykepleieprosedyrerKvalifikasjonerBeherske norsk godt muntlig og skriftligDet er ønskelig med kompetanse i journalsystemet Dips Arena og erfaring fra lignede avdeling, men dette er ikke et krav, da det vil bli gitt individuell opplæringNorsk autorisasjon som sykepleierPersonlige egenskaperVi søker deg som er faglig interessert og kan bidra positivt inn i vår flotte arbeidsmiljø Vi tilbyrVi kan tilby fast stilling og vikariat for sykepleiereTredelt turnus, inkludert helgLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerVi er en avdeling med fokus på forbedringsarbeid og fagutvikling. Det jobbes tverrfaglig mellom ulike arbeidsgrupper for å oppnå best mulig pasientbehandlingVi har et kontinuerlig fokus på et godt arbeidsmiljøEn aktiv og spennende arbeidsplass med varierte arbeidsoppgaverOppstart etter avtale. KontaktinformasjonAnne-Mari Batalden, Fagutviklingssykepleier, 77015229 Brigitte Maurer, Enhetsleder, 77015422ArbeidsstedSankt Olavs gate 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4562946473Stillingsprosent: 80%Fast, VikariatSøknadsfrist: 09.10.2022
Frist 09.10.2022
Les mer
logo
Sykepleier - Ortopedisk sengepost
Ved Ortopedisk avdeling, enhet for døgnbehandling, har vi ledig to faste stillinger for sykepleier.ArbeidsoppgaverIvaretakelse av ortopediske pasienter, pre- og postoperativtKvalitetsforbedring og internundervisningSamhandling med kommunerKoordinator og gruppelederfunksjonDelta i arbeid med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringVeiledning av studenterBidra i tverrfaglig samarbeidKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierØnskelig med erfaring innen det aktuelle fagområdetPersonlige egenskaperDu må trives i en avdeling med høy aktivitet.Vi ser etter en stabil og fleksibel medarbeider.Du må ha gode samarbeidsevner, men også kunne jobbe selvstendig.Personlige egenskaper vil bli vektlagt.LanguageNorskVi tilbyrUtfordrende og spennende arbeidsoppgaverGodt arbeidsmiljø og hyggelige arbeidskollegaerLønn etter gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonSissel Irene Thorbjørnsen, Enhetsleder, 77669280ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564627284Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 20.10.2022
Frist 20.10.2022
Les mer
logo
Hjelpepleier/helsefagarbeider - Nevro-, hud og revmatologisk avdeling
Vil du være med å utvikle fremtidens helsevesen?Da bør du søke jobb hos oss på Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling. Vi trenger din kunnskap og ditt engasjement!Avdelingen vår er en utmerket plass for å få en bred kompetanse, samtidig som en får anledning til å «spesialisere» seg innen et felt. Hos oss kommer de ansatte på jobb med en faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jobben, og har alltid pasienten i fokus. Vi ser etter deg som ønsker å utvikle deg som helsefagarbeider i et hektisk og pulserende fagmiljø. Hvis du i tillegg kan bidra med engasjement og stå-på-vilje til det beste for pasienten og det tverrfaglige samarbeidet kan dette være en god løsning for deg.Kjennetegn for avdelingenVi er engasjert og fleksible med kort beslutningslinje, og gjennom trygghet, pålitelighet og glimt i øyet skaper vi gode muligheter for faglig utviklingPå vår arbeidsplass blir du sett og verdsatt. Hos oss får du kollegaer som vil at du skal trivesHos oss får du en jobb du kan utvikle deg i Hverdagen består av utfordringer med store variasjoner Helsefagarbeiderne hos oss tåler uforutsigbarhet og er løsningsorientertArbeidsoppgaverArbeidet er rettet mot daglig drift på sengepostenOpplæring i før gjennomføring avdelingens prosedyrer ivaretakelse av elever/lærling og studenterEndring i arbeidsoppgaver må påregnesKvalifikasjonerHjelpepleier/helsefagarbeider UtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskaperInteresse for faglige utfordringer Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Fleksibel og løsnings orientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktig Du må like travle og spennende arbeidsdager Ha godt humør og bidra til godt arbeidsmiljø Evne til å jobbe i team men også selvstendig Flink til å motivereVi tilbyrGod variasjon av nye og veteraner Godt arbeidsmiljø som tar godt imot nye kolleger Det gis som standard to-tre uker opplæringRegelmessig internundervisning. Arbeidstid; pt 3-delt turnus, jobb hver 3. helg og hinkehelgKontaktinformasjonSusanne Martinsen, Enhetsleder, 77669088ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9038 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564678339Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 14.10.2022
Frist 14.10.2022
Les mer
logo
Lege i spesialisering i generell kirurgi
Vi har ledig vikariat for lege i spesialisering i generell kirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling. Det vil være mulighet til endring av spesialisering da vi for tiden holder på med omlegging til ny utdanningsordning.Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre! Gastrokirurgisk avdeling har ansvaret for ansettelser av alle LIS i generell kirurgi ved UNN, og de vil også etter behov rotere til urologisk avdeling, hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling og bryst-/endokirurgi. Gastrokirurgisk avdeling er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN. Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling. Det stilles tydelige krav om aktiv deltagelse for å nå utdanningsmålene.Kirurgien i UNN HF er funksjonsfordelt på de tre sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. Noe av utdanningen vil derfor bli gitt i de kirurgiske avdelingene i Harstad og/eller Narvik. Se også utdanningsplaner på vår hjemmeside.Begynnerdato: Snarest eller etter avtale.ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstueBidra til progresjon og utvikling i eget utdanningsforløpBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeidDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenDelta i forskning Delta i vaktordningKvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1beherske norsk muntlig og skriftligha god skriftlig dokumentasjonsevneha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenestenDet er ønskelig at du har relevant klinisk erfaringerfaring fra forskningerfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeidATLS-sertifiseringØnskelig med arbeidserfaring fra sykehus etter fullført LIS del 1UtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperDu har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørendeDu identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlagDu har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupperDu kommuniserer godt med pasienter og medarbeidereDu er innovativ og utviklingsorientertDu er ambisiøs på egne og institusjonens vegneDu arbeider strukturert og målrettetDu er motivert for å arbeide lenge i UNNPersonlig egnethet vil vektleggesVi tilbyrEn solid utdanning med tydelige krav og forventninger Veileder under spesialistutdanningenStimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskningFaglig og personlig utvikling Moderne utstyrNært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikkerVi kan være behjelpelig med å finne bolig.KontaktinformasjonStig Norderval, Avdelingsoverlege, 776 69092,  Kirsti Fosland, Avdelingsleder, 91515660ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564576236Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 17.10.2022
Frist 17.10.2022
Les mer
logo
Sykepleier - Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling
Vil du være med å utvikle fremtidens helsevesen?Da bør du søke jobb hos oss på Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling. Vi trenger din kunnskap og ditt engasjement!Avdelingen vår er en utmerket plass for å få en bred kompetanse, samtidig som en får anledning til å «spesialisere» seg innen et felt. Hos oss kommer sykepleierne på jobb med en faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jobben, og har alltid pasienten i fokus. Vi ser etter deg som ønsker å utvikle deg som sykepleier i et hektisk og pulserende fagmiljø. Hvis du i tillegg kan bidra med engasjement og stå-på-vilje til det beste for pasienten og det tverrfaglige samarbeidet kan dette være en god løsning for deg.For ansatte som satser på faget er det gode muligheter for videreutdanning.Kjennetegn for avdelingenVi er engasjert og fleksible med kort beslutningslinje, og gjennom trygghet, pålitelighet og glimt i øyet skaper vi gode muligheter for faglig utviklingPå vår arbeidsplass blir du sett og verdsatt. Hos oss får du kollegaer som vil at du skal trivesHos oss får du en jobb du kan utvikle deg iHverdagen består av utfordringer med store variasjoner, og sykepleierne hos oss er løsningsorientert og tåler uforutsigbarhet ArbeidsoppgaverHelhetlige pasientforløp Mottak av ø- hjelpspasienter og elektive pasienter Jobbe tverrfaglig med andre faggrupper Triagering av pasienter gjennom observasjon og systematisk scoring (TILT/NEWS)  Bruk av medisinteknisk utstyr relatert til avdelingen   Medikamentadministrasjon/ infusjonsbehandlingerPraksisveileder for sykepleierstudenterProsedyrekrevende arbeidMedansvar for et godt og inkluderende arbeidsmiljøKvalifikasjonerOffentlig godkjent sykepleierErfaring innen nevrologi, hud og revmatologi er ønskelig, men ikke påkrevdGjerne erfaring fra spesialisthelsetjenestenUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskaperMotivert, strukturert og engasjerte sykepleiere med interesse for fagene nevro-, hud- og revmatologiGode kommunikasjon- og samarbeidsevner på tvers av fagområderFleksibel og positivLøsningsorientertAnsvarsbevisstEvne til selvstendig arbeidEngasjement for pasient og pårørendePersonlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyrGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn iht. gjeldende overenskomster og avtalerMentorordning for nye sykepleiereVi har gode rutiner for opplæring, kompetansebygging og fagutviklingVi er en enhet i stadig utvikling, med engasjerte og faglig dyktige kollegaerVi har et inkluderende og faglig godt arbeidsmiljø. Her får du gode kollegaer og nye venner Trygghet som nyansatt. Du har alltid sykepleie- og medisinskfaglig kompetanse tilgjengelig  En spennende arbeidshverdag i 3-delt turnus og hink. Vi har kalenderplan (ønsketurnus)  Fokus på fag og kompetanseutviklingVi har diagnosespesifikke faggrupper som vi ønsker din deltakelse iUniversitetssykehuset Nord-Norge er en IA- bedrift Mulighet for forlengelse aller overgang til fast stilling for vikariatKontaktinformasjonSusanne Martinsen, Enhetsleder, 77669088ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9038 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564364212Stillingsprosent: 100%Fast, VikariatSøknadsfrist: 14.10.2022
Frist 14.10.2022
Les mer
logo
Hjelpepleier/helsefagarbeider - Ortopedisk avdeling - Vikariat
Ortopedisk døgnenhet har et ledig vikariat i 100% stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider. Vikariatet varier i ett år. Arbeid i tre-delt turnus.ArbeidsoppgaverPleie, stell og mobilisering av pasienter i ortopedisk døgnenhetKvalifikasjonerHjelpepleier/helsefagarbeiderUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskaperInteresse for faglige utfordringerGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerFleksibel og løsningsorientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktigDu målike travle og spennende arbeidsdager bidra til godt arbeidsmiljø ha evne til å jobbe i team, men også selvstendig være flink til å motivereLanguageNorskVi tilbyrGodt arbeidsmiljø sammen med en glad gjengGode muligheter for faglig utviklingLønn etter gjeldende overenstemmelserKontaktinformasjonSissel Irene Thorbjørnsen, Enhetsleder, 77669280ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564612008Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 20.10.2022
Frist 20.10.2022
Les mer
logo
Assistent/helsefagstudent - Helgestilling
Ortopedisk døgnenhet har to ledig helge-stillinger for assistent/helsefagstudent. Varighet ett år. ArbeidsoppgaverPleie, stell og mobilisering av pasienter i ortopedisk døgnenhetKvalifikasjonerAssistent/helsefagstudentUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskaperInteresse for faglige utfordringerGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerFleksibel og løsningsorientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktigDu målike travle og spennende arbeidsdager bidra til godt arbeidsmiljø ha evne til å jobbe i team, men også selvstendig være flink til å motivereLanguageNorskVi tilbyrGodt arbeidsmiljø sammen med en glad gjengGode muligheter for faglig utviklingLønn etter gjeldende overenstemmelserKontaktinformasjonSissel Irene Thorbjørnsen, Enhetsleder, 77669280ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564616092Stillingsprosent: 21%HelgevaktStartdato: 01.10.2022Søknadsfrist: 20.10.2022
Frist 20.10.2022
Les mer
logo
Miljøterapeut ved Russeksjon Narvik
Velkommen på laget!Dette er jobben for deg som liker å bli godt kjent med pasientene og få mulighet til å jobbe helhetlig med dem over tid.Russeksjon Narvik tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til mennesker med ulike typer rusavhengighet. Pasientene er innlagt 1 - 3 uker ved Avrusingsenheten og ca 4 - 10 uker ved Døgnenheten. Seksjonen er en del av Psykisk helse og rusklinikken i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og ligger i vakre omgivelser ca 15 minutter sør for Narvik by. Vi har fokus på teamarbeid med pasienten i sentrum, og er ca 55 ansatte - tverrfaglig sammensatt.Du vil få varierte arbeidsdager, og gleden av å oppleve at pasientene friskner til og får gjort viktige endringer i livet sitt. Pasientene tilbys støtte, omsorg, motivering, medisinsk hjelp, ulike former for samtaleterapi, praktisk hjelp, målrettet miljøterapi, aktivitet, friluftsliv m.m.  Tett samarbeid med lokalt hjelpeapparat og involvering av pårørende er en viktig del av behandlingen for pasientene. Russeksjon Narvik søker etter sykepleier/vernepleier/miljøterapeut til følgende stilling:Vikariat i 75 % stilling som sykepleier/vernepleier/miljøterapeut, i perioden d.d. til utløpet av august 2023 med muligheter for forlengelse.Ved intern rekruttering kan andre stillinger og vikariater bli ledige. Det er fint hvis du oppgir i søknaden om du i tillegg ønsker å bli vurdert for annen relevant stilling.Stillingene inngår i 3-delt turnus med mye natt samt arbeid p.t. hver 3. helg. Våre to enheter er samlokalisert i samme bygg, er i stor grad samdriftet, og personalet jobber på tvers.Har du noen spørsmål, er du velkommen til å ta en uforpliktende telefon for en nærmere prat om oss og stillingene!ArbeidsoppgaverMedisinsk og miljøterapeutisk oppfølging av pasientene; både enkeltvis og i gruppeRelasjonsbygging er en sentral oppgave. Støtte og hjelp til selvhjelp til pasienteneKliniske observasjoner med tanke på abstinenser og symptomer på både somatiske og psykiske lidelser og avhengighetsrelaterte utfordringerOppfølging av ordinasjoner og tiltak både medisinsk og miljøterapeutiskKvalifikasjonerAutorisert sykepleier/vernepleier/sosionom/ergoterapeutVidereutdanning i psykisk helsearbeid og rus er ønskelig, men ikke et kravØnskelig med jobberfaring fra fagfeltet rus og/eller psykiatri i tillegg til somatikkEn fordel med erfaring med dokumentasjonssystemet DIPS Førerkort kl. BPersonlige egenskaperInteresse for faget og god arbeidskapasitetAnsvarsbevisst, imøtekommende og løsningsfokusertVerdsetter forbedringsarbeid og bidrar til detteTrives med teamarbeid og samtidig i stand til å jobbe selvstendigPersonlig egnethet vektlegges særskiltVi tilbyrGodt arbeidsmiljø med mye kollegastøtteGod opplæring og oppfølgning Godt tverrfaglig miljø, engasjerte kolleger og fokus på fagutvikling. Mulighet for støtte til relevant videreutdanning.Bedriftshelsetjeneste, og UNN er en IA-bedriftFirmahytterLønnsplassering etter gjeldende overenskomsterGode muligheter for faglig utvikling og for spesialisering innen fagfeltetKontaktinformasjonMonica Jakobsen, Konst. enhetsleder Avrusing, 76965615, monica.jakobsen@unn.no Geir Hugo Bolle, Fungerende seksjonsleder, 76965610 Marte Bjerkenes Løvold, Enhetsleder Døgn, 76965670, marte.lovold@unn.noArbeidsstedBuveien 75 8521 AnkenesstrandNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4565356459Stillingsprosent: 75%VikariatSøknadsfrist: 04.10.2022
Frist 04.10.2022
Les mer
logo
Resepsjonist - Pingvinhotellet UNN
Vi trenger dyktige resepsjonister. Er du den vi søker?Vi har én ledig 90% stilling.Vi ser etter deg som ønsker å utgjøre en forskjell i møtet med våre gjester og som gjenspeiler våre verdier; Kvalitet – Trygghet – Respekt – Lagspill. Pingvinhotellet UNN Tromsø åpnet sommeren 2015. Hotellet er Europas største pasienthotell, og det nest største hotellet i Tromsø. Hovedmålet for Pingvinhotellet UNN Tromsø er å være UNNs primære overnattingssted for pasienter. Vi skal være en bidragsyter for å sikre dagens og fremtidens kapasitetsbehov for senger ved UNN Tromsø. Det skal være et velfungerende hotell med god tilknytning til eksisterende sykehusanlegg. Pingvinhotellet UNN Tromsø består av 16 etasjer, 243rom, 482 senger, eget kjøkken, restaurant med 220 plasser fordelt på to lokaler, lobby-café tilknyttet resepsjonen samt konferansefasiliteter for totalt 80 personer. UNN er det eneste sykehuset i Norge med egen kulturavdeling. Vi har blant annet revygruppe, ukuleleorkester, sangkor, trimgrupper, storband med bare ansatte. Vi driver med musikk- og bokvandringer ute på pasientavdelinger der dette er mulig. Resepsjonistene våre er gjestens første møte med hotellet, og derfor er det viktig med sterke sosiale egenskaper og å forstå de ulike gjestetypenes behov. Medarbeiderne skal til enhver tid møte gjesten med respekt og imøtekommenhet.ArbeidsoppgaverVære hotellets representative ansikt utad – service, trygghet, tilgjengelighet for gjestene våreAnsvar for inn- og utsjekk av hotellets gjesterAnsvar for kasseoppgjør og klargjøring av listerSørge for den daglige kontakt med gjester og avdelinger angående konkrete sakerSørge for kvalitetssikring av bookinger Ulike resepsjonsoppgaverTelefonserviceKvalifikasjoner3-årig videregående skoleReiseliv, resepsjonsfaget Søkere med fagbrev kan søke.Erfaring fra resepsjonsarbeidGode norskkunnskaper er viktig for skriftlig og muntlig dokumentasjon.UtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperDu jobber godt både i team og selvstendig – du er en positiv lagspiller.Du er nøyaktig, rask og effektiv i din arbeidsutførelse.Du har gode datakunnskaper.Du trives som best når det er hektisk og evner å holde fokus på detaljer i slike situasjoner.Du er en person som føler det naturlig å gi av deg selv.Du føler stolthet over det man krever på arbeidsplassen din.Du har den ultimale innstillingen og er over gjennomsnittet opptatt av service og gode gjesteopplevelser.Du kommuniserer godt, er endringsvillig og løsningsfokusert.Personlige egenskaper vil bli vektlagt.LanguageEngelskNorskVi tilbyrArbeid ved Europas største pasienthotell og nest største hotellet i TromsøUtfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljøFaglig og personlig utviklingLønn etter avtaleTiltredelse etter avtale Solid arbeidsgiver med ordnede arbeidsforholdFor tiden 3-delt turnusarbeid, med en del nattevakterFjord, fjell og vakker natur rett utenfor dørenEt spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbudEn arbeidsplass som er inkluderende arbeidslivs-bedrift(IA)BedriftshelsetjenesteMedlemskap i landets kanskje beste pensjonsordningKontaktinformasjonHanne Kristin Sollid, Resepsjonsleder, 77754249ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4565426681Stillingsprosent: 90%FastSøknadsfrist: 28.09.2022
Frist 28.09.2022
Les mer
logo
Spesialsykepleiere intensiv og kreft Nevrokirurgi og ØNH
Vi søker dyktige og engasjerte intensiv- og kreftsykepleiere til faste stillinger i vår sengepost.Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til en sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske overvåkingssenger. Vi søker intensivsykepleiere eller sykepleiere med overvåkingskompetanse til nevrokirurgisk overvåking og kreftsykepleiere til våre kreftpasienter ØNH både på sengepost og dagenhet.ArbeidsoppgaverØNH: Vi behandler pasienter med kreft i ØNH-området i form av kirurgi, strålebehandling og cellegift der mye av behandlingen foregår på ØNH dagenhetNevrokirurgi: NK overvåking ivaretar bl.a. pasienter med hjernesvulster, hodeskader, og ulike typer blødningerKvalifikasjonerSøkere må beherske norsk, svensk eller danskUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperVi ønsker sykepleiere som er engasjerte, fleksible og som har gode samarbeidsevnerPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrSpennende fagfeltTrivelig og engasjert arbeidsmiljø Alle stillinger er 100% eller lavere i 3 eller 2-delt turnus eller nattstilling med arbeid hver tredje helgFaggrupperUkentlig internundervisningKontaktinformasjonEspen Tverelv, Enhetsleder, 95993379 Kari Johanne Larsen, Seksjonsleder, 40607305ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564952181Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 23.10.2022
Frist 23.10.2022
Les mer
logo
Sykepleier - Gastrokirurgisk sengepost
Vi har ledig 100% stilling som sykepleier ved Gastrokirurgisk sengepost fra januar 2023.Stillingen er i 3-delt turnus med jobb hver 3. helg.Gastrokirurgisk avdeling er en utmerket plass å starte for å få en bred kompetanse innen et spennende fagfelt. Avdelingen er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken og er en sengepost med 26 senger. Vi har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi innen det gastrokirurgiske fagfeltet, og som sykepleier hos oss tilegner du deg en solid sykepleiepraksis og god erfaring i arbeid med kritisk syke pasienter.Gastrokirurgisk avdeling har som mål å tilby pasienter oppfølging og behandling på et høyt internasjonalt nivå. Vi har fokus på gode pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på moderne diagnostikk og behandling.Vi oppfordrer nyutdannede sykepleiere til å søke!ArbeidsoppgaverGastrokirurgisk avdeling har en variert pasientgruppe med spennende og nytenkende prosedyrerPre- og postoperativ sykepleie og utredning er i fokusKvalifikasjonerErfaring som sykepleier er en fordel, men ikke nødvendig da opplæring vil bli gittDet er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaper, da innhenting av informasjon og dokumentasjon foregår elektronisk. Opplæring i de aktuelle programmene vil bli gittDet vil bli gitt opplæring i avdelingens medisintekniske utstyrSøkere må ha godkjent autorisasjon som sykepleierPersonlige egenskaperpositiv og imøtekommende, med tillitvekkende egenskaper og evne til å lytteteamorientert, men som også kan jobbe selvstendig og fleksibeltpositiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljøkvalitetsbevisste arbeidstakereVi tilbyret utviklende, positivt og inspirerende arbeidsmiljø, med stort fokus på kvalitethyggelige kollegaer3 ukers opplæringkalenderplan/ønsketurnusfagdager og ukentlig internundervisning utenom sommerperiodenstor faglig og personlig utviklingpensjonsordninger i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikringlønn i henhold til gjeldende overenskomsterbedriftshelsetjeneste og gode velferdsordningeren arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)Vi kan være behjelpelig med å finne bolig. Oppstart etter avtale.KontaktinformasjonMarianne Karlsen, Enhetsleder, 776 69610, Marianne.Karlsen2@unn.noAnna Mohn Sneve, Enhetsleder, 77628315, anna.sneve@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 679019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4566112196Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 28.09.2022
Frist 28.09.2022
Les mer
Andre ledige stillinger hos Universitetssykehuset Nord-Norge
logo
Intensivsykepleier ved Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning
Org. nr: - Stillingsident: 4460768955 Presentasjon av stillingen:Er du intensivsykepleier med et ønske om mer kunnskap og nye utfordringer?Vi søker nå etter nye kolleger - intensivsykepleiere som ønsker å jobbe på en utviklende, dynamisk og spennende arbeidsplass. Vi søker deg som trives med høyt arbeidstempo, som ser flere løsninger enn problemer og som gjerne vil ha utfordringer i hverdagen.Vi er en intensivenhet som primært ivaretar pasienter med indremedisinske og thoraxkirurgiske problemstillinger som har behov for overvåkning eller behandling på et høyere nivå.Vi har et sammensatt arbeidsmiljø både hva gjelder alder, kjønn og kompetanse. Vi ønsker å ha et differensiert, men integrert og utviklende arbeidsmiljø, der «teamet» står i fokus. Derfor ønsker vi oss søkere med variert faglig bakgrunn - alle har noe de kan bidra med!Vi tilstreber flerfaglig simulering ukentlig, både for å øve på kliniske situasjoner, men også for at de ansatte skal bli bedre kjent med hverandre. Vi mener det er vesentlig for å fungere godt sammen. Vi har egne fasilitatorer i enheten, både leger og sykepleiere.Vi har 6 planlagte fagdager i turnus hvert år. Her vil du møte varierte forelesninger og praktisk trening i forskjellige kategorier. Disse dagene blir også et «semisosialt» avbrekk fra en ellers travel hverdag.Vi har mulighet til å tilby fast jobb eller vikariat, og du oppfordres på det sterkeste til å ta kontakt dersom dette virker interessant..Arbeidsoppgaversykepleie til akutt og kritisk syke pasienterbruk av digitale arbeidsverktøy, som DIPS Arena og Metavision (elektronisk kurve)ivaretakelse av pårørende, både voksne og barndelta i pasientsikkerhetsarbeid og forbedringsarbeidpå sikt bidra i opplæring og veiledning av nyansatte og hospitanterKvalifikasjonerintensivsykepleierbehersker skandinavisk språk, både muntlig og skriftligbred erfaring med mekanisk ventilasjons og sirkulasjonsstøtte vil være en fordelPersonlige egenskaperDu har godt humør -- vi er en positiv gjeng, som trives med utfordringerDu er engasjert, bidrar til utvikling av faget og kompetanseheving i enhetenDu har forstått at man alltid har mer å lære, og at man alltid har utviklingspotensialeDu trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljø Du evner å jobbe systematisk og strukturertDu har gode kommunikasjonsferdigheterPersonlige egenskaper vil bli spesielt vektlagt.Vi tilbyret positivt arbeidsmiljø, mye godt humør, læringsmuligheter og faglige utfordringermoderne fasiliteter i i nye lokaler og gjennomgående nytt medisinteknisk utstyrinterne kompetanseplanerkalenderplan, tredelt turnus med jobb hver tredje helg. Mulighet for økt andel nattarbeid mot lønnskompensasjonfagdager i turnussimuleringdedikerte fagutviklingssykepleiere og sykepleier med ansvar for medisinteknisk utstyrfaste overlegerlønn etter gjeldende overenskomster, med lokalt tillegg på 25.000 ved fast ansettelsemulighet for leie av boligvelferdsordninger i form av bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterekstremt gode muligheter for en mengde friluftsaktiviteter innenfor kommunegrensene i Tromsøgunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerKontaktinformasjonHilde-Irèn Liland, Enhetsleder, 91761904ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4460768955 Stillingsprosent: 100% Fast
Frist 31.12.2022
Les mer
logo
Intensivsykepleier Intensivavdelingen
Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4460776845 Presentasjon av stillingen:Intensivavdelingen UNN Tromsø søker intensivsykepleiere! Vi søker deg som trives i et hektisk intensivmiljø, som ønsker bredde i kompetanse og som samtidig trenger varierte muligheter på fritiden! Hos oss er vi opptatt av systematikk og faglig utvikling. Dette får du gjennom definert opplæringsplan, teoretisk undervisning, fagdager og simulering i praksis. Vi har stort faglig engasjement og aktive faggrupper.Litt om oss Vi er en generell intensivavdeling som overvåker og behandler pasienter med svikt i ett eller flere organer og som har behov for organstøttende behandling. Hovedtyngden av pasientene våre er kirurgiske, men vi har også noen med medisinske problemstillinger.Som intensivsykepleier hos oss vil du få muligheten til å delta i avansert overvåking og behandling av:respirasjonssvikthjerte- og sirkulasjonssviktECMOnevrokirurgithoraxgastroindremedisinske problemstillinger, herunder kontinuerlig hemodialysetraumebarn fra 3 mndHos oss vil du få muligheten til å opparbeide deg god og bred kompetanse innen intensivsykepleie. Vi lover deg faglige utfordringer som vil øke forståelsen for kompleksiteten både med og rundt intensivpasienten. Vi er opptatt av å bruke avdelingsintern kunnskap i fagutvikling. Du vil derfor få muligheten til å aktivt delta i opplæring og veiledning av øvrige kollegaer gjennom selvvalgt faggruppe.Alle hos oss jobber til det beste for både pasient og pårørende. Som intensivsykepleier i vår avdeling må du derfor kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må foretrekke å jobbe i et tidvis hektisk miljø. Vi jobber systematisk med arbeidsmiljø og bruker medarbeiderundersøkelser og samtaler aktivt for å ivareta våre ansatte. Her jobber både sykepleiere med og uten videreutdanning. Vi er derfor påpasselig med rett kompetanse til rett pasient. Omsorg for hverandre står sterkt i vårt kollegium og vi tilstreber gjennomgang av situasjoner som har vært krevende.UNN er plassert midt i Tromsø, omgitt av utallige fritidsmuligheter fra by og kultur, til natur og arktisk klima. Her er noe for alle!Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.Arbeidsoppgaverintensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasientertverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupperdelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeidopplæring og veiledning av ansatte og studenterivaretakelse av pårørende og barn som pårørendeKvalifikasjonerintensivsykepleier eller annen relevant videreutdanninggode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsegenskaper gode norskkunnskaper, eventuelt svensk/danskPersonlige egenskaperfaglig engasjement og interesse for å bidra til å utvikle et godt tilbud til intensivpasienteneevne å håndtere flere ulike arbeidsoppgaver og skape en god struktur og flyt i arbeidetserviceorientert og ta selvstendig ansvar for oppgavenenytenkende, fleksibel og løsningsorientertbidra til et godt arbeidsmiljøPersonlig egnethet vil bli spesielt vektlagtVi tilbyr25 000 kr. i økt grunnlønn ved ansettelsemuligheter for natt-turnus med ekstra avlønninget faglig sterkt arbeidsmiljø med dyktige kollegaerindividuelt tilpasset opplæringsperiode, inkl. teoriundervisning, og kompetanseplaner6 fagdager i året i henhold til fastsatt plan i turnus, tverrfaglig simulering planlagt i turnus og mulighet for deltagelse i faggruppefaglig utfordrende arbeid i nye, flotte lokaler med gjennomgående nytt medisinteknisk utstyr i hele avdelingen.tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt fagmiljø i stadig utvikling, og arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhetsamarbeid med psykososialt team dersom ønskeliggode velferdsordninger, eksempelvis bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterfriluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller midnattssol i tillegg til et pulserende lokalmiljø med fyldig og variert kulturtilbudmulighet for leie av boligKontaktinformasjonAstrid Nita Dalum, Seksjonsleder, 99453515 Kine Eide Pedersen, Seksjonsleder, 99739444ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4460776845 Stillingsprosent: 100% Fast, Vikariat Søknadsfrist: 31.12.2022
Frist 31.12.2022
Les mer
logo
Psykologspesialist/psykolog - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sør-Troms
Er du en utviklingsorientert psykologspesialist/psykolog med god evne til å etablere relasjoner? Er du i tillegg psykologfaglig reflektert og har god faglig kompetanse? Ønsker du å jobbe sammen med mange flotte kollegaer i et utviklende fagmiljø?Vi søker en kollega som ønsker å jobbe som behandler på voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Senter for psykisk helse og rusbehandling i Sør-Troms (lokalisasjon Harstad) og som vil bidra til å videreutvikle et positivt og sterkt fagmiljø i poliklinikken. Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms består av ambulant akutteam, døgnenhet og voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP). Vi er samlokaliserte og dette bidrar til et nært samarbeid mellom enhetene. Senteret ligger som en del av lokalsykehuset i Harstad. Vi har derfor tilgang på et relativt stort fagmiljø. Poliklinikken består av et tverrfaglig sammensatt personale. Vi har de siste årene utvidet gruppetilbudene våre og er stolte over å ha mange engasjerte og flinke medarbeidere som er med i utviklingen av et godt fagmiljø. Poliklinikken har i tillegg til allmennpsykiatriske team, et alderspsykiatrisk team, rusteam og nevropsykologisk team.   ArbeidsoppgaverUtredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk i tråd med beskrivelser i pakkeforløpBidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeidKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som psykologSøkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelseUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåCand psycholPersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevner/skriftlige framstillingsevnerPsykologfaglig reflektert/gode fagkunnskaperGode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendigHøy arbeidskapasitetEndringsvillig og fleksibelPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.LanguageNorskVi tilbyrEn utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljøGodt arbeidsmiljø Tilrettelegging for spesialiseringTeamarbeid i tverrfaglig arbeidsmiljøSamarbeid med øvrig fagmiljø internt og eksterntFaglig og personlig utviklingsmuligheterTilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Dette innebærer blant annet studiepermisjon for spesialister etter 5 års tjenestetid i UNNKontaktinformasjonAudun Eskeland, Seksjonsleder, 99578288, audun.eskeland@unn.no Hilde Danielsen, Enhetsleder, 41425695, hilde.danielsen@unn.noArbeidsstedSykehusstien 8 9480 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4538896411Stillingsprosent: 100%Fast
Frist 30.09.2022
Les mer
logo
Seksjonsleder - Gynekologisk og fødeseksjon, UNN Harstad 
Vi har ledig stilling som seksjonsleder ved Gynekologisk og fødeseksjon, UNN Harstad.Seksjonsleder skal lede en enhet hvor både leger, jordmødre, barnepleiere og andre yrkesgrupper er ansatt.Arbeidsoppgaverorganisere og lede seksjonen sammen med seksjonsoverlegeKvalifikasjonerbør beherske journalsystemet DIPS og fødesystemet Partus, opplæring kan gis medisinskfaglig bakgrunnPersonlige egenskapergode samarbeidsevner, løsningsorientertVi tilbyrgunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerKontaktinformasjonIngard Ludvik Nilsen, Overlege, 99023554ArbeidsstedSt. Olavs gate 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4541264718Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 30.09.2022
Frist 30.09.2022
Les mer
logo
Helsesekretær/lederstøtte - Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten
Er du en helsesekretær som ønsker å arbeide sammen med oss? Vi søker en faglig dyktig helsesekretær til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge, og består i tillegg til merkantil enhet av Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ambulant akutteam og Psykiatrisk Døgnenhet.Om tjenestetilbudetSom helsesekretær i SPHRO vil du være en del av et kompetent kontorfellesskap som arbeider opp mot Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ambulant Akutteam og Psykiatrisk døgnenhet. Voksenpsykiatrisk poliklinikk tilbyr samtale- og medikamentell behandling etter henvisning. Ambulant akutteam er spesialisthelsetjenesten sitt lavterskeltilbud for mennesker i akutte psykiske kriser. Døgnenheten vår har 9 senger. Enheten tar imot planlagte og akutte innleggelser. SPHR-Ofoten er langt fremme med tanke på bruk av teknologiske løsninger for å gjennomføre utredning, behandling og samhandling. StillingSenterets kontortjeneste består av 5 stillinger hvor av en kontorleder. Medarbeiderne bistår øvrig tjenestetilbud med administrativt arbeid knyttet til blant annet journalføring, kontrollerfunksjon, opplæring, sentralbord m.m. Den aktuelle stillingen vil være knyttet til ordinære helsesekretæroppgaver samt ha en lederstøttefunksjon. Lederstøtten vil bestå i å gi ledere administrativ bistand som for eksempel personaladministrasjon (GAT), administrative oppgaver ved sykemeldingsoppfølging, varebestilling, betaling av fakturaer og lignende.Lokalisering De polikliniske tjenestene er lokalisert inne i sykehusets lokaler nært Narvik sentrum. Døgnenheten vår ligger i Håkvik ca 1 mil utenfor sentrum. Det bygges nå et nytt bygg som skal huse Nye UNN Narvik. Planlegging av dette bygget vektlegger integrering av fagfeltene psykisk helsevern, somatikk og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Narvik ligger fantastisk plassert i en unik kombinasjon av fjell og fjord. Her kan man utforske Norges flotteste fjellheim eller benytte seg av havets utallige muligheter. Her er det kun fantasien som begrenser mulighetene. Narvik byr også på kultur, kjøpesenter og caféliv. Har du familie/barn er Narvik en akkurat passe stor by å vokse opp i med mange fritidsmuligheter, og et trygt og godt lokalmiljø. Er din partner helsepersonell og trenger jobb, vil vi selvsagt bidra til kontakt med de andre avdelingene ved sykehuset. ArbeidsoppgaverAdministrativt arbeid i journalsystem (DIPS)SentralbordMottak av pasienterKontorfaglig arbeidOpplæring av annet personell i journalsystem (DIPS)LederstøtteKvalifikasjonerUtdanning og eller erfaring som helsesekretærErfaring i bruk av DIPS og generelt gode datakunnskaperErfaring fra spesialisthelsetjenesten og psykisk helsevern vil bli vektlagtRelevant erfaring kan kompensere for manglede utdanning som helsesekretærPersonlige egenskaperLøsningsorientert personGodt humør og "stå-på-vilje"Like å arbeide i team og selvstendigLike et høyt arbeidstempoVi tilbyrGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerFlexitidsordning KontaktinformasjonNina Saur Fredriksen, Kontorleder, 76968604 Tore Johan Erland Opdahl, Seksjonsleder, 91621422ArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4535593637Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 30.09.2022
Frist 30.09.2022
Les mer
logo
Sykepleier/vernepleier/sosionom- Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten
Er du sykepleier/vernepleier/sosionom og ønsker en spennende jobb med mange utviklingsmuligheter? Vi ønsker oss en faglig dyktig sykepleier/vernepleier/sosionom til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge, og består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ambulant akutteam, Døgnenhet og en merkantil enhet.Om tjenestetilbudetVoksenpsykiatrisk poliklinikk er en velfungerende poliklinikk med 18 behandlerstillinger. Medarbeiderne har bred faglig kompetanse. Vi driver ordinær individualterapeutisk virksomhet, i tillegg til kurs- og gruppetilbud. Ambulant akutteam er spesialisthelsetjenesten sitt lavterskeltilbud for mennesker i akutte psykiske kriser. Vi jobber med en målsetning om å tilby rask bistand for å minske risikoen for forverring av akutte tilstander. Døgnenheten vår har 9 senger. Enheten tar imot planlagte og akutte innleggelser. Alle kliniske enheter er tverrfaglig sammensatt. Det vektlegges et tett samarbeid mellom ulike faggrupper internt, med kommunale instanser og andre seksjoner i sykehuset, for å kunne tilby våre pasienter gode pasientforløp. SPHR Ofoten er langt fremme med tanke på bruk av teknologiske løsninger for å gjennomføre utredning, behandling og samhandling. Virksomheten arbeider tett sammen med kommuner og sykehusmiljøet for å utvikle mer sammensatte behandlingstilbud mellom behandlingsnivåene og mellom virksomhetene innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.StillingStillingen er en stilling som behandler i Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) ved Senter for psykisk helse og rusbehandling i Ofoten. Som behandler i VPP arbeider man med individualterapeutisk behandling av henviste pasienter. VPP tilbyr også ulike gruppebehandlinger og har du som søker erfaring med, eller ønske om å utvikle deg, i slik behandling er det av stor interesse for oss. Det kan bli flere stillinger ledig.Lokalisering De polikliniske tjenestene er lokalisert inne i sykehusets lokaler nært Narvik sentrum. Døgnenheten vår ligger i Håkvik ca.13 km sør for Narvik sentrum. Det bygges nå et nytt bygg som skal huse Nye UNN Narvik og som skal være ferdig i 2024. Planlegging av dette bygget vektlegger integrering av fagfeltene psykisk helsevern, somatikk og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Narvik ligger fantastisk plassert i en unik kombinasjon av fjell og fjord. Her kan man utforske Norges flotteste fjellheim, eller benytte seg en av havets utallige muligheter. Her er det kun fantasien som begrenser mulighetene. Narvik byr også på kultur, kjøpesenter og caféliv. Har du familie/barn, er Narvik en akkurat passe stor by å vokse opp i med mange fritidsmuligheter, og et trygt og godt lokalmiljø. Er din partner helsepersonell og trenger jobb, vil vi kunne bidra til kontakt med de andre avdelingene på sykehuset. ArbeidsoppgaverUtredning, kartlegging og behandling, samt diagnostiske vurderingerSamarbeid internt med andre faggrupperSamarbeid med pasientenes hjelpeapparatJournalarbeidSamhandling på tvers av enhetene i senteretArbeid rettet mot rus- og avhengighetsproblematikkVeiledning internt/eksterntUtadrettet behandlingKvalifikasjonerRelevant utdanning som sykepleier/vernepleier/sosionomErfaring fra utredning, diagnostisering og behandling av pasienterKompetanse innenfor bruk av tester/utredningsvektøy vil bli vektlagtInteresse for komplekse pasientforløpRelevant videreutdanning er ønskeligErfaring med arbeid innenfor rus- og avhengighet vil bli vektlagtUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperPersonlig egnethet, som å bidra til et godt arbeidsmiljø og fagmiljø, tar ansvar, er ydmyk, positiv og imøtekommende, er egenskaper som vil bli sterkt vektlagtLøsningsfokusert og endringsvilligUtmerkede samarbeidsegenskaper i team, men også trives med selvstendig arbeidStort engasjement og fleksibilitetVi tilbyrGod opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæring/ veiledning. Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljøUtfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljøFaglig og personlig utviklingEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedriftLønn etter avtaleMulighet for spesialiseringBedriftshelsetjenesteFleksitidKontaktinformasjonTurid Storjord, Enhetsleder, 76968612, turid.storjord@unn.no Tore Opdahl, seksjonsleder, 76968629, tore.opdahl@unn.noArbeidsstedSykehusveien 1 8516 NarvikNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4553054762Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 30.09.2022
Frist 30.09.2022
Les mer
logo
Psykolog/psykologspesialist - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Narvik
Er du psykolog/psykologspesialist og ønsker en spennende jobb med mange utviklingsmuligheter? Vi søker etter faglige engasjerte og dyktige psykologer til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge, og består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ambulant akutteam, Psykiatrisk Døgnenhet og en merkantil enhet. Om tjenestetilbudetVoksenpsykiatrisk poliklinikk er en velfungerende poliklinikk med 18 behandlerstillinger. Medarbeiderne har bred faglig kompetanse. Vi driver ordinær individualterapeutisk virksomhet, i tillegg til kurs- og gruppetilbud. Ambulant akutteam er spesialisthelsetjenesten sitt lavterskeltilbud for mennesker i akutte psykiske kriser. Vi jobber med en målsetning om å tilby rask bistand for å minske risikoen for forverring av akutte tilstander. Døgnenheten vår har 9 senger. Enheten tar imot planlagte og akutte innleggelser. Alle enhetene er tverrfaglig sammensatt. Det vektlegges et tett samarbeid mellom ulike faggrupper internt, med kommunale instanser og andre seksjoner i sykehuset, for å kunne tilby våre pasienter gode tjenester. SPHR er langt fremme med tanke på bruk av teknologiske løsninger for å gjennomføre utredning, behandling og samhandling. Vi arbeider aktivt for å gjøre behandling i voksenpsykiatri mer ambulant for å kunne levere gode behandlingstilbud til hele vårt opptaksområde.StillingDe aktuelle stillingene er tilknyttet Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Det kan bli ledig flere stillinger.Lokalisering De polikliniske tjenestene er lokalisert inne i sykehusets lokaler nært Narvik sentrum. Døgnenheten vår ligger i Håkvik ca 1 mil utenfor sentrum. FACT har lokaler hos Narvik kommune. Det bygges nå et nytt bygg som skal huse Nye UNN Narvik. Planlegging av dette bygget vektlegger integrering av fagfeltene psykisk helsevern, somatikk og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Narvik ligger fantastisk plassert i en unik kombinasjon av fjell og fjord. Her kan man utforske Norges flotteste fjellheim, eller benytte seg en av havets utallige muligheter. Her er det kun fantasien som begrenser mulighetene. Narvik byr også på kultur, kjøpesenter og caféliv. Har du familie/barn, er Narvik en akkurat passe stor by å vokse opp i med mange fritidsmuligheter, og et trygt og godt lokalmiljø. Er din partner helsepersonell og trenger jobb, vil vi kunne bidra til kontakt med de andre avdelingene på sykehuset. ArbeidsoppgaverUtredning, kartlegging og behandling, samt diagnostiske vurderingerSamarbeid internt med andre faggrupperSamarbeid med pasientenes hjelpeapparatJournalarbeidSamhandling på tvers av enhetene i senteretArbeid rettet mot rus- og avhengighetsproblematikkVeiledning internt/eksterntAmbulant behandlingsvirksomhetKvalifikasjonerRelevant utdanning, psykologErfaring fra utredning, diagnostisering og behandling av pasienterKompetanse innenfor bruk av tester/utredningsverktøy vil bli vektlagtInteresse for komplekse pasientforløpErfaring og interesse med og for ambulant virksomhetErfaring fra arbeid innenfor rus- og avhengighet vil bli vektlagtUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperPersonlig egnethet, som å bidra til et godt arbeidsmiljø og fagmiljø, tar ansvar, er ydmyk, positiv og imøtekommende, er egenskaper som vil bli sterkt vektlagtLøsningsfokusert og endringsvilligUtmerkede samarbeidsegenskaper i team, men også trives med selvstendig arbeidStort engasjement og fleksibilitetVi tilbyrGod opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæringSpennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljøUtfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljøFaglig og personlig utviklingEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedriftLønn etter avtaleMulighet for spesialiseringBedriftshelsetjenesteKontaktinformasjonTurid Storjord, Enhetsleder, 76968612, turid.storjord@unn.no Tore Opdahl, Seksjonsleder, 769 68629, tore.opdahl@unn.noArbeidsstedSykehusveien 1 8516 NarvikNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4553031330Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 30.09.2022
Frist 30.09.2022
Les mer
logo
Intensivsykepleier Intensivavdelingen
Intensivavdelingen UNN Tromsø søker intensivsykepleiere!Vi søker deg som trives i et hektisk intensivmiljø, som ønsker bredde i kompetanse og som samtidig trenger varierte muligheter på fritiden! Hos oss er vi opptatt av systematikk og faglig utvikling. Dette får du gjennom definert opplæringsplan, teoretisk undervisning, fagdager og simulering i praksis. Vi har stort faglig engasjement og aktive faggrupper.Litt om ossVi er en generell intensivavdeling som overvåker og behandler pasienter med svikt i ett eller flere organer og som har behov for organstøttende behandling. Hovedtyngden av pasientene våre er kirurgiske, men vi har også noen med medisinske problemstillinger. Som intensivsykepleier hos oss vil du få muligheten til å delta i avansert overvåking og behandling av: respirasjonssvikthjerte- og sirkulasjonssviktECMOnevrokirurgithoraxgastroindremedisinske problemstillinger, herunder kontinuerlig hemodialysetraumebarn fra 3 mnd Hos oss vil du få muligheten til å opparbeide deg god og bred kompetanse innen intensivsykepleie. Vi lover deg faglige utfordringer som vil øke forståelsen for kompleksiteten både med og rundt intensivpasienten. Vi er opptatt av å bruke avdelingsintern kunnskap i fagutvikling. Du vil derfor få muligheten til å aktivt delta i opplæring og veiledning av øvrige kollegaer gjennom selvvalgt faggruppe. Alle hos oss jobber til det beste for både pasient og pårørende. Som intensivsykepleier i vår avdeling må du derfor kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må foretrekke å jobbe i et tidvis hektisk miljø. Vi jobber systematisk med arbeidsmiljø og bruker medarbeiderundersøkelser og samtaler aktivt for å ivareta våre ansatte. Her jobber både sykepleiere med og uten videreutdanning. Vi er derfor påpasselig med rett kompetanse til rett pasient. Omsorg for hverandre står sterkt i vårt kollegium og vi tilstreber gjennomgang av situasjoner som har vært krevende.UNN er plassert midt i Tromsø, omgitt av utallige fritidsmuligheter fra by og kultur, til natur og arktisk klima. Her er noe for alle! Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.Arbeidsoppgaverintensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasientertverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupperdelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeidopplæring og veiledning av ansatte og studenterivaretakelse av pårørende og barn som pårørendeKvalifikasjonerintensivsykepleier eller annen relevant videreutdanninggode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsegenskaper gode norskkunnskaper, eventuelt svensk/danskPersonlige egenskaperfaglig engasjement og interesse for å bidra til å utvikle et godt tilbud til intensivpasienteneevne å håndtere flere ulike arbeidsoppgaver og skape en god struktur og flyt i arbeidetserviceorientert og ta selvstendig ansvar for oppgavenenytenkende, fleksibel og løsningsorientertbidra til et godt arbeidsmiljø Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagtVi tilbyr25 000 kr. i økt grunnlønn ved ansettelsemuligheter for natt-turnus med ekstra avlønninget faglig sterkt arbeidsmiljø med dyktige kollegaerindividuelt tilpasset opplæringsperiode, inkl. teoriundervisning, og kompetanseplaner6 fagdager i året i henhold til fastsatt plan i turnus, tverrfaglig simulering planlagt i turnus og mulighet for deltagelse i faggruppefaglig utfordrende arbeid i nye, flotte lokaler med gjennomgående nytt medisinteknisk utstyr i hele avdelingen.tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt fagmiljø i stadig utvikling, og arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhetsamarbeid med psykososialt team dersom ønskeliggode velferdsordninger, eksempelvis bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytter friluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller midnattssol i tillegg til et pulserende lokalmiljø med fyldig og variert kulturtilbudmulighet for leie av boligKontaktinformasjonHeidi Sørensen, Seksjonsleder, 95936927 Astrid Nita Dalum, Seksjonsleder, 99453515ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4460776845Stillingsprosent: 100%Fast, VikariatSøknadsfrist: 31.12.2022
Frist 31.12.2022
Les mer
logo
Sykepleiere/kreftsykepleiere - Nevrokirurgi, ØNH og øye
Vi søker dyktige og engasjerte sykepleiere/kreftsykepleiere til faste stillinger i vår sengepost.Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til en sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske overvåkingssenger. Det er en avdeling med svært godt arbeidsmiljø der du vil tilegne deg bred kirurgisk erfaring og kompetanse.ArbeidsoppgaverØNH: ØNH behandler pasienter med sykdom eller skade i ØNH-området. Arbeidet består av pre- og postoperativ sykepleie. Vi behandler i tillegg pasienter med kreft i ØNH-området i form av kirurgi, strålebehandling og cellegiftØye: Netthinneløsning, grønn og grå stær, øyeskader, tåreveisstenose, infeksjonsbehandlingNevrokirurgi: Prolaps i rygg/nakke, hjernesvulster, hodeskader, rygg- og nakkeskader, hjerneblødninger. Avdelingen har egen overvåkingsstue med 4 sengeplasser for nevropasienterKvalifikasjonerSøkere med erfaring fra fagfeltene vil bli foretrukket, men det er ikke et kravSøkere må beherske norsk, svensk eller danskUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperVi ønsker sykepleiere som er engasjerte, fleksible og som har gode samarbeidsevnerPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrSpennende fagfeltTilegnelse av bred kompetanse Trivelig og engasjert arbeidsmiljø Alle stillinger er 100% eller lavere i 3-delt turnus eller nattstilling med arbeid hver tredje helgFaggrupperUkentlig internundervisningKontaktinformasjonEspen Tverelv, Enhetsleder, 95993379 Kari Johanne Larsen, Seksjonsleder, 40607305ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4557492888Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 02.10.2022
Frist 02.10.2022
Les mer
logo
Intensivsykepleier - Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning, MIHO
Er du intensivsykepleier med et ønske å bli god på kardiologiske og intensivmedisinske pasienter?Vi søker etter intensivsykepleiere som ønsker å bidra til faglig utvikling i et tidvis hektisk arbeidsmiljø. Dersom du trives med høyt arbeidstempo, er løsningsorientert og ønsker faglige  utfordringer i hverdagen, så er du den rette for oss!Vår intensivenhet ivaretar pasienter med hjerte -og indremedisinske problemstillinger som har behov for avansert overvåkning og intensiv behandling. Vi har også postoperativ overvåkning for pasienter som har gjennomgått hjertekirurgi. Vi har regionfunksjon på hjertepasienter og våre ansatte innehar spisskompetanse på dette. Vi kan bidra med et sammensatt arbeidsmiljø, både hva gjelder kjønn, alder og kompetanse. Vi ønsker et differensiert, men integrert og utviklende arbeidsmiljø, der «teamet» er i fokus. Vi ønsker oss derfor søkere med variert bakgrunn, fordi vi mener at et bred sammensetning av teamet er vesentlig.Vi tilstreber ukentlig simulering, både for å øve på kliniske situasjoner, men også for at våre medarbeidere skal bli bedre kjent med hverandre for å kunne fungere godt sammen.  Det er 6 faste fagdager i turnuser hvert kalenderår, innholdet er variert med både klasseromsundervisning og praktisk trening, herunder AHLR to ganger i året.Det tilbys økt grunnlønn for intensivsykepleiere på 25 000,- per år fra nyansettelse, som økes til 50 000,- etter 3 års ansettelse. Vi har mulighet til å tilby både fast stilling og vikariat. Aktuelle kandidater vil vurderes fortløpende.Får å høre mer om oss, sjekk linken: https://www.youtube.com/watch?v=RitJhnD9VmgArbeidsoppgaverIntensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasienterrespiratorbehandling, både invasiv og non-invasivmekanisk sirkulasjonstøtte som impella og IABPelektiv/akutt hjertekirurgi og TAVI telemetriovervåkning Ivaretagelse av pårørende og barn som pårørendeBruk av digitale arbeidsverktøy som DIPS og Metavision (elektronisk kurve) Delta i arbeid med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeidOpplæring og veiledning av studenter og ansatteKvalifikasjonerIntensivsykepleier/spesialsykepleierAutorisert sykepleierBeherske skandinavisk språk muntlig og skriftligPersonlige egenskaperDu har godt humør – vi er en positiv gjeng, som trives med utfordringerDu er engasjert, bidrar til utvikling av faget og kompetanseheving i enhetenDu har forstått at man alltid har mer å lære, og at man alltid har utviklingspotensialerDu trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljøDu evner å jobbe systematisk og strukturertDu har gode kommunikasjonsferdigheterVi tilbyrEt positivt arbeidsmiljø, mye godt humør, læringsmuligheter og faglige utfordringerModerne fasiliteter - vi flyttet inn i nye lokaler for snart tre år sidenGjennomgående nytt medisinteknisk utstyrKompetanseutviklingsprogramKalenderplan, tredelt turnus med jobb hver tredje helg6 fagdager i turnusFaggrupper som man kan engasjere seg iSimulering. Vi har egne fasilitatorer i avdelingen, både leger og sykepleiereDedikerte fagutviklingssykepleier og sykepleiere med ansvar for medisinteknisk utstyrFag-, kvalitets- og forskningssykepleier i avdelingFaste overlegerMulighet for vesentlig nattarbeid med studietid og ekstra avlønningkr. 25 000,- i økt grunnlønn ved ansettelse - økes til 50 000,- etter 3 årMulighet for leie av boligDekning av flytteutgifterVelferdsordninger i form av bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterEkstremt gode muligheter for en mengde friluftsaktiviteter innenfor kommunegrensene i TromsøUNN er en IA-virksomhetKontaktinformasjonHilde-Iren Liland, Enhetssleder, 91761904, hilde-iren.liland@unn.no Renate Gamst Jenssen, Enhetsleder, 97570443, renate.gamst.jenssen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4560092107Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 18.12.2022
Frist 18.12.2022
Les mer
logo
Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning søker etter sykepleiere!
Er du sykepleier med et ønske om mer kunnskap og nye utfordringer?Vi trenger flere sykepleiere som ønsker å jobbe i en utviklende, dynamisk og spennende arbeidsplass. Vi søker deg som vil ha nye utfordringer, som ser flere løsninger enn problemer og trives med tidvis høyt arbeidstempo.Vår intensivenhet ivaretar pasienter med indremedisinske og hjerte/thoraxkirurgiske problemstillinger, som har behov for overvåkning eller behandling på et høyere intensivnivå.Vi har et sammensatt arbeidsmiljø, både hva gjelder alder, kjønn og kompetanse. Vi ønsker et differensiert, men integrert og utviklende arbeidsmiljø, der «teamet» står i fokus. Derfor ønsker vi oss søkere med variert faglig bakgrunn - alle har noe de kan bidra med. Vi tilstreber ukentlig flerfaglig simulering, både for å øve på kliniske situasjoner, men også for at de ansatte skal bli bedre kjent med hverandre. Vi mener det er vesentlig for å fungere godt sammen. For sykepleiere som ikke har intensivsykepleierutdanning har vi implementert et internt opplærings- og utdanningsprogram. Dette er en «kompetansetrapp» som går over flere år med mål og milepæler underveis. Her vil det tilkomme lønnskompensasjon etter hvert som ervervet kompetanse dokumenteres gjennom milepælene.Dersom du på sikt ønsker å ta masterutdanning i intensivsykepleie er det mulighet å søke på utdanningsstilling i UNN. Dette er en ordning hvor UNN gir 100% lønn under utdanning, med noe arbeidsplikt i studiefrie perioder. Om man ikke ønsker å ta en videreutdanning, vil den interne «kompetansetrappen» og de utfordringene du møter i det daglige gi deg god anledning til faglig vekst i flere år fremover.Vi har 6 planlagte fagdager i turnus hvert år. Her vil du møte varierte forelesninger, praktisk trening i forskjellige kategorier. Disse dagene blir også et «semi-sosialt» avbrekk fra en ellers travel hverdag. Vi har mulighet til å tilby både fast jobb og vikariat, og du oppfordres på det sterkeste til å ta kontakt dersom dette virker interessant for deg, og du ønsker å høre mer om oss eller sjekk ut lenken. https://www.youtube.com/watch?v=RitJhnD9VmgSøknader/ansettelser skjer fortløpende. ArbeidsoppgaverSykepleie til akutt og kritisk syke pasienterBruk av digitale arbeidsverktøy som DIPS Arena og Metavision (elektronisk kurve) Ivaretagelse av pårørende og barn som pårørendeDelta i arbeid med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeidOpplæring og veiledning av nyansatte sykepleiere og hospitanterKvalifikasjonerAutorisert sykepleier med minimum 2 års relevant erfaringBehersker skandinavisk språk, muntlig og skriftligErfaring med mekanisk ventilasjonsstøtte vil være en fordelPersonlige egenskaperDu har godt humør - vi er en positiv gjeng, som trives med utfordringerDu er engasjert, bidrar til utvikling av faget og kompetanseheving i enhetenDu har forstått at man alltid har mer å lære, og at man alltid har utviklingspotensialeDu trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljøDu evner å jobbe systematisk og strukturertDu har gode kommunikasjonsferdigheterVi tilbyrEt positivt arbeidsmiljø, mye godt humør, læringsmuligheter og faglige utfordringerModerne fasiliteter, vi flyttet inn i nye lokaler for snart tre år sidenGjennomgående nytt medisinteknisk utstyrInternt utdanningsprogramKalenderplan, tredelt turnus med jobb hver tredje helg, mulighet for økt andel nattarbeid mot lønnskompensasjonFagdager i turnusSimulering. Vi har egne fasilitatorer i enheten, både leger og sykepleiere.Dedikerte fagutviklingssykepleier og sykepleiere med ansvar for medisinteknisk utstyrFaste overlegerLønn etter gjeldende overenskomster, med mulighet for ytterligere kompensasjon, jmfr. «kompetansetrapp»Mulighet for leie av boligVelferdsordninger i form av bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterEkstremt gode muligheter for en mengde friluftsaktiviteter innenfor kommunegrensene i TromsøUNN er en IA-virksomhetKontaktinformasjonRenate Gamst Jenssen, Enhetsleder, 97570443, renate.gamst.jenssen@unn.no Hilde-Iren Liland, Enhetssleder, 91761904, hilde-iren.liland@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4560093668Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 18.12.2022
Frist 18.12.2022
Les mer
logo
Helsesekretær - Kirurgisk avdeling, UNN Harstad
Ved Kirurgisk avdeling, UNN Harstad, har vi ledig 100% stilling som helsesekretær i ett års vikariat med mulighet for forlengelse og eventuelt fast ansettelse.Vi søker deg som mestrer vekslingen mellom ulike arbeidsoppgaver, liker travle dager, er god på planlegging, har godt humør og liker å samarbeide med ulike faggrupper både internt og eksternt. Vi har stort fokus på samarbeid i egen avdeling og med ortopedisk seksjon. I tillegg ser vi etter ansatte som bidrar til å gjøre kollegaer ved UNN bedre. Arbeidsoppgavene er mange og stiller krav til ordenssans og faglig bredde. Arbeidsoppgavene knytter seg til betjening av ekspedisjon, sengepostarbeid, samarbeid med behandlere, oppfølging av pasienthenvisninger og avtaler, timebøker, oppgjør, koding, bistand i pasientbehandling m.m.Ansatte ved kontorseksjonen Kirurgisk avdeling må kunne hjelpe hverandre på tvers av enheter.ArbeidsoppgaverAdministrativt/pasientrettet helsesekretærarbeid ved de ulike enhetene tilhørende kirurgisk avdelingDelta i avdelingens kontinuerlige forbedrings- og utviklingsarbeidYte god service til pasienterBidra til gode pasientforløpDele arbeidet med kollegaer i avdelingenBistå/assistere ved pasientbehandling i poliklinikk/sengepostKvalifikasjonerAutorisasjon som helsesekretær er en fordel, men annen erfaring/utdanning fra helsevesenet kan kompensere for autorisasjonGode IKT-kunnskaperKjennskap til DIPS og erfaring innen våre fagområder vil være en fordelDet er ønskelig med kunnskaper om diagnose- og prosedyrekodingDet er nødvendig med gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, andre språkkunnskaper vil være en fordel Personlige egenskaperVi legger stor vekt på personlig egnethetVi søker deg som er nytenkende, løsningsorientert og fremtidsrettetDu er stabil, fleksibel og serviceinnstilt med interesse for sekretær-/kontorfagetVi søker deg som er kvikk og ansvarsfull, med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt innehar god serviceholdningDu må vektlegge faglig og personlig læring og utviklingDu må kunne jobbe selvstendig og se arbeid, men du må også kunne jobbe i team i et hektisk arbeidsmiljøDu må være nøyaktig og strukturertDu må ha lett for å tilegne deg ny kunnskapDu kjenner deg igjen i verdiene "Kvalitet, trygghet, respekt, lagspill"Vi tilbyrPer i dag er arbeidstiden på dagtid mandag - fredag, men kan komme til å endre seg dersom behovet i organisasjonen endrer seg. Tiltredelse så snart som mulig. Vikariatet varer til og med 30.09.2023, med mulighet for forlengelse.KontaktinformasjonGry Tufte-Gerhardsen, Avdelingsleder, 95190983ArbeidsstedSt. Olavsgate 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4561893585Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 30.09.2022
Frist 30.09.2022
Les mer
logo
Lege søkes til Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms
Senter for Psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms (SPHRNT) søker lege.Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering i psykiatri. Stillingen er knyttet til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Nord-Troms i avdeling Nord, og tilhører Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Vi har fast ansatt en overlege med daglig tilstedeværelse på poliklinikken og en ambulerende overlege til døgnenheten/FACT en dag i uken.For fast stilling gjelder følgende: Som et ledd i spesialistutdanningen i UNN HF må det påregnes spesialiseringsperiode annet sted innenfor Psykisk helse- og rusklinikken for å fullføre spesialiseringen. Etter fullført spesialisering vil stillingen bli omgjort til stilling som legespesialist ved Senter for psykisk helse- og rusbehandling Nord-Troms. Se også Utdanningsplaner i UNN.Senteret er en seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken, og har p.t. ca 8 stillingshjemler. Vi er lokalisert i Nordreisa kommune, og består av: en døgnenhet med 6 sengeplasser som også bemanner Ambulant akutt-team, og en Voksenpsykiatrisk poliklinikk. I tillegg har vi et FACT-team i samarbeid med Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord kommune.Vi er samlokalisert med en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.Senteret ivaretar ansvaret for spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i Nord-Troms, med til sammen ca. 11.000 innbyggere.Som sted har Storslett status som nasjonalparklandsby, og er regionsenteret for de fire Nord-Troms kommunene, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord. Her er et variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner, med blant annet Distriktsmedisinsk senter, kulturhus, kino og flyplass 5 minutter fra sentrum. Nord-Troms er kjent for tre-stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur og er et spennende område å bo og jobbe i. Dersom vi ikke får aktuelle søkere, kan andre søkere tilsettes i midlertidig stilling. Eksempel: kommuneoverleger som trenger institusjonspraksis vil få inntil ett år godkjent ved tilsetting som lege i spesialisering (LIS).ArbeidsoppgaverUtredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos voksne i tråd med beskrivelser i pakkeforløp Utrede/behandle voksne med ruslidelser i tråd med beskrivelser i pakkeforløpSomatiske undersøkelserMedisineringVeiledning til pårørende og kommunale tjenesterDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenBidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløpBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeidKvalifikasjonerNorsk autorisasjon eller lisens som legeFor fast stilling: Gjennomført turnustjeneste eller LIS del 1Beherske norsk skriftlig og muntligGod skriftlig dokumentasjonsevneØnskelig med relevant yrkeserfaring og klinisk erfaringPersonlig egnethet vil bli vektlagtUtdanningsretningPsykiatriUtdanningsnivåLegePersonlige egenskaperPliktoppfyllendeMålrettet og strukturertEvne til å jobbe i team og samtidig selvstendigKommunisere godt med pasienter og kollegaGode samarbeidsegenskaperLanguageNorskVi tilbyrRekrutteringstillegg på kr. 50.000,- pr. årTiltakssone Nord-Troms, med nedskriving av studielån og lavere skattEt trivelig arbeidsmiljøGode faglige utviklingsmuligheterTverrfaglig samarbeidTilrettelegging for spesialiseringEn spennende jobb med godt arbeidsmiljøRike friluftsmuligheterKontaktinformasjonPål Schreiner Mathiesen, Enhetsleder, 92028407ArbeidsstedSonjatunveien 11 9151 StorslettNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4563794959Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 14.10.2022
Frist 14.10.2022
Les mer
logo
Psykolog/psykologspesialist - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, DPS Storslett
Ved voksenpsykiatrisk poliklinikk, DPS Storslett, har vi ledig stilling for psykolog/psykologspesialist.Poliklinikken har et veletablert fagteam bestående av en spesialist i psykiatri, tre psykologer hvorav en spesialist, to psykiatriske sykepleiere (inkludert leder i DPSet) , en fysioterapeut og en kunstterapeut.SPHRNT består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk med tilhørende rusansvarlig og FACT-gruppe, og en døgnenhet med 6 sengeplasser med tilhørende ambulant-/akutteam. Døgnenheten har også tilknyttet funksjon fra klinikkoverlege en dag i uken. Vi er ellers samlokalisert med BUP.  Den ledige psykologstillingen vil inngå i vårt tverrfaglige team, hvor hovedoppgavene vil være utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser og rusproblemer. Psykologoppgaver vil innebære både selvstendig arbeid og samarbeid internt i senteret, med førstelinjetjenesten og pasientens nettverk, og også noe ambulering ut til våre samarbeidskommuner. Da døgnavdelingen ikke har egen psykolog bistår poliklinikken dem ved behov.Som sted har Storslett status som nasjonalparklandsby, og er regionsenteret for de fire Nord-Troms kommunene, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord, som også er vårt opptaksområde. Her er et variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner, med blant annet Distriktsmedisinsk senter, kulturhus, kino og flyplass 5 minutter fra sentrum. Nord-Troms er kjent for tre stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur, og er et spennende område å bo og jobbe i.ArbeidsoppgaverPsykisk helsehjelp til voksne med moderat til alvorlige psykiske lidelser og ruslidelserUtredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser/ruslidelser i henhold til pakkeforløp, faglige retningslinjer og gjeldende lovverkBidra faglig gjennom teamarbeid og kunnskapsdelingDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenFamilie og nettverksarbeidSamarbeid med primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenestenVeiledning av annet helsepersonellKvalifikasjonerKlinisk erfaring, gjerne fra poliklinisk arbeidUtrednings- og terapikompetanseNorsk autorisasjon som psykolog, eller med godkjent lisensFortrinnsvis førerkort klasse B (for ambulering til kommuner i opptaksområdet)Personlige egenskaperPersonlig egnethet for klinisk arbeide blir vektlagtGode samarbeidsevnerVi tilbyrEn spennende og utfordrende jobb i et godt etablert fagmiljøEn fin og oversiktlig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og god stemning, mye arbeidsglede og humorEt godt arbeidssted å utvikle seg faglig iTilrettelegging og økonomiske rammer for kurs, spesialisering og faglig fordypningStor grad av medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon og oppgaverFleksibel arbeidstidLønnsplassering i henhold til gjeldende overenskomsterDistriktstilleggTiltakssone med nedskriving av studielån og lavere skattOriginalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For stillinger med pasientrettet arbeid krever vi at du legger frem politiattest.KontaktinformasjonPål Schreiner Mathiesen, Enhetsleder, 92028407ArbeidsstedSonjatunveien 11 9151 StorslettNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4563807859Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 14.10.2022
Frist 14.10.2022
Les mer
logo
Sykepleier - Nevro-, hud- og revmatologisk dagenhet og Nevrologisk poliklinikk
Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling (NEHR) søker nye medarbeidere i stilling som sykepleier ved Nevro-, hud- og revmatologisk dagenhet og Nevrologisk poliklinikk.Dagenheten har 6 ansatte og ivaretar fagområdene nevrologi, hud og revmatologi. I tillegg er Nevrologisk poliklinikk underlagt dagenheten.  Dagenheten har oppfølging og behandling av kronisk syke pasienter med problemstillinger innen nevrologi, hud og revmatologi. Det vil være tett samarbeid med sengeposten.ArbeidsoppgaverSykepleiepoliklinikkBotoxParkinsonALSFlere oppgaver vil tilkommeBistå i å arrangere og planlegge lærings- og mestringskursTett samarbeid med hud og revmatologisk poliklinikk og sengepostKontaktperson ParkinsonNetRegisteransvarlig Norsk Parkinsonregister og biobankKvalifikasjonerSøkere med erfaring fra fagområdene vil bli foretrukketPersonlig egnethet vil bli vektlagtPersonlige egenskaperInteresse for faglige utfordringerGode kommunikasjons- og samarbeidsevner Fleksibel og løsningorientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktigVære en pådriver for endringer der det måtte være nødvendigDu må like travle og spennende arbeidsdagerHa godt humør og bidra til godt arbeidsmiljø Evne til å jobbe i team men også selvstendig Flink til å motivereVi tilbyrGod variasjon av alderssammensetning, nye og veteranerGodt arbeidsmiljø som tar godt imot nye kolleger Opplæring i relevante programmer/systemerArbeid på sengepost hver 4. helg for full stillingArbeidstid: DagtidOppstart etter avtaleKontaktinformasjonHanne Sætermo, Enhetsleder, 77627450 Ola Iversen, Seksjonsleder, 77669381, ola.iversen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4557842177Stillingsprosent: 100, 50%Fast
Frist 30.09.2022
Les mer
logo
Sykepleiere - Medisinsk avdeling Harstad
Medisinsk avdeling UNN Harstad, har ledige års-vikariater for sykepleiere som ønsker å jobbe på sengepost. Vikariatene er med mulighet for forlengelse og fast ansettelse. Tredelt turnus med helgejobbing.Medisinsk avdeling Harstad er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har 32 senger fordelt på to sengeposter, samt 3 senger i egen palliativ enhet. Sengepostene er hovedsakelig organisert innenfor følgende fagområder; lunge, nyre/diabetes, slag/geriatri, hematologi, hjerte og gastro.Vi søker deg som liker utfordringer, tåler en hektisk arbeidshverdag og som har lyst til å bli en drivende god sykepleier. Hos oss vil du få muligheten til å ta del i pasientbehandlingen gjennom mikroteammodellen der vi jobber tverrfaglig til det beste for våre pasienter. Vi jobber kontinuerlig med faglig oppdatering gjennom faste simuleringsdager i turnus, teamgruppemøter med undervisning og fagdager. Sykepleiere hos oss som ønsker videre utvikling har muligheten til å søke seg til spesialenheter som dialysen, dagenheten for kreftbehandling, palliasjonsenheten, infusjonsenheten eller poliklinikken. Avdelingen har som mål at vi alltid har en sykepleier i et videreutdanningsløp som for eksempel geriatri, lunge, kreft eller diabetes.Søknader vurderes fortløpende.ArbeidsoppgaverGi god pleie og omsorg til våre pasienterIvareta avdelingens utøvelse av pasientsikkerhetTverrfaglig samarbeid med pasienten i fokusBidra i avdelingens kvalitetsforbedringsarbeid Veilede studenterKvalifikasjonerAutorisasjon som sykepleierMå beherske norsk skriftlig og muntligUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperDu tar ansvar for kvalitet i sykepleien til våre pasienterDu setter pris på faglige utfordringer, og vil bidra positivt til faglig vekst og utvikling i miljøetDu har et bevisst forhold til kommunikasjon, samhandling og arbeidsmiljøDu har også gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibelDu trives med å jobbe i et tverrfaglig teamDu har evne til å jobbe selvstendig, og er løsningsorientertPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagtVi tilbyrUtfordrende arbeidsoppgaver i et miljø med stort engasjement og arbeidsglede Faglig stimulerende miljø med tverrfaglig simuleringstrening og fagdager i turnusVåre ansatte deltar i avdelingens kvalitetsarbeid.Introduksjonsprogram/opplæringOppfølging i prøvetidenLønn i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonTone Sollie, Enhetsleder, 41314757 Janne-Line Bådsvik, Enhetsleder, 77015522ArbeidsstedSt. Olavsgate 70 9480 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4563119195Stillingsprosent: 80%VikariatSøknadsfrist: 09.10.2022
Frist 09.10.2022
Les mer
logo
Seksjonsleder - Ambulanseavdelingen                  Ambulanseseksjon 2 
Ambulanseavdelingen har ansvar for bil og båtambulansetjenesten i UNN HF sitt sykehusområde. Avdelingen er en del av Akuttmedisinsk klinikk som også har ansvar for AMK-sentralen, luftambulanse, akuttmottak, samt Longyearbyen sykehus.Ambulanseseksjon 2 omfatter ambulansetjenesten i Balsfjord, Storfjord og Lyngen og er en av 8 seksjoner i avdelingen. Seksjonen har 45 medarbeidere og bemanner 6 ambulanser på døgnberedskap. Seksjonen utdanner også lærlinger og har praksisplasser for studenter. Seksjonsleder leder et team med medarbeidere der arbeidsoppgaver fordeles. Kontorsted vil være Nordkjosbotn.Referanser må oppgis.Oppstart etter avtale.ArbeidsoppgaverHelhetlig ansvar for drift, personal, HMS , budsjett og kvalitet i egen seksjonPlanlegging og gjennomføring av de mål, tiltak og endringer som til enhver tid foreliggerSkape gode relasjoner til interne og eksterne samarbeidspartnereUtarbeide års- og driftsplan for egen seksjon basert på avdelingens årsplanAktivt medlem av avdelingens lederteamReisevirksomhet må påregnesKvalifikasjonerRelevant ledererfaring, fortrinnsvis med personalansvarØnskelig med relevant utdanning, gjerne innenfor administrasjon, ledelse og kommunal/offentlig forvaltningGenerelle/gode IKT-kunnskaperGode norskkunnskaper både muntlig og skriftligFørerkort klasse BFortrinsvis relevant helsefaglig autorisasjonErfaring kan erstatte formell bakgrunnPersonlige egenskaperEr tydelig, setter mål og følger opp at resultater skapesEr omgjengelig og serviceinnstilt, med gode evner til samarbeid og relasjonsbyggingKunne lede kompetente medarbeidere slik de får og tar ansvarGod rolleforståelse , lojalitet til formelle beslutningsprosesser Evne til å arbeide selvstendig og i teamVi tilbyrSpennende lederutfordringer i en desentralisert organisert ambulansetjeneste med utfordrende logistikk, klima og høye faglige kravEn hektisk arbeidshverdag sammen med engasjerte medarbeidereDeltagelse i UNN sitt lederutviklingsprogramLønn etter avtaleKontaktinformasjonPer Øivind Sørgård, Avdelingsleder, 91604260ArbeidsstedSjøvollan 4 9040 NordkjosbotnNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4563565445Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 28.09.2022
Frist 28.09.2022
Les mer
logo
Sykepleier ved Ortopedisk sengepost UNN Harstad
Ortopedisk sengepost, Harstad, er en sengepost med totalt 14 senger. Vi er en akuttkirurgisk sengepost i hovedsak for ortopediske pasienter. I tillegg har vi ansvaret for øre-nese-halspasienter og barn som legges inn med en kirurgisk problemstilling. Dette er en variert og aktiv avdeling, der liggetiden er i gjennomsnitt 3 døgn. Til sengeposten kommer pasienter til planlagte operasjoner og pasienter som har behov for øyeblikkelig-hjelp-innleggelse for eksempel grunnet traume. I den daglige driften har vi et tett samarbeid med Kirurgisk avdeling, K3K Harstad. ArbeidsoppgaverPre- og postoperativ pleieUlike arbeidsoppgaver i avdelingenSamarbeid mellom ulike faggrupperKommunikasjon opp mot kommuner for pasienter som har behov for kommunal hjelp ved utreise fra sykehusetAdministrering av utskriving, innkomst og polikliniske forberedelser av pasienter til protesekirurgUlike arbeidsoppgaver som naturlig kommer under en ortopedisk sengepostForbedringsarbeid i avdelingen Ulike sykepleieprosedyrerKvalifikasjonerBeherske norsk godt muntlig og skriftligDet er ønskelig med kompetanse i journalsystemet Dips Arena og erfaring fra lignede avdeling, men dette er ikke et krav, da det vil bli gitt individuell opplæringNorsk autorisasjon som sykepleierPersonlige egenskaperVi søker deg som er faglig interessert og kan bidra positivt inn i vår flotte arbeidsmiljø Vi tilbyrVi kan tilby fast stilling og vikariat for sykepleiereTredelt turnus, inkludert helgLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerVi er en avdeling med fokus på forbedringsarbeid og fagutvikling. Det jobbes tverrfaglig mellom ulike arbeidsgrupper for å oppnå best mulig pasientbehandlingVi har et kontinuerlig fokus på et godt arbeidsmiljøEn aktiv og spennende arbeidsplass med varierte arbeidsoppgaverOppstart etter avtale. KontaktinformasjonAnne-Mari Batalden, Fagutviklingssykepleier, 77015229 Brigitte Maurer, Enhetsleder, 77015422ArbeidsstedSankt Olavs gate 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4562946473Stillingsprosent: 80%Fast, VikariatSøknadsfrist: 09.10.2022
Frist 09.10.2022
Les mer
logo
Sykepleier - Ortopedisk sengepost
Ved Ortopedisk avdeling, enhet for døgnbehandling, har vi ledig to faste stillinger for sykepleier.ArbeidsoppgaverIvaretakelse av ortopediske pasienter, pre- og postoperativtKvalitetsforbedring og internundervisningSamhandling med kommunerKoordinator og gruppelederfunksjonDelta i arbeid med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringVeiledning av studenterBidra i tverrfaglig samarbeidKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierØnskelig med erfaring innen det aktuelle fagområdetPersonlige egenskaperDu må trives i en avdeling med høy aktivitet.Vi ser etter en stabil og fleksibel medarbeider.Du må ha gode samarbeidsevner, men også kunne jobbe selvstendig.Personlige egenskaper vil bli vektlagt.LanguageNorskVi tilbyrUtfordrende og spennende arbeidsoppgaverGodt arbeidsmiljø og hyggelige arbeidskollegaerLønn etter gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonSissel Irene Thorbjørnsen, Enhetsleder, 77669280ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564627284Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 20.10.2022
Frist 20.10.2022
Les mer
logo
Hjelpepleier/helsefagarbeider - Nevro-, hud og revmatologisk avdeling
Vil du være med å utvikle fremtidens helsevesen?Da bør du søke jobb hos oss på Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling. Vi trenger din kunnskap og ditt engasjement!Avdelingen vår er en utmerket plass for å få en bred kompetanse, samtidig som en får anledning til å «spesialisere» seg innen et felt. Hos oss kommer de ansatte på jobb med en faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jobben, og har alltid pasienten i fokus. Vi ser etter deg som ønsker å utvikle deg som helsefagarbeider i et hektisk og pulserende fagmiljø. Hvis du i tillegg kan bidra med engasjement og stå-på-vilje til det beste for pasienten og det tverrfaglige samarbeidet kan dette være en god løsning for deg.Kjennetegn for avdelingenVi er engasjert og fleksible med kort beslutningslinje, og gjennom trygghet, pålitelighet og glimt i øyet skaper vi gode muligheter for faglig utviklingPå vår arbeidsplass blir du sett og verdsatt. Hos oss får du kollegaer som vil at du skal trivesHos oss får du en jobb du kan utvikle deg i Hverdagen består av utfordringer med store variasjoner Helsefagarbeiderne hos oss tåler uforutsigbarhet og er løsningsorientertArbeidsoppgaverArbeidet er rettet mot daglig drift på sengepostenOpplæring i før gjennomføring avdelingens prosedyrer ivaretakelse av elever/lærling og studenterEndring i arbeidsoppgaver må påregnesKvalifikasjonerHjelpepleier/helsefagarbeider UtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskaperInteresse for faglige utfordringer Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Fleksibel og løsnings orientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktig Du må like travle og spennende arbeidsdager Ha godt humør og bidra til godt arbeidsmiljø Evne til å jobbe i team men også selvstendig Flink til å motivereVi tilbyrGod variasjon av nye og veteraner Godt arbeidsmiljø som tar godt imot nye kolleger Det gis som standard to-tre uker opplæringRegelmessig internundervisning. Arbeidstid; pt 3-delt turnus, jobb hver 3. helg og hinkehelgKontaktinformasjonSusanne Martinsen, Enhetsleder, 77669088ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9038 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564678339Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 14.10.2022
Frist 14.10.2022
Les mer
logo
Lege i spesialisering i generell kirurgi
Vi har ledig vikariat for lege i spesialisering i generell kirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling. Det vil være mulighet til endring av spesialisering da vi for tiden holder på med omlegging til ny utdanningsordning.Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre! Gastrokirurgisk avdeling har ansvaret for ansettelser av alle LIS i generell kirurgi ved UNN, og de vil også etter behov rotere til urologisk avdeling, hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling og bryst-/endokirurgi. Gastrokirurgisk avdeling er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN. Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling. Det stilles tydelige krav om aktiv deltagelse for å nå utdanningsmålene.Kirurgien i UNN HF er funksjonsfordelt på de tre sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. Noe av utdanningen vil derfor bli gitt i de kirurgiske avdelingene i Harstad og/eller Narvik. Se også utdanningsplaner på vår hjemmeside.Begynnerdato: Snarest eller etter avtale.ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstueBidra til progresjon og utvikling i eget utdanningsforløpBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeidDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenDelta i forskning Delta i vaktordningKvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1beherske norsk muntlig og skriftligha god skriftlig dokumentasjonsevneha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenestenDet er ønskelig at du har relevant klinisk erfaringerfaring fra forskningerfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeidATLS-sertifiseringØnskelig med arbeidserfaring fra sykehus etter fullført LIS del 1UtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperDu har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørendeDu identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlagDu har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupperDu kommuniserer godt med pasienter og medarbeidereDu er innovativ og utviklingsorientertDu er ambisiøs på egne og institusjonens vegneDu arbeider strukturert og målrettetDu er motivert for å arbeide lenge i UNNPersonlig egnethet vil vektleggesVi tilbyrEn solid utdanning med tydelige krav og forventninger Veileder under spesialistutdanningenStimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskningFaglig og personlig utvikling Moderne utstyrNært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikkerVi kan være behjelpelig med å finne bolig.KontaktinformasjonStig Norderval, Avdelingsoverlege, 776 69092,  Kirsti Fosland, Avdelingsleder, 91515660ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564576236Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 17.10.2022
Frist 17.10.2022
Les mer
logo
Sykepleier - Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling
Vil du være med å utvikle fremtidens helsevesen?Da bør du søke jobb hos oss på Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling. Vi trenger din kunnskap og ditt engasjement!Avdelingen vår er en utmerket plass for å få en bred kompetanse, samtidig som en får anledning til å «spesialisere» seg innen et felt. Hos oss kommer sykepleierne på jobb med en faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jobben, og har alltid pasienten i fokus. Vi ser etter deg som ønsker å utvikle deg som sykepleier i et hektisk og pulserende fagmiljø. Hvis du i tillegg kan bidra med engasjement og stå-på-vilje til det beste for pasienten og det tverrfaglige samarbeidet kan dette være en god løsning for deg.For ansatte som satser på faget er det gode muligheter for videreutdanning.Kjennetegn for avdelingenVi er engasjert og fleksible med kort beslutningslinje, og gjennom trygghet, pålitelighet og glimt i øyet skaper vi gode muligheter for faglig utviklingPå vår arbeidsplass blir du sett og verdsatt. Hos oss får du kollegaer som vil at du skal trivesHos oss får du en jobb du kan utvikle deg iHverdagen består av utfordringer med store variasjoner, og sykepleierne hos oss er løsningsorientert og tåler uforutsigbarhet ArbeidsoppgaverHelhetlige pasientforløp Mottak av ø- hjelpspasienter og elektive pasienter Jobbe tverrfaglig med andre faggrupper Triagering av pasienter gjennom observasjon og systematisk scoring (TILT/NEWS)  Bruk av medisinteknisk utstyr relatert til avdelingen   Medikamentadministrasjon/ infusjonsbehandlingerPraksisveileder for sykepleierstudenterProsedyrekrevende arbeidMedansvar for et godt og inkluderende arbeidsmiljøKvalifikasjonerOffentlig godkjent sykepleierErfaring innen nevrologi, hud og revmatologi er ønskelig, men ikke påkrevdGjerne erfaring fra spesialisthelsetjenestenUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskaperMotivert, strukturert og engasjerte sykepleiere med interesse for fagene nevro-, hud- og revmatologiGode kommunikasjon- og samarbeidsevner på tvers av fagområderFleksibel og positivLøsningsorientertAnsvarsbevisstEvne til selvstendig arbeidEngasjement for pasient og pårørendePersonlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyrGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn iht. gjeldende overenskomster og avtalerMentorordning for nye sykepleiereVi har gode rutiner for opplæring, kompetansebygging og fagutviklingVi er en enhet i stadig utvikling, med engasjerte og faglig dyktige kollegaerVi har et inkluderende og faglig godt arbeidsmiljø. Her får du gode kollegaer og nye venner Trygghet som nyansatt. Du har alltid sykepleie- og medisinskfaglig kompetanse tilgjengelig  En spennende arbeidshverdag i 3-delt turnus og hink. Vi har kalenderplan (ønsketurnus)  Fokus på fag og kompetanseutviklingVi har diagnosespesifikke faggrupper som vi ønsker din deltakelse iUniversitetssykehuset Nord-Norge er en IA- bedrift Mulighet for forlengelse aller overgang til fast stilling for vikariatKontaktinformasjonSusanne Martinsen, Enhetsleder, 77669088ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9038 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564364212Stillingsprosent: 100%Fast, VikariatSøknadsfrist: 14.10.2022
Frist 14.10.2022
Les mer
logo
Hjelpepleier/helsefagarbeider - Ortopedisk avdeling - Vikariat
Ortopedisk døgnenhet har et ledig vikariat i 100% stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider. Vikariatet varier i ett år. Arbeid i tre-delt turnus.ArbeidsoppgaverPleie, stell og mobilisering av pasienter i ortopedisk døgnenhetKvalifikasjonerHjelpepleier/helsefagarbeiderUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskaperInteresse for faglige utfordringerGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerFleksibel og løsningsorientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktigDu målike travle og spennende arbeidsdager bidra til godt arbeidsmiljø ha evne til å jobbe i team, men også selvstendig være flink til å motivereLanguageNorskVi tilbyrGodt arbeidsmiljø sammen med en glad gjengGode muligheter for faglig utviklingLønn etter gjeldende overenstemmelserKontaktinformasjonSissel Irene Thorbjørnsen, Enhetsleder, 77669280ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564612008Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 20.10.2022
Frist 20.10.2022
Les mer
logo
Assistent/helsefagstudent - Helgestilling
Ortopedisk døgnenhet har to ledig helge-stillinger for assistent/helsefagstudent. Varighet ett år. ArbeidsoppgaverPleie, stell og mobilisering av pasienter i ortopedisk døgnenhetKvalifikasjonerAssistent/helsefagstudentUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskaperInteresse for faglige utfordringerGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerFleksibel og løsningsorientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktigDu målike travle og spennende arbeidsdager bidra til godt arbeidsmiljø ha evne til å jobbe i team, men også selvstendig være flink til å motivereLanguageNorskVi tilbyrGodt arbeidsmiljø sammen med en glad gjengGode muligheter for faglig utviklingLønn etter gjeldende overenstemmelserKontaktinformasjonSissel Irene Thorbjørnsen, Enhetsleder, 77669280ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564616092Stillingsprosent: 21%HelgevaktStartdato: 01.10.2022Søknadsfrist: 20.10.2022
Frist 20.10.2022
Les mer
logo
Miljøterapeut ved Russeksjon Narvik
Velkommen på laget!Dette er jobben for deg som liker å bli godt kjent med pasientene og få mulighet til å jobbe helhetlig med dem over tid.Russeksjon Narvik tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til mennesker med ulike typer rusavhengighet. Pasientene er innlagt 1 - 3 uker ved Avrusingsenheten og ca 4 - 10 uker ved Døgnenheten. Seksjonen er en del av Psykisk helse og rusklinikken i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og ligger i vakre omgivelser ca 15 minutter sør for Narvik by. Vi har fokus på teamarbeid med pasienten i sentrum, og er ca 55 ansatte - tverrfaglig sammensatt.Du vil få varierte arbeidsdager, og gleden av å oppleve at pasientene friskner til og får gjort viktige endringer i livet sitt. Pasientene tilbys støtte, omsorg, motivering, medisinsk hjelp, ulike former for samtaleterapi, praktisk hjelp, målrettet miljøterapi, aktivitet, friluftsliv m.m.  Tett samarbeid med lokalt hjelpeapparat og involvering av pårørende er en viktig del av behandlingen for pasientene. Russeksjon Narvik søker etter sykepleier/vernepleier/miljøterapeut til følgende stilling:Vikariat i 75 % stilling som sykepleier/vernepleier/miljøterapeut, i perioden d.d. til utløpet av august 2023 med muligheter for forlengelse.Ved intern rekruttering kan andre stillinger og vikariater bli ledige. Det er fint hvis du oppgir i søknaden om du i tillegg ønsker å bli vurdert for annen relevant stilling.Stillingene inngår i 3-delt turnus med mye natt samt arbeid p.t. hver 3. helg. Våre to enheter er samlokalisert i samme bygg, er i stor grad samdriftet, og personalet jobber på tvers.Har du noen spørsmål, er du velkommen til å ta en uforpliktende telefon for en nærmere prat om oss og stillingene!ArbeidsoppgaverMedisinsk og miljøterapeutisk oppfølging av pasientene; både enkeltvis og i gruppeRelasjonsbygging er en sentral oppgave. Støtte og hjelp til selvhjelp til pasienteneKliniske observasjoner med tanke på abstinenser og symptomer på både somatiske og psykiske lidelser og avhengighetsrelaterte utfordringerOppfølging av ordinasjoner og tiltak både medisinsk og miljøterapeutiskKvalifikasjonerAutorisert sykepleier/vernepleier/sosionom/ergoterapeutVidereutdanning i psykisk helsearbeid og rus er ønskelig, men ikke et kravØnskelig med jobberfaring fra fagfeltet rus og/eller psykiatri i tillegg til somatikkEn fordel med erfaring med dokumentasjonssystemet DIPS Førerkort kl. BPersonlige egenskaperInteresse for faget og god arbeidskapasitetAnsvarsbevisst, imøtekommende og løsningsfokusertVerdsetter forbedringsarbeid og bidrar til detteTrives med teamarbeid og samtidig i stand til å jobbe selvstendigPersonlig egnethet vektlegges særskiltVi tilbyrGodt arbeidsmiljø med mye kollegastøtteGod opplæring og oppfølgning Godt tverrfaglig miljø, engasjerte kolleger og fokus på fagutvikling. Mulighet for støtte til relevant videreutdanning.Bedriftshelsetjeneste, og UNN er en IA-bedriftFirmahytterLønnsplassering etter gjeldende overenskomsterGode muligheter for faglig utvikling og for spesialisering innen fagfeltetKontaktinformasjonMonica Jakobsen, Konst. enhetsleder Avrusing, 76965615, monica.jakobsen@unn.no Geir Hugo Bolle, Fungerende seksjonsleder, 76965610 Marte Bjerkenes Løvold, Enhetsleder Døgn, 76965670, marte.lovold@unn.noArbeidsstedBuveien 75 8521 AnkenesstrandNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4565356459Stillingsprosent: 75%VikariatSøknadsfrist: 04.10.2022
Frist 04.10.2022
Les mer
logo
Resepsjonist - Pingvinhotellet UNN
Vi trenger dyktige resepsjonister. Er du den vi søker?Vi har én ledig 90% stilling.Vi ser etter deg som ønsker å utgjøre en forskjell i møtet med våre gjester og som gjenspeiler våre verdier; Kvalitet – Trygghet – Respekt – Lagspill. Pingvinhotellet UNN Tromsø åpnet sommeren 2015. Hotellet er Europas største pasienthotell, og det nest største hotellet i Tromsø. Hovedmålet for Pingvinhotellet UNN Tromsø er å være UNNs primære overnattingssted for pasienter. Vi skal være en bidragsyter for å sikre dagens og fremtidens kapasitetsbehov for senger ved UNN Tromsø. Det skal være et velfungerende hotell med god tilknytning til eksisterende sykehusanlegg. Pingvinhotellet UNN Tromsø består av 16 etasjer, 243rom, 482 senger, eget kjøkken, restaurant med 220 plasser fordelt på to lokaler, lobby-café tilknyttet resepsjonen samt konferansefasiliteter for totalt 80 personer. UNN er det eneste sykehuset i Norge med egen kulturavdeling. Vi har blant annet revygruppe, ukuleleorkester, sangkor, trimgrupper, storband med bare ansatte. Vi driver med musikk- og bokvandringer ute på pasientavdelinger der dette er mulig. Resepsjonistene våre er gjestens første møte med hotellet, og derfor er det viktig med sterke sosiale egenskaper og å forstå de ulike gjestetypenes behov. Medarbeiderne skal til enhver tid møte gjesten med respekt og imøtekommenhet.ArbeidsoppgaverVære hotellets representative ansikt utad – service, trygghet, tilgjengelighet for gjestene våreAnsvar for inn- og utsjekk av hotellets gjesterAnsvar for kasseoppgjør og klargjøring av listerSørge for den daglige kontakt med gjester og avdelinger angående konkrete sakerSørge for kvalitetssikring av bookinger Ulike resepsjonsoppgaverTelefonserviceKvalifikasjoner3-årig videregående skoleReiseliv, resepsjonsfaget Søkere med fagbrev kan søke.Erfaring fra resepsjonsarbeidGode norskkunnskaper er viktig for skriftlig og muntlig dokumentasjon.UtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperDu jobber godt både i team og selvstendig – du er en positiv lagspiller.Du er nøyaktig, rask og effektiv i din arbeidsutførelse.Du har gode datakunnskaper.Du trives som best når det er hektisk og evner å holde fokus på detaljer i slike situasjoner.Du er en person som føler det naturlig å gi av deg selv.Du føler stolthet over det man krever på arbeidsplassen din.Du har den ultimale innstillingen og er over gjennomsnittet opptatt av service og gode gjesteopplevelser.Du kommuniserer godt, er endringsvillig og løsningsfokusert.Personlige egenskaper vil bli vektlagt.LanguageEngelskNorskVi tilbyrArbeid ved Europas største pasienthotell og nest største hotellet i TromsøUtfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljøFaglig og personlig utviklingLønn etter avtaleTiltredelse etter avtale Solid arbeidsgiver med ordnede arbeidsforholdFor tiden 3-delt turnusarbeid, med en del nattevakterFjord, fjell og vakker natur rett utenfor dørenEt spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbudEn arbeidsplass som er inkluderende arbeidslivs-bedrift(IA)BedriftshelsetjenesteMedlemskap i landets kanskje beste pensjonsordningKontaktinformasjonHanne Kristin Sollid, Resepsjonsleder, 77754249ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4565426681Stillingsprosent: 90%FastSøknadsfrist: 28.09.2022
Frist 28.09.2022
Les mer
logo
Spesialsykepleiere intensiv og kreft Nevrokirurgi og ØNH
Vi søker dyktige og engasjerte intensiv- og kreftsykepleiere til faste stillinger i vår sengepost.Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til en sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske overvåkingssenger. Vi søker intensivsykepleiere eller sykepleiere med overvåkingskompetanse til nevrokirurgisk overvåking og kreftsykepleiere til våre kreftpasienter ØNH både på sengepost og dagenhet.ArbeidsoppgaverØNH: Vi behandler pasienter med kreft i ØNH-området i form av kirurgi, strålebehandling og cellegift der mye av behandlingen foregår på ØNH dagenhetNevrokirurgi: NK overvåking ivaretar bl.a. pasienter med hjernesvulster, hodeskader, og ulike typer blødningerKvalifikasjonerSøkere må beherske norsk, svensk eller danskUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperVi ønsker sykepleiere som er engasjerte, fleksible og som har gode samarbeidsevnerPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrSpennende fagfeltTrivelig og engasjert arbeidsmiljø Alle stillinger er 100% eller lavere i 3 eller 2-delt turnus eller nattstilling med arbeid hver tredje helgFaggrupperUkentlig internundervisningKontaktinformasjonEspen Tverelv, Enhetsleder, 95993379 Kari Johanne Larsen, Seksjonsleder, 40607305ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564952181Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 23.10.2022
Frist 23.10.2022
Les mer
logo
Sykepleier - Gastrokirurgisk sengepost
Vi har ledig 100% stilling som sykepleier ved Gastrokirurgisk sengepost fra januar 2023.Stillingen er i 3-delt turnus med jobb hver 3. helg.Gastrokirurgisk avdeling er en utmerket plass å starte for å få en bred kompetanse innen et spennende fagfelt. Avdelingen er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken og er en sengepost med 26 senger. Vi har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi innen det gastrokirurgiske fagfeltet, og som sykepleier hos oss tilegner du deg en solid sykepleiepraksis og god erfaring i arbeid med kritisk syke pasienter.Gastrokirurgisk avdeling har som mål å tilby pasienter oppfølging og behandling på et høyt internasjonalt nivå. Vi har fokus på gode pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på moderne diagnostikk og behandling.Vi oppfordrer nyutdannede sykepleiere til å søke!ArbeidsoppgaverGastrokirurgisk avdeling har en variert pasientgruppe med spennende og nytenkende prosedyrerPre- og postoperativ sykepleie og utredning er i fokusKvalifikasjonerErfaring som sykepleier er en fordel, men ikke nødvendig da opplæring vil bli gittDet er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaper, da innhenting av informasjon og dokumentasjon foregår elektronisk. Opplæring i de aktuelle programmene vil bli gittDet vil bli gitt opplæring i avdelingens medisintekniske utstyrSøkere må ha godkjent autorisasjon som sykepleierPersonlige egenskaperpositiv og imøtekommende, med tillitvekkende egenskaper og evne til å lytteteamorientert, men som også kan jobbe selvstendig og fleksibeltpositiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljøkvalitetsbevisste arbeidstakereVi tilbyret utviklende, positivt og inspirerende arbeidsmiljø, med stort fokus på kvalitethyggelige kollegaer3 ukers opplæringkalenderplan/ønsketurnusfagdager og ukentlig internundervisning utenom sommerperiodenstor faglig og personlig utviklingpensjonsordninger i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikringlønn i henhold til gjeldende overenskomsterbedriftshelsetjeneste og gode velferdsordningeren arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)Vi kan være behjelpelig med å finne bolig. Oppstart etter avtale.KontaktinformasjonMarianne Karlsen, Enhetsleder, 776 69610, Marianne.Karlsen2@unn.noAnna Mohn Sneve, Enhetsleder, 77628315, anna.sneve@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 679019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4566112196Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 28.09.2022
Frist 28.09.2022
Les mer
Kontaktpersoner