<  
>  

Jobbmuligheter som Biolog

Universitetssykehuset Nord-Norge
Bransje
Ikke oppgitt
Yrke
Jobbmuligheter som Biolog
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Biolog. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Universitetssykehuset Nord-Norge.
Relaterte stillingsannonser - Biolog
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Universitetssykehuset Nord-Norge
logo
Intensivsykepleier ved Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning
Org. nr: - Stillingsident: 4460768955 Presentasjon av stillingen:Er du intensivsykepleier med et ønske om mer kunnskap og nye utfordringer?Vi søker nå etter nye kolleger - intensivsykepleiere som ønsker å jobbe på en utviklende, dynamisk og spennende arbeidsplass. Vi søker deg som trives med høyt arbeidstempo, som ser flere løsninger enn problemer og som gjerne vil ha utfordringer i hverdagen.Vi er en intensivenhet som primært ivaretar pasienter med indremedisinske og thoraxkirurgiske problemstillinger som har behov for overvåkning eller behandling på et høyere nivå.Vi har et sammensatt arbeidsmiljø både hva gjelder alder, kjønn og kompetanse. Vi ønsker å ha et differensiert, men integrert og utviklende arbeidsmiljø, der «teamet» står i fokus. Derfor ønsker vi oss søkere med variert faglig bakgrunn - alle har noe de kan bidra med!Vi tilstreber flerfaglig simulering ukentlig, både for å øve på kliniske situasjoner, men også for at de ansatte skal bli bedre kjent med hverandre. Vi mener det er vesentlig for å fungere godt sammen. Vi har egne fasilitatorer i enheten, både leger og sykepleiere.Vi har 6 planlagte fagdager i turnus hvert år. Her vil du møte varierte forelesninger og praktisk trening i forskjellige kategorier. Disse dagene blir også et «semisosialt» avbrekk fra en ellers travel hverdag.Vi har mulighet til å tilby fast jobb eller vikariat, og du oppfordres på det sterkeste til å ta kontakt dersom dette virker interessant..Arbeidsoppgaversykepleie til akutt og kritisk syke pasienterbruk av digitale arbeidsverktøy, som DIPS Arena og Metavision (elektronisk kurve)ivaretakelse av pårørende, både voksne og barndelta i pasientsikkerhetsarbeid og forbedringsarbeidpå sikt bidra i opplæring og veiledning av nyansatte og hospitanterKvalifikasjonerintensivsykepleierbehersker skandinavisk språk, både muntlig og skriftligbred erfaring med mekanisk ventilasjons og sirkulasjonsstøtte vil være en fordelPersonlige egenskaperDu har godt humør -- vi er en positiv gjeng, som trives med utfordringerDu er engasjert, bidrar til utvikling av faget og kompetanseheving i enhetenDu har forstått at man alltid har mer å lære, og at man alltid har utviklingspotensialeDu trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljø Du evner å jobbe systematisk og strukturertDu har gode kommunikasjonsferdigheterPersonlige egenskaper vil bli spesielt vektlagt.Vi tilbyret positivt arbeidsmiljø, mye godt humør, læringsmuligheter og faglige utfordringermoderne fasiliteter i i nye lokaler og gjennomgående nytt medisinteknisk utstyrinterne kompetanseplanerkalenderplan, tredelt turnus med jobb hver tredje helg. Mulighet for økt andel nattarbeid mot lønnskompensasjonfagdager i turnussimuleringdedikerte fagutviklingssykepleiere og sykepleier med ansvar for medisinteknisk utstyrfaste overlegerlønn etter gjeldende overenskomster, med lokalt tillegg på 25.000 ved fast ansettelsemulighet for leie av boligvelferdsordninger i form av bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterekstremt gode muligheter for en mengde friluftsaktiviteter innenfor kommunegrensene i Tromsøgunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerKontaktinformasjonHilde-Irèn Liland, Enhetsleder, 91761904ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4460768955 Stillingsprosent: 100% Fast
Frist 31.12.2022
Les mer
logo
Intensivsykepleier Intensivavdelingen
Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4460776845 Presentasjon av stillingen:Intensivavdelingen UNN Tromsø søker intensivsykepleiere! Vi søker deg som trives i et hektisk intensivmiljø, som ønsker bredde i kompetanse og som samtidig trenger varierte muligheter på fritiden! Hos oss er vi opptatt av systematikk og faglig utvikling. Dette får du gjennom definert opplæringsplan, teoretisk undervisning, fagdager og simulering i praksis. Vi har stort faglig engasjement og aktive faggrupper.Litt om oss Vi er en generell intensivavdeling som overvåker og behandler pasienter med svikt i ett eller flere organer og som har behov for organstøttende behandling. Hovedtyngden av pasientene våre er kirurgiske, men vi har også noen med medisinske problemstillinger.Som intensivsykepleier hos oss vil du få muligheten til å delta i avansert overvåking og behandling av:respirasjonssvikthjerte- og sirkulasjonssviktECMOnevrokirurgithoraxgastroindremedisinske problemstillinger, herunder kontinuerlig hemodialysetraumebarn fra 3 mndHos oss vil du få muligheten til å opparbeide deg god og bred kompetanse innen intensivsykepleie. Vi lover deg faglige utfordringer som vil øke forståelsen for kompleksiteten både med og rundt intensivpasienten. Vi er opptatt av å bruke avdelingsintern kunnskap i fagutvikling. Du vil derfor få muligheten til å aktivt delta i opplæring og veiledning av øvrige kollegaer gjennom selvvalgt faggruppe.Alle hos oss jobber til det beste for både pasient og pårørende. Som intensivsykepleier i vår avdeling må du derfor kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må foretrekke å jobbe i et tidvis hektisk miljø. Vi jobber systematisk med arbeidsmiljø og bruker medarbeiderundersøkelser og samtaler aktivt for å ivareta våre ansatte. Her jobber både sykepleiere med og uten videreutdanning. Vi er derfor påpasselig med rett kompetanse til rett pasient. Omsorg for hverandre står sterkt i vårt kollegium og vi tilstreber gjennomgang av situasjoner som har vært krevende.UNN er plassert midt i Tromsø, omgitt av utallige fritidsmuligheter fra by og kultur, til natur og arktisk klima. Her er noe for alle!Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.Arbeidsoppgaverintensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasientertverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupperdelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeidopplæring og veiledning av ansatte og studenterivaretakelse av pårørende og barn som pårørendeKvalifikasjonerintensivsykepleier eller annen relevant videreutdanninggode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsegenskaper gode norskkunnskaper, eventuelt svensk/danskPersonlige egenskaperfaglig engasjement og interesse for å bidra til å utvikle et godt tilbud til intensivpasienteneevne å håndtere flere ulike arbeidsoppgaver og skape en god struktur og flyt i arbeidetserviceorientert og ta selvstendig ansvar for oppgavenenytenkende, fleksibel og løsningsorientertbidra til et godt arbeidsmiljøPersonlig egnethet vil bli spesielt vektlagtVi tilbyr25 000 kr. i økt grunnlønn ved ansettelsemuligheter for natt-turnus med ekstra avlønninget faglig sterkt arbeidsmiljø med dyktige kollegaerindividuelt tilpasset opplæringsperiode, inkl. teoriundervisning, og kompetanseplaner6 fagdager i året i henhold til fastsatt plan i turnus, tverrfaglig simulering planlagt i turnus og mulighet for deltagelse i faggruppefaglig utfordrende arbeid i nye, flotte lokaler med gjennomgående nytt medisinteknisk utstyr i hele avdelingen.tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt fagmiljø i stadig utvikling, og arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhetsamarbeid med psykososialt team dersom ønskeliggode velferdsordninger, eksempelvis bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterfriluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller midnattssol i tillegg til et pulserende lokalmiljø med fyldig og variert kulturtilbudmulighet for leie av boligKontaktinformasjonAstrid Nita Dalum, Seksjonsleder, 99453515 Kine Eide Pedersen, Seksjonsleder, 99739444ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4460776845 Stillingsprosent: 100% Fast, Vikariat Søknadsfrist: 31.12.2022
Frist 31.12.2022
Les mer
logo
Intensivsykepleier Intensivavdelingen
Intensivavdelingen UNN Tromsø søker intensivsykepleiere!Vi søker deg som trives i et hektisk intensivmiljø, som ønsker bredde i kompetanse og som samtidig trenger varierte muligheter på fritiden! Hos oss er vi opptatt av systematikk og faglig utvikling. Dette får du gjennom definert opplæringsplan, teoretisk undervisning, fagdager og simulering i praksis. Vi har stort faglig engasjement og aktive faggrupper.Litt om ossVi er en generell intensivavdeling som overvåker og behandler pasienter med svikt i ett eller flere organer og som har behov for organstøttende behandling. Hovedtyngden av pasientene våre er kirurgiske, men vi har også noen med medisinske problemstillinger. Som intensivsykepleier hos oss vil du få muligheten til å delta i avansert overvåking og behandling av: respirasjonssvikthjerte- og sirkulasjonssviktECMOnevrokirurgithoraxgastroindremedisinske problemstillinger, herunder kontinuerlig hemodialysetraumebarn fra 3 mnd Hos oss vil du få muligheten til å opparbeide deg god og bred kompetanse innen intensivsykepleie. Vi lover deg faglige utfordringer som vil øke forståelsen for kompleksiteten både med og rundt intensivpasienten. Vi er opptatt av å bruke avdelingsintern kunnskap i fagutvikling. Du vil derfor få muligheten til å aktivt delta i opplæring og veiledning av øvrige kollegaer gjennom selvvalgt faggruppe. Alle hos oss jobber til det beste for både pasient og pårørende. Som intensivsykepleier i vår avdeling må du derfor kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må foretrekke å jobbe i et tidvis hektisk miljø. Vi jobber systematisk med arbeidsmiljø og bruker medarbeiderundersøkelser og samtaler aktivt for å ivareta våre ansatte. Her jobber både sykepleiere med og uten videreutdanning. Vi er derfor påpasselig med rett kompetanse til rett pasient. Omsorg for hverandre står sterkt i vårt kollegium og vi tilstreber gjennomgang av situasjoner som har vært krevende.UNN er plassert midt i Tromsø, omgitt av utallige fritidsmuligheter fra by og kultur, til natur og arktisk klima. Her er noe for alle! Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.Arbeidsoppgaverintensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasientertverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupperdelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeidopplæring og veiledning av ansatte og studenterivaretakelse av pårørende og barn som pårørendeKvalifikasjonerintensivsykepleier eller annen relevant videreutdanninggode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsegenskaper gode norskkunnskaper, eventuelt svensk/danskPersonlige egenskaperfaglig engasjement og interesse for å bidra til å utvikle et godt tilbud til intensivpasienteneevne å håndtere flere ulike arbeidsoppgaver og skape en god struktur og flyt i arbeidetserviceorientert og ta selvstendig ansvar for oppgavenenytenkende, fleksibel og løsningsorientertbidra til et godt arbeidsmiljø Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagtVi tilbyr25 000 kr. i økt grunnlønn ved ansettelsemuligheter for natt-turnus med ekstra avlønninget faglig sterkt arbeidsmiljø med dyktige kollegaerindividuelt tilpasset opplæringsperiode, inkl. teoriundervisning, og kompetanseplaner6 fagdager i året i henhold til fastsatt plan i turnus, tverrfaglig simulering planlagt i turnus og mulighet for deltagelse i faggruppefaglig utfordrende arbeid i nye, flotte lokaler med gjennomgående nytt medisinteknisk utstyr i hele avdelingen.tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt fagmiljø i stadig utvikling, og arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhetsamarbeid med psykososialt team dersom ønskeliggode velferdsordninger, eksempelvis bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytter friluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller midnattssol i tillegg til et pulserende lokalmiljø med fyldig og variert kulturtilbudmulighet for leie av boligKontaktinformasjonHeidi Sørensen, Seksjonsleder, 95936927 Astrid Nita Dalum, Seksjonsleder, 99453515ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4460776845Stillingsprosent: 100%Fast, VikariatSøknadsfrist: 31.12.2022
Frist 31.12.2022
Les mer
logo
Intensivsykepleier - Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning, MIHO
Er du intensivsykepleier med et ønske å bli god på kardiologiske og intensivmedisinske pasienter?Vi søker etter intensivsykepleiere som ønsker å bidra til faglig utvikling i et tidvis hektisk arbeidsmiljø. Dersom du trives med høyt arbeidstempo, er løsningsorientert og ønsker faglige  utfordringer i hverdagen, så er du den rette for oss!Vår intensivenhet ivaretar pasienter med hjerte -og indremedisinske problemstillinger som har behov for avansert overvåkning og intensiv behandling. Vi har også postoperativ overvåkning for pasienter som har gjennomgått hjertekirurgi. Vi har regionfunksjon på hjertepasienter og våre ansatte innehar spisskompetanse på dette. Vi kan bidra med et sammensatt arbeidsmiljø, både hva gjelder kjønn, alder og kompetanse. Vi ønsker et differensiert, men integrert og utviklende arbeidsmiljø, der «teamet» er i fokus. Vi ønsker oss derfor søkere med variert bakgrunn, fordi vi mener at et bred sammensetning av teamet er vesentlig.Vi tilstreber ukentlig simulering, både for å øve på kliniske situasjoner, men også for at våre medarbeidere skal bli bedre kjent med hverandre for å kunne fungere godt sammen.  Det er 6 faste fagdager i turnuser hvert kalenderår, innholdet er variert med både klasseromsundervisning og praktisk trening, herunder AHLR to ganger i året.Det tilbys økt grunnlønn for intensivsykepleiere på 25 000,- per år fra nyansettelse, som økes til 50 000,- etter 3 års ansettelse. Vi har mulighet til å tilby både fast stilling og vikariat. Aktuelle kandidater vil vurderes fortløpende.Får å høre mer om oss, sjekk linken: https://www.youtube.com/watch?v=RitJhnD9VmgArbeidsoppgaverIntensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasienterrespiratorbehandling, både invasiv og non-invasivmekanisk sirkulasjonstøtte som impella og IABPelektiv/akutt hjertekirurgi og TAVI telemetriovervåkning Ivaretagelse av pårørende og barn som pårørendeBruk av digitale arbeidsverktøy som DIPS og Metavision (elektronisk kurve) Delta i arbeid med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeidOpplæring og veiledning av studenter og ansatteKvalifikasjonerIntensivsykepleier/spesialsykepleierAutorisert sykepleierBeherske skandinavisk språk muntlig og skriftligPersonlige egenskaperDu har godt humør – vi er en positiv gjeng, som trives med utfordringerDu er engasjert, bidrar til utvikling av faget og kompetanseheving i enhetenDu har forstått at man alltid har mer å lære, og at man alltid har utviklingspotensialerDu trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljøDu evner å jobbe systematisk og strukturertDu har gode kommunikasjonsferdigheterVi tilbyrEt positivt arbeidsmiljø, mye godt humør, læringsmuligheter og faglige utfordringerModerne fasiliteter - vi flyttet inn i nye lokaler for snart tre år sidenGjennomgående nytt medisinteknisk utstyrKompetanseutviklingsprogramKalenderplan, tredelt turnus med jobb hver tredje helg6 fagdager i turnusFaggrupper som man kan engasjere seg iSimulering. Vi har egne fasilitatorer i avdelingen, både leger og sykepleiereDedikerte fagutviklingssykepleier og sykepleiere med ansvar for medisinteknisk utstyrFag-, kvalitets- og forskningssykepleier i avdelingFaste overlegerMulighet for vesentlig nattarbeid med studietid og ekstra avlønningkr. 25 000,- i økt grunnlønn ved ansettelse - økes til 50 000,- etter 3 årMulighet for leie av boligDekning av flytteutgifterVelferdsordninger i form av bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterEkstremt gode muligheter for en mengde friluftsaktiviteter innenfor kommunegrensene i TromsøUNN er en IA-virksomhetKontaktinformasjonHilde-Iren Liland, Enhetssleder, 91761904, hilde-iren.liland@unn.no Renate Gamst Jenssen, Enhetsleder, 97570443, renate.gamst.jenssen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4560092107Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 18.12.2022
Frist 18.12.2022
Les mer
logo
Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning søker etter sykepleiere!
Er du sykepleier med et ønske om mer kunnskap og nye utfordringer?Vi trenger flere sykepleiere som ønsker å jobbe i en utviklende, dynamisk og spennende arbeidsplass. Vi søker deg som vil ha nye utfordringer, som ser flere løsninger enn problemer og trives med tidvis høyt arbeidstempo.Vår intensivenhet ivaretar pasienter med indremedisinske og hjerte/thoraxkirurgiske problemstillinger, som har behov for overvåkning eller behandling på et høyere intensivnivå.Vi har et sammensatt arbeidsmiljø, både hva gjelder alder, kjønn og kompetanse. Vi ønsker et differensiert, men integrert og utviklende arbeidsmiljø, der «teamet» står i fokus. Derfor ønsker vi oss søkere med variert faglig bakgrunn - alle har noe de kan bidra med. Vi tilstreber ukentlig flerfaglig simulering, både for å øve på kliniske situasjoner, men også for at de ansatte skal bli bedre kjent med hverandre. Vi mener det er vesentlig for å fungere godt sammen. For sykepleiere som ikke har intensivsykepleierutdanning har vi implementert et internt opplærings- og utdanningsprogram. Dette er en «kompetansetrapp» som går over flere år med mål og milepæler underveis. Her vil det tilkomme lønnskompensasjon etter hvert som ervervet kompetanse dokumenteres gjennom milepælene.Dersom du på sikt ønsker å ta masterutdanning i intensivsykepleie er det mulighet å søke på utdanningsstilling i UNN. Dette er en ordning hvor UNN gir 100% lønn under utdanning, med noe arbeidsplikt i studiefrie perioder. Om man ikke ønsker å ta en videreutdanning, vil den interne «kompetansetrappen» og de utfordringene du møter i det daglige gi deg god anledning til faglig vekst i flere år fremover.Vi har 6 planlagte fagdager i turnus hvert år. Her vil du møte varierte forelesninger, praktisk trening i forskjellige kategorier. Disse dagene blir også et «semi-sosialt» avbrekk fra en ellers travel hverdag. Vi har mulighet til å tilby både fast jobb og vikariat, og du oppfordres på det sterkeste til å ta kontakt dersom dette virker interessant for deg, og du ønsker å høre mer om oss eller sjekk ut lenken. https://www.youtube.com/watch?v=RitJhnD9VmgSøknader/ansettelser skjer fortløpende. ArbeidsoppgaverSykepleie til akutt og kritisk syke pasienterBruk av digitale arbeidsverktøy som DIPS Arena og Metavision (elektronisk kurve) Ivaretagelse av pårørende og barn som pårørendeDelta i arbeid med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeidOpplæring og veiledning av nyansatte sykepleiere og hospitanterKvalifikasjonerAutorisert sykepleier med minimum 2 års relevant erfaringBehersker skandinavisk språk, muntlig og skriftligErfaring med mekanisk ventilasjonsstøtte vil være en fordelPersonlige egenskaperDu har godt humør - vi er en positiv gjeng, som trives med utfordringerDu er engasjert, bidrar til utvikling av faget og kompetanseheving i enhetenDu har forstått at man alltid har mer å lære, og at man alltid har utviklingspotensialeDu trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljøDu evner å jobbe systematisk og strukturertDu har gode kommunikasjonsferdigheterVi tilbyrEt positivt arbeidsmiljø, mye godt humør, læringsmuligheter og faglige utfordringerModerne fasiliteter, vi flyttet inn i nye lokaler for snart tre år sidenGjennomgående nytt medisinteknisk utstyrInternt utdanningsprogramKalenderplan, tredelt turnus med jobb hver tredje helg, mulighet for økt andel nattarbeid mot lønnskompensasjonFagdager i turnusSimulering. Vi har egne fasilitatorer i enheten, både leger og sykepleiere.Dedikerte fagutviklingssykepleier og sykepleiere med ansvar for medisinteknisk utstyrFaste overlegerLønn etter gjeldende overenskomster, med mulighet for ytterligere kompensasjon, jmfr. «kompetansetrapp»Mulighet for leie av boligVelferdsordninger i form av bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterEkstremt gode muligheter for en mengde friluftsaktiviteter innenfor kommunegrensene i TromsøUNN er en IA-virksomhetKontaktinformasjonRenate Gamst Jenssen, Enhetsleder, 97570443, renate.gamst.jenssen@unn.no Hilde-Iren Liland, Enhetssleder, 91761904, hilde-iren.liland@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4560093668Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 18.12.2022
Frist 18.12.2022
Les mer
logo
Lege søkes til Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms
Senter for Psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms (SPHRNT) søker lege.Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering i psykiatri. Stillingen er knyttet til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Nord-Troms i avdeling Nord, og tilhører Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Vi har fast ansatt en overlege med daglig tilstedeværelse på poliklinikken og en ambulerende overlege til døgnenheten/FACT en dag i uken.For fast stilling gjelder følgende: Som et ledd i spesialistutdanningen i UNN HF må det påregnes spesialiseringsperiode annet sted innenfor Psykisk helse- og rusklinikken for å fullføre spesialiseringen. Etter fullført spesialisering vil stillingen bli omgjort til stilling som legespesialist ved Senter for psykisk helse- og rusbehandling Nord-Troms. Se også Utdanningsplaner i UNN.Senteret er en seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken, og har p.t. ca 8 stillingshjemler. Vi er lokalisert i Nordreisa kommune, og består av: en døgnenhet med 6 sengeplasser som også bemanner Ambulant akutt-team, og en Voksenpsykiatrisk poliklinikk. I tillegg har vi et FACT-team i samarbeid med Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord kommune.Vi er samlokalisert med en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.Senteret ivaretar ansvaret for spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i Nord-Troms, med til sammen ca. 11.000 innbyggere.Som sted har Storslett status som nasjonalparklandsby, og er regionsenteret for de fire Nord-Troms kommunene, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord. Her er et variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner, med blant annet Distriktsmedisinsk senter, kulturhus, kino og flyplass 5 minutter fra sentrum. Nord-Troms er kjent for tre-stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur og er et spennende område å bo og jobbe i. Dersom vi ikke får aktuelle søkere, kan andre søkere tilsettes i midlertidig stilling. Eksempel: kommuneoverleger som trenger institusjonspraksis vil få inntil ett år godkjent ved tilsetting som lege i spesialisering (LIS).ArbeidsoppgaverUtredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos voksne i tråd med beskrivelser i pakkeforløp Utrede/behandle voksne med ruslidelser i tråd med beskrivelser i pakkeforløpSomatiske undersøkelserMedisineringVeiledning til pårørende og kommunale tjenesterDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenBidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløpBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeidKvalifikasjonerNorsk autorisasjon eller lisens som legeFor fast stilling: Gjennomført turnustjeneste eller LIS del 1Beherske norsk skriftlig og muntligGod skriftlig dokumentasjonsevneØnskelig med relevant yrkeserfaring og klinisk erfaringPersonlig egnethet vil bli vektlagtUtdanningsretningPsykiatriUtdanningsnivåLegePersonlige egenskaperPliktoppfyllendeMålrettet og strukturertEvne til å jobbe i team og samtidig selvstendigKommunisere godt med pasienter og kollegaGode samarbeidsegenskaperLanguageNorskVi tilbyrRekrutteringstillegg på kr. 50.000,- pr. årTiltakssone Nord-Troms, med nedskriving av studielån og lavere skattEt trivelig arbeidsmiljøGode faglige utviklingsmuligheterTverrfaglig samarbeidTilrettelegging for spesialiseringEn spennende jobb med godt arbeidsmiljøRike friluftsmuligheterKontaktinformasjonPål Schreiner Mathiesen, Enhetsleder, 92028407ArbeidsstedSonjatunveien 11 9151 StorslettNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4563794959Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 14.10.2022
Frist 14.10.2022
Les mer
logo
Psykolog/psykologspesialist - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, DPS Storslett
Ved voksenpsykiatrisk poliklinikk, DPS Storslett, har vi ledig stilling for psykolog/psykologspesialist.Poliklinikken har et veletablert fagteam bestående av en spesialist i psykiatri, tre psykologer hvorav en spesialist, to psykiatriske sykepleiere (inkludert leder i DPSet) , en fysioterapeut og en kunstterapeut.SPHRNT består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk med tilhørende rusansvarlig og FACT-gruppe, og en døgnenhet med 6 sengeplasser med tilhørende ambulant-/akutteam. Døgnenheten har også tilknyttet funksjon fra klinikkoverlege en dag i uken. Vi er ellers samlokalisert med BUP.  Den ledige psykologstillingen vil inngå i vårt tverrfaglige team, hvor hovedoppgavene vil være utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser og rusproblemer. Psykologoppgaver vil innebære både selvstendig arbeid og samarbeid internt i senteret, med førstelinjetjenesten og pasientens nettverk, og også noe ambulering ut til våre samarbeidskommuner. Da døgnavdelingen ikke har egen psykolog bistår poliklinikken dem ved behov.Som sted har Storslett status som nasjonalparklandsby, og er regionsenteret for de fire Nord-Troms kommunene, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord, som også er vårt opptaksområde. Her er et variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner, med blant annet Distriktsmedisinsk senter, kulturhus, kino og flyplass 5 minutter fra sentrum. Nord-Troms er kjent for tre stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur, og er et spennende område å bo og jobbe i.ArbeidsoppgaverPsykisk helsehjelp til voksne med moderat til alvorlige psykiske lidelser og ruslidelserUtredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser/ruslidelser i henhold til pakkeforløp, faglige retningslinjer og gjeldende lovverkBidra faglig gjennom teamarbeid og kunnskapsdelingDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenFamilie og nettverksarbeidSamarbeid med primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenestenVeiledning av annet helsepersonellKvalifikasjonerKlinisk erfaring, gjerne fra poliklinisk arbeidUtrednings- og terapikompetanseNorsk autorisasjon som psykolog, eller med godkjent lisensFortrinnsvis førerkort klasse B (for ambulering til kommuner i opptaksområdet)Personlige egenskaperPersonlig egnethet for klinisk arbeide blir vektlagtGode samarbeidsevnerVi tilbyrEn spennende og utfordrende jobb i et godt etablert fagmiljøEn fin og oversiktlig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og god stemning, mye arbeidsglede og humorEt godt arbeidssted å utvikle seg faglig iTilrettelegging og økonomiske rammer for kurs, spesialisering og faglig fordypningStor grad av medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon og oppgaverFleksibel arbeidstidLønnsplassering i henhold til gjeldende overenskomsterDistriktstilleggTiltakssone med nedskriving av studielån og lavere skattOriginalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For stillinger med pasientrettet arbeid krever vi at du legger frem politiattest.KontaktinformasjonPål Schreiner Mathiesen, Enhetsleder, 92028407ArbeidsstedSonjatunveien 11 9151 StorslettNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4563807859Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 14.10.2022
Frist 14.10.2022
Les mer
logo
Sykepleiere - Medisinsk avdeling Harstad
Medisinsk avdeling UNN Harstad, har ledige års-vikariater for sykepleiere som ønsker å jobbe på sengepost. Vikariatene er med mulighet for forlengelse og fast ansettelse. Tredelt turnus med helgejobbing.Medisinsk avdeling Harstad er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har 32 senger fordelt på to sengeposter, samt 3 senger i egen palliativ enhet. Sengepostene er hovedsakelig organisert innenfor følgende fagområder; lunge, nyre/diabetes, slag/geriatri, hematologi, hjerte og gastro.Vi søker deg som liker utfordringer, tåler en hektisk arbeidshverdag og som har lyst til å bli en drivende god sykepleier. Hos oss vil du få muligheten til å ta del i pasientbehandlingen gjennom mikroteammodellen der vi jobber tverrfaglig til det beste for våre pasienter. Vi jobber kontinuerlig med faglig oppdatering gjennom faste simuleringsdager i turnus, teamgruppemøter med undervisning og fagdager. Sykepleiere hos oss som ønsker videre utvikling har muligheten til å søke seg til spesialenheter som dialysen, dagenheten for kreftbehandling, palliasjonsenheten, infusjonsenheten eller poliklinikken. Avdelingen har som mål at vi alltid har en sykepleier i et videreutdanningsløp som for eksempel geriatri, lunge, kreft eller diabetes.Søknader vurderes fortløpende.ArbeidsoppgaverGi god pleie og omsorg til våre pasienterIvareta avdelingens utøvelse av pasientsikkerhetTverrfaglig samarbeid med pasienten i fokusBidra i avdelingens kvalitetsforbedringsarbeid Veilede studenterKvalifikasjonerAutorisasjon som sykepleierMå beherske norsk skriftlig og muntligUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperDu tar ansvar for kvalitet i sykepleien til våre pasienterDu setter pris på faglige utfordringer, og vil bidra positivt til faglig vekst og utvikling i miljøetDu har et bevisst forhold til kommunikasjon, samhandling og arbeidsmiljøDu har også gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibelDu trives med å jobbe i et tverrfaglig teamDu har evne til å jobbe selvstendig, og er løsningsorientertPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagtVi tilbyrUtfordrende arbeidsoppgaver i et miljø med stort engasjement og arbeidsglede Faglig stimulerende miljø med tverrfaglig simuleringstrening og fagdager i turnusVåre ansatte deltar i avdelingens kvalitetsarbeid.Introduksjonsprogram/opplæringOppfølging i prøvetidenLønn i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonTone Sollie, Enhetsleder, 41314757 Janne-Line Bådsvik, Enhetsleder, 77015522ArbeidsstedSt. Olavsgate 70 9480 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4563119195Stillingsprosent: 80%VikariatSøknadsfrist: 09.10.2022
Frist 09.10.2022
Les mer
logo
Sykepleier ved Ortopedisk sengepost UNN Harstad
Ortopedisk sengepost, Harstad, er en sengepost med totalt 14 senger. Vi er en akuttkirurgisk sengepost i hovedsak for ortopediske pasienter. I tillegg har vi ansvaret for øre-nese-halspasienter og barn som legges inn med en kirurgisk problemstilling. Dette er en variert og aktiv avdeling, der liggetiden er i gjennomsnitt 3 døgn. Til sengeposten kommer pasienter til planlagte operasjoner og pasienter som har behov for øyeblikkelig-hjelp-innleggelse for eksempel grunnet traume. I den daglige driften har vi et tett samarbeid med Kirurgisk avdeling, K3K Harstad. ArbeidsoppgaverPre- og postoperativ pleieUlike arbeidsoppgaver i avdelingenSamarbeid mellom ulike faggrupperKommunikasjon opp mot kommuner for pasienter som har behov for kommunal hjelp ved utreise fra sykehusetAdministrering av utskriving, innkomst og polikliniske forberedelser av pasienter til protesekirurgUlike arbeidsoppgaver som naturlig kommer under en ortopedisk sengepostForbedringsarbeid i avdelingen Ulike sykepleieprosedyrerKvalifikasjonerBeherske norsk godt muntlig og skriftligDet er ønskelig med kompetanse i journalsystemet Dips Arena og erfaring fra lignede avdeling, men dette er ikke et krav, da det vil bli gitt individuell opplæringNorsk autorisasjon som sykepleierPersonlige egenskaperVi søker deg som er faglig interessert og kan bidra positivt inn i vår flotte arbeidsmiljø Vi tilbyrVi kan tilby fast stilling og vikariat for sykepleiereTredelt turnus, inkludert helgLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerVi er en avdeling med fokus på forbedringsarbeid og fagutvikling. Det jobbes tverrfaglig mellom ulike arbeidsgrupper for å oppnå best mulig pasientbehandlingVi har et kontinuerlig fokus på et godt arbeidsmiljøEn aktiv og spennende arbeidsplass med varierte arbeidsoppgaverOppstart etter avtale. KontaktinformasjonAnne-Mari Batalden, Fagutviklingssykepleier, 77015229 Brigitte Maurer, Enhetsleder, 77015422ArbeidsstedSankt Olavs gate 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4562946473Stillingsprosent: 80%Fast, VikariatSøknadsfrist: 09.10.2022
Frist 09.10.2022
Les mer
logo
Sykepleier - Ortopedisk sengepost
Ved Ortopedisk avdeling, enhet for døgnbehandling, har vi ledig to faste stillinger for sykepleier.ArbeidsoppgaverIvaretakelse av ortopediske pasienter, pre- og postoperativtKvalitetsforbedring og internundervisningSamhandling med kommunerKoordinator og gruppelederfunksjonDelta i arbeid med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringVeiledning av studenterBidra i tverrfaglig samarbeidKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierØnskelig med erfaring innen det aktuelle fagområdetPersonlige egenskaperDu må trives i en avdeling med høy aktivitet.Vi ser etter en stabil og fleksibel medarbeider.Du må ha gode samarbeidsevner, men også kunne jobbe selvstendig.Personlige egenskaper vil bli vektlagt.LanguageNorskVi tilbyrUtfordrende og spennende arbeidsoppgaverGodt arbeidsmiljø og hyggelige arbeidskollegaerLønn etter gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonSissel Irene Thorbjørnsen, Enhetsleder, 77669280ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564627284Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 20.10.2022
Frist 20.10.2022
Les mer
logo
Hjelpepleier/helsefagarbeider - Nevro-, hud og revmatologisk avdeling
Vil du være med å utvikle fremtidens helsevesen?Da bør du søke jobb hos oss på Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling. Vi trenger din kunnskap og ditt engasjement!Avdelingen vår er en utmerket plass for å få en bred kompetanse, samtidig som en får anledning til å «spesialisere» seg innen et felt. Hos oss kommer de ansatte på jobb med en faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jobben, og har alltid pasienten i fokus. Vi ser etter deg som ønsker å utvikle deg som helsefagarbeider i et hektisk og pulserende fagmiljø. Hvis du i tillegg kan bidra med engasjement og stå-på-vilje til det beste for pasienten og det tverrfaglige samarbeidet kan dette være en god løsning for deg.Kjennetegn for avdelingenVi er engasjert og fleksible med kort beslutningslinje, og gjennom trygghet, pålitelighet og glimt i øyet skaper vi gode muligheter for faglig utviklingPå vår arbeidsplass blir du sett og verdsatt. Hos oss får du kollegaer som vil at du skal trivesHos oss får du en jobb du kan utvikle deg i Hverdagen består av utfordringer med store variasjoner Helsefagarbeiderne hos oss tåler uforutsigbarhet og er løsningsorientertArbeidsoppgaverArbeidet er rettet mot daglig drift på sengepostenOpplæring i før gjennomføring avdelingens prosedyrer ivaretakelse av elever/lærling og studenterEndring i arbeidsoppgaver må påregnesKvalifikasjonerHjelpepleier/helsefagarbeider UtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskaperInteresse for faglige utfordringer Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Fleksibel og løsnings orientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktig Du må like travle og spennende arbeidsdager Ha godt humør og bidra til godt arbeidsmiljø Evne til å jobbe i team men også selvstendig Flink til å motivereVi tilbyrGod variasjon av nye og veteraner Godt arbeidsmiljø som tar godt imot nye kolleger Det gis som standard to-tre uker opplæringRegelmessig internundervisning. Arbeidstid; pt 3-delt turnus, jobb hver 3. helg og hinkehelgKontaktinformasjonSusanne Martinsen, Enhetsleder, 77669088ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9038 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564678339Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 14.10.2022
Frist 14.10.2022
Les mer
logo
Lege i spesialisering i generell kirurgi
Vi har ledig vikariat for lege i spesialisering i generell kirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling. Det vil være mulighet til endring av spesialisering da vi for tiden holder på med omlegging til ny utdanningsordning.Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre! Gastrokirurgisk avdeling har ansvaret for ansettelser av alle LIS i generell kirurgi ved UNN, og de vil også etter behov rotere til urologisk avdeling, hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling og bryst-/endokirurgi. Gastrokirurgisk avdeling er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN. Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling. Det stilles tydelige krav om aktiv deltagelse for å nå utdanningsmålene.Kirurgien i UNN HF er funksjonsfordelt på de tre sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. Noe av utdanningen vil derfor bli gitt i de kirurgiske avdelingene i Harstad og/eller Narvik. Se også utdanningsplaner på vår hjemmeside.Begynnerdato: Snarest eller etter avtale.ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstueBidra til progresjon og utvikling i eget utdanningsforløpBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeidDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenDelta i forskning Delta i vaktordningKvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1beherske norsk muntlig og skriftligha god skriftlig dokumentasjonsevneha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenestenDet er ønskelig at du har relevant klinisk erfaringerfaring fra forskningerfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeidATLS-sertifiseringØnskelig med arbeidserfaring fra sykehus etter fullført LIS del 1UtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperDu har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørendeDu identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlagDu har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupperDu kommuniserer godt med pasienter og medarbeidereDu er innovativ og utviklingsorientertDu er ambisiøs på egne og institusjonens vegneDu arbeider strukturert og målrettetDu er motivert for å arbeide lenge i UNNPersonlig egnethet vil vektleggesVi tilbyrEn solid utdanning med tydelige krav og forventninger Veileder under spesialistutdanningenStimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskningFaglig og personlig utvikling Moderne utstyrNært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikkerVi kan være behjelpelig med å finne bolig.KontaktinformasjonStig Norderval, Avdelingsoverlege, 776 69092,  Kirsti Fosland, Avdelingsleder, 91515660ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564576236Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 17.10.2022
Frist 17.10.2022
Les mer
logo
Sykepleier - Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling
Vil du være med å utvikle fremtidens helsevesen?Da bør du søke jobb hos oss på Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling. Vi trenger din kunnskap og ditt engasjement!Avdelingen vår er en utmerket plass for å få en bred kompetanse, samtidig som en får anledning til å «spesialisere» seg innen et felt. Hos oss kommer sykepleierne på jobb med en faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jobben, og har alltid pasienten i fokus. Vi ser etter deg som ønsker å utvikle deg som sykepleier i et hektisk og pulserende fagmiljø. Hvis du i tillegg kan bidra med engasjement og stå-på-vilje til det beste for pasienten og det tverrfaglige samarbeidet kan dette være en god løsning for deg.For ansatte som satser på faget er det gode muligheter for videreutdanning.Kjennetegn for avdelingenVi er engasjert og fleksible med kort beslutningslinje, og gjennom trygghet, pålitelighet og glimt i øyet skaper vi gode muligheter for faglig utviklingPå vår arbeidsplass blir du sett og verdsatt. Hos oss får du kollegaer som vil at du skal trivesHos oss får du en jobb du kan utvikle deg iHverdagen består av utfordringer med store variasjoner, og sykepleierne hos oss er løsningsorientert og tåler uforutsigbarhet ArbeidsoppgaverHelhetlige pasientforløp Mottak av ø- hjelpspasienter og elektive pasienter Jobbe tverrfaglig med andre faggrupper Triagering av pasienter gjennom observasjon og systematisk scoring (TILT/NEWS)  Bruk av medisinteknisk utstyr relatert til avdelingen   Medikamentadministrasjon/ infusjonsbehandlingerPraksisveileder for sykepleierstudenterProsedyrekrevende arbeidMedansvar for et godt og inkluderende arbeidsmiljøKvalifikasjonerOffentlig godkjent sykepleierErfaring innen nevrologi, hud og revmatologi er ønskelig, men ikke påkrevdGjerne erfaring fra spesialisthelsetjenestenUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskaperMotivert, strukturert og engasjerte sykepleiere med interesse for fagene nevro-, hud- og revmatologiGode kommunikasjon- og samarbeidsevner på tvers av fagområderFleksibel og positivLøsningsorientertAnsvarsbevisstEvne til selvstendig arbeidEngasjement for pasient og pårørendePersonlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyrGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn iht. gjeldende overenskomster og avtalerMentorordning for nye sykepleiereVi har gode rutiner for opplæring, kompetansebygging og fagutviklingVi er en enhet i stadig utvikling, med engasjerte og faglig dyktige kollegaerVi har et inkluderende og faglig godt arbeidsmiljø. Her får du gode kollegaer og nye venner Trygghet som nyansatt. Du har alltid sykepleie- og medisinskfaglig kompetanse tilgjengelig  En spennende arbeidshverdag i 3-delt turnus og hink. Vi har kalenderplan (ønsketurnus)  Fokus på fag og kompetanseutviklingVi har diagnosespesifikke faggrupper som vi ønsker din deltakelse iUniversitetssykehuset Nord-Norge er en IA- bedrift Mulighet for forlengelse aller overgang til fast stilling for vikariatKontaktinformasjonSusanne Martinsen, Enhetsleder, 77669088ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9038 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564364212Stillingsprosent: 100%Fast, VikariatSøknadsfrist: 14.10.2022
Frist 14.10.2022
Les mer
logo
Hjelpepleier/helsefagarbeider - Ortopedisk avdeling - Vikariat
Ortopedisk døgnenhet har et ledig vikariat i 100% stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider. Vikariatet varier i ett år. Arbeid i tre-delt turnus.ArbeidsoppgaverPleie, stell og mobilisering av pasienter i ortopedisk døgnenhetKvalifikasjonerHjelpepleier/helsefagarbeiderUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskaperInteresse for faglige utfordringerGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerFleksibel og løsningsorientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktigDu målike travle og spennende arbeidsdager bidra til godt arbeidsmiljø ha evne til å jobbe i team, men også selvstendig være flink til å motivereLanguageNorskVi tilbyrGodt arbeidsmiljø sammen med en glad gjengGode muligheter for faglig utviklingLønn etter gjeldende overenstemmelserKontaktinformasjonSissel Irene Thorbjørnsen, Enhetsleder, 77669280ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564612008Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 20.10.2022
Frist 20.10.2022
Les mer
logo
Assistent/helsefagstudent - Helgestilling
Ortopedisk døgnenhet har to ledig helge-stillinger for assistent/helsefagstudent. Varighet ett år. ArbeidsoppgaverPleie, stell og mobilisering av pasienter i ortopedisk døgnenhetKvalifikasjonerAssistent/helsefagstudentUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskaperInteresse for faglige utfordringerGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerFleksibel og løsningsorientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktigDu målike travle og spennende arbeidsdager bidra til godt arbeidsmiljø ha evne til å jobbe i team, men også selvstendig være flink til å motivereLanguageNorskVi tilbyrGodt arbeidsmiljø sammen med en glad gjengGode muligheter for faglig utviklingLønn etter gjeldende overenstemmelserKontaktinformasjonSissel Irene Thorbjørnsen, Enhetsleder, 77669280ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564616092Stillingsprosent: 21%HelgevaktStartdato: 01.10.2022Søknadsfrist: 20.10.2022
Frist 20.10.2022
Les mer
logo
Miljøterapeut ved Russeksjon Narvik
Velkommen på laget!Dette er jobben for deg som liker å bli godt kjent med pasientene og få mulighet til å jobbe helhetlig med dem over tid.Russeksjon Narvik tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til mennesker med ulike typer rusavhengighet. Pasientene er innlagt 1 - 3 uker ved Avrusingsenheten og ca 4 - 10 uker ved Døgnenheten. Seksjonen er en del av Psykisk helse og rusklinikken i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og ligger i vakre omgivelser ca 15 minutter sør for Narvik by. Vi har fokus på teamarbeid med pasienten i sentrum, og er ca 55 ansatte - tverrfaglig sammensatt.Du vil få varierte arbeidsdager, og gleden av å oppleve at pasientene friskner til og får gjort viktige endringer i livet sitt. Pasientene tilbys støtte, omsorg, motivering, medisinsk hjelp, ulike former for samtaleterapi, praktisk hjelp, målrettet miljøterapi, aktivitet, friluftsliv m.m.  Tett samarbeid med lokalt hjelpeapparat og involvering av pårørende er en viktig del av behandlingen for pasientene. Russeksjon Narvik søker etter sykepleier/vernepleier/miljøterapeut til følgende stilling:Vikariat i 75 % stilling som sykepleier/vernepleier/miljøterapeut, i perioden d.d. til utløpet av august 2023 med muligheter for forlengelse.Ved intern rekruttering kan andre stillinger og vikariater bli ledige. Det er fint hvis du oppgir i søknaden om du i tillegg ønsker å bli vurdert for annen relevant stilling.Stillingene inngår i 3-delt turnus med mye natt samt arbeid p.t. hver 3. helg. Våre to enheter er samlokalisert i samme bygg, er i stor grad samdriftet, og personalet jobber på tvers.Har du noen spørsmål, er du velkommen til å ta en uforpliktende telefon for en nærmere prat om oss og stillingene!ArbeidsoppgaverMedisinsk og miljøterapeutisk oppfølging av pasientene; både enkeltvis og i gruppeRelasjonsbygging er en sentral oppgave. Støtte og hjelp til selvhjelp til pasienteneKliniske observasjoner med tanke på abstinenser og symptomer på både somatiske og psykiske lidelser og avhengighetsrelaterte utfordringerOppfølging av ordinasjoner og tiltak både medisinsk og miljøterapeutiskKvalifikasjonerAutorisert sykepleier/vernepleier/sosionom/ergoterapeutVidereutdanning i psykisk helsearbeid og rus er ønskelig, men ikke et kravØnskelig med jobberfaring fra fagfeltet rus og/eller psykiatri i tillegg til somatikkEn fordel med erfaring med dokumentasjonssystemet DIPS Førerkort kl. BPersonlige egenskaperInteresse for faget og god arbeidskapasitetAnsvarsbevisst, imøtekommende og løsningsfokusertVerdsetter forbedringsarbeid og bidrar til detteTrives med teamarbeid og samtidig i stand til å jobbe selvstendigPersonlig egnethet vektlegges særskiltVi tilbyrGodt arbeidsmiljø med mye kollegastøtteGod opplæring og oppfølgning Godt tverrfaglig miljø, engasjerte kolleger og fokus på fagutvikling. Mulighet for støtte til relevant videreutdanning.Bedriftshelsetjeneste, og UNN er en IA-bedriftFirmahytterLønnsplassering etter gjeldende overenskomsterGode muligheter for faglig utvikling og for spesialisering innen fagfeltetKontaktinformasjonMonica Jakobsen, Konst. enhetsleder Avrusing, 76965615, monica.jakobsen@unn.no Geir Hugo Bolle, Fungerende seksjonsleder, 76965610 Marte Bjerkenes Løvold, Enhetsleder Døgn, 76965670, marte.lovold@unn.noArbeidsstedBuveien 75 8521 AnkenesstrandNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4565356459Stillingsprosent: 75%VikariatSøknadsfrist: 04.10.2022
Frist 04.10.2022
Les mer
logo
Spesialsykepleiere intensiv og kreft Nevrokirurgi og ØNH
Vi søker dyktige og engasjerte intensiv- og kreftsykepleiere til faste stillinger i vår sengepost.Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til en sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske overvåkingssenger. Vi søker intensivsykepleiere eller sykepleiere med overvåkingskompetanse til nevrokirurgisk overvåking og kreftsykepleiere til våre kreftpasienter ØNH både på sengepost og dagenhet.ArbeidsoppgaverØNH: Vi behandler pasienter med kreft i ØNH-området i form av kirurgi, strålebehandling og cellegift der mye av behandlingen foregår på ØNH dagenhetNevrokirurgi: NK overvåking ivaretar bl.a. pasienter med hjernesvulster, hodeskader, og ulike typer blødningerKvalifikasjonerSøkere må beherske norsk, svensk eller danskUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperVi ønsker sykepleiere som er engasjerte, fleksible og som har gode samarbeidsevnerPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrSpennende fagfeltTrivelig og engasjert arbeidsmiljø Alle stillinger er 100% eller lavere i 3 eller 2-delt turnus eller nattstilling med arbeid hver tredje helgFaggrupperUkentlig internundervisningKontaktinformasjonEspen Tverelv, Enhetsleder, 95993379 Kari Johanne Larsen, Seksjonsleder, 40607305ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4564952181Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 23.10.2022
Frist 23.10.2022
Les mer
logo
Kostvert - Akuttpost Tromsø, Psykiatrisk avdeling
Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i klinikken. Psykiatrisk avdeling består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatrisk seksjon og Akuttpsykiatrisk seksjon. Ved Akuttpost Tromsø har vi ledig fast stilling for kostvert.Akuttpost Tromsø har 12 sengeplasser og ivaretar øyeblikkelig-hjelp-funksjon for opptaksområdet, som består av Tromsø og Karlsøy kommuner. Seksjonen ivaretar sentralsykehusfunksjon innenfor psykisk helse for opptaksområdet Ofoten, Troms og Finnmark. Seksjonens 4 sengeposter er godkjent for tvungent psykisk helsevern. Sengeposten har 42 stillinger som består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, miljøterapeuter, overleger, LIS og psykolog.Vi søker en engasjert og positiv medarbeider med interesse for ernæring og kosthold.ArbeidsoppgaverIvaretakelse og tilrettelegging for at arbeidsoppgavene på kjøkkenet følges opp etter gjeldende retningslinjer Tilrettelegge for gode og sunne matvaner hos pasientene Oversikt over pasientenes kostplaner Ansvar for måltider Veiledning vedrørende ernæringMatbestilling Praktisk arbeid i enhetenKvalifikasjonerØnskelig med fagbrev som kokkErfaring fra institusjonskjøkkenErfaring fra arbeid med pasienterMå beherske norsk muntlig og skriftligUtdanningsretningKjøkken-/kantinefagPersonlige egenskaperDu bør være ansvarsbevisst, strukturert, selvstendig og god til å samarbeide med andreArbeidsglede og god arbeidskapasitetKreativitet er en verdifull egenskap i dette yrket Personlig egnethet vektlegges høyt.Vi tilbyrEn arbeidsplass med en tverrfaglig personalgruppe som vil hjelpe deg i gang og gi god opplæringVi vektlegger et arbeidsmiljø med fokus på trivsel, utvikling og sikkerhet.Lønnsplassering etter gjeldende overenskomster, med særtillegg kr. 20 000,-/år for arbeid i akuttpost (v/100% stilling)KontaktinformasjonEspen Olsen, enhetsleder, espen.olsen@unn.noArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9016 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4566256239Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 09.10.2022
Frist 16.10.2022
Les mer
logo
Sykepleier/spesialsykepleier - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost UNN Tromsø
Kunne du tenkt deg å arbeide med intensiv rehabilitering og følge opp pasienter fra kort tid etter etter en skade, ulykke eller operative inngrep frem til den enkelte pasient har oppnådd styrket evne til å mestre sitt liv så godt som mulig ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov?Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø flyttet i mai 2018 inn i nye moderne lokaler i A-fløya. Vi gir tilbud til pasienter som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med slag, subarachnoidalblødning, anoksiske hjerneskader, multitraume, amputasjoner og enkelte andre tilstander. Døgnenheten har 14 sengeplasser, og har rundt 150 innleggelser pr år.Vi søker nå etter sykepleiere med arbeidstid i 2-delt eller 3-delt turnus, 100% stilling, med arbeid hver 3. helg.Ved intern omrokering kan det bli mulighet for øvrige stillinger/vikariater ved avdelingen. Startdato er satt til 02.01.22, men om du kan starte tidligere eller senere har vi også mulighet til å tilby ansettelse på et annet tidspunkt.ArbeidsoppgaverI samarbeid med tverrfaglige pasientsentrerte team og gjennom samhandling tilstrebe at pasient og pårørende tilegner seg nye handlingsmåter for å kompensere for sykdom og funksjonssvikt og, om mulig, at pasienten gjenvinner evnen til egenomsorg og opplevelsen av livskvalitet. Dette består i bevarende, støttende og integrerende sykepleietiltak. I samarbeid med team utarbeider og følger sykepleiere opp rehabiliteringstiltakBruk av medisinteknisk utstyr relatert til avdelingenMedikamentadministrasjon/infusjonsbehandlingerAssistere pasienter i å gjenoppnå og vedlikeholde best mulig helse og funksjon etter sykdom, fremme helse, forebygge og behandle sykdom og lindre lidelseArbeidet innebærer samarbeid med leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, nevropsykolog og sosionomSykepleiere deltar også i veiledning og orientering av avdelingens personale, samt nytt personale, avdelingens studenter og hospitanterKvalifikasjonerDet vektlegges at aktuelle kandidater har gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerDu må kunne gjøre deg forstått på norsk, både muntlig og skriftligDet ses gjerne at søkeren har erfaring relatert til de beskrevne arbeidsoppgavene, og det er ønskelig med erfaring fra tverrfaglig arbeidNorsk autorisasjon som sykepleierUtdanningsretningSykepleieHelsefagUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperVi ønsker oss kollegaer som ser muligheter og er løsningsfokusert, og som er bidragsytere til fag- og arbeidsmiljøetPersonlig egnethet vektleggesLanguageNorskSvenskVi tilbyrOpplæring i et godt arbeidsmiljø Et fagmiljø hvor du får samarbeide tett innen egen faggruppe og også med øvrige faggrupper på sengepostenMedlemskap i KLPHøyt faglig nivåEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedriftBedriftshelsetjeneste Velferdstilbud i form av tilgang til hytter og treningKontaktinformasjonMathias Paulsen Baadstø, Assisterende enhetsleder, 77627902, mathias.paulsen.baadsto@unn.no Timo Leminen, Seksjonsleder, 77628351, Timo.Leminen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4566746932Stillingsprosent: 100%FastStartdato: 02.01.2023Søknadsfrist: 16.10.2022
Frist 16.10.2022
Les mer
logo
Er du vår nye overlege/lege i FACT-team ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms?
Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms (SPHR ST) søker etter overlege med arbeidssted FACT-team Sør Troms. Dersom du er LIS og nærmer deg fullført spesialitet kan du også søke på denne stillingen. FACT-team Sør Troms er et samarbeid med Harstad kommune, Kvæfjord kommune og Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør Troms. Teamet skal tilby tverrfaglige og sammensatte tjenester som går på tvers av de ordinære tjenestetilbudene. Prosjektets ble midlertidig stanset i august 2022 pga. vi manglet overlege. Vi har nå som mål å etablere FACT-teamet som et fast tjenestetilbud i vår region. FACT- team står for "Flexible assertive community treatment". Arbeidsformen kjennetegnes av utstrakt oppsøkende virksomhet i et tverrfaglig behandlingsteam. Teamet gir oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet. Anbefalte faggrupper er legespesialist (psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin), psykolog/psykologspesialist, sykepleier med videreutdanning i psykisk helse/rus, sosialfaglig kompetanse, kontorfaglig. Sammensetningen i teamet vil være slik at man fyller rollene som rus-, arbeids- og brukerspesialister, i tillegg til det psykolog- og medisinskfaglige.SPHR ST består i tillegg av voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP), ambulant akutteam og en døgnenhet. Vi er samlokaliserte og dette bidrar til et nært samarbeid mellom enhetene. Vi er også en del av lokalsykehuset i Harstad og vi har derfor god tilgang på et stort fagmiljø. Senteret har høyt fokus på faglig utvikling og vi legger til rette for ytterligere kompetanseheving om ønskelig. Fra høsten -22 skal vi i samarbeid med Fagutviklingsenheten starte et større forskningsprosjekt i poliklinikken. SPHR ST er ett av tre senter som utgjør Avdeling sør i Psykisk helse- og rusklinikken i Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). De to andre sentrene ligger i Ofoten og i Midt-Troms. Midt-Troms er i ferd med å etablere et FACT-team i disse dager. Stilling som overlege i poliklinikk og i døgnenheten lyses nå ut separat og her vil det åpne seg en mulighet for en kombinasjonsstilling om ønskelig. Harstad er byen i Sør-Troms som er kjent for sitt rike kulturliv, gode restauranter, et sterkt idrettsmiljø og muligheter for friluftsliv. Byen ved Vågsfjorden har også lange tradisjoner for å arrangere havfiskekonkurranser. Harstad har også et aktivt turlag, og turistforeningen har flere flotte hytter i området. Kajakkinteresserte vil finne en fantastisk skjærgård og et aktivt padlemiljø. Sykkelmiljøet i Harstad er stort og vokser stadig. Er du glad i å gå på ski så har vi flotte skiløyper og alpinbakke i umiddelbar nærhet til byen. I byen ligger også Universitet i Nord Norge campus Harstad.Besøk gjerne denne nettsiden for  mer informasjon om Harstad: VisitHarstadDet er gode kommunikasjonsmuligheter både til Tromsø og Midt-Troms med flere daglige hurtigbåtavganger. Det er ca. 40 km å kjøre til Harstad/Narvik flyplass, med flere daglige flyvninger til Oslo, Tromsø, Bodø, Bergen og Trondheim og Ørlandet.  ArbeidsoppgaverI samarbeid med dyktige fagpersoner bidra til å bygge opp igjen FACT-Sør TromsUtredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk i tråd med beskrivelser i nasjonale pasientforløp og etter FACT-modellenBidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeidSomatiske undersøkelser og medisineringOverlege/legeoppgaver på tvers av enheter Vakttjeneste med 8-delt vakt i devavi (desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse/telefon). Egen avlønning og kompenasjonsfri. (Rapport fra evalueringen av endringen av akuttjenesten for opptaksområdet til Avdeling Sør, Psykisk- helse og rusklinikken, UNN HF KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som overlege i psykiatri, eventuelt som lege med norsk lisensSøkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelseUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåCand psycholPersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevner/skriftlige framstillingsevnerMedisinskfaglig reflektert/gode fagkunnskaperGode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendigHøy arbeidskapasitetEndringsvillig og fleksibelPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagtLanguageNorskVi tilbyrEn utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljøTeamarbeid i tverrfaglig arbeidsmiljø som strekker seg på tvers av enheter i UNN og kommuneneSamarbeid med øvrig fagmiljø internt og eksterntFaglig og personlig utviklingsmuligheterRekrutteringstillegg for spesialister og LIS3Stillingen har et rekrutteringstillegg  for overleger på kr. 102 000 på årsbasis ved tiltredelse. Som stabiliseringstiltak økes tillegget til kr. 204 000 etter 2 år.Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Dette innebærer blant annet studiepermisjon for spesialister etter 5 års tjenestetid i UNNKontaktinformasjonAudun Eskeland, Seksjonsleder, 99578288, audun.eskeland@unn.no Unn Karin Dahle, Enhetsleder, 97090003 Hilde Danielsen, enhetsleder, 41425695, hilde.danielsen@unn.noArbeidsstedSykehusstien 8 9406 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4563875380Stillingsprosent: 100%Fast
Frist 30.11.2022
Les mer
logo
Lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer 
UNN har ledig fast stilling for lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer. Tiltredelse etter avtale. Ved intern tilsetting kan det bli andre ledige vikariat av kortere eller lengre varighet.Øre-nese-hals ved UNN har regionansvar for kreftbehandling og vi driver en helhetlig kreftomsorg for pasienter med hode-/halskreft. Vi driver høyspesialisert behandling i alle grener av otorinolaryngologi og også oralkirurgi. Som universitetssykehus er vi avhengige av å være i forkant av utviklinga og vi betoner viktigheten av forskning. Vi har et aktivt forskningsmiljø med høy kompetanse på audiologi, kreftforskning og oralkirurgi, og utstrakt samarbeid med Universitetet i Tromsø. Det er en viss funksjonsfordeling mellom de ulike lokalisasjonene i Narvik, Harstad og Tromsø. Kandidater som senere kan jobbe i Harstad vil bli særskilt vurdert.  Se også Utdanningsplaner i UNN.For fast stilling gjelder følgende:Arbeidssted fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN HF.Arbeidssted fase 2 - Etter oppnådd spesialistgodkjenning vil fast stilling bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet.ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstueDelta i vaktBidra til progresjon i eget utdanningsløpBidra faglig igjennom undervisning, veiledning og teamarbeid Bidra til pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten Delta i forskning KvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS del 1Du må beherske norsk skriftlig og muntlig. Du trenger god skriftlig dokumentasjonsevneDu må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenestenDet er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaringUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperDu er utadvendt og diplomatiskDu har høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppa og deres pårørendeDu er tålmodigDu samarbeider godt på tvers av profesjoner og yrkesgrupperDu kommuniserer godt med pasienter og medarbeidereDu er ambisiøs på egne og institusjonens vegneDu arbeider strukturert og målrettetDu er motivert for å arbeide lenge i UNNLanguageNorskVi tilbyrEi solid utdanning med tydelige krav og forventninger  ●  veileder under spesialistutdanningen  ●  stimulerende arbeidsmiljø i ei aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning ● faglig og personlig utvikling  ●  moderne utstyr ● nært og godt samarbeid med andre avdelinger i klinikkenKontaktinformasjonTorgrim Fuhr, Avdelingsoverlege, 47029292ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4567048754Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 14.10.2022
Frist 14.10.2022
Les mer
logo
Psykologspesialist FACT Sør-Troms
Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms (SPHR ST) søker etter psykologspesialist med arbeidssted FACT-team Sør-Troms. Er du snart ferdig utdannet psykologspesialist kan du også søke på denne stillingen.FACT-team Sør-Troms er et samarbeid med Harstad kommune, Kvæfjord kommune og Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør Troms. Teamet skal tilby tverrfaglige og sammensatte tjenester som går på tvers av de ordinære tjenestetilbudene. Prosjektets ble midlertidig stanset i august 2022 pga. vi manglet overlege og psykologspesialist. Vi har nå som mål å etablere FACT-teamet som et fast tjenestetilbud i vår region.FACT- team står for "Flexible assertive community treatment". Arbeidsformen kjennetegnes av utstrakt oppsøkende virksomhet i et tverrfaglig behandlingsteam. Teamet gir oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet. Anbefalte faggrupper er legespesialist (psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin), psykolog/psykologspesialist, sykepleier med videreutdanning i psykisk helse/rus, sosialfaglig kompetanse, kontorfaglig. Sammensetningen i teamet vil være slik at man fyller rollene som rus-, arbeids- og brukerspesialister, i tillegg til det psykolog- og medisinskfaglige.SPHR Sør-Tromds består i tillegg av voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP), ambulant akutteam og en døgnenhet. Vi er samlokaliserte, og dette bidrar til et nært samarbeid mellom enhetene. Vi er også en del av lokalsykehuset i Harstad og har dermed god tilgang på et stort fagmiljø. Senteret har høyt fokus på faglig utvikling og vi legger til rette for ytterligere kompetanseheving om ønskelig. Fra høsten -22 skal vi i samarbeid med fagutviklingsenheten starte et større forskningsprosjekt i poliklinikken. SPHR Sør-Troms ett av tre senter som utgjør Avdeling sør i Psykisk helse- og rusklinikken i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). De to andre sentrene ligger i Ofoten og i Midt-Troms. Midt-Troms er i ferd med å etablere et FACT-team i disse dager.Harstad er byeni Sør-Troms som er kjent for sitt rike kulturliv, gode restauranter, et sterkt idrettsmiljø og muligheter for friluftsliv. Byen ved Vågsfjorden har også lange tradisjoner for å arrangere havfiskekonkurranser. Harstad har også et aktivt turlag, og turistforeningen har flere flotte hytter i området. Kajakkinteresserte vil finne en fantastisk skjærgård og et aktivt padlemiljø. Sykkelmiljøet i Harstad er stort og vokser stadig. Er du glad i å gå på ski så har vi flotte skiløyper og alpinbakke i umiddelbar nærhet til byen. I byen ligger også Universitet i Nord Norge campus Harstad.Besøk gjerne denne nettsiden for mer informasjon om Harstad: VisitHarstadDet er gode kommunikasjonsmuligheter både til Tromsø og Midt-Troms med flere daglige hurtigbåtavganger. Det er ca. 40 km å kjøre til Harstad/Narvik flyplass, med flere daglige flyvninger til Oslo, Tromsø, Bodø, Bergen og Trondheim og Ørlandet.  ArbeidsoppgaverAmbulerende oppfølging av pasienter i tverrfaglig teamUtredning, vurdering og behandling, individuelt og i team i tråd med beskrivelser i nasjonale pasientforløp og etter FACT-modellenAnsvar for psykologfaglige vurderingerSammen med legespesialist ha ansvar for spesialistmedvirkning i alle pasientforløpBidra til fagutvikling av teametBidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeidSamhandling med relevante aktører i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenestenSamarbeid med pårørendePsykologfaglig veiledning til psykologer og høgskoleutdannet helsepersonell i teametKvalifikasjonerAutorisasjon som psykolog med klinisk spesialitetGode norskkunnskaper - fullført og bestått minimum norskprøve nivå B2 for minoritetsspråklige søkere, men kan fravikes dersom du kandokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.Førerkort klasse BKjennskap til både kommunal- og spesialisthelsetjeneste innen rus og psykisk helseGode datakunnskaperDet vil være en fordel med kunnskap om FACT-modellenUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåCand psycholPersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevner/skriftlige framstillingsevnerGode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendigFleksibelStrukturertOmgjengeligGode samarbeidsegenskaperInteressert i å jobbe utadrettetVilje til å jobbe etter FACT-modellenPersonlig egnethet vil bli vektlagtLanguageNorskVi tilbyrEn utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljøTeamarbeid i tverrfaglig arbeidsmiljøSamarbeid med øvrig fagmiljø internt og eksterntFaglig og personlig utviklingsmuligheterRekrutteringstillegg for spesialister.Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Dette innebærer blant annet studiepermisjon for spesialister etter 5 års tjenestetid i UNNKontaktinformasjonHilde Danielsen, enhetsleder, 41425695, hilde.danielsen@unn.no Unn Karin Dahle, Enhetsleder, 97090003 Audun Eskeland, Seksjonsleder, 99578288, audun.eskeland@unn.noArbeidsstedSykehusstien 8 9406 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4566338798Stillingsprosent: 100%Fast
Frist 31.12.2022
Les mer
logo
Enhetsleder ved Nevro-, hud- og revmatologisk sengepost
Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling søker ny medarbeider i stilling som enhetsleder ved Nevro-, hud- og revmatologisk sengepost.Enhetsleder er ansvarlig for utvikling og drift av sengeposten, og jobber tett med seksjonsleder og fagutviklingssykepleier. Ressurskoordinator bistår arbeidet med vaktbok og kalenderplan. I hverdagen er det tett samarbeid med enhetsledere på Nevro-, hud- og revmatologisk dagenhet og poliklinikk.  Sengeposten består av tre fagområder med totalt 15 senger: hud nevrologi revmatologiNærmeste leder for enhetsleder vil være seksjonsleder.ArbeidsoppgaverDaglig drift av sengepostAnsvar for turnusplanleggingAnsvar for personal, drift og økonomi Tett samarbeid med hud og revmatologisk poliklinikk/dagenhetKontinuerlig forbedringNye oppgaver må påregnesKvalifikasjonerSøkere med kjennskap til fagfeltene og/eller tilsvarende avdeling vil bli foretrukketErfaring med bruk av personalportal og GAT er ønskeligLedererfaring og/eller utdanning er ønskeligBachelorgrad sykepleierPersonlig egnethet vektleggesErfaring med forbedringsarbeid er ønskeligPersonlige egenskaperInteresse for faglige utfordringerGode kommunikasjons- og samarbeidsevner Fleksibel og løsningorientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktig Du må like travle og spennende arbeidsdager Ha godt humør og bidra til godt arbeidsmiljø Evne til å jobbe i team men også selvstendig Flink til å motivereVi tilbyrGod variasjon av alderssammensetning, nye og veteranerGodt arbeidsmiljø som tar godt imot nye kolleger Opplæring i relevante programmer/systemer Arbeidstid: DagtidKontaktinformasjonOla Iversen, Seksjonsleder, 77669381, ola.iversen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4566321314Stillingsprosent: 100%VikariatStartdato: 02.01.2023Sluttdato: 31.12.2023Søknadsfrist: 06.10.2022
Frist 06.10.2022
Les mer
logo
Overbioingeniør - Klinisk patologi
Klinisk patologi har som hovedoppgave å undersøke vevsprøver og celleprøver ved mistanke om kreft eller andre sykdommer. I tillegg utfører avdelingen omtrent 200 obduksjoner pr. år for å stadfeste dødsårsak og kartlegge sykelige forandringer. Avdelingen mottar omtrent 70 000 prøver pr. år og utfører mer enn 100 000 analyser for å kunne gi nøyaktig diagnose og best mulig grunnlag for behandling, og deltar i samarbeidet om regionale kreftpakkeforløp. I tillegg til diagnostikk jobber avdelingen aktivt med forskning og utvikling, undervisning og utdanning av legespesialister. Klinisk patologi er akkreditert etter ISO 15189 og har fokus på å levere tjenester av høy kvalitet til det beste for pasienten. Viktige satsingsområder for avdelingen er digital patologi, automatisering og innføring av ny teknologi. Seksjon for histopatologiske metoder og obduksjon (HMO) har 32 ansatte og bearbeider biopsier og operasjonspreparater for generell vevsundersøkelse innbefattet frysesnittdiagnostikk. Seksjonen utfører også obduksjoner, histologiske spesialundersøkelser og immunhistokjemiske analyser.Vi har arbeidstid alle hverdager fra 08.00 til 15.30 med fleksitid, og fri alle helger og helligdager.Ved eventuell intern rokering kan det bli ledig annen type stilling som fagbioingeniør, bioingeniør eller vikar.ArbeidsoppgaverUtføre immunhistokjemiske analyser på vevsprøverDrift og vedlikehold av instrumenterVerifisering og valideringAnsvar for fagområderAnalytisk kvalitetskontrollUndervisning av bioingeniørstudenter ved UIT og/eller veiledning i praksisAndre oppgaver kan bli tillagt ved behovKvalifikasjonerAutorisert bioingeniørErfaring fra laboratoriearbeid og arbeid med prosedyrer og validering er en fordelGode datakunnskaper er nødvendig, men trenger ikke ha spesialkompetanse på detUtdanningsnivåVideregående skoleHøyskole / UniversitetHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperVi jobber sammen i en gruppe der vi er avhengig av hverandre, så gode samarbeidsevner er viktig. I tillegg må du være stabil, effektiv, selvstendig, og ha evne til å ha overblikk over fagområdets oppgaverDu må se verdien i å holde deg faglig oppdatertDu må kunne norsk flytende, både skriftlig og muntligPersonlig egnethet er viktig, og vil bli vektlagtVi tilbyrEt trivelig arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver der du får brukt din kompetanse til beste for pasientene Vi bistår også en del ved forskningLønn etter gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonToril Synnøve Mortensen, Seksjonsleder, 77627642ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4566064218Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 05.10.2022
Frist 05.10.2022
Les mer
logo
Overlege/lege - Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, SPHR
Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms (SPHR ST) søker etter overlege med arbeidssted poliklinikk. Dersom du er LIS og nærmer deg fullført spesialitet kan du også søke på denne stillingen. Senteret består av voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP), ambulant akutt- team og en døgnenhet. Vi er samlokaliserte, og dette bidrar til et nært samarbeid mellom enhetene. Vi er også en del av lokalsykehuset i Harstad og vi har derfor god tilgang på et stort fagmiljø. SPHR ST er ett av tre senter som utgjør Avdeling sør i Psykisk helse- og rusklinikken i Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). De to andre sentrene ligger i Ofoten og i Midt-Troms. Vi er for tiden i en prosess med reetablering av et FACT-team i samarbeid med to av våre kommuner. Stilling som overlege i FACT lyses ut separat og her vil det åpne seg en mulighet for en kombinasjonsstilling. Poliklinikken består også av et tverrfaglig sammensatt personale. Vi har de siste årene utvidet gruppetilbudene våre og er stolte over å ha mange engasjerte og flinke medarbeidere som er med i utviklingen av et godt fagmiljø. Det er aktuelt for stillingen å være med og videreutvikle gruppetilbudene og evt. etablere nye behandlingsgrupper. Poliklinikken har i tillegg til allmenn psykiatriske team, et alderspsykiatrisk team, rusteam, legeteam og nevropsykologisk team. Som overlege/lege på SPHR Sør Troms vil du få muligheten til å være med å utvikle senterets faglige profil i tiden som kommer. Senteret har høyt fokus på faglig utvikling og vi legger til rette for ytterligere kompetanseheving om ønskelig. Fra høsten -22 skal vi i samarbeid med klinikkens Fagutviklingsenhet starte et større forskningsprosjekt i poliklinikken. Harstad er byen i Sør-Troms som er kjent for sitt rike kulturliv, gode restauranter, et sterkt idrettsmiljø og muligheter for friluftsliv. Byen ved Vågsfjorden har også lange tradisjoner for å arrangere havfiskekonkurranser. Harstad har også et aktivt turlag og turistforeningen har flere flotte hytter i området. Kajakkinteresserte vil finne en fantastisk skjærgård og et aktivt padlemiljø. Sykkelmiljøet i Harstad er stort og vokser stadig. Er du glad i å gå på ski så har vi flotte skiløyper og alpinbakke i umiddelbar nærhet til byen. I byen ligger også Universitet i Nord Norge campus Harstad. Besøk gjerne denne nettsiden for mer om Harstad: VisitHarstadDet er gode kommunikasjonsmuligheter både til Tromsø og Midt-Troms med flere daglige hurtigbåtavganger. Det er ca. 40 km å kjøre til Harstad/Narvik flyplass, med flere daglige flyvninger til Oslo, Tromsø, Bodø, Bergen og Trondheim og Ørlandet.  ArbeidsoppgaverUtredning og behandling av polikliniske pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk i tråd med beskrivelser i pakkeforløp Bidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeidSomatiske undersøkelser og medisineringBistå inn i oppfølging av særlig prioriterte grupperOverlege/legeoppgaver på tvers av enheter på senteretGi veiledning til LISVakttjeneste med 8-delt vakt i devavi (desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse/telefon). Egen avlønning og kompenasjonsfriKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som overlege i psykiatri, eventuelt som lege med norsk lisensSøkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelseUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåCand psycholPersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevner/skriftlige framstillingsevnerMedisinskfaglig reflektert/gode fagkunnskaperGode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendigBidra til fagutvikling på senteretEndringsvillig og fleksibelPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagtLanguageNorskVi tilbyrEn utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljøGodt arbeidsmiljø Teamarbeid i tverrfaglig arbeidsmiljøSamarbeid med øvrig fagmiljø internt og eksterntFaglig og personlig utviklingsmuligheterRekrutteringstillegg for spesialister og LIS3Stillingen har et rekrutteringstillegg  for overleger på kr. 102 000 på årsbasis ved tiltredelse. Som stabiliseringstiltak økes tillegget til kr. 204.000 etter 2 år.Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Dette innebærer blant annet studiepermisjon for spesialister etter 5 års tjenestetid i UNNKontaktinformasjonHilde Danielsen, enhetsleder, 41425695, hilde.danielsen@unn.no Unn Karin Dahle, Enhetsleder, 97090003 Audun Eskeland, Seksjonsleder, 99578288, audun.eskeland@unn.noArbeidsstedSykehusstien 8 9406 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4556378818Stillingsprosent: 100%Fast
Frist 30.11.2022
Les mer
Kontaktpersoner