<  
>  

Jobbmuligheter som Helsefagarbeider

Universitetssykehuset Nord-Norge
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Bransje
Ikke oppgitt
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Jobbmuligheter som Helsefagarbeider
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Helsefagarbeider. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Universitetssykehuset Nord-Norge.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser - Helsefagarbeider
U
Barnepleier - Føde/gynekologisk avdeling Narvik
Ved Føde-/gynekologisk avdeling Narvik er det ledig to vikariater i 75 % stilling som barnepleier. ArbeidsoppgaverSamarbeid internt med andre faggrupperVeiledning/opplæring innen spebarn- og barselpleie, samt ammeveiledningAssistere ved gynekologisk poliklinikk ved eventuelt behovKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som hjelpeleier med spesialisering innenfor spebarn- og barselpeieUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevnerAnsvarsbevisstUtadvendt og positivGode samarbeidsevner og høy grad av fleksibilitetPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrSpennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljøKontaktinformasjonMarte Kristoffersen, Seksjonsleder, 76968424, Marte.Kristoffersen@unn.noArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4704423146 Stillingsprosent: 75% Vikariat Startdato: 02.10.2023 Sluttdato: 01.10.2024 Søknadsfrist: 08.10.2023 Epost: Marte.Kristoffersen@unn.no76968424
Frist 08.10.2023
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Universitetssykehuset Nord-Norge
U
Intensivsykepleier Intensivavdelingen
Intensivavdelingen UNN Tromsø søker intensivsykepleiere!Vi søker deg som trives i et hektisk intensivmiljø, som ønsker bredde i kompetanse og som samtidig trenger varierte muligheter på fritiden! Hos oss er vi opptatt av systematikk og faglig utvikling. Dette får du gjennom definert opplæringsplan, teoretisk undervisning, fagdager og simulering i praksis. Vi har stort faglig engasjement og aktive faggrupper.Litt om ossVi er en generell intensivavdeling som overvåker og behandler pasienter med svikt i ett eller flere organer og som har behov for organstøttende behandling. Hovedtyngden av pasientene våre er kirurgiske, men vi har også noen med medisinske problemstillinger. Som intensivsykepleier hos oss vil du få muligheten til å delta i avansert overvåking og behandling av: respirasjonssvikthjerte- og sirkulasjonssviktECMOnevrokirurgithoraxgastroindremedisinske problemstillinger, herunder kontinuerlig hemodialysetraumebarn fra 3 mnd Hos oss vil du få muligheten til å opparbeide deg god og bred kompetanse innen intensivsykepleie. Vi lover deg faglige utfordringer som vil øke forståelsen for kompleksiteten både med og rundt intensivpasienten. Vi er opptatt av å bruke avdelingsintern kunnskap i fagutvikling. Du vil derfor få muligheten til å aktivt delta i opplæring og veiledning av øvrige kollegaer gjennom selvvalgt faggruppe. Alle hos oss jobber til det beste for både pasient og pårørende. Som intensivsykepleier i vår avdeling må du derfor kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må foretrekke å jobbe i et tidvis hektisk miljø. Vi jobber systematisk med arbeidsmiljø og bruker medarbeiderundersøkelser og samtaler aktivt for å ivareta våre ansatte. Her jobber både sykepleiere med og uten videreutdanning. Vi er derfor påpasselig med rett kompetanse til rett pasient. Omsorg for hverandre står sterkt i vårt kollegium og vi tilstreber gjennomgang av situasjoner som har vært krevende.UNN er plassert midt i Tromsø, omgitt av utallige fritidsmuligheter fra by og kultur, til natur og arktisk klima. Her er noe for alle! Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.Arbeidsoppgaverintensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasientertverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupperdelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeidopplæring og veiledning av ansatte og studenterivaretakelse av pårørende og barn som pårørendeKvalifikasjonerintensivsykepleier eller annen relevant videreutdanninggode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsegenskaper gode norskkunnskaper, eventuelt svensk/danskPersonlige egenskaperfaglig engasjement og interesse for å bidra til å utvikle et godt tilbud til intensivpasienteneevne å håndtere flere ulike arbeidsoppgaver og skape en god struktur og flyt i arbeidetserviceorientert og ta selvstendig ansvar for oppgavenenytenkende, fleksibel og løsningsorientertbidra til et godt arbeidsmiljø Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.Vi tilbyr25 000 kr. i økt grunnlønn ved ansettelsemuligheter for natt-turnus med ekstra avlønninget faglig sterkt arbeidsmiljø med dyktige kollegaerindividuelt tilpasset opplæringsperiode, inkl. teoriundervisning, og kompetanseplaner6 fagdager i året i henhold til fastsatt plan i turnus, tverrfaglig simulering planlagt i turnus og mulighet for deltagelse i faggruppefaglig utfordrende arbeid i nye, flotte lokaler med gjennomgående nytt medisinteknisk utstyr i hele avdelingen.tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt fagmiljø i stadig utvikling, og arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhetsamarbeid med psykososialt team dersom ønskeliggode velferdsordninger, eksempelvis bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytter friluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller midnattssol i tillegg til et pulserende lokalmiljø med fyldig og variert kulturtilbudmulighet for leie av boligKontaktinformasjonAstrid Nita Dalum, Seksjonsleder, 99453515 Heidi Sørensen, Seksjonsleder, 95936927ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4612530570Stillingsprosent: 100%Fast, VikariatSøknadsfrist: 31.12.202399453515
Frist 31.12.2023
Les mer
U
Overlege/lege - Døgnenheten, Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, SPHR
Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms (SPHR ST) søker etter overlege med arbeidssted døgnenheten. Dersom du er LIS og nærmer deg fullført spesialitet kan du også søke på denne stillingen. Senteret består av voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP), ambulant akutt- team og døgnenheten. Vi er samlokaliserte, og dette bidrar til et nært samarbeid mellom enhetene. Vi er også en del av lokalsykehuset i Harstad og vi har derfor god tilgang på et stort fagmiljø. SPHR Sør-Troms ett av tre senter som utgjør Avdeling sør i Psykisk helse- og rusklinikken i Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). De to andre sentrene ligger i Ofoten og i Midt-Troms. På døgnenheten har vi 10 sengeplasser. Vi et tverrfaglig sammensatt team bestående av psykologspesialist, psykolog, lege, sykepleier, vernepleier, sosionom og barnevernspedagog. Vi tilbyr en rekke gruppebehandlinger for inneliggende pasienter. Vi har en høy andel av akutte innleggelser, så ingen dager er like. Pasientgruppen vår er voksne fra 18 år med ulike og sammensatte utfordringer og problemstillinger. Poliklinikken består av et tverrfaglig sammensatt personale. Vi har de siste årene utvidet gruppetilbudene våre og er stolte over å ha mange engasjerte og flinke medarbeidere som er med i utviklingen av et godt fagmiljø. Poliklinikken har i tillegg til allmenn psykiatriske team, et alderspsykiatrisk team, rusteam, legeteam og nevropsykologisk team. Som overlege/lege på SPHR Sør-Troms vil du få muligheten til å være med å utvikle senterets faglige profil i tiden som kommer. Senteret har høyt fokus på faglig utvikling og vi legger til rette for ytterligere kompetanseheving om ønskelig. Høsten -22 startet vi i samarbeid med klinikkens fagutviklingsenhet et større forskningsprosjekt i poliklinikken. Harstad er byen i Sør-Troms som er kjent for sitt rike kulturliv med blant annet festspillene i Nord-Norge, gode restauranter, et sterkt idrettsmiljø og gode muligheter for et aktivt friluftsliv. Byen ved Vågsfjorden har også lange tradisjoner for å arrangere havfiskekonkurranser. Harstad har også et aktivt turlag og turistforeningen har flere flotte hytter i området. Kajakkinteresserte vil finne en fantastisk skjærgård og et aktivt padlemiljø. Sykkelmiljøet i Harstad er stort og vokser stadig. Er du glad i å gå på ski så har vi flotte skiløyper og alpinbakke i umiddelbar nærhet til byen. I byen ligger også Universitet i Nord-Norge campus Harstad.Besøk gjerne denne nettsiden for mer informasjon om Harstad: visitharstadDet er gode kommunikasjonsmuligheter både til Tromsø og Midt-Troms med flere daglige hurtigbåtavganger. Det er ca. 40 km å kjøre til Harstad/Narvik flyplass, med flere daglige flyvninger til Oslo, Tromsø, Bodø, Bergen og Trondheim og Ørlandet.  ArbeidsoppgaverUtredning og behandling av  pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk i tråd med beskrivelser i pakkeforløp Bidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeidSomatiske undersøkelser og medisineringOverlege/legeoppgaver på tvers av enheterVakttjeneste med 8 delt vakt i devavi (desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse/telefon). Egen avlønning og kompenasjonsfriKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som overlege i psykiatri, eventuelt som lege med norsk lisensSøkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelseUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåCand psycholPersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevner/skriftlige framstillingsevnerMedisinskfaglig reflektert/gode fagkunnskaperGode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendigBidra til fagutvikling på senteretEndringsvillig og fleksibelPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagtLanguageNorskVi tilbyrEn utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljøGodt arbeidsmiljø Teamarbeid i tverrfaglig arbeidsmiljøSamarbeid med øvrig fagmiljø internt og eksterntFaglig og personlig utviklingsmuligheterRekrutteringstillegg for spesialister og LIS3Stillingen har et rekrutteringstillegg  for overleger på kr. 102 000 på årsbasis ved tiltredelse. Som stabiliseringstiltak økes tillegget til kr. 204 000 etter 2 år.Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Dette innebærer blant annet studiepermisjon for spesialister etter 5 års tjenestetid i UNNKontaktinformasjonUnn Karin Dahle, Enhetsleder, 77015912, unn.karin.dahle@unn.no Jorunn Lillianne Lorentsen, Konstituert seksjonsleder, 93855280, Jorunn.Lorentsen@unn.noArbeidsstedSykehusstien 8 9406 HarstadNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4640758809 Stillingsprosent: 100% Fast Epost: unn.karin.dahle@unn.no77015912
Frist 01.12.2023
Les mer
U
Sykepleier/vernepleier - Akuttpost Nord, Psykiatrisk avdeling
Ønsker du en spennende og utfordrende jobb der ingen dager er like? Vil du jobbe med psykiatriske pasienter i den mest akutte fase?Ved Akuttpost Nord har vi ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier. Hos oss er vi i kontinuerlig utvikling og endring for å møte kravene som stilles til oss. Du vil jobbe i et sterkt fagmiljø sammen med dedikerte kolleger med fokus på pasienten. Dette er stillinger hvor du som medarbeider vil tilegne deg god kunnskap og kompetanse, og du må være forberedt på en bratt læringskurve i trygge rammer under høyt arbeidstempo.Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i klinikken. Psykiatrisk avdeling består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatrisk seksjon og Akuttpsykiatrisk seksjon. Akuttpsykiatrisk seksjon består av: Akuttpost Nord med 13 døgnplasser  Akuttpost Sør med 9 døgnplasser Akuttpost Tromsø med 12 døgnplasser Psykose- og rusenheten med 11 døgnplasserSeksjonen har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak, og for store deler av klinikkens tilbud til personer som er i behov av behandling under tvunget psykisk helsevern.Akuttpost Nord har 13 sengeplasser og ivaretar øyeblikkelig-hjelp-funksjon for opptaksområdet som primært består av Finnmark fylke og kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Lyngen, Storfjord og Balsfjord. Vi søker deg som har engasjement for fagfeltet, er positiv, nysgjerrig, lærevillig og arbeidsom. Personlig egnethet og erfaring vil bli særskilt vurdert.Tiltredelse etter avtale. Arbeidstiden er til enhver tid ifølge gjeldende arbeidsplan. For tiden er den ene stillingen plassert hovedsakelig på natt, og den andre på dag/aften.ArbeidsoppgaverSykepleiefaglig oppfølging av inneliggende pasienter Tverrfaglig teamarbeid og koordinering av pasientforløpBidra i kartlegging, utredning, planlegging og gjennomføring av behandlingSamhandling og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnereDokumentasjon av de oppgaver som følger av arbeidetTilrettelegge for pasient/bruker- og pårørendemedvirkningMedikamentadministreringVeiledning og opplæring av studenter og nyansatteKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleierØnskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid, relasjons-/nettverksarbeid, SEPREP tverrfaglig utdanningsprogram, eller andre relevante videreutdanningerGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneØnskelig med erfaring fra arbeid med mennesker med alvorlige psykiske lidelserGrunnet personalgruppens sammensetning er menn oppfordret til å søkePersonlige egenskaperEngasjement og fleksibilitetAnsvarsbevisstEvne til å holde ro i stressende situasjoner, være tålmodig, lyttende og undersøkendeGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerPositiv bidragsyter til fag- og arbeidsmiljø Nysgjerrig og kunnskapssøkende innenfor fag- og egenutviklingPersonlig egnethet vektlegges høyt.Vi tilbyrStort faglig utviklingspotensial, mulighet for videreutdanning og kurs relevant for arbeidetFaglige utfordringer med varierte, spennende og tidvis krevende arbeidsoppgaverEt positivt arbeidsmiljø og personalgruppe med stort pågangsmot og engasjementArbeidstid i henhold til enhver tids gjeldende arbeidsplanLønnsplassering etter gjeldende overenskomster, med særtillegg kr. 20 000,-/år for arbeid i akuttpost (v/100% stilling)KontaktinformasjonSiv Hege Fagerheim, Seksjonsleder, Siv.Hege.Fagerheim@unn.no Stian Pheiff, Enhetsleder, 77627560, stian.pheiff@unn.noArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9016 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4704314174 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 08.10.2023 Epost: Siv.Hege.Fagerheim@unn.no
Frist 08.10.2023
Les mer
U
Bioingeniører søkes i Narvik 
Har du lyst til å erfare nesten alle aspekter av det å være bioingeniør, og i tillegg få oppleve en arbeidsplass med nord-norsk humor og utømmelig kreativitet?Har du lyst til å jobbe på en arbeidsplass hvor det kjennes trygt og godt å være, men samtidig stilles krav til at du tar initiativ og tør å kommunisere med andre? En plass hvor du får god opplæring, hvor alle kjenner alle og alle er hjelpsomme? Hvor andre profesjoner på sykehuset hilser deg god morgen og pasienter kjenner deg igjen?  Laboratoriemedisin i Narvik trenger flere bioingeniører fremover da vi skal over i nytt sykehus i løpet av 2024. Alt blir nytt og vi får flere instrumenter, derfor trenger vi deg som er bioingeniør! Seksjonen består av medisinsk biokjemi og blodbank hvor du vil jobbe både selvstendig og i team. Her får du kjenne på hva det vil si å være bioingeniør - innenfor fagfeltene hematologi, koagulasjon, klinisk kjemi, immunhematologi, blodgass, prøvetaking, tapping og produksjon av blodprodukter. Du kommer over mange scenarioer, men vi lover å gjøre deg så godt rustet som mulig!Fra vinduet på jobben har du utsikt over naturen som omslutter byen, og innen 2024 har vi flyttet inn et helt nytt, moderne sykehus med en annen fantastisk utsikt.Byen omtales som by1 og 1-, 2- og 3-tall går igjen i mange landemerker, men det meste er i gåavstand innenfor 20 minutter. Fra fjellene rundt kan du stå på ski ned i et mektig skianlegg som ligger midt i byen. Du kan også sykle downhill på sommerstid, alternativt ta den lettvinte metoden opp med gondol og nyte mat og drikke på restauranten oppe i fjellet. By1 byr på mange muligheter for alle og enhver, men kanskje ekstra mye for deg som liker friluftslivet.Høres ikke dette fristende ut? Hvorfor nøle? Finn frem eventyreren i deg og søk deg inn på laget, også du som er nyutdannet til våren!Vi har ledig 100% stilling, vikariat med gode muligheter for forlengelse eller fast ansettelse. Søknader/ansettelse vurderes fortløpende. Vi blir enige om startdato ;)Arbeidsoppgaverpasientrettede oppgaver innen prøvetaking og preanalyseanalysering av prøver og postanalytiske oppgaver tapping av blodgivere og produksjon av blodprodukterStillingen er 35,5 t pr uke i tredelt turnus med dag, kveld, natt og helgearbeid. Dette gir mange fordeler med turnusfridager.Kvalifikasjonernorsk autorisasjon som bioingeniørbeherske norsk godt, både muntlig og skriftligfordel med datakunnskaperPersonlige egenskaperløsningsorientertgodt humør og stå-på-viljeliker å jobbe i team og selvstendigliker et høyt arbeidstempoendringsvilligVi tilbyrarbeidsplass med godt arbeidsmiljøgod opplæring og høyt faglig nivågunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerfantastisk fritidsarena rett utenfor døren med alpine og maritime aktiviteter (se vedlagt video)KontaktinformasjonLene Finsveen, Seksjonsleder, 76968230, lene.finsveen@unn.noArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4705507983 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 31.12.2023 Epost: lene.finsveen@unn.no76968230
Frist 31.12.2023
Les mer
U
Er du den vi venter på? Vi søker enhetsleder med hjerte og hode for rehabilitering
Vår nye enhetsleder har hjerte og hode for rehabilitering i og utenfor sykehuset, og går foran slik at UNN er til for pasienten - med pasienten. Vi er 12 engasjerte og faglig dyktige medarbeidere i enheten, og vi setter vår stolthet i å yte den beste behandlingen. Til sammen utgjør vi fysioterapitjenesten, ambulant rehabiliteringsteam og geriatriteam. Akkurat nå er vi i startgropen med detaljplanlegging av innflyttingen i nytt og moderne sykehus på Furumoen. Høsten 2024 tas Nye UNN Narvik i bruk, og samlokaliserer somatikk, rus, avhengighetsmedisin og psykisk helsevern . For vår enhet legges lokalene til rette for enda tettere samarbeid med Narvik kommune. Det ser vi frem til. Hvis du vil, kan du lese mer om det nye sykehuset her.Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ta gjerne kontakt med seksjonsleder Maren for en uforpliktende samtale.Arbeidsoppgaversikre at enhetens oppdrag og målsetning innen pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell samt opplæring av pasienter og pårørende blir nåddivareta god samhandling internt, med primærhelsetjenesten, utdanningsinstitusjonene og andre sykehus i helseregionenutøve og ivareta arbeidsgiveransvaret ved enheten, som er personal-, økonomi, og driftsansvarKvalifikasjonerHøyere relevant helsefaglig utdanningLederfaring og/eller formell lederutdanning vil være en fordelErfaring fra, og god kjennskap til spesialisthelsetjenestenErfaring fra forbedringsarbeid og forståelse for endringsledelseMå beherske norsk skriftlig og muntligPersonlige egenskaperstrategisk, analytisk og helhetstenkende med god organisasjonsforståelse og motivasjon for samfunnsoppdragetinkluderende og samlende lederstil med gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter som evner å bygge kultur på tvers av fagområdergod arbeidskapasitet og gjennomføringsevne med evne til å prioritere i en hektisk arbeidshverdagPersonlige lederegenskaper og interesse vil bli særskilt vektlagt.Vi tilbyrgunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalernoe reisevirksomhet må påregnesKompetanseplan for ledertett dialog med nærmeste lederKontaktinformasjonMaren Beate Hansen, Seksjonsleder, 922 35 771, maren.beate.hansen@unn.noArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4677072762 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 30.09.2023 Epost: maren.beate.hansen@unn.no922 35 771
Frist 15.10.2023
Les mer
U
Overlege anestesi - Harstad
Kan du tenke deg en kortere eller lengre periode som anestesilege i Nord-Norge?Kan du tenke deg å jobbe som generalist i et stort lokalsykehus og leve godt i en passe stor by med fantastisk natur og alle fasiliteter i nærmeste omkrets?Anestesiavdelingen ved UNN Harstad søker etter engasjerte og positive kollegaer til vikariat som overlege anestesi. Vi er en stabil anestesiavdeling med stor faglig bredde, høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø med lokale fagfolk. Vi er på utkikk etter overleger i anestesi som ønsker å oppleve det gode liv i Harstad sammen med oss. Vi tilbyr stor fleksibilitet med mulighet for individuelle tilpasninger av arbeidsperioder fra korte ukevikarer til årsvikariat. Kanskje trives du så godt i nord at du har lyst til å bli værende? Vi skal i hvert fall legge alt til rette for at du blir godt tatt vare på og trives i vår avdeling. Anestesi er et vaktbelastet fag med arbeidstid på kveld, natt og helg som vi har organisert i ryddige og forutsigbare arbeidsplaner. Det verner ansatte, gir lønnsmessig uttelling og en god balanse mellom jobb og fritid. UNN Harstad er et bærekraftig lokalsykehus med alle akutt-funksjoner. Sykehuset har stabil og lokal bemanning med spesialiteter i alle profesjoner slik som det forventes av et bredt og fullverdig lokalsykehus. Det er et sterkt tverrfaglig kollegium på sykehuset som gir kontinuitet og kvalitet i behandling til beste for pasienten. Harstad er byen der man bor og lever godt i et sunt nærmiljø. Harstad beskrives som den "lille store byen". Byen er liten nok til å bli kjent med mange, stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag. I hverdagen bruker man ingen tid på logistikk. Sentrums- og kulturtilbud, frilufts- og fritidsaktiviteter er i umiddelbar nærhet. Er du reiselysten er det bare 40 min til Evenes flyplass. UNN Harstad er det tredje største lokalsykehuset i Nord-Norge. Vår brede kliniske virksomhet og høye aktivitet i lokalt bærekraftig fagmiljø er nøkkelen for langsiktig utvikling og rekruttering. Vi håper du ønsker å bidra på laget vårt og oppfordrer deg til å ta kontakt og søke på stilling hos oss. ArbeidsoppgaverDu blir en viktig del av anestesikollegiet med 4 LIS og 8 overleger på sykehuset i Harstad. Kontinuiteten og stabiliteten i bemanningen gir et godt læringsmiljø. Vi er på utkikk etter nye kollegaer som ønsker å gi det lille ekstra til beste for pasientene og som er gode medspillere i våre team. Vi har et godt arbeidsmiljø med høy faglig standard, godt samhold, og spennende arbeidsoppgaver. Anestesilege har døgnkontinuerlig tilstedevaktsordning som dekkes av LIS og overleger. Anestesiavdelingen har en høy aktivitet og gjennomfører rundt 3500 anestesier årlig innenfor ortopedi, gyn/føde, urologi, gastrokirurgi og ØNH. Avdelingen ivaretar også langtids vaskulære tilganger og avansert smertebehandling. Vi har stort fokus på fagutvikling og kvalitetsforbedringsarbeid der simuleringstrening er inkludert i ordnær drift. KvalifikasjonerSpesialist i anestesiologi (norsk godkjenning)Må beherske norsk eller skandinavisk språk godtUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevner og samarbeidsevnerEvne til å jobbe i team under press og ta raske beslutningerTilpasningsdyktig og positiv innstilling Utadvendt og imøtekommende Opptatt av å bidra positivt til arbeidsmiljøet Personlig egnethet vil bli vektlagtLanguageDanskNorskSvenskVi tilbyrEn spennende stilling med mulighet for personlig innflytelse på et fagmiljø i utviklingGode muligheter for individuelle tilpasninger av arbeidsperioder.Vi tilbyr bolig og hjemreiser ved pendling etter avtale.Fleksibilitet som gjør at stillingen gjerne kan kombineres med prehospitale tjenester.Gode muligheter for deltakelse på kurs, kongresser og faglig utvikling.Høykompetent og bredt fagmiljø med spennende arbeidsoppgaver og sterk vekt på teamarbeidMuligheter til å kontinuere eller etablere forskningsarbeid etter avtaleEn region med fantastisk natur og alle fasiliteter i nærmeste omkrets.Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.Oppstarttidspunkt kan drøftesStor fleksibilitet, ta kontakt for en trivelig pratMulighet for forlengelseVi ønsker ikke henvendelser fra firma som formidler søkere!KontaktinformasjonSusanne Storhaug, Seksjonsleder, 99620139, susanne.storhaug@unn.no Rolf Arne Iversen, Avdelingsoverlege, 901 05388, Rolf.Arne.Iversen@unn.noArbeidsstedSt. Olavs gate 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4703099551 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 04.10.2023 Epost: susanne.storhaug@unn.no99620139
Frist 04.10.2023
Les mer
U
Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut Regionalt senter for spiseforstyrrelser
Er du opptatt av barn og unges psykiske helse? Er du sykepleier, vernepleier eller har annen helse- og sosialfaglig utdannelse og liker å jobbe med  ungdom?  Da vil vi gjerne at du søker stilling hos oss. Regionalt senter for spiseforstyrrelser er lokalisert i Tromsø og tar i mot pasienter opp til 18 år med alvorlige spiseforstyrrelser for utredning, diagnostikk og behandling. Opptaksområdet er Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Arbeidet er tverrfaglig, hvori både miljøterapeutiske, familieterapeutiske, individualterapeutiske og biologiske behandlingsmetoder inngår. Mesteparten av arbeidet forgår under pasientens innleggelse, men også kontakt med pasient og familie forut for og etter innleggelse er en del av RSS sin virksomhet. Sengeposten samdrifter nattpersonalet med UPS.Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av åtte seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i henholdsvis Tromsø, Harstad, Storslett, Silsand, Sjøvegan og Narvik.  Avdelingen samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge og Institutt for Psykologi ved Universitetet i Tromsø.Arbeidstiden er til enhver tid i henhold til gjeldende tjenesteplan, p.t. med arbeidstid dag/aften natt med jobb ca. hver fjerde helg. Vi oppfordrer menn til å søke.ArbeidsoppgaverSykepleier/vernepleier/miljøterapeut har ansvar for den daglige oppfølgingen av pasienten i nært samarbeid med foreldre og flerfaglig behandlingsteam.Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut sine hovedoppgaver er å drive systematisk og metodisk familiebasert miljøterapi.I stillingen inngår ansvarsvakter og medisinansvar for sykepleier/vernepleier.KvalifikasjonerErfaring fra feltet og relevant videre- eller etterutdanning er ønskelig, men ikke nødvendig.Ved tilsetting kreves politiattest.Det er ønskelig med minimum to referanser.Personlige egenskapervære en god teamarbeiderevne til samarbeidselvstendigpersonlig egnethet for stillingengode kommunikasjonsevnerlojalVi tilbyrlønn i henhold til gjeldende overenskomsterhøyt faglig nivåfaglig og personlig utviklinget trivelig arbeidsmiljø jobb ca. hver fjerde helgopplæringsprogram for nyansatte, internundervisning, gruppeveiledning og temadagerKontaktinformasjonSigurd Vorren, Enhetsleder, 77755769ArbeidsstedHansine Hansensvei 92 9038 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4711950220 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 09.10.202377755769
Frist 09.10.2023
Les mer
U
Sekretær ved Operasjons- og intensivklinikken
Operasjons- og intensivklinikken har ledig vikariat i 100% stilling som sekretær for Anestesilegeavdelingen.Operasjons- og intensivklinikken består av 7 avdelinger: Anestesilegeavdelingen, Intensivmedisinsk avdeling, Smerteavdeling Tromsø, samt Sterilforsyning og spesialrenhold ved Anestesi- og operasjonsavdelingen i Harstad, Narvik og Tromsø.Arbeidsoppgaver GAT arbeidsplan legerExcel arbeidsplan legerTelefontjenesteKvalifikasjoner Grunnleggende IKT-kunnskaperDet er en fordel å beherske Excel og GATPersonlige egenskaperVi søker en person som er kvikk, ansvarsfull og med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt innehar god serviceholdning til ansatte i anestesilegeavdelingen.Den vi søker må kunne jobbe selvstendig/se arbeid, men også kunne jobbe i team i et hektisk arbeidsmiljø.Vedkommende må være nøyaktig og strukturert, og ha lett for å tilegne seg ny kunnskap.Vi legger stor vekt på personlig egnethet.Vi tilbyrLønn i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonAnn Iren Sommerseth, Rådgiver, 77628157, Ann.Iren.Sommerseth@unn.noNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4704511087 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 05.10.2023 Epost: Ann.Iren.Sommerseth@unn.no77628157
Frist 05.10.2023
Les mer
U
Vikariat - Sykepleier - Ortopedisk poliklinikk
Ved Ortopedisk poliklinikk har vi ledig vikariat som sykepleier; 80% stilling i poliklinikken og 20 % (hver tredje helg) i Ortopedisk sengepost. Vikariatet gjelder i perioden 28.01.24 - 31.12.24, med mulighet for forlengelse. Om mulig er det en fordel om du kan starte opplæring tidligere.ArbeidsoppgaverOrtopedisk poliklinikk tar imot pasienter som har behov for vurdering/behandling av ortoped, håndkirurg og plastikkirurg.Vi har både elektiv drift og øyeblikkelig-hjelp-pasienter.Vi har utredning, behandling, samt oppfølging etter operasjon.Behandling og oppfølging av pasienter med akutte bruddskader, ligament- og seneskader, sår, brann-/frostskader skjer her på dagtid.Barn med ortopediske og plastikkirurgiske problemstillinger behandles også her.I tillegg til å assistere legene under behandling av pasienter, deltar sykepleier selvstendig i behandlingen av pasienter i form av gipsing, tillaging av ortoser og ulike sårprosedyrer.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierØnskelig med erfaring fra de aktuelle fagområdenePersonlige egenskaperMå kunne jobbe selvstendig, og samtidig være en del av et teamGode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagtMå ha gode kommunikasjonsevnerStabil og samtidig fleksibelVi tilbyrUtfordrende og varierte arbeidsoppgaverGod opplæringArbeidstid på poliklinikken er på dagtidKontaktinformasjonJune Lenvik, Enhetsleder, 90926882ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4712113529 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 15.10.202390926882
Frist 15.10.2023
Les mer
U
Sykepleier - Hjerte-, lunge-, karkirurgisk sengepost
Vi søker etter sykepleiere med eller uten erfaring som har lyst til å jobbe med og bli god på pre- og postoperativ sykepleie til hjerte-, lunge- og karsyke pasienter.Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling har ansvar for hjerte-, lunge- og karkirurgisk behandling til den nordnorske befolkingen. Vi har pasienten i fokus og er opptatt av at pasientene våre får den beste behandlingen i trygge omgivelser.Vi søker etter faglig engasjert sykepleier til vår sengepost. Sengeposten har 19 senger til behandling for pasienter med behov for kirurgisk behandling av sin hjerte-lunge-karsykdom. Av de 19 sengene har vi 3 observasjonssenger for pasienter med behov for tettere oppfølging og observasjoner av respiratoriske og sirkulatoriske utfordringer. Vi har også et dagrom med 4 senger for utredning og dagbehandling av pasienter med tette blodårer til underekstremiteter. Sengeposten byr således på varierte og spennende oppgaver som sykepleier.Vi jobber med jobbglidning mellom ulike yrkesgrupper og har også dyktig avdelingsassistent som ivaretar og hjelper oss med å holde avdelingen i god stand.Vi får ledig fast 100 % stilling fra januar 2024.Hvis dette høres interessant ut er du veldig velkommen til å søke jobb hos oss! Ta gjerne kontakt for en uformell prat.ArbeidsoppgaverPre- og postoperativ sykepleie til hjerte-, lunge- og karkirurgiske pasienterIvaretakelse av pasienter med behov for observasjon og pleie av for eksempel respiratoriske og sirkulatoriske utfordringerSykepleie til pasienter til utredning og dagbehandling ved vårt dag-/angioromStudentveileder. Vi har gjennom året mange sykepleierstudenter, medisinstudenter, radiografstudenter og farmasistudenter. Som sykepleier vil du etter hvert bidra med din kompetanse og veiledning til studenterAvdelingen har ansvar for mottak og oppfølging av traumepasienter innenfor eget fagfelt, eksempel er thorax og/eller karskader etter ulykker, fall, stikk osv. Med tre spennende fagfelt tilegner du deg bred og solid erfaring for å utvikle din sykepleiekompetanseKvalifikasjonerAutorisert sykepleierErfaring fra medisinsk eller kirurgisk avdeling, samt fra primærhelsetjenesten er en fordel, men ikke et kravPersonlige egenskaperStrukturert og med stor interesse for fagområdeneAnsvarsbevisstFaglig engasjementGod sykepleie med pasienten i fokusØnske om å jobbe i et spennende,  motiverende og utviklende arbeidsmiljøGode samarbeidsevner, og at du kan jobbe selvstendig så vel som i team er viktigEngasjement, pågangsmot og godt humør er egenskaper vi setter pris på og som bidrar til et godt arbeidsmiljøVi tilbyrVi har engasjerte, dyktige og hyggelige kollegaer med godt humørKompetanseplan og god oppfølging av nyansatte3 ukers opplæring med erfaren sykepleier, samt jobbe i microteam med erfaren sykepleier etter endt opplæringFagdager og ukentlig internundervisning er implementert i turnusDeltakelse i pasientsikkerhet- og forbedringsprosjekterGodt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer som er lette å spørreOpplæring og funksjon som gruppeleder etter god grunnleggende opplæringKalenderplan/turnus utarbeides av leder i nær dialog med den ansatte og driftens behovDu kan gjennom ansettelse hos få anledning til å søke videreutdanninger som kan kombineres med jobb, for eksempel spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie. Vi har sykepleiere med videreutdanning i for eksempel smertesykepleie, pedagogisk veiledning, kardiologisk sykepleie. Avdelingen legger til rette for slike utdanninger ved interesse. Hvis du går med en tanke å søke anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleie vil du hos oss få en god erfaring som grunnlag å bygge videre på.KontaktinformasjonAnita Hermstad Skoglund, Seksjonsleder, 77626659/91855920, anita.skoglund@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4710918606 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 31.10.2023 Epost: anita.skoglund@unn.no77626659/91855920
Frist 31.10.2023
Les mer
U
Kostvert - UNN Narvik
Liker du å jobbe med mennesker, yte det lille ekstra, har godt humør og er serviceinnstilt? Ja, da er du rette person for oss. Matforsyning Narvik har ledig et vikariat i 100% stiling som kostvert fra 01.10.23, jobb hver tredje helg.ArbeidsoppgaverServering av mat til pasienter og noe enkel matlagingVarebestilling, rullering av varer, rydde på plass varerRenholdsrutiner i henhold til IK-Mat, oppvask, renhold av kjøkken og bufeområdet, renhold av utstyrKvalifikasjonerFagbrev kokk, eventuelt erfaring og kompetanse fra kjøkken/kantine og matfaglig bakgrunn vil bli vektlagt.Erfaring, kompetanse og god forståelse for hygiene og IK-Mat vil bli vektlagt.Du må ha grunnleggende IKT-kompetanse.Det kreves kunnskap i norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon.Personlige egenskaperUtadvendt og imøtekommendeGode samarbeidsevner og teamorientertSelvstendig og serviceinnstiltGodt humørStor arbeidskapasitetOrdenssansVi tilbyrLønn etter avtale, samt i henhold til gjeldende overenskomsterGod pensjonsopplæringIA-bedriftBedriftshelsetjenesteEt trivelig arbeidsmiljø i stadig utviklingOpplæring vil bli gittKontaktinformasjonHanne Nilsen, Enhetsleder, 91541407ArbeidsstedSykehusveien 38516 NarvikNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.: 4699341140Stillingsprosent: 100%Midlertidig ansettelseStartdato: 01.10.2023Sluttdato: 31.12.2024Søknadsfrist: 06.10.202391541407
Frist 08.10.2023
Les mer
U
Prosjektleder vedlikehold/ingeniør
Drift- og eiendomssenteret er ett av tre strategiske senter ved UNN og består av fire avdelinger; Teknisk drift, Eiendom, Forsyning og logistikk og Prosjekt utbygging. Senteret har ansvar for nybygg, ombyggingsprosjekter, drift og vedlikehold, forvaltning og utvikling, samt service og forsyning til foretakets sykehus. Senteret har 379 stillinger og et årsbudsjett på 600 millioner kr. Samlet forvaltningsareal er cirka 300 000 m2.Byggseksjonen er en av 7 seksjoner i avdelingen for teknisk drift. Avdelingen samler all teknisk drift i UNN. Foruten bygg har vi fagseksjoner på maskin, vakt og sikkerhet og transport-/uteseksjon, mens Harstad og Narvik har hver sin seksjon som dekker alle fag. Byggseksjonen har 13 ansatte som innenfor det byggtekniske fagområdet ivaretar drifts- og vedlikeholdsoppgaver, samt serviceoppgaver. Teknisk drift gjennomfører også vedlikeholdsprosjekter og en del mindre ombyggingsprosjekter. Vi har nå ledig stilling som prosjektleder vedlikehold/ingeniør.Arbeidsoppgaverkoordinering av prosjekter, samt håndtering av vedlikeholds- og ombyggingsoppgaver følge opp og utføre vedlikeholdsprosjekter håndtering og oppfølging av myndighetskrav som hører inn under byggfagkoordinering og oppfølging av innleid personell og leverandørersamhandling på tvers av faglige seksjoner som inngår i DESkoordinering og oppfølging av oppgaver i vårt FDVU-system kundeservice mot den kliniske virksomhetenAndre oppgaver må påregnes.KvalifikasjonerIngeniør/teknisk fagskole Det er ønskelig med allsidig praksis og erfaring innenfor arbeid med drift og vedlikehold, og noe ledererfaringGod innsikt i gjeldende lover og forskrifter for fagetGode IT- og datakunnskaperPersonlige egenskaperDu må ha god språklig og muntlig formidlingsevne.Du må være strukturert og ryddig og kunne ha mange parallelle oppgaver samtidig. Vi ser etter personer som er handlekraftig, har godt humør og har god gjennomføringsevne.Vi ser etter personer som er opptatt av å skape god motivasjon, godt arbeidsmiljø og ønsker å jobbe i lag.Vi tilbyrgunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalergode pensjonsordninger i KLPIA-bedriftKontaktinformasjonBen- Are Hansen, Seksjonsleder, 93040806ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4710609251 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 12.10.202393040806
Frist 12.10.2023
Les mer
U
Overlege - Alderspsykiatrisk seksjon
Har du lyst til å jobbe med skikkelig dedikerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø?                                                                                                                            Høres ekte tverrfaglig arbeid i et engasjert fagmiljø med en høyst aktuell pasientgruppe, de eldre med psykiske lidelser, interessant ut?                    Da vil vi gjerne at du leser videre og vurderer å jobbe sammen med oss!Psykiatrisk avdeling, har ledig fast 100% stilling for overlege med arbeidsplassering i Alderspsykiatrisk seksjon.Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil også kunne bli vurdert. Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 millioner kr. Klinikken består av 5 avdelinger, Avdeling Sør, Avdeling Nord, Psykiatrisk avdeling, Rusavdeling og Fag-, forsknings- og utdanningsavdeling. Klinikken har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet av god kvalitet. Psykiatrisk avdeling består av seksjonene Alderspsykiatrisk, Sikkerhetspsykiatrisk og Akuttpsykiatrisk seksjon. Alderspsykiatrisk seksjon består av;:• Alderspsykiatri døgnbehandling med 14 døgnplasser• Alderspsykiatrisk poliklinikkMålgruppen er personer over 65 år med nytilkommet psykisk lidelse; depresjon, angst, psykose og/eller ulike demenstilstander med psykiatrisk symptomatologi. Døgnenheten har fokus på utredning og behandling. Gjennomsnittlig innleggelsetid er ca 7 uker. Alderspsykiatri poliklinikk gjør utredning poliklinisk ved å ta imot pasienter til konsultasjoner i egne lokaler i Tromsø, ved besøk hjemme og på sykehjem. Til kommunene i Finnmark og Ofoten drives regelmessig ambulering. Den enkelte pasient og de pårørende er delaktige i utredningen i tillegg til det profesjonelle nettverket. Samarbeidspartnere er pårørende, den kommunale helsetjenesten og distriktspsykiatriske sentra. Opptaksområdet er alle kommuner i Finnmark, Troms og Ofoten. Spesialisten vil være en del av enhetens tverrfaglige behandlingsteam som inkluderer leger, psykologer, sykepleiere/miljøterapeuter, helsefagarbeidere, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom.ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeidBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeidDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenØnskelig at overlege bidrar ift ambuleringDeltakelse i vaktordning (bakvakt) er ønskeligKlinikken legger til rette for at forskning og fagutvikling skal inngå som integrert del av den kliniske virksomhetenSom en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenterSeksjonens overleger må bistå andre enheter ved behovKvalifikasjonerNorsk godkjenning som spesialist i psykiatri Beherske norsk muntlig og skriftligGod skriftlig dokumentasjonsevneForskningskompetanse er ønskeligDu må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenestenDet er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaringDet er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeidUtdanningsretningMedisinPersonlige egenskaperDu har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørendeDu identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlagInteresse for kontinuerlig forbedring og utvikling av fagområdetDu har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupperDu kommuniserer godt med pasienter og medarbeidereDu er ambisiøs på egne og institusjonens vegneDu arbeider strukturert og målrettetPersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrStimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning Faglig utvikling Vedlikehold av spesialiseringNært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikkerTilsetting i tråd med gjeldende overenskomster og lokale avtalerGod pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikringDeltakelse i vaktordning (bakvakt) KontaktinformasjonSiren Hoven, Avdelingsleder, 99532129, siren.hoven@unn.no Lena-Kristin Nerdal, Seksjonsloverlege, 777 54583, lena-kristin.nerdal@unn.noArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9016 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4678615161 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 29.10.2023 Epost: siren.hoven@unn.no99532129
Frist 29.10.2023
Les mer
U
Psykologspesialist/psykolog - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sør-Troms
Er du en utviklingsorientert psykologspesialist/psykolog med god evne til å etablere relasjoner? Er du i tillegg psykologfaglig reflektert og har god faglig kompetanse?  Ønsker du å jobbe sammen med mange flotte kollegaer i et utviklende fagmiljø?Vi søker en kollega som ønsker å jobbe som behandler på voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Senter for psykisk helse og rusbehandling i Sør-Troms (lokalisasjon Harstad) og som vil bidra til å videreutvikle et positivt og sterkt fagmiljø i poliklinikken. Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms består av ambulant akutteam, døgnenhet og voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP). Vi er samlokaliserte og dette bidrar til et nært samarbeid mellom enhetene. Senteret ligger som en del av lokalsykehuset i Harstad. Vi har derfor tilgang på et relativt stort fagmiljø. Poliklinikken består av et tverrfaglig sammensatt personale. Vi har de siste årene utvidet gruppetilbudene våre og er stolte over å ha mange engasjerte og flinke medarbeidere som er med i utviklingen av et godt fagmiljø. Poliklinikken har i tillegg til allmennpsykiatriske team, et alderspsykiatrisk team, traumeteam, rusteam og nevropsykologisk team.   Arbeidsoppgaverutredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk i tråd med beskrivelser i pakkeforløpbidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeidKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som psykologSøkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelsePersonlige egenskapergode kommunikasjonsevner/skriftlige framstillingsevnerpsykologfaglig reflektert/gode fagkunnskapergode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendighøy arbeidskapasitetendringsvillig og fleksibelPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyren utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljøgodt arbeidsmiljø tilrettelegging for spesialiseringteamarbeid i tverrfaglig arbeidsmiljøsamarbeid med øvrig fagmiljø internt og eksterntfaglig og personlig utviklingsmuligheterTilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Dette innebærer blant annet studiepermisjon for spesialister etter fem års tjenestetid i UNN.KontaktinformasjonHilde Danielsen, Enhetsleder, 41425695, hilde.danielsen@unn.noArbeidsstedSykehusstien 8 9480 HarstadNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4710910397 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 02.01.2024 Søknadsfrist: 13.10.2023 Epost: hilde.danielsen@unn.no41425695
Frist 13.10.2023
Les mer
U
Assistent/fagarbeider - Tøyforsyningen, Harstad
Vi har ledig fast stilling som assistent/fagarbeider ved tøyforsyningen på sykehuset i Harstad. Derfor er vi på jakt etter deg som brenner for ryddighet og hygiene, slik at vi kan tilby pasienter og helsepersonell et reint og ryddig sykehus! Kort om oss:Seksjonen ivaretar tøyforsyning for UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik med videre tjeneste til øvrige bygninger/institusjoner tilknyttet UNN i Tromsø. Seksjonene skal på en effektiv og økonomisk forsvarlig måte dekke sykehusets behov for tøyforsyning, og skape trivsel for pasienter og ansatte i henhold til våre retningslinjer i UNN. Tøyseksjonen er organisatorisk organisert i Forsyningsavdelingen. Avdelingen er organisert i 7 seksjoner og er lokalisert i UNN Harstad, Narvik og Tromsø (Breivika og Åsgård). Er du godt motivert for stillingen og ønsker å bidra til teamet? Da ser vi frem til å høre nærmere fra deg!ArbeidsoppgaverBidra til å sikre en god og trygg tjeneste innen tøyforsyningFor stillingen kan det inngå arbeid på kveld, i helg og høytid. Oppdekking i ferie og ved fravær være aktuelt, og vil kunne være på alle enheterDet vil bli gitt opplæring i henhold til våre prosedyrerVi søker medarbeider som trives med høyt tempo og viser stor nøyaktighet i sin arbeidsutførelseKvalifikasjonerDet legges vekt på relevant arbeidserfaring Må beherske norsk skriftlig og muntligPersonlige egenskaperEvne til godt samarbeid med gode kommunikasjonsevnerFleksibel og selvstendigKundeorientert - kunne samarbeide med annet personale, også med pasient og pårørende. Smilende og imøtekommende.Nøyaktig og må like å jobbe strukturert etter prosedyrer og klare retningslinjerEndringsvillig, evne å se de gode løsningenePersonlig egnethet for stillingen vil bli særlig vektlagtVi tilbyrLønn i henhold til gjeldende overenskomsterGodt arbeidsmiljø med utfordrende og variert arbeidArbeid etter arbeidsplaner En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedriftBedriftshelsetjenesteKontaktinformasjonHeidi I. Høiseth, Enhetsleder, 77015086ArbeidsstedSt. Olavsgate 70 9480 HarstadNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4710008925 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 12.10.202377015086
Frist 12.10.2023
Les mer
U
Koordinator for simulering
Koordinator for simulering er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av simuleringstreninger i UNN Narvik. Vedkommende har ansvaret for at det etableres et tverrfaglig miljø (somatikk, psykisk helsevern, rus og avhengighetsmedisin, inkludert beredskap og teknisk drift) for simulering. Ansvarlig for å etablere et samarbeid med UiT for simuleringer som inkluderer studenter.Engasjementet gjelder for 2024.Arbeidsoppgaverplanlegge simuleringstreninger på alle enheter på sykehuset i samarbeid med ledere, fasilitatorer og studentansvarligelegge til rette og samarbeide med fasilitatorerer for gjennomføring av simuleringstreningerbidra i arbeid med å planlegge og gjennomføre simuleringer i Nye UNN Narvik.ansvar for å få kontinuitet i simuleringstreninger og sette det i et systemsamarbeide med ledere for å utdanne fasilitatorer på alle enheterkoordinere utlån av simuleringsromansvar for oversikt og vedlikehold av utstyr på simuleringsrommetutarbeide en «bank» med tverrfaglige trenings kasustikker som kan brukes av alle enheteri samarbeid med aktuelle enheter og brukerrepresentanter vurdere om brukere/pårørende skal inngå i simuleringstreningi samarbeid med leder vurdere og utarbeide evalueringer og foreslå forbedringer til utvikling av simuleringstreningeneKvalifikasjonerhelsefaglig utdanning på høyskole/universitetsnivå klinisk erfaring og godt kjennskap til kjernedriften personlig egnethet for stillingen Personlige egenskapergode samarbeidsevnernytenkendeVi tilbyrgunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerKontaktinformasjonBjarte Landsem, Avdelingsleder, 91121636ArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4709912101 Stillingsprosent: 50% Engasjement Søknadsfrist: 06.10.202391121636
Frist 06.10.2023
Les mer
U
Sykepleier - Ortopedisk/kirurgisk sengepost, Narvik
Spennende jobb som sykepleier ved ortopedisk/kirurgisk sengepost! Vil du være med oss og flytte inn i NYTT og MODERNE sykehus høsten 2024? Vil du jobbe sammen med oss og ivareta ortopediske og kirurgiske pasienter? Velkommen som sykepleier til ortopedisk/kirurgisk sengepost, UNN Narvik!  Vi søker deg som ønsker å være en del av vårt team og vår hverdag. Som sykepleier ved vår avdeling får du muligheten til å jobbe pasientrettet innenfor spesialisthelsetjenesten. Du vil tilegne deg solid sykepleiepraksis og god erfaring i arbeid med kritisk og alvorlig syke pasienter. Sengeposten er organisatorisk plassert i NOR-klinikken (nevrologi, ortopedi og rehabilitering), og vi har 15 sengeplasser ved seksjonen i UNN Narvik. Vi er lokalsykehus for ca 40 000 innbyggere i Ofoten/Sør-Troms og behandler ø-hjelpspasienter innenfor ortopedi og kirurgi, samt ivaretar elektive pasienter innenfor samme fagområder. I løpet av 2024 flytter vi til nytt sykehusbygg. Allerede fra januar 2024 startes det med prøvedrift. Som medarbeider i UNN Narvik blir du med på den spennende prosessen med å forbedre og utvikle tjenestene til pasientene, fag- og arbeidsmiljø. Viktige stikkord for det nye sykehuset er samlokalisering av somatikk, rus og psykisk helse, tett integrasjon med kommunehelsetjenesten, smartteknologi og skreddersydde pasientforløp. Enhet for ortopedi/kirurgi har følgende ledige stillinger:Vikariater i ulik stillingsstørrelse med varighet til og med 31.01.2025 med mulighet for forlengelse. Oppgi i din søknad hvilken stillingsbrøk du kunne tenke deg. Det er også mulighet til å jobbe hovedsakelig nattevakter dersom du ønsker det. Fortløpende ansettelser dersom riktige kandidater dukker opp!Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.Velkommen som søker og velkommen til UNN Narvik, ortopedisk/kirurgisk sengepost!Arbeidsoppgaverklinisk arbeid som sykepleier i 3-delt turnus på somatisk sengepostdaglig oppfølging av ortopediske og kirurgiske pasienter i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam og andre samarbeidende avdelingerpre- og postoperativ sykepleie og utredning i fokuskvalitetsforbedring og internundervisningveiledning av studentersamhandling med kommunerKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierJobberfaring fra ortopedisk/kirurgisk sengepostErfaring fra spesialisthelsetjenesten og somatisk sengepost er et kravGode norskkunnskaper for skriftlig og muntlig kommunikasjonArbeidserfaring med ortopediske og/eller kirurgiske pasientgrupper Personlig egnethet vil bli særlig vektlagtPersonlige egenskapervektlegges særliggode kommunikasjons- og samarbeidsevner fleksibel og serviceinnstiltlettlærtevne til å balansere flere arbeidsoppgaverstrukturert og trives med å jobbe i ett vekslende tempofokus på pasienten trives med å jobbe i tverrfaglig team engasjert, endringsvillig og fremtidsrettet i ditt arbeide  pådriver i samarbeid og samhandling tar ansvar for egen læring identifiserer deg med UNNs verdigrunnlag kan planlegge, iverksette og gjennomføre  Vi tilbyrgodt arbeidsmiljø med fokus på fag og samarbeid! 3 uker opplæring med fadderordning kalenderplan/ønsketurnusfagdag og internundervisningstor faglig og personlig utvikling Fjord, fjell og vakker natur rett utenfor døren • spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø • faglig og personlig utvikling • høyt faglig nivå • bedriftshelsetjeneste • en arbeidsplass som er en IA-bedrift • medlemskap i en av Norges beste pensjonsordninger • gode velferdsordninger som for eksempel, kultur, Pingvinrevyen, velferdshytter i Troms og Lofoten • et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud • god opplæring/introduksjonskurs Narvik - sterke opplevelserÅ bo i Narvik betyr at du har naturen rett utenfor døra. Sykehuset ligger sentralt plassert. Vi har Nord-Norges flotteste alpinanlegg i gangavstand fra sentrum. I Narvik kan du utforske fjell og fjorder året rundt. Vi har klatremuligheter både inne og ute, og flotte områder for padling. Det er kort vei til spektakulære Lofoten, Vesterålen, Efjorden og Hamarøy.Her finner du mer informasjon om Narvik: Visit Narvik og Narvik kommune.KontaktinformasjonAnne-Berit Winther, Seksjonsleder , 76968564, anne.berit.winther@unn.noArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4713432169 Stillingsprosent: 20, 80% Vikariat Søknadsfrist: 11.10.2023 Epost: anne.berit.winther@unn.no76968564
Frist 11.10.2023
Les mer
U
Seksjonsleder for legegruppen -  Røntgenavdelingen Tromsø
Vi søker etter seksjonsleder for vår legeseksjon, og medlem av avdelingens lederteam, som i dag består av avdelingsleder, medisinskfaglig rådgiver, kvalitetsrådgiver, samt 8 seksjonsledere.Røntgenavdelingen har rundt 220 ansatte, med virksomhet i Tromsø, Harstad og Narvik. Avdelingen har også ansvar for radiologitilbudet ved distriktsmedisinske sentre i Nordreisa og Finnsnes og ved UNN Longyearbyen. Hos oss utføres rutinemessige utredninger og kontroller, samt avanserte prosedyrer på lik linje med det som gjøres ved de større sykehusene i Norge og i utlandet. Dette inkluderer avanserte intervensjonsprosedyrer på angio-seksjon, CT og ultralyd.Røntgenavdelingen ved UNN HF er organisert i ni seksjoner, som blant annet inkluderer Brystdiagnostisk senter og Angio- og intervensjonssenter. Legeseksjonen er for overlegene inndelt i 5 subspesialiteter; abdomen, thorax, nevro, muskel/skjelett og barn, samt eget LIS-sjikt. Seksjonen består i dag av 28 overlege-stillinger og 14 LIS-stillinger.Røntgenavdelingen har, som første og foreløpige eneste avdeling i Norge, installert og tatt i bruk fotonteller-CT, som gir oss mulighet til mer nøyaktig diagnostikk med redusert stråledose og redusert bruk av kontrast. Vi er i startgropen når det gjelder å teste ut og ta i bruk kunstig intelligens som et verktøy innen bildetolkning. Hos oss vil det være store muligheter til å delta i prosjekter for å kvalitetssikre og implementere ny teknologi på dette området.Universitetssykehuset Nord-Norge er et stort helseforetak i norsk målestokk. Vi har sykehus både i Tromsø, Harstad, Narvik og på Svalbard. Til sammen har UNN mer enn 6000 ansatte, og driver blant annet med moderne kreftutredninger og behandling, der røntgenavdelingen spiller en sentral rolle. Sykehuset har alle spesialiteter og fagfelt, noe som gir mulighet for forskning og samarbeid på tvers av en rekke fagfelt.UNN HF og Røntgenavdelingen samarbeider tett med UiT, Norges arktiske universitet, hvor flere av våre ansatte har kombinerte stillinger. Røntgenavdelingen er involvert i flere regionale, nasjonale og internasjonale studier, noe som gir unike karrieremuligheter for den som ønsker utfordringer og faglig utvikling. Avdelingen har nå 6 leger med doktorgrad, og 4 til i PhD-forløp. Avdelingen er til enhver tid involvert i en rekke studier/forskningsprosjekt. Her er en liten smakebit på hva vi driver med: Forskning/forskningsgrupperTa gjerne kontakt med undertegnede dersom du ønsker mer informasjon om avdelingen og stillingen.Sykehuset i Tromsø ligger sentralt på Tromsøya, med nærhet til sentrum, flyplass og fine rekreasjonsområder. Om vinteren kan du gå på ski til jobben gjennom lysløypa mens nordlyset flammer over hodet på deg, og når arbeidsdagen er over kan du året rundt dra rett på fjell- eller båtturer. Ønskelig med snarlig tiltredelse.Pssst: Vil du se en skrytevideo av Tromsø?Velkommen til Tromsø, og til Røntgenavdelingen!ArbeidsoppgaverDrifts-, budsjett-, fag- og personalansvar for legeseksjonenBemanningsplanleggingLede etter vedtatte mål og strategier for avdelingenInngå i avdelingens lederteamSeksjonsleder rapporterer til avdelingsleder KvalifikasjonerHelsefaglig bakgrunn Lederutdanning eller ledererfaring er ønskelig, men nødvendig kurs/opplæring vil bli gittErfaring med bemanningsplanlegging Kjennskap til UNNs ledelsesverktøy (Personalportalen, GAT, Elements o.l) er en fordelPersonlige egenskaperDu evner å se den enkelte ansatte.Du evner å få andre med deg mot felles mål.Du evner å tenke helhetlig både i og utenfor egen seksjon.Du har gode samarbeidsevner, er endringsvillig og fleksibel.Du har stor gjennomføringsevne, er kreativ og nytenkende.Personlig egnethet vektlegges.Vi tilbyrSterke og tverrfaglige miljøHøyt faglig nivåFaglig og personlig utviklingAvdelingen har tilgjengelig lederstøtte En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs-bedriftBedriftshelsetjenesteMedlemskap i KLPLønn og arbeidsvilkår etter avtaleKontaktinformasjonKarl-Ivar Lorentzen, Avdelingsleder, 95907183, karl.ivar.lorentzen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4708307195 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 15.10.2023 Epost: karl.ivar.lorentzen@unn.no95907183
Frist 15.10.2023
Les mer
U
Sykepleier til kombi-stilling ved medisinsk poliklinikk/gastrolab og seksjon fordøyelse og nyre sengepost
Vi ønsker å høre fra deg som kunne tenke deg å jobbe i en kombi-stilling i avdeling for fordøyelse- og nyresykdommer. Vi har et ledig vikariat i 100 % stilling med arbeid henholdsvis 50% på medisinsk poliklinikk/gastrolab og 50 % på seksjon fordøyelse og nyre sengepost, med arbeid hver tredje helg. Mulighet for forlengelse. Turnusen skrives med tre uker sammenhengende arbeid på hver enhet/seksjon. Stillingen vil være fleksibel i forhold til behovet på enhetene.På medisinsk poliklinikk og gastrolab forbereder vi og klargjør pasienter til undersøkelser tilhørende poliklinikken. Vi assisterer og bistår lege i undersøkelser, og utredninger i form av endoskopier (koloskopi, gastroskopi, sigmoskopi m.m.). Vi har også andre sykepleieroppgaver knyttet til poliklinikk og dagbehandling av pasienter som har kroniske betennelsessykdom i mage/tarm og veiledning til disse pasientene. Arbeidstiden er i henhold til gjeldene arbeidsplan, hovedsakelig på dagtid. Det kan påregnes noe kveldsarbeid i perioder etter avtale. Som sykepleier hos oss vil du få en unik kompetanse på et fagfelt med en økende pasientgruppe. Seksjon fordøyelse og nyre sengepost er plassen for deg som ønsker å få en bred kompetanse innenfor to spennende, indremedisinske fagfelt. Vi er en sengepost som drifter 14 senger, fordelt på våre to medisinske områder. Som sykepleier hos oss vil du møte pasienter med mange ulike og sammensatte sykdomsbilder. Vi utreder og behandler blant annet pasienter som har kroniske betennelsestilstander i mage/tarm, leversvikt, NET, pasienter med alvorlig ernæringsproblematikk og vi gir behandling med Lutathera. Innenfor nyremedisin vil du treffe pasienter som har akutt eller kronisk nyresvikt, malign hypertensjon, ulike infeksjoner og betennelsestilstander i nyrene, samt forgiftninger. Vi har også opplæring og oppfølgning av pasienter med peritonealdialyse.Sengeposten har daglig tett samarbeid med medisinsk poliklinikk/gastrolab og dialyseavdelingen vår, der mange av våre pasienter er i undersøkelse/dagbehandling. Som sykepleier hos oss vil du tilegne deg en solid sykepleiepraksis og god erfaring i arbeid med akutt og kritisk syke pasienter.Kunne dette være noe for deg? Da gleder vi oss til å høre fra deg!Ta gjerne kontakt ved spørsmål vedrørende stillingene.ArbeidsoppgaverPleie, ivaretagelse og oppfølging av innlagte pasienter og deres pårørende Samhandling med kommuner Bistå lege i utførelse av endoskopier Forberede og klargjøre pasienter til undersøkelserOppfølging, opplæring og veiledning av pasienteneOpplæring og veiledning av ansatte og studenter Bidra til kvalitetsforbedringsarbeid og faglig utvikling innad i enheten/seksjonenKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som offentlig godkjent sykepleierDu behersker norsk muntlig og skriftlig (evt svensk/dansk)Det er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaper, da innhenting av informasjon og  dokumentasjon foregår elektronisk              Det er en fordel om du har minst to år med klinisk erfaring fra sykehus Du er fleksibel Personlige egenskaperDu må trives i et aktivt og travelt miljø, og være oppsøkende i forhold til nye oppgaver.Du må trives med både det akutte og kroniske aspektet ved pasientbehandling.Du er fleksibel og stabil, løsningsorientert og har interesse for fagfeltene.Du har gode evner til samarbeid og kommunikasjon.Du har ønske om, og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø.Gode kliniske evner og faglig trygghet er en fordel. Personlig egnethet vektlegges.Vi tilbyrVarierte og spennende arbeidsoppgaver      Trivelige kolleger og et godt arbeidsmiljøTredelt turnus på sengeposten, med jobb hver tredje helg og dagtid på medisinsk poliklinikk/gastrolab.Mulighet for faglig utviklingFagdager og internundervisning, inkludert en dedikert uke til henholdsvis nyre – og fordøyelsesfagetOpplæring i tre uker på sengepost og tre uker på medisinsk poliklinikk og gastrolab. Individuell tilpasset opplæring vil bli gittGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerVi kan være behjelpelig med å sette deg i kontakt med boligkontoret hos UNNKontaktinformasjonLinda Flått, Enhetsleder , 777669619, Linda.Margareth.Flått@unn.no Pia Helen Hotti Simensen, Seksjonsleder , 77669937, pia.helen.hotti.simensen@unn.noNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4712943144 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 10.10.2023 Epost: Linda.Margareth.Flått@unn.no 777669619
Frist 10.10.2023
Les mer
U
Barnepleier - Føde/gynekologisk avdeling Narvik
Ved Føde-/gynekologisk avdeling Narvik er det ledig to vikariater i 75 % stilling som barnepleier. ArbeidsoppgaverSamarbeid internt med andre faggrupperVeiledning/opplæring innen spebarn- og barselpleie, samt ammeveiledningAssistere ved gynekologisk poliklinikk ved eventuelt behovKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som hjelpeleier med spesialisering innenfor spebarn- og barselpeieUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevnerAnsvarsbevisstUtadvendt og positivGode samarbeidsevner og høy grad av fleksibilitetPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrSpennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljøKontaktinformasjonMarte Kristoffersen, Seksjonsleder, 76968424, Marte.Kristoffersen@unn.noArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4704423146 Stillingsprosent: 75% Vikariat Startdato: 02.10.2023 Sluttdato: 01.10.2024 Søknadsfrist: 08.10.2023 Epost: Marte.Kristoffersen@unn.no76968424
Frist 08.10.2023
Les mer
U
Operasjonssykepleier/sykepleier - Øye operasjon Tromsø
Øye operasjon ved UNN Tromsø er en selvstendig enhet med to operasjonsstuer og 8 ansatte. Enheten er administrativt underlagt Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelingen. Enheten er lokalisert i nærhet til Øye poliklinikk og er i tett  samarbeid med øyeleger og annet fagpersonell. Vi har ledig fast 100 % stilling. Kun dagtid med hjemmevaktsordning hver femte helg og enkelte ukedager.Øye operasjon behandler barn og voksne med ulike øyesykdommer og skader både som øyeblikkelig hjelp og planlagt kirurgi. Kirurgi utføres både i generell og lokal anestesi. Her jobber du i team med øyekirurg i et spennende og fascinerende fagfelt.Tiltredelse snarest etter avtale.ArbeidsoppgaverGrå stær-kirurgi Grønn-stær-operasjoner Netthinnekirurgi StrabismeOkuloplastikk- og tåreveiskirurgi Intravitreale injeksjoner SkadekirurgiKvalifikasjonerOperasjonssykepleier, men sykepleier med relevant erfaring kan vurderes.Søkere med erfaring fra øye operasjon er en fordel, men ikke et krav da opplæring vil bli gitt.Personlige egenskapergode samarbeidsevnerfleksibilitetpersonlig egnethetmotivasjon og ønske om å lære mye nytt og spennendestabilVi tilbyrlite og godt arbeidsmiljø innenfor et spennende fagfelt bestående av blant annet operasjonssykepleiere, sykepleiere, øyeleger, helsefagarbeider og anestesipersonellutfordrende og variert arbeid i samarbeid med et faglig høyt kvalifisert teamfaglig og personlig utvikling KontaktinformasjonLiva Steinberga, Enhetsleder, 77626583 Kari Johanne Larsen, Seksjonsleder, 40607305ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4714790101 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 22.10.202377626583
Frist 22.10.2023
Les mer
U
Sykepleier med dagansvar - Avrusning Tromsø
Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne.Rusavdelingen består av to seksjoner, Narvik og Tromsø, der Russeksjon Tromsø har avdelingene Rusbehandling Restart, Rusbehandling Ung, Ruspoliklinikken samt Avrusning.Avrusning Tromsø ligger lokalisert i Åsgårdvegen på Tromsøya, og er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge sitt tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser (TSB).Avrusningsenheten har 10 sengeplasser. Av disse er fire av plassene forbeholdt pasienter som legges inn akutt. Vi gir tilbud om individuelt tilrettelagt avrusning, abstinensbehandling, skjerming, stabilisering, oppstartsbehandling i forbindelse med LAR og medikamentbytte, i tillegg til kortere vurderingsopphold. Vi tar imot pasienter til frivillig innleggelse, og som regel har et behandlingsopphold en varighet på 2 - 3 uker. I tillegg ivaretar vi pasienter innlagt etter tvangsparagrafene i Helse- og omsorgstjenestelov §10-2, §10-3, §10-4 og straffegjennomføringsloven §12..Vi er nå på utkikk etter deg som liker en arbeidsdag der mye skjer, deg som liker å ha ansvar og er strukturert og selvgående.Arbeidsoppgaverkoordinere og fordele arbeidsoppgaver i henhold til ressurserha oversikt over inneliggende pasienters tilstander og behov for oppfølgingtilrettelegge for gode pasientforløp, ha oversikt over elektive og akutte pasientforløpsamarbeide med andre enheter om inneliggende pasienter og være et bindeledd mellom enheter og andre samarbeidspartnere og øvrig hjelpeapparatbistå med sykepleierfaglige oppgaver ved behovdelta i det miljøterapeutiske arbeidet og drøftinger rundt detvære en deltaker i lederteamet ved enhetenmedisinromsansvarlig sammen med annen sykepleierstudentveiledning Stillingen er lagt til dagtid med 35,5 timers arbeidsuke, med arbeid hver tredje helg.KvalifikasjonerAutorisasjon som sykepleier Kjennskap til samisk språk og kultur er ønskeligMå beherske norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjonVernepleiere med relevant erfaring kan også søkePersonlige egenskaperha evne til, og trives med, å jobbe selvstendig og i teambeherske uforutsigbarhet og kunne ta ting på sparketstrukturert med gode samarbeids- og kommunikasjonsevnerinteressert i faglige utfordringer Personlig egnethet for stillingen vektlegges høyt.Vi tilbyrJobb på en fantastisk fin arbeidsplass. Her er ingen arbeidsdager lik, ofte er det full fart, av og til er det ikke det, alltid er det meningsfyltEt godt arbeids- og fagmiljø hvor det tilstrebes en personalpolitikk med fokus på rekruttering, utvikling og å beholde gode medarbeidereSpennende, utfordrende og inspirerende arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet fagfeltLønn i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonNils Harald Vollstad, Enhetsleder, 41219941, nils.vollstad@unn.noArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9016 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4714660215 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 16.10.2023 Epost: nils.vollstad@unn.no41219941
Frist 16.10.2023
Les mer
U
Sykepleier/vernepleier - Avrusning Tromsø
Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Rusavdelingen består av to seksjoner, Narvik og Tromsø, der Russeksjon Tromsø har avdelingene Rusbehandling Restart, Rusbehandling Ung, Ruspoliklinikken samt Avrusning.Avrusning Tromsø ligger lokalisert i Åsgårdvegen på Tromsøya, og er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge sitt tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser (TSB).Avrusningsenheten har 10 sengeplasser. Av disse er fire av plassene forbeholdt pasienter som legges inn akutt. Vi gir tilbud om individuelt tilrettelagt avrusning, abstinensbehandling, skjerming, stabilisering, oppstartsbehandling i forbindelse med LAR og medikamentbytte, i tillegg til kortere vurderingsopphold. Vi tar imot pasienter til frivillig innleggelse, og som regel har et behandlingsopphold en varighet på 1 - 2 uker. I tillegg ivaretar vi pasienter innlagt etter tvangsparagrafene i Helse- og omsorgstjenestelov §10-2, §10-3, §10-4 og straffegjennomføringsloven §12..Vi har behov for flere i vårt team, og har nå ledige stillinger som sykepleier, eventuelt vernepleier:100 % stilling 50 % stilling Arbeidstiden er i henhold til enhver tids gjeldende kalenderplan, for tiden tredelt turnus eller arbeid hovedsakelig på natt, og med arbeid hver tredje helg.Arbeidsoppgaverta imot og følge opp pasienter som blir innlagt etter avtale eller akuttivareta pasienter med alvorlig abstinensproblematikkha medisinfaglig ansvar sammen med legevære ansvarlig for å utføre medisinske tiltak slik som dosering og administrering av medikamenter, samt registrering av abstinens ved hjelp av utmåling av score på skjema, i tillegg til klinisk observasjonjobbe i tverrfaglig team rundt pasient, og ha samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørendestudentveiledning KvalifikasjonerGodkjent autorisasjon som sykepleier eller vernepleierKjennskap til samisk språk og kultur er ønskeligMå beherske norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjonPersonlige egenskaperaa evne til, og trives med, å jobbe selvstendig og i teambeherske uforutsigbarhet og kunne ta ting på sparketgode samarbeids- og kommunikasjonsevner interessert i faglige utfordringer Personlig egnethet for stillingen vektlegges høyt.Vi tilbyrjobb på en fantastisk fin arbeidsplass. Her er ingen arbeidsdager lik, ofte er det full fart, av og til er det ikke det, alltid er det meningsfyltindividuell opplæring, varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt læringsmiljø, samt et inkluderende, løsningsorientert og humørfylt arbeidsmiljøkalenderplan - tredelt turnusinternundervisning, personalmøter og helsemøter tilrettelagt i turnusspennende, utfordrende og inspirerende arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet fagfelttilrettelegging for videre- og etterutdanningTromsø er Nord-Norges hovedstad og porten til Ishavet. Byen med snart 80.000 innbyggere er også kjent som "Nordens Paris". Her kan du leve en hektisk hverdag med opplevelser for enhver smak, eller finne roen i koselige omgivelser. Gode grunner til å velge Tromsø:vakker og vill natur ved inngangen til Arktis med uendelige aktivitetsmuligheter, midnattssol og nordlyshimmel - Visit Tromsø : www.visittromso.noFjellheisen, Ishavskatedralen, museer og akvarier - Polaria, Polarmuseetet pulserende kafé- og utelivfilm- og musikkfestivaler- TIFF, Buktafestivalen, Nordlysfestivalen, Rakettnattgode flyforbindelser innenlands og direkteruter til eksempelvis Stockholm, København, Frankfurt og Londonskiløyper og sykkelstier - du kan benytte ski eller sykkel til/fra arbeidsstedalpinanlegg og badeland for små og storetoppidrett, breddeidrett og mosjonsidrett - Tromsø GolfklubbUiT, Norges arktiske universitet med mange utdanningsmuligheterUNN disponerer velferdshytter i Troms og omegn og har bedriftsidrettKontaktinformasjonNils Harald Vollstad, Enhetsleder, 41219941, nils.vollstad@unn.noArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9016 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4714644794 Stillingsprosent: 100, 50% Fast Søknadsfrist: 16.10.2023 Epost: nils.vollstad@unn.no41219941
Frist 16.10.2023
Les mer
U
LIS1-venter eller medisinstudent med lisens
Lyst på en spennende og meningsfylt jobb?Er du nyutdannet lege eller medisinstudent med lisens og ønsker et spennende vikariat, og i tillegg få arbeidserfaring som kan være nyttig ved søknad på blant annet LIS1-stillinger? Da må du søke hos oss! Medisinsk avdeling Narvik søker nå engasjerte og faglig dyktige legestudenter med lisens, eller leger uten turnus, som kan se for seg å jobbe som lege i Narvik. Arbeidsperioden vil være fra november til juni, med mulighet for forlengelse. Ønsket arbeidsperiode må spesifiseres i søknaden. Medisinsk avdeling Narvik er en del av Medisinsk klinikk i UNN. UNN Narvik er lokalsykehus for pasienter i Ofoten og deler av Midt-Troms. Vi er en spennende arbeidsplass med medisinsk 24/7-beredskap innenfor indremedisin, kirurgi, ortopedi og gynekologi. Medisinsk avdeling har 2 medisinske sengeposter med totalt 20 senger, intensivavdeling, og en egen dialyseenhet. Vi er kjent for å være et attraktivt sykehus for blant annet LIS1-tjeneste hvor du vil få stor variasjon i arbeidet, god veiledning og være del av et godt arbeidsmiljø. Vi må også påpeke at Narvik er et eldorado for friluftsinteresserte, og det er kort vei til Lofoten, Senja og Vesterålen. HPR-nummer og minimum én referanseperson må oppgis i søknaden.Arbeidsoppgaverdaglig oppfølging av pasienter i samarbeid med LIS 2/3 eller spesialistpostarbeid og mottak av pasientervaktarbeidKvalifikasjonerNorsk autorisasjon Medisinstudent med lisens eller cand. med.Må beherske norsk muntlig og skriftligPersonlig egnethet og et fremtidig ønske om å jobbe ved UNN Narvik vektleggesKjennskap til DIPS er ønskeligPersonlige egenskaperkunnskapsinteressertløsningsorientertansvarsbevisst og kjennskap til egne grenserengasjertgode kommunikasjons- og samarbeidsevnertrives med høyt tempo og veksling mellom arbeidsoppgaverVi tilbyrgunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerfjord, fjell og friluftslivKontaktinformasjonCharlotte Arntzen, Enhetsleder, 97744609, charlotte.marie.arntzen@unn.noArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4713848135 Stillingsprosent: 100% Midlertidig ansettelse Startdato: 01.11.2023 Sluttdato: 30.06.2024 Søknadsfrist: 12.10.2023 Epost: charlotte.marie.arntzen@unn.no97744609
Frist 12.10.2023
Les mer
U
Konsulent, Psykiatrisk avdeling 
Er du vår nye kollega?Kontortjenesten i Psykiatrisk avdeling er organisert som en egen enhet i avdelingen med totalt 11 stillinger, både kontorfagarbeidere, konsulenter og helsesekretærer. Avdelingen har ledig fast 100% stilling for konsulent.Konsulenten samarbeider tett med enhetsledere, fagutvikler, kontorleder og seksjonsleder. Stillingen er medansvarlig for at avdelingens ressurser forvaltes forsvarlig, samt bidrar til et godt arbeidsmiljø og kultur som anerkjenner etterlevelse av kvalitetsmål og kontinuerlig forbedring. Organisatorisk plasseringStillingsbenevnelse:    Konsulent Nærmeste leder:         Kontorleder Psykiatrisk avdeling Medlem av enhetslederteam og del av kontorfaglig koordineringsgruppe.Dette er en spennende stilling hvor man vil få brynt seg på utfordrende problemstillinger i tett samarbeid med et spennende og faglig sterkt team. Du vil til daglig ha  arbeidssted knyttet opp mot en enhet, men ha tett samarbeid med seksjonenes egne lederteam, og man må i perioder med arbeidsplanarbeid jobbe opp mot flere enheter.Arbeidsoppgaverutarbeide enhetenes arbeidsplaner i samarbeid med seksjons-/enhetsledelse og lokale tillitsvalgtebidra til en hensiktsmessig utnyttelse av ressurser, inklusive samarbeid med øvrige enheter i avdelingenpersonaladministrasjon (kontrakter, BAS internundervisning og oppfølging av rutiner og regler om arbeidstidsplanlegging bidra til at det tenkes helhetlig når det gjelder enhetens mål og oppgaver i forbindelse med arbeidstidsplanleggingbidra i utlysning av stillinger og ansettelseransvar for organisering og gjennomføring av nyansattes opplæring i administrative systemer, på tvers av enheter i avdelingenhovedansvar for studenter (innen kontorfag) i avdelingenmedansvarlig for at avdelingens ressurser forvaltes forsvarlig, samt bidra til et godt arbeidsmiljø og kultur som anerkjenner etterlevelse av kvalitetsmål og kontinuerlig forbedringi perioder, der man ikke arbeider med arbeidstidsordninger, ha ansvar for planlegging og daglig drift av enheten, herunder hovedansvar for vaktbok, fravær og innleie, ajourføring av gjeldende lønns- og personalsystem (GAT)Nye arbeidsoppgaver kan tilkomme eller endres i takt med avdelingens utvikling.Kvalifikasjonerbachelor i økonomi/administrasjon/ledelse eller tilsvarendemeget gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntliggode kunnskaper til UNN sine personaladministrative systemer (GAT og Personalportalen mv)god kjennskap til lov og avtaleverk Relevant realkompetanse og lang erfaring fra arbeidstidsplanlegging kan kompensere for utdanningskrav.Personlige egenskaperselvstendig og strukturert person med kompetanse/erfaring innen arbeidstidsplanlegginggode samarbeids-/ og kommunikasjonsevnerarbeider planmessig og strukturertstabil og positiv personsans for nye og varierte utfordringer  Personlig egnethet med vekt på evne til samarbeid, selvstendig og systematisk arbeid vil bli vektlagt.Vi tilbyrspennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljøfleksitidveiledning og opplæring vil bli gittgodt tverrfaglig arbeidsmiljø med utadvendte og hyggelige kollegergunstige pensjons- og forsikringsordningerlønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerKontaktinformasjonVivian Bjellmo, Kontorleder, 90661769, vivian.bjellmo@unn.noArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9016 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4704962690 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 20.10.2023 Epost: vivian.bjellmo@unn.no90661769
Frist 20.10.2023
Les mer
U
Sykepleier - ØNH poliklinikk
Vi søker en engasjert og dyktig sykepleier til fast 100% stilling fra snarest ved ØNH poliklinikk. Stillingen innebærer jobb hver fjerde helg i sengepost med ØNH-pasienter. Sengeposten er en sammenslått avdeling med ØNH/nevrokirurgi/øye. ArbeidsoppgaverØNH poliklinikk utreder alle typer ØNH-pasienter, både barn og voksne og har mer enn 12000 konsultasjoner årlig. Arbeidsoppgavene er blant annet assistering ved utredning og behandling, kreftkontroller, utredning og behandling av søvnsykdom, undervisning og veiledning av pasienter.KvalifikasjonerSykepleier med erfaring fra fagfeltet vil bli foretrukket, men ikke et krav da opplæring vil bli gitt.Personlige egenskaperVi ønsker medarbeidere med gode samarbeidsevner som liker å jobbe med mennesker i et aktivt og hektisk miljøNøyaktig og tålmodig Personlig egnethet og fleksibilitet vil bli vektlagtVi tilbyrHyggelig arbeidsmiljø En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift BedriftshelsetjenesteVarierte arbeidsoppgaverKontaktinformasjonSolveig Karlsrud, Enhetsleder, 77627499 Kari Johanne Larsen, Seksjonsleder, 77628336ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4713496614 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 15.10.202377627499
Frist 15.10.2023
Les mer
U
Sykepleierstudenter - Nevrokirurgi/ØNH
Vi søker dyktige og engasjerte sykepleierstudenter til 3 faste helgestillinger med arbeid hver tredje helg i vår sengepost.Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til én sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske overvåkingssenger. Det er en avdeling med svært godt arbeidsmiljø der du vil tilegne deg bred kirurgisk erfaring og kompetanse.ArbeidsoppgaverØNH: ØNH behandler pasienter med sykdom eller skade i ØNH-området. Arbeidet består av pre- og postoperativ sykepleie. Vi behandler i tillegg pasienter med kreft i ØNH-området i form av kirurgi, strålebehandling og cellegift. En del pasienter er traceostemert. ØNH har i tillegg en tilhørende dagenhet der sykepleiere fra sengeposten rullerer.Øye: Netthinneløsning, grønn og grå stær, øyeskader, tåreveisstenose, infeksjonsbehandling. Øyepasienter i avdelingen ivaretas hovedsakelig av helsefagarbeidere på dagtid.Nevrokirurgi: Prolaps i rygg/nakke, hjernesvulster, hodeskader, rygg- og nakkeskader, hjerneblødninger. Avdelingen har egen overvåkingsstue med 4 sengeplasser for nevropasienter som overvåkes på scop. Vi har pasienter med eksterne ventrikkeldren og ICP måling, arteriekran, optiflow, og trach for å nevne noe. Vi rekrutterer mange sykepleiere til videreutdanning i både anestesi, intensiv og operasjon og håper å få rekruttert akkurat deg til jobb hos oss etter endt utdanningKvalifikasjonerSøkere med erfaring fra fagfeltene er en fordel, men det er ikke et krav da opplæring vil bli gittSøkere må beherske norsk, svensk eller dansk.Personlige egenskaperVi ønsker sykepleierstudenter som er engasjerte, fleksible og som har gode samarbeidsevner.Personlig egnethet vektlegges.Vi tilbyrSpennende fagfeltTilegnelse av bred kirurgisk erfaring samt kreftbehandlingTrivelig og engasjert arbeidsmiljøMulighet for fast ansettelse etter endt utdanningKontaktinformasjonKari Johanne Larsen, Seksjonsleder, 40607305 Espen Tverelv, Enhetsleder, 95993379ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4713901566 Stillingsprosent: 20% Fast Søknadsfrist: 15.10.202340607305
Frist 15.10.2023
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Universitetssykehuset Nord-Norge
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Universitetssykehuset Nord-Norge