<  
>  

Jobbmuligheter som Fysiker

Universitetssykehuset Nord-Norge
Bransje
Ikke oppgitt
Yrke
Jobbmuligheter som Fysiker
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Fysiker. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Universitetssykehuset Nord-Norge.
Relaterte stillingsannonser - Fysiker
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Universitetssykehuset Nord-Norge
U
Sykepleiere - ferievikarer - Infeksjonsmedisinsk sengepost
Har du lyst på en spennende sommerjobb, og en arbeidshverdag sammen med flotte kollegaer? Ønsker du en "fot innenfor" i en seksjon som legger stolthet i sykepleieutøvelsen og høy faglig kvalitet? Da må du lese videre!Vi på Infeksjonsmedisinsk sengepost ønsker oss ferievikarer for sommeren 2023. Ferieperioden strekker seg over juni, juli og august, hovedsakelig ukene 25 - 33.Infeksjonsmedisinsk seksjon har den største sengeposten i Medisinsk klinikk. Vi har 18 pasientsenger, hvorav 10 isolat. Vi er organisert etter primærsykepleiemodell, som resulterer i helhetlig sykepleieutøvelse og kontinuitet i relasjonen mellom sykepleier og pasient. Vi jobber i tredelt turnus. Tilbakemeldinger fra tidligere ferievikarer er at dette oppleves som en trygg og god arbeidsplass, hvor det er god sykepleiedekning og god faglig standard. Vi ansetter fortløpende. Tiltredelse og arbeidsperiode etter avtale.ArbeidsoppgaverVår sengepost mottar både medisinske og kirurgiske pasienter med ulike infeksjonssykdommer. Som sykepleier hos oss vil du få mange faglige utfordringer og en bred sykepleiepraksis, da vår pasientgruppe er svært variert. KvalifikasjonerBachelor i sykepleieErfaring fra sykehus er ønskeligDu må beherske norsk og engelskMannlige sykepleiere oppfordres til å søkeUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperVi søker etter deg som er interessert i faglige utfordringer Gode samarbeidsevnerDu må være fleksibel og løsningsorientertDu må like travle og spennende arbeidsdager, kunne takle stress, og jobbe godt selvstendig så vel som i teamEr bevisst din egen rolle i og din betydning for et godt arbeidsmiljøPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrHøyt faglig nivå der det gis muligheter til å lære mye om sykepleie til infeksjonspasienterNyansattdager sammen med resten av Medisinsk klinikkOpplæringsperiode hvor det tilstrebes at du går sammen med samme opplæringssykepleierGodt arbeidsmiljø og trivelige arbeidskollegerNært og godt samarbeid med blant annet leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og helsesekretærerTett oppfølging av fagutviklingssykepleier og ledelseMuligheter for leie av bolig gjennom UNNUmiddelbar nærhet til nydelig natur og gode turmuligheterMulighet for videre jobb etter endt ferievikariat KontaktinformasjonStian Julian Eliassen, Konst. seksjonssykepleier, 77669731, stian.eliassen@unn.no Hege Benonisen, Seksjonsleder, 77669684, hege.benonisen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4586625397Stillingsprosent: 100%FerievikarStartdato: 19.06.2023Søknadsfrist: 31.03.2023 Epost: stian.eliassen@unn.no77669731
Frist 31.03.2023
Les mer
U
Sykepleiere - ferievikarer til Geriatrisk sengepost 
Har du hjerte for eldre pasienter og er en god teamarbeider? Vi garanterer deg et godt arbeidsmiljø. Kom og jobb med oss på Geriatrisk sengepost!Vil du utgjøre en forskjell i et viktig samfunnsoppdrag? Nyutdannet eller med erfaring - vårt fagfelt er spennende og givende! Du vil jobbe under god veiledning og støtte i et høyt kompetent fagfelt der arbeidsmiljøet har stor takhøyde.Vår seksjon har en sengepost med 14 senger og en poliklinikk/dagenhet. Våre pasienter har et komplisert sykdomsbilde og krever tverrfaglig helhetlig behandling. Vi jobber tett sammen med pasient og pårørende, samt flere fagfelt og kommunehelsetjenesten. Våre ansatte har høy kompetanse på geriatrifaget. I vår hverdag vil du som sykepleier være aktivt med i forbedringsprosesser slik at hverdagen oppleves trygg for pasienter og kollegaer. Vi er en innovativ seksjon og har gjennomført flere prosjekter med gode resultatet. Vær med inn i Geriatrisk sengepost for en sniktitt på noe av hva vi er opptatt av: Fallforebygging i Geriatrisk avdeling.Grip muligheten!Vi har ledige sommervikariat for perioden juni - september 2023 med mulighet for forlengelse.Ansettelse vil skje fortløpende, så vær raskt ute med søknaden din!Ta gjerne kontakt med Inger-Lise for en uformell prat om stillingens innhold, oppgaver og muligheter. Se kontaktinfo lengre ned i annonsen.ArbeidsoppgaverDu vil være en del av tverrfaglig team som utreder og behandler lidelser som ikke er en del av en naturlig aldringsprosess eller kommer i tillegg til den naturlige aldring  jobbe i nær samhandling med den enkelte pasient og deres pårørendebli god på kommunikasjon og skape et godt behandlingsmiljø for pasienten få god trening på prosedyrer lære alt du trenger i forhold til samhandling med kommunehelsetjenesten lære kliniske sykepleiefaglige oppgaver på universitetssykehusnivågi våre pasienter et trygt og sikkert sykehusoppholdKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierDu må beherske norsk godt muntlig og skriftligNyutdannede oppfordres til å søkePersonlige egenskaperVi søker stabile, fleksible, ansvarsfulle og dyktige kollegaer som har interesse for arbeid med eldre mennesker i en sårbar situasjonVi ønsker deg som har faglige ambisjoner og er opptatt av pasientsikkerhet Vi ønsker deg som er god på samarbeid og som gir din kollega god støtte Vi ønsker deg som har personlig egnethet for stillingenVi tilbyrVi tilbyr individuell opplæring, introduksjonsprogram, varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt læringsmiljø, samt et inkluderende, løsningsorientert og humørfylt arbeidsmiljø Lønn i henhold til gjeldende overenskomsterVi kan være behjelpelig med boligDet er mulighet for lengre vikariat i etterkant av ferievikariatetEn trygg og stabil arbeidsgiver som sikrer forutsigbarhetKontaktinformasjonHenriette Adele Martinussen, Ass. seksjonssykepleier, 77628138 Inger-Lise Høgtun, Seksjonssykepleier Geriatrisk seksjon, 77628035ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4595533470Stillingsprosent: 100%FerievikarStartdato: 05.06.2023Sluttdato: 24.09.2023Søknadsfrist: 30.04.202377628138
Frist 30.04.2023
Les mer
U
Sykepleier og helsefagarbeidere - sommervikarer - Fordøyelse og nyre sengepost
Vil du bli vår nye kollega? Fordøyelse og nyremedisinsk sengepost søker sykepleiere til sommervikariat i perioden 19.06.23 - 03.09.23, med muligheter for forlengelse av vikariat eller fast stilling. Vi er åpen for om du ønsker redusert stillingsprosent. Oppgi gjerne i søknaden hvor stor stilling du ønsker deg.Vi ønsker å komme i kontakt med degsom vil utvikle deg som sykepleier og som er faglig engasjert. Hos oss vil du komme inn i et godt arbeidsmiljø, som har stor takhøyde og som tar vare på deg som nyansatt.Fordøyelse og nyremedisinsk sengepost er en utmerket plass å starte for å få bred kompetanse innenfor to spennende indremedisinske fagområder. Vi er en sengepost som drifter 14 sengeplasser fordelt på våre to fagfelt. Som sykepleier hos oss vil du møte pasienter med mange ulike sammensatte sykdomsbilder. Vi utreder og behandler blant annet pasienter som har kroniske betennelsestilstander i mage/tarm, leversvikt, NET, og pasienter med alvorlig ernæringsproblematikk. Innenfor nyremedisin har vi pasienter med kronisk og akutt nyresvikt, malign hypertensjon, ulike infeksjoner og betennelsestilstander i nyrene, samt forgiftninger. Vi har også opplæring og oppfølgning av pasienter som behandles med peritonal dialyse. Sengeposten har daglig et tett samarbeid med gastrolab, medisinsk dagenhet, poliklinikk og vår dialyseavdeling. Som sykepleier hos oss tilegner du deg en solid sykepleiepraksis og god erfaring i arbeid med kritisk syke pasienter.Vi har som mål å tilby pasienter oppfølging og behandling på et høyt nivå, og har fokus på gode pasientforløp.Ta gjerne kontakt for en uformell samtale om stillingenes innhold, oppgaver og muligheter. Se kontaktinfo lenger ned i annonsen.Ansettelser vil skje fortløpende frem til søknadsfrist. Vi oppfordrer deg derfor til å være tidlig ute.Vi gleder oss til å høre fra deg! ArbeidsoppgaverPleie, ivaretagelse og oppfølgning av akutt og kronisk syke pasienter og deres pårørendeSamhandling med kommuner og andre yrkesgrupper Opplæring og veiledning av ansatte og studenter Ivaretagelse av pårørende og barn som pårørende KvalifikasjonerGodkjent norsk autorisasjon som sykepleierDu må beherske norsk muntlig og skriftlig (evt svensk/dansk) Erfaring fra spesialisthelsetjenesten kan være en fordel, men ingen krav da opplæring vil bli gittDet er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaper, da innhenting av informasjon og dokumentasjon foregår elektronisk. Opplæring i de aktuelle programmene vil bli gittDet vil bli gitt opplæring i avdelingens medisinsktekniske utstyrPersonlige egenskaperVi søker deg som er stabil og fleksibel, ansvarsfull og løsningsorientert med interesse for fagfelteneDu må ha gode evner til kommunikasjon og samarbeid. Din kollegiale måte å samarbeide på er en viktig faktor for ossDu må like travle og spennende arbeidsdagerDu har evne til å balansere flere arbeidsoppgaverDu trives med å jobbe i et vekslende tempoDu har pasienten i fokusDu er en god og inkluderende kollegaDu er en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljøDu har godt humørPersonlig egnethet vektlegges.Vi tilbyrEt godt inkluderende og faglig dyktig arbeidsmiljøHospitering om du vil komme å møte oss og se arbeidsplassenGod opplæring av nyansatte Individuell opplæring og nyansattdager i juni Fagdager to ganger årligSimulering i kalenderplan (turnus)3 delt turnus Arbeid med kontinuerlig forbedring og pasientsikkerhetVarierte og spennende fagspesifikke arbeidsoppgaver Lønn i henhold til gjeldende overenskomsterUNN disponerer velferdshytter i Troms og omegn og har bedriftsidrett Tromsø er en fin by med gode kultur tilbudFriluftsliv i vakre naturskjønne omgivelser med midnatt sol på sommer, og nordlys på vinterPensjonsordning i KLPUNN er en IA- bedrift Vi kan være behjelpelig med å finne deg boligKontaktinformasjonPia Helen Hotti Simensen, Seksjonsleder, 77669937, Pia.helen.hotti.simensen@unn.no Lisa-Mari Jakobsen, Lederstøtte, 77669344, Lisa-Mari.Jakobsen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4588990886Stillingsprosent: 100%FerievikarSøknadsfrist: 30.04.2023 Epost: Pia.helen.hotti.simensen@unn.no77669937
Frist 30.04.2023
Les mer
U
Sommervikarer Barnesykepleier/sykepleier - Barne- og ungdomsseksjonen
Vi på barne- og ungdomsseksjonen ønsker oss  ferievikarer for sommeren 2023. Ferieperioden strekker seg over juni, juli og august. Hovedsakelig uke 25 - 33.Barne- og ungdomsseksjonen er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken. Seksjonen behandler barn og ungdom i alderen 2 mnd - 18 år innenfor alle fagfelt. Vi er organisert etter primærsykepleiemodell og har høyt fokus på å ivareta hele familien. Alle ansettes i tredelt turnus med helgevakter, og det gis 4 uker opplæring med erfaren sykepleier. Det legges også opp til scenariotrening, sertifisering på medisinteknisk utstyr og teorigjennomgang i opplæringstiden. Vi har nært samarbeid med andre UNN-avdelinger, SMI-skolen, og har egen leketerapi tilknyttet seksjonen.Vi ansetter fortløpende. Tiltredelse etter avtale. Mulighet for forlengelse av ferievikariatet.ArbeidsoppgaverVi behandler barn/ungdom innenfor et bredt spekter av både medisinske og kirurgiske problemstillinger. Vi er akuttmottak for pasienter med medisinske diagnoser. Vi behandler bl.a. barn med behov for pustestøtte, traumer, kreft, diabetes, epilepsi og infeksjoner.KvalifikasjonerBachelor i sykepleieØnskelig med spesialutdanning i barnesykepleie, men ikke et kravErfaring fra sykehus er ønskeligDu må beherske norsk og engelsk UtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperDu må se hele familien og ha interesse for fagetDu er god på temposkifter, og er ærlig på det du kan og ikke kanDu samarbeider godt i teamDu har gode kommunikasjonsevner og skaper gode samarbeidsrelasjonerPersonlig egnethet vil bli vektlagt Og aller viktigst; du må like å jobbe med både store og små barn!Vi tilbyrOpplæring sammen med erfaren sykepleierHøyt faglig nivå i stadig utviklingGodt arbeidsmiljø og trivelige arbeidskolleger Varierende arbeidsoppgaver og mange læringsmuligheter i et tverrfaglig miljøKan være mulighet for videre jobb etter endt ferievikariat KontaktinformasjonNina Engelsen, Seksjonsleder, 77669062, nina.engelsen@unn.no Maria Mestad, Lederstøtte, 77669588, maria.mestad@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9038 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4606428469Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 01.04.2023 Epost: nina.engelsen@unn.no77669062
Frist 01.04.2023
Les mer
U
Intensivsykepleier Intensivavdelingen
Intensivavdelingen UNN Tromsø søker intensivsykepleiere!Vi søker deg som trives i et hektisk intensivmiljø, som ønsker bredde i kompetanse og som samtidig trenger varierte muligheter på fritiden! Hos oss er vi opptatt av systematikk og faglig utvikling. Dette får du gjennom definert opplæringsplan, teoretisk undervisning, fagdager og simulering i praksis. Vi har stort faglig engasjement og aktive faggrupper.Litt om ossVi er en generell intensivavdeling som overvåker og behandler pasienter med svikt i ett eller flere organer og som har behov for organstøttende behandling. Hovedtyngden av pasientene våre er kirurgiske, men vi har også noen med medisinske problemstillinger. Som intensivsykepleier hos oss vil du få muligheten til å delta i avansert overvåking og behandling av: respirasjonssvikthjerte- og sirkulasjonssviktECMOnevrokirurgithoraxgastroindremedisinske problemstillinger, herunder kontinuerlig hemodialysetraumebarn fra 3 mnd Hos oss vil du få muligheten til å opparbeide deg god og bred kompetanse innen intensivsykepleie. Vi lover deg faglige utfordringer som vil øke forståelsen for kompleksiteten både med og rundt intensivpasienten. Vi er opptatt av å bruke avdelingsintern kunnskap i fagutvikling. Du vil derfor få muligheten til å aktivt delta i opplæring og veiledning av øvrige kollegaer gjennom selvvalgt faggruppe. Alle hos oss jobber til det beste for både pasient og pårørende. Som intensivsykepleier i vår avdeling må du derfor kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må foretrekke å jobbe i et tidvis hektisk miljø. Vi jobber systematisk med arbeidsmiljø og bruker medarbeiderundersøkelser og samtaler aktivt for å ivareta våre ansatte. Her jobber både sykepleiere med og uten videreutdanning. Vi er derfor påpasselig med rett kompetanse til rett pasient. Omsorg for hverandre står sterkt i vårt kollegium og vi tilstreber gjennomgang av situasjoner som har vært krevende.UNN er plassert midt i Tromsø, omgitt av utallige fritidsmuligheter fra by og kultur, til natur og arktisk klima. Her er noe for alle! Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.Arbeidsoppgaverintensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasientertverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupperdelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeidopplæring og veiledning av ansatte og studenterivaretakelse av pårørende og barn som pårørendeKvalifikasjonerintensivsykepleier eller annen relevant videreutdanninggode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsegenskaper gode norskkunnskaper, eventuelt svensk/danskPersonlige egenskaperfaglig engasjement og interesse for å bidra til å utvikle et godt tilbud til intensivpasienteneevne å håndtere flere ulike arbeidsoppgaver og skape en god struktur og flyt i arbeidetserviceorientert og ta selvstendig ansvar for oppgavenenytenkende, fleksibel og løsningsorientertbidra til et godt arbeidsmiljø Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.Vi tilbyr25 000 kr. i økt grunnlønn ved ansettelsemuligheter for natt-turnus med ekstra avlønninget faglig sterkt arbeidsmiljø med dyktige kollegaerindividuelt tilpasset opplæringsperiode, inkl. teoriundervisning, og kompetanseplaner6 fagdager i året i henhold til fastsatt plan i turnus, tverrfaglig simulering planlagt i turnus og mulighet for deltagelse i faggruppefaglig utfordrende arbeid i nye, flotte lokaler med gjennomgående nytt medisinteknisk utstyr i hele avdelingen.tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt fagmiljø i stadig utvikling, og arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhetsamarbeid med psykososialt team dersom ønskeliggode velferdsordninger, eksempelvis bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytter friluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller midnattssol i tillegg til et pulserende lokalmiljø med fyldig og variert kulturtilbudmulighet for leie av boligKontaktinformasjonAstrid Nita Dalum, Seksjonsleder, 99453515 Heidi Sørensen, Seksjonsleder, 95936927ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4612530570Stillingsprosent: 100%Fast, VikariatSøknadsfrist: 31.12.202399453515
Frist 31.12.2023
Les mer
U
Medisinsk avdeling Harstad -  Sommer 2023 - Sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og helsefagstudenter 
Ved Medisinsk avdeling UNN Harstad, sengepostene Med A og Med B, søker vi etter ferievikarer for sommeren 2023; sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og helsefagstudenter.Fortløpende ansettelser.Stillinger for sykepleiere er med mulighet for forlengelse, eventuelt fast tilsetting. Tredelt turnus med helgejobbing.Medisinsk avdeling Harstad er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Seksjon for sengeposter, Medisin A og Medisin B har 16 + 16 senger inndelt i diagnoserelaterte team for sykdommer innen nyre-diabetes, slag-geriatri, lunge, barn, gastro, hjerte og hematologi, samt 3 - 4 senger i egen lindrende enhet. Videre inneholder avdelingen blant annet seksjon for dagbehandling med dialyseenhet, dagenhet for cytostatika- og biologisk behandling, samt seksjon for poliklinikk med endoskopienhet og medisinsk poliklinikk.ArbeidsoppgaverGi god pleie og omsorg til våre pasienterIvareta avdelingens utøvelse av pasientsikkerhetTverrfaglig samarbeid med pasienten i fokusBidra i avdelingens kvalitetsforbedringsarbeid KvalifikasjonerAutorisasjon som sykepleier/hjelpepleier/helsefagarbeiderMå beherske norsk skriftlig og muntligUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperDu tar ansvar for kvalitet i sykepleien til våre pasienterDu setter pris på faglige utfordringer, og vil bidra positivt til faglig vekst og utvikling i miljøetDu har et bevisst forhold til kommunikasjon, samhandling og arbeidsmiljøDu har også gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibelDu trives med å jobbe i et tverrfaglig teamDu har evne til å jobbe selvstendig, og er løsningsorientertPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagtVi tilbyrUtfordrende arbeidsoppgaver i et miljø med stort engasjement og arbeidsglede Våre ansatte deltar i avdelingens kvalitetsarbeid.Introduksjonsprogram/opplæringOppfølging i prøvetidenLønn i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonJanne-Line Bådsvik, Seksjonsleder, 77015596, janne.line.badsvik@unn.no Tone Sollie, Enhetsleder , 77015512, tone.sollie@unn.noArbeidsstedSt. Olavsgate 70 9480 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4614374290Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 17.04.2023 Epost: janne.line.badsvik@unn.no77015596
Frist 17.04.2023
Les mer
U
Intensivsykepleier - Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning, MIHO
Er du intensivsykepleier med et ønske å bli god på kardiologiske og intensivmedisinske pasienter?Vi søker etter intensivsykepleiere som ønsker å bidra til faglig utvikling i et tidvis hektisk arbeidsmiljø. Dersom du trives med høyt arbeidstempo, er løsningsorientert og ønsker faglige  utfordringer i hverdagen, så er du den rette for oss!Vår intensivenhet ivaretar pasienter med hjerte -og indremedisinske problemstillinger som har behov for avansert overvåkning og intensiv behandling. Vi har også postoperativ overvåkning for pasienter som har gjennomgått hjertekirurgi. Vi har regionfunksjon på hjertepasienter og våre ansatte innehar spisskompetanse på dette. Vi kan bidra med et sammensatt arbeidsmiljø, både hva gjelder kjønn, alder og kompetanse. Vi ønsker et differensiert, men integrert og utviklende arbeidsmiljø, der «teamet» er i fokus. Vi ønsker oss derfor søkere med variert bakgrunn, fordi vi mener at et bred sammensetning av teamet er vesentlig.Vi tilstreber ukentlig simulering, både for å øve på kliniske situasjoner, men også for at våre medarbeidere skal bli bedre kjent med hverandre for å kunne fungere godt sammen.  Det er 6 faste fagdager i turnuser hvert kalenderår, innholdet er variert med både klasseromsundervisning og praktisk trening, herunder AHLR to ganger i året.Det tilbys økt grunnlønn for intensivsykepleiere på 25 000,- per år fra nyansettelse.Vi har mulighet til å tilby både fast stilling og vikariat. Aktuelle kandidater vil vurderes fortløpende.Får å høre mer om oss, sjekk linken: https://www.youtube.com/watch?v=RitJhnD9VmgArbeidsoppgaverIntensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasienterrespiratorbehandling, både invasiv og non-invasivmekanisk sirkulasjonstøtte som impella og IABPelektiv/akutt hjertekirurgi og TAVI telemetriovervåkning Ivaretagelse av pårørende og barn som pårørendeBruk av digitale arbeidsverktøy som DIPS Arena og Metavision (elektronisk kurve) Delta i arbeid med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeidOpplæring og veiledning av studenter og ansatteKvalifikasjonerIntensivsykepleier/spesialsykepleierAutorisert sykepleierBeherske skandinavisk språk muntlig og skriftligPersonlige egenskaperDu har godt humør – vi er en positiv gjeng, som trives med utfordringerDu er engasjert, bidrar til utvikling av faget og kompetanseheving i enhetenDu har forstått at man alltid har mer å lære, og at man alltid har utviklingspotensialerDu trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljøDu evner å jobbe systematisk og strukturertDu har gode kommunikasjonsferdigheterVi tilbyrEt positivt arbeidsmiljø, mye godt humør, læringsmuligheter og faglige utfordringerModerne fasiliteter - vi flyttet inn i nye lokaler i 2018Gjennomgående nytt medisinteknisk utstyrKompetanseutviklingsprogramTilrettelegging for veiledningsutdanning - via UiT Norges arktiske universitet. 10 stp. (HEL-6331)Kalenderplan, tredelt turnus med jobb hver tredje helg6 fagdager i turnusFaggrupper som man kan engasjere seg iSimulering. Vi har egne fasilitatorer i avdelingen, både leger og sykepleiereDedikerte fagutviklingssykepleiere og sykepleier med ansvar for medisinteknisk utstyrMTU sertifiseringFag-, kvalitets- og forskningssykepleier i avdeling og klinikkenFaste overlegerkr. 25 000,- i økt grunnlønn ved ansettelseMulighet for leie av boligDekning av flytteutgifterVelferdsordninger i form av bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterEkstremt gode muligheter for en mengde friluftsaktiviteter innenfor kommunegrensene i TromsøUNN er en IA-virksomhetKontaktinformasjonRenate Gamst Jenssen, Enhetsleder, 97570443, renate.gamst.jenssen@unn.no Hilde-Iren Liland, Enhetssleder, 91761904, hilde-iren.liland@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4613760019Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 03.09.2023 Epost: renate.gamst.jenssen@unn.no97570443
Frist 03.09.2023
Les mer
U
Sykepleiere - med og for pasienten på Kreftavdelinga
Nyutdannet eller mer erfaren sykepleier: Har du lyst til å utvikle deg i et inspirerende arbeidsmiljø? Prøv oss - du vil ikke angre!Kreftavdelinga er det regionale kreftsenteret i nord og vi vil ha deg med på laget for å gjøre oss enda bedre i tråd med UNNs visjon: Med pasienten – for pasienten! Vi søker både sykepleiere, kreftsykepleiere og andre spesialsykepleiere. Prøv gjerne et sommervikariat eller søk fast stilling. Vi kan friste med et hyggelig, tverrfaglig arbeidsmiljø og en utfordrende, variert arbeidshverdag med STOR takhøyde og mye latter :) Hos oss jobber sykepleiere, leger og sekretærer i et godt lagspill. Avdelingen er en utmerket plass for å få en bred kompetanse, samtidig som en får anledning til å spesialisere seg. Her går du ofte hjem med en god følelse av å ha skapt mening. Ta kontakt og sjekk mulighetene! Se video: Lærerikt og interessant, latter og sorgLes mer i Pingvinavisa: Mer attraktivt med kreftsykepleieHvis du ikke er kjent med Tromsø skal du vite at byen er perfekt om du vil kombinere turnuslivet med eksotiske naturopplevelser sommer som vinter. Her kan du også ta del i et blomstrende kultur- og uteliv. Søknader vurderes fortløpende.ArbeidsoppgaverSykepleierne har ansvar for oppfølging av kreftbehandlingen og omsorgen til pasientene og deres nærstående, gjennom kurative og palliative forløp og helt frem til livets slutt. Sykepleietjenesten er organisert i tre faggrupperI tillegg til kreftbehandlingen deltar sykepleierne i håndteringen av sepsis, infeksjoner, generelle indremedisinske problemstillinger og lindrende behandling av kreftpasienterKvalifikasjonerautorisasjon som sykepleierrelevant erfaring og tilleggsutdanning er en fordel, for eksempel kreftsykepleie og palliasjonmå beherske norsk muntlig og skriftligsamisk språk- og kulturforståelse er en fordelPersonlige egenskaperVi søker sykepleiere somer godlynte og kan arbeide godt i lag så vel som aleneer personlig skikket til å arbeide med kreftsyke mennesker og deres nærståendeliker å søke ny kunnskap og finne løsningertrives med å delta aktivt i et lærende arbeidsmiljøer opptatt av å gjøre hverandre godPersonlige egenskaper vektlegges særskilt.Vi tilbyrKreftavdelinga/Borasdávdaossodat består av sengepost (26 senger), palliativt team, stråleterapiseksjon, kreftpoliklinikk og Vardesenter. Vi har ansvaret for de fleste former for ikke-kirurgisk kreftbehandling i UNN. Som universitetsavdeling er forskning sentralt sammen med undervisning og veiledning. hele stillinger, faste og vikariater3-delt turnus, med mulighet for individuell tilpasning opplæring tilpasset den enkeltes kompetanse, og faste fagdager i turnusgunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerKontaktinformasjonBente Lisbet Roaldsen, Seksjonsleder, 99269292ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4614956191Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 31.05.202399269292
Frist 31.05.2023
Les mer
U
Ferievikarer - Helsefagarbeidere og helsefagstudenter
På Kreftavdelingas sengepost har vi behov for dyktige helsefagarbeidere, sykepleierstudenter eller andre helsefagstudenter som sommervikarer i perioden 20.06 - 27.08.23. Annet tidsrom kan også drøftes.Du vil få arbeide i to-delt turnus og være med på å ta et felles ansvar for kvaliteten på oppholdet for både pasientene og deres pårørende. Kreftavdelinga har vanligvis 26 senger, men vil bli redusert til ca 18 senger under sommerdriften. Søknader vurderes fortløpende.ArbeidsoppgaverStell og hjelp til pasienter i ulike situasjonerKontakt med pårørendeServering av måltiderGjøre ulike målinger/registreringer som drikke, diurese, BT, puls, tp, kostregistrering, urinprøver, blodsukkerDelta i isolat- og smittevernrutinerHolde orden på pasientrommeneVaske sengerUtføre renholdsoppgaver på skylleromRydding og vedlikehold lager og andre ytre romDokumentasjon/skrive rapportKvalifikasjonerVi søker ferievikarer somhar fagbrev som helsefagarbeider eller påbegynt bachelor i sykepleie/ andre helsefaglige utdanningsløphar kunnskap om og erfaring med grunnleggende hygieniske prinsipper i pleien, stell av pasienter i seng, tilrettelegging og forflytninggjerne har kunnskap om DIPS Arena, vårt IKT verktøybehersker norsk godt, både muntlig og skriftligPersonlige egenskaperVi søker ferievikarer somer personlig skikket til å arbeide med kreftsyke mennesker og deres pårørendekan arbeide i  lag med andre så vel som selvstendigliker å søke kunnskap og finne løsningerPersonlige egenskaper vektlegges særskilt.Vi tilbyrKreftavdelinga/Borasdávdaossodat består av sengepost, palliativt team, stråleterapiseksjon, kreftpoliklinikk og Vardesenter. Vi har ansvaret for de fleste former for ikke-kirurgisk kreftbehandling i UNN. Som universitetsavdeling er forskning sentralt sammen med undervisning og veiledning. Oppstart og varighet på ferievikariatet etter avtaleOpplæringGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaleKontaktinformasjonBente Lisbet Roaldsen, Seksjonsleder, 99269292ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4617956885 Stillingsprosent: 100% Ferievikar Startdato: 19.06.2023 Sluttdato: 27.08.2023 Søknadsfrist: 01.05.202399269292
Frist 01.05.2023
Les mer
U
Sykepleier ved Hjertemedisinsk sengepost og utredningspost
Har du lyst å jobbe med sykepleie til hjertemedisinske pasienter?Hjertemedisinsk sengepost og utredningspost har ledige faste 100 % stillinger for sykepleier med oppstart etter avtale. Ved interne omrokeringer kan andre stillingsbrøker bli ledige. Hvis ønske om redusert stilling må dette opplyses om i søknad.Hjertemedisinsk sengepost har 26 senger for øyeblikkelig hjelp, og tar imot hjertepasienter for utredning, behandling og oppfølging fra hele Nord-Norge. Sengeposten ivaretar pasienter i alle aldre med akutte eller kroniske hjertesykdommer, herunder hjertesvikt, angina pectoris, hjerteinfarkt og hjerterytmeforstyrrelser. Vi har også en utredningspost hvor alle elektive hjertepasienter blir undersøkt. Personalet rullerer mellom disse to enhetene.Hvis dette høres interessant ut er du velkommen til å søke jobb hos oss!ArbeidsoppgaverUtreding, behandling og oppfølging av hjertemedisinske pasienterInformasjon, råd og veiledning av pasienter og deres pårørendeSom sykepleier hos oss tilegner du deg en bred sykepleierkompetanse og solid erfaring i arbeid med pasienter innenfor det hjertemedisinske fagfeltetSamarbeid internt med flere faggrupper og på tvers av klinikkenKvalifikasjonerAutorisert sykepleier (godkjent norsk autorisasjon)Relevant erfaring vektlegges, men er ikke nødvendig da opplæring vil bli gittUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperInteresse for fagområdetStrukturert og god arbeidskapasitetGode samarbeidsevner, men også evne til å jobbe selvstendig og fleksibelt Engasjert og tar utfordringerEr ansvarsbevisstVi forventer at du gir egen faglig utvikling høy prioritetPositiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljøPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt Vi tilbyrHøy kompetanse og engasjerte medarbeidere i et godt fag- og arbeidsmiljøVarierte og spennende arbeidsoppgaverIntern opplæring, undervisning og AHLR-kursFaglig og personlig utviklingKalenderplan Rullering mellom enhetene Lønn i henhold til gjeldende overenskomsterGode pensjonsordninger i KLPBedriftshelsetjeneste og gode velferdsordningerKontaktinformasjonSolveig Alvilde Gulmælæ, Seksjonsleder, 97749539 Elisabeth Kjelstrup Valanes, Lederstøtte, 90103797, elisabeth.kjelstrup@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4623193404 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.03.2023 Søknadsfrist: 31.03.202397749539
Frist 31.03.2023
Les mer
U
Sykepleiere til sommervikariat ved Nevro-, hud- og revmatologisk sengepost
Velkommen til Nevro-, hud- og revmatologisk sengepost! Ønsker du å jobbe i en avdeling med mye variert virksomhet? Jobbe tverrfaglig for å lage gode behandlingsforløp for pasientene?Da er Nevro-, hud og revmatologisk avdeling den rette avdelingen for deg!Vi ved Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling ønsker oss ferievikarer for sommeren 2023. Avdelingen kan friste med en mulighet for å prøve seg innen fagene nevrologi, hud og revmatologi i vakre Tromsø. Søkere må være forberedt på og måtte opparbeide seg grunnleggende kunnskap innen alle feltene, avhengig av hvor mange uker man jobber. Her kan du prøve deg i en spennende avdeling. Ferieperioden strekker seg over juni, juli og august. Mulighet for forlengelse eller overgang til fast stilling.Avdelingen har anledning til å dekke bolig gjennom sykehusets egne boliger. Søknader behandles fortløpende. ArbeidsoppgaverAkuttbehandling og oppfølging av pasienter med akutte og/eller kroniske problemstillinger innenfor Nevro-, hud- og revmatologisk fagområdeJobbe i tverrfaglig teamKoordinering og planlegging av pasientforløpKvalifikasjonerBachelor i sykepleieErfaring fra sykehus er ønskeligDu må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftligPersonlige egenskaperInteresse for faglige utfordringerGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerFleksibel og løsningsorientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktig Du må: like travle og spennende arbeidsdager ha godt humør og bidra til godt arbeidsmiljø ha evne til å jobbe i team, men også selvstendig Vi tilbyrGodt arbeidsmiljø som tar godt imot nye kollegaerGod variasjon i alderssammensetning, nye og veteranerEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedriftDet gis en uke opplæring for vikariat over 4 ukerArbeidstid; for tiden 3-delt turnus.Mulighet for å dekke hybel gjennom sykehusboligKontaktinformasjonOla Iversen, Seksjonsleder, 77669381 Tarjei Robertsen, Enhetsleder, 776 69088ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4624530781 Stillingsprosent: 100% Ferievikar Søknadsfrist: 26.03.202377669381
Frist 26.03.2023
Les mer
U
Sommervikariat for sykepleier ved slagenheten 
Velkommen til Slagenheten!Vi på Slagenheten ønsker oss  ferievikarer for sommeren 2023. Ferieperioden strekker seg over juni, juli og august.Slagenheten er en sengepost med 10 pasientsenger. Vi hører til Nevrologisk, hud og revmatologisk avdeling, men er i egne lokaler. Vi tar imot pasienter som kommer inn med hjerneslag og gir akuttbehandling og akutt rehabilitering i tråd med forskning og nasjonale retningslinjer. Vi har en regional funksjon for hjerneslagpasienter som vil ha nytte av avansert behandling i form av trombektomi eller kirurgi (i samarbeid med nevrokirurgisk avdeling).Hos oss kommer sykepleierne på jobb med en faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jobben og har alltid pasienten i fokus. Vi ser etter deg som ønsker å utvikle deg som sykepleier i et hektisk og pulserende fagmiljø. Hvis du i tillegg kan bidra med engasjement og stå-på-vilje til det beste for pasienten og det tverrfaglige samarbeidet kan dette være en god løsning for deg.Mulighet for å dekke hybel gjennom sykehusbolig.Forbeholder oss retten til å ansette fortløpende.Tiltredelse etter avtale. God mulighet for forlengelse, eventuelt overgang til fast stilling.ArbeidsoppgaverAkuttbehandling og oppfølging av pasienter med hjerneslagJobbe i tverrfaglig teamKoordinering og planlegging av pasientforløpHelhetlige pasientforløpJobbe tverrfaglig med andre faggrupperBruk av medisinteknisk utstyr relatert til avdelingen   Medikamentadministrasjon/ infusjonsbehandlingerProsedyrekrevende arbeidMedansvar for et godt og inkluderende arbeidsmiljøKvalifikasjonerBachelor i sykepleieErfaring fra sykehus er ønskelig, men ingen kravDu må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftligPersonlige egenskaperInteresse for slagpasientenGode kommunikasjon- og samarbeidsevner på tvers av fagområderFleksibel og positivLøsningsorientertAnsvarsbevisstEvne til selvstendig arbeidEngasjement for pasient og pårørendePersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerVi har gode rutiner for opplæring, kompetansebygging og fagutvikling. Vi er en enhet i stadig utvikling, med engasjerte og faglig dyktige kollegaer.  Vi har et inkluderende og faglig godt arbeidsmiljø. Her får du gode kollegaer og nye venner Trygghet som nyansatt. Du har alltid sykepleie- og medisinskfaglig kompetanse tilgjengelig  En spennende arbeidshverdag i 3-delt turnus.Universitetssykehuset Nord-Norge er en IA- bedrift KontaktinformasjonKatrine Sætermo Øien, Enhetsleder, 77798391 Ola Iversen, Seksjonsleder, 77669381ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4624537416 Stillingsprosent: 100% Ferievikar Søknadsfrist: 26.03.202377798391
Frist 26.03.2023
Les mer
U
Skopvakt - Intensiv Harstad
UNN Harstad er et bærekraftig lokalsykehus med alle akuttfunksjoner. Planlegging for fremtidens sykehus i Harstad pågår. Sykehuset har en stabil og lokal bemanning med spesialiteter i et godt og tverrfaglig kollegium.Man bor og lever godt i byen som har alle fasiliteter innenfor en liten radius. Harstad er kjent som kulturbyen i nord med filmfestival, klassisk festival, vinfestival, Festspillene i Nord-Norge og gode matopplevelser. Vi har kort vei til sterke naturopplevelser og kjente naturperler i Lofoten, Vesterålen og Senja. Oversiktlig infrastruktur med hurtigbåt til Tromsø, og kort vei til hovedflyplassen i regionen med daglige avganger til Gardermoen. Byen har gode oppvekstvilkår for barn og unge, og passer veldig godt for familier som vil bo i en akkurat passe stor by.Vår avdeling behandler både medisinske og kirurgiske intensiv-/intermediærpasienter. I tillegg har vi pasienter på ekstern overvåking/telemteri. Avdelingen har også en oppvåkningsenhet med til sammen 9 senger. Intensiv har 5 senger.ArbeidsoppgaverPrimæroppgave vil være "skopvakt" og besvarelser av telefonhenvendelser i avdelingenKvalifikasjonerKunnskap og erfaring med tolkning av hjerterytmer Gjerne erfaring fra skop-overvåking fra tidligereMedisinstudent, kardiologisk sykepleier, erfaring med tolkning og overvåking av hjerterytmerPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevner Positiv og selvstendig, med interesse for å jobbe i et aktivt miljøVi tilbyrGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerKontaktinformasjonKarin Overgaard, Seksjonsleder, 99030786ArbeidsstedSankt Olavs gate 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4624211334 Stillingsprosent: 100% Ferievikar Søknadsfrist: 26.03.202399030786
Frist 26.03.2023
Les mer
U
Helsesekretær/helsefagarbeider - Røntgenavdelingen
Røntgenavdelingen UNN Tromsø, Seksjon stab, er på utkikk etter en engasjert og trivelig medarbeider.Vi har ledig, fast stilling ved Røntgenavdelingens ekspedisjon. Vi ser etter deg som ønsker å bidra til at våre pasienter og pårørende sikres en trygg, forutsigbar og vennlig tjeneste når de har behov for bistand fra oss. Arbeidsoppgavene vil primært bestå i mottak og registrering av pasienter i luken, både elektive og øyeblikkelig hjelp-pasienter, registrering av innkomne henvisninger til røntgenundersøkelser, mottak og fordeling av post til avdelingen, bestilling av varer, samt ivareta ulike rapporter i Sectra RIS.I vår seksjon vil du være en del av et team som består av 18 andre ansatte med ulike pasientadministrative arbeidsoppgaver, fordelt på ekspedisjon, timekontoret, import/eksport av undersøkelser, samt andre administrative oppgaver knyttet til DIPS, RIS og vikarinnleie. Vi samarbeider tverrfaglig med flere andre yrkesgrupper internt i avdelingen. Røntgenavdelingen UNN HF har rundt 220 ansatte, med virksomhet i Tromsø, Harstad og Narvik. Avdelingen har også ansvar for radiologitilbudet ved distriktsmedisinske sentre i Nordreisa og Finnsnes og ved UNN Longyearbyen. Hos oss utføres rutinemessige utredninger og kontroller, samt mottak og undersøkelser av øyeblikkelig hjelp-pasienter.Det er ønskelig med snarlig tiltredelse for å sikre god opplæring og introduksjon til vår avdeling.Vi ser fram til å lese din søknad. Velkommen som søker!ArbeidsoppgaverYte service for våre pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidende partnereMottak og registrering av pasienterAdministrative oppgaverRegistrering av innkommende røntgenhenvisningerPostmottakBesvare telefonhenvendelser inn til avdelingenKvalifikasjonerHelsesekretærutdanning, eller annen relevant helsefaglig utdanningGrunnleggende IKT-kunnskaperGode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevnerØnskelig med kjennskap til Sectra RIS/PACS og DIPS        Personlige egenskaperInneha gode samarbeidsevner, men samtidig kunne jobbe selvstendigKunne være initiativrik, fleksibel og løsningsorienteringOpptre imøtekommende og hjelpsomVære bidragsyter til godt arbeidsmiljøPersonlig egnethet vektlegges særskilt Vi tilbyrIndividuell opplæring både med tanke på type arbeidsoppgaver, og våre IT-verktøySpennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø, med støttende og engasjerte kollegerMulighet for å videreutvikle kompetanseEn arbeidsplass som er IA-virksomhetMedlemskap i en av landets beste pensjonsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonHege Bratbak, Seksjonsleder, 77628304, hege.bratbak@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4629589359 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 26.03.2023 Epost: hege.bratbak@unn.no77628304
Frist 26.03.2023
Les mer
U
Sykepleier - Fordøyelse og nyre sengepost
Kjære sykepleier, vil du bli vår nye kollega? Vi ønsker å komme i kontakt med deg som vil utvikle deg som sykepleier og som er faglig engasjert. Hos oss vil du komme inn i et godt arbeidsmiljø, som har stor takhøyde og som tar vare på deg som nyansatt.Fordøyelse og nyremedisinsk sengepost søker sykepleiere til fast stilling og vikariat. Vi er fleksible i forhold til stillingsprosent og oppstart, og ønsker at du oppgir dette i søknaden.Fordøyelse og nyremedisinsk sengepost er en utmerket plass å starte for å få bred kompetanse innenfor to spennende indremedisinske fagområder. Vi er en sengepost som drifter 14 sengeplasser fordelt på våre to fagfelt. Som sykepleier hos oss vil du møte pasienter med mange ulike sammensatte sykdomsbilder. Vi utreder og behandler blant annet pasienter som har kroniske betennelsestilstander i mage/tarm, leversvikt, NET, og pasienter med alvorlig ernæringsproblematikk. Innenfor nyremedisin har vi pasienter med kronisk og akutt nyresvikt, malign hypertensjon, ulike infeksjoner og betennelsestilstander i nyrene, samt forgiftninger. Vi har også opplæring og oppfølgning av pasienter som behandles med peritonal dialyse. Sengeposten har daglig et tett samarbeid med gastrolab, medisinsk dagenhet, poliklinikk og vår dialyseavdeling. Som sykepleier hos oss tilegner du deg en solid sykepleiepraksis og god erfaring i arbeid med kritisk syke pasienter. Vi har som mål å tilby pasienter oppfølging og behandling på et høyt nivå, og har fokus på gode pasientforløp.Ta gjerne kontakt for en uformell samtale om stillingenes innhold, oppgaver og muligheter. Se kontaktinfo lenger ned i annonsen.Ansettelser vil skje fortløpende frem til søknadsfrist. Vi oppfordrer deg derfor til å være tidlig ute.Vi gleder oss til å høre fra deg! ArbeidsoppgaverPleie, ivaretagelse og oppfølgning av akutt og kronisk syke pasienter og deres pårørendeSamhandling med kommuner og andre yrkesgrupper Opplæring og veiledning av ansatte og studenter Ivaretagelse av pårørende og barn som pårørende KvalifikasjonerGodkjent norsk autorisasjon som sykepleierDu må beherske norsk muntlig og skriftlig (eventuelt svensk/dansk) Erfaring fra spesialisthelsetjenesten kan være en fordel, men ingen krav da opplæring vil bli gittDet er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaper, da innhenting av informasjon og dokumentasjon foregår elektronisk. Opplæring i de aktuelle programmene vil bli gittDet vil bli gitt opplæring i avdelingens medisinsktekniske utstyrPersonlige egenskaperVi søker deg som er stabil og fleksibel, ansvarsfull og løsningsorientert med interesse for fagfelteneDu må ha gode evner til kommunikasjon og samarbeid. Din kollegiale måte å samarbeide på er en viktig faktor for ossDu er en god og inkluderende kollega, og en positiv bidragsyter til det gode arbeidsmiljøet vi harDu må like travle og spennende arbeidsdagerDu har evne til å balansere flere arbeidsoppgaver, og trives med å jobbe i et vekslende tempoDu har pasienten i fokusPersonlig egnethet vektlegges.Vi tilbyrEt godt, inkluderende og faglig dyktig arbeidsmiljø, hvor du får muligheten til å utvikle deg som sykepleier i eget tempoHospitering er mulig dersom du vil komme å møte oss og se arbeidsplassenGod opplæring av nyansatte Fagdager to ganger årligSimulering i kalenderplan (turnus)3 delt turnus Arbeid med kontinuerlig forbedring og pasientsikkerhetVarierte og spennende fagspesifikke arbeidsoppgaver Lønn i henhold til gjeldende overenskomsterUNN disponerer velferdshytter i Troms og omegn og har bedriftsidrett Tromsø er en fin by med gode kultur tilbudFriluftsliv i vakre naturskjønne omgivelser med midnatt sol på sommer, og nordlys på vinterPensjonsordning i KLPUNN er en IA- bedrift Vi kan være behjelpelig med å finne deg boligKontaktinformasjonPia Helen Hotti Simensen, Seksjonsleder, 77669937, Pia.helen.hotti.simensen@unn.no Lisa-Mari Jakobsen, Lederstøtte, 77669344, Lisa-Mari.Jakobsen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4622612206 Stillingsprosent: 100% Fast, Vikariat Søknadsfrist: 02.04.2023 Epost: Pia.helen.hotti.simensen@unn.no77669937
Frist 02.04.2023
Les mer
U
Ferievikarer -  sykepleier, helsefagarbeider og assistent
Har du hjerte for eldre pasienter? Vi har sommerjobben til deg med trivselsgaranti :) Kom og jobb med oss på Geriatrisk sengepost i sommerVår seksjon har en sengepost med 14 senger og en poliklinikk/dagenhet. Våre pasienter har et komplisert sykdomsbilde og krever tverrfaglig helhetlig behandling. Vi jobber tett sammen med pasient og pårørende, samt flere fagfelt og kommunehelsetjenesten, og våre ansatte har høy kompetanse på geriatrifaget. I vår hverdag vil du som ansatt være aktivt med i forbedringsprosesser slik at hverdagen oppleves trygt for pasienter og dine kollegaer. Vi er en innovativ seksjon og har gjennomført prosjekter med gode resultatet. Kom og vær med oss for å utgjøre en forskjell i et viktig samfunnsoppdrag! Vi søker deg som er sykepleier, helsefagarbeider eller assistent med erfaring fra helsevesenet.Vi har ledig sommerjobb for perioden april - august med mulighet for helgestilling eller ekstravakter i etterkant av vikariatet. Vi leter etter deg som liker å jobbe i en hektisk men kontrollert hverdag, som er opptatt av god samhandling med pasient og kollegaer. Dersom du er assistent er det et krav at du har erfaring fra helsevesenet. Ansettelsen vil skje fortløpende frem til søknadsfrist, så vær rask med din søknad. Ta gjerne kontakt med seksjonssykepleier Inger-Lise Høgtun for en uformell prat. Se kontaktinformasjon nederst i annonsenArbeidsoppgaverDu vil bli god på akuttmedisinsk behandling og omsorg til svært syke gamle pasienterfå god trening på prosedyrer få mye erfaring i omsorg og behandling av pasienter i palliativ og terminal fasevære en del av tverrfaglig team som jobber godt sammenjobbe i nær samhandling med den enkelte pasient og deres pårørendebli god på kommunikasjon og skape et godt behandlingsmiljø for pasienten lære alt du trenger når det gjelder samhandling med kommunehelsetjenesten gi våre pasienter et trygt og sikkert sykehusoppholdKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierNorsk autorisasjon som helsefagarbeiderFor assistenter er det krav om erfaring fra helsevesenetMaster/videreutdanning i eldreomsorg for spesialsykepleiereDu må beherske norsk godt muntlig og skriftligPersonlige egenskaperVi søker stabile, fleksible, ansvarsfulle og dyktige kollegaer som har interesse for arbeid med eldre mennesker i en sårbar situasjonVi ønsker deg som har faglige ambisjoner og er opptatt av pasientsikkerhet Vi ønsker deg som er god på samarbeid og som gir din kollega god støtte Vi ønsker deg som har personlig egnethet for stillingenDu må kunne jobbe 3-delt turnus, men det er ikke et absolutt kravVi tilbyrVi tilbyr opplæring, varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt læringsmiljø, samt et inkluderende, løsningsorientert og humørfylt arbeidsmiljø Lønn i henhold til gjeldende overenskomsterEn trygg og stabil arbeidsgiver som sikrer forutsigbarhetOpplæring i trygge forholdKontaktinformasjonInger-Lise Høgtun, Seksjonssykepleier Geriatrisk seksjon, 99578147 Henriette Adele Martinussen, Ass. seksjonssykepleier, 77628138ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4628378651 Stillingsprosent: 100% Ferievikar Søknadsfrist: 31.03.202399578147
Frist 31.03.2023
Les mer
U
Spennende og variert jobb som helsesekretær  ved  Laboratoriemedisin UNN Tromsø
Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske spesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik.Tromsø har et rikt mangfold av turmuligheter og opplevelser.  Laboratoriemedisin har ledige faste stillinger. Ved internt opprykk kan vikariater av ulik lengde bli ledig.Stillingene har arbeidstid i henhold til enhver tids gjeldende arbeidsplan, og vil p.t. inngå i tredelt turnus, med jobb hver tredje helg. Elever som fullfører helsesekretærutdanning første halvår 2023 oppfordres til å søke.ArbeidsoppgaverDelta i laboratoriets døgnkontinuerlige preanalytiske arbeidPrøvetaking av barn og voksne ved alle sengeposter, operasjonsstuer og akuttmottaketPrøvetaking av barn og voksne i blodprøvetakingsenheten Oppakking, registrering og behandling av prøvematerialer fra PrimærhelsetjenestenKontorarbeidSvare telefon fra eksterne og interne rekvirenterUtføre urinanalyserKvalifikasjonerAutorisert helsesekretærDet legges vekt på relevant praksisMå beherske norsk skriftlig og muntligUtdanningsretningHelsesekretærUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperSelvstendigEndringsvilligOmsorgsfullBidra til et godt arbeidsmiljøMå trives i et aktivt og travelt miljø, og tåle stress Godt humør og gode samarbeidsevnerStabilitet Personlig egnethet vil vektlegges.LanguageNorskVi tilbyrTrivelig arbeidsmiljøHøyt faglig nivåTett samarbeid med bioingeniører Varierte oppgaverFaglig og personlig utviklingMulighet til å komme med ønsker rundt egen turnusLønn etter avtale, samt i henhold til gjeldende overenskomsterGode velferdstilbud til ansatte: hytteutleie, kultur og fritidstilbudRabattordninger hos kleskjeder og treningssentreUNN kan være behjelpelig med bolig  KontaktinformasjonLisbeth Hansen, Avdelingsleder, 77626727, lisbeth.hansen@unn.no Bjørn Ivar Strand, Seksjonsleder, 77626445, bjørn.ivar.strand@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4631559493 Stillingsprosent: 100% Midlertidig ansettelse, Fast Søknadsfrist: 03.04.2023 Epost: lisbeth.hansen@unn.no77626727
Frist 03.04.2023
Les mer
U
Hjelpepleier/helsefagarbeider til avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi
Gynekologisk, urologisk, endokrin og plastikkirurgisk sengepostsøker hjelpepleier/helsefagarbeider i vikariat/ferievikariat med mulighet for forlengelse.Vi har behov for både heltid og deltid.Sengeposten har 28 normerte senger og har den daglige oppfølging/behandling av pasienter innenfor alle våre fagfelt. Kompetansen i avdelingen er bygget opp rundt fagfeltene gynekologi, urologi, bryst- endokrin- og plastikkirurgi. Den som ansettes må opparbeide seg seg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innenfor de aktuelle fagfeltene.Vi søker etter hjelpepleier/helsefagarbeider som har høyt engasjement og interesse for våre fagfelt. Vi ønsker også at du kan bidra til vårt gode arbeidsmiljø på en positiv måte. Det gis strukturert opplæring og tett oppfølging av nærmeste leder under ansettelsesforholdet. Det er tre-delt turnus med arbeid hver tredje helg, samt to hinkehelger pr. år. Turnusen følger den overordnede aktivitetsstyringen i UNN.ArbeidsoppgaverPre- og postoperativ pleieKvalifikasjonerVi søker hjelpepleier/helsefagarbeider som er interessert i faglige utfordringer og som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerDen som søker må kunne jobbe både selvstendig og i teamPersonlig egenhet, erfaring fra sykehus og kompetanse innenfor fagfeltene vil bli vektlagt ved ansettelseUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperEvne til å jobbe under press i en hektisk avdelingPositiv og gode samarbeidsevnerPositiv bidragsyter til godt arbeidsmiljøMå gjøre seg godt forstått skriftlig og muntlig på norskFleksibel og endringsvilligStrukturert, med god evne til å prioritereLanguageNorskVi tilbyrIndividuell strukturert opplæring av nyansatte, fast opplegg for internundervisning og høyt fokus på faglig utviklingGodt arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaverDet praktiseres jobbglidning mellom ulike involverte yrkesgrupper i behandling og pleieOppstart etter avtaleKontaktinformasjonAngela Hennig, Enhetsleder, 77628248 May Tove Ludvigsen, Enhetsleder, 77628095ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4632511353 Stillingsprosent: 100% Midlertidig ansettelse Søknadsfrist: 23.03.202377628248
Frist 23.03.2023
Les mer
U
Enhetsleder ved BUP Tromsø
Vi søker ny enhetsleder til enhet BY ved BUP Tromsø.Har du lyst til å være med på å skape Norges beste BUP? Vi ønsker en varm og tydelig leder som kan bidra til å bygge et aktivt fagmiljø hvor utredning, behandling, forskning og undervisning er i fokus. Du vil være en del av et lederteam som er opptatt av ivaretakelse, arbeidsglede og fagutvikling. Vi arbeider systematisk med å bygge feedback-kultur, redusere ventetid og å stabilisere generell og spesifikk fagkompetanse. BUP Tromsø består av fire enheter: tre basisenheter og enhet for nevroutviklingsforstyrrelser. Enhet BY har også ansvar for ansatte i det regionale OCD-teamet, samt lavterskelteam og FACT ung i samarbeid med Tromsø kommune. Seksjonen er en del av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Barne- og ungdomsklinikken i UNN. Sammen med dyktige ansatte arbeider vi for at helsetjenestene i BUPA skal være helsefremmende, sammenhengende og være bygget rundt pasientenes behov. Utredningen og behandlingen skal gi barn og unge best mulig forutsetninger for utvikling og vekst. Vi snakker om psykiske lidelser og utviklingsvansker med et språk som alle kan forstå. Kjernen i det enkelte barns tilbud er deres behov og mål. For de ansatte skal det være en arbeidsplass med arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghet.Avdelingen består av Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Tromsø, BUP Harstad, BUP Narvik, BUP Silsand, BUP Sjøvegan og BUP Storslett. Vi samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) og Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.Høres dette interessant ut? Ta kontakt om du vil vite mer!ArbeidsoppgaverI BUPA legges det stor vekt på kontinuerlig utviklingsarbeid, fagutvikling og kompetanse. Enhetsleder vi få en aktiv rolle i dette arbeidetEnhetsleder er en del av seksjonens lederteam og har enhetlig ansvar for fag, økonomi og personal i enheten Det er et ønske at enhetsleder også arbeider klinisk med pasientgruppen vårKvalifikasjonerRelevant høyere utdannelseLederutdannelse og ledererfaring er en fordelKjennskap til fagområdet psykisk helsevern for barn og ungeInteresse for å ta i bruk verktøy og metoder for kontinuerlig forbedringsarbeidVed ansettelse må det fremlegges politiattestUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperFleksibel, engasjert og løsningsfokusert Gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupperDu arbeider strukturert og målrettetPersonlig egnethet og intervju vil bli vektlagt ved ansettelseLanguageNorskVi tilbyrVi tilbyr en spennende og utfordrende stilling i en avdeling med faglig dyktige medarbeidereDu vil få mulighet til å være med og lede og videreutvikle de psykiske helsetjenestene til barn og unge i UNN HFKontaktinformasjonBrynjar Lid Gamst, Enhetsleder, 91110435, Brynjar.Lid.Gamst@unn.no Mariken K. Gulbrandsen, Seksjonsleder , 77755731, mariken.k.gulbrandsen@unn.no Andrea Ekeland, Enhetsleder, 91895852, andrea.ekeland@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 92 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4629318392 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 27.03.2023 Epost: Brynjar.Lid.Gamst@unn.no91110435
Frist 27.03.2023
Les mer
U
Stillinger som bioingeniør ledig ved Laboratoriemedisin i Tromsø
Kom og jobb hos oss på Laboratoriemedisin!Vi har ledig både faste stillinger og vikariater, og ønsker oss nettopp deg som elsker bioingeniørfaget og ivrer etter å være en viktig brikke i spesialisthelsetjenesten.Vi vil ved behov gjøre ansettelser fortløpende. Studenter som får autorisasjon til våren oppfordres til å søke.Hvis du har lyst til å jobbe innenfor noen av følgende spennende fagområder; hematologi, koagulasjon, blodgass, biokjemi, massespektrometri eller immunhematologi, så må du søke her! Du får muligheten til å jobbe ved ett universitetssykehus med moderne analyseinstrumenter, være tett på pasientene, samt fordype deg i fag. Bioingeniørene deltar i tredelt turnus og er i sentrum der det skjer.Vikariatene kan på sikt bli faste stillinger. Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik.ArbeidsoppgaverAnalysearbeid ved et av laboratoriets mange fagområderPasientrettede oppgaver innen prøvetaking og preanalyseBidra innen opplæring og veiledning av både nye ansatte og praksisstudenter Stillingene er 35,5t/u i tre-delt turnus med dag, kveld, natt og helgearbeid. Dette gir også mange fordeler med turnusfridager. Vi tilpasser turnus individueltKvalifikasjonerAutorisert bioingeniørDet legges vekt på relevant praksisMå beherske norsk skriftlig og muntligUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperSelvstendigEndringsvilligVære en god lagspillerBidra til et godt arbeidsmiljøMå trives i et aktivt og travelt miljøVi tilbyrTrivelig arbeidsmiljø med mulighet for mange gode vennskapGod opplæring og høyt faglig nivåFaglig og personlig utviklingFleksibilitet ifht ønsker som har med arbeidstid, vakter og fritidLønn etter avtale, samt i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonCharlotte Arnesen, seksjonsleder, 77627356 Lisbeth Hansen, Avdelingsleder, 77626727, lisbeth.hansen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4631560362 Stillingsprosent: 100% Vikariat, Fast Søknadsfrist: 03.04.202377627356
Frist 03.04.2023
Les mer
U
Resepsjonist - Pingvinhotellet UNN
Vi trenger dyktige resepsjonister til en helgestilling, ferievikar og ekstravakter. Er du den vi søker?Vi har ledig en 20% stilling, og denne stillingen egner seg for studenter som ønsker å ha en fast jobb ved siden av studiet.Vi ser etter deg som ønsker å utgjøre en forskjell i møtet med våre gjester og som gjenspeiler våre verdier; Kvalitet – Trygghet – Respekt – Lagspill. Pingvinhotellet UNN Tromsø åpnet sommeren 2015. Hotellet er Europas største pasienthotell, og det nest største hotellet i Tromsø. Hovedmålet for Pingvinhotellet UNN Tromsø er å være UNNs primære overnattingssted for pasienter. Vi skal være en bidragsyter for å sikre dagens og fremtidens kapasitetsbehov for senger ved UNN Tromsø. Det skal være et velfungerende hotell med god tilknytning til eksisterende sykehusanlegg. Pingvinhotellet UNN Tromsø består av 16 etasjer, 243 rom, 482 senger, eget kjøkken, restaurant med 220 plasser fordelt på to lokaler, lobby-café tilknyttet resepsjonen samt konferansefasiliteter for totalt 80 personer. UNN er det eneste sykehuset i Norge med egen kulturavdeling. Vi har blant annet revygruppe, ukuleleorkester, sangkor, trimgrupper, storband med bare ansatte. Vi driver med musikk- og bokvandringer ute på pasientavdelinger der dette er mulig. Resepsjonistene våre er gjestens første møte med hotellet, og derfor er det viktig med sterke sosiale egenskaper og å forstå de ulike gjestetypenes behov. Medarbeiderne skal til enhver tid møte gjesten med respekt og imøtekommenhet.ArbeidsoppgaverVære hotellets representative ansikt utad – service, trygghet, tilgjengelighet for gjestene våreAnsvar for inn- og utsjekk av hotellets gjesterAnsvar for kasseoppgjør og klargjøring av listerSørge for den daglige kontakt med gjester og avdelinger angående konkrete sakerSørge for kvalitetssikring av bookinger Ulike resepsjonsoppgaverTelefonserviceKvalifikasjoner3-årig videregående skoleReiseliv, resepsjonsfaget Søkere med fagbrev kan søkeErfaring fra resepsjonsarbeidGode norskkunnskaper er viktig for skriftlig og muntlig dokumentasjonUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperDu jobber godt både i team og selvstendig – du er en positiv lagspillerDu er nøyaktig, rask og effektiv i din arbeidsutførelseDu har gode datakunnskaperDu trives som best når det er hektisk og evner å holde fokus på detaljer i slike situasjonerDu er en person som føler det naturlig å gi av deg selvDu føler stolthet over det man krever på arbeidsplassen dinDu har den ultimale innstillingen og er over gjennomsnittet opptatt av service og gode gjesteopplevelserDu kommuniserer godt, er endringsvillig og løsningsfokusertPersonlige egenskaper vil bli vektlagtLanguageEngelskNorskVi tilbyrArbeid ved Europas største pasienthotell og nest største hotellet i TromsøUtfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljøFaglig og personlig utviklingLønn etter avtaleTiltredelse etter avtale Solid arbeidsgiver med ordnede arbeidsforhold3-delt turnusarbeid, men med minst mulig nattevakterFjord, fjell og vakker natur rett utenfor dørenEt spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbudEn arbeidsplass som er inkluderende arbeidslivs-bedrift(IA)BedriftshelsetjenesteMedlemskap i landets kanskje beste pensjonsordningKontaktinformasjonHanne Kristin Sollid, Resepsjonsleder, 77754249ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4631949336 Stillingsprosent: 20% Fast Startdato: 01.06.2023 Søknadsfrist: 01.04.202377754249
Frist 01.04.2023
Les mer
U
Fysioterapeut - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, DPS Storslett
Ved voksenpsykiatrisk poliklinikk, DPS Storslett, har vi ledig stilling for fysioterapeut.Poliklinikken har et veletablert fagteam bestående av en spesialist i psykiatri, tre psykologer hvorav en spesialist, to psykiatriske sykepleiere (inkludert leder i DPSet) og en kunstterapeut.SPHRNT består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk med tilhørende rusansvarlig og FACT-gruppe, og en døgnenhet med 6 sengeplasser med tilhørende ambulant-/akutteam. Døgnenheten har også tilknyttet funksjon fra klinikkoverlege en dag i uken. Vi er ellers samlokalisert med BUP. Fysioterapistillingen vil inngå i vårt tverrfaglige team. Som sted har Storslett status som nasjonalparklandsby, og er regionsenteret for de fire Nord-Troms kommunene, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord, som også er vårt opptaksområde. Her er et variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner, med blant annet Distriktsmedisinsk senter, kulturhus, kino og flyplass 5 minutter fra sentrum. Nord-Troms er kjent for tre stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur, og er et spennende område å bo og jobbe i.ArbeidsoppgaverPsykisk helsehjelp til voksne med moderat til alvorlige psykiske lidelser og ruslidelserBidra i utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser/ruslidelser i henhold til pakkeforløp, faglige retningslinjer og gjeldende lovverkBidra faglig gjennom teamarbeid og kunnskapsdelingDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenFamilie og nettverksarbeidSamarbeid med primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenestenVeiledning av annet helsepersonellKvalifikasjonerKlinisk erfaring, gjerne fra poliklinisk arbeidUtrednings- og terapikompetanseFortrinnsvis førerkort klasse B (for ambulering til kommuner i opptaksområdet)Personlige egenskaperPersonlig egnethet for klinisk arbeide blir vektlagtGode samarbeidsevnerVi tilbyrEn spennende og utfordrende jobb i et godt etablert fagmiljøEn fin og oversiktlig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og god stemning, mye arbeidsglede og humorEt godt arbeidssted å utvikle seg faglig iTilrettelegging og økonomiske rammer for kurs, spesialisering og faglig fordypningStor grad av medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon og oppgaverFleksibel arbeidstidLønnsplassering i henhold til gjeldende overenskomsterDistriktstilleggTiltakssone med nedskriving av studielån og lavere skattOriginalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For stillinger med pasientrettet arbeid krever vi at du legger frem politiattest.KontaktinformasjonPål Schreiner Mathiesen, Enhetsleder, 92028407ArbeidsstedSonjatunveien 11 9151 StorslettNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4633682320 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 24.03.202392028407
Frist 24.03.2023
Les mer
U
Sykepleiere til vikariat/ferievikariat - Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi
Gynekologisk, urologisk, endokrin og plastikkirurgisk sengepostsøker sykepleiere til vikariat/ferievikariater med mulighet for forlengelse.Har du ikke anledning til å begynne nå i sommer kan du oppgi ønsket startdato i søknaden.Sengeposten har 28 normerte senger og har den daglige oppfølging/behandling av pasienter innenfor alle våre fagfelt, samt pre- og postoperativ sykepleie. Den bidrar også med ressurser til drift av kirurgisk dagenhet (5 sengeplasser). I tillegg føres det tilsyn med pasienter som formelt er innlagt i pasienthotellet.Den sykepleiefaglige kompetansen i avdelingen er bygget opp rundt fagfeltene gynekologi, urologi, bryst/endokrin- og plastikkirurgi.Den som ansettes må opparbeide seg seg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen alle fagfeltene, samtidig som det gis mulighet til å fordype seg innen et av fagområdene. Vi søker etter sykepleiere som kan bidra i vårt gode inkluderende arbeidsmiljø, og som har høyt engasjement og interesse for våre fagfelt. Du må liker å jobbe i en sengepost med høyt arbeidstempo og flere ulike faglige problemstillinger. Hos oss får du jobbe innenfor spennende fagfelt i utvikling. Det gis strukturert opplæring og oppfølging av nærmeste leder under ansettelsesforholdet.Arbeid i 3-delt turnus, med hver tredje helg som hovedregel.KvalifikasjonerGode samarbeidsevner, evne til å jobbe i team og selvstendigEvne til å bidra til et godt arbeidsmiljøErfaring fra sykehus er ønskeligSøkere med kjennskap til fagområdene vil bli foretrukketFor stillingene kreves det dokumentert norsk autorisasjon som sykepleierSøkere må dokumentere gode kunnskaper i norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjonUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperVi søker sykepleiere som er interessert i faglige utfordringer og har gode samarbeidsevnerDu må like travle dager, kunne jobbe godt selvstendig så vel som i team, samt ha gode kommunikasjonsevnerPersonlig egnethet vil bli vektlagtLanguageNorskVi tilbyrIndividuell strukturert opplæring av nyansatte, fast opplegg for internundervisning og høyt fokus på faglig utviklingGodt arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaverKontaktinformasjonMay Tove Ludvigsen, Enhetsleder, 77628095 Angela Hennig, Enhetsleder, 77628248ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4632677167 Stillingsprosent: 100% Ferievikar, Vikariat Søknadsfrist: 23.03.202377628095
Frist 23.03.2023
Les mer
U
Bioingeniør eller tilsvarende laboratorieutdannet - Klinisk patologi
Vikariat som bioingeniør, eller tilsvarende. Klinisk patologi har som hovedoppgave å undersøke vevsprøver og celleprøver ved mistanke om kreft eller andre sykdommer. I tillegg utfører avdelingen omtrent 200 obduksjoner pr. år for å stadfeste dødsårsak og kartlegge sykelige forandringer. Avdelingen mottar omtrent 70 000 prøver pr. år og utfører mer enn 100 000 analyser for å kunne gi nøyaktig diagnose og best mulig grunnlag for behandling, og deltar i samarbeidet om regionale kreftpakkeforløp. I tillegg til diagnostikk jobber avdelingen aktivt med forskning og utvikling, undervisning og utdanning av legespesialister. Klinisk patologi er akkreditert etter ISO 15189 og har fokus på å levere tjenester av høy kvalitet til det beste for pasienten. Viktige satsingsområder for avdelingen er digital patologi, automatisering og innføring av ny teknologi. Seksjon for histologiske metoder og obduksjon (HMO) har 34 ansatte og bearbeider biopsier og operasjonspreparater for generell vevsundersøkelse innbefattet frysesnittdiagnostikk. Seksjonen utfører også obduksjoner, histologiske spesialundersøkelser og immunhistokjemiske analyser. Vi har arbeidstid alle hverdager fra 08.00 til 15.30 med fleksitid, og fri alle helger og helligdager.ArbeidsoppgaverDelta i seksjonens rutinearbeid ved mottak av prøver og behandling/analysering av disse. Dette innbefatter beskjæring og beskrivelse av prøvematerialet, støping av dette i parafinblokker, laging og farging av tynne snitt som leveres til patolog for mikroskopering og diagnostisering.Delta i obduksjonsrutinerAndre oppgaver kan bli tillagt ved behovKvalifikasjonerAutorisert bioingeniør, eller annen relevant utdanning God erfaring fra laboratoriearbeid innen vårt fagfelt kan bli vektlagtMå kunne norsk flytende, både muntlig og skriftligUtdanningsnivåVideregående skoleHøyskole / UniversitetHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperGode samarbeidsevnerStabilSelvstendigFleksibelPersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrEt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver der du får brukt din kompetanse til beste for pasienteneLønn etter gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonToril Synnøve Mortensen, Seksjonsleder, 77627642ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4633734857 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 27.03.202377627642
Frist 27.03.2023
Les mer
U
Bioingeniør - Klinisk patologi
Klinisk patologi har som hovedoppgave å undersøke vevsprøver og celleprøver ved mistanke om kreft eller andre sykdommer. I tillegg utfører avdelingen omtrent 200 obduksjoner pr. år for å stadfeste dødsårsak og kartlegge sykelige forandringer. Avdelingen mottar omtrent 70 000 prøver pr. år og utfører mer enn 100 000 analyser for å kunne gi nøyaktig diagnose og best mulig grunnlag for behandling, og deltar i samarbeidet om regionale kreftpakkeforløp. I tillegg til diagnostikk jobber avdelingen aktivt med forskning og utvikling, undervisning og utdanning av legespesialister. Klinisk patologi er akkreditert etter ISO 15189 og har fokus på å levere tjenester av høy kvalitet til det beste for pasienten. Viktige satsingsområder for avdelingen er digital patologi, automatisering og innføring av ny teknologi. Seksjon for Histologiske Metoder og Obduksjon (HMO) har 34 ansatte og bearbeider biopsier og operasjonspreparater for generell vevsundersøkelse innbefattet frysesnittdiagnostikk. Seksjonen utfører også obduksjoner, histologiske spesialundersøkelser og immunhistokjemiske analyser.Disse stillingene innebærer ikke deltakelse i obduksjon.Vi har arbeidstid alle hverdager fra 08.00 til 15.30 med fleksitid, og fri alle helger og helligdager.Ved eventuelt internt opprykk kan det bli ledig vikariat.ArbeidsoppgaverMottak og preparering av histopatologiske vevsprøver for diagnostikk. Dette innbefatter beskjæring og beskrivelse av prøvematerialet, støping av dette i parafinblokker, laging og farging av tynne snitt fra prøvematerialet som leveres til lege for mikroskopering og diagnostisering.Andre oppgaver kan bli tillagt ved behov.KvalifikasjonerAutorisert bioingeniørErfaring fra laboratoriearbeid innenfor fagfeltet patologi kan være en fordel, men opplæring vil bli gittMå beherske flytende norsk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelseUtdanningsnivåVideregående skoleHøyskole / UniversitetHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperGode samarbeidsevnerStabilSelvstendigFleksibelPersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrEt trivelig arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver der du får brukt din kompetanse til beste for pasientene Vi bistår også en del ved forskningLønn etter gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonToril Synnøve Mortensen, Seksjonsleder, 77627642ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4633686091 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 27.03.202377627642
Frist 27.03.2023
Les mer
U
Sykepleier - Medisin A ved UNN Narvik
Vil du være med på å gjøre en forskjell for pasientene på Medisin A? Kom og jobb sammen med oss!Vi har en fantastisk gjeng medarbeidere med høy faglig kompetanse som samarbeider veldig godt og gjerne lærer bort sin kunnskap. Du vil bli en del av et team som pleier, observerer og iverksetter tiltak for pasienter innenfor ulike medisinske lidelser. Medisin A har 12 senger der vi i hovedsak behandler pasienter med hjerte- og lungelidelser, infeksjon, nyreproblematikk og barn. Vi er lokalisert i samme korridor som Medisin B, som behandler pasienter med kreft, palliasjon, akutt slag og geriatri, og vi samarbeider tett med blant annet felles nattevakter. Som ny hos oss får du opplæring i ulike prosedyrer og arbeidsoppgaver. Målet vårt er å gi deg en god opplæring slik at du blir trygg i jobben. Vi garanterer deg en god faglig utvikling som sykepleier, med varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø!Vi har ledige vikariater i perioden 01.06.23 - 31.12.23 med mulighet for forlengelse av vikariatet eller fast ansettelse. Stillingsstørrelse 80 % eller annen ønsket stillingsstørrelse. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet forløpende for intervju og ansettelser. Ta gjerne kontaktfor en uformell prat og ved eventuelle spørsmål. Vi håper å høre fra akkurat DEG!Narvik - sterke opplevelserÅ bo i Narvik betyr at du har naturen rett utenfor døra. Vi har Nord-Norges flotteste alpinanlegg med en spektakulær utsikt i gangavstand til sentrum. I Narvik kan du utforske fjell og fjorder året rundt. Spille golf, klatre, padle, ski med mer. Her ligger alt til rette for en aktiv fritid med mange ulike aktiviteter!Her finner du mer info om Narvik: Visit Narvik og Narvik kommuneArbeidsoppgaverGrunnleggende stell og pleie av pasienterKliniske sykepleierfaglige og administrative oppgaverSamarbeid med den enkelte pasient og deres pårørendeSamhandling med kommunehelsetjenestenBidra til forbedring og ivareta avdelingens utøvelse av pasientsikkerhetsarbeidKvalifikasjonerAutorisasjon som sykepleierGode norskkunnskaper både muntlig og skriftligPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerServiceinnstilt og fokus på pasienten Engasjert, endringsvillig og fremtidsrettetKunne planlegge, iverksette og gjennomføre Pådriver i samarbeid og samhandlingTar ansvar for egen læring og faglig utviklingKunne identifisere deg med UNNs verdigrunnlagPersonlig egnethet vil vektleggesVi tilbyrGod opplæring og kursingStor faglig og personlig utvikling i et godt og trygt arbeidsmiljøHøyt faglig nivå med gode kollegaerFokus på medvirkning og arbeidsgledeLønn i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonEirin Lovise Føre, Seksjonsleder , 41 14 17 51, eirin.lovise.fore@unn.noArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4633682479 Stillingsprosent: 80% Vikariat Søknadsfrist: 27.03.2023 Epost: eirin.lovise.fore@unn.no41 14 17 51
Frist 27.03.2023
Les mer
U
Vil du bli lærling i portørfaget ved UNN Tromsø?
Universitetssykehuset Nord-Norge  HF (UNN) har ledig læreplass i portørfaget ved UNN Tromsø.UNN tilbyr læreplass i en stor organisasjon med mange spennende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Oppstart 28.08.2023.Se film om å være portørlærling i UNN: portørlærlingArbeidsoppgaverDu får ta del i daglige gjøremål som innbefatter virksomhet som portørArbeidsoppgavene er i tråd med læreplanens kompetansemålKvalifikasjonerfullført Vg1 helse- og oppvekstfagfullført Vg2 helsearbeiderfag, ambulansefag eller helseservicefag Kompetansebevis må legges ved søknaden.I tillegg vektleggeskarakterer og fravær fra skole (begrunn eventuelt høyt fravær i søknaden)annen relevant praksisreferanser fra tidligere arbeidsgivereevalueringer/tilbakemeldinger fra praksisAlternativt kvalifikasjonskrav for søkere som ikke har fulgt normert løpbestått alle fellesfagene på Vg2-nivå, eksamen i alle programfag på Vg2 helsearbeiderfaget, ambulansefaget eller helseservicefaget, tverrfaglig eksamen i helsearbeiderfaget, ambulansefaget eller helseservicefaget, samt godkjent yrkesfaglig fordypningPersonlige egenskaperMotivasjon og interesse for fagetEvne til systematisk å jobbe både med den teoretiske og den praktiske delen av fagetGod orden og oppførselHøy arbeidskapasitet og gode samarbeidsevnerGod muntlig og skriftlig framstillingsevne i norskGode datakunnskaperPersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrUtdanning i et spennende fagmiljøFaglig og personlig utvikling gjennom varierte og utfordrende arbeidsoppgaverAnsettelse i samme avdeling gjennom hele læretidenIndividuell veiledning og oppfølging i læretidenLønn i henhold til gjeldende overenskomster KontaktinformasjonSondre Alexander Bogstrand, seksjonsleder, 77627361ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4633086708 Stillingsprosent: 100% Utdanningsstilling Startdato: 28.08.2023 Sluttdato: 27.08.2025 Søknadsfrist: 31.03.202377627361
Frist 31.03.2023
Les mer
U
Leger søkes til Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms
Senter for Psykisk helse og rusbehandling Midt Troms (SPHR Midt-Troms) søker lege.Vi har fast stilling ledig for lege i spesialisering i psykiatri. Stillingen er knyttet til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Midt-Troms i Avdeling Sør, og tilhører Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Vi har fast ansatt 2,3 overleger med daglig tilstedeværelse på poliklinikken og en fast ambulerende overlege til Døgnenheten 2 dager i uka.For fast stilling gjelder følgende: Som et ledd i spesialistutdanningen i UNN HF må det påregnes spesialiseringsperiode annet sted innenfor Psykisk helse- og rusklinikken for å fullføre spesialiseringen. Etter fullført spesialisering vil stillingen bli omgjort til stilling som legespesialist ved Senter for psykisk helse- og rusbehandling Midt-Troms.Senteret er en seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken, og har p.t. ca. 64 stillingshjemler. Vi er lokalisert på Silsand i Senja kommune, og består av Ambulant akutt-team, en døgnenhet med 9 sengeplasser, en voksenpsykiatrisk poliklinikk og et FACT-team. Vi er samlokalisert med en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Senteret ivaretar ansvaret for spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i Midt-Troms, med til sammen ca. 25 000 innbyggere over 18 år.Silsand/Finnsnes er byen i Midt-Troms med flotte barnehager, barne- og ungdomsskoler, videregående skole, ulike aktivitetstilbud og gode shoppingmuligheter for å nevne noe. Området rundt Silsand/Finnsnes er kjent for sitt mangfold av muligheter for storslåtte naturopplevelser. Silsand ligger på Senja, en øy kjent for sin formidable natur. Her er det kort vei til fine fjellturer, panoramautsikt fra kajakk, spektakulære toppturer, sykling i fantastiske omgivelser, flotte skiløyper og alpinbakke. Det er gode kommunikasjonsmuligheter både til Tromsø og Harstad med flere daglige hurtigbåtforbindelser. Det er ca. 45 km å kjøre til Bardufoss flyplass, med flere daglige flyvninger til Oslo. Dersom vi ikke får aktuelle søkere, kan andre søkere tilsettes i midlertidig stillinger. Eksempel: Kommuneleger som trenger institusjonspraksis vil få inntil ett år godkjent ved tilsetting som lege i spesialisering (LIS). ArbeidsoppgaverUtredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne i tråd med beskrivelser i pakkeforløp Utrede/behandle voksne med ruslidelser i tråd med beskrivelser i pakkeforløpSomatiske undersøkelser MedisineringVeiledning til pårørende og kommunale tjenester.Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten Bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid KvalifikasjonerNorsk autorisasjon eller lisens som legeBeherske norsk skriftlig og muntlig God skriftlig dokumentasjonsevne Ønskelig med relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring Personlig egnethet vil bli vektlagtUtdanningsretningMedisinsk embetseksamenUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperPliktoppfyllende Målrettet og strukturert Evne til å jobbe i team og samtidig selvstendig Kommuniserer godt med pasienter og kollega Gode samarbeidsegenskaperLanguageNorskDanskSvenskVi tilbyrRekrutteringstillegg på kr. 50 000,- pr. årEt trivelig arbeidsmiljøGode faglige utviklingsmuligheter  Tverrfaglig samarbeid  Tilrettelegging for spesialiseringMulighet til å opparbeide seg spennende erfaring og mulighet til å utforske områdetKontaktinformasjonEven Petter Olsen, seksjonsoverlege, 77754700-54724, even.petter.olsen@unn.no Jorunn Lorentsen, seksjonsleder, 77754709-93855280, jorunn.lorentsen@unn.noArbeidsstedHallveien 4 9303 SilsandNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4632211598 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 10.04.2023 Epost: even.petter.olsen@unn.no77754700-54724
Frist 10.04.2023
Les mer
U
Sykepleier Dagkirurgisk enhet K3K
Det etableres nå en ny kirurgisk dagenhet ved C00 der det innenfor gastrokirurgisk og urologisk fagfelt vil bli utført endoskopiske undersøkelser og mindre kirurgiske inngrep. I den forbindelse søker vi sykepleiere som vekselsvis kommer til å  jobbe ved C00 og den allerede eksisterende dagenheten 7C. Dette gir en unik mulighet til faglig utfordring med spennende oppgaver knyttet til de to fagfeltene.I lavdriftsperioder vil C00 være stengt. Det blir da i hovedsak arbeid ved dagenhet 7C, samt sengepost gastrokirurgisk avdeling.ArbeidsoppgaverForberede og klargjøre pasienter til undersøkelseAssistere lege og ivareta pasienten under inngrep/undersøkelseIvareta pasienten etter undersøkelseKlargjøring og vask av operasjonsstueØvrige oppgaver knyttet til drift og pasienthåndteringKvalifikasjonerOffentlig godkjent sykepleierKjennskap til dagkirurgi er en fordel men det vil bli gitt grundig opplæring samt mulighet for hospitering før oppstartPersonlig egnethet vil bli vektlagtPersonlige egenskaperKunne jobbe selvstendig og i teamBlid, positiv og imøtekommendeGode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevnerHåndtere tidvis høyt arbeidstempoVi tilbyrVarierte arbeidsoppgaverGodt arbeidsmiljøFaglig utviklingJobb hver 4. helg ved gastrokirurgisk sengepostGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerKontaktinformasjonKirsti Fosland, Avdelingsleder, 776 27101, kirsti.fosland@unn.no Kristin Woll, Seksjonsleder, 776 26707ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4633170886 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 26.03.2023 Epost: kirsti.fosland@unn.no776 27101
Frist 26.03.2023
Les mer
U
Psykologspesialist - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Tromsø
Vi søker etter psykologspesialist i voksenpsykologi til et vikariat i 100% stilling fra snarest og frem til 31.12.2024 ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP), Tromsø.VPP Tromsø er del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø i Psykisk helse- og rusklinikken. Senteret har fire seksjoner; poliklinisk seksjon, døgnseksjon, medikamentfri behandlingsenhet og Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms. Poliklinisk seksjon består av VPP Tromsø, VPP Storsteinnes, Ambulant akutteam, ACT-teamet og FACT Tromsø. VPP Tromsø er delt i følgende fagteam: Allmenn-team, traumeteam, spiseforstyrrelsesteam, psykoseteam, rusteam, OCD-team, MBT-team. ArbeidsoppgaverUtredning, diagnostisering og psykisk helsehjelp til voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser av variert karakterUtførelse av arbeidsoppgaver i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, pakkeforløp, forskning og god faglig praksisBidra til høyt faglig nivå også gjennom teamarbeid og kunnskapsdelingDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenArbeidsoppgavene er knyttet til behovene enheten har til enhver tidArbeidsoppgaver knyttet til veiledning av psykologer og psykologistudenter må påregnesKvalifikasjonerPsykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Andre spesialiteter kan vurderes Erfaring fra poliklinisk arbeid i psykisk helsevernErfaring fra veiledning av studenter og psykologerErfaring fra vurderinger knyttet til akutte situasjonerErfaring med pakkeforløp Utrednings- og vedtakskompetanse Psykoterapikompetanse fra en eller flere retningerKjennskap til samhandling med andre tjenesteytereØnskelig med erfaring fra og engasjement for kvalitets- og fagutviklingsprosjekterNorsk autorisert helsepersonellUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperPersonlig egnethet der evne til å engasjere seg og påta seg arbeidsoppgaver utenom klinisk arbeid vil bli vektlagtVise til engasjement for arbeidsmiljøetGod evne til samarbeid, selvstendig og systematisk arbeidEvne til å skape god behandlingsallianse med pasienterPersonlig egnethet og engasjement for å bidra i kvalitets- og fagutviklingsprosjekter og til å videreutvikle virksomhetenGode kommunikasjons- og formidlingsevnerHøy arbeidskapasitetLanguageNorskVi tilbyrAnsettelse i tråd med gjeldende overenskomsterUtfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaverMuligheter for faglig, personlig og klinisk utviklingGod pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikringGodt arbeidsmiljøKontaktinformasjonKristine Altmann, kst. enhetsleder, 77627949, Kristine.Marthinsen.Altmann@unn.noArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4634051430 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 27.03.2023 Epost: Kristine.Marthinsen.Altmann@unn.no77627949
Frist 27.03.2023
Les mer
U
Sykepleier - sommervikariat ved Gastrokirurgisk sengepost
Ønsker du å oppleve midnattssol, flotte naturopplevelser og et yrende byliv? Da er Tromsø noe for deg! Verdens nordligste studentby lever opp til sitt tilnavn "Nordens Paris".Tromsø er en storby som byr på et pulserende sentrum og er kjent for sitt varierende kulturliv, kule festivaler, spennende spisesteder og vakker rå natur. Her finnes bugnende fjelltopper så langt øyet kan se, med gode bussforbindelser til å komme seg rundt. De lett tilgjengelige fjellområdene byr på ruter, trapper og merkede stier i alle vanskelighetsgrader. Du kan også nyte det nyetablerte Tromsøbadet, der du finner både klatrehall, svømmeanlegg og treningssenter. Tromsø er virkelig en by som må oppleves!Gastrokirurgisk avdeling er en utmerket plass å starte for å få en bred kompetanse innen et spennende fagfelt. Avdelingen er en del av kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken og er en sengepost med 26 sengeplasser. Vi har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi innen det gastrokirurgiske fagfeltet, og som sykepleier hos oss tilegner du deg en solid sykepleiepraksis og god erfaring i arbeid med kritisk syke pasienter. Gastrokirurgisk avdeling har som mål å tilby pasienter oppfølging og behandling på et høyt internasjonalt nivå. Vi har fokus på gode pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på moderne diagnostikk og behandling. Hvis du vil jobbe med en herlig, inkluderende og fin gjeng, har vi to sommervikariater som sykepleier ved Gastrokirurgisk sengepost ledig.Stillingene er i 3-delt turnus med jobb hver andre helg eller etter avtale. Vi oppfordrer nyutdannede sykepleiere til å søke!ArbeidsoppgaverGastrokirurgisk avdeling har en variert pasientgruppe med spennende og nytenkende prosedyrerPre- og postoperativ sykepleie og utredning er i fokusKvalifikasjonerErfaring som sykepleier er en fordel, men ikke nødvendig da opplæring vil bli gittDet er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaper, da innhenting av informasjon og dokumentasjon foregår elektronisk. Opplæring i de aktuelle programmene vil bli gittDet vil bli gitt opplæring i avdelingens medisintekniske utstyrSøkere må ha godkjent autorisasjon som sykepleierPersonlige egenskaperpositive og imøtekommende, med tillitvekkende egenskaper og evne til å lytteteamorientert, men som også kan jobbe selvstendig og fleksibeltpositiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljøkvalitetsbevisste arbeidstakereVi tilbyret utviklende, positivt og inspirerende arbeidsmiljø, med stort fokus på kvalitethyggelige kollegaer1 ukes opplæring. Individuelle hensyn vil bli tattkalenderplan/ønsketurnus stor faglig og personlig utviklingpensjonsordninger i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikringlønn i henhold til gjeldende overenskomsterbedriftshelsetjeneste og gode velferdsordningeren arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)En utvidet turnus som går ut september 2022 om ønskelig. Står drømmen om å oppleve nordlyset som danser over nattehimmelen, er det stor mulighet til å få videre vikariatVi kan være behjelpelig med å finne UNN-bolig. Oppstart 26.06 etter individuell avtale. Lengden på sommervikariatet er til og med 3. september eller etter individuell avtale.KontaktinformasjonMarianne Karlsen, Enhetsleder, 776 69610, Marianne.Karlsen2@unn.no Anna Mohn Sneve, Enhetsleder, 77628315, anna.sneve@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4634116380 Stillingsprosent: 100% Ferievikar Søknadsfrist: 27.03.2023 Epost: Marianne.Karlsen2@unn.no776 69610
Frist 27.03.2023
Les mer
U
Sykepleier til slagenheten
Alarmen går!Ung pasient er på vei til UNN i helikopter. Alt du vet er at pasienten har mistet språket og har ingen bevegelse i venstre arm og ben. Du tar med deg trombolysetrallen og løper til CT-lab. Her møter du slagteamet. Legen gir kort informasjon om pasienten som kommer inn. Helikopterlege kommer med pasienten. Alle strømmer til og har sine oppgaver. Din oppgave er å overvåke pasientens vitalia for at teamet skal kunne gi videre behandling. CT viser et hjerneslag og du får beskjed om å gi trombolyse. På vei til sengeposten kan pasienten prate og du observerer bevegelse i armen. Vil du være med på utvikling i dette fagfeltet? Da er du velkommen til slagenheten:Slagenheten består av 10 sengeplasser:Her møter du slagpasienten i akuttfasen og gir behandling i tråd med nasjonale retningslinjer.Pasientene du møter vil ha forskjellige utfall og variere i alder.Du vil være en del av er inkluderende arbeidsmiljø og få nødvendig opplæring.Arbeidshverdagen din vil være spennende og varierende. ArbeidsoppgaverAkuttbehandling og oppfølging av pasienter med hjerneslagJobbe i tverrfaglig teamKoordinering og planlegging av pasientforløpKvalifikasjonerBachelor i sykepleieErfaring fra sykehus er ønskeligDu må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftligPersonlige egenskaperInteresse for faglige utfordringerGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerFleksibel og løsningsorientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktig Du må: like travle og spennende arbeidsdager ha godt humør og bidra til godt arbeidsmiljø ha evne til å jobbe i team, men også selvstendig Vi tilbyrInkluderende arbeidsmiljø som tar godt imot nye kollegaerGod variasjon i alderssammensetning, nye og veteranerEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedriftDet gis tre uker opplæringGodt opplegg for internundervisning/fagdagerArbeidstid; pt 3-delt turnus, jobb hver 3. helg som hovedregelFokus på helsefremmende turnusKontaktinformasjonKatrine Sætermo Øien, Enhetsleder, 77798391 Ola Iversen, Seksjonsleder, 77669381ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4634678827 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.04.202377798391
Frist 17.04.2023
Les mer
U
Lege i spesialisering i rus og avhengighetsmedisin, Russeksjon Tromsø
Rusavdelingen har to ledige stillinger for lege i spesialisering i rus og avhengighetsmedisin ved Russeksjon Tromsø. Det er en fast stilling og ett års vikariat. Leger som venter på turnus vil også bli vurdert til midlertidig ansettelse.Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Innenfor rusbehandling omfatter virksomheten p.t. ruspoliklinikk og 5 døgnbaserte virksomheter. Klinikken har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet av god kvalitet. Utdanningen inneholder derfor tydelige forventninger om deltakelse i klinisk arbeid, undervisning og utviklingsarbeid. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i rus og avhengighetsmedisin. Se også utdanningsplaneri UNN.Rusavdelingen består av 2 seksjoner:Russeksjon Narvik (bestående av Avrusningsenhet og Døgnenhet)Russeksjon Tromsø (bestående av Ruspoliklinikken, Avrusing, Rusbehandling Restart og Rusbehandling ung)  Som universitetsklinikk kan vi tilby:stimulerende arbeidsmiljø med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskninginteressante, utfordrende og varierte arbeidsoppgavermulighet for forskning tilrettelegging for videre- og etterutdanningerTromsø er Nord-Norges hovedstad og porten til Ishavet. Byen med snart 80.000 innbyggere er også kjent som Nordens Paris. Her kan du leve en hektisk hverdag med opplevelser for enhver smak, eller finne roen i koselige omgivelser. Gode grunner til å velge Tromsø:vakker og vill natur ved inngangen til Arktis med uendelige aktivitetsmuligheter, midnattssol og nordlyshimmel - Visit Tromsø; https://www.visittromso.no/Fjellheisen, Ishavskatedralen, museer og akvarier - Polaria, Polarmuseetet pulserende kafé- og utelivfilm- og musikkfestivaler - TIFF, Buktafestivalen, Nordlysfestivalen, Rakettnattgode flyforbindelser innenlands og direkteruter til eksempelvis Stockholm, København, Frankfurt og Londonskiløyper og sykkelstier - du kan benytte ski eller sykkel til/fra arbeidsstedalpinanlegg og badeland for små og storetoppidrett, breddeidrett og mosjonsidrett - Tromsø GolfklubbUiT, Norges arktiske universitet med mange utdanningsmuligheter  ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost og/eller poliklinikkVaktordning inngårBidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenKvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS del 1Du må beherske norsk muntlig og skriftligDu må ha god skriftlig dokumentasjonsevneDu må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenestenDet er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaringDet er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeidUtdanningsretningMedisinPersonlige egenskaperDu har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørendeDu identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlagDu har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupperDu kommuniserer godt med pasienter og medarbeidereDu er ambisiøs på egne og institusjonens vegneDu arbeider strukturert og målrettetDin personlige egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrStimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning En solid utdanning med tydelige krav og forventninger Veileder under spesialistutdanningen Faglig og personlig utvikling Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikkerÅ tilstrebe for å tilrettelegge for forskningArbeidsstedFase 1 - Spesialistutdanningen ved UNNFase 2 - Ved fullført utdanning vil fast stilling bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN TromsøKontaktinformasjonHanne Nergård, Konst. avdelingsleder, 77754977/ 41239174, Hanne.Nergard@unn.noArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9016 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4635623018 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 16.04.2023 Epost: Hanne.Nergard@unn.no77754977/ 41239174
Frist 16.04.2023
Les mer
U
Overlege i urologi Avdeling for urologi, endokrin- og plastikkirurgi
Vi har ledig stilling som overlege/spesialist i urologi. Startdato 17.04 eller etter avtale.Avdelingen har i tillegg til seksjon for urologi også egen seksjon for bryst- og endokrinkirurgi, og plastikk- og rekonstruksjonskirurgi med felles sengepost.Det er høy aktivitet i avdelingen, og vi samarbeider nært med UNN Harstad og UNN Narvik.Den urologiske virksomheten er organisert i Avdeling for urologi, endokrin- og plastikk-kirurgi som er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (K3K-klinikken). Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN.ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid i poliklinikk, operasjonsstue og i sengepostAvdelingen tilbyr utredning og behandling av urologiske lidelser innenfor de fleste felt, med moderne utstyr og teknikk, samt tverrfaglig miljø i samarbeid rundt moderne pasientforløpAvdelingen har satsning på minimal invasiv teknikk innenfor urologisk kirurgi, som ledd i K3K-klinikkens satsning på feltetAvdelingen er engasjert i forskning innenfor urologifeltet med både basalforskning og dyremodellerSom en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter. Sykehuset driver ambulant tjeneste som etter nærmere avtale kan inngå som en del av tjenestenDelta i seksjonert vaktordningKvalifikasjonerNorsk autorisasjon, samt spesialistgodkjenning i urologiDet forutsettes at den som tilsettes behersker norsk for god muntlig og skriftlig kommunikasjon/dokumentasjonPersonlig egnethet for stillingen vektleggesUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperVi søker etter kandidater med høy motivasjon for fagfeltet. Vi vektlegger spesielt personer med gode kommunikasjons- og formidlingsevner som er villig til å ta ansvar for videreutvikling av avdelingen og egne ferdigheterDu bør være innovativ og fremtidsrettet, nysgjerrig og søkende, med mål om kontinuerlig forbedring av alle aspekter av pasientbehandlingenVi ønsker ny medarbeider med lokal forankring  som er motivert for langvarig engasjement i UNN, og som har gode samarbeidsevner i vår tverrfaglige tilnærming til pasienteneKontaktinformasjonTore Knutsen, Avdelingsoverlege, 77626621, Tore.Knutsen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4607869496 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 31.03.2023 Epost: Tore.Knutsen@unn.no77626621
Frist 31.03.2023
Les mer
U
Legevikar/lege i spesialisering - Russeksjon Narvik
Russeksjon Narvik har ledig stilling som lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin:  Vikariat i 100 % stilling med varighet i ett årØnsket oppstart 1. april eller etter nærmere avtale. Litt om oss som seksjon Russeksjon Narvik (tidligere Nordlandsklinikken) er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Russeksjon Narvik har lokalsykehusfunksjon til UNN Narvik, samt tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser (TSB). Russeksjon Narvik er lokalisert en kort kjøretur fra Narvik sentrum, og tilbyr døgnbasert rusbehandling, samt avrusning til ulike grupper rusavhengige. Seksjonen har til sammen 22 døgnplasser, 8 avrusningsplasser og 57 stillingshjemler. Seksjonen har et regionalt ansvar for hele Helse Nord, og tar derfor imot pasienter fra alle de tre nordligste fylkene, Nordland, Troms og Finnmark. Ved Russeksjon Narvik har vi totalt 4 legestillinger. Legene er en del av seksjonens tverrfaglige behandlingsteam som inkluderer psykolog, lege, behandler, miljøpersonale (sykepleier, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevernspedagog, sosionom). Russeksjon Narvik er en del av Rusavdelingen i UNN, som består av to seksjoner i henholdsvis Narvik og Tromsø. Rusavdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet med god kvalitet. Utdanningen inneholder derfor tydelige forventninger om deltakelse i klinisk arbeid, undervisning og utviklingsarbeid. De endrede kravene til spesialistutdanningen i rus- og avhengighetsmedisin ligger til grunn for utdanningsplanen som UNN vil legge til rette for. Rusavdelingen er godkjent for hele spesialiseringen i rus- og avhengighetsmedisin. Russeksjon Narvik har avtale om at psykiatritjenesten som ledd i spesialiseringen kan tas ved SPHR Ofoten, slik at hele utdanningsforløpet kan tas lokalt i Narvik. Les mer om spesialistutdanningen ved UNN HER.Russeksjon Narvik skal inn i Nye Narvik sykehus som er planlagt ferdigstilt i 2024. Hvorfor flytte til Narvik? Å bo i Narvik betyr at du har en fantastisk variert og flott natur rett utenfor døra og kort kjørevei til spektakulære Lofoten, Vesterålen, Efjorden og Hamarøya. Byen ligger ved foten av Fagernesfjellet (1.273 meter over havet). Fra toppen av fjellet har du en fantastisk utsikt mot byen og havet hvor det er et aktivt dykkermiljø på mange av Narviks kjente krigsvrak. I Narvik kan du utforske fjell og fjord året rundt. Det er egen klatrehall i Narvik, og et aktivt klatremiljø både inne og ute. Vi har flotte områder for padling, og fjellene brukes bl.a. av det aktive paraglidermiljøet. Om vinteren kan du boltre deg i Nord-Norges flotteste alpinanlegg. En halvtimes kjøring fra Russeksjon Narvik ligger Skjomen Golfpark - dette er verdens nest nordligste 18-hulls golfpark. I Håkvik, hvor Russeksjon Narvik ligger, har vi et fantastisk flott tur-, ski- og fjellområde rett utenfor døra. Narvik har eget universitet som er en del av Norges Arktiske Universitet. Ellers å nevne så kan Narvik by på et stort aktivt ishockeymiljø, mye fotballaktivitet, håndball, basketball og ikke minst egen friidrettsbane utendørs. Skal du fly fra Narvik ligger flyplassen på Evenes ca 45 minutters kjøretur unna.ArbeidsoppgaverMottak, undersøkelse og behandling av pasienter innlagt på sengepostPoliklinisk oppfølging av pasienter med rus- og avhengighetslidelser, inkludert LAR (legemiddelassistert rehabilitering)Deltakelse i tverrfaglige behandlingsrelasjonerDiagnostisering, utredning og behandling av pasienter med avhengighetslidelse og komorbiditetSelvstendig arbeid under veiledning i tverrfaglig team Følge utdanningsforløp med undervisning og veiledningBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenKvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS del 1Du må beherske ett av de skandinaviske språkene muntlig og skriftligDu må ha god skriftlig dokumentasjonsevneDet er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaringUtdanningsretningMedisinPersonlige egenskaperDu har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupperDu kommuniserer godt med pasienter og medarbeidereDu arbeider selvstendig, men søker råd ved behovDu arbeider strukturert og målrettetVi tilbyrEt godt og faglig engasjert arbeidsmiljøTjeneste på avrusningsenhet, døgnenhet og poliklinikk Klinisk tjeneste, veiledning og internettundervisning etter kravene i spesialistutdanningenLønn etter gjeldende tariffavtalerRekrutteringstilleggVariert, utfordrende og lærerik tjenesteKontaktinformasjonGeir Hugo Bolle, Seksjonsleder, 76965630, geir.hugo.bolle@unn.no Stine Nilsen, Fungerende seksjonsoverlege, 76965650, stine.nilsen@unn.noArbeidsstedHåkvik 8520 AnkenesNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4635519770 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 29.03.2023 Epost: geir.hugo.bolle@unn.no76965630
Frist 29.03.2023
Les mer
U
Sykepleiere - Nevrokirurgi/ØNH
Vi søker dyktige og engasjerte sykepleiere til 2 faste stillinger og ferievikariat sommeren -23 med mulighet for fast stilling i vår sengepost.Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til en sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske overvåkingssenger. Det er en avdeling med svært godt arbeidsmiljø der du vil tilegne deg bred kirurgisk erfaring og kompetanse. Du vil også få mulighet til å fordype deg i enten faget nevrokirurgi eller ØNH.ArbeidsoppgaverØNH: ØNH behandler pasienter med sykdom eller skade i ØNH-området. Arbeidet består av pre- og postoperativ sykepleie. Vi behandler i tillegg pasienter med kreft i ØNH-området i form av kirurgi, strålebehandling og cellegift. En del pasienter er traceostemert. ØNH har i tillegg en tilhørende dagenhet der sykepleiere fra sengeposten rullerer.Øye: Netthinneløsning, grønn og grå stær, øyeskader, tåreveisstenose, infeksjonsbehandling. Øyepasienter i avdelingen ivaretas hovedsakelig av helsefagarbeidere på dagtid.Nevrokirurgi: Prolaps i rygg/nakke, hjernesvulster, hodeskader, rygg- og nakkeskader, hjerneblødninger. Avdelingen har egen overvåkingsstue med 4 sengeplasser for nevropasienter som overvåkes på scop. Vi har pasienter med eksterne ventrikkeldren og ICP måling, arteriekran, optiflow, og trach for å nevne noe. Man får først opplæring på elektiv nakke/ryggkirurgi og deretter 3 ukers opplæring på overvåkingen. Vi rekrutterer mange sykepleiere til videreutdanning i både anestesi, intensiv og operasjon.KvalifikasjonerSøkere med erfaring fra fagfeltene vil bli foretrukket, men det er ikke et krav.Søkere må beherske norsk, svensk eller dansk.UtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperVi ønsker sykepleiere som er engasjerte, fleksible og som har gode samarbeidsevner.Personlig egnethet vektlegges.Vi tilbyrSpennende fagfeltTilegnelse av bred kompetanse eller fordypning i et fagfeltMulighet for videreutdanning i kreftsykepleieMulighet for videreutdanning i klinisk NevrosykepleieTrivelig og engasjert arbeidsmiljø Alle stillinger er 100% eller lavere i 3-delt turnus eller nattstilling med arbeid hver tredje helgFaggrupperUkentlig internundervisningKontaktinformasjonEspen Tverelv, Enhetsleder, 95993379 Kari Johanne Larsen, Seksjonsleder, 40607305ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4635517320 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 16.04.202395993379
Frist 16.04.2023
Les mer
U
Sykepleier - Gastrokirurgisk sengepost
Ønsker du å oppleve midnattssol, nordlys, flotte naturopplevelser og et yrende byliv? Da er Tromsø noe for deg! Verdens nordligste studentby lever opp til sitt tilnavn "Nordens Paris".Tromsø er en storby som byr på et pulserende sentrum og er kjent for sitt varierende kulturliv, kule festivaler, spennende spisesteder og vakker rå natur. Her finnes bugnende fjelltopper så langt øye kan se, med gode bussforbindelser til å komme seg rundt. De lett tilgjengelige fjellområdene byr på ruter, trapper og merkede stier og løyper i alle vanskelighetsgrader. Du kan også nyte det nyetablerte Tromsøbadet, der du finner både klatrehall, svømmeanlegg og treningssenter. Tromsø er virkelig en by som må oppleves!Vi får ledig fast 100% stilling som sykepleier ved Gastrokirurgisk sengepost fra mai/juni 2023. Stillingen er i 3-delt turnus med jobb hver tredje helg og hink.Gastrokirurgisk avdeling er en utmerket plass å starte for å få en bred kompetanse innen et spennende fagfelt. Avdelingen er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken og er en sengepost med 26 senger. Vi har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi innen det gastrokirurgiske fagfeltet, og som sykepleier hos oss tilegner du deg en solid sykepleiepraksis og god erfaring i arbeid med kritisk syke pasienter.Gastrokirurgisk avdeling har som mål å tilby pasienter oppfølging og behandling på et høyt internasjonalt nivå. Vi har fokus på gode pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på moderne diagnostikk og behandling. Vi oppfordrer også nyutdannede sykepleiere sommeren 2023 til å søke!ArbeidsoppgaverGastrokirurgisk avdeling har en variert pasientgruppe med spennende og nytenkende prosedyrerPre- og postoperativ sykepleie og utredning er i fokusKvalifikasjonerErfaring som sykepleier er en fordel, men ikke nødvendig da opplæring vil bli gittDet er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaper, da innhenting av informasjon og dokumentasjon foregår elektronisk. Opplæring i de aktuelle programmene vil bli gittDet vil bli gitt opplæring i avdelingens medisintekniske utstyrSøkere må ha godkjent autorisasjon som sykepleierPersonlige egenskaperpositiv og imøtekommende, med tillitvekkende egenskaper og evne til å lytteteamorientert, men som også kan jobbe selvstendig og fleksibeltpositiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljøkvalitetsbevisste arbeidstakereVi tilbyret utviklende, positivt og inspirerende arbeidsmiljøhyggelige kollegaertre ukers opplæringkalenderplan og ønsketurnus frivillig deltidsstilling om ønskeligfagdager og ukentlig internundervisning, simuleringer og kursdagerstor faglig og personlig utviklingpensjonsordninger i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikringlønn i henhold til gjeldende overenskomsterbedriftshelsetjeneste og gode velferdsordningeren arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)Vi kan være behjelpelig med å finne bolig via UNN. Oppstarten kan være tidligere/senere etter individuell avtale om ønskelig.Ved internt opprykk blir det ledig vikariat. KontaktinformasjonAnna Mohn Sneve, Enhetsleder, 77628315, anna.sneve@unn.no Marianne Karlsen, Enhetsleder, 776 69610, Marianne.Karlsen2@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4634650197 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.03.2023 Epost: anna.sneve@unn.no77628315
Frist 28.03.2023
Les mer
U
Sommervikariat som slagsykepleier 
Alarmen går!Ung pasient er på vei til UNN i helikopter. Alt du vet er at pasienten har mistet språket og har ingen bevegelse i venstre arm og ben. Du tar med deg trombolysetrallen og løper til CT-lab. Her møter du slagteamet. Legen gir kort informasjon om pasienten som kommer inn. Helikopterlege kommer med pasienten. Alle strømmer til og har sine oppgaver. Din oppgave er å overvåke pasientens vitalia for at teamet skal kunne gi videre behandling. CT viser et hjerneslag og du får beskjed om å gi trombolyse.På vei til sengeposten kan pasienten prate og du observerer bevegelse i armen. Vi på Slagenheten ønsker oss  ferievikarer for sommeren 2023. Ferieperioden strekker seg over juni, juli og august.Slagenheten består av 10 sengeplasser:Her møter du slagpasienten i akuttfasen og gir behandling i tråd med nasjonale retningslinjer.Pasientene du møter vil ha forskjellige utfall og variere i alder.Du vil være en del av er inkluderende arbeidsmiljø og få nødvendig opplæring.Arbeidshverdagen din vil være spennende og varierende. Mulighet for å dekke hybel gjennom sykehusbolig.Forbeholder oss retten til å ansette fortløpende.Tiltredelse etter avtale. God mulighet for forlengelse, eventuelt overgang til fast stilling.Velkommen til Slagenheten!ArbeidsoppgaverAkuttbehandling og oppfølging av pasienter med hjerneslagJobbe i tverrfaglig teamKoordinering og planlegging av pasientforløpBruk av medisinteknisk utstyr relatert til avdelingen   Medikamentadministrasjon/ infusjonsbehandlingerKvalifikasjonerBachelor i sykepleieErfaring fra sykehus er ønskelig, men ingen kravDu må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftligPersonlige egenskaperInteresse for faglige utfordringerGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerFleksibel og løsningsorientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktig Du bør:- like travle og spennende arbeidsdager- ha godt humør og bidra til godt arbeidsmiljø- ha evne til å jobbe i team, men også selvstendigVi tilbyrInkluderende arbeidsmiljø som tar godt imot nye kollegaerGod variasjon i alderssammensetning, nye og veteranerEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedriftGodt opplegg for internundervisning/fagdagerArbeidstid; pt 3-delt turnus.Fokus på helsefremmende turnusKontaktinformasjonKatrine Sætermo Øien, Enhetsleder, 77798391 Ola Iversen, Seksjonsleder, 77669381ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4634819250 Stillingsprosent: 100% Ferievikar Søknadsfrist: 17.04.202377798391
Frist 17.04.2023
Les mer
U
Hjelpepleier/helsefagarbeider - Nevro-, hud og revmatologisk avdeling
Vil du være med å utvikle fremtidens helsevesen?Da bør du søke jobb hos oss på Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling. Vi trenger din kunnskap og ditt engasjement!Avdelingen vår er en utmerket plass for å få en bred kompetanse, samtidig som en får anledning til å «spesialisere» seg innen et felt. Hos oss kommer de ansatte på jobb med faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jobben, og har alltid pasienten i fokus. Vi ser etter deg som ønsker å utvikle deg som helsefagarbeider i et hektisk og pulserende fagmiljø. Hvis du i tillegg kan bidra med engasjement og stå-på-vilje til det beste for pasienten og det tverrfaglige samarbeidet kan dette være en god løsning for deg.Kjennetegn for avdelingenVi er engasjert og fleksible med kort beslutningslinje, og gjennom trygghet, pålitelighet og glimt i øyet skaper vi gode muligheter for faglig utviklingPå vår arbeidsplass blir du sett og verdsatt. Du får kollegaer som vil at du skal trivesHos oss får du en jobb du kan utvikle deg i Hverdagen består av utfordringer med store variasjoner Helsefagarbeiderne hos oss tåler uforutsigbarhet og er løsningsorientertArbeidsoppgaverArbeidet er rettet mot daglig drift på sengepostenOpplæring i avdelingens prosedyrer Ivaretakelse av elever/lærling og studenterEndring i arbeidsoppgaver må påregnesKvalifikasjonerAutorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider UtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskaperInteresse for faglige utfordringer Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Fleksibel og løsnings orientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktig Du må like travle og spennende arbeidsdager Ha godt humør og bidra til godt arbeidsmiljø Evne til å jobbe i team men også selvstendig Flink til å motivereVi tilbyrGod variasjon av nye og veteraner Godt arbeidsmiljø som tar godt imot nye kolleger Det gis som standard to-tre uker opplæringRegelmessig internundervisning. Arbeidstid; pt 3-delt turnus, jobb hver 3. helg og hinkehelgMulighet for relevant videreutdanningKontaktinformasjonOla Iversen, Seksjonsleder, 776 69381 Tarjei Robertsen, Enhetsleder, 776 69088ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9038 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4635330266 Stillingsprosent: 100% Fast, Vikariat Søknadsfrist: 07.04.2023776 69381
Frist 07.04.2023
Les mer
Kontaktpersoner