<  
>  

Jobbmuligheter som Prest / teolog

Universitetssykehuset Nord-Norge
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Bransje
Ikke oppgitt
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Jobbmuligheter som Prest / teolog
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Prest / teolog. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Universitetssykehuset Nord-Norge.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser - Prest / teolog
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Universitetssykehuset Nord-Norge
U
Intensivsykepleier Intensivavdelingen
Intensivavdelingen UNN Tromsø søker intensivsykepleiere!Vi søker deg som trives i et hektisk intensivmiljø, som ønsker bredde i kompetanse og som samtidig trenger varierte muligheter på fritiden! Hos oss er vi opptatt av systematikk og faglig utvikling. Dette får du gjennom definert opplæringsplan, teoretisk undervisning, fagdager og simulering i praksis. Vi har stort faglig engasjement og aktive faggrupper.Litt om ossVi er en generell intensivavdeling som overvåker og behandler pasienter med svikt i ett eller flere organer og som har behov for organstøttende behandling. Hovedtyngden av pasientene våre er kirurgiske, men vi har også noen med medisinske problemstillinger. Som intensivsykepleier hos oss vil du få muligheten til å delta i avansert overvåking og behandling av: respirasjonssvikthjerte- og sirkulasjonssviktECMOnevrokirurgithoraxgastroindremedisinske problemstillinger, herunder kontinuerlig hemodialysetraumebarn fra 3 mnd Hos oss vil du få muligheten til å opparbeide deg god og bred kompetanse innen intensivsykepleie. Vi lover deg faglige utfordringer som vil øke forståelsen for kompleksiteten både med og rundt intensivpasienten. Vi er opptatt av å bruke avdelingsintern kunnskap i fagutvikling. Du vil derfor få muligheten til å aktivt delta i opplæring og veiledning av øvrige kollegaer gjennom selvvalgt faggruppe. Alle hos oss jobber til det beste for både pasient og pårørende. Som intensivsykepleier i vår avdeling må du derfor kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må foretrekke å jobbe i et tidvis hektisk miljø. Vi jobber systematisk med arbeidsmiljø og bruker medarbeiderundersøkelser og samtaler aktivt for å ivareta våre ansatte. Her jobber både sykepleiere med og uten videreutdanning. Vi er derfor påpasselig med rett kompetanse til rett pasient. Omsorg for hverandre står sterkt i vårt kollegium og vi tilstreber gjennomgang av situasjoner som har vært krevende.UNN er plassert midt i Tromsø, omgitt av utallige fritidsmuligheter fra by og kultur, til natur og arktisk klima. Her er noe for alle! Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.Arbeidsoppgaverintensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasientertverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupperdelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeidopplæring og veiledning av ansatte og studenterivaretakelse av pårørende og barn som pårørendeKvalifikasjonerintensivsykepleier eller annen relevant videreutdanninggode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsegenskaper gode norskkunnskaper, eventuelt svensk/danskPersonlige egenskaperfaglig engasjement og interesse for å bidra til å utvikle et godt tilbud til intensivpasienteneevne å håndtere flere ulike arbeidsoppgaver og skape en god struktur og flyt i arbeidetserviceorientert og ta selvstendig ansvar for oppgavenenytenkende, fleksibel og løsningsorientertbidra til et godt arbeidsmiljø Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.Vi tilbyr25 000 kr. i økt grunnlønn ved ansettelsemuligheter for natt-turnus med ekstra avlønninget faglig sterkt arbeidsmiljø med dyktige kollegaerindividuelt tilpasset opplæringsperiode, inkl. teoriundervisning, og kompetanseplaner6 fagdager i året i henhold til fastsatt plan i turnus, tverrfaglig simulering planlagt i turnus og mulighet for deltagelse i faggruppefaglig utfordrende arbeid i nye, flotte lokaler med gjennomgående nytt medisinteknisk utstyr i hele avdelingen.tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt fagmiljø i stadig utvikling, og arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhetsamarbeid med psykososialt team dersom ønskeliggode velferdsordninger, eksempelvis bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytter friluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller midnattssol i tillegg til et pulserende lokalmiljø med fyldig og variert kulturtilbudmulighet for leie av boligKontaktinformasjonAstrid Nita Dalum, Seksjonsleder, 99453515 Heidi Sørensen, Seksjonsleder, 95936927ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4612530570Stillingsprosent: 100%Fast, VikariatSøknadsfrist: 31.12.202399453515
Frist 31.12.2023
Les mer
U
Overlege/lege - Døgnenheten, Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, SPHR
Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms (SPHR ST) søker etter overlege med arbeidssted døgnenheten. Dersom du er LIS og nærmer deg fullført spesialitet kan du også søke på denne stillingen. Senteret består av voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP), ambulant akutt- team og døgnenheten. Vi er samlokaliserte, og dette bidrar til et nært samarbeid mellom enhetene. Vi er også en del av lokalsykehuset i Harstad og vi har derfor god tilgang på et stort fagmiljø. SPHR Sør-Troms ett av tre senter som utgjør Avdeling sør i Psykisk helse- og rusklinikken i Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). De to andre sentrene ligger i Ofoten og i Midt-Troms. På døgnenheten har vi 10 sengeplasser. Vi et tverrfaglig sammensatt team bestående av psykologspesialist, psykolog, lege, sykepleier, vernepleier, sosionom og barnevernspedagog. Vi tilbyr en rekke gruppebehandlinger for inneliggende pasienter. Vi har en høy andel av akutte innleggelser, så ingen dager er like. Pasientgruppen vår er voksne fra 18 år med ulike og sammensatte utfordringer og problemstillinger. Poliklinikken består av et tverrfaglig sammensatt personale. Vi har de siste årene utvidet gruppetilbudene våre og er stolte over å ha mange engasjerte og flinke medarbeidere som er med i utviklingen av et godt fagmiljø. Poliklinikken har i tillegg til allmenn psykiatriske team, et alderspsykiatrisk team, rusteam, legeteam og nevropsykologisk team. Som overlege/lege på SPHR Sør-Troms vil du få muligheten til å være med å utvikle senterets faglige profil i tiden som kommer. Senteret har høyt fokus på faglig utvikling og vi legger til rette for ytterligere kompetanseheving om ønskelig. Høsten -22 startet vi i samarbeid med klinikkens fagutviklingsenhet et større forskningsprosjekt i poliklinikken. Harstad er byen i Sør-Troms som er kjent for sitt rike kulturliv med blant annet festspillene i Nord-Norge, gode restauranter, et sterkt idrettsmiljø og gode muligheter for et aktivt friluftsliv. Byen ved Vågsfjorden har også lange tradisjoner for å arrangere havfiskekonkurranser. Harstad har også et aktivt turlag og turistforeningen har flere flotte hytter i området. Kajakkinteresserte vil finne en fantastisk skjærgård og et aktivt padlemiljø. Sykkelmiljøet i Harstad er stort og vokser stadig. Er du glad i å gå på ski så har vi flotte skiløyper og alpinbakke i umiddelbar nærhet til byen. I byen ligger også Universitet i Nord-Norge campus Harstad.Besøk gjerne denne nettsiden for mer informasjon om Harstad: visitharstadDet er gode kommunikasjonsmuligheter både til Tromsø og Midt-Troms med flere daglige hurtigbåtavganger. Det er ca. 40 km å kjøre til Harstad/Narvik flyplass, med flere daglige flyvninger til Oslo, Tromsø, Bodø, Bergen og Trondheim og Ørlandet.  ArbeidsoppgaverUtredning og behandling av  pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk i tråd med beskrivelser i pakkeforløp Bidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeidSomatiske undersøkelser og medisineringOverlege/legeoppgaver på tvers av enheterVakttjeneste med 8 delt vakt i devavi (desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse/telefon). Egen avlønning og kompenasjonsfriKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som overlege i psykiatri, eventuelt som lege med norsk lisensSøkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelseUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåCand psycholPersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevner/skriftlige framstillingsevnerMedisinskfaglig reflektert/gode fagkunnskaperGode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendigBidra til fagutvikling på senteretEndringsvillig og fleksibelPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagtLanguageNorskVi tilbyrEn utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljøGodt arbeidsmiljø Teamarbeid i tverrfaglig arbeidsmiljøSamarbeid med øvrig fagmiljø internt og eksterntFaglig og personlig utviklingsmuligheterRekrutteringstillegg for spesialister og LIS3Stillingen har et rekrutteringstillegg  for overleger på kr. 102 000 på årsbasis ved tiltredelse. Som stabiliseringstiltak økes tillegget til kr. 204 000 etter 2 år.Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Dette innebærer blant annet studiepermisjon for spesialister etter 5 års tjenestetid i UNNKontaktinformasjonUnn Karin Dahle, Enhetsleder, 77015912, unn.karin.dahle@unn.no Jorunn Lillianne Lorentsen, Konstituert seksjonsleder, 93855280, Jorunn.Lorentsen@unn.noArbeidsstedSykehusstien 8 9406 HarstadNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4640758809 Stillingsprosent: 100% Fast Epost: unn.karin.dahle@unn.no77015912
Frist 01.12.2023
Les mer
U
Sykepleiere - Medisinsk avdeling Harstad
Medisinsk avdeling UNN Harstad har ledige faste stillinger og årsvikariater for sykepleiere som ønsker å jobbe på sengepost. Vikariatene er med mulighet for forlengelse og fast ansettelse. Tredelt turnus med helgejobbing.Medisinsk avdeling Harstad er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har 32 senger fordelt på to sengeposter, samt 3 senger i egen lindrende enhet. Sengepostene er hovedsakelig organisert innenfor følgende fagområder; lunge, nyre/diabetes, slag/geriatri, hematologi, hjerte og gastro.Vi søker deg som liker utfordringer, tåler en hektisk arbeidshverdag og som har lyst til å bli en drivende god sykepleier. Hos oss vil du få muligheten til å ta del i pasientbehandlingen gjennom mikroteammodellen der vi jobber tverrfaglig til det beste for våre pasienter. Vi jobber kontinuerlig med faglig oppdatering gjennom faste simuleringsdager i turnus, teamgruppemøter med undervisning og fagdager. Sykepleiere hos oss som ønsker videre utvikling har muligheten til å søke seg til spesialenheter som dialysen, dagenheten for kreftbehandling, enhet for lindrende behandling, infusjonsenheten eller poliklinikken. Avdelingen har som mål at vi alltid har en sykepleier i et videreutdanningsløp som for eksempel geriatri, lunge, kreft eller diabetes.Søknader vurderes fortløpende.Arbeidsoppgavergi god pleie og omsorg til våre pasienterivareta avdelingens utøvelse av pasientsikkerhettverrfaglig samarbeid med pasienten i fokusbidra i avdelingens kvalitetsforbedringsarbeid veilede studenterKvalifikasjonerautorisasjon som sykepleiermå beherske norsk skriftlig og muntligUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperDu tar ansvar for kvalitet i sykepleien til våre pasienter.Du setter pris på faglige utfordringer, og vil bidra positivt til faglig vekst og utvikling i miljøet.Du har et bevisst forhold til kommunikasjon, samhandling og arbeidsmiljø.Du har også gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibel.Du trives med å jobbe i et tverrfaglig team.Du har evne til å jobbe selvstendig, og er løsningsorientert.Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrutfordrende arbeidsoppgaver i et miljø med stort engasjement og arbeidsglede faglig stimulerende miljø med tverrfaglig simuleringstrening og fagdager i turnusintroduksjonsprogram/opplæringoppfølging i prøvetidenlønn i henhold til gjeldende overenskomsterVåre ansatte deltar i avdelingens kvalitetsarbeid.KontaktinformasjonJanne-Line Bådsvik, Seksjonsleder, 41204195 Malin Cathrin Nordal, Enhetsleder, 91999617 Tone Sollie, Enhetsleder, 77015512, tone.sollie@unn.noArbeidsstedSt. Olavsgate 70 9480 HarstadNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4685338619 Stillingsprosent: 80% Fast Søknadsfrist: 24.09.202341204195
Frist 24.09.2023
Les mer
U
Hjelpepleier/helsefagarbeider ved Gynekologisk, urologisk, endokrin- og plastikkirurgisk sengepost
Vil du utvikle deg som helsefagarbeider/hjelpepleier i et spennende og inkluderende arbeidsmiljø?Hos oss får du muligheten til akkurat det!Gynekologisk, urologisk, endokrin- og plastikkirurgisk sengepost søker hjelpepleier/helsefagarbeider i fast stilling.Sengeposten er en del av Kirurgi- kreft og kvinnehelse klinikken og har 28 normerte senger. Vi har den daglige oppfølging/behandling samt pre- og postoperativ sykepleie for pasienter innenfor gynekologi, urologi, bryst- endokrin og plastikkirurgisk fagfelt. Hos oss får du muligheten til å opparbeide deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen alle våre fagfelt, samtidig som det gis mulighet til å fordype seg innen et av fagområdene. Vi søker etter deg som kan bidra i vårt gode inkluderende arbeidsmiljø, og som har høyt engasjement og interesse for våre fagområder.Du må like å jobbe i en sengepost med høyt arbeidstempo og flere ulike faglige problemstillinger. Hos oss får du jobbe innenfor spennende fagfelt i utvikling. Det gis strukturert opplæring og oppfølging av nærmeste leder under ansettelsesforholdet. Vi tilbyr eget kompetanseprogram for hjelpepleiere/helsefagarbeidere.Arbeid i 3-delt turnus, med hver tredje helg som hovedregel.Vil du lese mer om arbeidsmiljøet hos oss, følg lenken; KVAM-prisenVed interne opprykk til fast stilling kan vikariater av ulik varighet bli ledig.ArbeidsoppgaverPreoperativ sykepleieklargjøring av pasienter inn til operasjoninformasjon og veiledning til pasient og deres pårørendePostoperativ sykepleieoppfølging og monitorering av NEWS-scoreoppfølging av ernæring - veiledning av pasientenmobilisering av pasiententett observasjon av vitale parameter som blodtrykk, puls, respirasjon og temperatur (NEWSDokumentasjon i elektronisk pasientjournal DIPS Arena og MetaVisionJobbe tverrfaglig og tett sammen med ulike teamKvalifikasjonerVi søker hjelpepleier/helsefagarbeider som er interessert i faglige utfordringer og som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerDen som søker må kunne jobbe både selvstendig og i teamEvne til å bidra til et godt arbeidsmiljøErfaring fra sykehus er ønskelig, men ikke nødvendig da opplæring vil bli gitt.Det er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaper, da innhenting av informasjon og dokumentasjon foregår elektronisk. Opplæring i de aktuelle programmene vil bli gitt.Søkere med kjennskap til fagområdene vil bli foretrukketFor stillingene kreves det dokumentert autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleierBeherske nordisk språk, både muntlig og skriftligUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperVi søker hjelpepleier/helsefagarbeider som er interessert i faglige utfordringer og har gode samarbeidsevner.Du må like travle dager, kunne jobbe godt selvstendig så vel som i team, samt ha gode kommunikasjonsevner.Personlig egnethet vil bli vektlagt.LanguageNorskVi tilbyrIndividuell strukturert opplæring av nyansatte, fast opplegg for internundervisning og høyt fokus på faglig utviklingGodt arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaverfrivillig deltidsstilling om ønskeligstor faglig og personlig utviklingpensjonsordninger i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikringlønn i henhold til gjeldende overenskomsterbedriftshelsetjeneste og gode velferdsordningeren arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) med stort fokus på tilstedeværende ledelse og tett oppfølging av hver enkelt ansattvi kan være være behjelpelig med å finne bolig via UNN Oppstart etter individuell avtaleKontaktinformasjonAngela Hennig, Enhetsleder, 77628248 May Tove Ludvigsen, Enhetsleder, 77628095ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4700007938 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 30.09.202377628248
Frist 30.09.2023
Les mer
U
Sykepleier - Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling
Vil du være med å utvikle fremtidens helsevesen?Da bør du søke jobb hos oss på Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling. Vi trenger din kunnskap og ditt engasjement!Avdelingen søker gode kandidater til fagområdet nevrologi.Her vil du få muligheten til å jobbe med pasientgrupper som legges inn med akutte problemstillinger, for eksempel:kramperhodepinesmerterforvirringI tillegg vil du få jobbe med pasientgrupper som følges opp på grunn av kroniske sykdommer, som for eksempel:ParkinsonALSMSEpilepsiAvdelingen vår er en utmerket plass for å få en bred kompetanse, samtidig som en får anledning til å «spesialisere» seg innen et felt. Hos oss kommer sykepleierne på jobb med en faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jobben, og har alltid pasienten i fokus. Vi ser etter deg som ønsker å utvikle deg som sykepleier i et hektisk og pulserende fagmiljø. Hvis du i tillegg kan bidra med engasjement og stå-på-vilje til det beste for pasienten og det tverrfaglige samarbeidet kan dette være en god løsning for deg.For ansatte som satser på faget er det gode muligheter for videreutdanning.Kjennetegn for avdelingenVi er engasjert og fleksible med kort beslutningslinje, og gjennom trygghet, pålitelighet og glimt i øyet skaper vi gode muligheter for faglig utvikling.På vår arbeidsplass blir du sett og verdsatt. Hos oss får du kollegaer som vil at du skal trives.Hos oss får du en jobb du kan utvikle deg i.Hverdagen består av utfordringer med store variasjoner, og sykepleierne hos oss er løsningsorientert og tåler uforutsigbarhet.Arbeidsoppgaverhelhetlige pasientforløp mottak av ø- hjelpspasienter og elektive pasienter jobbe tverrfaglig med andre faggrupper triagering av pasienter gjennom observasjon og systematisk scoring (TILT/NEWS)  bruk av medisinteknisk utstyr relatert til avdelingen   medikamentadministrasjon/ infusjonsbehandlingerpraksisveileder for sykepleierstudenterprosedyrekrevende arbeidmedansvar for et godt og inkluderende arbeidsmiljøpåberegne opplæring og jobbing på tvers av fagene i sengeposten.Kvalifikasjoneroffentlig godkjent sykepleiererfaring innen nevrologi, hud og revmatologi er ønskelig, men ikke påkrevdgjerne erfaring fra spesialisthelsetjenestenUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskapermotivert, strukturert og engasjerte sykepleiere med interesse for fagene nevro-, hud- og revmatologigode kommunikasjon- og samarbeidsevner på tvers av fagområderfleksibel og positivløsningsorientertansvarsbevisstevne til selvstendig arbeidengasjement for pasient og pårørendePersonlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerMentorordning for nye sykepleiereVi har gode rutiner for opplæring, kompetansebygging og fagutviklingVi er en enhet i stadig utvikling, med engasjerte og faglig dyktige kollegaerVi har et inkluderende og faglig godt arbeidsmiljø. Her får du gode kollegaer og nye venner Trygghet som nyansatt. Du har alltid sykepleie- og medisinskfaglig kompetanse tilgjengelig  En spennende arbeidshverdag i 3-delt turnus og hink. Vi har kalenderplan (ønsketurnus)  Fokus på fag og kompetanseutviklingVi har diagnosespesifikke faggrupper som vi ønsker din deltakelse iUniversitetssykehuset Nord-Norge er en IA- bedrift Mulighet for redusert stillingMulighet for stor andel nattKontaktinformasjonOla Iversen, Seksjonsleder, 776 69381 Tarjei Robertsen, Enhetsleder, 776 69088ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9038 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4700027813 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 23.09.2023776 69381
Frist 23.09.2023
Les mer
U
Sykepleiere til vikariat - Gynekologisk, urologisk, endokrin og plastikkirurgisk sengepost
Ønsker du å utvikle deg som sykepleier i et spennende og inkluderende arbeidsmiljø, samtidig som du får mulighet til å oppleve flotte naturopplevelser og høye fjell?Hos oss får du muligheten til akkurat det!Gynekologisk, urologisk, endokrinologisk og plastikkirurgisk sengepost søker sykepleiere til fast stilling og vikariater. Sengeposten er en del av Kirurgi- kreft og kvinnehelse klinikken og har 28 normerte senger. Vi har den daglige oppfølging/behandling samt pre- og postoperativ sykepleie for pasienter innenfor gynekologi, urologi, bryst- endokrin og plastikkirurgisk fagfelt. Hos oss får du muligheten til å opparbeide deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen alle våre fagfelt, samtidig som det gis mulighet til å fordype seg innen et av fagområdene. Vi søker etter sykepleiere som kan bidra i vårt gode inkluderende arbeidsmiljø, og som har høyt engasjement og interesse for våre fagområder. Du må liker å jobbe i en sengepost med høyt arbeidstempo og flere ulike faglige problemstillinger. Hos oss får du jobbe innenfor spennende fagfelt i utvikling. Det gis strukturert opplæring og oppfølging av nærmeste leder under ansettelsesforholdet.Arbeid i 3-delt turnus, med hver tredje helg som hovedregel.Vil du lese mer om arbeidsmiljøet hos oss, følg lenken; KVAM-prisenVed interne opprykk til fast stilling kan vikariater av ulik varighet bli ledig. ArbeidsoppgaverPreoperativ sykepleieklargjøring av pasienter inn til operasjon med blærekateter, perifer venekanyle, antibiotika, tromboseprofylakse m.m.informasjon og veiledning til pasient og deres pårørendePostoperativ sykepleieoppfølging og monitorering av NEWS-scoreernæring - total parenteral ernæring, per oral næring og veiledning av pasientendrensbehandling m.m.mobilisering av pasienteninfusjonsbehandling - antibiotika, væskebehandling og medikamentersmertebehandling - epidural, smertepumper, intravenøs/intramuskulær/subkutane injeksjoner samt per-orale smertebehandlingersårstell - operasjonssnitt, laparotomi eller laparoskopi, og VAC-behandling av store og kompliserte sårhåndtering av sentralvenøse kateter - CVK, hickman, veneport, piccline og midlineAkuttmedisinsk behandling av pasienter med sepsis og infeksjonantibiotikabehandlingintravenøs væsketilførsel og medikamentell behandlingtett observasjon av vitale parameter som blodtrykk, puls, respirasjon og temperatur (NEWS)Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal DIPS ArenaMedikamenthåndtering og registrering i elektronisk medikamentkurve MetavisionJobbe tverrfaglig og tett sammen med ulike teamfysioterapilegerdiabetessykepleierklinisk ernæringsfysiologpasientsentrert helseteamintensivavdeling, oppvåkningsavdeling og anestesiSamhandling med kommuner gjennom blant annet PLO og møtevirksomhetSamhandling med lokalsykehusene i hele Nord-NorgeSykepleie til pasienter til utredning Studentveiledning. Som sykepleier vil du etter hvert bidra med din kompetanse og veiledning til studenter. KvalifikasjonerGode samarbeidsevner, evne til å jobbe i team og selvstendigEvne til å bidra til et godt arbeidsmiljøErfaring fra sykehus er ønskelig, men ikke nødvendig da opplæring vil bli gitt.Det er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaper, da innhenting av informasjon og dokumentasjon foregår elektronisk. Opplæring i de aktuelle programmene vil bli gitt.Søkere med kjennskap til fagområdene vil bli foretrukket.For stillingene kreves det dokumentert autorisasjon som sykepleier.Beherske nordisk språk, både muntlig og skriftligUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperVi søker sykepleiere som er interessert i faglige utfordringer og har gode samarbeidsevner.Du må like travle dager, kunne jobbe godt selvstendig så vel som i team, samt ha gode kommunikasjonsevner.Personlig egnethet vil bli vektlagt.LanguageNorskVi tilbyrindividuell strukturert opplæring av nyansatte, fast opplegg for internundervisning og høyt fokus på faglig utviklinggodt arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver frivillig deltidsstilling om ønskeligmulighet for relevant  videreutdanning stor faglig og personlig utviklingpensjonsordninger i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikringlønn i henhold til gjeldende overenskomsterbedriftshelsetjeneste og gode velferdsordningeren arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) med stort fokus på tilstedeværende ledelse og tett oppfølging av hver enkelt ansattVi kan være være behjelpelig med å finne bolig via UNN.Oppstart kan være etter individuell avtale.KontaktinformasjonMay Tove Ludvigsen, Enhetsleder, 77628095 Angela Hennig, Enhetsleder, 77628248ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4699063012 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 30.09.202377628095
Frist 30.09.2023
Les mer
U
 Seksjonsleder                   Ambulansetjenesten 
Ambulanseavdelingen har ansvar for bil og båtambulansetjenesten i UNN HF sitt sykehusområde. Avdelingen er en del av Akuttmedisinsk klinikk som også har ansvar for AMK-sentralen, luftambulanse, akuttmottak, samt Longyearbyen sykehus.Ambulanseseksjon 2 omfatter ambulansetjenesten i Balsfjord, Storfjord og Lyngen og er en av 8 seksjoner i avdelingen. Seksjonen har 45 medarbeidere og bemanner 6 ambulanser på døgnberedskap. Seksjonen utdanner også lærlinger og har praksisplasser for studenter. Seksjonsleder leder et team med medarbeidere der arbeidsoppgaver fordeles. Kontorsted vil være Nordkjosbotn.2 nyere referanser må oppgis.Oppstart etter avtale.ArbeidsoppgaverHelhetlig ansvar for drift, personal, HMS , budsjett og kvalitet i egen seksjonPlanlegging og gjennomføring av de mål, tiltak og endringer som til enhver tid foreliggerSkape gode relasjoner til interne og eksterne samarbeidspartnereUtarbeide års- og driftsplan for egen seksjon basert på avdelingens årsplanAktivt medlem av avdelingens lederteamReisevirksomhet må påregnesKvalifikasjonerRelevant ledererfaring, fortrinnsvis med personalansvarØnskelig med relevant utdanning, gjerne innenfor administrasjon, ledelse og kommunal/offentlig forvaltningGenerelle/gode IKT-kunnskaperGode norskkunnskaper både muntlig og skriftligFørerkort klasse BFortrinnsvis relevant helsefaglig autorisasjonErfaring kan erstatte formell bakgrunnPersonlige egenskaperEr tydelig, setter mål og følger opp at resultater skapesEr omgjengelig og serviceinnstilt, med gode evner til samarbeid og relasjonsbyggingKunne lede kompetente medarbeidere slik de får og tar ansvarGod rolleforståelse , lojalitet til formelle beslutningsprosesser Evne til å arbeide selvstendig og i teamVi tilbyrSpennende lederutfordringer i en desentralisert organisert ambulansetjeneste med utfordrende logistikk, klima og høye faglige kravEn hektisk arbeidshverdag sammen med engasjerte medarbeidereDeltagelse i UNN sitt lederutviklingsprogramLønn etter avtaleKontaktinformasjonPer Øivind Sørgård, Avdelingsleder, 77628113ArbeidsstedSjøvollan 4 9040 NordkjosbotnNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4700498315 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 24.09.202377628113
Frist 24.09.2023
Les mer
U
Lege i spesialisering i rus og avhengighetsmedisin, Russeksjon Tromsø
Rusavdelingen har to ledige stillinger for lege i spesialisering i rus og avhengighetsmedisin ved Russeksjon Tromsø, fast stilling og ett års vikariat. Leger som venter på turnus vil også bli vurdert til midlertidig ansettelse.Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Innenfor rusbehandling omfatter virksomheten p.t. ruspoliklinikk og 5 døgnbaserte virksomheter. Klinikken har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet av god kvalitet. Utdanningen inneholder derfor tydelige forventninger om deltakelse i klinisk arbeid, undervisning og utviklingsarbeid. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i rus og avhengighetsmedisin. Se også utdanningsplan for spesialiteten ved UNN.Rusavdelingen består av 2 seksjoner:Russeksjon Narvik (bestående av Avrusningsenhet og Døgnenhet)Russeksjon Tromsø (bestående av Ruspoliklinikken, Avrusing, Rusbehandling Restart og Rusbehandling ung)  Som universitetsklinikk kan vi tilby:stimulerende arbeidsmiljø med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskninginteressante, utfordrende og varierte arbeidsoppgavermulighet for forskning tilrettelegging for videre- og etterutdanningerTromsø er Nord-Norges hovedstad og porten til Ishavet. Byen med snart 80.000 innbyggere er også kjent som Nordens Paris. Her kan du leve en hektisk hverdag med opplevelser for enhver smak, eller finne roen i koselige omgivelser. Gode grunner til å velge Tromsø:vakker og vill natur ved inngangen til Arktis med uendelige aktivitetsmuligheter, midnattssol og nordlyshimmel - Visit Tromsø; https://www.visittromso.no/Fjellheisen, Ishavskatedralen, museer og akvarier - Polaria, Polarmuseetet pulserende kafé- og utelivfilm- og musikkfestivaler - TIFF, Buktafestivalen, Nordlysfestivalen, Rakettnattgode flyforbindelser innenlands og direkteruter til eksempelvis Stockholm, København, Frankfurt og Londonskiløyper og sykkelstier - du kan benytte ski eller sykkel til/fra arbeidsstedalpinanlegg og badeland for små og storetoppidrett, breddeidrett og mosjonsidrett - Tromsø GolfklubbUiT, Norges arktiske universitet med mange utdanningsmuligheter  Arbeidsoppgaverpasientrettet arbeid på sengepost og/eller poliklinikkvaktordning inngårbidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenKvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS del 1.Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne.Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid.UtdanningsretningMedisinPersonlige egenskaperDu har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag..Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne.Du arbeider strukturert og målrettet.Din personlige egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrstimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning en solid utdanning med tydelige krav og forventninger veileder under spesialistutdanningen faglig og personlig utvikling nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikkerå tilstrebe for å tilrettelegge for forskningFor fast stilling gjelder følgende:Arbeidssted fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNNArbeidssted fase 2 - Ved fullført spesialisering vil fast tilsetting bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø.Se også utdanningsplaner i UNN.KontaktinformasjonHanne Nergård, Seksjonsleder, 77 75 49 77/ 41 23 91 74, Hanne.Nergard@unn.noArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9016 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4701853076 Stillingsprosent: 100% Vikariat, Fast Søknadsfrist: 24.09.2023 Epost: Hanne.Nergard@unn.no77 75 49 77/ 41 23 91 74
Frist 24.09.2023
Les mer
U
Sykepleiere - Nevrokirurgi/ØNH
Vi søker dyktige og engasjerte sykepleiere til 4 faste stillinger i vår sengepost.Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til én sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske overvåkingssenger. Det er en avdeling med svært godt arbeidsmiljø der du vil tilegne deg bred kirurgisk erfaring og kompetanse. Du vil også få mulighet til å fordype deg i enten faget nevrokirurgi eller ØNH.ArbeidsoppgaverØNH: ØNH behandler pasienter med sykdom eller skade i ØNH-området. Arbeidet består av pre- og postoperativ sykepleie. Vi behandler i tillegg pasienter med kreft i ØNH-området i form av kirurgi, strålebehandling og cellegift. En del pasienter er traceostemert. ØNH har i tillegg en tilhørende dagenhet der sykepleiere fra sengeposten rullerer.Øye: Netthinneløsning, grønn og grå stær, øyeskader, tåreveisstenose, infeksjonsbehandling. Øyepasienter i avdelingen ivaretas hovedsakelig av helsefagarbeidere på dagtid.Nevrokirurgi: Prolaps i rygg/nakke, hjernesvulster, hodeskader, rygg- og nakkeskader, hjerneblødninger. Avdelingen har egen overvåkingsstue med 4 sengeplasser for nevropasienter som overvåkes på scop. Vi har pasienter med eksterne ventrikkeldren og ICP måling, arteriekran, optiflow, og trach for å nevne noe. Man får først opplæring på elektiv nakke/ryggkirurgi og deretter 3 ukers opplæring på overvåkingen. Vi rekrutterer mange sykepleiere til videreutdanning i både anestesi, intensiv og operasjon.KvalifikasjonerSøkere med erfaring fra fagfeltene vil bli foretrukket, men det er ikke et krav. Søkere må beherske norsk, svensk eller dansk.UtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperVi ønsker sykepleiere som er engasjerte, fleksible og som har gode samarbeidsevner.Personlig egnethet vektlegges.Vi tilbyrSpennende fagfeltTilegnelse av bred kompetanse eller fordypning i et fagfeltMulighet for videreutdanning i kreftsykepleieMulighet for videreutdanning i klinisk nevrosykepleieTrivelig og engasjert arbeidsmiljø Alle stillinger er 100% eller lavere i 3-delt turnus eller nattstilling med arbeid hver tredje helgFaggrupperUkentlig internundervisningKontaktinformasjonKari Johanne Larsen, Seksjonsleder, 40607305 Espen Tverelv, Enhetsleder, 95993379ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4702047421 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 01.10.202340607305
Frist 01.10.2023
Les mer
U
Sykepleier/vernepleier - Akuttpost Nord, Psykiatrisk avdeling
Ønsker du en spennende og utfordrende jobb der ingen dager er like? Vil du jobbe med psykiatriske pasienter i den mest akutte fase?Ved Akuttpost Nord har vi ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier. Hos oss er vi i kontinuerlig utvikling og endring for å møte kravene som stilles til oss. Du vil jobbe i et sterkt fagmiljø sammen med dedikerte kolleger med fokus på pasienten. Dette er stillinger hvor du som medarbeider vil tilegne deg god kunnskap og kompetanse, og du må være forberedt på en bratt læringskurve i trygge rammer under høyt arbeidstempo.Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i klinikken. Psykiatrisk avdeling består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatrisk seksjon og Akuttpsykiatrisk seksjon. Akuttpsykiatrisk seksjon består av: Akuttpost Nord med 13 døgnplasser  Akuttpost Sør med 9 døgnplasser Akuttpost Tromsø med 12 døgnplasser Psykose- og rusenheten med 11 døgnplasserSeksjonen har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak, og for store deler av klinikkens tilbud til personer som er i behov av behandling under tvunget psykisk helsevern.Akuttpost Nord har 13 sengeplasser og ivaretar øyeblikkelig-hjelp-funksjon for opptaksområdet som primært består av Finnmark fylke og kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Lyngen, Storfjord og Balsfjord. Vi søker deg som har engasjement for fagfeltet, er positiv, nysgjerrig, lærevillig og arbeidsom. Personlig egnethet og erfaring vil bli særskilt vurdert.Tiltredelse etter avtale. Arbeidstiden er til enhver tid ifølge gjeldende arbeidsplan. For tiden er den ene stillingen plassert hovedsakelig på natt, og den andre på dag/aften.ArbeidsoppgaverSykepleiefaglig oppfølging av inneliggende pasienter Tverrfaglig teamarbeid og koordinering av pasientforløpBidra i kartlegging, utredning, planlegging og gjennomføring av behandlingSamhandling og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnereDokumentasjon av de oppgaver som følger av arbeidetTilrettelegge for pasient/bruker- og pårørendemedvirkningMedikamentadministreringVeiledning og opplæring av studenter og nyansatteKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleierØnskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid, relasjons-/nettverksarbeid, SEPREP tverrfaglig utdanningsprogram, eller andre relevante videreutdanningerGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneØnskelig med erfaring fra arbeid med mennesker med alvorlige psykiske lidelserGrunnet personalgruppens sammensetning er menn oppfordret til å søkePersonlige egenskaperEngasjement og fleksibilitetAnsvarsbevisstEvne til å holde ro i stressende situasjoner, være tålmodig, lyttende og undersøkendeGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerPositiv bidragsyter til fag- og arbeidsmiljø Nysgjerrig og kunnskapssøkende innenfor fag- og egenutviklingPersonlig egnethet vektlegges høyt.Vi tilbyrStort faglig utviklingspotensial, mulighet for videreutdanning og kurs relevant for arbeidetFaglige utfordringer med varierte, spennende og tidvis krevende arbeidsoppgaverEt positivt arbeidsmiljø og personalgruppe med stort pågangsmot og engasjementArbeidstid i henhold til enhver tids gjeldende arbeidsplanLønnsplassering etter gjeldende overenskomster, med særtillegg kr. 20 000,-/år for arbeid i akuttpost (v/100% stilling)KontaktinformasjonSiv Hege Fagerheim, Seksjonsleder, Siv.Hege.Fagerheim@unn.no Stian Pheiff, Enhetsleder, 77627560, stian.pheiff@unn.noArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9016 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4704314174 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 08.10.2023 Epost: Siv.Hege.Fagerheim@unn.no
Frist 08.10.2023
Les mer
U
Rådgiver med controllerfunksjon ved Stabsenheten, Psykisk helse- og rusklinikken
Søker du etter nye og spennende arbeidsutfordringer i UNN? Kanskje er dette stillingen for deg? Vi søker etter medarbeider med engasjement og kapasitet til allsidige og utfordrende oppgaver.Vi søker etter rådgiver med controllerfunksjon ved Stabsenheten, Psykisk helse- og rusklinikken. Fast 100 % stilling. Arbeidssted: Tromsø Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNN sitt samlede tilbud innenfor psykisk helsevern for voksne (PHV) og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Klinikken dekker sykehusfunksjon innenfor psykisk helsevern for voksne for Ofoten, Troms og Finnmark, regional sykehusfunksjon innenfor TSB for Helse Nord RHF, samt lokalsykehusfunksjoner for Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms, Tromsø og omegn samt Nord-Troms. Klinikken ivaretar også regionale funksjoner med hensyn til sikkerhetspsykiatri, Medikamentfritt behandlingstilbud, OCD-team for voksne og regionale kompetansesenterfunksjoner.Klinikkens virksomhet er organisert gjennom 5 avdelinger:Avdeling sør (bestående av seksjonene SPHR Ofoten, SPHR Sør-Troms og SPHR Midt-Troms)Avdeling nord (bestående av seksjonene SPHR Tromsø døgn, SPHR Tromsø poliklinikk, SPHR Tromsø Medikamentfritt behandlingstilbud og SPHR Nord-Troms)Psykiatrisk avdeling (bestående av Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatrisk seksjon og Akuttpsykiatrisk seksjon)Rusavdelingen (bestående av Russeksjon Narvik og Russeksjon Tromsø)Fagutvikling, forskning og utdanning (bestående av Fagutviklingsenheten, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-Nord, VIVAT (nasjonalt opplæringsprogram selvmordsforebygging), Kompetansesenter rus Nord-Norge (KoRus-Nord), Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri samt Frivillighet og tvang (nasjonalt nettverk for forskning om kunnskapsutvikling på bruk av tvang i psykisk helsevern)Stabsenheten gir lederstøtte til virksomheten på klinikk- og avdelingsnivå. Ansatte har varierte og utfordrende arbeidsoppgaver både overfor klinikk og avdelinger. Enheten er organisert i linje til klinikksjef og er lokalisert i Tromsø. Enheten består av 5 medarbeidere. Nærmeste leder for rådgiver vil være leder for Stabsenheten. ArbeidsoppgaverI controllerfunksjonen vil følgende arbeidsoppgaver være sentrale: frembringelse, analyse, rapportering og oppfølging av virksomhetsdata samt formidling av disse i virksomhetenutvikling av klinikkens systemer for virksomhetsdata slik at disse til enhver tid fremstår som gode verktøy for utvikling og ledelsebidra til at virksomhetsdata nyttes aktivt til å identifisere utviklings- og forbedringsområder som sikrer god måloppnåelse og god ressursbrukSaksbehandlings-, utrednings- og utviklingsoppgaverPådriver i klinikkens prosesser og delta i/lede prosjektorganisert arbeidLederstøtte til klinisk avdeling Ved behov kan andre oppgaver bli tillagt stillingenKvalifikasjonerUtdanning: bachelor eller mastergrad, fortrinnsvis innenfor helsefag. Annen relevant utdanning vil også være av interesseErfaring fra arbeid innenfor spesialisthelsetjenesten, helst innenfor psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandlingInngående kjennskap til DIPS Arena som journalsystem og datauttrekk fra detteErfaring fra saksbehandling, utrednings- og utviklingsarbeid samt prosjektarbeidErfaring fra endrings- og forbedringsprosesserGode IKT-kunnskaper og gjerne kjennskap til sykehusets datasystemerGod skriftlig og muntlig framstillingsevnePersonlige egenskaperVi søker en lagspiller somhar høy arbeidskapasitet er analytisk og arbeider planmessig og strukturert er initiativrik med høy gjennomføringsevneer kreativ og fleksibelhåndterer tidvis høyt arbeidspress har gode samarbeidsevner og godt humørhar evne til å arbeide selvstendig, men som også liker å jobbe i teamPersonlig egnethet med vekt på evne til samarbeid, selvstendig og systematisk arbeid vil bli vektlagt.Vi tilbyrutfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver innenfor to fagområder i utviklinggode muligheter for faglig utviklingmulighet for å påvirke utvikling av egen stilling godt arbeidsmiljø med utadvendte og hyggelige kollegaertilsetting i tråd med gjeldende overenskomstergod pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikringKontaktinformasjonCarl-Erik Westgren, Leder Stabsenheten, 77627597 / 91169904 ArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9016 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4702362150 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 01.10.202377627597 / 91169904
Frist 01.10.2023
Les mer
U
Legemiddelproduksjon PET-senteret
PET-senteret ved UNN HF lyser ut en fast heltidsstilling til arbeidet med produksjon- og kvalitetskontroll av PET-radiofarmaka. Det søkes etter noen med relevant utdanning på universitetsnivå, men relevant erfaring og engasjement for jobben kan kompensere for manglende formell utdanning. PET-senteret er en avdeling i Diagnostisk klinikk med nærmere 50 ansatte. PET-senteret har egenproduksjon av radiofarmaka til bruk i PET-undersøkelser hos pasienter med ulike sykdommer. I tillegg til PET-radiofarmaka til pasientundersøkelser produseres det radiofarmaka også til forskning under andre retningslinjer og betingelser. PET-senteret ble åpnet i 2018 og har romslige lokaler med moderne utstyr. ArbeidsoppgaverRutineproduksjon og kvalitetskontroll av radiofarmakaBidra i arbeidet med implementering og validering av nye radiofarmaka til klinisk bruk Bidra i drift av laboratorier og kontroller av utstyr til radiofarmakaproduksjon Bidra med dokumentrevisjon og risikovurderinger Bidra med kvalitetssystem Det må påberegnes turnusarbeid med tidlig oppstart (ca 04.00)For kvalifisert søker kan rollen som kvalifisert personell (QP) være en aktuell arbeidsoppgaveKvalifikasjonerHøyere utdanning innen farmasi, kjemi, radiografi, laboratoriefag (bioingeniør) eller tilsvarende utdanningerRelevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanningDet er spesielt ønskelig med erfaring i GMP og/eller legemiddelproduksjonSøker må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftligPersonlige egenskaperEvne til å planlegge og utføre arbeidsoppgaver selvstendig Gode samarbeidsevner innenfor og på tvers av fagdisiplinerBidra til et godt faglig og sosialt miljø Vi tilbyrBli del i drift av Nord-Norges eneste radiofarmkaproduksjon for PET-diagnostikk Arbeidsoppgaver med nytt og moderne utstyr til radiofarmakaproduksjonTrivelige lokaler i nytt senter åpnet i 2018 Gode muligheter for kurs og videreutdanning Et tverrfaglig og hyggelig arbeidsmiljø KontaktinformasjonMarte Igeland Kalstad, Seksjonsleder, 41527386 Rune Sundset, Avdelingsleder, 97141456, rune.sundset@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 82 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4699153671 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 24.09.202341527386
Frist 24.09.2023
Les mer
U
Saksbehandler (vikar) - Pasientreiser
Vil du delta i utviklingen av et spennende fagområde for Pasientreiser ved UNN?Da kan denne stillingen være noe for deg. Pasientreiser planlegger og bestiller årlig omlag 200 000 rekvisisjonsbaserte reiser til og fra behandling og har finansieringsansvaret for samtlige pasientreiser for befolkningen i de 30 kommunene i UNNs opptaksområde. Pasientreiser jobber i det daglige etter Lean-metodikk med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser i alle ledd.Vi har ledig vikariat ut 2024 ved callcenteret og kjørekontoret til Pasientreiser i Tromsø.ArbeidsoppgaverTelefonservice, herunderbistå pasienter i planlegging og koordinering av reise til/fra behandlerinformasjon og veiledning til pasienter og pårørende utstede reiserekvisisjonerOppfølging at rekvisisjoner er ihht pasientreiseforskriftenbooking av flyreiser for pasienterkommunikasjon med transportører og behandlereSamkjøring av transport.Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.KvalifikasjonerGode allmenne datakunnskaper og erfaring i bruk av IKT-verktøy God kunnskap om regional og lokal geografi, kommunikasjonsmuligheter osv. Erfaring innen reiserådgivning, pasientreiser, drosje/persontransport, telefonservice, administrativ saksbehandling eller annen relevant bakgrunnUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerGod formuleringsevne og evne til å formidle enkle og vanskelige budskap på en god og tydelig måteKunde- og serviceorientert Høy evne til selvstendig arbeid, men også samarbeid i teamGod evne til å tilegne seg ny informasjon og gjeldende regelverk og omfattende rutinerEvne til å jobbe raskt og effektivtGode norskkunnskaper, både muntlig og skriftligDet legges stor vekt på personlig egnethet. Personlig egnethet kan kompensere for manglende erfaring og utdanningLanguageNorskVi tilbyrgod opplæring i regelverk, rutiner og IKT-verktøy aktivt og engasjerende arbeidsmiljø lønn i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonFrode Hvalryg, Avdelingsleder, 91591915, frode.hvalryg@unn.noArbeidsstedStakkevollvegen 55 9010 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4702989289 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.11.2023 Sluttdato: 31.12.2024 Søknadsfrist: 22.09.2023 Epost: frode.hvalryg@unn.no91591915
Frist 22.09.2023
Les mer
U
Sykepleier/vernepleier - SPHRO, Døgnenhet Narvik
Døgnenheten har ledig 100 % fast stilling, og søker etter sykepleier/vernepleier som ønsker utvikling i fagfeltet psykiatri, er engasjert og brenner for miljøterapi. Vår enhet har 9 sengeplasser, og 28 ansatte med bred erfaring og tverrfaglighet. Vi jobber for å gi pasienter et trygt og forsvarlig behandlingsforløp, besående av miljøterapi, medikamentell behandling, individuelle samtaler, gruppeterapi, pårørendearbeid og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere. Enheten tar imot elektive og akutte innleggelser 24/7, samt jobber utadrettet med og for pasienter.Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten består av døgnenhet, akutt ambulant-team, poliklinikk og merkantil/kontor. Arbeidsplassen er lokalisert i Håkvik. Året 2024 flytter vi inn i Nye Narvik sykehus. Sykehuset vil romme alle fagfelt under samme tak; somatikk, rus og psykiatri, som vil bidra til en bredere fagkompetanse. Enheten jobber tett på i planleggingen for å medvirke til både utforming av bygg, samhandling og utvikling av fremtidens sykehus.Narvik ligger fantastisk plassert i en unik kombinasjon av fjell og fjord. Her kan man utforske Norges flotteste fjellheim, eller benytte seg av havets utallige muligheter. Her er det kun fantasien som begrenser mulighetene. Har du familie/barn, er Narvik en akkurat passe stor by å vokse opp i med mange fritidsmuligheter, og et trygt og godt oppvekstmiljø.Høres dette ut som jobben for deg? Da ser vi frem til å finne ditt navn på søkerlisten.Arbeidsoppgavermiljøterapeutisk arbeidarbeid hver tredje helg i tredelt turnusteamarbeidsamarbeid med spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenestenmedikamenthåndteringansvarsvaktivaretakelse av barn/søsken som pårørendepårørendearbeid studentveiledningKvalifikasjonerAutorisert sykepleier/vernepleierVidereutdanning innen psykiatri eller rus eller tilsvarende er ønskeligMå beherske norsk muntlig og skriftligSertifikat for personbilPersonlig egnethet vil bli vektlagt UtdanningsretningVernepleieSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperDu er fleksibel og endringsorientert.Du er positiv, åpen og imøtekommende.Du har gode kommunikasjonsegenskaper og evner å lytte.Du er strukturert og har engasjement for fagfeltet.Du har gode samarbeidsevner og er teamorientert.Du er en person med stå-på-vilje og er den som tar ansvar.Du er en bevisst pådriver for et godt arbeidsmiljø.LanguageNorskVi tilbyret godt fagmiljø med gode utviklingsmulighetervarierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringergod opplæring av nyansatte, internundervisning og faste fagdagergode velferdsordninger og solid arbeidsgiveren arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) bedriftbedriftshelsetjenestelønn i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonCaroline Hvalryg Kimo, Enhetsleder, 76968927, caroline.hvalryg.kimo@unn.no Cathrine Amundsen, Fagutvikler/koordinator , 76968915, cathrine.amundsen@unn.no ArbeidsstedBuveien 62 8520 AnkenesstrandNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4704352954 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 18.12.2023 Søknadsfrist: 29.09.2023 Epost: caroline.hvalryg.kimo@unn.no76968927
Frist 29.09.2023
Les mer
U
Lege i spesialisering i urologi - Urologisk legeseksjon
UNN har ledig stilling for lege i spesialisering i urologi:vikariat i ett år fra snarest og med mulighet for forlengelseVi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i urologi. Spesialistutdanningen vil foregå ved urologisk legeseksjon i Avdeling for urologi, endokrin og plastikk kirurgi ved UNN.Avdelingen er en del av Kirurgi,- kreft og kvinnehelseklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN. Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling. Utdanningen inneholder derfor tydelige krav om deltakelse i utdanning og forskning. Kirurgien i UNN HF er fordelt og funksjonsfordelt på de tre sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. Noe av utdanningen kan derfor bli gitt i de kirurgiske avdelingene i Harstad og/eller Narvik. De endrede kravene til spesialistutdanningen i urologi vil ligge til grunn for utdanningsplanen som UNN vil legge til rette for.Arbeidsoppgaverpasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstuebidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløpbidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeiddelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetendelta i forskning delta i vaktordning hvor utdanningskandidater inngår som mellomvakt i urologiKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1Påbegynt spesialistutdanning i urologi, eller generell kirurgiSøkere må dokumentere gode kunnskaper i norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjonInneha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenestenDet er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaringDet er ønskelig at du har erfaring fra forskningDet er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeidKandidater med kjennskap til tilsvarende avdeling oppfordres til å søkePersonlig egnethet for stillingen vektleggesDet er ønskelig at du har erfaring med tverrfaglig samarbeid knyttet til urologi og bekkenbunnsdysfunksjonerUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperVi søker etter kandidater med høy motivasjon for fagfeltet.Vi vektlegger spesielt personer med gode kommunikasjons- og formidlingsevner som er villig til å ta ansvar for videreutvikling av avdelingen og egne ferdigheter.Du bør være innovativ og fremtidsrettet, nysgjerrig og søkende med mål om kontinuerlig forbedring av alle aspekter av pasientbehandlingen.Vi ønsker nye medarbeidere som er motivert for langvarig engasjement i UNN, og som har gode samarbeidsevner i vår tverrfaglige tilnærming til pasientene.Vi tilbyrAvdelingen er preget av et ungt og dynamisk miljø. Vi har høyt fokus på minimalinvasiv endo-urologi inklusive robotassisterte inngrep. Vi tilbyr en solid utdanning med tydelige krav og forventninger til arbeidstakere.Du kan forvente:veileder under spesialistutdanningenstimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskningfaglig og personlig utviklingmoderne utstyrnært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikkerKontaktinformasjonTore Knutsen, seksjonsoverlege, 77626621ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4707323109 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.12.2023 Søknadsfrist: 26.09.202377626621
Frist 26.09.2023
Les mer
U
Sykepleier - Gastrokirurgisk sengepost
Ønsker du å oppleve midnattssol, nordlys, flotte naturopplevelser og et yrende byliv? Ønsker du en tilpasset turnus for å ha mulighet til å benytte deg av alt landsdelen har å tilby? Da er Tromsø og gastrokirurgisk avdeling noe for deg! Byen som lever opp til sitt tilnavn "Nordens Paris".Tromsø er en storby som byr på et pulserende sentrum og er kjent for sitt varierende kulturliv, kule festivaler, spennende spisesteder og vakker rå natur. Her finnes mektige fjelltopper så langt øyet kan se. De lett tilgjengelige fjellområdene byr på ruter, trapper og merkede stier og løyper i alle vanskelighetsgrader, både for å stå på ski og for å springe på bena. Tromsø er virkelig en by som må oppleves!Stillingen er i 3-delt turnus med jobb hver tredje helg som hovedregel. Her er det store muligheter for personlig tilrettelegging av arbeidstiden med fleksibel arbeidsplan. Om ønskelig kan du jobbe intensivt i perioder for så å ha lengre perioder med sammenhengende fri. Gastrokirurgisk avdeling er en utmerket plass å starte for å få en bred kompetanse innen et spennende fagfelt. Avdelingen er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken og er en sengepost med 26 senger. Vi har ansvar for hoveddelen av generellkirurgi og kreftkirurgi innen det gastrokirurgiske fagfeltet i Nord-Norge, og som sykepleier hos oss tilegner du deg en solid sykepleiepraksis og god erfaring i arbeid med kritisk syke pasienter. Avdelingen har også ansvar for oppfølging av øyeblikkelig-hjelp-pasienter innenfor eget fagfelt. Eksempel er buktraume etter ulykker, fall, og lignende skader, ileus, smerteproblematikk samt ulike infeksjoner som choleangitt, pankreatitt, divertikulitt m.m. Gastrokirurgisk avdeling har som mål å tilby pasienter oppfølging og behandling på et høyt internasjonalt nivå. Vi har fokus på gode pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på moderne diagnostikk og behandling.For å lese litt om arbeidsmiljøet i avdelingen, følg lenken: gutta på gastroArbeidsoppgaverPreoperativ sykepleie klargjøring av pasienter inn til operasjon med blærekateter, perifer venekanyle, antibiotika, tromboseprofylakse m.m.informasjon og veiledning til pasient og deres pårørendePostoperativ sykepleieoppfølging og monitorering av NEWS-scoreernæring - total parenteral ernæring, PEG- og nasogastrisk sonde, per oral næring og veiledning av pasientendrensbehandling - pleuradren, thoraxdren, galleblæredren, PTC-dren, hjertedren m.m.mobilisering av pasienteninfusjonsbehandling - antibiotika, væskebehandling og medikamentersmertebehandling - epidural, smertepumper, intravenøs/intramuskulær/subkutane injeksjoner samt per-orale smertebehandlingersårstell - operasjonssnitt, laparotomi eller laparoskopi, og VAC-behandling av store og kompliserte sårhåndtering av sentralvenøse kateter - CVK, hickman, veneport, piccline og midlineAkuttmedisinsk behandling av pasienter med sepsis og infeksjonantibiotikabehandlingintravenøs væsketilførsel og medikamentell behandlingtett observasjon av vitale parameter som blodtrykk, puls, respirasjon og temperatur (NEWS)Stomipleiestomistell av nyanlagte stomier og stomier med vanskelig bandasjeringstomitrening og veiledning av pasientenDokumentasjon i elektronisk pasientjournal DIPS ArenaMedikamenthåndtering og registrering i elektronisk medikamentkurve MetavisionJobbe tverrfaglig og tett sammen med ulike teamfysioterapilegerdiabetessykepleierklinisk ernæringsfysiologpasientsentrert helseteamintensivavdeling, oppvåkningsavdeling og anestesiSamhandling med kommuner gjennom blant annet PLO og møtevirksomhetSamhandling med lokalsykehusene i hele Nord-NorgeSykepleie til pasienter til utredning Studentveiledning. Som sykepleier vil du etter hvert bidra med din kompetanse og veiledning til studenter.  KvalifikasjonerErfaring som sykepleier er en fordel, men ikke nødvendig da god opplæring vil bli gitt.Det er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaper, da innhenting av informasjon og dokumentasjon foregår elektronisk. Opplæring i de aktuelle programmene vil bli gitt. En hel kursdag settes av til dette under opplæringsperioden.Det vil bli gitt opplæring i avdelingens medisintekniske utstyr.Søkere må ha godkjent autorisasjon som sykepleier.Beherske nordisk språk, både muntlig og skriftligPersonlige egenskaperpositiv og imøtekommendeteamorientert, men som også kan jobbe selvstendig og fleksibeltpositiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljøopptatt av kvalitet og utviklingVi tilbyret utviklende, positivt og godt arbeidsmiljøtre ukers opplæring med individuell tilpassing ved behov 3-4 tilpassede kalenderplaner i året og ønsketurnus frivillig deltidsstilling om ønskeligfagdager og ukentlig internundervisning, simuleringer og kursdager mulighet for videreutdanning i gastrosykepleie, stomisykepleie og andre relevante fagfeltstor faglig og personlig utvikling, med tett oppfølging av fagsykepleierpensjonsordninger i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikringlønn i henhold til gjeldende overenskomsterbedriftshelsetjeneste og gode velferdsordningeren arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) med stort fokus på tilstedeværende ledelse og tett oppfølging av hver enkelt ansattå være behjelpelig med å finne bolig via UNN miljøtur og/eller fagdager årligVi har sykepleiere med videreutdanning i for eksempel kreftsykepleie, palliasjon, smertesykepleie mm. Avdelingen legger til rette for slike utdanninger ved interesse. Hvis du går med et ønske om å søke anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleie, vil du hos oss få en god erfaring som grunnlag å bygge videre på.Oppstart kan være etter individuell avtale.KontaktinformasjonAnna Mohn Sneve, Enhetsleder, 77628315, anna.sneve@unn.no Marianne Karlsen, Enhetsleder, 95829788, Marianne.Karlsen2@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4707275033 Stillingsprosent: 100% Vikariat Sluttdato: 01.09.2024 Søknadsfrist: 24.09.2023 Epost: anna.sneve@unn.no77628315
Frist 24.09.2023
Les mer
U
Lege i spesialisering i urologi og generell kirurgi
Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering i urologi ved Urologisk legeseksjon, Avdeling for urologi, endokrin- og plastikkirurgi.Det er også ledig ett års vikariat i "gjennomstrømstilling" i generell kirurgi fra og med 01.01.2024.Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til at vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen virkeliggjøres? Da oppfordrer vi deg til å lese videre! LIS 2 urologi og generell kirurgi vil inngå i kirurgisk primærvakt og rotere mellom urologisk, hjerte-, lunge- og karkirurgisk, bryst- og endokirurgisk og gastrokirurgisk fagfelt. Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi inngår i klinikk for kirurgi, kreft og kvinnehelse (K3K). Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN. Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling. Det stilles tydelige krav om aktiv deltagelse for å nå utdanningsmålene. Kirurgien i UNN HF er funksjonsfordelt på de tre sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. Noe av utdanningen vil derfor bli gitt i de kirurgiske avdelingene i Harstad og/eller Narvik. Se også utdanningsplaner på vår hjemmeside.Begynnerdato: Snarest eller etter avtale.Arbeidssted fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN HFArbeidssted fase 2 - Etter fullført spesialisering vil fast stilling bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø.ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstueBidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløpBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeidDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenDelta i forskning Delta i vaktordningKvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS 1Ha kunnskap om rammebetingelsene for spesialisthelsetjenestenBeherske norsk muntlig og skriftligUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperDu har høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag.Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.Du kommuniserer godt med pasienter, pårørende og medarbeidere.Du er innovativ og utviklingsorientert.Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne.Du arbeider strukturert og målrettet.Vi ønsker nye medarbeidere som er motivert for å jobbe lenge i UNN.Personlig egnethet vektlegges.Vi tilbyrEn solid utdanning med tydelige krav og forventningenVeileder under spesialistutdanningenEt stimulerende arbeidsmiljø i en avdeling med høy fagkompetanse, sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskningFaglig og personlig utviklingBruk av moderne utstyr i pasientbehandlingenGodt samarbeid med andre avdelinger og klinikkerKontaktinformasjonAnn Harriet Konradsen, Avdelingsleder, 77628468, Ann.Harriet.Konradsen@unn.no Tore Knutsen, Seksjonsleder Urologi, 77626621, Tore.Knutsen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4707332589 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 26.09.2023 Epost: Ann.Harriet.Konradsen@unn.no77628468
Frist 26.09.2023
Les mer
U
Bioingeniør: Kom til Laboratoriemedisin i Tromsø!
Kom til Tromsø og jobb hos oss på Laboratoriemedisin!Vi har ledig både faste stillinger og vikariater, og ønsker oss nettopp deg som elsker bioingeniørfaget og ivrer etter å være en viktig brikke i spesialisthelsetjenesten.Vi vil ved behov gjøre ansettelser fortløpende. Hvis du har lyst til å jobbe innenfor noen av følgende spennende fagområder; hematologi, koagulasjon, blodgass, biokjemi, massespektrometri eller immunhematologi, så må du søke her! Du får muligheten til å jobbe ved et universitetssykehus med moderne analyseinstrumenter, være tett på pasientene, samt fordype deg i fag. Bioingeniørene deltar i tredelt turnus og er i sentrum der det skjer. Dersom du kun kan jobbe dagtid, så søk likevel. Vi prøver å tilrettelegge så langt vi klarer.Vikariatene kan på sikt bli faste stillinger. Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik.Stillingene er 35,5t/u i tre-delt turnus med dag-, kveld-, natt- og helgearbeid. Dette gir også mange fordeler med turnusfridager. Vi tilpasser turnus individuelt.Arbeidsoppgaveranalysearbeid ved et av laboratoriets mange fagområderpasientrettede oppgaver innen prøvetaking og preanalysebidra innen opplæring og veiledning av både nye ansatte og praksisstudenter KvalifikasjonerAutorisert bioingeniørDet legges vekt på relevant praksisMå beherske norsk skriftlig og muntligUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperselvstendigendringsvilligvære en god lagspillerbidra til et godt arbeidsmiljømå trives i et aktivt og travelt miljøVi tilbyrtrivelig arbeidsmiljø med mulighet for mange gode vennskapgod opplæring og høyt faglig nivåfaglig og personlig utviklingfleksibilitet ifht ønsker som har med arbeidstid, vakter og fritidlønn etter avtale, samt i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonLisbeth Hansen, Avdelingsleder, 77626727, lisbeth.hansen@unn.no Charlotte Arnesen, seksjonsleder, 77627356ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4706721192 Stillingsprosent: 100% Fast, Vikariat Søknadsfrist: 25.09.2023 Epost: lisbeth.hansen@unn.no77626727
Frist 25.09.2023
Les mer
U
Bioingeniører søkes i Narvik 
Har du lyst til å erfare nesten alle aspekter av det å være bioingeniør, og i tillegg få oppleve en arbeidsplass med nord-norsk humor og utømmelig kreativitet?Har du lyst til å jobbe på en arbeidsplass hvor det kjennes trygt og godt å være, men samtidig stilles krav til at du tar initiativ og tør å kommunisere med andre? En plass hvor du får god opplæring, hvor alle kjenner alle og alle er hjelpsomme? Hvor andre profesjoner på sykehuset hilser deg god morgen og pasienter kjenner deg igjen?  Laboratoriemedisin i Narvik trenger flere bioingeniører fremover da vi skal over i nytt sykehus i løpet av 2024. Alt blir nytt og vi får flere instrumenter, derfor trenger vi deg som er bioingeniør! Seksjonen består av medisinsk biokjemi og blodbank hvor du vil jobbe både selvstendig og i team. Her får du kjenne på hva det vil si å være bioingeniør - innenfor fagfeltene hematologi, koagulasjon, klinisk kjemi, immunhematologi, blodgass, prøvetaking, tapping og produksjon av blodprodukter. Du kommer over mange scenarioer, men vi lover å gjøre deg så godt rustet som mulig!Fra vinduet på jobben har du utsikt over naturen som omslutter byen, og innen 2024 har vi flyttet inn et helt nytt, moderne sykehus med en annen fantastisk utsikt.Byen omtales som by1 og 1-, 2- og 3-tall går igjen i mange landemerker, men det meste er i gåavstand innenfor 20 minutter. Fra fjellene rundt kan du stå på ski ned i et mektig skianlegg som ligger midt i byen. Du kan også sykle downhill på sommerstid, alternativt ta den lettvinte metoden opp med gondol og nyte mat og drikke på restauranten oppe i fjellet. By1 byr på mange muligheter for alle og enhver, men kanskje ekstra mye for deg som liker friluftslivet.Høres ikke dette fristende ut? Hvorfor nøle? Finn frem eventyreren i deg og søk deg inn på laget, også du som er nyutdannet til våren!Vi har ledig 100% stilling, vikariat med gode muligheter for forlengelse eller fast ansettelse. Søknader/ansettelse vurderes fortløpende. Vi blir enige om startdato ;)Arbeidsoppgaverpasientrettede oppgaver innen prøvetaking og preanalyseanalysering av prøver og postanalytiske oppgaver tapping av blodgivere og produksjon av blodprodukterStillingen er 35,5 t pr uke i tredelt turnus med dag, kveld, natt og helgearbeid. Dette gir mange fordeler med turnusfridager.Kvalifikasjonernorsk autorisasjon som bioingeniørbeherske norsk godt, både muntlig og skriftligfordel med datakunnskaperPersonlige egenskaperløsningsorientertgodt humør og stå-på-viljeliker å jobbe i team og selvstendigliker et høyt arbeidstempoendringsvilligVi tilbyrarbeidsplass med godt arbeidsmiljøgod opplæring og høyt faglig nivågunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerfantastisk fritidsarena rett utenfor døren med alpine og maritime aktiviteter (se vedlagt video)KontaktinformasjonLene Finsveen, Seksjonsleder, 76968230, lene.finsveen@unn.noArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4705507983 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 31.12.2023 Epost: lene.finsveen@unn.no76968230
Frist 31.12.2023
Les mer
U
Er du den vi venter på? Vi søker enhetsleder med hjerte og hode for rehabilitering
Vår nye enhetsleder har hjerte og hode for rehabilitering i og utenfor sykehuset, og går foran slik at UNN er til for pasienten - med pasienten. Vi er 12 engasjerte og faglig dyktige medarbeidere i enheten, og vi setter vår stolthet i å yte den beste behandlingen. Til sammen utgjør vi fysioterapitjenesten, ambulant rehabiliteringsteam og geriatriteam. Akkurat nå er vi i startgropen med detaljplanlegging av innflyttingen i nytt og moderne sykehus på Furumoen. Høsten 2024 tas Nye UNN Narvik i bruk, og samlokaliserer somatikk, rus, avhengighetsmedisin og psykisk helsevern . For vår enhet legges lokalene til rette for enda tettere samarbeid med Narvik kommune. Det ser vi frem til. Hvis du vil, kan du lese mer om det nye sykehuset her.Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ta gjerne kontakt med seksjonsleder Maren for en uforpliktende samtale.Arbeidsoppgaversikre at enhetens oppdrag og målsetning innen pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell samt opplæring av pasienter og pårørende blir nåddivareta god samhandling internt, med primærhelsetjenesten, utdanningsinstitusjonene og andre sykehus i helseregionenutøve og ivareta arbeidsgiveransvaret ved enheten, som er personal-, økonomi, og driftsansvarKvalifikasjonerHøyere relevant helsefaglig utdanningLederfaring og/eller formell lederutdanning vil være en fordelErfaring fra, og god kjennskap til spesialisthelsetjenestenErfaring fra forbedringsarbeid og forståelse for endringsledelseMå beherske norsk skriftlig og muntligPersonlige egenskaperstrategisk, analytisk og helhetstenkende med god organisasjonsforståelse og motivasjon for samfunnsoppdragetinkluderende og samlende lederstil med gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter som evner å bygge kultur på tvers av fagområdergod arbeidskapasitet og gjennomføringsevne med evne til å prioritere i en hektisk arbeidshverdagPersonlige lederegenskaper og interesse vil bli særskilt vektlagt.Vi tilbyrgunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalernoe reisevirksomhet må påregnesKompetanseplan for ledertett dialog med nærmeste lederKontaktinformasjonMaren Beate Hansen, Seksjonsleder, 922 35 771, maren.beate.hansen@unn.noArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4677072762 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 30.09.2023 Epost: maren.beate.hansen@unn.no922 35 771
Frist 15.10.2023
Les mer
U
Overlege anestesi - Harstad
Kan du tenke deg en kortere eller lengre periode som anestesilege i Nord-Norge?Kan du tenke deg å jobbe som generalist i et stort lokalsykehus og leve godt i en passe stor by med fantastisk natur og alle fasiliteter i nærmeste omkrets?Anestesiavdelingen ved UNN Harstad søker etter engasjerte og positive kollegaer til vikariat som overlege anestesi. Vi er en stabil anestesiavdeling med stor faglig bredde, høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø med lokale fagfolk. Vi er på utkikk etter overleger i anestesi som ønsker å oppleve det gode liv i Harstad sammen med oss. Vi tilbyr stor fleksibilitet med mulighet for individuelle tilpasninger av arbeidsperioder fra korte ukevikarer til årsvikariat. Kanskje trives du så godt i nord at du har lyst til å bli værende? Vi skal i hvert fall legge alt til rette for at du blir godt tatt vare på og trives i vår avdeling. Anestesi er et vaktbelastet fag med arbeidstid på kveld, natt og helg som vi har organisert i ryddige og forutsigbare arbeidsplaner. Det verner ansatte, gir lønnsmessig uttelling og en god balanse mellom jobb og fritid. UNN Harstad er et bærekraftig lokalsykehus med alle akutt-funksjoner. Sykehuset har stabil og lokal bemanning med spesialiteter i alle profesjoner slik som det forventes av et bredt og fullverdig lokalsykehus. Det er et sterkt tverrfaglig kollegium på sykehuset som gir kontinuitet og kvalitet i behandling til beste for pasienten. Harstad er byen der man bor og lever godt i et sunt nærmiljø. Harstad beskrives som den "lille store byen". Byen er liten nok til å bli kjent med mange, stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag. I hverdagen bruker man ingen tid på logistikk. Sentrums- og kulturtilbud, frilufts- og fritidsaktiviteter er i umiddelbar nærhet. Er du reiselysten er det bare 40 min til Evenes flyplass. UNN Harstad er det tredje største lokalsykehuset i Nord-Norge. Vår brede kliniske virksomhet og høye aktivitet i lokalt bærekraftig fagmiljø er nøkkelen for langsiktig utvikling og rekruttering. Vi håper du ønsker å bidra på laget vårt og oppfordrer deg til å ta kontakt og søke på stilling hos oss. ArbeidsoppgaverDu blir en viktig del av anestesikollegiet med 4 LIS og 8 overleger på sykehuset i Harstad. Kontinuiteten og stabiliteten i bemanningen gir et godt læringsmiljø. Vi er på utkikk etter nye kollegaer som ønsker å gi det lille ekstra til beste for pasientene og som er gode medspillere i våre team. Vi har et godt arbeidsmiljø med høy faglig standard, godt samhold, og spennende arbeidsoppgaver. Anestesilege har døgnkontinuerlig tilstedevaktsordning som dekkes av LIS og overleger. Anestesiavdelingen har en høy aktivitet og gjennomfører rundt 3500 anestesier årlig innenfor ortopedi, gyn/føde, urologi, gastrokirurgi og ØNH. Avdelingen ivaretar også langtids vaskulære tilganger og avansert smertebehandling. Vi har stort fokus på fagutvikling og kvalitetsforbedringsarbeid der simuleringstrening er inkludert i ordnær drift. KvalifikasjonerSpesialist i anestesiologi (norsk godkjenning)Må beherske norsk eller skandinavisk språk godtUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevner og samarbeidsevnerEvne til å jobbe i team under press og ta raske beslutningerTilpasningsdyktig og positiv innstilling Utadvendt og imøtekommende Opptatt av å bidra positivt til arbeidsmiljøet Personlig egnethet vil bli vektlagtLanguageDanskNorskSvenskVi tilbyrEn spennende stilling med mulighet for personlig innflytelse på et fagmiljø i utviklingGode muligheter for individuelle tilpasninger av arbeidsperioder.Vi tilbyr bolig og hjemreiser ved pendling etter avtale.Fleksibilitet som gjør at stillingen gjerne kan kombineres med prehospitale tjenester.Gode muligheter for deltakelse på kurs, kongresser og faglig utvikling.Høykompetent og bredt fagmiljø med spennende arbeidsoppgaver og sterk vekt på teamarbeidMuligheter til å kontinuere eller etablere forskningsarbeid etter avtaleEn region med fantastisk natur og alle fasiliteter i nærmeste omkrets.Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.Oppstarttidspunkt kan drøftesStor fleksibilitet, ta kontakt for en trivelig pratMulighet for forlengelseVi ønsker ikke henvendelser fra firma som formidler søkere!KontaktinformasjonSusanne Storhaug, Seksjonsleder, 99620139, susanne.storhaug@unn.no Rolf Arne Iversen, Avdelingsoverlege, 901 05388, Rolf.Arne.Iversen@unn.noArbeidsstedSt. Olavs gate 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4703099551 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 04.10.2023 Epost: susanne.storhaug@unn.no99620139
Frist 04.10.2023
Les mer
U
Fysioterapeut psykiatri - Fysioterapiseksjonen, Tromsø
Vi har ledig fast 100 % stilling fra snarest. Stillingen er tilknyttet fagenhet for psykiatri i Fysioterapiseksjonen, med arbeidssted ved lokalisasjon Åsgård.  Arbeidsoppgavene er primært knyttet til både inneliggende pasienter og poliklinisk arbeid der en møter på mange interessante problemstillinger i utredning og behandling av psykiske lidelser.ArbeidsoppgaverUndersøkelse, kartlegging og behandling til voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelserUtførelse av arbeidsoppgaver i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksisBidra til høyt faglig nivå også gjennom teamarbeid og kunnskapsdelingDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten Undervisning og veiledning av studenter Undervisning og veiledning av studenter er også en del av det å jobbe ved UNNKvalifikasjonerVi ønsker en fysioterapeut som har eller er i gang med å få master i psykomotorisk fysioterapi.Må ha norsk autorisasjon.Erfaring fra psykisk helsevern er ønskelig.Erfaring med DIPS og gode datakunnskaper er ønskelig.Personlige egenskaperGode samarbeidsevner, selvstendighet og med interesse for tverrfaglig samarbeidGode kommunikasjons- og formidlingsevnerEvne til å skape gode behandlingsrelasjoner til pasienterFaglig engasjement med interesse for utviklingsarbeidPersonlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyrSpennende og utfordrende arbeidsoppgaverGodt arbeidsmiljø og fokus på fagutviklingKontaktinformasjonAnne Ringheim, Seksjonsleder, 77626413, anne.ringheim@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4707900458 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 24.09.2023 Epost: anne.ringheim@unn.no77626413
Frist 24.09.2023
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Universitetssykehuset Nord-Norge
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Universitetssykehuset Nord-Norge