<  
>  

Jobbmuligheter som Fysiker

Universitetssykehuset Nord-Norge
Bransje
Ikke oppgitt
Yrke
Jobbmuligheter som Fysiker
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Fysiker. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Universitetssykehuset Nord-Norge.
Relaterte stillingsannonser - Fysiker
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Universitetssykehuset Nord-Norge
logo
Intensivsykepleier ved Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning
Org. nr: - Stillingsident: 4460768955 Presentasjon av stillingen:Er du intensivsykepleier med et ønske om mer kunnskap og nye utfordringer?Vi søker nå etter nye kolleger - intensivsykepleiere som ønsker å jobbe på en utviklende, dynamisk og spennende arbeidsplass. Vi søker deg som trives med høyt arbeidstempo, som ser flere løsninger enn problemer og som gjerne vil ha utfordringer i hverdagen.Vi er en intensivenhet som primært ivaretar pasienter med indremedisinske og thoraxkirurgiske problemstillinger som har behov for overvåkning eller behandling på et høyere nivå.Vi har et sammensatt arbeidsmiljø både hva gjelder alder, kjønn og kompetanse. Vi ønsker å ha et differensiert, men integrert og utviklende arbeidsmiljø, der «teamet» står i fokus. Derfor ønsker vi oss søkere med variert faglig bakgrunn - alle har noe de kan bidra med!Vi tilstreber flerfaglig simulering ukentlig, både for å øve på kliniske situasjoner, men også for at de ansatte skal bli bedre kjent med hverandre. Vi mener det er vesentlig for å fungere godt sammen. Vi har egne fasilitatorer i enheten, både leger og sykepleiere.Vi har 6 planlagte fagdager i turnus hvert år. Her vil du møte varierte forelesninger og praktisk trening i forskjellige kategorier. Disse dagene blir også et «semisosialt» avbrekk fra en ellers travel hverdag.Vi har mulighet til å tilby fast jobb eller vikariat, og du oppfordres på det sterkeste til å ta kontakt dersom dette virker interessant..Arbeidsoppgaversykepleie til akutt og kritisk syke pasienterbruk av digitale arbeidsverktøy, som DIPS Arena og Metavision (elektronisk kurve)ivaretakelse av pårørende, både voksne og barndelta i pasientsikkerhetsarbeid og forbedringsarbeidpå sikt bidra i opplæring og veiledning av nyansatte og hospitanterKvalifikasjonerintensivsykepleierbehersker skandinavisk språk, både muntlig og skriftligbred erfaring med mekanisk ventilasjons og sirkulasjonsstøtte vil være en fordelPersonlige egenskaperDu har godt humør -- vi er en positiv gjeng, som trives med utfordringerDu er engasjert, bidrar til utvikling av faget og kompetanseheving i enhetenDu har forstått at man alltid har mer å lære, og at man alltid har utviklingspotensialeDu trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljø Du evner å jobbe systematisk og strukturertDu har gode kommunikasjonsferdigheterPersonlige egenskaper vil bli spesielt vektlagt.Vi tilbyret positivt arbeidsmiljø, mye godt humør, læringsmuligheter og faglige utfordringermoderne fasiliteter i i nye lokaler og gjennomgående nytt medisinteknisk utstyrinterne kompetanseplanerkalenderplan, tredelt turnus med jobb hver tredje helg. Mulighet for økt andel nattarbeid mot lønnskompensasjonfagdager i turnussimuleringdedikerte fagutviklingssykepleiere og sykepleier med ansvar for medisinteknisk utstyrfaste overlegerlønn etter gjeldende overenskomster, med lokalt tillegg på 25.000 ved fast ansettelsemulighet for leie av boligvelferdsordninger i form av bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterekstremt gode muligheter for en mengde friluftsaktiviteter innenfor kommunegrensene i Tromsøgunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerKontaktinformasjonHilde-Irèn Liland, Enhetsleder, 91761904ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4460768955 Stillingsprosent: 100% Fast
Frist 31.12.2022
Les mer
logo
Intensivsykepleier Intensivavdelingen
Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4460776845 Presentasjon av stillingen:Intensivavdelingen UNN Tromsø søker intensivsykepleiere! Vi søker deg som trives i et hektisk intensivmiljø, som ønsker bredde i kompetanse og som samtidig trenger varierte muligheter på fritiden! Hos oss er vi opptatt av systematikk og faglig utvikling. Dette får du gjennom definert opplæringsplan, teoretisk undervisning, fagdager og simulering i praksis. Vi har stort faglig engasjement og aktive faggrupper.Litt om oss Vi er en generell intensivavdeling som overvåker og behandler pasienter med svikt i ett eller flere organer og som har behov for organstøttende behandling. Hovedtyngden av pasientene våre er kirurgiske, men vi har også noen med medisinske problemstillinger.Som intensivsykepleier hos oss vil du få muligheten til å delta i avansert overvåking og behandling av:respirasjonssvikthjerte- og sirkulasjonssviktECMOnevrokirurgithoraxgastroindremedisinske problemstillinger, herunder kontinuerlig hemodialysetraumebarn fra 3 mndHos oss vil du få muligheten til å opparbeide deg god og bred kompetanse innen intensivsykepleie. Vi lover deg faglige utfordringer som vil øke forståelsen for kompleksiteten både med og rundt intensivpasienten. Vi er opptatt av å bruke avdelingsintern kunnskap i fagutvikling. Du vil derfor få muligheten til å aktivt delta i opplæring og veiledning av øvrige kollegaer gjennom selvvalgt faggruppe.Alle hos oss jobber til det beste for både pasient og pårørende. Som intensivsykepleier i vår avdeling må du derfor kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må foretrekke å jobbe i et tidvis hektisk miljø. Vi jobber systematisk med arbeidsmiljø og bruker medarbeiderundersøkelser og samtaler aktivt for å ivareta våre ansatte. Her jobber både sykepleiere med og uten videreutdanning. Vi er derfor påpasselig med rett kompetanse til rett pasient. Omsorg for hverandre står sterkt i vårt kollegium og vi tilstreber gjennomgang av situasjoner som har vært krevende.UNN er plassert midt i Tromsø, omgitt av utallige fritidsmuligheter fra by og kultur, til natur og arktisk klima. Her er noe for alle!Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.Arbeidsoppgaverintensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasientertverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupperdelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeidopplæring og veiledning av ansatte og studenterivaretakelse av pårørende og barn som pårørendeKvalifikasjonerintensivsykepleier eller annen relevant videreutdanninggode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsegenskaper gode norskkunnskaper, eventuelt svensk/danskPersonlige egenskaperfaglig engasjement og interesse for å bidra til å utvikle et godt tilbud til intensivpasienteneevne å håndtere flere ulike arbeidsoppgaver og skape en god struktur og flyt i arbeidetserviceorientert og ta selvstendig ansvar for oppgavenenytenkende, fleksibel og løsningsorientertbidra til et godt arbeidsmiljøPersonlig egnethet vil bli spesielt vektlagtVi tilbyr25 000 kr. i økt grunnlønn ved ansettelsemuligheter for natt-turnus med ekstra avlønninget faglig sterkt arbeidsmiljø med dyktige kollegaerindividuelt tilpasset opplæringsperiode, inkl. teoriundervisning, og kompetanseplaner6 fagdager i året i henhold til fastsatt plan i turnus, tverrfaglig simulering planlagt i turnus og mulighet for deltagelse i faggruppefaglig utfordrende arbeid i nye, flotte lokaler med gjennomgående nytt medisinteknisk utstyr i hele avdelingen.tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt fagmiljø i stadig utvikling, og arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhetsamarbeid med psykososialt team dersom ønskeliggode velferdsordninger, eksempelvis bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterfriluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller midnattssol i tillegg til et pulserende lokalmiljø med fyldig og variert kulturtilbudmulighet for leie av boligKontaktinformasjonAstrid Nita Dalum, Seksjonsleder, 99453515 Kine Eide Pedersen, Seksjonsleder, 99739444ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4460776845 Stillingsprosent: 100% Fast, Vikariat Søknadsfrist: 31.12.2022
Frist 31.12.2022
Les mer
logo
Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning søker etter sykepleiere!
Er du sykepleier med et ønske om mer kunnskap og nye utfordringer?Vi trenger flere sykepleiere som ønsker å jobbe i en utviklende, dynamisk og spennende arbeidsplass. Vi søker deg som vil ha nye utfordringer, som ser flere løsninger enn problemer og trives med tidvis høyt arbeidstempo.Vår intensivenhet ivaretar pasienter med indremedisinske og hjerte/thoraxkirurgiske problemstillinger, som har behov for overvåkning eller behandling på et høyere intensivnivå.Vi har et sammensatt arbeidsmiljø, både hva gjelder alder, kjønn og kompetanse. Vi ønsker et differensiert, men integrert og utviklende arbeidsmiljø, der «teamet» står i fokus. Derfor ønsker vi oss søkere med variert faglig bakgrunn - alle har noe de kan bidra med. Vi tilstreber ukentlig flerfaglig simulering, både for å øve på kliniske situasjoner, men også for at de ansatte skal bli bedre kjent med hverandre. Vi mener det er vesentlig for å fungere godt sammen. For sykepleiere som ikke har intensivsykepleierutdanning har vi implementert et internt opplærings- og utdanningsprogram. Dette er en «kompetansetrapp» som går over flere år med mål og milepæler underveis. Her vil det tilkomme lønnskompensasjon etter hvert som ervervet kompetanse dokumenteres gjennom milepælene.Dersom du på sikt ønsker å ta masterutdanning i intensivsykepleie er det mulighet å søke på utdanningsstilling i UNN. Dette er en ordning hvor UNN gir 100% lønn under utdanning, med noe arbeidsplikt i studiefrie perioder. Om man ikke ønsker å ta en videreutdanning, vil den interne «kompetansetrappen» og de utfordringene du møter i det daglige gi deg god anledning til faglig vekst i flere år fremover.Vi har 6 planlagte fagdager i turnus hvert år. Her vil du møte varierte forelesninger, praktisk trening i forskjellige kategorier. Disse dagene blir også et «semi-sosialt» avbrekk fra en ellers travel hverdag. Vi har mulighet til å tilby både fast jobb og vikariat, og du oppfordres på det sterkeste til å ta kontakt dersom dette virker interessant for deg, og du ønsker å høre mer om oss.Søknader vurderes fortløpende. ArbeidsoppgaverSykepleie til akutt og kritisk syke pasienterBruk av digitale arbeidsverktøy som DIPS Arena og Metavision (elektronisk kurve) Ivaretagelse av pårørende og barn som pårørendeDelta i arbeid med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeidOpplæring og veiledning av nyansatte sykepleiere og hospitanterKvalifikasjonerAutorisert sykepleier med minimum 2 års relevant erfaringBehersker skandinavisk språk, muntlig og skriftligErfaring med mekanisk ventilasjonsstøtte vil være en fordelPersonlige egenskaperDu har godt humør - vi er en positiv gjeng, som trives med utfordringerDu er engasjert, bidrar til utvikling av faget og kompetanseheving i enhetenDu har forstått at man alltid har mer å lære, og at man alltid har utviklingspotensialeDu trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljøDu evner å jobbe systematisk og strukturertDu har gode kommunikasjonsferdigheterVi tilbyrEt positivt arbeidsmiljø, mye godt humør, læringsmuligheter og faglige utfordringerModerne fasiliteter, vi flyttet inn i nye lokaler for snart tre år sidenGjennomgående nytt medisinteknisk utstyrInternt utdanningsprogramKalenderplan, tredelt turnus med jobb hver tredje helg, mulighet for økt andel nattarbeid mot lønnskompensasjonFagdager i turnusSimulering. Vi har egne fasilitatorer i enheten, både leger og sykepleiere.Dedikerte fagutviklingssykepleier og sykepleiere med ansvar for medisinteknisk utstyrFaste overlegerLønn etter gjeldende overenskomster, med mulighet for ytterligere kompensasjon, jmfr. «kompetansetrapp»Mulighet for leie av boligVelferdsordninger i form av bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterEkstremt gode muligheter for en mengde friluftsaktiviteter innenfor kommunegrensene i TromsøUNN er en IA-virksomhetKontaktinformasjonRenate Gamst Jenssen, Enhetsleder, 97570443, renate.gamst.jenssen@unn.no Hilde-Iren Liland, Enhetssleder, 91761904, hilde-iren.liland@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4517345410Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 28.08.2022
Frist 28.08.2022
Les mer
logo
Intensivsykepleier - Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning, MIHO
Er du intensivsykepleier med et ønske å bli god på kardiologiske og intensivmedisinske pasienter?Vi søker etter intensivsykepleiere som ønsker å bidra til faglig utvikling i et tidvis hektisk arbeidsmiljø. Dersom du trives med høyt arbeidstempo, er løsningsorientert og ønsker faglige  utfordringer i hverdagen, så er du den rette for oss!Vår intensivenhet ivaretar pasienter med hjerte -og indremedisinske problemstillinger som har behov for avansert overvåkning og intensiv behandling. Vi har også postoperativ overvåkning for pasienter som har gjennomgått hjertekirurgi. Vi har regionfunksjon på hjertepasienter og våre ansatte innehar spisskompetanse på dette. Vi kan bidra med et sammensatt arbeidsmiljø, både hva gjelder kjønn, alder og kompetanse. Vi ønsker et differensiert, men integrert og utviklende arbeidsmiljø, der «teamet» er i fokus. Vi ønsker oss derfor søkere med variert bakgrunn, fordi vi mener at et bred sammensetning av teamet er vesentlig.Vi tilstreber ukentlig simulering, både for å øve på kliniske situasjoner, men også for at våre medarbeidere skal bli bedre kjent med hverandre for å kunne fungere godt sammen.  Det er 6 faste fagdager i turnuser hvert kalenderår, innholdet er variert med både klasseromsundervisning og praktisk trening, herunder AHLR to ganger i året.Det tilbys økt grunnlønn for intensivsykepleiere på 25 000,- per år fra nyansettelse, som økes til 50 000,- etter 3 års ansettelse. Vi har mulighet til å tilby både fast stilling og vikariat. Aktuelle kandidater vil vurderes fortløpende.Får å høre mer om oss, sjekk linken: https://www.youtube.com/watch?v=RitJhnD9VmgArbeidsoppgaverIntensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasienterrespiratorbehandling, både invasiv og non-invasivmekanisk sirkulasjonstøtte som impella og IABPelektiv/akutt hjertekirurgi og TAVI telemetriovervåkning Ivaretagelse av pårørende og barn som pårørendeBruk av digitale arbeidsverktøy som DIPS og Metavision (elektronisk kurve) Delta i arbeid med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeidOpplæring og veiledning av studenter og ansatteKvalifikasjonerIntensivsykepleier/spesialsykepleierAutorisert sykepleierBeherske skandinavisk språk muntlig og skriftligPersonlige egenskaperDu har godt humør – vi er en positiv gjeng, som trives med utfordringerDu er engasjert, bidrar til utvikling av faget og kompetanseheving i enhetenDu har forstått at man alltid har mer å lære, og at man alltid har utviklingspotensialerDu trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljøDu evner å jobbe systematisk og strukturertDu har gode kommunikasjonsferdigheterVi tilbyrEt positivt arbeidsmiljø, mye godt humør, læringsmuligheter og faglige utfordringerModerne fasiliteter - vi flyttet inn i nye lokaler for snart tre år sidenGjennomgående nytt medisinteknisk utstyrKompetanseutviklingsprogramKalenderplan, tredelt turnus med jobb hver tredje helg6 fagdager i turnusFaggrupper som man kan engasjere seg iSimulering. Vi har egne fasilitatorer i avdelingen, både leger og sykepleiereDedikerte fagutviklingssykepleier og sykepleiere med ansvar for medisinteknisk utstyrFag-, kvalitets- og forskningssykepleier i avdelingFaste overlegerMulighet for vesentlig nattarbeid med studietid og ekstra avlønningkr. 25 000,- i økt grunnlønn ved ansettelse - økes til 50 000,- etter 3 årMulighet for leie av boligDekning av flytteutgifterVelferdsordninger i form av bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterEkstremt gode muligheter for en mengde friluftsaktiviteter innenfor kommunegrensene i TromsøUNN er en IA-virksomhetKontaktinformasjonHilde-Iren Liland, Enhetssleder, 91761904, hilde-iren.liland@unn.no Renate Gamst Jenssen, Enhetsleder, 97570443, renate.gamst.jenssen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4533383839Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 31.08.2022
Frist 31.08.2022
Les mer
logo
PhD position in Experimental Molecular Oncology – Pediatric Research Group
A 3-year PhD position is available at the Pediatric Research Group, UNN-University Hospital of North Norway and UiT- The Arctic University of Norway in Tromsø, Norway. The objective of the position is to complete research training to the level of a doctoral degree. The position, including running costs, is financed by The Norwegian Childhood Cancer Society.The Pediatric Research Group is divided in subgroups specializing in the fields of oncology, neonatology, infection, rheumatology, allergy, pain research, child and adolescence psychiatry and developmental pathology. The overall aim is to contribute to better treatment and development of preventive methods by acquiring new knowledge. The current project falls into the part of the research group focusing on oncology. The PhD position is associated with the Pediatric Oncology Group. There are currently 1 postdoc, 1 medical research student, a laboratory manager and two professors in the group. The PhD position will be conducted/implemented in close collaboration with our research fellows at Karolinska Institutet in Stockholm – Sweden.The research group has a collaboration with the Molecular Inflammation Research Group at UiT- The Arctic University of Norway. In addition, the research group has collaboration with research groups in Oslo-Norway and Stockholm-Sweden. The PhD project:This project is entitled “Combating the MYCN oncogene in aggressive neuroblastomas with novel therapeutic strategies”. Neuroblastoma is a pediatric cancer originating from immature cells destined for the sympathetic nervous system. It is an extremely heterogeneous disease ranging from spontaneously regressing tumors to aggressive metastatic disease with fatal outcome. Therefore, there is an imminent need to investigate new treatment options for high-risk neuroblastoma. The Pediatric Oncology Group has focused the research on several aspects of molecular oncology in the childhood cancer neuroblastoma, including studies of the MYCN oncogene, microRNAs and long non-coding RNAs. This PhD project is a translational research project aiming to improve clinical work and health service for cancer patients. Specifically, the project will investigate expression and regulation of the MYCN oncogene in model systems (cell lines and mouse models) of neuroblastomas using newly developed sequencing methodologies. RNA sequences generated from, and interacting with, the MYCN oncogene will be investigated and evaluated as potential targets for treatment and diagnosis of aggressive neuroblastomas. RNA splicing and regulatory RNAs interacting with oncogene expression will be investigated in-depth.  The results generated from this project are also expected to have impact on treatment and understanding of other MYC-driven cancers. The overall aim of this project is to investigate novel therapeutic strategies to inhibit oncogene expression in aggressive variants of neuroblastoma with the aim to evaluate new potential treatment alternatives for this disease. Duties and responsibilitiesThe applicant should have previous experience from work with experimental molecular oncology. The work is expected to include a broad array of techniques and technologies such as general molecular biology techniques, cell cultures, animal studies (xenograft), protein and RNA expression analyses, microscopy, flow cytometry/FACS and a variety of other molecular biology methodsAnalyzing data, and presenting the results The PhD candidate will in addition to project planning and lab work be involved in the daily maintenance of the laboratory Introduction of new relevant techniques to the research group will be highly valuated. RNA sequencing and bioinformatic analyses will be conducted in this project, so experience with this will also be valuated Preparation of manuscript drafts and grant applications Attending seminars, courses and conferences Institutional teaching is not associated with this position Applications must be submitted through "Apply for position". The application must contain:Cover letter giving a brief description of previous research experience and motivation to why you are applying. CV (including date of birth, address, list of publications, relevant former positions and references). Diploma for bachelor's and master's degree Transcript of grades/academic record for bachelor's and master's degree Explanation of the grading system for foreign education (Diploma Supplement if available) Documentation of English proficiency Master’s thesis, and any other academic works Other relevant attachments to the application:Recommendation letters and/or contact details to reference personsAny other documentation showing the desirable skills and personal qualities described above All documentation to be considered must be in a Scandinavian language or English. Diplomas and transcripts must also be submitted in the original language, if not in English or Scandinavian. We only accept applications and documentation sent within the application deadline. Applicants may be called to an interview. The interview shall, among other things, aim to clarify the applicant’s personal suitability and motivation for the position. A trial lecture may also be requested. The remuneration is in accordance with the qualifications of the successful applicant. QualificationsFor employment in the PhD position, you must be qualified for admission to the PhD programme at the Faculty of Health Sciences, UiT-The Arctic University of Norway, and participate in organized doctoral studies within the employment periodAdmission normally requires: A bachelor's degree of 180 ECTS and a master's degree of 120 ECTS, or an integrated master's degree of 300 ECTSA master's thesis with a scope corresponding to at least 30 ECTS for a master's degree of 120 ECTSA master's thesis with a scope corresponding to at least 20 ECTS for an integrated master's degree of 300 ECTSApplicants must have a grade of C or better on the master's thesis and have a grade point average of C or better for the master's degree.Applicants should preferably be fluent in Norwegian, both spoken and written form. However, applicants fluent in English, both spoken and written will be considered. Emphasis will be put on personal qualities such as independence in the laboratory, developed way of critical thinking and creativity, as well as the ability to work successfully in a research group.  UtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradKontaktinformasjonTrond Flægstad, Professor/MD, +47 924 55 047, Trond.Flaegstad@unn.no Christer Einvik, Professor, +47 415 48 510, Christer.Einvik@uit.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4498849229Stillingsprosent: 100%ScholarshipSøknadsfrist: 01.09.2022
Frist 01.09.2022
Les mer
logo
Seksjonsleder ved Forskningsposten, Klinisk forskningsavdeling
Vi søker en engasjert seksjonsleder til å lede Forskningsposten ved UNN.Forskningsposten er organisert som en egen seksjon i Klinisk forskningsavdeling som igjen er en del av Forsknings- og utdanningssenteret i UNN. Forskningsposten har rundt 15 ansatte og bidrar inn kliniske forskningsprosjekter med blant annet hjelp til veiledning, planlegging, praktisk tilrettelegging og gjennomføring. Posten drives i dag i hovedsak som poliklinikk men med mulighet for noe fleksibilitet etter forskningsprosjektenes behov. Forskningsposten tar imot studiedeltakere i egne lokaler, men bidrar også ute i de ulike klinikkene. Vi har et trivelig arbeidsmiljø med interessante og varierte arbeidsoppgaver. Seksjonsleder inngår i lederteam i klinisk forskningsavdeling og stillingen er tillagt faglig, økonomi- og personalmessig ledelsesansvar for seksjonen.Arbeidsoppgaverpersonalledelseøkonomiansvar oppfølging av pågående forskningsprosjektervære pådriver for seksjonens faglige utvikling inngår i avdelingens lederteaminngår i avdelingens tverrfaglige møter  deltar aktivt i NorCRIN arbeidrapporteringerveiledning av forskere/studiesykepleieresekretær for Forskningspostens vitenskapelige råd andre oppgaver etter avtale med leder Kvalifikasjonerhelsefaglig bakgrunn, gjerne sykepleier fortrinnsvis med mastergraderfaring med arbeid fra kliniske studierbred klinisk erfaringlederutdanning/ledererfaring er ønskeliggod muntlig og skriftlig formuleringsevnegode engelskkunnskapergode datakunnskaper Personlige egenskaperVi ser etter deg somhar gode evner til å knytte relasjoner og samarbeide med medarbeidere og brukere av Forskningspostenhar interesse for å jobbe med forskning er positiv, initiativrik og kan være en pådriver er strukturert og ansvarsfull kommuniserer tydelig Personlige egenskaper vektlegges. Vi tilbyret tverrfaglig miljø med varierte og utfordrende oppgaver mulighet for å være med å påvirke og utforme framtidig organisering av seksjonen og hvilket tilbud som skal gis jobb innen en organisasjon i endring og utviklinggode muligheter for fagutvikling gjennom UNNs lederprogram lønn etter avtale KontaktinformasjonMelinda Berg Roaldsen, Avdelingsleder, 99046633, Melinda.Berg.Roaldsen@unn.no Einar Bugge, Viseadm. direktør, 90081795, einar.bugge@unn.no Ingvild Pettersen, Seksjonsleder, 97561982, ingvild.pettersen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4533263644Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 15.08.2022
Frist 15.08.2022
Les mer
logo
Psykologspesialist/psykolog - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sør-Troms
Er du en utviklingsorientert psykologspesialist/psykolog med god evne til å etablere relasjoner? Er du i tillegg psykologfaglig reflektert og har god faglig kompetanse? Ønsker du å jobbe sammen med mange flotte kollegaer i et utviklende fagmiljø?Vi søker en kollega som ønsker å jobbe som behandler på voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Senter for psykisk helse og rusbehandling i Sør-Troms (lokalisasjon Harstad) og som vil bidra til å videreutvikle et positivt og sterkt fagmiljø i poliklinikken. Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms består av ambulant akutteam, døgnenhet og voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP). Vi er samlokaliserte og dette bidrar til et nært samarbeid mellom enhetene. Senteret ligger som en del av lokalsykehuset i Harstad. Vi har derfor tilgang på et relativt stort fagmiljø. Poliklinikken består av et tverrfaglig sammensatt personale. Vi har de siste årene utvidet gruppetilbudene våre og er stolte over å ha mange engasjerte og flinke medarbeidere som er med i utviklingen av et godt fagmiljø. Poliklinikken har i tillegg til allmennpsykiatriske team, et alderspsykiatrisk team, rusteam og nevropsykologisk team.   ArbeidsoppgaverUtredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk i tråd med beskrivelser i pakkeforløpBidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeidKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som psykologSøkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelseUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåCand psycholPersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevner/skriftlige framstillingsevnerPsykologfaglig reflektert/gode fagkunnskaperGode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendigHøy arbeidskapasitetEndringsvillig og fleksibelPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.LanguageNorskVi tilbyrEn utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljøGodt arbeidsmiljø Tilrettelegging for spesialiseringTeamarbeid i tverrfaglig arbeidsmiljøSamarbeid med øvrig fagmiljø internt og eksterntFaglig og personlig utviklingsmuligheterTilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Dette innebærer blant annet studiepermisjon for spesialister etter 5 års tjenestetid i UNNKontaktinformasjonAudun Eskeland, Seksjonsleder, 99578288, audun.eskeland@unn.no Hilde Danielsen, Enhetsleder, 41425695, hilde.danielsen@unn.noArbeidsstedSykehusstien 8 9480 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4538896411Stillingsprosent: 100%Fast
Frist 30.09.2022
Les mer
logo
Seksjonsleder - Gynekologisk og fødeseksjon, UNN Harstad 
Vi har ledig stilling som seksjonsleder ved Gynekologisk og fødeseksjon, UNN Harstad.Seksjonsleder skal lede en enhet hvor både leger, jordmødre, barnepleiere og andre yrkesgrupper er ansatt.Arbeidsoppgaverorganisere og lede seksjonen sammen med seksjonsoverlegeKvalifikasjonerbør beherske journalsystemet DIPS og fødesystemet Partus, opplæring kan gis medisinskfaglig bakgrunnPersonlige egenskapergode samarbeidsevner, løsningsorientertVi tilbyrgunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerKontaktinformasjonIngard Ludvik Nilsen, Overlege, 99023554ArbeidsstedSt. Olavs gate 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4541264718Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 30.09.2022
Frist 30.09.2022
Les mer
logo
Sykepleier - Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)
Vi søker offentlig godkjent sykepleier til et 12 mnd vikariat i 100% stilling med mulighet for overgang til fast stilling. RAAO er en poliklinikk med arbeidstid 08.00 - 15.30 mandag - fredag. Sykepleier gjennomfører diagnostiske tester og behandling rekvirert av lege ved seksjonen. Oppstart så tidlig som mulig etter 31.08.22 og senest 01.12.22.ArbeidsoppgaverHoveddelen av arbeidet er å delta i utredning av pasienter med astma, allergi og overfølsomhet ved å gjennomføre diagnostiske undersøkelser etter ordinasjon fra lege. De mest brukte testene er prikktest, intrakutantest, spirometri, anstrengelsestest på tredemølle, matvareprovokasjoner og legemiddelprovokasjoner. En del av av arbeidet er å gi behandling forordnet av lege. Den vanligste behandlingen er allergen immunterapi (hyposensibilisering) med  injeksjoner og tabletter samtbehandling av milde og alvorlige allergiske reaksjoner/anafylaksi i samarbeid med lege.Sykepleier deltar også i formidling og opplæring av pasienter og pårørende samt kompetansespredning til studenter, helsepersonell og andre gjennom møter, kurs og konferanser.KvalifikasjonerErfaring fra utredning og behandling av barn og/eller voksne med allergiske sykdommer er en fordel, men ikke et krav for ansettelsePersonlige egenskaperUtredning og behandling av allergiske sykdommer er teamarbeid som krever tett samarbeid mellom lege, sykepleier og ernæringsfysiolog Evne til samarbeid og arbeid i team vektleggesVi tilbyrNødvendig opplæring for å kunne ivareta arbeidsoppgavene Ansatte ved RAAO får også mulighet til å delta på regionale, nasjonale og internasjonale kurs, møter og konferanserKontaktinformasjonMartin Sørensen, Seksjonsoverlege, 90107879ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4541667671Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 15.08.2022
Frist 15.08.2022
Les mer
logo
Fagutvikler og pasientkoordinator ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, Døgnenhet Narvik
Vi søker etter deg som ønsker å inneha en spennende og viktig rolle i vår enhet. Som pasientkoordinator og fagutvikler vil du være med på å utvikle enheten vår etter nasjonale faglige råd og retningslinjer. Du vil utarbeide prosedyrer i henhold til retningslinjer, informere og implementere dette i enheten vår, og veilede personalgruppen i faglige og organisatoriske utfordringer. Du vil ha oversikt over pasientflyten i enheten, veiledende i komplekse pasientsaker og være en støttespiller for personalgruppen når vi møter på utfordringer. Vi har etablerte strukturer som kompetanseplaner, barn som pårørende, veiledning til eksterne samarbeidspartnere og bemanningsplanlegging, som du vil få oversikt over og ha et overordnet blikk på denne delen av driften. I tillegg vil du få delta i fagnettverk, bidra i turnusplanlegging, jobbe tett opp med enhetsleder i utvikling av enheten og får delegert ansvar for avgjørelser i leders fravær.SPHRO, består av Døgnenhet, Akutt ambulant-team, Poliklinikk og merkantil/kontor. Til sammen er det 51 stillinger bestående av et tverrfaglig team. Sentret har tre faste psykiatere. Arbeidsplassen er lokalisert i Håkvik. Vårt opptaksområde er Evenes, Gratangen, Salangen, Lavangen og Narvik. Vi er en velfungerende enhet bestående av 9 sengeplasser og 28 ansatte. Personalet er tverrfaglig sammensatt med psykiater, psykologspesialist, forløpskoordinator, fagutvikler/pasientkoordinator, sykepleier, vernepleier, hjelpepleier, sosionom og barnevernspedagog med ulike spesialiseringer. Enheten tar imot elektive og akutte innleggelser, samt jobber utadrettet med og for pasienter. Vi jobber tett opp mot kommunale instanser og internt i sykehuset. Året 2024 flytter vi inn i Nye Narvik sykehus. Sykehuset vil romme alle fagfelt under samme tak; somatikk, rus og psykiatri, som vil bidra til en bredere fagkompetanse. Enheten jobber tett på i planleggingen for å medvirke til både utforming av bygg, samhandling og utvikling av fremtidens sykehus.Narvik ligger fantastisk plassert i en unik kombinasjon av fjell og fjord. Her kan man utforske Norges flotteste fjellheim, eller benytte seg av havets utallige muligheter. Her er det kun fantasien som begrenser mulighetene. Har du familie/barn, er Narvik en akkurat passe stor by å vokse opp i med mange fritidsmuligheter, og et trygt og godt lokalmiljø. Er din partner helsepersonell og trenger jobb, vil vi kunne bidra til kontakt med de andre avdelingene på sykehuset.  Stillingen er tredelt turnus, med funksjon dagstilling uten helg. Høres dette ut som jobben for deg? Da ser vi frem til å finne ditt navn på søkerlisten.ArbeidsoppgaverUtvikling, oppdatering og implementering av prosedyrerImplementering av gjeldende og nye retningslinjer i enhetenPasientflyt i enheten, inkludert oversikt over innleggelserVeileder til personalgruppenTett samarbeid med leder, psykolog, psykiater, forløpskoordinator og ansatteSamarbeid med primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesteDeltakelse i behandlingsmøterDelegerte oppgaver fra lederStedfortrederfunksjon i leders fraværAndre oppgaver kan tillegges funksjonen etter behov i enhetenKvalifikasjonerAutorisert sykepleier/vernepleier med medisinkompetanse Videreutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende er ønskeligMå beherske norsk muntlig og skriftligSertifikat for personbilGod systemkunnskap og kobling til klinisk virksomhet vil være viktig i forhold til ivaretakelse av oppgaveneGod kjennskap til utrednings- og behandlingstilbud på fagområdene psykisk helsevern/TSBGod faglig forståelse og/eller klinisk kompetanseGod kjennskap til og erfaring med bruk av DIPS og kunnskap om øvrige IKT-verktøyUtdanningsretningVernepleieSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperGod kommunikasjons- og formidlingsevne i møte med menneskerStrukturert med evne til problemløsningEn trygg person med gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupperInneha evne til å arbeide målrettet og selvstendig med arbeidsoppgaverArbeidsom, positiv og utadvendtDu er en bevisst pådriver for et godt arbeidsmiljøPersonlig egnethet vil bli vektlagtLanguageNorskVi tilbyrEt godt fagmiljø med gode utviklingsmuligheterVarierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringerGod opplæring av nyansatte, internundervisning og faste fagdagerGode velferdsordninger og solid arbeidsgiverEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) bedriftBedriftshelsetjenesteLønn i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonCaroline Hvalryg KImo, Enhetsleder, 76968927, caroline.hvalryg.kimo@unn.noArbeidsstedBuveien 62 8520 AnkenesstrandNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4540552673Stillingsprosent: 100%FastStartdato: 28.11.2022Søknadsfrist: 19.08.2022
Frist 19.08.2022
Les mer
logo
Professor/førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i klinisk ernæring ved Institutt for klinisk medisin UiT og klinisk ernæringsfysiolog ved Ernæringssenteret UNN
Ved Institutt for klinisk medisin (IKM), Det helsevitenskaplige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, er det ledig fast 80 % stilling som professor/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i klinisk ernæring. Til stillingen er det tilknyttet 20 % stilling som klinisk ernæringsfysiolog ved Ernæringssenteret, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge stillingene. Som ansatt både på UiT og UNN vil du være et viktig bindeledd mellom fag/forskning, undervisning, studentveiledning og klinisk hverdag.Arbeidssted er UiT og UNN i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.Se hele utlysingen og søk via UiT og Jobbnorge: SØK HER!KontaktinformasjonSiv Hilde Fjeldstad, Leder, 95740913ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4541588107Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 21.08.2022
Frist 21.08.2022
Les mer
logo
Lege i spesialisering i revmatologi
UNN har ledig ett års vikariat fra 03.10.2022 for lege i spesialisering i revmatologi. Revmatologisk fagområde er et utfordrende og spennende fagfelt som vil gi deg bred erfaring med revmatologiske problemstillinger. Det er i hovedsak poliklinisk virksomhet, men også dagbehandling og innlagte pasienter. Avdelingen har felles sengepost med hud og nevrologi. Det er 6 overleger og 6 LIS tilknyttet avdelingen som har et tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og sykepleier. Det er for tiden to vaktsjikt med hovedvekt av passiv vakt.Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsforløpet i revmatologi. Spesialistutdanningen vil foregå i Nevro-, hud og revmatologisk avdeling ved UNN, inkludert nødvendige spesialiseringsperioder. Se også Utdanningsplaner ved UNN. Avdelingen har ansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Vi har som mål å tilby tjenester av høy internasjonal kvalitet for våre pasienter og brukere innen et fagfelt i stadig utvikling, både innen artrittsykdom, systemiske vaskulitter og bindevevssykdommer.ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost, dagenhet og i poliklinikkBidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløpBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeidDelta i forskningDelta i vaktordningKvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1Du må beherske norsk skriftlig og muntligDu må ha god skriftlig dokumentasjonsevneDet er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaringUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperDu har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørendeGode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupperDu kommuniserer godt med pasienter og medarbeidereDu arbeider strukturert og målrettetEr motivert for å arbeide lenge i UNNLanguageNorskVi tilbyrStimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanseGode arbeidstidsbetingelserGunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLPLønn etter gjeldende lover og avtalerMulighet for deltakelse  større nasjonale forskningsprosjekterKontaktinformasjonHanne Karen Aslaksen, Seksjonsoverlege, 97090068ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4543342969Stillingsprosent: 100%VikariatStartdato: 03.10.2022Sluttdato: 03.10.2023Søknadsfrist: 20.08.2022
Frist 20.08.2022
Les mer
logo
Ergoterapeut - Rehabiliteringsenheten, Narvik
Ergoterapeut ved Rehabiliteringsenheten UNN Narvik.Rehabiliteringsenheten ved UNN Narvik består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, Ambulant rehabiliteringsteam og Geriatrisk team. Vi har ledig fast 100 % stilling som ergoterapeut i Geriatrisk team.Geriatri er en medisinsk spesialitet som er konsentrert om sykdommer og funksjonssvikt hos eldre. Ergoterapeuten i teamet arbeider både klinisk på sengepostene på sykehuset, poliklinisk og ambulant, og er en del av det tverrfaglige teamet på sengeposten som gir tilbud til pasienter rammet av hjerneslag og/ eller geriatriske problemstillinger.  ArbeidsoppgaverFunksjonsvurdering, mobilisering, ADL-trening, behandling, boligkartlegging m.m. Fremme mestring og deltakelse gjennom kartlegging, trening, tilrettelegging og veiledning – fokus på mestring i hverdagen og den enkeltes målsettingerKognitive vurderinger og bidra i førekortvurderingerBruke av ulike vurderings- og kartleggingsverktøy i behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte og/ eller kroniske sykdommer både på sengepost, i utskrivingsfasen fra sykehus til hjemmet eller i hjemmetGeriatrisk poliklinikkAmbulerende virksomhetVeiledning til pasienter, pårørende og annet helsepersonell. Noe undervisning må påregnesKvalifikasjonerAutorisasjon som ergoterapeutØnskelig med erfaring fra arbeid med eldre og demensØnskelig med erfaring fra rehabilitering Kunnskap og erfaring i bruk av ulike kartleggingsverktøyKunnskap om samhandling- og samarbeidserfaring på tvers av organisasjoner og etaterBehersker norsk muntlig og skriftligFørerkort klasse B Norsk godkjenning som ergoterapeutPersonlige egenskaperEvne til å arbeide selvstendig men også i teamGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerPersonlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyrGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerPositivt, trivelig og inspirerende arbeidsmiljøGode muligheter for faglig og personlig utviklingFri i helger og høytider KontaktinformasjonMats Bertil Starberg Dahl, Seksjonsleder, 99019002ArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4543977969Stillingsprosent: 100%FastStartdato: 01.09.2022Søknadsfrist: 14.08.2022
Frist 14.08.2022
Les mer
logo
Psykolog/psykologspesialist - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, DPS Storslett
Ved voksenpsykiatrisk poliklinikk, DPS Storslett, har vi ledig stilling for psykolog/psykologspesialist.Poliklinikken har et veletablert fagteam bestående av en spesialist i psykiatri, tre psykologer hvorav en spesialist, to psykiatriske sykepleiere (inkludert leder i DPSet) og en kunstterapeut.SPHRNT består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk med tilhørende rusansvarlig og FACT-gruppe, og en døgnenhet med 6 sengeplasser med tilhørende ambulant-/akutteam. Døgnenheten har også tilknyttet funksjon fra klinikkoverlege en dag i uken. Vi er ellers samlokalisert med BUP.  Den ledige psykologstillingen vil inngå i vårt tverrfaglige team, hvor hovedoppgavene vil være utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser og rusproblemer. Psykologoppgaver vil innebære både selvstendig arbeid og samarbeid internt i senteret, med førstelinjetjenesten og pasientens nettverk, og også noe ambulering ut til våre samarbeidskommuner. Da døgnavdelingen ikke har egen psykolog bistår poliklinikken dem ved behov.Som sted har Storslett status som nasjonalparklandsby, og er regionsenteret for de fire Nord-Troms kommunene, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord, som også er vårt opptaksområde. Her er et variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner, med blant annet Distriktsmedisinsk senter, kulturhus, kino og flyplass 5 minutter fra sentrum. Nord-Troms er kjent for tre stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur, og er et spennende område å bo og jobbe i.ArbeidsoppgaverPsykisk helsehjelp til voksne med moderat til alvorlige psykiske lidelser og ruslidelserUtredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser/ruslidelser i henhold til pakkeforløp, faglige retningslinjer og gjeldende lovverkBidra faglig gjennom teamarbeid og kunnskapsdelingDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenFamilie og nettverksarbeidSamarbeid med primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenestenVeiledning av annet helsepersonellKvalifikasjonerKlinisk erfaring, gjerne fra poliklinisk arbeidUtrednings- og terapikompetanseNorsk autorisasjon som psykolog, eller med godkjent lisensFortrinnsvis førerkort klasse B (for ambulering til kommuner i opptaksområdet)Personlige egenskaperPersonlig egnethet for klinisk arbeide blir vektlagtGode samarbeidsevnerVi tilbyrEn spennende og utfordrende jobb i et godt etablert fagmiljøEn fin og oversiktlig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og god stemning, mye arbeidsglede og humorEt godt arbeidssted å utvikle seg faglig iTilrettelegging og økonomiske rammer for kurs, spesialisering og faglig fordypningStor grad av medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon og oppgaverFleksibel arbeidstidLønnsplassering i henhold til gjeldende overenskomsterDistriktstilleggTiltakssone med nedskriving av studielån og lavere skattOriginalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For stillinger med pasientrettet arbeid krever vi at du legger frem politiattest.KontaktinformasjonPål Schreiner Mathiesen, Enhetsleder, 92028407ArbeidsstedSonjatunveien 119151 StorslettNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4544136879Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 20.08.2022
Frist 20.08.2022
Les mer
logo
Scientist - PET Imaging Center
The PET imaging center at Tromsø is the unit for molecular imaging at the Diagnostic Clinic, University Hospital of Nord-Norway (UNN). The center counts with over 40 employees, the environment is highly multidisciplinary, and posseses one of the most complete molecular imaging equipment parks in Scandinavia. The PET imaging center is innovative at national level, joining under the same roof radiopharmaca production, clinical diagnosis and treatment, and a R&D section. The institution counts with a cyclotron for the generation of radionuclides, state-of-the-art equipment for the production of radiotracers, new equipment for small animal in vivo imaging and clinical positron emission tomography (PET), single photon emission tomography (SPECT), computer tomography (CT) and magnetic resonance (MR) scanners.The group has a good research environment and cooperates closely with the Arctic University of Norway (UiT), specially with the Faculty of Health Science (Helsefak). Read more about UNN at www.unn.no; and Helsefak at www.uit.no/helsefak. A year researcher position (100%) with possibility of continuation is opened at the R&D section of the PET imaging center, most specifically, in the preclinical PET core facility (PETcore). PETcore is a collaborative project affiliated to the Tromsø PET imaging center (PET-center) and the Institute of Clinical Medicine (IKM) at Helsefak in UiT. Our main focus is on delivering nuclear imaging services to UiT/UNN researchers. We are an R&D core facility, performing tracer developing studies, establishing imaging methods, as well as participating in study design, performance and data analysis in the projects ran at our platform. The platform is mainly run by 3 researchers in tight collaboration with the other employees at the PET imaging center and the users. The PETcore possesses a small animal three-modality scanner (PET/SPECT-CT); an image guided mouse irradiator, containing a bioluminescence imaging unit, and a preclinical 7T PET-MR scanner. All the imaging equipment mentioned is located behind animal barriers in the department of Comparative Medicine (AKM). AKM is a research department at the Helsefak approved by the authorities in order to establish and use animals in biomedical research. AKM and the PETcore serve users from the entire UiT, from UNN and from other research institutions in the region. The employee will work closely together with the personnel at AKM. The candidate may not have known allergy to animals, nor rodents at home as pets (due to the risk of infection to the animals in the department).ArbeidsoppgaverOur main goal is to offer quality service to the researchers performing experiments in the facility.Operation and management of preclinical imaging scanning equipment and irradiator.Handling of cells, organoid models and small animals for preclinical studies in nuclear medicine and radiation therapy.Establishment and optimization of procedures, quality assurance of the different equipment and operational functions, maintenance / service of the machines.Assistance in experimental planning and training of users.Data analysis.Management of radioactivity and other radiation sources.Participate in application writing for research funding.Contribute to teaching i.a. in research course for preclinical PETThere is the opportunity for participation at national and international courses and conferences. The working environment is interdisciplinary, team based and presents good opportunities for participation in research projects.KvalifikasjonerRelevant education at the PhD level, as well as relevant practice and competence in the field of nuclear imaging. Special emphasis will be placed on experience and expertise in image analysis and image protocol optimization; the use of radioactive isotopes and quality assurance of equipment and procedures. A previous demonstrated experience in molecular imaging analysis in PET and SPECT shall be presented. Experience in MR, molecular biology techniques and/or bioluminiscense is preferable. Applicants should also have a good knowledge of radiation safety (HSE) and experience in the handling of the relevant experimental animals (rodents). The hired person shall possess FELASA accreditation. Teaching experience and student tutoring is desirable.Personlige egenskaperA good candidate for this position must be accurate, independent and systematic. Importantly, since the PETcore is a service platform where a lot of different researchers from different backgrounds try to find answers to their hypothesis, the candidate shall be service-minded oriented and sociable. The candidate may not have known allergy to animals, nor rodents at home as pets (due to the risk of infection to the animals in the department).  The candidate shall be aware that time for own research is very limited.KontaktinformasjonRune Sundset, Avdelingsleder, 97141456Maria Montserrat Martin Armas, Seksjonsleder, 92847187, monserrat.martin-armas@uit.noArbeidsstedHansine Hansens veg 829019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4542690672Stillingsprosent: 100%VikariatStartdato: 01.09.2022Søknadsfrist: 15.08.2022
Frist 15.08.2022
Les mer
logo
Lege i Pasientsentrert Helsetjenesteteam Tromsø
Vil du være med og videreutvikle et bedre og mer helhetlig helsetjenestetilbud for pasienter med sammensatte eller kroniske sykdommer?Lege til Pasientsentrert Helsetjenesteteam Pasientsentrerte Helsetjenesteteam (PSHT) er etablert i Tromsø, Harstad, Narvik, Midt-Troms og Nord-Troms. Teamene samarbeider tett med hverandre og med faste PSHT- kontakter og lokale team i omliggende kommuner. Et PSHT nettverk bygges nå opp i regionen, som danner grunnlaget for et helsefellesskap i praksis. PSHT styrker helsetjenesten og pasientforløpene for skrøpelige eldre og pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer. PSHT er en del av Stormottakersatsningen (SMS) fra 2021, som blant annet innebærer at målgruppen utvides til en bredere pasientgruppe med sammensatte og komplekse behov, samt utvidelse av tilbudet til pasienter i hele UNN sitt opptaksområde. Dette inkluderer en styrking av samarbeidet mellom sykehus, mellom sykehus og kommune og med andre ambulante team. Samarbeidet forventes å gi raskere iverksetting av utredning, behandling og tiltak, med fokus på proaktive og helhetlige tjenester, med utgangspunkt i det som er viktig for pasienten. Gjennom SMS bidrar PSHT til at UNN blir et mer utadrettet sykehus med tjenester helt hjem til pasientene i samarbeid med helse- og omsorgstjenestene i kommunene.PSHT og SMS er en del av UNN sitt nye Senter for E-helse, Samhandling og Innovasjon (ESI). Ved å koble kliniske miljøer sammen med innovasjon, samhandling og IKT, legger UNN til rette for utvikling av framtidas mer utadvendte sykehus, i tråd med nasjonale føringer. PSHT sin rolle i dette er å bidra til implementering av en helsetjenestemodell basert på prinsippene om en helsetjeneste som er personsentrert, helhetlig og proaktiv. PSHT Tromsø, Harstad og Narvik utvider kapasiteten og lyser ut flere nye stillinger. En av våre leger i Tromsø-teamet er nå delvis ute i forskning og vi trenger en vikar for henne. Stillingsstørrelse kan diskuteres. Vikariat med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverDu vil være en av teamets leger for PSHT Tromsø og samarbeide tett med andre PSHT team i regionenDu vil følge opp pasienter både inne i UNN, i kommunale institusjoner og i pasienters hjem, i tett samarbeid med pasientens fastlege og behandlende leger inne i UNNDu vil både ambulere og følge opp pasienter via videokonsultasjonerKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som lege, gjerne med relevant spesialisering i allmennmedisin, indremedisin, geriatri, fysikalsk medisin, rehabilitering, eller psykiatriLeger i spesialisering, også innen i allmennmedisin (ALIS) er velkomne til å søkeOgså leger uten godkjent spesialisering kan søkeLegestillingen har medisinskfaglig forankring i en klinisk avdelingPersonlige egenskaperPersonlige egenskaper vil vektleggesDu må like å jobbe tverrfaglig i team, og dele av din kunnskapVi trenger deg som er empatisk, strukturert og åpen for pasientens perspektivDu bør like å jobbe med komplekse problemstillinger, være interessert i bruk av teknologiske løsninger i samhandling med pasient og øvrige samarbeidsparter, samt være interessert i, og bidra aktivt i innovasjon og utviklingsarbeidErfaring fra norsk helsevesen er en forutsetningKjennskap til DIPS er en fordel Beherske norsk muntlig og skriftlig godt Det er ønskelig med kunnskap om samisk kultur og språkVi tilbyrVeiledning og støtte fra spesialister i sykehuset InternundervisningDagarbeidUtfordrende oppgaver som løses best sammen med pasient, pårørende, fastlege og de andre fagpersonene i teametGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerEt spennende tverrfaglig arbeidsmiljø med fleksible arbeidsoppgaver der du som medarbeider får være med på å utvikle fremtidens helsetjenesteKontaktinformasjonMonika Dalbakk, seksjonsleder PSHT Tromsø, 94859681, monika.marie.dalbakk@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4544953803Stillingsprosent: 80%VikariatStartdato: 01.10.2022Søknadsfrist: 14.08.2022
Frist 14.08.2022
Les mer
logo
Psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier - SPHRO, Døgnenhet Narvik
Vi søker etter deg som ønsker å inneha en spennende og viktig rolle i vår enhet. Som sykepleier/vernepleier hos oss vil du få jobbe i en døgnenhet med et godt arbeidsmiljø som er tverrfaglig sammensatt. Vi jobber for å gi pasienter et trygt og forsvarlig behandlingsforløp, med miljøterapi, medikamentell behandling, individuelle samtaler, gruppeterapi, pårørendearbeid og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere. Enheten tar imot elektive og akutte innleggelser 24/7, samt jobber utadrettet med og for pasienter. Vårt opptaksområde er Evenes, Gratangen, Salangen, Lavangen og Narvik. Vi er en velfungerende enhet bestående av 9 sengeplasser og 28 ansatte. Personalet består av psykiater, psykologspesialist, forløpskoordinator, fagutvikler/pasientkoordinator, sykepleier, vernepleier, hjelpepleier, sosionom og barnevernspedagog med ulike spesialiseringer.  Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten består av døgnenhet, akutt ambulant-team, poliklinikk og merkantil/kontor. Til sammen er det 51 stillinger bestående av et tverrfaglig team. Sentret har tre faste psykiatere. Arbeidsplassen er lokalisert i Håkvik. Året 2024 flytter vi inn i Nye Narvik sykehus. Sykehuset vil romme alle fagfelt under samme tak; somatikk, rus og psykiatri, som vil bidra til en bredere fagkompetanse. Enheten jobber tett på i planleggingen for å medvirke til både utforming av bygg, samhandling og utvikling av fremtidens sykehus.Narvik ligger fantastisk plassert i en unik kombinasjon av fjell og fjord. Her kan man utforske Norges flotteste fjellheim, eller benytte seg av havets utallige muligheter. Her er det kun fantasien som begrenser mulighetene. Har du familie/barn, er Narvik en akkurat passe stor by å vokse opp i med mange fritidsmuligheter, og et trygt og godt lokalmiljø. Er din partner helsepersonell og trenger jobb, vil vi kunne bidra til kontakt med de andre avdelingene på sykehuset. Høres dette ut som jobben for deg? Da ser vi frem til å finne ditt navn på søkerlisten.ArbeidsoppgaverMiljøterapeutisk arbeidPasientoppfølgingArbeid hver tredje helg i tredelt turnusTeamarbeidSamarbeid med primærhelsetjenestenMedikamenthåndteringIvaretakelse av barn/søsken som pårørendeStudentveiledningKvalifikasjonerAutorisert sykepleier/vernepleier med medisinkompetanseVidereutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende er ønskeligMå beherske norsk muntlig og skriftligSertifikat for personbilUtdanningsretningVernepleieSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperDu er fleksibel og endringsorientertDu er positiv, åpen og imøtekommendeDu har gode kommunikasjonsegenskaper og evner å lytteDu er strukturert og har engasjement for fagfeltetDu har gode samarbeidsevner og er teamorientertDu er en person med stå-på-vilje og er den som tar ansvarDu er en bevisst pådriver for et godt arbeidsmiljøLanguageNorskVi tilbyrEt godt fagmiljø med gode utviklingsmuligheterVarierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringerGod opplæring av nyansatte, internundervisning og faste fagdagerGode velferdsordninger og solid arbeidsgiverEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) bedriftBedriftshelsetjenesteLønn i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonCaroline Hvalryg Kimo, Enhetsleder, 76968927, caroline.hvalryg.kimo@unn.noArbeidsstedBuveien 62 8520 AnkenesstrandNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4545215723Stillingsprosent: 100%FastStartdato: 19.12.2022Søknadsfrist: 26.08.2022
Frist 26.08.2022
Les mer
logo
Sykepleiere - med og for pasienten på Kreftavdelingas poliklinikk
Erfaren sykepleier: Har du lyst å utvikle deg videre i et inspirerende arbeidsmiljø? Prøv oss på poliklinikken!Kreftavdelinga er det regionale kreftsenteret i nord og vi vil ha deg med på laget for å gjøre oss enda bedre i tråd med UNNs visjon: Med pasienten – for pasienten! Vi søker sykepleier, kreftsykepleier eller sykepleier med annen relevant spesialkompetanse. Vi kan friste med et hyggelig arbeidsmiljø og en utfordrende, variert arbeidshverdag med STOR takhøyde og mye latter :) Stillingen er fast og todelt, hvor 90 % innbefatter arbeid på dagtid i Kreftavdelingas poliklinikk og 10 % innbefatter arbeid hver 4. helg i sengeposten. Opplæring vil bli gitt i begge funksjonene.Ta kontakt og sjekk mulighetene! ArbeidsoppgaverSykepleierne i poliklinikken har en selvstendig rolle i kreftbehandlingen, for eksempel relatert til oppgaver som: administrering av cytostatika, immunterapi og blodtransfusjoner informasjon om strålebehandlingassistanse  ved ulike undersøkelser og mindre inngrep Sykepleierollen innebærer ivaretakelse av både pasienter, pårørende i alle faser av sykdommen og veiledning av annet helsepersonell.Kvalifikasjonerrelevant erfaring fra kreftfeltet og tilleggsutdanning er en fordelmå beherske norsk muntlig og skriftligsamisk språk- og kulturforståelse er en fordelPersonlige egenskaperVi søker sykepleiere somer godlynte og kan arbeide godt i lag så vel som aleneer personlig skikket til å arbeide med kreftsyke mennesker og deres nærståendeliker å søke ny kunnskap og finne løsningertrives med å delta aktivt i et lærende arbeidsmiljøer opptatt av å gjøre hverandre godPersonlige egenskaper vektlegges særskilt.Vi tilbyret utviklende og spennende fagmiljø med stort fokus på kvalitet i et godt og trygt arbeidsmiljøhel, fast stillingopplæring tilpasset den enkeltes kompetansegunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerKontaktinformasjonGerd- Helene Thomassen, Enhetsleder, 77669334, Gerd.Helene.Thomassen@unn.no Bente Lisbet Roaldsen, Seksjonsleder, 99269292, bente-liss.roaldsen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4545547740Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 28.08.2022
Frist 28.08.2022
Les mer
logo
Sykepleier ved Ortopedisk sengepost UNN Harstad
Ortopedisk sengepost, Harstad, er en sengepost med totalt 14 senger. Vi er en akuttkirurgisk sengepost i hovedsak for ortopediske pasienter. I tillegg har vi ansvaret for øre-nese-halspasienter og barn som legges inn med en kirurgisk problemstilling. Dette er en variert og aktiv avdeling, der liggetiden er i gjennomsnitt 3 døgn. Til sengeposten kommer pasienter til planlagte operasjoner og pasienter som har behov for øyeblikkelig-hjelp-innleggelse for eksempel grunnet traume. I den daglige driften har vi et tett samarbeid med Kirurgisk avdeling, K3K Harstad. ArbeidsoppgaverPre- og postoperativ pleieUlike arbeidsoppgaver i avdelingenSamarbeid mellom ulike faggrupperKommunikasjon opp mot kommuner for pasienter som har behov for kommunal hjelp ved utreise fra sykehusetAdministrering av utskriving, innkomst og polikliniske forberedelser av pasienter til protesekirurgUlike arbeidsoppgaver som naturlig kommer under en ortopedisk sengepostForbedringsarbeid i avdelingen Ulike sykepleieprosedyrerKvalifikasjonerBeherske norsk godt muntlig og skriftligDet er ønskelig med kompetanse i journalsystemet Dips Arena og erfaring fra lignede avdeling, men dette er ikke et krav, da det vil bli gitt individuell opplæringNorsk autorisasjon som sykepleierPersonlige egenskaperVi søker deg som er faglig interessert og kan bidra positivt inn i vår flotte arbeidsmiljø Vi tilbyrSykepleievikariater med ulike stillingsprosent og mulighet for forlengelseTredelt turnus, inkludert helgLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerVi er en avdeling med fokus på forbedringsarbeid og fagutvikling. Det jobbes tverrfaglig mellom ulike arbeidsgrupper for å oppnå best mulig pasientbehandlingVi har et kontinuerlig fokus på et godt arbeidsmiljøEn aktiv og spennende arbeidsplass med varierte arbeidsoppgaverOppstart etter avtale. KontaktinformasjonAnne-Mari Batalden, Fagutviklingssykepleier, 77015229 Brigitte Maurer, Enhetsleder, 77015422ArbeidsstedSankt Olavs gate 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4546759760Stillingsprosent: 80%VikariatSøknadsfrist: 28.08.2022
Frist 28.08.2022
Les mer
logo
Psykiatrisk  sykepleier/vernepleier - Ambulant akutteam Sør-Troms
Vikariat ledig i Ambulant akutteam (AAT) ved senter for psykisk helse og rusbehandling i Sør-Troms (Harstad) . Vi søker psykiatrisk sykepleier/vernepleier som behandler i teamet for perioden 01.09.22 - 28.02.23  med mulighet for forlengelse.  Andre med relevant utdanning kan også søke. I tillegg til videreutdanning innenfor psykisk helsevern er også videreutdanning i rusbehandling/krisebehandling/familiebehandling relevant. Praktisk erfaring fra fagfeltet vil bli vektlagt. Vi søker etter en ny kollega i teamet som er faglig dyktig, ansvarsfull, har gode evner til å etablere relasjoner, god refleksjons- og samarbeidsevne, er fleksibel, løsningsorientert og har god arbeidskapasitet. I AAT vil du bli en del av et engasjert, positivt og kreativt fagmiljø med behandlere med helse- og sosialfaglig kompetanse og ulik spisskompetanse. AAT har 7 behandlerstillinger. I tillegg kommer enhetsleder for teamet. Ansatte har obligatorisk veiledning. Søknadsfrist snarest. ArbeidsoppgaverAmbulant akutteam er en sentral enhet i akuttbehandlingskjeden i spesialisthelsetjenesten og skal bidra til at psykiatriske vurderinger i økende grad medfører rett tiltak på rett nivå til rett tid. AAT skal sørge for at personer i psykisk krise sikres helhetlige tjenester og lettere tilgang til spesialisthelsetjenester. En prioritert oppgave er tidlig intervensjon og stabiliserende tiltak ved indikasjon på selvmordsfare, psykose, alvorlig depresjon og reaksjoner på alvorlig traumatisering. Ansatte i AAT har som hovedoppgave å bistå personer i akutt psykiatrisk krise, samt gi veiledning til pasienter, pårørende og øvrig hjelpeapparat. KvalifikasjonerSom ansatt i AAT forventes det at man i tillegg til pasientbehandling, deltar aktivt i faglig utvikling, pasientsikkerhetsarbeid, systematisk kvalitetssikring og kontinuerlig forbedring av tjenestetilbudet. Det kreves god evne til dokumentasjon/journalføring ved bruk av tjenestens datasystemer. Å jobbe i AAT innebærer turnusarbeid med dagvakter, kveldsvakter på ukedager, samt mellomvakter på helg- og høytidsdager. Pasientsamtaler tilbys i eller utenfor pasientens hjem, på legevakt, på samtalerom hos AAT eller på andre relevante arena. Da arbeidsoppgaver innebærer forflytning i AAT sin egen bil, kreves det førerkort klasse B. Du må ha god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne. Personlige egenskaperDet søkes etter faglig dyktig medarbeider som har gode evner til å etablere relasjoner, god refleksjons- og samarbeidsevne, er fleksibel , løsningsorientert og har god arbeidskapasitet.  Du må ha god norsk muntlig og skriftlig dokumentasjonsevne. Du må tåle å stå i akuttsituasjoner og være forberedt på uforutsigbarhet og hurtige endringer i arbeidsdagen. Du må like å jobbe i tverrfaglig team og ha gode evner til å gjøre faglige vurderinger. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyrGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerDu kan lese mer om Ambulant akutteam Harstad på UNN sine hjemmesider:  Ambulant akutteam Sør-Troms.KontaktinformasjonInger Valborg Torstad, Enhetsleder, 77015973, inger-valborg.torstad@unn.no ArbeidsstedSykehusstien 8 9406 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4546771110Stillingsprosent: 100%VikariatStartdato: 01.09.2022Sluttdato: 28.02.2023
Frist 31.08.2022
Les mer
logo
Vernepleiere/hjelpepleiere/ helsefagarbeidere - Alderspsykiatri døgn
Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Ved Alderspsykiatri døgn, Åsgård, tilstreber vi å ha et godt faglig tilbud til våre pasienter. Vi ønsker nå å tilsette nye vernepleiere og helsefagarbeidere for å kunne ivareta vår pasientgruppe på en god måte. Dette er 2 faste 100% stillinger. Arbeidstid i henhold til enhver tids gjeldende arbeidsplan/ønsketurnus. For tiden tilsier arbeidstiden dag- og aftenvakter med arbeid hver 3. helg.Alderspsykiatri døgn har 14 senger. Målgruppen er personer over 65 år med nytilkommet psykisk lidelse; stemningslidelse, angst, psykose og/eller ulike demenstilstander med psykiatrisk symptomatologi. Enheten har fokus på utredning og behandling. Den enkelte pasient og de pårørende er delaktige i behandlingen i tillegg til det profesjonelle nettverket. Gjennomsnittlig liggetid er ca. 5 uker. Opptaksområdet er alle kommuner i Troms og Finnmark, samt sør til Ofoten.Vi søker faglig dyktige og engasjerte vernepleiere/helsefagarbeidere/hjelpepleiere med kunnskaper og interesse for eldre mennesker med ulike behov for helsehjelp. ArbeidsoppgaverMiljøarbeid og pleiefaglig oppfølging av inneliggende pasienter Arbeid både i tverrfaglige behandlerteam og selvstendig Samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørendeKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som vernepleier/helsefagarbeider/hjelpepleierVidereutdanning innenfor psykiatri/psykisk helsevern er ønskeligMå beherske norsk skriftlig og muntligUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperEngasjement og fleksibilitet Erfaring med alderspsykiatriske pasienter i spesialisthelsetjenestenGode kunnskaper og erfaring, også med somatisk syke pasienter er nødvendig, da våre pasienter ofte har sammensatte lidelser (psykiske og somatiske)Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Positiv bidragsyter til fagmiljø og arbeidsmiljø Evne til både selvstendig arbeid og teamarbeidPersonlig egnethet vektlegges høytVi tilbyrEn spennende og utfordrende jobb i et godt faglig miljø Godt opplæringsprogram for nyansatte Lønnsplassering i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonJarle Johansen, Enhetsleder, 77627799, jarle.paul.magnar.johansen@unn.noArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9016 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4535497606Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 14.08.2022
Frist 14.08.2022
Les mer
logo
Psykologer søkes til voksenpsykiatrisk poliklinikk i Midt-Troms 
Velkommen som søker til en spennende jobb i et trivelig og dyktig fagmiljø!Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Midt-Troms trenger flere psykologer til vår poliklinikk og til vårt senter. Arbeidsoppgavene vil omfatte utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og ruslidelser.Du vil få veiledning av spesialist - både individuelt og i gruppe.Senteret er en seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken, og har p.t. 61 stillingshjemler. Vi er lokalisert på Silsand i Senja kommune, og består av et ambulant akutt-team, en døgnenhet med 9 sengeplasser, og en voksenpsykiatrisk poliklinikk. Vi er samlokalisert med en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Vi ivaretar ansvaret for spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i Midt-Troms, med til sammen ca. 25.000 innbyggere over 18 år.Vi er nært lokalisert til Finnsnes, og her er flotte barnehager, barne- og ungdomsskoler, videregående skole, ulike aktivitetstilbud, og gode shoppingmuligheter for å nevne noe. Silsand ligger på Senja, en øy kjent for sin formidable natur, og områdene rundt leverer også på naturopplevelser!Vennligst oppgi 2 referanser.Det kan bli aktuelt med tilsetting i flere faste 100% stillinger. Det kan i den forbindelse også bli aktuelt å tilsette kandidater fra annen relevant yrkesgruppe, men da i ett-årig vikariat.  ArbeidsoppgaverUtredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og ruslidelser i henhold til pakkeforløpene (pasientforløpene)Samarbeid med andre behandlere i deres sakerSamarbeid med Ambulant akutt-team og DøgnenhetenSamarbeid og veiledning overfor primærhelsetjenestenUtadrettet virksomhet knyttet til pasientsaker KvalifikasjonerAutorisasjon/lisens som psykologDet er ønskelig med kompetanse/erfaring innenfor psykisk helsevern og/eller rusbehandlingKjennskap til relevante retningslinjer og forskrifter, bl.a. pakkeforløpene innen psykisk helsevern og TSBErfaring fra psykisk helsevern og TSB vil bli vektlagtSøkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelseUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperEvne til samarbeid Evne til selvstendig arbeidDet vil bli lagt stor vekt på personlig egnethetGod norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevneGode kommunikasjonsevnerVi tilbyrHyggelig og engasjerende arbeidsmiljøUtfordrende og variert arbeidMulighet til å være med å utforme senterets tjenesterLønn etter avtale, samt i henhold til gjeldende overenskomsterDistriktsstillegg på 20.000,- i åretPensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring Mulighet for dekning av reise- og flytteutgifter etter gjeldende reglerUtgifter i forbindelse med relevante kurs/seminarer dekkes etter avtale med lederFor psykologer i spesialisering tilrettelegger vi for all nødvendig praksis for spesialiteten i voksenpsykologiKontaktinformasjonJorunn Lorentsen, Seksjonsleder, 93855280-77754709, jorunn.lorentsen@unn.no Janne Nerland, Enhetsleder, 90691684- 77754725, janne.nerland@unn.noArbeidsstedHallveien 4 9303 SilsandNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4546669676Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 21.08.2022
Frist 21.08.2022
Les mer
logo
Helsesekretærer - Medisinsk avdeling, Harstad
Medisinsk avdeling Harstad er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen består av enheter for poliklinisk virksomhet, dagbehandling og sengeposter; Medisinsk poliklinikk som også inneholder endoskopienhet, dialyseenhet med 14 dialyseplasser, dagenhet for cytostatika- og biologisk behandling, sengepostene A og B med totalt 32 senger og 3 - 4 senger i egen palliativ enhet, samt en medisinsk ekspedisjon.I takt med planlagt økt aktivitet lyser vi nå ut vikariater og engasjementer for faginteresserte helsesekretærer i ulike stillingsstørrelser. Fortrinnsvis 100% stillinger med inntil 1 års varighet, mulighet for forlengelse og eventuelt  fast ansettelse. Studenter som er i sluttfasen av sin utdanning til helsesekretær oppfordres også til å søke. Vi søker helsesekretærer som mestrer vekslingen mellom arbeidsoppgaver, som liker travle dager, er god på planlegging, har godt humør, er fleksibel og som tror de vil trives sammen med oss. Vi har stort fokus på samarbeid på tvers av enhetene i hele Medisinsk avdeling. Arbeidsoppgavene er mange og stiller krav til selvstendighet, ordenssans og til faglig bredde og utvikling av din helsesekretærkompetanse. Arbeidsoppgavene er knyttet til betjening av ekspedisjon, samarbeid med behandlere, oppfølging av pasienthenvisninger, avtaler, timebøker, oppgjør, koding mv.Det jobbes med organisasjonsendring i avdelingen, noe som kan medføre endringer vedrørende hvilken enhet og arbeidsoppgaver som blir tildelt den enkelte sekretær. Oppstart etter avtale.ArbeidsoppgaverSekretærarbeid på de ulike enheteneAdministrativt/pasientrettet helsesekretærarbeidDelta i avdelingens kvalitetsarbeidKunne gjøre merkantile oppgaver for hele medisinsk avdelingKvalifikasjonerAutorisert helsesekretær Kunnskap om Dips er en fordelGode IKT-kunnskaperDet legges vekt på relevant erfaring fra helsevesenetGode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntligPersonlige egenskaperDu har også gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibelDu har evne til å jobbe selvstendig og er løsningsorientertDu jobber strukturertPersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerInteressante arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø som har fokus på pasientsikkerhet og kvalitetEt hektisk arbeidsmiljø der vi alle er ansvarlige for å bidra positivtVåre ansatte deltar i avdelingens kvalitetsarbeid.Oppfølging i prøvetidenOpplæring vil bli gittKontaktinformasjonSissel Nora Høgås, Enhetsleder Medisinsk poliklinikk, 77015844ArbeidsstedSt. Olavsgate 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4546758264Stillingsprosent: 100%EngasjementSøknadsfrist: 24.08.2022
Frist 24.08.2022
Les mer
logo
Sykepleiere/kreftsykepleiere - Nevrokirurgi, ØNH og øye
Vi søker dyktige og engasjerte sykepleiere/kreftsykepleiere til faste stillinger og vikariat med mulighet for fast ansettelse til vår sengepost.Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til en sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske overvåkingssenger. Det er en avdeling med svært godt arbeidsmiljø der du vil tilegne deg bred kirurgisk erfaring og kompetanse.ArbeidsoppgaverØNH: ØNH behandler pasienter med sykdom eller skade i ØNH-området. Arbeidet består av pre- og postoperativ sykepleie. Vi behandler i tillegg pasienter med kreft i ØNH-området i form av kirurgi, strålebehandling og cellegiftØye: Netthinneløsning, grønn og grå stær, øyeskader, tåreveisstenose, infeksjonsbehandlingNevrokirurgi: Prolaps i rygg/nakke, hjernesvulster, hodeskader, rygg- og nakkeskader, hjerneblødninger. Avdelingen har egen overvåkingsstue med 4 sengeplasser for nevropasienterKvalifikasjonerSøkere med erfaring fra fagfeltene vil bli foretrukket, men det er ikke et kravSøkere må beherske norsk, svensk eller danskUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperVi ønsker sykepleiere som er engasjerte, fleksible og som har gode samarbeidsevnerPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrSpennende fagfeltTilegnelse av bred kompetanse Trivelig og engasjert arbeidsmiljø Alle stillinger er 100% eller lavere i 3-delt turnus eller nattstilling med arbeid hver tredje helgFaggrupperUkentlig internundervisningKontaktinformasjonEspen Tverelv, Enhetsleder, 95993379 Kari Johanne Larsen, Seksjonsleder, 40607305ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4545649615Stillingsprosent: 100%Vikariat, FastSøknadsfrist: 28.08.2022
Frist 28.08.2022
Les mer
logo
Psykolog/psykologspesialist - Ungdomspsykiatrisk seksjon
Vi søker etter en psykolog/psykologspesialist med engasjement for ungdom.   Ungdomspsykiatrisk seksjon har 8 senger for ungdom med alvorlige psykiske lidelser og har akuttfunksjon for Ofoten, Troms, Finnmark og Svalbard. Økning av sengeplasser med deling av akutt og elektiv funksjon er under planlegging. UPS har to spesialistteam; Psykoseteamet driver med utredning, behandling og oppfølging av ungdom med psykoselidelser. DBT-teamet gir behandlingstilbud for ungdom med problematikk knyttet til selvskading og affektregulering. Det kan være aktuelt med tilknytning til et av teamene. Vi er opptatt av at ungdom og familiene deres skal få den hjelp og støtte som de trenger for å klare seg selv og leve gode liv. I samarbeid med ungdommene, familiene og lokalt hjelpeapparat blir vi enige om hva som er viktig og nyttig. For å gi best mulig hjelp til de som kommer hit er vi opptatt av at de ansatte opplever arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghet. Vi er opptatt av kontinuerlig utvikling og forbedring av tjenestene. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon, Regionalt senter for spiseforstyrrelser og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Sjøvegan, Silsand og Storslett. Avdelingen samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), Institutt for Psykologi (IPS) og Medisinsk fakultet ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.Vi har ledig fast stilling som psykolog/psykologspesialist ved Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS).ArbeidsoppgaverUtredning og behandling av ungdommer med alvorlige og/eller komplekse/sammensatte psykiske vanskerVurdering og behandling av akutte tilstanderArbeidet foregår i tverrfaglig teamSamarbeid med første- og andrelinjetjenestenSøker må påregne undervisnings- og veiledningsoppgaverKvalifikasjonerVi ønsker at søker har erfaring med og kunnskap om utredning og behandling av ungdommer med psykiske vansker og kjennskap til første- og andrelinjetjenestenVed tilsetting kreves politiattestDet er ønskelig med minimum to referanserPersonlige egenskaperPersonlig egnethet, teoretisk og praktisk erfaring samt intervju vil bli vektlagt ved ansettelseVi jobber i tverrfaglige team. Søker bør ha gode samarbeidsegenskaper og like teamarbeidUPS er en akuttavdeling og det er fint om søker har en fleksibel innstilling til en variert arbeidsdagVi tilbyr En flott arbeidsplass med gode kollegaer, godt arbeidsmiljø, fine omgivelser, spennende problemstillinger, stor faglig kompetanse og godt drivKontaktinformasjonIne Myrland, Kst. seksjonsleder, 77755874, ine.myrland@unn.noArbeidsstedGimlevegen 78 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4545666718Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 21.08.2022
Frist 21.08.2022
Les mer
logo
Sykepleier/paramedisiner - Akuttmottaket Narvik
Akuttmottaket UNN Narvik skal styrke bemanningen. Vi har behov for sykepleiere eller paramedisinere i vikariat med mulighet for fast ansettelse. Man kan ønske stillingsprosent opp til 75%. Narviks kommunale legevakt og sykehusets akuttmottak er integrert i et felles mottak (FAM). Det vil si at pasienter med behov for akutt hjelp enten kommer inn via akuttmottaket, eller legevakten. Personalgruppen er derfor trent i å håndtere et vidt spekter av pasientforløp, for eksempel via telefonråd, mottak av traumepasienter, deltagelse i beredskapsteam og behandle pasienter under pandemier. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale, tlf. 76968335. Vi gjør oppmerksom på at vi gjør fortløpende vurderinger av aktuelle kandidater. ArbeidsoppgaverMottak, behandling og observasjon/overvåkning av pasienterLegevaktsdrift/allmennmedisinRotasjon mellom akuttmottak/legevaktsentralKvalifikasjonerAutorisasjon som sykepleier (fortrinnsvis med erfaring)Paramedisiner Erfaring fra akuttmedisin/legevakt er ønskelig, men ikke et kravGode norskkunnskaper, muntlig og skriftligPersonlige egenskaperHa god evne til åha oversikt og jobbe parallelt med flere pasienter arbeide i team, men og kunne håndtere pasienter selvstendig håndtere variasjon og usikkerhet løse utfordringer på strak armvære fleksibel i forhold til varierte arbeidsoppgaver kommunisere godt beherske elektroniske verktøyVi ønsker at du erfaglig sterk og faglig engasjertåpen og pådrivende for kontinuerlig forbedringPersonlig egnethet vil bli vektlagt.LanguageNorskVi tilbyrUtfordrende og variert arbeid i den akuttmedisinske kjedeSosial og trivelig arbeidsplass med godt arbeidsmiljøDet første møtet med pasientenIntroduksjonsprogram og god oppføling i prøvetiden (innhold: AHLR, nødnett opplæring, opplæring i MTU, senariotrening etc.)3-delt turnusKontaktinformasjonBarbro Gravdahl, Seksjonsleder, 76968335, barbro.gravdahl@unn.noArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4545720462Stillingsprosent: 75%VikariatSøknadsfrist: 01.09.2022
Frist 01.09.2022
Les mer
logo
Sykepleier - Døgn Storsteinnes, Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø
Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø er del av Avdeling nord i Psykisk helse- og rusklinikken. Senteret har allmenpsykiatrisk lokalsykehus-/DPS-ansvar for kommunene Tromsø, Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Karlsøy. Virksomheten er organisert i to seksjoner; poliklinisk seksjon og døgnseksjon.Døgnseksjonen består av tre sengeenheter; Døgn Storsteinnes, Døgn 1 og Døgn 2 lokalisert i Tromsø. Døgn Storsteinnes har 9 plasser og gir som del av døgnseksjonen tilbud om akutte, elektive og brukerstyrte innleggelser. Behandlingstilbudet består primært av samtaler, miljøterapi, fysisk aktivitet, gruppetilbud, nettverksarbeid og eventuelt. medikamenter.Den faglige profilen er preget av brukermedvirkning og relasjons- og nettverksarbeid. Det vektlegges å tilrettelegge for at pasienten kan delta i utforming og evaluering av eget behandlingstilbud. Døgn Storsteinnes har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe.ArbeidsoppgaverOppfølging og ivaretakelse av pasienteneOpprettelse og oppfølging av behandlingsplaner i nært samarbeid med pasientSamarbeid internt og eksternt med andre faggrupperSamarbeid med pasientens nettverk og hjelpeapparatDelta i utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderingerJournalarbeidMedikamentadministreringArbeidsplanleggingPraktisk arbeid i enhetenKvalifikasjonerDet er ønskelig med videreutdanning innen psykisk helsevern og rusbehandling, og/eller relasjons- og nettverksarbeidDet legges vekt på klinisk erfaring med relevant praksisErfaring fra samarbeid med relevante samarbeidspartnere internt og eksterntMå ha kunnskap om EPJ og andre fagsystemerMå beherske norsk muntlig og skriftligUtdanningsretningVernepleieSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperGode samarbeidsevnerPasientorientertGode kommunikasjonsevnerFleksibelAnsvarsbevisstEvne til selvstendig arbeidLike varierte utfordringerPersonlig egnethetVi tilbyrLønn etter kvalifikasjoner, samt i henhold til gjeldende overenskomsterTrivelig arbeidsmiljøHøyt faglig nivåFaglig og personlig utviklingOpplæring vil bli gitt.Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljøKontaktinformasjonLiv Ingrid Sollied, Seksjonsleder, 77628322 Vibeke Malmo, Enhetsleder, 77754510, vibeke.malmo@unn.noArbeidsstedArnulv Eides veg 6 9050 StorsteinnesNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4545449163Stillingsprosent: 100%FastStartdato: 03.10.2022Søknadsfrist: 25.08.2022
Frist 25.08.2022
Les mer
logo
Barnepleier - Føde/gynekologisk avdeling Narvik
Ved Føde-/gynekologisk avdeling Narvik er det behov for vikar i 100% stilling som barnepleier. I løpet av 2023 kan det bli mulighet for fast ansettelse. ArbeidsoppgaverSamarbeid internt med andre faggrupperVeiledning/opplæring innen spebarn- og barselpleie, samt ammeveiledningAssistere ved gynekologisk poliklinikk ved eventuelt behovKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som hjelpeleier med spesialisering innenfor spebarn- og barselpeieUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevnerAnsvarsbevisstUtadvendt og positivGode samarbeidsevner og høy grad av fleksibilitetPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrSpennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljøKontaktinformasjonMarte Kristoffersen, Seksjonsleder, 76968424ArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4546629028Stillingsprosent: 100%VikariatStartdato: 01.11.2022Sluttdato: 01.12.2023Søknadsfrist: 20.08.2022
Frist 20.08.2022
Les mer
logo
Sykepleier - Gastrokirurgisk sengepost
Vi har ledig 100% stilling som sykepleier ved Gastrokirurgisk sengepost fra august 2022.Stillingen er i 3-delt turnus med jobb hver 3. helg.Gastrokirurgisk avdeling er en utmerket plass å starte for å få en bred kompetanse innen et spennende fagfelt. Avdelingen er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken og er en sengepost med 26 senger. Vi har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi innen det gastrokirurgiske fagfeltet, og som sykepleier hos oss tilegner du deg en solid sykepleiepraksis og god erfaring i arbeid med kritisk syke pasienter.Gastrokirurgisk avdeling har som mål å tilby pasienter oppfølging og behandling på et høyt internasjonalt nivå. Vi har fokus på gode pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på moderne diagnostikk og behandling. Vi oppfordrer nyutdannede sykepleiere til å søke!ArbeidsoppgaverGastrokirurgisk avdeling har en variert pasientgruppe med spennende og nytenkende prosedyrerPre- og postoperativ sykepleie og utredning er i fokusKvalifikasjonerErfaring som sykepleier er en fordel, men ikke nødvendig da opplæring vil bli gittDet er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaper, da innhenting av informasjon og dokumentasjon foregår elektronisk. Opplæring i de aktuelle programmene vil bli gittDet vil bli gitt opplæring i avdelingens medisintekniske utstyrSøkere må ha godkjent autorisasjon som sykepleierPersonlige egenskaperpositiv og imøtekommende, med tillitvekkende egenskaper og evne til å lytteteamorientert, men som også kan jobbe selvstendig og fleksibeltpositiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljøkvalitetsbevisste arbeidstakereVi tilbyret utviklende, positivt og inspirerende arbeidsmiljø, med stort fokus på kvalitethyggelige kollegaer3 ukers opplæringkalenderplan/ønsketurnus fagdager og ukentlig internundervisning utenom sommerperiodenstor faglig og personlig utviklingpensjonsordninger i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikringlønn i henhold til gjeldende overenskomsterbedriftshelsetjeneste og gode velferdsordningeren arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)Vi kan være behjelpelig med å finne bolig. Oppstart etter avtale. KontaktinformasjonMarianne Karlsen, Enhetsleder, 776 69610, Marianne.Karlsen2@unn.no Anna Mohn Sneve, Enhetsleder, 77628315, anna.sneve@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4547378534Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 04.09.2022
Frist 04.09.2022
Les mer
logo
Spesialsykepleier/sykepleier - Nyfødt intensiv
Ved Nyfødt intensiv har vi følgende ledige stillinger:Vikariat som barnesykepleier/spesialsykepleier/sykepleier. Vikariatene er med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverNyfødt intensiv yter avansert og helhetlig sykepleie til premature, og akutt/kritisk syke nyfødteAvdelingen har et familiesentrert fokus. Oppfølging og veiledning av foreldre gjennom hele forløpet er en stor del av vår arbeidshverdagVi tar i mot premature og syke nyfødte opp til 2 måneder, og har svært varierte arbeidsoppgaverKvalifikasjonerDet er ønskelig at søker har minimum to års erfaring som sykepleierSøkere med erfaring fra nyfødtmedisin blir foretrukketUtdanningsretningSpesialsykepleieSykepleieSpesialsykepleie, BarnUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperLiker å arbeide i et hektisk miljøBenytter muligheten til å tilegne seg kunnskap i rolige stunderFleksibel og løsningsorientertEndringsvilligVi tilbyrEn arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV)Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig og hektisk arbeidsmiljøHøyt faglig nivå og sterk fokus på fagutviklingOpplæringstid på 6 uker, i tredelt turnusGode muligheter for personlig utviklingKontaktinformasjonMariann Hansen, Seksjonsleder, 77626362, mariann.hansen4@unn.no Monica Nervik, Ass.avd.sykepleier, 77626365, monica.nervik@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4547048808Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 28.08.2022
Frist 28.08.2022
Les mer
logo
Sykepleiere - Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk seksjon, Harstad
Kom å jobb i vår flotte avdeling for rehabilitering i Harstad!Vi har følgende ledige stillinger for sykepleier:1 x fast 100% stilling 2 x vikariat 80% stilling1 x vikariat 50% stilling 1 x vikariat 50% stilling som sykepleier med for tiden arbeidstid hovedsakelig på nattÅrsvikariater med mulighet for forlengelse av arbeidsforhold, og eventuelt overgang til fast stilling. Arbeidstid i henhold til enhver tids gjeldende kalenderplan, 2- eller 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Fortløpende tilsetting.Hos oss vil du oppleve å jobbe sammen med et solid faglig team med god tverrfaglig verdi og høy faglig kompetanse. Rehabilitering er et komplekst fagområde hvor pasientene har et svært sammensatt tilstandsbilde. Vi søker deg som er engasjert, har sans for kompleks og utfordrende pasientpleie og som jobber godt i team. Seksjonen for fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin er inndelt i sengepost med 11 pasienter, poliklinikk for rehabilitering, slag og geriatri. Rehabiliteringsfaget er et satsningsområde i Norge. Tilbud til rehabilitering gis bredt og tidlig i pasientforløpet slik at den medisinskfaglige kompleksiteten er stor. Våre pasienter er på vurderingsopphold, behandlingsopphold og til polikliniske konsultasjoner.Som sykepleier hos oss vil du erfare at arbeidsdagen, rutinene og lærings- og samarbeidsarenaene er varierte og utfordrende. En spennende arbeidsplass med fokus på kvalitet og forbedring.Ta gjerne kontakt med Marit for en uformell samtale om stillingenes innhold, oppgaver og muligheter. Se kontaktinfo.Vi ser frem til å høre fra deg!ArbeidsoppgaverPasient- og pårørenderettet sykepleiefaglig pleie og prosedyrerLegemiddelhåndtering og pasientadministrative oppgaverTverrfaglig samarbeid og koordineringSpesialisert rehabiliteringSamhandling med kommunerKvalifikasjonerGodkjent norsk autorisasjon som sykepleier Kunnskap i sykepleiefaglige prosedyrerKompetanse for medisinteknisk utstyrBeherske norsk muntlig og skriftligPersonlige egenskaperVi søker deg som er stabil og fleksibel, ansvarsfull og løsningsorientertTverrfaglig verdisyn med gode samarbeidsevnerDu har pasienten i fokusDu trives i et aktivt og høydynamisk arbeidsmiljøKontinuerlig forbedringsfokusDu er en god og inkluderende kollegaVi tilbyrSpennende, utfordrende, godt inkluderende og faglig arbeidsmiljøMuligheter for personlig utviklingVarierte og spennende arbeidsoppgaverGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerKontaktinformasjonMarit Eilertsen, Enhetsleder, 77015431, marit2.eilertsen@unn.noArbeidsstedSankt Olavs gate 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4547539153Stillingsprosent: 100, 80, 50%Fast, VikariatStartdato: 19.09.2022Søknadsfrist: 15.08.2022
Frist 15.08.2022
Les mer
logo
Lege i spesialisering i nevrokirurgi
UNN har ledig vikariat for lege i spesialisering i nevrokirurgi med tiltredelse 05.09.22. Varighet 3 måneder med mulighet for forlengelse.LIS-leger ved nevrokirurgisk seksjon inngår i en 7-delt vaktordning med tilstedevakt. Bortsett ifra enkelte funksjonelle prosedyrer utfører seksjonen alle prosedyrer innen nevrokirurgi (traume, vaskulært, tumor, spinalt osv.).Se også Utdanningsplaner i UNN.ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstueBidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløpBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeidDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenDelta i forskningDelta i vaktordning KvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som legegodkjent turnustjeneste/LIS del 1beherske norsk skriftlig og muntligha god skriftlig dokumentasjonsevneha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenestenDet er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaringerfaring fra forskningerfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid Personlige egenskaperDu har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørendeDu identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlagDu har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupperDu kommuniserer godt med pasienter og medarbeidereDu arbeider strukturert og målrettetDu er motivert for å arbeide lenge i UNNVi tilbyrEn solid utdanning med tydelige krav og forventningerVeileder under spesialistutdanningenStimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskningFaglig og personlig utviklingModerne utstyrNært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker KontaktinformasjonRoar Kloster, Avdelingsoverlege, 77669491ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4547422560Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 15.08.2022
Frist 15.08.2022
Les mer
logo
Lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer - vikariat
UNN har ledig vikariat for lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer. Tiltredelse 01.10.2022. Varighet til 31.09.23 med mulighet for forlengelse. Ved intern tilsetting kan det bli andre ledige vikariat av kortere eller lengre varighet.Øre-nese-hals ved UNN har regionansvar for kreftbehandling og vi driver en helhetlig kreftomsorg for pasienter med hode-/halskreft. Vi driver høyspesialisert behandling i alle grener av otorinolaryngologi og også oralkirurgi. Som universitetssykehus er vi avhengige av å være i forkant av utviklinga og vi betoner viktigheten av forskning. Vi har et aktivt forskningsmiljø med høy kompetanse på audiologi, kreftforskning og oralkirurgi, og utstrakt samarbeid med Universitetet i Tromsø. Det er en viss funksjonsfordeling mellom de ulike lokalisasjonene i Narvik, Harstad og Tromsø. Kandidater som senere kan jobbe i Harstad vil bli særskilt vurdert.  Se også Utdanningsplaner i UNNArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstueDelta i vaktBidra til progresjon i eget utdanningsløpBidra faglig igjennom undervisning, veiledning og teamarbeid Bidra til pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten Delta i forskning KvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS del 1Du må beherske norsk skriftlig og muntlig. Du trenger god skriftlig dokumentasjonsevneDu må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenestenDet er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaringUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperDu er utadvendt og diplomatiskDu har høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppa og deres pårørendeDu er tålmodigDu samarbeider godt på tvers av profesjoner og yrkesgrupperDu kommuniserer godt med pasienter og medarbeidereDu er ambisiøs på egne og institusjonens vegneDu arbeider strukturert og målrettetDu er motivert for å arbeide lenge i UNNLanguageNorskVi tilbyrEi solid utdanning med tydelige krav og forventninger  ●  veileder under spesialistutdanningen  ●  stimulerende arbeidsmiljø i ei aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning ● faglig og personlig utvikling  ●  moderne utstyr ● nært og godt samarbeid med andre avdelinger i klinikkenKontaktinformasjonTorgrim Fuhr, Avdelingsoverlege, 47029292ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4545047914Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 26.08.2022
Frist 26.08.2022
Les mer
logo
Operasjonssykepleiere - Øye operasjon, Tromsø
Øye operasjon ved UNN Tromsø er en selvstendig enhet med to operasjonsstuer og 7 ansatte. Enheten er administrativt underlagt Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelingen. Enheten er lokalisert i nærhet til Øye poliklinikk og er i tett  samarbeid med øyeleger og annet fagpersonell. Vi har ledig 50% fast stilling, kun dagtid uten hjemmevakter, og vikariat på ett år i 100% stilling med arbeidstid på dagtid med hjemmevakt hver 5. helg + enkelte ukedager.Øye operasjon behandler barn og voksne med ulike øyesykdommer og skader både som øyeblikkelig hjelp og planlagt kirurgi. Kirurgi utføres både i generell og lokalanestesi. Her jobber du i team med øyekirurg i et spennende og fascinerende fagfelt Tiltredelse snarest etter avtale.Følgende behandlinger utføres;Grå stær-kirurgi Grønn stær-operasjoner Netthinnekirurgi StrabismeOkuloplastikk- og tåreveiskirurgi Intravitreale injeksjoner SkadekirurgiKvalifikasjonerOperasjonssykepleierDet kreves ikke tidligere erfaring med øyekirurgi - god opplæring vil bli gittUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperGode samarbeidsevnerFleksibilitetPersonlig egnethetMotivasjon og ønske om å lære mye nytt og spennendeStabilLanguageNorskSvenskDanskVi tilbyrLite og godt arbeidsmiljø innenfor et spennende fagfelt bestående av bl.a operasjonssykepleiere, øyeleger, helsefagarbeider og anestesipersonellUtfordrende og variert arbeid i samarbeid med et faglig høyt kvalifisert teamFaglig og personlig utviklngKontaktinformasjonLiva Steinberga, Enhetsleder, 77626583 Kari Johanne Larsen, Seksjonsleder, 40607305ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4548765657Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 29.08.2022
Frist 29.08.2022
Les mer
logo
Lege i spesialisering i generell kirurgi
Vi har ledig fast stilling og vikariat for lege i spesialisering i generell kirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling. Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre! Gastrokirurgisk avdeling har ansvaret for ansettelser av alle LIS i generell kirurgi ved UNN, og de vil også etter behov rotere til urologisk avdeling, hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling og bryst-/endokirurgi. Gastrokirurgisk avdeling er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN. Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling. Det stilles tydelige krav om aktiv deltagelse for å nå utdanningsmålene.Kirurgien i UNN HF er funksjonsfordelt på de tre sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. Noe av utdanningen vil derfor bli gitt i de kirurgiske avdelingene i Harstad og/eller Narvik. Se også utdanningsplaner på vår hjemmeside.Arbeidssted fase 1: Spesialistutdanningen ved UNNArbeidssted fase 2: Etter fullført spesialisering vil fast stilling bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø eller Harstad.Begynnerdato: Snarest eller etter avtale.ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstueBidra til progresjon og utvikling i eget utdanningsforløpBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeidDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenDelta i forskning Delta i vaktordningKvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1beherske norsk muntlig og skriftligha god skriftlig dokumentasjonsevneha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenestenDet er ønskelig at du har relevant klinisk erfaringerfaring fra forskningerfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeidhar ATLS-sertifiseringØnskelig med arbeidserfaring fra sykehus etter fullført LIS del 1UtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperDu har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørendeDu identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlagDu har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupperDu kommuniserer godt med pasienter og medarbeidereDu er innovativ og utviklingsorientertDu er ambisiøs på egne og institusjonens vegneDu arbeider strukturert og målrettetDu er motivert for å arbeide lenge i UNNPersonlig egnethet vil vektleggesVi tilbyrEn solid utdanning med tydelige krav og forventninger Veileder under spesialistutdanningenStimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskningFaglig og personlig utvikling Moderne utstyrNært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikkerVi kan være behjelpelig med å finne bolig.KontaktinformasjonStig Norderval, Avdelingsoverlege, 776 69092,  Kirsti Fosland, Avdelingsleder, 91515660ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4547923907Stillingsprosent: 100%Fast, VikariatSluttdato: 10.09.2023Søknadsfrist: 14.08.2022
Frist 14.08.2022
Les mer
logo
Overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering
Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon er en del av Rehabiliteringsavdelingen i NOR-klinikken. Seksjonen består av både sengepost og poliklinikk i Tromsø, samt ambulant rehabiliteringsteam i Tromsø og Narvik. I poliklinikken utredes det pasienter med muskel-/skjelettlidelser inkludert nakke- og ryggproblematikk, skulder, hofte med mer. Tverrfaglig team utreder fatigue, hypermobilitet og senfølge Covid -19.Vi jobber i henhold til nasjonale og internasjonale anbefalinger hvor vi møter pasientens utfordringer helhetlig, med et mestringsorientert fokus. Ultralyd benyttes i utredning ved lokaliserte plager. I regi av vår poliklinikk tilbys tverrfaglig gruppebehandling, lærings- og mestringskurs og noe individuell oppfølging. Poliklinikken har regelmessig samarbeid med nevrokirurgisk avdeling. Vi samarbeider også tett med Helse I arbeid, som er en del av vår avdeling. Studentundervisning, forskning og nasjonalt kvalitetsregister er også del av våre arbeidsoppgaver. Seksjonen har ca 90 stillinger, inkludert 7,5 overlegestillinger og per i dag 3 LIS-stillinger. Dette er et faglig spennende miljø med fokus på kvalitet og forbedring.Vi har ledig fast stilling for overlege/spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering med hovedarbeidssted ved Fysikalskmedisinsk poliklinikk, UNN Tromsø. Leger som har påbegynt sin spesialistutdanning vil også vurderes.Arbeidsoppgaver40 timers ukeBakvaktordning samt UTADelta i seksjonens fagutviklings- og forskningsaktiviteterDen utlyste stillingen skal betjene kliniske og pasientadministrative oppgaver i fysikalsk medisinsk poliklinikkVed Fysikalskmedisinsk poliklinikk kan du bruke og utvikle dine kliniske ferdigheter i et tverrfaglig miljø. Som lege er dine primære arbeidsoppgaver poliklinisk avklaring av pasienter med muskel-/skjelett og sammensatte plager. Du vil møte mennesker med problemstillinger både knyttet til muskel-/skjelettapparatet og arbeidsrelaterte problemstillinger. Pasientrettet virksomhet skjer dels selvstendig og dels som tverrfaglig team, men all aktivitet er del i tett og integrert samarbeid med andre faggrupper (leger, fysioterapeuter, psykolog, og ergoterapeut).KvalifikasjonerNorsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1God muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevneSpesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering kan vurderesPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerVerdsette tverrfaglig samarbeidPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrLønn i henhold til gjeldende overenskomsterSpennende arbeidsoppgaver i et trivelig og høykompetent og tverrfaglig arbeidsmiljøGod opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæringEt spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbudFaglig og personlig utviklingTiltredelse etter avtale.KontaktinformasjonTimo Leminen, Seksjonsleder, 40228257ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4548816726Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 11.09.2022
Frist 11.09.2022
Les mer
logo
Lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering
Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon er en del av Rehabiliteringsavdelingen i NOR-klinikken. Seksjonen består av både sengepost og poliklinikk i Tromsø, samt ambulant rehabiliteringsteam i Tromsø og Narvik. I poliklinikken utredes det pasienter med muskel-/skjelettlidelser inkludert nakke- og ryggproblematikk, skulder, hofte med mer. Tverrfaglig team utreder fatigue, hypermobilitet og senfølge Covid -19.Vi jobber i henhold til nasjonale og internasjonale anbefalinger hvor vi møter pasientens utfordringer helhetlig, med et mestringsorientert fokus. Ultralyd benyttes i utredning ved lokaliserte plager. I regi av vår poliklinikk tilbys tverrfaglig gruppebehandling, lærings- og mestringskurs og noe individuell oppfølging. Poliklinikken har regelmessig samarbeid med nevrokirurgisk avdeling. Vi samarbeider også tett med Helse I arbeid, som er en del av vår avdeling. Studentundervisning, forskning og nasjonalt kvalitetsregister er også del av våre arbeidsoppgaver. Seksjonen har ca 90 stillinger, inkludert 7,5 overlegestillinger og per i dag 3 LIS-stillinger. Dette er et faglig spennende miljø med fokus på kvalitet og forbedring.Vi har ledig ett års vikariat for lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering. Mulighet for forlengelse med hovedarbeidssted ved Fysikalskmedisinsk poliklinikk, UNN Tromsø. Se også utdanningsplaner i UNN.ArbeidsoppgaverLIS inngår i avdelingens rotasjonsplan i tråd med individuell utdanningsplan38 timers uke med obligatorisk deltakelse i primærvaktsjikt , 6 delt, samt UTA. 10 dager avspasering per årDelta i seksjonens fagutviklings- og forskningsaktiviteterDen utlyste stillingen skal betjene kliniske og pasientadministrative oppgaver i fysikalsk medisinsk poliklinikkVed Fysikalskmedisinsk poliklinikk kan du bruke og utvikle dine kliniske ferdigheter i et tverrfaglig miljø. Som lege er dine primære arbeidsoppgaver poliklinisk avklaring av pasienter med muskel-/skjelett og sammensatte plager. Du vil møte mennesker med problemstillinger både knyttet til muskel-/skjelettapparatet og arbeidsrelaterte problemstillinger. Pasientrettet virksomhet skjer dels selvstendig og dels som tverrfaglig team, men all aktivitet er del i tett og integrert samarbeid med andre faggrupper (leger, fysioterapeuter, psykolog, og ergoterapeut).KvalifikasjonerNorsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1 God muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevnePersonlige egenskaperStillingen kan være for deg som ønsker dette som del av utdanning som spesialist i fysikalsk medisin og rehabiliteringStillingen egner seg også svært godt for deg som ønsker sykehusåret i spesialistutdanning allmennmedisinGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrLønn i henhold til gjeldende overenskomsterMulighet til å utdanne seg til spesialist i fysikalsk medisin og rehabiliteringSpennende arbeidsoppgaver i et trivelig og høykompetent og tverrfaglig arbeidsmiljøGod opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæringEt spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbudFaglig og personlig utviklingTiltredelse etter avtale.KontaktinformasjonTimo Leminen, Seksjonsleder, 40228257ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4548821477Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 11.09.2022
Frist 11.09.2022
Les mer
logo
Helsesekretær - Akuttmedisinsk kontortjeneste
Vi har ledig fast stilling for helsesekretær ved Akuttmedisinsk kontortjeneste: 100 % stilling i rullerende turnus med jobb hver 3. helgAkuttmedisinsk kontortjeneste i Tromsø er én av fem seksjoner i Akuttmottak- og observasjonspostavdelingen. Avdelingen er plassert i Akuttmedisinsk klinikk, som ellers består av Ambulanseavdelingen, Luftambulanseavdelingen, AMK samt Longyearbyen sykehus.Akuttmedisinsk kontortjeneste server både akuttmottaket og observasjonsposten. Helsesekretærene våre jobber 3-delt turnus, og rullerer mellom arbeidsstasjonene. Kontortjenesten har døgndrift, og er en viktig bidragsyter i sykehusets beredskap.Akuttmottaket tar imot øyeblikkelig-hjelp-pasienter til alle fagområder i sykehuset, med noen unntak. På kveldene og nettene tar vi også hånd om polikliniske pasienter. Årlig mottas totalt ca. 15000 pasienter. Observasjonsposten har ca 3500 innleggelser pr år. I Tromsø kan man boltre seg i skog og fjell sommer og vinter – i midnattssol eller nordlys. Det er godt tilrettelagte lysløyper i flere av bydelene, i tillegg til majestetiske fjelltopper i kun kort avstand fra sentrum. Godt miljø for padling, klatring, randonné, jakt og fiske. I tillegg har byen et bredt kulturtilbud med konserter, utstillinger m.m.ArbeidsoppgaverPasientadministrative oppgaverSkriving og kvalitetssikring av pasientdokumentasjonBesøksregistrering poliklinikkTelefon-, post- og ekspedisjonsarbeidUtenom ordinær kontortid utføres også noe DIPS-support til alle avdelinger i form av registrering av innleggelse og utskriving av pasienterKvalifikasjonerAutorisasjon som helsesekretær Grunnleggende IKT-kompetanse (Windows operativsystem og Office)Relevant realkompetanse kan kompensere for kompetansekravetGode DIPS-kunnskaper og kjennskap til DRG-systemetPersonlig egnethet, serviceinnstilling og selvstendighet vil bli vektlagt ved ansettelseUtdanningsretningHelsesekretærUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperGod muntlig og skriftlig fremstillingsevneTilpasningsdyktigEngasjertServiceinnstiltFleksibelGode samarbeidsevnerTrives med å jobbe i et tverrfaglig teamVi tilbyrTredelt turnus med arbeid hver 3. helg. Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljøFaglig og personlig utviklingKontaktinformasjonUnni Olsen Håkonsen, Seksjonsleder, 77626635ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4539308458Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 11.09.2022
Frist 11.09.2022
Les mer
logo
Sykepleier/vernepleier - vikariat ved Russeksjon Narvik
Velkommen på laget!Dette er jobben for deg som liker å bli godt kjent med pasientene og få mulighet til å jobbe helhetlig med dem over tid.Russeksjon Narvik tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til mennesker med ulike typer rusavhengighet. Pasientene er innlagt 1 - 3 uker ved Avrusingsenheten og ca 4 - 10 uker ved Døgnenheten. Seksjonen er en del av Psykisk helse og rusklinikken i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og ligger i vakre omgivelser ca 15 minutter sør for Narvik by. Vi har fokus på teamarbeid med pasienten i sentrum, og er ca 55 ansatte - tverrfaglig sammensatt.Du vil få varierte arbeidsdager, og gleden av å oppleve at pasientene friskner til og får gjort viktige endringer i livet sitt. Pasientene tilbys støtte, omsorg, motivering, medisinsk hjelp, ulike former for samtaleterapi, praktisk hjelp, målrettet miljøterapi, aktivitet, friluftsliv m.m.  Tett samarbeid med lokalt hjelpeapparat og involvering av pårørende er en viktig del av behandlingen for pasientene. Russeksjon Narvik søker etter sykepleier/vernepleier til følgende stilling:Vikariat 100 % stilling som sykepleier/vernepleier i perioden d.d. til utløpet av mars 2023 med muligheter for forlengelseVed intern rekruttering kan andre stillinger og vikariater bli ledige. Stillingen inngår i turnus med arbeid p.t. hver 3. helg. Våre to enheter er samlokalisert i samme bygg, er i stor grad samdriftet, og personalet jobber på tvers.Har du noen spørsmål, er du velkommen til å ta en uforpliktende telefon for en nærmere prat om oss og stillingene!ArbeidsoppgaverMedisinsk og miljøterapeutisk oppfølging av pasientene; både enkeltvis og i gruppeRelasjonsbygging er en sentral oppgave. Støtte og hjelp til selvhjelp til pasienteneKliniske observasjoner med tanke på abstinenser og symptomer på både somatiske og psykiske lidelser og avhengighetsrelaterte utfordringerOppfølging av ordinasjoner og tiltak både medisinsk og miljøterapeutiskKvalifikasjonerAutorisert sykepleier/vernepleier  Videreutdanning i psykisk helsearbeid og rus er ønskelig, men ikke et kravØnskelig med jobberfaring fra fagfeltet rus og/eller psykiatri i tillegg til somatikkEn fordel med erfaring med dokumentasjonssystemet DIPS Førerkort kl. BPersonlige egenskaperInteresse for faget og god arbeidskapasitetAnsvarsbevisst, imøtekommende og løsningsfokusertVerdsetter forbedringsarbeid og bidrar til detteTrives med teamarbeid og samtidig i stand til å jobbe selvstendigPersonlig egnethet vektlegges særskiltVi tilbyrGodt arbeidsmiljø med mye kollegastøtteGod opplæring og oppfølgning Godt tverrfaglig miljø, engasjerte kolleger og fokus på fagutvikling. Mulighet for støtte til relevant videreutdanning.Bedriftshelsetjeneste, og UNN er en IA-bedriftFirmahytterLønnsplassering etter gjeldende overenskomsterGode muligheter for faglig utvikling og for spesialisering innen fagfeltetKontaktinformasjonMonica Jakobsen, Enhetsleder avrusning, 76965610, monica.jakobsen@unn.no Geir Hugo Bolle, Seksjonsleder, 76965630 Marte Bjerkenes Løvold, Enhetsleder døgn, 76965670, marte.lovold@unn.noArbeidsstedBuveien 75 8521 AnkenesstrandNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4549056838Stillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 18.08.2022
Frist 18.08.2022
Les mer
logo
Overlege - Kompetansesenter for SIFER
Om KPS/SIFER NordSIFER Nord er et regionalt kompetansesenter for sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN Tromsø. KPS/SIFER Nord har som oppgave å styrke forskning, fagutvikling og opplæring innen sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri i relevante miljøer i Nordland, Troms og Finnmark, med siktemål om å bedre tjenestetilbudet for pasienter og brukere. KPS/SIFER Nord danner sammen med SIFER Midt-Norge, SIFER Vest-Norge og SIFER Sør-Øst et nasjonalt kompetansesenternettverk innen rettspsykiatri, sikkerhetspsykiatri og fengselspsykiatri. Når det gjelder klinisk virksomhet er SIFER Nord regionalt ansvarlig (Helse Nord) for prosjektene Det finnes hjelp, et behandlingstilbud for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn (se detfinneshjelp.no) og BASIS, et behandlingstilbud til seksuallovbruddsdømte som ansees å ha høy risiko for nye lovbrudd (se sifer.no/basis). I tillegg er SIFER Nord ansvarlig for det polikliniske spesialisttilbudet i psykiatri til Tromsø fengsel, og tilbyr veiledning/konsultasjon til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.Tvangsforsk er et nasjonalt nettverk for forskning og kunnskapsutvikling på bruk av tvang i psykisk helsevern ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN Tromsø. Tvangsforsk arbeider bl.a. med styrkning av forskning og forskerkollektivet på feltet, forskningsrådgivning, bygging av nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, fagutvikling og kunnskapsformidling.  KvalifikasjonerVi søker fortrinnsvis etter en lege som er spesialist i psykiatri eller rus/avhengighetsmedisin, alternativt samfunnsmedisin, allmennmedisin eller barne- og ungdomspsykiatri. Søkere som er nært ferdigstillelse av spesialitet kan også være aktuelle, likeså leger med annen relevant bakgrunn og erfaring. Det er ønskelig med forskningsbakgrunn/-interesse og eventuelt PhD. God kjennskap til psykiskhelsevernloven og DIPS vil være en fordel.Utdanningsretning:MedisinPsykiatriRusmedisinAllmennmedisinSamfunnsmedisinArbeidsoppgaver:Arbeidsoppgavene vil være være varierte og inkludere alle SIFER Nords/Tvangsforsk' arbeidsområder. Eksempelvis kan dette dreie seg om prosjektutvikling og -ledelse, forskning, kliniske oppgaver tilknyttet behandling av innsatte i Tromsø fengsel eller seksuallovbruddsdømte, utredningsoppgaver for offentlige myndigheter osv. Personlige egenskaperVi ser etter en ansvarsbevisst, positiv og engasjert kollegaDu må være interessert i forbedringsarbeid og utvikling av tjenestetilbudet innen SIFERs arbeidsfeltDu må kunne ta initiativ til, og lede, prosjekterDu må være selvstendig og nøyaktig med god arbeidsmetodikkDu må være fleksibel i henhold til arbeidsoppgaver og evnen til å takle periodevis høyt arbeidstempoDu må ha gode samarbeidsevner og like å arbeide i team Personlig egnethet vektleggesVi tilbyrSpennende arbeidsoppgaver i et fagfelt i utviklingStor innflytelse på egen arbeidshverdagMulighet for kurs og egen kompetansehevingMulighet for egen forskningTrivelig arbeidsmiljøFleksibel arbeidstid / DagarbeidGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerVakttjeneste for kan inngå for kvalifiserte kandidaterNoe reisevirksomhet må påregnesKontaktinformasjonErlend Bugge, Enhetsleder, 40510007ArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9016 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4550218340Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 31.08.2022
Frist 31.08.2022
Les mer
logo
Sykepleiere - Medisinsk avdeling Harstad
Medisinsk avdeling UNN Harstad, har ledige års-vikariater for sykepleiere som ønsker å jobbe på sengepost. Vikariatene er med mulighet for forlengelse og fast ansettelse. Tredelt turnus med helgejobbing.Medisinsk avdeling Harstad er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har 32 senger fordelt på to sengeposter, samt 3 senger i egen palliativ enhet. Sengepostene er hovedsakelig organisert innenfor følgende fagområder; lunge, nyre/diabetes, slag/geriatri, hematologi, hjerte og gastro.Vi søker deg som liker utfordringer, tåler en hektisk arbeidshverdag og som har lyst til å bli en drivende god sykepleier. Hos oss vil du få muligheten til å ta del i pasientbehandlingen gjennom mikroteammodellen der vi jobber tverrfaglig til det beste for våre pasienter. Vi jobber kontinuerlig med faglig oppdatering gjennom faste simuleringsdager i turnus, teamgruppemøter med undervisning og fagdager. Sykepleiere hos oss som ønsker videre utvikling har muligheten til å søke seg til spesialenheter som dialysen, dagenheten for kreftbehandling, palliasjonsenheten, infusjonsenheten eller poliklinikken. Avdelingen har som mål at vi alltid har en sykepleier i et videreutdanningsløp som for eksempel geriatri, lunge, kreft eller diabetes.Søknader vurderes fortløpende.ArbeidsoppgaverGi god pleie og omsorg til våre pasienterIvareta avdelingens utøvelse av pasientsikkerhetTverrfaglig samarbeid med pasienten i fokusBidra i avdelingens kvalitetsforbedringsarbeid Veilede studenterKvalifikasjonerAutorisasjon som sykepleierMå beherske norsk skriftlig og muntligUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperDu tar ansvar for kvalitet i sykepleien til våre pasienterDu setter pris på faglige utfordringer, og vil bidra positivt til faglig vekst og utvikling i miljøetDu har et bevisst forhold til kommunikasjon, samhandling og arbeidsmiljøDu har også gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibelDu trives med å jobbe i et tverrfaglig teamDu har evne til å jobbe selvstendig, og er løsningsorientertPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagtVi tilbyrUtfordrende arbeidsoppgaver i et miljø med stort engasjement og arbeidsglede Faglig stimulerende miljø med tverrfaglig simuleringstrening og fagdager i turnusVåre ansatte deltar i avdelingens kvalitetsarbeid.Introduksjonsprogram/opplæringOppfølging i prøvetidenLønn i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonJanne-Line Bådsvik, Enhetsleder Medisin B og Palliativ enhet, 77015522, janne.line.badsvik@unn.no Julie Bygland, Enhetsleder Medisin A, 77015512, julie.liv.andersen.bygland@unn.noArbeidsstedSt. Olavsgate 70 9480 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4549477781Stillingsprosent: 80%VikariatSøknadsfrist: 24.08.2022
Frist 24.08.2022
Les mer
logo
Sykepleier - Rehabiliteringsmedisinsk avdeling
Kunne du tenke deg å arbeide med intensiv rehabilitering og følge opp pasienter fra kort tid etter etter en skade, ulykke eller operative inngrep frem til den enkelte pasient har oppnådd styrket evne til å mestre sitt liv så godt som mulig ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov?Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø flyttet i mai 2018 inn i nye moderne lokaler i A-fløya. Vi gir tilbud til pasienter som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys også rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med slag, subarachnoidalblødning, anoksiske hjerneskader, multitraume, amputasjoner og enkelte andre tilstander. Døgnenheten har 14 sengeplasser, og har rundt 150 innleggelser pr år.Vi søker nå etter sykepleiere med arbeidstid i 2-delt eller 3-delt turnus, 100% stilling, med arbeid hver 3. helg.Ved intern omrokering kan det bli mulighet for øvrige stillinger/vikariater ved avdelingen. Startdato er satt til 01.11.22, men om du kan starte tidligere eller senere har vi også mulighet til å tilby ansettelse på et annet tidspunkt.ArbeidsoppgaverI samarbeid med tverrfaglige pasientsentrerte team og gjennom samhandling tilstrebe at pasient og pårørende tilegner seg nye handlingsmåter for å kompensere for sykdom og funksjonssvikt og om mulig, at pasienten gjenvinner evnen til egenomsorg og opplevelsen av livskvalitet. Dette består i bevarende, støttende og integrerende sykepleietiltak. I samarbeid med team utarbeider og følger sykepleiere opp rehabiliteringstiltakBruk av medisinteknisk utstyr relatert til avdelingenMedikamentadministrasjon/infusjonsbehandlingerAssistere pasienter i å gjenoppnå og vedlikeholde best mulig helse og funksjon etter sykdom, fremme helse, forebygge og behandle sykdom og lindre lidelseArbeidet innebærer samarbeid med leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, nevropsykolog og sosionomSykepleiere deltar også i veiledning og orientering av avdelingens personale, samt nytt personale, avdelingens studenter og hospitanterKvalifikasjonerDet vektlegges at aktuelle kandidater har gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerDu må kunne gjøre deg forstått på norsk, både muntlig og skriftligDet ses gjerne at søkeren har erfaring relatert til de beskrevne arbeidsoppgavene, og det er ønskelig med erfaring fra tverrfaglig arbeidNorsk autorisasjon som sykepleierPersonlige egenskaperVi ønsker oss kollegaer som ser muligheter og er løsningsfokusert, og som er bidragsytere til fag- og arbeidsmiljøetPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrOpplæring i et godt arbeidsmiljøEt fagmiljø hvor du får samarbeide tett innen egen faggruppe og også med øvrige faggrupper på sengepostenMedlemskap i KLPHøyt faglig nivåEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedriftBedriftshelsetjenesteVelferdstilbud i form av tilgang til hytter og treningKontaktinformasjonMathias Paulsen Baadstø, Assisterende enhetsleder, 776 27902, mathias.paulsen.baadsto@unn.no Timo Leminen, Seksjonsleder, 77628351, timo.leminen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4551029739Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 25.09.2022
Frist 25.09.2022
Les mer
logo
Sykepleier - Akuttmottak Harstad
Ved Akuttmottaket UNN Harstad er det ledig vikariat for sykepleiere i 75% stilling. Vikariatene har varighet til 15.01.23 med mulighet for forlengelse. Akutten har også stort behov for tilkallingsvikarer. Ta kontakt dersom du er interessert.ArbeidsoppgaverSykepleier i akuttmottak/legevakt i 3-delt turnus. Arbeid hver 3. helg med en "hinkevakt" (lørdag eller søndag) hver 9. uke Koordinerende sykepleier i Akutten Utøve sykepleie og behandling av alvorlig skadde eller kritisk syke pasienter, samt ivaretakelse av deres pårørende Tverrfaglig samarbeid eksternt og internt Sykepleie til mange ulike fagområder, hvor du bør ha et våkent klinisk blikkLegevaktsarbeid, herunder mottak av pasienter, laboratoriearbeid m.m.Bemanne LV-sentral KvalifikasjonerAutorisert sykepleierSykepleier med klinisk erfaring fra sykehus er ønskeligSykepleiere med erfaring fra akuttmottak og legevaktsarbeid er ønskeligUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperKan jobbe selvstendig og i et tverrfaglig teamGod kommunikasjon med kolleger og pasienterVære med å bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljøLike å jobbe i et arbeidsmiljø med et høyt tempoTakle stressVære fleksibelVære omstillingsvillig Vi tilbyrLønn i henhold til gjeldende overenskomster Variert og uforutsigbar hverdag Vi har et godt arbeidsmiljø med stor arbeidsglede og et godt tverrfaglig samarbeid som gir resultaterFagdager og personalmøter i turnusOpplæring vil bli gittKontaktinformasjonSusanne Storhaug, Ass.seksjonsleder, 77015048 Sissel Annie Olsen,  Seksjonsleder, 77015054ArbeidsstedSt. Olavs gt. 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4550665947Stillingsprosent: 75%VikariatStartdato: 01.09.2022Sluttdato: 15.01.2023Søknadsfrist: 24.08.2022
Frist 24.08.2022
Les mer
logo
Fysioterapeut ved Fysioterapiseksjonen, Tromsø
Vi har ledig fast 100 % stilling. Stillingen er tilknyttet fagenhet for psykiatri i Fysioterapiseksjonen, med arbeidssted på Voksenpsykiatrisk poliklinikk, VPP, lokalisasjon Åsgård.VPP Tromsø er en del av Senter for psykisk helse- og rusbehandling Tromsø i Psykisk helse- og rusklinikken. Arbeidsoppgavene er primært knyttet til poliklinisk arbeid der en møter på mange interessante problemstillinger i utredning og behandling av psykiske lidelser.ArbeidsoppgaverUndersøkelse, kartlegging og behandling til voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser ved Voksenpsykiatrisk Poliklinikk, ÅsgårdUtførelse av arbeidsoppgaver i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksisBidra til høyt faglig nivå også gjennom teamarbeid og kunnskapsdelingDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten Undervisning og veiledning av studenter Undervisning og veiledning av studenter er også en del av det å jobbe ved UNNKvalifikasjonerVi ønsker en fysioterapeut som har master i psykomotorisk fysioterapiMå ha norsk autorisasjonErfaring fra psykisk helsevern for voksne er ønskeligErfaring med DIPS og gode datakunnskaper er ønskeligErfaringer fra veiledning av studenter er ønskeligUtdanningsretningFysioterapiUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperGode samarbeidsevner, selvstendighet og med interesse for tverrfaglig samarbeidGode kommunikasjons- og formidlingsevnerEvne til å skape gode behandlingsrelasjoner til pasienterFaglig engasjement med interesse for utviklingsarbeidPersonlig egnethet vil bli vektlagt LanguageNorskVi tilbyrSpennende og utfordrende arbeidsoppgaverGodt arbeidsmiljø og fokus på fagutviklingKontaktinformasjonAnne Ringheim, Seksjonsleder, 77626413, anne.ringheim@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4546269156Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 28.08.2022
Frist 28.08.2022
Les mer
logo
Fysioterapeut ved Fysioterapiseksjonen, Tromsø
Vi har ledig to faste stillinger knyttet til Aktiv mot kreft Pusterom.ArbeidsoppgaverKartlegging, undersøkelse og trening av kreftpasienter, individuelt og i gruppe. Både fysisk og digitaltUndervisning og veiledning av studenter er også en del av det å jobbe ved UNNKvalifikasjonerVi ønsker  en fysioterapeut som har interesse og erfaring fra trening av kreftpasienterMå ha (eller ta ) Aktiv mot kreft instruktørkursMå ha norsk autorisasjonØnskelig med gode datakunnskaperUtdanningsretningFysioterapiUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperVi ønsker personer med gode samarbeidsevner, selvstendighet og med interesse for tverrfaglig samarbeidFaglig engasjement med interesse for utviklingsarbeidPersonlig egnethet vil bli vektlagtLanguageNorskVi tilbyrSpennende og utfordrende arbeidsoppgaverGodt arbeidsmiljø og fokus på fagutviklingKontaktinformasjonAnne Ringheim, Seksjonsleder, 77626413, anne.ringheim@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 679019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4551435770Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 26.08.2022
Frist 26.08.2022
Les mer
Kontaktpersoner