<  
>  

Jobbmuligheter som Avdelingsleder / Avdelingsdirektør

Universitetssykehuset Nord-Norge
Jobbmuligheter som Avdelingsleder / Avdelingsdirektør
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Avdelingsleder / Avdelingsdirektør. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Universitetssykehuset Nord-Norge.
Andre arbeidsgivere som ansetter til yrket
Vis alle 1650 arbeidsgivere
Relaterte stillingsannonser - Avdelingsleder / Avdelingsdirektør
U
Enhetsleder - Føde/barsel, Tromsø
Føde-/barselseksjonen søker etter enhetsleder. Vi har en kombinert seksjon med føde, barsel, barselhotell og poliklinikker (føde poliklinikk, enhet for fostermedisin og samtalepoliklinikk). Enheten har to enhetsledere, fag- og forskningsjordmor og lederstøttekonsulent som ledes av seksjonsleder. ArbeidsoppgaverHovedoppgaven til enhetslederen er å lede og utvikle føde-/barselseksjonen, og ha ansvaret for daglig drift, herunder sikre behov for personell og økonomistyringpersonalansvar for medarbeiderelede og motivere personellet til å yte og gi gode tjenester for pasientgruppendelta i seksjonens lederteam, og bidra til forbedring og utviklingansvar for rekruttering av personell og opplæringEnhetsleder jobbet tett i team med den andre enhetslederen, seksjonsleder og fag- og forskningsjordmor, og har lederstøttekonsulent som ivaretar en del administrative oppgaver. Kvalifikasjoneroffentlig godkjent sykepleier/jordmorlederutdanning er ønskeligledererfaring er ønskeligerfaring med å jobbe med personaladministrative systemer og arbeidstidsplanlegging er ønskeligI vårt lederteam trenger vi en kollega som har administrative og faglig lederegenskapervilje og evne til samarbeidgod økonomiforståelse og er strukturertinteresse for hvordan man kan bruke teknologi og forbedre arbeidsprosesser og systemVidere ønsker vi en leder som kan veilede og inspirere til utviklingsarbeidtenke nytt og bidra til rekruttering og dekke kompetansebehovet i seksjonensette klare mål for seksjonen og utnytte de samla ressursene effektivtVår oppgave sammen er å fremme det beste i medarbeiderne og legge UNN sine verdier til grunn for å gi et best mulig tilbud til våre pasienter.Personlig egnethet vil bli vektlagt.   Personlige egenskaperSom leder i UNN skal vi jobbe kunnskapsbasert med ledelse og oppfylle nasjonale lederkrav for helsetjenesten ved å være ansvarlig handlekraftig endringsvilling kommuniserende inspirerende  helhetstenkende Vi tilbyren spennende og variert arbeidshverdag sammen med hyggelige medarbeidereenhetsleder vil være en del av seksjonens eget lederteam, samt KK sitt lederteamUNN har eget lederutviklingsprogramlønn etter kvalifikasjoner og gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonAnn Tove Røstad, Enhetsleder, 77628151, ann.tove.rostad@unn.no Anita Linnerud-Vågeng, Seksjonsleder, 77654299, anita.linnerud-vageng@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4662278697 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 06.06.2023 Epost: ann.tove.rostad@unn.no77628151
Frist 06.06.2023
Les mer
U
Enhetsleder/behandler- Poliklinisk seksjon Tromsø
Psykisk helse- og rusklinikken UNN har utfordringer med tilstrekkelig poliklinisk kapasitet, noe som har medført fristbrudd. Som et tiltak etableres det en prosjektpoliklinikk med totalt 10 stillinger. Oppstart høst 2023 med varighet ut 2024.Vi søker enhetsleder/behandler - psykologspesialist/psykolog eller andre med helse- og sosialfaglig universitetsutdannelse med videreutdanning innen psykisk helsearbeid - kvalifisert til arbeid i voksenpsykiatrisk poliklinikk i 100 % fast stilling i forbindelse med opprettelse av et nytt poliklinisk tilbud. Stillingen vil tillegges en tidsavgrenset funksjon som enhetsleder med varighet ut 2024 med mulighet for forlengelse.Det er en klar målsetting om etablering av et tilbud som tilbyr kortidsintervensjoner, sikrer strukturert bruk av behandlingsplaner, tilbyr pasienter løpende evaluering av utfall og tilfredshet og legger til rette for tett samarbeid med nettverk (eksempelvis pårørende og fastlege). Tilbudet er primært organisert med bruk av videokonsultasjoner, men fysisk oppmøte vil også være aktuelt. Poliklinikken skal fremme samvalg og bruke pasientenes tilbakemeldinger aktivt i løpende forbedringsarbeid.Poliklinikken organiseres som egen enhet ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Poliklinisk seksjon. Enhetsleder inngår som del av seksjonens lederteam. Er du opptatt av fag, teamledelse og forbedringsarbeid? Evner du å få andre med, sette retning og skape engasjement? Vi ønsker deg som vil være med på et viktig arbeid med helsetjenesteutvikling, samt bidra til at pasienter får raskere helsehjelp. Er du nysgjerrig på denne stillingen, så ikke nøl med å ta kontakt for nærmere informasjon. ArbeidsoppgaverEtablere og lede arbeidet med opprettelse av ProsjektpoliklinikkUtredning, diagnostisering og psykisk helsehjelp til voksne med moderate psykiske lidelser av variert karakterUtøve og ivareta arbeidsgiveransvaret ved enhetenDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som helsepersonellMinimum 3-årig helsefaglig universitetsutdanning (sosionom, vernepleier/sykepleier med videreutdanning innen psykisk helseØnskelig med bred klinisk erfaring fra poliklinisk virksomhet gjerne innen psykiatri og rusØnskelig med ledererfaring/ teamledelseØnskelig med erfaring med bruk av videokonsultasjoner UtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperEvne til å bygge felles kultur og lede i teamEngasjement og evne til å begeistreGode kommunikasjons- og fremstillingsevnerGod arbeidskapasitet, selvstendig og evne til måloppnåelseGode gjennomføringsevne og stor grad av selvstendighetPersonlig egnethet vil bli vektlagt. LanguageNorskVi tilbyrSpennende oppgaver innenfor et viktig fagområde med stor oppmerksomhetEt godt kollegialt og faglig miljø med mulighet for utviklingLønn etter avtaleBruk av fleksitidDu blir en del av et viktig samfunnsoppdragKontaktinformasjonVemund N Myrbakk, Avdelingsleder, 997 01450, vemund.n.myrbakkArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4667475006 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.06.2023 Epost: vemund.n.myrbakk997 01450
Frist 17.06.2023
Les mer
Andre ledige stillinger hos Universitetssykehuset Nord-Norge
U
Intensivsykepleier Intensivavdelingen
Intensivavdelingen UNN Tromsø søker intensivsykepleiere!Vi søker deg som trives i et hektisk intensivmiljø, som ønsker bredde i kompetanse og som samtidig trenger varierte muligheter på fritiden! Hos oss er vi opptatt av systematikk og faglig utvikling. Dette får du gjennom definert opplæringsplan, teoretisk undervisning, fagdager og simulering i praksis. Vi har stort faglig engasjement og aktive faggrupper.Litt om ossVi er en generell intensivavdeling som overvåker og behandler pasienter med svikt i ett eller flere organer og som har behov for organstøttende behandling. Hovedtyngden av pasientene våre er kirurgiske, men vi har også noen med medisinske problemstillinger. Som intensivsykepleier hos oss vil du få muligheten til å delta i avansert overvåking og behandling av: respirasjonssvikthjerte- og sirkulasjonssviktECMOnevrokirurgithoraxgastroindremedisinske problemstillinger, herunder kontinuerlig hemodialysetraumebarn fra 3 mnd Hos oss vil du få muligheten til å opparbeide deg god og bred kompetanse innen intensivsykepleie. Vi lover deg faglige utfordringer som vil øke forståelsen for kompleksiteten både med og rundt intensivpasienten. Vi er opptatt av å bruke avdelingsintern kunnskap i fagutvikling. Du vil derfor få muligheten til å aktivt delta i opplæring og veiledning av øvrige kollegaer gjennom selvvalgt faggruppe. Alle hos oss jobber til det beste for både pasient og pårørende. Som intensivsykepleier i vår avdeling må du derfor kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må foretrekke å jobbe i et tidvis hektisk miljø. Vi jobber systematisk med arbeidsmiljø og bruker medarbeiderundersøkelser og samtaler aktivt for å ivareta våre ansatte. Her jobber både sykepleiere med og uten videreutdanning. Vi er derfor påpasselig med rett kompetanse til rett pasient. Omsorg for hverandre står sterkt i vårt kollegium og vi tilstreber gjennomgang av situasjoner som har vært krevende.UNN er plassert midt i Tromsø, omgitt av utallige fritidsmuligheter fra by og kultur, til natur og arktisk klima. Her er noe for alle! Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.Arbeidsoppgaverintensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasientertverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupperdelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeidopplæring og veiledning av ansatte og studenterivaretakelse av pårørende og barn som pårørendeKvalifikasjonerintensivsykepleier eller annen relevant videreutdanninggode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsegenskaper gode norskkunnskaper, eventuelt svensk/danskPersonlige egenskaperfaglig engasjement og interesse for å bidra til å utvikle et godt tilbud til intensivpasienteneevne å håndtere flere ulike arbeidsoppgaver og skape en god struktur og flyt i arbeidetserviceorientert og ta selvstendig ansvar for oppgavenenytenkende, fleksibel og løsningsorientertbidra til et godt arbeidsmiljø Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.Vi tilbyr25 000 kr. i økt grunnlønn ved ansettelsemuligheter for natt-turnus med ekstra avlønninget faglig sterkt arbeidsmiljø med dyktige kollegaerindividuelt tilpasset opplæringsperiode, inkl. teoriundervisning, og kompetanseplaner6 fagdager i året i henhold til fastsatt plan i turnus, tverrfaglig simulering planlagt i turnus og mulighet for deltagelse i faggruppefaglig utfordrende arbeid i nye, flotte lokaler med gjennomgående nytt medisinteknisk utstyr i hele avdelingen.tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt fagmiljø i stadig utvikling, og arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhetsamarbeid med psykososialt team dersom ønskeliggode velferdsordninger, eksempelvis bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytter friluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller midnattssol i tillegg til et pulserende lokalmiljø med fyldig og variert kulturtilbudmulighet for leie av boligKontaktinformasjonAstrid Nita Dalum, Seksjonsleder, 99453515 Heidi Sørensen, Seksjonsleder, 95936927ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4612530570Stillingsprosent: 100%Fast, VikariatSøknadsfrist: 31.12.202399453515
Frist 31.12.2023
Les mer
U
Intensivsykepleier - Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning, MIHO
Er du intensivsykepleier med et ønske å bli god på kardiologiske og intensivmedisinske pasienter?Vi søker etter intensivsykepleiere som ønsker å bidra til faglig utvikling i et tidvis hektisk arbeidsmiljø. Dersom du trives med høyt arbeidstempo, er løsningsorientert og ønsker faglige  utfordringer i hverdagen, så er du den rette for oss!Vår intensivenhet ivaretar pasienter med hjerte -og indremedisinske problemstillinger som har behov for avansert overvåkning og intensiv behandling. Vi har også postoperativ overvåkning for pasienter som har gjennomgått hjertekirurgi. Vi har regionfunksjon på hjertepasienter og våre ansatte innehar spisskompetanse på dette. Vi kan bidra med et sammensatt arbeidsmiljø, både hva gjelder kjønn, alder og kompetanse. Vi ønsker et differensiert, men integrert og utviklende arbeidsmiljø, der «teamet» er i fokus. Vi ønsker oss derfor søkere med variert bakgrunn, fordi vi mener at et bred sammensetning av teamet er vesentlig.Vi tilstreber ukentlig simulering, både for å øve på kliniske situasjoner, men også for at våre medarbeidere skal bli bedre kjent med hverandre for å kunne fungere godt sammen.  Det er 6 faste fagdager i turnuser hvert kalenderår, innholdet er variert med både klasseromsundervisning og praktisk trening, herunder AHLR to ganger i året.Det tilbys økt grunnlønn for intensivsykepleiere på 25 000,- per år fra nyansettelse.Vi har mulighet til å tilby både fast stilling og vikariat. Aktuelle kandidater vil vurderes fortløpende.Får å høre mer om oss, sjekk linken: https://www.youtube.com/watch?v=RitJhnD9VmgArbeidsoppgaverIntensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasienterrespiratorbehandling, både invasiv og non-invasivmekanisk sirkulasjonstøtte som impella og IABPelektiv/akutt hjertekirurgi og TAVI telemetriovervåkning Ivaretagelse av pårørende og barn som pårørendeBruk av digitale arbeidsverktøy som DIPS Arena og Metavision (elektronisk kurve) Delta i arbeid med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeidOpplæring og veiledning av studenter og ansatteKvalifikasjonerIntensivsykepleier/spesialsykepleierAutorisert sykepleierBeherske skandinavisk språk muntlig og skriftligPersonlige egenskaperDu har godt humør – vi er en positiv gjeng, som trives med utfordringerDu er engasjert, bidrar til utvikling av faget og kompetanseheving i enhetenDu har forstått at man alltid har mer å lære, og at man alltid har utviklingspotensialerDu trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljøDu evner å jobbe systematisk og strukturertDu har gode kommunikasjonsferdigheterVi tilbyrEt positivt arbeidsmiljø, mye godt humør, læringsmuligheter og faglige utfordringerModerne fasiliteter - vi flyttet inn i nye lokaler i 2018Gjennomgående nytt medisinteknisk utstyrKompetanseutviklingsprogramTilrettelegging for veiledningsutdanning - via UiT Norges arktiske universitet. 10 stp. (HEL-6331)Kalenderplan, tredelt turnus med jobb hver tredje helg6 fagdager i turnusFaggrupper som man kan engasjere seg iSimulering. Vi har egne fasilitatorer i avdelingen, både leger og sykepleiereDedikerte fagutviklingssykepleiere og sykepleier med ansvar for medisinteknisk utstyrMTU sertifiseringFag-, kvalitets- og forskningssykepleier i avdeling og klinikkenFaste overlegerkr. 25 000,- i økt grunnlønn ved ansettelseMulighet for leie av boligDekning av flytteutgifterVelferdsordninger i form av bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytterEkstremt gode muligheter for en mengde friluftsaktiviteter innenfor kommunegrensene i TromsøUNN er en IA-virksomhetKontaktinformasjonRenate Gamst Jenssen, Enhetsleder, 97570443, renate.gamst.jenssen@unn.no Hilde-Iren Liland, Enhetssleder, 91761904, hilde-iren.liland@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4613760019Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 03.09.2023 Epost: renate.gamst.jenssen@unn.no97570443
Frist 03.09.2023
Les mer
U
Overlege/lege - Døgnenheten, Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, SPHR
Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms (SPHR ST) søker etter overlege med arbeidssted døgnenheten. Dersom du er LIS og nærmer deg fullført spesialitet kan du også søke på denne stillingen. Senteret består av voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP), ambulant akutt- team og døgnenheten. Vi er samlokaliserte, og dette bidrar til et nært samarbeid mellom enhetene. Vi er også en del av lokalsykehuset i Harstad og vi har derfor god tilgang på et stort fagmiljø. SPHR Sør-Troms ett av tre senter som utgjør Avdeling sør i Psykisk helse- og rusklinikken i Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). De to andre sentrene ligger i Ofoten og i Midt-Troms. På døgnenheten har vi 10 sengeplasser. Vi et tverrfaglig sammensatt team bestående av psykologspesialist, psykolog, lege, sykepleier, vernepleier, sosionom og barnevernspedagog. Vi tilbyr en rekke gruppebehandlinger for inneliggende pasienter. Vi har en høy andel av akutte innleggelser, så ingen dager er like. Pasientgruppen vår er voksne fra 18 år med ulike og sammensatte utfordringer og problemstillinger. Poliklinikken består av et tverrfaglig sammensatt personale. Vi har de siste årene utvidet gruppetilbudene våre og er stolte over å ha mange engasjerte og flinke medarbeidere som er med i utviklingen av et godt fagmiljø. Poliklinikken har i tillegg til allmenn psykiatriske team, et alderspsykiatrisk team, rusteam, legeteam og nevropsykologisk team. Som overlege/lege på SPHR Sør-Troms vil du få muligheten til å være med å utvikle senterets faglige profil i tiden som kommer. Senteret har høyt fokus på faglig utvikling og vi legger til rette for ytterligere kompetanseheving om ønskelig. Høsten -22 startet vi i samarbeid med klinikkens fagutviklingsenhet et større forskningsprosjekt i poliklinikken. Harstad er byen i Sør-Troms som er kjent for sitt rike kulturliv med blant annet festspillene i Nord-Norge, gode restauranter, et sterkt idrettsmiljø og gode muligheter for et aktivt friluftsliv. Byen ved Vågsfjorden har også lange tradisjoner for å arrangere havfiskekonkurranser. Harstad har også et aktivt turlag og turistforeningen har flere flotte hytter i området. Kajakkinteresserte vil finne en fantastisk skjærgård og et aktivt padlemiljø. Sykkelmiljøet i Harstad er stort og vokser stadig. Er du glad i å gå på ski så har vi flotte skiløyper og alpinbakke i umiddelbar nærhet til byen. I byen ligger også Universitet i Nord-Norge campus Harstad.Besøk gjerne denne nettsiden for mer informasjon om Harstad: visitharstadDet er gode kommunikasjonsmuligheter både til Tromsø og Midt-Troms med flere daglige hurtigbåtavganger. Det er ca. 40 km å kjøre til Harstad/Narvik flyplass, med flere daglige flyvninger til Oslo, Tromsø, Bodø, Bergen og Trondheim og Ørlandet.  ArbeidsoppgaverUtredning og behandling av  pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk i tråd med beskrivelser i pakkeforløp Bidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeidSomatiske undersøkelser og medisineringOverlege/legeoppgaver på tvers av enheterVakttjeneste med 8 delt vakt i devavi (desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse/telefon). Egen avlønning og kompenasjonsfriKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som overlege i psykiatri, eventuelt som lege med norsk lisensSøkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelseUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåCand psycholPersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevner/skriftlige framstillingsevnerMedisinskfaglig reflektert/gode fagkunnskaperGode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendigBidra til fagutvikling på senteretEndringsvillig og fleksibelPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagtLanguageNorskVi tilbyrEn utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljøGodt arbeidsmiljø Teamarbeid i tverrfaglig arbeidsmiljøSamarbeid med øvrig fagmiljø internt og eksterntFaglig og personlig utviklingsmuligheterRekrutteringstillegg for spesialister og LIS3Stillingen har et rekrutteringstillegg  for overleger på kr. 102 000 på årsbasis ved tiltredelse. Som stabiliseringstiltak økes tillegget til kr. 204 000 etter 2 år.Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Dette innebærer blant annet studiepermisjon for spesialister etter 5 års tjenestetid i UNNKontaktinformasjonUnn Karin Dahle, Enhetsleder, 77015912, unn.karin.dahle@unn.no Jorunn Lillianne Lorentsen, Konstituert seksjonsleder, 93855280, Jorunn.Lorentsen@unn.noArbeidsstedSykehusstien 8 9406 HarstadNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4640758809 Stillingsprosent: 100% Fast Epost: unn.karin.dahle@unn.no77015912
Frist 01.12.2023
Les mer
U
Enhetsleder - Føde/barsel, Tromsø
Føde-/barselseksjonen søker etter enhetsleder. Vi har en kombinert seksjon med føde, barsel, barselhotell og poliklinikker (føde poliklinikk, enhet for fostermedisin og samtalepoliklinikk). Enheten har to enhetsledere, fag- og forskningsjordmor og lederstøttekonsulent som ledes av seksjonsleder. ArbeidsoppgaverHovedoppgaven til enhetslederen er å lede og utvikle føde-/barselseksjonen, og ha ansvaret for daglig drift, herunder sikre behov for personell og økonomistyringpersonalansvar for medarbeiderelede og motivere personellet til å yte og gi gode tjenester for pasientgruppendelta i seksjonens lederteam, og bidra til forbedring og utviklingansvar for rekruttering av personell og opplæringEnhetsleder jobbet tett i team med den andre enhetslederen, seksjonsleder og fag- og forskningsjordmor, og har lederstøttekonsulent som ivaretar en del administrative oppgaver. Kvalifikasjoneroffentlig godkjent sykepleier/jordmorlederutdanning er ønskeligledererfaring er ønskeligerfaring med å jobbe med personaladministrative systemer og arbeidstidsplanlegging er ønskeligI vårt lederteam trenger vi en kollega som har administrative og faglig lederegenskapervilje og evne til samarbeidgod økonomiforståelse og er strukturertinteresse for hvordan man kan bruke teknologi og forbedre arbeidsprosesser og systemVidere ønsker vi en leder som kan veilede og inspirere til utviklingsarbeidtenke nytt og bidra til rekruttering og dekke kompetansebehovet i seksjonensette klare mål for seksjonen og utnytte de samla ressursene effektivtVår oppgave sammen er å fremme det beste i medarbeiderne og legge UNN sine verdier til grunn for å gi et best mulig tilbud til våre pasienter.Personlig egnethet vil bli vektlagt.   Personlige egenskaperSom leder i UNN skal vi jobbe kunnskapsbasert med ledelse og oppfylle nasjonale lederkrav for helsetjenesten ved å være ansvarlig handlekraftig endringsvilling kommuniserende inspirerende  helhetstenkende Vi tilbyren spennende og variert arbeidshverdag sammen med hyggelige medarbeidereenhetsleder vil være en del av seksjonens eget lederteam, samt KK sitt lederteamUNN har eget lederutviklingsprogramlønn etter kvalifikasjoner og gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonAnn Tove Røstad, Enhetsleder, 77628151, ann.tove.rostad@unn.no Anita Linnerud-Vågeng, Seksjonsleder, 77654299, anita.linnerud-vageng@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4662278697 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 06.06.2023 Epost: ann.tove.rostad@unn.no77628151
Frist 06.06.2023
Les mer
U
Sykepleier - K3K intervensjonslab
Vi søker offentlig godkjent sykepleier for dagarbeid ved K3K intervensjonslab. Dette er en enhet som er under oppbygging, og det vil derfor gi en unik mulighet til å være med i dette arbeidet.Ved denne laben vil det utføres endoskopiske undersøkelser og mindre kirurgiske inngrep innenfor gastrokirurgi og urologi.Som sykepleier her vil du være ansatt ved Gastrokirurgisk avdeling, men med arbeidssted på intervensjonslaben. Stillingen innebærer arbeid hver 4. helg på Gastrokirurgisk sengepost.Det vil bli gitt god opplæring.Stillingen gir en unik mulighet for faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver.I sommerperioden vil intervensjonslaben være stengt, og det blir arbeid ved Gastrokirurgisk sengepost.ArbeidsoppgaverForberede og klargjøre pasienter til undersøkelseAssistere lege og ivareta pasienten under inngrep/undersøkelseIvareta pasienten etter undersøkelseKlargjøring og vask av operasjonsstue i samarbeid med assistentØvrige oppgaver knyttet til drift og pasienthåndteringKvalifikasjonerOffentlig godkjent sykepleierKjennskap til dagkirurgi er en fordel men det vil bli gitt grundig opplæring samt mulighet for hospitering før oppstartPersonlig egnethet vil bli vektlagtPersonlige egenskaperKunne jobbe selvstendig og i teamBlid, positiv og imøtekommendeGode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevnerHåndtere tidvis høyt arbeidstempoVi tilbyrTIlstrekkelig opplæring37,5 t/uJobb hver 4. helg ved Gastrokirurgisk sengepostVarierte arbeidsoppgaverGodt arbeidsmiljøFaglig utviklingGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerKontaktinformasjonKirsti Fosland, Avdelingsleder, 776 27101, kirsti.fosland@unn.no Kristin Woll, Seksjonsleder, 776 26707ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4662260963 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 04.06.2023 Epost: kirsti.fosland@unn.no776 27101
Frist 04.06.2023
Les mer
U
Hjelpepleier/helsefagarbeider ved Hjertemedisinsk sengepost
Hjertemedisinsk sengepost har 28 senger for øyeblikkelig hjelp, og tar imot hjertepasienter fra hele Nord-Norge. Vi har også en utredningspost hvor alle elektive hjertepasienter blir undersøkt. Personalet rullerer mellom disse to enhetene.ArbeidsoppgaverSamarbeid internt med flere faggrupperKvalifikasjonerHjelpepleier/helsefagarbeiderUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperEngasjert og tar utfordringer Gode samarbeidsevner Vi forventer at du gir egen faglig utvikling høy prioritetAnsvarsbevisst Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagtVi tilbyrHøy kompetanse og engasjerte medarbeidere i et godt fag- og arbeidsmiljø Kalenderplan Rullering mellom enhetene Intern opplæring, undervisning og AHLR-kursKontaktinformasjonSolveig Gulmælæ, Seksjonsleder, 77669303, Solveig.Alvilde.Gulmaelae@unn.no Elisabeth Valanes, Lederstøtte, 77669641, Elisabeth.kjelstrup@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4665557817 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 04.06.2023 Epost: Solveig.Alvilde.Gulmaelae@unn.no77669303
Frist 04.06.2023
Les mer
U
Sykepleier - Ortopedisk/kirurgisk sengepost, Narvik
Spennende jobb som sykepleier ved ortopedisk/kirurgisk sengepost! Vil du være med oss å flytte inn i NYTT og MODERNE sykehus høsten 2024? Vil du jobbe sammen med oss og ivareta ortopediske og kirurgiske pasienter? Velkommen som sykepleier til ortopedisk/kirurgisk sengepost, UNN Narvik! Vi søker dyktige sykepleier(e) til vikariater i ulike stillingsbrøker hos oss med mulighet for forlengelse av vikariat og/eller fast ansettelse! Vi søker deg som ønsker å være en del av vårt team og vår hverdag. Som sykepleier ved vår avdeling får du muligheten til å jobbe pasientrettet innenfor spesialisthelsetjenesten. Du vil tilegne deg solid sykepleiepraksis og god erfaring i arbeid med kritisk og alvorlig syke pasienter. Sengeposten er organisatorisk plassert i NOR-klinikken (nevrologi, ortopedi og rehabilitering), og vi har 15 sengeplasser ved seksjonen i UNN Narvik. Vi er lokalsykehus for ca 40 000 innbyggere i Ofoten/Sør-Troms og behandler ø-hjelpspasienter innenfor ortopedi og kirurgi, samt ivaretar elektive pasienter innenfor samme fagområder. I løpet av 2024 flytter vi til nytt sykehusbygg. Allerede fra januar 2024 startes det med prøvedrift. Som medarbeider i UNN Narvik blir du med på den spennende prosessen med å forbedre og utvikle tjenestene til pasientene, fag og arbeidsmiljø. Viktige stikkord for det nye sykehuset er samlokalisering av somatikk, rus og psykisk helse, tett integrasjon med kommunehelsetjenesten, smartteknologi og skreddersydde pasientforløp. Enhet for ortopedi/kirurgi har følgende ledige stillinger:vikariat som sykepleier, 80 - 100 % stilling, varighet til og med 01.01.24vikariat som sykepleier, 80 - 100 % stilling, varighet til og med 02.09.2024Oppgi gjerne i din søknad hvilken stillingsbrøk du ønsker deg. Tiltredelse snarest! Fortløpende ansettelse(r) dersom riktig kandidat dukker opp!Ved interne omrokeringer kan tilsetting i andre stillinger/vikariater/stillingsstørrelser også bli aktuelt.Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.Velkommen som søker og velkommen til UNN Narvik, ortopedisk/kirurgisk sengepost!Arbeidsoppgaverdaglig oppfølging av ortopediske og kirurgiske pasienter i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam og andre samarbeidende avdelingerpre- og postoperativ sykepleie og utredning i fokuskvalitetsforbedring og internundervisningveiledning av studentersamhandling med kommunerKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierØnskelig med pleierfaringGode norskkunnskaper for skriftlig og muntlig kommunikasjonPersonlig egnethet vil bli særlig vektlagtUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskapervektlegges særliggode kommunikasjons- og samarbeidsevner fleksibel og serviceinnstiltlettlærtevne til å balansere flere arbeidsoppgaverstrukturert og trives med å jobbe i ett vekslende tempofokus på pasienten trives med å jobbe i tverrfaglig team engasjert, endringsvillig og fremtidsrettet i ditt arbeide  pådriver i samarbeid og samhandling tar ansvar for egen læring identifiserer deg med UNNs verdigrunnlag kan planlegge, iverksette og gjennomføre  LanguageNorskVi tilbyrgodt arbeidsmiljø med fokus på fag og samarbeid! 3 uker opplæring med fadderordning kalenderplan/ønsketurnusfagdag og internundervisningstor faglig og personlig utvikling Fjord, fjell og vakker natur rett utenfor døren • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø • Faglig og personlig utvikling • Høyt faglig nivå • Bedriftshelsetjeneste • En arbeidsplass som er en IA-bedrift • Medlemsskap i en av Norges beste pensjonsordninger • Gode velferdsordninger som for eksempel, kultur, Pingvinrevyen, velferdshytter i Troms og Lofoten • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud • God opplæring/introduksjonskurs Narvik - sterke opplevelserÅ bo i Narvik betyr at du har naturen rett utenfor døra. Sykehuset ligger sentralt plassert. Vi har Nord-Norges flotteste alpinanlegg i gangavstand fra sentrum. I Narvik kan du utforske fjell og fjorder året rundt. Vi har klatremuligheter både inne og ute, og flotte områder for padling. Det er kort vei til spektakulære Lofoten, Vesterålen, Efjorden og Hamarøy.Her finner du mer informasjon om Narvik: Visit Narvik og Narvik kommuneKontaktinformasjonAnne-Berit Winther, Seksjonsleder , 76968564, anne.berit.winther@unn.noArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4662778136 Stillingsprosent: 80% Vikariat Søknadsfrist: 05.06.2023 Epost: anne.berit.winther@unn.no76968564
Frist 05.06.2023
Les mer
U
Psykolog/lege - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, DPS Storslett
På grunn av for tiden stor saksmengde har Voksenpsykiatrisk poliklinikk ledig stilling for psykolog eller lege i en 100% stilling i ett år. Poliklinikken har et veletablert fagteam bestående av en spesialist i psykiatri, to psykologer hvorav én spesialist, to psykiatriske sykepleiere (inkludert leder i DPSet), en fysioterapeut og en kunstterapeut.Senter for psykisk helse- og rusbehandling Nord-Troms (SPHRNT) består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk med tilhørende rusansvarlig og FACT-gruppe, og en døgnenhet med 6 sengeplasser med tilhørende ambulant-/akutteam. Døgnenheten har også tilknyttet funksjon fra klinikkoverlege én dag i uken. Vi er ellers samlokalisert med BUP. Stillingen vil inngå i vårt tverrfaglige team, hvor hovedoppgavene vil være utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser og rusproblemer. Oppgavene vil innebære både selvstendig arbeid og samarbeid internt i senteret, med førstelinjetjenesten og pasientens nettverk. Da døgnavdelingen ikke har egen psykolog bistår poliklinikken dem ved behov.Som sted har Storslett status som nasjonalparklandsby, og er regionsenteret for de fire Nord-Troms kommunene, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord, som også er vårt opptaksområde. Her er et variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner, med blant annet Distriktsmedisinsk senter, kulturhus, kino og flyplass 5 minutter fra sentrum. Nord-Troms er kjent for tre stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur, og er et spennende område å bo og jobbe i.Arbeidsoppgaverpsykisk helsehjelp til voksne med moderat til alvorlige psykiske lidelser og ruslidelserutredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser/ruslidelser i henhold til pakkeforløp, faglige retningslinjer og gjeldende lovverkbidra faglig gjennom teamarbeid og kunnskapsdelingdelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenfamilie og nettverksarbeidsamarbeid med primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenestensomatiske undersøkelser/medisinering (lege)Kvalifikasjonerklinisk erfaring, gjerne fra poliklinisk arbeidutrednings- og terapikompetansenorsk autorisasjon som psykolog/lege, eller med godkjent lisensfortrinnsvis førerkort klasse B (for ambulering til kommuner i opptaksområdet)Personlige egenskaperPersonlig egnethet for klinisk arbeid blir vektlagtGode samarbeidsevnerVi tilbyren spennende og utfordrende jobb i et godt etablert fagmiljøen fin og oversiktlig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og god stemning, mye arbeidsglede og humoret godt arbeidssted å utvikle seg faglig itilrettelegging og økonomiske rammer for kurs, spesialisering og faglig fordypningstor grad av medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon og oppgaverfleksibel arbeidstidlønnsplassering i henhold til gjeldende overenskomsterdistriktstilleggtiltakssone med nedskriving av studielån og lavere skattOriginalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For stillinger med pasientrettet arbeid krever vi at du legger frem politiattest.KontaktinformasjonPål Schreiner Mathiesen, Enhetsleder, 92028407ArbeidsstedSonjatunveien 11 9151 StorslettNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4664115776 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 10.06.202392028407
Frist 10.06.2023
Les mer
U
Sykepleier - Hjerte-, lunge-, karkirurgisk sengepost
Vi søker etter sykepleiere med eller uten erfaring som har lyst til å jobbe med og å bli god på pre- og postoperativ sykepleie til hjerte-, lunge- og karsyke pasienter.Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling har ansvar for hjerte-, lunge- og karkirurgisk behandling til den nordnorske befolkingen. Vi har pasienten i fokus og er opptatt av at pasientene våre får den beste behandlingen i trygge omgivelser.Vi søker etter faglig engasjert sykepleier til vår sengepost.Sengeposten har 19 senger til behandling for pasienter med behov for kirurgisk behandling av sin hjerte-lunge-karsykdom. Av de 19 sengene har vi 3 observasjonssenger for pasienter med behov for tettere oppfølging og observasjoner av respiratoriske og sirkulatoriske utfordringer. Vi har også et dagrom med 4 senger for utredning og dagbehandling av pasienter med tette blodårer til underekstremiteter. Sengeposten byr således på varierte og spennende oppgaver som sykepleier.Vi jobber med jobbglidning mellom ulike yrkesgrupper og har også dyktig avdelingsassistent som ivaretar og hjelper oss med å holde avdelingen i god stand.Vi har fått ledig fast 100 % stilling fra sommer eller høst 2023.Hvis dette høres interessant ut er du veldig velkommen til å søke jobb hos oss! Ta gjerne kontakt for en uformell prat.ArbeidsoppgaverPre- og postoperativ sykepleie til hjerte-, lunge- og karkirurgiske pasienterIvaretakelse av pasienter med behov for observasjon og pleie av for eksempel respiratoriske og sirkulatoriske utfordringerSykepleie til pasienter til utredning og dagbehandling ved vårt dag-/angioromStudentveileder. Vi har gjennom året mange sykepleierstudenter, medisinstudenter, radiografstudenter og farmasistudenter. Som sykepleier vil du etter hvert bidra med din kompetanse og veiledning til studenter.Avdelingen har ansvar for mottak og oppfølging av traumepasienter innenfor eget fagfelt, eksempel er thorax og/eller karskader etter ulykker, fall, stikk osv.Med tre spennende fagfelt tilegner du deg bred og solid erfaring for å utvikle din sykepleiekompetanse.KvalifikasjonerAutorisert sykepleierErfaring fra medisinsk eller kirurgisk avdeling, samt fra primærhelsetjenesten er en fordel, men ikke et kravPersonlige egenskaperStrukturert og med stor interesse for fagområdeneAnsvarsbevisstFaglig engasjementGod sykepleie med pasienten i fokusØnske om å jobbe i et spennende,  motiverende og utviklende arbeidsmiljøGode samarbeidsevner, og at du kan jobbe selvstendig så vel som i team er viktigEngasjement, pågangsmot og godt humør er egenskaper vi setter pris på og som bidrar til et godt arbeidsmiljøVi tilbyrVi har engasjerte, dyktige og hyggelige kollegaer med godt humør.Kompetanseplan og god oppfølging av nyansatte er viktig for oss.3 ukers opplæring med erfaren sykepleier, samt jobbe i microteam med erfaren sykepleier etter endt opplæringFagdager og ukentlig internundervisning er implementert i turnus.Deltakelse i pasientsikkerhet- og forbedringsprosjekterGodt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer som er lette å spørreOpplæring og funksjon som gruppeleder etter god grunnleggende opplæringKalenderplan/turnus utarbeides av leder i nær dialog med den ansatte og driftens behov.Du kan gjennom ansettelse hos få anledning til å søke videreutdanninger som kan kombineres med jobb, for eksempel spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie.Vi har også sykepleiere som har tatt videreutdanning i for eksempel smertesykepleie, sårsykepleier, pedagogisk veiledning etc. Avdelingen legger til rette for slike utdanninger ved interesse. Hvis du går med en tanke å søke anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleie vil du hos oss få en god erfaring som grunnlag å bygge videre på.KontaktinformasjonHillevi Siv Knudsen, seksjonsleder, 93896468ArbeidsstedHansine Hansens veg 679019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.: 4659739396Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 04.06.202393896468
Frist 04.06.2023
Les mer
U
Psykologer/behandlere i nyopprettet prosjektpoliklinikk i Psykisk helse- og rusklinikken
Psykisk helse- og rusklinikken UNN har utfordringer med tilstrekkelig poliklinisk kapasitet, noe som har medført fristbrudd. Som et tiltak etableres det en prosjektpoliklinikk med totalt 10 stillinger. Oppstart høst 2023 med varighet ut 2024.Vi søker psykologer/behandlere (psykologspesialist/psykolog eller andre med helse- og sosialfaglig universitetsutdannelse med videreutdanning inne psykisk helsearbeid), kvalifisert til arbeid i voksenpsykiatrisk poliklinikk i 100 % fast stilling i forbindelse med opprettelse av et nytt poliklinisk tilbud. Dette er midlertidige stillingen med varighet ut 2024 med mulighet for forlengelse.Det er en klar målsetting om etablering av et tilbud som tilbyr kortidsintervensjoner, sikrer strukturert bruk av behandlingsplaner, tilbyr pasienter løpende evaluering av utfall og tilfredshet og legger til rette for tett samarbeid med nettverk (eksempelvis pårørende og fastlege). Tilbudet er primært organisert med bruk av videokonsultasjoner, men fysisk oppmøte vil også være aktuelt. Poliklinikken skal fremme samvalg og bruke pasientenes tilbakemeldinger aktivt i løpende forbedringsarbeid. Poliklinikken organiseres som egen enhet ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Poliklinisk seksjon. Vi søker engasjerte medarbeidere som er opptatt av fag og forbedringsarbeid. Er du nysgjerrig på dette, så ikke nøl med å ta kontakt for nærmere informasjon. ArbeidsoppgaverUtredning, diagnostisering og psykisk helsehjelp til voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser av variert karakterBidra til faglig utvikling gjennom teamarbeid og kunnskapsdelingSamarbeid internt og eksterntDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som helsepersonellMinimum 3-årig helse- og sosialfaglig universitetsutdannelse med videreutdanning innen psykisk helsearbeidØnskelig med klinisk erfaring fra psykiatri og rus, gjerne innen poliklinisk virksomhetØnskelig med erfaring med bruk av videokonsultasjoner UtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperEngasjement og gode samarbeidsevnerGod arbeidskapasitet, selvstendighet og evne til å planlegge og organisere arbeidetGode kommunikasjons- og fremstillingsevner Personlig egnethet vil bli vektlagtLanguageNorskVi tilbyrSpennende oppgaver innenfor et viktig fagområde med stor oppmerksomhetEt godt kollegialt og faglig miljø med mulighet for utviklingLønn etter avtaleBruk av fleksitidDu blir en del av et viktig samfunnsoppdragKontaktinformasjonVemund N Myrbakk, Avdelingsleder, 997 01450, vemund.n.myrbakkArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4667482146 Stillingsprosent: 100% Midlertidig ansettelse Søknadsfrist: 17.06.2023 Epost: vemund.n.myrbakk997 01450
Frist 17.06.2023
Les mer
U
Ergoterapeuter - faste stillinger og vikariat, Ergoterapitjenesten Tromsø
NOR-klinikken består av 4 avdelinger, hvorav Rehabiliteringsavdelingen er den ene. Rehabiliteringsavdelingen har virksomhet i Tromsø, Harstad og Narvik. Virksomheten er organisert i 9 ulike seksjoner. Ergoterapeutene i Tromsø er organisatorisk plassert i seksjon for Ergoterapi, Logopedi og Sosionomtjeneste (ErLoSo). For øyeblikket er vi 18 ergoterapeuter fordelt på ca 15 stillinger. Ergoterapeutene er organisert i 2 fagenheter. Vi tilstreber mulighet for spesialisering gjennom at ansatte er fast tilknyttet spesielle fagområder og avdelinger i UNN, Breivika. Ansatte må likevel påregne å avlaste kollegaer tilknyttet andre avdelinger i det daglige, skifte fagområder ved behov eller gi tilbud til pasienter innen flere fagområder. Pasienter innen nevrologi, geriatri, revmatologi, barn og håndskade prioriteres til ergoterapi. I tillegg gir vi et begrenset tilbud til pasienter i sykehuset for øvrig. Arbeidet består blant annet av kartlegging av pasientens funksjonsnivå, gjennomføring av behandlingstiltak, tidlig rehabilitering, målsettingsarbeid og veiledning, samt samarbeid med pasientens nærmeste og ansatte i hjemkommunen. Ergoterapeuten inngår i tverrfaglig team.Vi har nå behov for flere nye kollegaer. En av våre dyktige ergoterapeuter går av med pensjon ved årsskiftet, og vi trenger hennes erstatter innen fagområdet revmatologi. Vi har også behov for ergoterapeut med kompetanse på barn, samt nevrologi. Ved interne omrokkeringer vil andre fagområder bli ledig.Vi lyser ut 1 - 2 faste 100% stillinger og en 50% fast stilling for ergoterapeut, med oppstart etter avtale. I tillegg har vi ledig vikariater fra august og ut 2023, med mulighet for forlengelse/fast stilling.Søkere bes spesifisere i søknaden om de søker fast stilling, vikariat eller begge. Vi ber også søkere spesifisere om det er spesielle fagområder de er interessert i, samt hvilken kompetanse de har innenfor området. Avlønning etter gjeldende avtaler. Vi ber om at søker laster ned relevante vitnemål og attester i søknaden.ArbeidsoppgaverErgoterapeutene gir tilbud til inneliggende og polikliniske pasienter Arbeidsoppgavene vil variere ut fra avdelingstilknytning, og kan kan inkludere:kartlegging av kognitiv funksjon eller utfall, ADL funksjon og mestring i hverdagen. dette gjennom klinisk observasjon, standardiserte tester eller andre kartleggingsverktøytidlig igangsatt rehabiliteringrehabilitering av barn med ulike funksjonsnedsettelser utredning og kartlegging av barn med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelserutprøving av hjelpemidler og søknader kartlegging og mestringssamtaler ved kronisk sykdomErgoterapeut inngår i tverrfaglig team Veiledning av pleiepersonalet/foreldre og ulike andre samarbeidspartnereDokumentasjon/ rapportering i DIPSKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som ergoterapeutKlinisk erfaring  innen aktuelle fagområder vektleggesErfaring fra spesialisthelsetjenesten vektleggesBeherske norsk muntlig og skriftligUtdanningsretningErgoterapiUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperVi ønsker oss aktive, fleksible og engasjerte medarbeidereGod arbeidskapasitet og evne til å takle travle dagerEvne og interesse for tverrfaglig samarbeid og være aktiv bidragsyter til godt arbeidsmiljøOpptatt av kvalitet og identifisere seg med UNNs verdigrunnlagFaglig interessert og utviklingsorientertEvne til å tilpasse seg avdelingens behov Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektleggesVi tilbyrUtfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver Gode muligheter til faglig utviklingSpesialisering innen ulike ergoterapeutiske fagområderGode muligheter til å påvirke arbeidshverdagenVeiledning fra fagenhetsleder og kollegaer i ergoterapitjenestenEn arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV)Mulighet for leie av boligKontaktinformasjonElse Kristin Jensen, Ergoterapispesialist/ Fagenhetsleder, 77626390 Kari Thingelstad, Seksjonsleder, 77627069ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9038 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4666551958 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 12.06.202377626390
Frist 12.06.2023
Les mer
U
Sykepleiere - Nevrokirurgi/ØNH
Vi søker dyktige og engasjerte sykepleiere til 5 faste stillinger og ferievikariat sommeren -23 med mulighet for fast stilling i vår sengepost.Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til en sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske overvåkingssenger. Det er en avdeling med svært godt arbeidsmiljø der du vil tilegne deg bred kirurgisk erfaring og kompetanse. Du vil også få mulighet til å fordype deg i enten faget nevrokirurgi eller ØNH.ArbeidsoppgaverØNH: ØNH behandler pasienter med sykdom eller skade i ØNH-området. Arbeidet består av pre- og postoperativ sykepleie. Vi behandler i tillegg pasienter med kreft i ØNH-området i form av kirurgi, strålebehandling og cellegift. En del pasienter er traceostemert. ØNH har i tillegg en tilhørende dagenhet der sykepleiere fra sengeposten rullerer.Øye: Netthinneløsning, grønn og grå stær, øyeskader, tåreveisstenose, infeksjonsbehandling. Øyepasienter i avdelingen ivaretas hovedsakelig av helsefagarbeidere på dagtid.Nevrokirurgi: Prolaps i rygg/nakke, hjernesvulster, hodeskader, rygg- og nakkeskader, hjerneblødninger. Avdelingen har egen overvåkingsstue med 4 sengeplasser for nevropasienter som overvåkes på scop. Vi har pasienter med eksterne ventrikkeldren og ICP måling, arteriekran, optiflow, og trach for å nevne noe. Man får først opplæring på elektiv nakke/ryggkirurgi og deretter 3 ukers opplæring på overvåkingen. Vi rekrutterer mange sykepleiere til videreutdanning i både anestesi, intensiv og operasjon.KvalifikasjonerSøkere med erfaring fra fagfeltene vil bli foretrukket, men det er ikke et krav.Søkere må beherske norsk, svensk eller dansk.UtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperVi ønsker sykepleiere som er engasjerte, fleksible og som har gode samarbeidsevner.Personlig egnethet vektlegges.Vi tilbyrSpennende fagfeltTilegnelse av bred kompetanse eller fordypning i et fagfeltMulighet for videreutdanning i kreftsykepleieMulighet for videreutdanning i klinisk NevrosykepleieTrivelig og engasjert arbeidsmiljø Alle stillinger er 100% eller lavere i 3-delt turnus eller nattstilling med arbeid hver tredje helgFaggrupperUkentlig internundervisningKontaktinformasjonEspen Tverelv, Enhetsleder, 95993379 Kari Johanne Larsen, Seksjonsleder, 40607305ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4668117511 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 21.06.202395993379
Frist 21.06.2023
Les mer
U
Ledige stillinger for LIS/LIS1-venter/medisinstudent med lisens ved Russeksjon Narvik.
Russeksjon Narvik har ledige vikariater for LIS/LIS1-venter/medisinstudent:  Ferievikarer i sommerferien,  uke 26 - 33. LIS1-ventere/medisinstudenter med midlertidig lisens oppfordres til å søke. Gode muligheter for forlengelse av vikariat. Tiltredelse etter avtale. Ønsket oppstart etter nærmere avtale. Litt om oss som seksjon Russeksjon Narvik (tidligere Nordlandsklinikken) er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Russeksjon Narvik har lokalsykehusfunksjon til UNN Narvik, samt tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser (TSB). Russeksjon Narvik er lokalisert en kort kjøretur fra Narvik sentrum, og tilbyr døgnbasert rusbehandling, samt avrusning til ulike grupper rusavhengige. Seksjonen har til sammen 22 døgnplasser, 8 avrusningsplasser og 57 stillingshjemler. Seksjonen har et regionalt ansvar for hele Helse Nord, og tar derfor imot pasienter fra alle de tre nordligste fylkene, Nordland, Troms og Finnmark. Ved Russeksjon Narvik har vi totalt 4 legestillinger. Legene er en del av seksjonens tverrfaglige behandlingsteam som inkluderer psykolog, lege, behandler, miljøpersonale (sykepleier, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevernspedagog, sosionom). Russeksjon Narvik er en del av Rusavdelingen i UNN, som består av to seksjoner i henholdsvis Narvik og Tromsø. Rusavdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet med god kvalitet. Utdanningen inneholder derfor tydelige forventninger om deltakelse i klinisk arbeid, undervisning og utviklingsarbeid. De endrede kravene til spesialistutdanningen i rus- og avhengighetsmedisin ligger til grunn for utdanningsplanen som UNN vil legge til rette for. Rusavdelingen er godkjent for hele spesialiseringen i rus- og avhengighetsmedisin. Russeksjon Narvik har avtale om at psykiatritjenesten som ledd i spesialiseringen kan tas ved SPHR Ofoten, slik at hele utdanningsforløpet kan tas lokalt i Narvik. Les mer om spesialistutdanningen ved UNN HER.Russeksjon Narvik skal inn i Nye Narvik sykehus som er planlagt ferdigstilt i 2024. Hvorfor flytte til Narvik? Å bo i Narvik betyr at du har en fantastisk variert og flott natur rett utenfor døra og kort kjørevei til spektakulære Lofoten, Vesterålen, Efjorden og Hamarøya. Byen ligger ved foten av Fagernesfjellet (1.273 meter over havet). Fra toppen av fjellet har du en fantastisk utsikt mot byen og havet hvor det er et aktivt dykkermiljø på mange av Narviks kjente krigsvrak. I Narvik kan du utforske fjell og fjord året rundt. Det er egen klatrehall i Narvik, og et aktivt klatremiljø både inne og ute. Vi har flotte områder for padling, og fjellene brukes bl.a. av det aktive paraglidermiljøet. Om vinteren kan du boltre deg i Nord-Norges flotteste alpinanlegg. En halvtimes kjøring fra Russeksjon Narvik ligger Skjomen Golfpark - dette er verdens nest nordligste 18-hulls golfpark. I Håkvik, hvor Russeksjon Narvik ligger, har vi et fantastisk flott tur-, ski- og fjellområde rett utenfor døra. Narvik har eget universitet som er en del av Norges Arktiske Universitet. Ellers å nevne så kan Narvik by på et stort aktivt ishockeymiljø, mye fotballaktivitet, håndball, basketball og ikke minst egen friidrettsbane utendørs. Skal du fly fra Narvik ligger flyplassen på Evenes en ca 45 minutters kjøretur unna.ArbeidsoppgaverMottak, undersøkelse og behandling av pasienter innlagt på sengepostPoliklinisk oppfølging av pasienter med rus- og avhengighetslidelser, inkludert LAR (legemiddelassistert rehabilitering)Deltakelse i tverrfaglige behandlingsrelasjonerDiagnostisering, utredning og behandling av pasienter med avhengighetslidelse og komorbiditetSelvstendig arbeid under veiledning i tverrfaglig team Følge utdanningsforløp med undervisning og veiledningBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenKvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon eller lisens som lege/ medisinstudent.Du må beherske ett av de skandinaviske språkene muntlig og skriftlig.Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne.Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.UtdanningsretningMedisinPersonlige egenskaperDu har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.Du arbeider selvstendig, men søker råd ved behov.Du arbeider strukturert og målrettet.Vi tilbyrEt godt og faglig engasjert arbeidsmiljøTjeneste på avrusningsenhet, døgnenhet og poliklinikk Klinisk tjeneste, veiledning og internettundervisning etter kravene i spesialistutdanningenLønn etter gjeldende tariffavtalerRekrutteringstilleggVariert, utfordrende og lærerik tjenesteHjelp til å skaffe bolig. Dekning av utgifter til sykehus-hybel i sommerdrift tiden.KontaktinformasjonStine Nilsen, Fungerende seksjonsoverlege, 76965650, stine.nilsen@unn.no Marte Bjerkenes Løvold, Konstituert Seksjonsleder, 76965630, marte.lovold@unn.noArbeidsstedHåkvik 8520 AnkenesNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4668265689 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 07.06.2023 Epost: stine.nilsen@unn.no76965650
Frist 07.06.2023
Les mer
U
Lege i spesialisering anestesiologi - UNN Harstad 
Er du vår nye kollega?Anestesiavdelingen ved UNN Harstad har ledig fast stilling og 2 vikariater i 15 mnd som lege i spesialisering i anestesiologi. Det er ønskelig med oppstartsdato 01.07.23 og 01.09.23, men dette er fleksibelt.Du blir en viktig del av anestesikollegiet med dyktige generalister på sykehuset i Harstad. Vi har et godt arbeidsmiljø med høy faglig standard, godt samhold og spennende arbeidsoppgaver. Som lege i spesialisering i vår avdeling får du en variert og innholdsrik tjeneste som oppfyller mange læringsmål i ny spesialistutdanning.Anestesiavdelingen er en serviceavdeling som skal yte den ypperste kvalitet. Vi skal identifisere og minimere risiko for den enkelte pasient. Utdanning av fremtidige overleger til landsdelen er en del av vårt samfunnsoppdrag. Avdelingen har flere kombinasjonsstillinger der overleger i avdelingen jobber på deltid på helikopter i prehospital klinikk. Vi er på jakt etter deg som ønsker spesialisering i anestesiologi og som vil være med og bygge avdelingen videre. Man bor og lever godt i byen som har alle fasiliteter innenfor en liten radius. Harstad er kjent som kulturbyen i nord med filmfestival, klassisk festival, vinfestival, Festspillene i Nord-Norge og gode matopplevelser. Vi har kort vei til sterke naturopplevelser og kjente naturperler i Lofoten, Vesterålen og Senja. Oversiktlig infrastruktur med hurtigbåt til Tromsø, og kort vei til hovedflyplassen i regionen med daglige avganger til Gardermoen. Byen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge, og passer godt for familier som vil bo i en akkurat passe stor by. Se også Utdanningsplaner i UNN.ArbeidsoppgaverVi har en bred og sammensatt virksomhet med rundt 3500 anestesier årlig innenfor ortopedi, gyn/føde, urologi, gastrokirurgi og ØNH. Sykehuset ivaretar noen regionsfunksjoner for landsdelen. Du blir en viktig medspiller i avdelingens drift og får tett veiledning og supervisjon av erfarne overleger. UNN Harstad er et bærekraftig lokalsykehus med alle akutt-funksjoner. Planlegging for fremtidens sykehus i Harstad pågår. Sykehuset har en stabil bemanning med spesialiteter i et godt og tverrfaglig kollegium. Vi har stort fokus på fagutvikling og kvalitetsarbeid der simuleringstrening er inkludert i ordinær drift. Anestesilege har tilstedevaktsordning med en løsning av LIS og overleger i primærvakt. KvalifikasjonerDet forutsettes at søkere behersker norsk for muntlig og skriftlig dokumentasjonNorsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1Plettfri vandel, god helse og personlig egnethetUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevner og samarbeidsevnerGod arbeidskapasitet, kompetanse og engasjementTar ansvar for helheten og er en god lagspillerEvne til å jobbe i team under press og ta raske beslutninger Tilpasningsdyktig og positiv innstilling Utadvendt og imøtekommende Opptatt av å bidra positivt til arbeidsmiljøet Personlig egnethet vil bli vektlagt.LanguageDanskNorskSvenskVi tilbyrEn spennende stilling med mulighet for personlig innflytelse på et fagmiljø i utvikling Høykompetent og bredt fagmiljø med spennende arbeidsoppgaver og sterk vekt på teamarbeidMuligheter til å kontinuere eller etablere forskningsarbeid etter avtaleEn region med fantastisk natur og nærhet til jakt, fiske, fjellturer og alpintEn kulturby med filmfestival, klassisk festival, vinfestival, Festspillene i Nord-Norge og gode matopplevelserLønn etter gjeldende overenskomsterVi kan være behjelpelig med å skaffe bolig, barnehageplass og jobb til partnerOppstarttidspunkt kan drøftesVikariater i ulik lengdeVi ønsker ikke henvendelser fra firma som formidler søkere!KontaktinformasjonRolf Arne Iversen, Avdelingsoverlege, 901 05388, Rolf.Arne.Iversen@unn.no Predip Sundaram, Seksjonsoverlege, 92207764, predip.sundaram@unn.no Susanne Storhaug, Seksjonsleder, 99620139, susanne.storhaug@unn.noArbeidsstedSt. Olavs gate 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4664895572 Stillingsprosent: 100% Fast, Vikariat Startdato: 01.07.2023 Sluttdato: 30.03.2025 Søknadsfrist: 11.06.2023 Epost: Rolf.Arne.Iversen@unn.no901 05388
Frist 11.06.2023
Les mer
U
Enhetsleder/behandler- Poliklinisk seksjon Tromsø
Psykisk helse- og rusklinikken UNN har utfordringer med tilstrekkelig poliklinisk kapasitet, noe som har medført fristbrudd. Som et tiltak etableres det en prosjektpoliklinikk med totalt 10 stillinger. Oppstart høst 2023 med varighet ut 2024.Vi søker enhetsleder/behandler - psykologspesialist/psykolog eller andre med helse- og sosialfaglig universitetsutdannelse med videreutdanning innen psykisk helsearbeid - kvalifisert til arbeid i voksenpsykiatrisk poliklinikk i 100 % fast stilling i forbindelse med opprettelse av et nytt poliklinisk tilbud. Stillingen vil tillegges en tidsavgrenset funksjon som enhetsleder med varighet ut 2024 med mulighet for forlengelse.Det er en klar målsetting om etablering av et tilbud som tilbyr kortidsintervensjoner, sikrer strukturert bruk av behandlingsplaner, tilbyr pasienter løpende evaluering av utfall og tilfredshet og legger til rette for tett samarbeid med nettverk (eksempelvis pårørende og fastlege). Tilbudet er primært organisert med bruk av videokonsultasjoner, men fysisk oppmøte vil også være aktuelt. Poliklinikken skal fremme samvalg og bruke pasientenes tilbakemeldinger aktivt i løpende forbedringsarbeid.Poliklinikken organiseres som egen enhet ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Poliklinisk seksjon. Enhetsleder inngår som del av seksjonens lederteam. Er du opptatt av fag, teamledelse og forbedringsarbeid? Evner du å få andre med, sette retning og skape engasjement? Vi ønsker deg som vil være med på et viktig arbeid med helsetjenesteutvikling, samt bidra til at pasienter får raskere helsehjelp. Er du nysgjerrig på denne stillingen, så ikke nøl med å ta kontakt for nærmere informasjon. ArbeidsoppgaverEtablere og lede arbeidet med opprettelse av ProsjektpoliklinikkUtredning, diagnostisering og psykisk helsehjelp til voksne med moderate psykiske lidelser av variert karakterUtøve og ivareta arbeidsgiveransvaret ved enhetenDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som helsepersonellMinimum 3-årig helsefaglig universitetsutdanning (sosionom, vernepleier/sykepleier med videreutdanning innen psykisk helseØnskelig med bred klinisk erfaring fra poliklinisk virksomhet gjerne innen psykiatri og rusØnskelig med ledererfaring/ teamledelseØnskelig med erfaring med bruk av videokonsultasjoner UtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperEvne til å bygge felles kultur og lede i teamEngasjement og evne til å begeistreGode kommunikasjons- og fremstillingsevnerGod arbeidskapasitet, selvstendig og evne til måloppnåelseGode gjennomføringsevne og stor grad av selvstendighetPersonlig egnethet vil bli vektlagt. LanguageNorskVi tilbyrSpennende oppgaver innenfor et viktig fagområde med stor oppmerksomhetEt godt kollegialt og faglig miljø med mulighet for utviklingLønn etter avtaleBruk av fleksitidDu blir en del av et viktig samfunnsoppdragKontaktinformasjonVemund N Myrbakk, Avdelingsleder, 997 01450, vemund.n.myrbakkArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4667475006 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.06.2023 Epost: vemund.n.myrbakk997 01450
Frist 17.06.2023
Les mer
U
Sykepleier/spesialsykepleier - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost UNN Tromsø
Kunne du tenkt deg å arbeide med intensiv rehabilitering og følge opp pasienter fra kort tid etter etter en skade, ulykke eller operative inngrep frem til den enkelte pasient har oppnådd styrket evne til å mestre sitt liv så godt som mulig ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov?Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø flyttet i mai 2018 inn i nye moderne lokaler i A-fløya. Vi gir tilbud til pasienter som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med slag, subarachnoidalblødning, anoksiske hjerneskader, multitraume, amputasjoner og enkelte andre tilstander. Døgnenheten har 14 sengeplasser, og har rundt 150 innleggelser pr år.Vi søker nå etter sykepleiere til 100% stilling, med arbeid hver tredje helg og en sykepleier til 80,11% stilling med arbeidstid i henhold til enhver tids gjeldende kalenderplan, for tiden hovedsakelig på natt. Arbeidstiden ellers er i i 2-delt eller 3-delt turnus. Ved intern omrokering kan det bli mulighet for øvrige stillinger/vikariater ved avdelingen. Startdato er satt til 01.06.23 , men om du kan starte tidligere eller senere har vi også mulighet til å tilby ansettelse på et annet tidspunkt. Hvis du ønsker å arbeide som vikar i en kortere periode, for eksempel sommeren 2023, så er det mulighet for dette.ArbeidsoppgaverI samarbeid med tverrfaglige pasientsentrerte team og gjennom samhandling tilstrebe at pasient og pårørende tilegner seg nye handlingsmåter for å kompensere for sykdom og funksjonssvikt og, om mulig, at pasienten gjenvinner evnen til egenomsorg og opplevelsen av livskvalitet. Dette består i bevarende, støttende og integrerende sykepleietiltak. I samarbeid med team utarbeider og følger sykepleiere opp rehabiliteringstiltakBruk av medisinteknisk utstyr relatert til avdelingenMedikamentadministrasjon/infusjonsbehandlingerAssistere pasienter i å gjenoppnå og vedlikeholde best mulig helse og funksjon etter sykdom, fremme helse, forebygge og behandle sykdom og lindre lidelseArbeidet innebærer samarbeid med leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, nevropsykolog og sosionomSykepleiere deltar også i veiledning og orientering av avdelingens personale, samt nytt personale, avdelingens studenter og hospitanterKvalifikasjonerDet vektlegges at aktuelle kandidater har gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerDu må kunne gjøre deg forstått på norsk, både muntlig og skriftligDet ses gjerne at søkeren har erfaring relatert til de beskrevne arbeidsoppgavene, og det er ønskelig med erfaring fra tverrfaglig arbeidNorsk autorisasjon som sykepleierAkuttmedisinsk kunnskap er fordelUtdanningsretningSykepleieHelsefagUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperVi ønsker oss kollegaer som ser muligheter og er løsningsfokusert, og som er bidragsytere til fag- og arbeidsmiljøetPersonlig egnethet vektleggesLanguageNorskSvenskVi tilbyrOpplæring i et godt arbeidsmiljø Et fagmiljø hvor du får samarbeide tett innen egen faggruppe og også med øvrige faggrupper på sengepostenMedlemskap i KLPHøyt faglig nivåEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedriftBedriftshelsetjeneste Velferdstilbud i form av tilgang til hytter og treningKontaktinformasjonTimo Leminen, Enhetsleder, 77628351, Timo.Leminen@unn.no Mathias Paulsen Baadstø, Assisterende enhetsleder, 77627902, mathias.paulsen.baadsto@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4667565836 Stillingsprosent: 100, 80,11% Fast, Vikariat Startdato: 28.08.2023 Sluttdato: 01.09.2024 Søknadsfrist: 06.06.2023 Epost: Timo.Leminen@unn.no77628351
Frist 06.06.2023
Les mer
U
Psykologer i nyopprettet prosjektpoliklinikk i Psykisk helse- og rusklinikken
Psykisk helse- og rusklinikken UNN har utfordringer med tilstrekkelig poliklinisk kapasitet, noe som har medført fristbrudd. Som et tiltak etableres det en prosjektpoliklinikk med totalt 10 stillinger med oppstart høst 2023.Vi søker psykologer i 100 % fast stilling i forbindelse med opprettelse av et nytt poliklinisk tilbud. Når prosjektperioden er over vil en gå over i ordinær stilling ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk.Det er en klar målsetting om etablering av et tilbud som tilbyr kortidsintervensjoner, sikrer strukturert bruk av behandlingsplaner, tilbyr pasienter løpende evaluering av utfall og tilfredshet og legger til rette for tett samarbeid med nettverk (eksempelvis pårørende og fastlege). Tilbudet er primært organisert med bruk av videokonsultasjoner, men fysisk oppmøte vil også være aktuelt. Poliklinikken skal fremme samvalg og bruke pasientenes tilbakemeldinger aktivt i løpende forbedringsarbeid.Poliklinikken organiseres som egen enhet ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Poliklinisk seksjon. Vi søker engasjerte medarbeidere som er opptatt av fag og forbedringsarbeid. Er du nysgjerrig på dette, så ikke nøl med å ta kontakt for nærmere informasjon. ArbeidsoppgaverUtredning, diagnostisering og psykisk helsehjelp til voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser av variert karakterBidra til faglig utvikling gjennom teamarbeid og kunnskapsdelingSamarbeid internt og eksterntDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som psykologØnskelig med klinisk erfaring fra psykiatri og rus, gjerne innen poliklinisk virksomhetØnskelig med erfaring med bruk av videokonsultasjoner UtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperEngasjement og gode samarbeidsevnerGod arbeidskapasitet, selvstendighet og evne til å planlegge og organisere arbeidetGode kommunikasjons- og fremstillingsevner Personlig egnethet vil bli vektlagtLanguageNorskVi tilbyrSpennende oppgaver innenfor et viktig fagområde med stor oppmerksomhetEt godt kollegialt og faglig miljø med mulighet for utviklingLønn etter avtaleBruk av fleksitidDu blir en del av et viktig samfunnsoppdragKontaktinformasjonVemund N Myrbakk, Avdelingsleder, 997 01450, vemund.n.myrbakkArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4667673769 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.06.2023 Epost: vemund.n.myrbakk997 01450
Frist 17.06.2023
Les mer
U
Tilkallingsvikar som psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier - SPHRO, Døgnenhet Narvik
Er du en sykepleier/vernepleier som ønsker å jobbe innenfor fagfeltet psykiatri, og er engasjert og brenner for miljøterapi? Vi søker etter deg som ønsker å jobbe hos oss som tilkallingsvikar på døgnenheten, Senter for psykisk helse og rusbehandling. Som tilkallingsvikar vil vi kunne sette deg opp på planlagte vakter, samt at vi tar kontakt ved behov ut over dette. Vi arbeider tre-delt turnus og helg. Døgnenheten vår er en velfungerende psykiatrisk enhet bestående av 9 sengeplasser. Enheten består av enhetsleder, overlege, psykologer, fagutvikler og 23 miljøpersonale med bred sammensatt erfaring. Det arbeides tverrfaglig i avdelingen, med fokus på miljøterapi, behandling og utredning av psykisk lidelse. Vi har et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde. Enheten jobber kontinuerlig med fag og forbedring i tråd med utvikling innenfor utredning og behandling av psykiske lidelser, samt pakkeforløp. Hos oss vil du ha mulighet til å utvikle deg faglig gjennom erfaring, veiledning og kompetanseheving. Personalet er tverrfaglig sammensatt, og enheten tar imot elektive og akutte innleggelser. I avdelingen har vi et høyt fokus på samhandling med kommunale instanser og internt i sykehuset. Døgnenheten er en del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, som består av Akutt ambulant team og Voksenpsykiatrisk poliklinikk i tillegg til vår døgnenhet. Arbeidsplassen er lokalisert i Håkvik på Ankenesstrand, omtrent 12 kilometer sør for Narvik sentrum. Vårt opptaksområde er Gratangen, Evenes, Lavangen, Salangen og Narvik kommune. Narvik er lokalisert med knutepunkt til Tromsø, Lofoten, Steigen og områdene rundt. Det er en spennende plass med alpinanlegg, frikjøring og toppturmuligheter, sykkel- og turstier, langrennsløyper, klatrehall og fantastiske turområder for den fritidsinteresserte. Nye Narvik sykehus er under bygging, og vil romme alle fagfelt under samme tak; somatikk, rus og psykiatri, som vil utvikle en bredere fagkompetanse.Snarlig oppstart. ArbeidsoppgaverMiljøterapeutisk arbeidPasientoppfølgingArbeid hver tredje helg i tredelt turnusTeamarbeidSamarbeid med primærhelsetjenestenMedikamenthåndteringIvaretakelse av barn som pårørendeStudentveiledningKvalifikasjonerAutorisert sykepleier/vernepleier med medisinkompetanseVidereutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende er ønskeligMå beherske norsk muntlig og skriftligSertifikat for personbilUtdanningsretningVernepleieSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperDu er fleksibel og endringsorientertDu er positiv, åpen og imøtekommendeDu har gode kommunikasjonsegenskaper og evner å lytteDu er strukturert og har engasjement for fagfeltetDu har gode samarbeidsevner og er teamorientertDu er en person med stå-på-vilje og er den som tar ansvarDu er en bevisst pådriver for et godt arbeidsmiljøLanguageNorskVi tilbyrEt godt fagmiljø med gode utviklingsmuligheterVarierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringerGod opplæring av nyansatte, internundervisning og faste fagdagerGode velferdsordninger og solid arbeidsgiverEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) bedriftBedriftshelsetjenesteLønn i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonCaroline Hvalryg Kimo, Enhetsleder, 76968927, caroline.hvalryg.kimo@unn.noArbeidsstedBuveien 62 8520 AnkenesstrandNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4668114913 Stillingsprosent: 1% Tilkalling / Timebasis Søknadsfrist: 09.06.2023 Epost: caroline.hvalryg.kimo@unn.no76968927
Frist 09.06.2023
Les mer
U
Lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer 
UNN har ledig fast stilling for lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer fordi en av våre kjære LIS har fått stilling som overlege. Tiltredelse etter avtale. Ved intern tilsetting kan det bli ledige vikariat av kortere eller lengre varighet.Øre-nese-hals ved UNN har regionansvar for kreftbehandling og vi driver en helhetlig kreftomsorg for pasienter med hode-/halskreft. Vi driver høyspesialisert behandling i alle grener av otorinolaryngologi og også oralkirurgi. Som universitetssykehus er vi avhengige av å være i forkant av utviklinga og vi betoner viktigheten av forskning. Vi har et aktivt forskningsmiljø med høy kompetanse på audiologi, kreftforskning og oralkirurgi, og utstrakt samarbeid med Universitetet i Tromsø. Samtidig er vi lokalsykehus for Tromsøs befolkning og dette gir en stor spennvidde i pasient- og sykdomspanoramaet. Tjeneste ved øre-nese-hals i Tromsø vil oppfylle alle kompetansemål for spesialiseringa Det er en viss funksjonsfordeling mellom de ulike lokalisasjonene i Narvik, Harstad og Tromsø. Kandidater som senere kan jobbe i Harstad vil bli særskilt vurdert.  Se også Utdanningsplaner i UNN.For fast stilling gjelder følgende:Arbeidssted fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN HFArbeidssted fase 2 - Etter oppnådd spesialistgodkjenning vil fast stilling bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet.Arbeidsoppgaverpasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstuevaktbidra til progresjon i eget utdanningsløpbidra faglig igjennom undervisning, veiledning og teamarbeid bidra til pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten delta i forskning KvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS del 1Du må beherske norsk skriftlig og muntlig. Du trenger god skriftlig dokumentasjonsevneDu må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenestenDet er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaringUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperDu er utadvendt og diplomatiskDu har høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppa og deres pårørendeDu er tålmodigDu samarbeider godt på tvers av profesjoner og yrkesgrupperDu kommuniserer godt med pasienter og medarbeidereDu er ambisiøs på egne og institusjonens vegneDu arbeider strukturert og målrettetDu er motivert for å arbeide lenge i UNNLanguageNorskVi tilbyrEi solid utdanning med tydelige krav og forventninger  ●  veileder under spesialistutdanninga  ●  stimulerende arbeidsmiljø i ei aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning ● fokus på faglig og personlig utvikling der vi tar vare på hverandre og spiller hverandre gode ●  moderne utstyr ● nært og godt samarbeid med andre avdelinger og sykehus i regionenKontaktinformasjonTorgrim Fuhr, Avdelingsoverlege, 47029292ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4659408814 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 16.06.202347029292
Frist 16.06.2023
Les mer
U
Sykepleier/vernepleier - Medikamentfritt behandlingstilbud
Sjelden mulighet: I forbindelse med at en av våre medarbeidere skal ha permisjon har vi nå ledig et vikariat i 100% stilling for sykepleier eller vernepleier ved Medikamentfritt behandlingstilbud, UNN Tromsø!Medikamentfritt behandlingstilbud har 6 døgnplasser ved UNN Åsgård i Tromsø, og er et regionalt tilbud for pasienter med alvorlig psykisk lidelse som ønsker et behandlingstilbud uten bruk av nevroleptika. De fleste som kommer til avdelingen ønsker et behandlingstilbud knyttet til psykoselidelse eller bipolar lidelse. Gjennom forløp i samarbeid med pasientens lokale nettverk tilrettelegger vi for prosesser som er recoveryorienterte og hvor relasjon- og nettverksperspektivet står sentralt. Enheten er et tilbud for mennesker som ønsker et behandlingstilbud som legger vekt på frivillighet, aktivitet, mestring, struktur, nettverk og bevissthet til egen helse og livssituasjon. Under planlagte innleggelser ved enheten i Tromsø skaper vi terapeutiske arenaer med mulighet for utforsking, bevisstgjøring og valg i forhold til egen bedringsprosess.Behandlingstilbudet vektlegger erfaringskompetanse, og er utviklet i samarbeid med brukerorganisasjoner. Pasientene som kommer til enheten er motiverte for behandling, og deltar i enhetens gruppebaserte behandlingsprogram, samt individuelle tiltak.Som sykepleier/vernepleier ved enheten vil du bli en del av et stabilt, engasjert og trygt fagmiljø med unik kompetanse på medisinfrie forløp for vår pasientgruppe. Vi har de siste 6 årene opparbeidet en omfattende erfaring gjennom samarbeid om behandlingsforløp i hele Nord-Norge, og vi er stolte over den kunnskapen vi har tilegnet oss i møte med pasientene og deres nettverk. Behandlingstilbudet vekker nasjonal og internasjonal interesse og debatt, og vi ønsker oss en kollega som gjerne har erfaring fra fagfeltet, men først og fremst interesse, motivasjon og tro på medikamentfri behandling. Det pågår følgeforskning tilknyttet enheten.Som sykepleier/vernepleier vil du arbeide i tverrfaglige team med svært kompetente medarbeidere, hvor faglig utvikling er høyt prioritert. Arbeidshverdagen består av miljøterapeutisk og sykepleie-/vernepleiefaglig oppfølging av inneliggende pasienter, deltakelse i planlegging og gjennomføring av gruppebasert behandlingsprogram, team- og nettverksarbeid knyttet til pasienforløp. Ved medikamentfritt behandlingstilbud vil du få anledning til å jobbe spesifikt og målrettet innenfor et spennende fagfelt, og bidra til bærekraftige endringsprosesser på individ-, organisasjon- og samfunnsnivå.Vi søker etter faglig dyktige og engasjerte medarbeidere, som er helt rå på samarbeid, åpenhet og fleksibilitet. Vi ønsker medarbeidere med interesse og tro på medikamentfri behandling og som vil være med på videre utvikling av tilbudet. Relevant praksis, gode teoretiske kunnskaper og ikke minst personlig egnethet, vil bli tillagt stor vekt.Vi er en sprek og engasjert flokk kollegaer som vil ta raust i mot deg som ny kollega. Vi har et sosialt fellesskap med god takhøyde, og vi liker å gjøre ting i lag – gjerne i Tromsøs flotte natur eller kulturliv. Dersom du ønsker å høre mer om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med oss.ArbeidsoppgaverMiljøterapeutisk og sykepleie/vernepleiefaglig oppfølging av inneliggende pasienterInngå i behandlingsteam som tilrettelegger for recoveryorienterte behandlingsforløp hvor relasjons- og nettverksperspektivet står sentraltSamarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørendeLegemiddelhåndtering og medisinromsansvarTiltredelse etter avtaleKvalifikasjonerAutorisasjon som vernepleier eller sykepleierPositivt med relevant videreutdanning innenfor psykisk helseØnskelig med relevant erfaringMå beherske norsk skriftlig og muntligUtdanningsretningHelsefagPersonlige egenskaperPasientorientertGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerGjennomføringsevne og selvstendig initiativVære en god teamarbeider - positiv bidragsyter til fagmiljø og arbeidsmiljøPersonlig egnethet vektlegges høytVi tilbyrEn spennende, krevende og utfordrende jobb i et godt faglig miljøBidra til videre utvikling i en avdeling som driver med nybrottsarbeidOpplæringsprogram for nyansatteUtfordrende og kreativt arbeidsmiljøLønnsplassering etter gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonChristine Aastrup Nyquist, Enhetsleder, 48426395, christine.nyquist@unn.noArbeidsstedÅsgårdvegen 409016 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.: 4667441071Stillingsprosent: 100%VikariatStartdato: 14.08.2023Sluttdato: 01.05.2024Søknadsfrist: 06.06.2023 Epost: christine.nyquist@unn.no48426395
Frist 06.06.2023
Les mer
U
Deltidsstillinger for helsefagstudenter - Akuttpost nord
Ønsker du en spennende og utfordrende jobb der ingen dager er like? Vil du jobbe med psykiatriske pasienter i den mest akutte fase?Hos oss er vi i kontinuerlig utvikling og endring for å møte kravene som stilles til oss, og stillingen vil kunne gi deg faglig utvikling. Du vil jobbe i et sterkt fagmiljø sammen med dedikerte kolleger med fokus på pasienten. Dette er en stilling hvor du som medarbeider vil tilegne deg god kunnskap og kompetanse, og du må være forberedt på en bratt læringskurve i trygge rammer under høyt arbeidstempo.Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i klinikken. Psykiatrisk avdeling består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatrisk seksjon og Akuttpsykiatrisk seksjon.Akuttpsykiatrisk seksjon består av:Akuttpost Nord med 13 døgnplasser Akuttpost Sør med 9 døgnplasserAkuttpost Tromsø med 12 døgnplasserPsykose- og rusenheten med 11 døgnplasserAkuttpost Nord har 13 sengeplasser og ivaretar øyeblikkelig-hjelp-funksjon for opptaksområdet som primært består av Finnmark fylke og kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Lyngen, Storfjord og Balsfjord.Behandlingen består primært av miljøterapi, støtte og ivaretakelse, medikamentell terapi, behandlingssamtaler og nettverksarbeid. Seksjonen har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak, og for store deler av klinikkens tilbud til personer som er i behov av behandling under tvunget psykisk helsevern.Vi søker deg som har engasjement for fagfeltet, er positiv, nysgjerrig, lærevillig og arbeidsom. Personlig egnethet og erfaring vil bli særskilt vurdert.ArbeidsoppgaverMiljøterapeutisk oppfølging av inneliggende pasienter Arbeid tverrfaglige behandlingsteamSamarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende Dokumentasjon av de oppgaver som følger av arbeidet Tilrettelegge for pasient/brukermedvirkningKvalifikasjonerStudent på helsefaglig utdanningsretning, som f.eks psykologi, sosialt arbeid, sykepleie, vernepleie, ergoterapi, medisinDet er ønskelig med erfaring fra akuttpsykiatri eller annen relevant arbeidserfaringDet er ønskelig med en variert sammensetning av fagkompetanse i enheten, samt kjønn og alder, og dette vil derfor vektlegges i vurderingenPersonlig egnethet vektlegges høytUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperEngasjement og fleksibilitetEvne til å være tålmodig, lyttende og undersøkendeGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerPositiv bidragsyter til fag- og arbeidsmiljøGode evner til selvstendig arbeid og teamarbeidNysgjerrig og kunnskapssøkende innenfor fag- og egenutviklingPersonlig egnethet vektlegges høytØnskelig at kandidaten har kapasitet til jobb ut over fast stillingsprosentVi tilbyrStort faglig og personlig utviklingspotensiale Faglige utfordringer med varierte, spennende og tidvis krevende arbeidsoppgaver Et positivt arbeidsmiljø og personalgruppe med stort pågangsmot og engasjement Arbeidstid hver 3. helg, dag og aften. Muligheter for ekstra arbeid ut over fast stillingsprosent Lønnsplassering etter gjeldende overenskomster, med risikotillegg i forhold til stillingsprosentKontaktinformasjonStian Pheiff, Enhetsleder, 776 27 560, stian.pheiff@unn.noArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9016 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4668763244 Stillingsprosent: 20% Fast Søknadsfrist: 12.06.2023 Epost: stian.pheiff@unn.no776 27 560
Frist 12.06.2023
Les mer
U
Psykolog/psykologspesialist - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Narvik
Er du psykolog/psykologspesialist og ønsker en spennende jobb med mange utviklingsmuligheter? Vi søker etter faglige engasjerte og dyktige psykologer til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge, og består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ambulant akutteam, Psykiatrisk Døgnenhet og en merkantil enhet. Om tjenestetilbudetVoksenpsykiatrisk poliklinikk er en velfungerende poliklinikk med 18 behandlerstillinger. Medarbeiderne har bred faglig kompetanse. Vi driver ordinær individualterapeutisk virksomhet, i tillegg til kurs- og gruppetilbud. Ambulant akutteam er spesialisthelsetjenesten sitt lavterskeltilbud for mennesker i akutte psykiske kriser. Vi jobber med en målsetning om å tilby rask bistand for å minske risikoen for forverring av akutte tilstander. Døgnenheten vår har 9 senger. Enheten tar imot planlagte og akutte innleggelser. Alle enhetene er tverrfaglig sammensatt. Det vektlegges et tett samarbeid mellom ulike faggrupper internt, med kommunale instanser og andre seksjoner i sykehuset, for å kunne tilby våre pasienter gode tjenester. SPHR er langt fremme med tanke på bruk av teknologiske løsninger for å gjennomføre utredning, behandling og samhandling. Vi arbeider aktivt for å gjøre behandling i voksenpsykiatri mer ambulant for å kunne levere gode behandlingstilbud til hele vårt opptaksområde.StillingDen aktuelle stillingen er tilknyttet Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Stillingen er et 1-årig vikariat med mulighet for forlengelse.Lokalisering De polikliniske tjenestene er lokalisert inne i sykehusets lokaler nært Narvik sentrum. Døgnenheten vår ligger i Håkvik ca 1 mil utenfor sentrum. Det bygges nå et nytt bygg som skal huse Nye UNN Narvik. Planlegging av dette bygget vektlegger integrering av fagfeltene psykisk helsevern, somatikk og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Narvik ligger fantastisk plassert i en unik kombinasjon av fjell og fjord. Her kan man utforske Norges flotteste fjellheim, eller benytte seg en av havets utallige muligheter. Her er det kun fantasien som begrenser mulighetene. Narvik byr også på kultur, kjøpesenter og caféliv. Har du familie/barn, er Narvik en akkurat passe stor by å vokse opp i med mange fritidsmuligheter, og et trygt og godt lokalmiljø. Er din partner helsepersonell og trenger jobb, vil vi kunne bidra til kontakt med de andre avdelingene på sykehuset. ArbeidsoppgaverUtredning, kartlegging og behandling, samt diagnostiske vurderingerSamarbeid internt med andre faggrupperSamarbeid med pasientenes hjelpeapparatJournalarbeidSamhandling på tvers av enhetene i senteretArbeid rettet mot rus- og avhengighetsproblematikkVeiledning internt/eksterntAmbulant behandlingsvirksomhetKvalifikasjonerRelevant utdanning, psykologErfaring fra utredning, diagnostisering og behandling av pasienterKompetanse innenfor bruk av tester/utredningsverktøy vil bli vektlagtInteresse for komplekse pasientforløpErfaring og interesse med og for ambulant virksomhetErfaring fra arbeid innenfor rus- og avhengighet vil bli vektlagtUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperPersonlig egnethet, som å bidra til et godt arbeidsmiljø og fagmiljø, tar ansvar, er ydmyk, positiv og imøtekommende, er egenskaper som vil bli sterkt vektlagtLøsningsfokusert og endringsvilligUtmerkede samarbeidsegenskaper i team, men også trives med selvstendig arbeidStort engasjement og fleksibilitetVi tilbyrGod opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæringSpennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljøUtfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljøFaglig og personlig utviklingEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedriftLønn etter avtaleMulighet for spesialiseringBedriftshelsetjenesteKontaktinformasjonTore Opdahl, Seksjonsleder, 769 68629, tore.opdahl@unn.no Turid Storjord, Enhetsleder, 76968612, turid.storjord@unn.noArbeidsstedSykehusveien 1 8516 NarvikNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4668864891 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 23.06.2023 Epost: tore.opdahl@unn.no769 68629
Frist 23.06.2023
Les mer
U
Sykepleiere til vikariat/ferievikariat - Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi
Gynekologisk, urologisk, endokrinologisk og plastikkirurgisk sengepostsøker sykepleiere til vikariat og ferievikariater med mulighet for forlengelse.Har du ikke anledning til å begynne nå i sommer kan du oppgi ønsket startdato i søknaden.Sengeposten har 28 normerte senger og har den daglige oppfølging/behandling av pasienter innenfor alle våre fagfelt, samt pre- og postoperativ sykepleie. Den bidrar også med ressurser til drift av kirurgisk dagenhet (5 sengeplasser). I tillegg føres det tilsyn med pasienter som formelt er innlagt i pasienthotellet.Den sykepleiefaglige kompetansen i avdelingen er bygget opp rundt fagfeltene gynekologi, urologi, bryst/endokrin- og plastikkirurgi.Den som ansettes må opparbeide seg seg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen alle fagfeltene, samtidig som det gis mulighet til å fordype seg innen et av fagområdene. Vi søker etter sykepleiere som kan bidra i vårt gode inkluderende arbeidsmiljø, og som har høyt engasjement og interesse for våre fagfelt. Du må liker å jobbe i en sengepost med høyt arbeidstempo og flere ulike faglige problemstillinger. Hos oss får du jobbe innenfor spennende fagfelt i utvikling. Det gis strukturert opplæring og oppfølging av nærmeste leder under ansettelsesforholdet.Arbeid i 3-delt turnus, med hver tredje helg som hovedregel.KvalifikasjonerGode samarbeidsevner, evne til å jobbe i team og selvstendigEvne til å bidra til et godt arbeidsmiljøErfaring fra sykehus er ønskeligSøkere med kjennskap til fagområdene vil bli foretrukketFor stillingene kreves det dokumentert norsk autorisasjon som sykepleierSøkere må dokumentere gode kunnskaper i norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjonUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperVi søker sykepleiere som er interessert i faglige utfordringer og har gode samarbeidsevnerDu må like travle dager, kunne jobbe godt selvstendig så vel som i team, samt ha gode kommunikasjonsevnerPersonlig egnethet vil bli vektlagtLanguageNorskVi tilbyrIndividuell strukturert opplæring av nyansatte, fast opplegg for internundervisning og høyt fokus på faglig utviklingGodt arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaverKontaktinformasjonMay Tove Ludvigsen, Enhetsleder, 77628095 Angela Hennig, Enhetsleder, 77628248ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4667749741 Stillingsprosent: 100% Vikariat, Ferievikar Søknadsfrist: 09.06.202377628095
Frist 09.06.2023
Les mer
U
Sykepleier - BUP Tromsø
Vi søker sykepleier som har erfaring med oppfølging av barn og unge med ADHD. Stillingen tilhører Nevroenheten ved BUP Tromsø. De psykiske helsetjenestene i BUPA er helsefremmende og sammenhengende, og bygget rundt pasientene. Utredning og behandling gir barn og unge best mulig forutsetninger for utvikling og vekst. Vi snakker om psykiske lidelser og utviklingsvansker med et språk som alle kan forstå. Kjernen i det enkelte barns tilbud er deres behov og mål. For de ansatte skal det være en arbeidsplass med arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghet. BUP Tromsø er en poliklinikk hvor det kontinuerlig arbeides med forbedring av tjenestene. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ligger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen består av Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Tromsø, BUP Harstad, BUP Narvik, BUP Silsand, BUP Sjøvegan og BUP Storslett. Vi samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) og Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.ArbeidsoppgaverKontakt og veiledning til barn og unge og deres foreldre Bistå lege i forbindelse med medikamentell behandlingGi psykoedukasjon til barn og unge og deres foreldreOppfølging av søvn og kostholdAndre arbeidsoppgaver kan tilkomme som følge av utviklingen av tilbudetKvalifikasjonerVi søker etter en sykepleier som har erfaring med oppfølging av barn og unge med ADHD Ved ansettelse må det fremlegges politiattestVidereutdanning i psykisk helsearbeid eller annen  relevant videreutdanning er en fordelUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperGode samarbeidsevner Evne til å jobbe systematiskFremoverlent, positiv, åpen og imøtekommendeLike å jobbe med utviklingsarbeid Personlig egnethet og intervju vil bli vektlagt ved ansettelseLanguageNorskVi tilbyrEn flott arbeidsplass med gode kollegaer, godt arbeidsmiljø, fine omgivelser, spennede problemstillinger, stor faglig kompetanse og godt drivKontaktinformasjonMariken K Gulbrandsen, Seksjonsleder, 41106828, mariken.k.gulbrandsen@unn.no Aina Wikestad Sundfær, Seksjonsoverlege, 77755700, Aina.Wikestad.Sundfaer@unn.no Jonas Adelsten Børvik Ellingsen, Enhetsleder, 77755700, jonas.ellingsen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 92 9038 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4671812813 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.06.2023 Epost: mariken.k.gulbrandsen@unn.no41106828
Frist 17.06.2023
Les mer
U
Lege i spesialisering i gastrokirurgi
Vi har ledig vikariat for lege i spesialisering i gastrokirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling. Stillingen inngår i mellomvaktsjiktet.Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre! Gastrokirurgisk avdeling har ansvaret for ansettelser av alle LIS i Gastrokirurgi ved UNN.Gastrokirurgisk avdeling er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN. Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling. Det stilles tydelige krav om aktiv deltagelse for å nå utdanningsmålene.Kirurgien i UNN HF er funksjonsfordelt på de tre sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. Noe av utdanningen vil derfor bli gitt i de kirurgiske avdelingene i Harstad og/eller Narvik. Se også utdanningsplaner på vår hjemmeside.Begynnerdato: 01.10.23.ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstueBidra til progresjon og utvikling i eget utdanningsforløpBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeidDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenDelta i forskning Delta i vaktordningKvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som legebeherske norsk muntlig og skriftligha god skriftlig dokumentasjonsevneha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenestenDet er ønskelig at du har relevant klinisk erfaringerfaring fra forskningerfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeidATLS-sertifiseringUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperDu har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørendeDu identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlagDu har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupperDu kommuniserer godt med pasienter og medarbeidereDu er innovativ og utviklingsorientertDu er ambisiøs på egne og institusjonens vegneDu arbeider strukturert og målrettetDu er motivert for å arbeide lenge i UNNPersonlig egnethet vil vektleggesVi tilbyrEn solid utdanning med tydelige krav og forventninger Veileder under spesialistutdanningenStimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskningFaglig og personlig utvikling Moderne utstyrNært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikkerVi kan være behjelpelig med å finne bolig.KontaktinformasjonStig Norderval, Avdelingsoverlege, 776 69092,  Kirsti Fosland, Avdelingsleder, 91515660ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4671462628 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.10.2023 Sluttdato: 31.03.2024 Søknadsfrist: 18.06.2023 Epost: 776 69092
Frist 18.06.2023
Les mer
U
Sykepleier/vernepleier - SPHRO, Døgnenhet Narvik
Sykepleier/vernepleier søkes til spennende jobb ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, Døgnenhet. Døgnenheten har et ledig vikariat på ca. 1 år i 90 % stilling, med mulighet for forlengelse. Vi søker etter sykepleier/vernepleier som ønsker utvikling i fagfeltet psykiatri, er engasjert og brenner for miljøterapi. Døgnenheten vår er en velfungerende psykiatrisk enhet bestående av 9 sengeplasser. Enheten består av enhetsleder, overlege, psykologer, fagutvikler og 23 miljøpersonal med bred sammensatt erfaring. Det arbeides tverrfaglig i avdelingen, med fokus på miljøterapi, behandling og utredning av psykisk lidelse. Vi har et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde. Enheten jobber kontinuerlig med fag og forbedring i tråd med utvikling innenfor utredning og behandling av psykiske lidelser, samt pakkeforløp. Hos oss vil du ha mulighet til å utvikle deg faglig gjennom erfaring, veiledning og kompetanseheving. Personalet er tverrfaglig sammensatt, og enheten tar imot elektive og akutte innleggelser. Enheten har fokus på samhandling med opp mot kommunale instanser og internt i sykehuset. Døgnenheten er en del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, som består av Akutt ambulant team og Voksenpsykiatrisk poliklinikk i tillegg til vår døgnenhet. Arbeidsplassen er lokalisert i Håkvik på Ankenesstrand, omtrent 12 kilometer sør for Narvik sentrum. Vårt opptaksområde er Gratangen, Evenes, Lavangen, Salangen og Narvik kommune. Narvik er lokalisert med knutepunkt til Tromsø, Lofoten, Steigen og områdene rundt. Det er en spennende plass med alpinanlegg, frikjøring og toppturmuligheter, sykkel- og turstier, langrennsløyper, klatrehall og fantastiske turområder for den fritidsinteresserte. Nye Narvik sykehus er under planlegging, og vil romme alle fagfelt under samme tak; somatikk, rus og psykiatri, som vil utvikle en bredere fagkompetanse. De ansatte i UNN Narvik er tatt med inn i planlegging av sykehus, for å medvirke til både utforming av bygg, samhandling og utvikling av fremtidens sykehus.Tiltredelse etter avtale. ArbeidsoppgaverMiljøterapeutisk arbeidPasientoppfølgingArbeid hver tredje helg i tredelt turnusTeamarbeidSamarbeid med primærhelsetjenestenMedikamenthåndteringAnsvarsvaktIvaretakelse av barn som pårørendeStudentveiledningKvalifikasjonerAutorisert sykepleier/vernepleier med medisinkompetanseVidereutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende er ønskeligMå beherske norsk muntlig og skriftligSertifikat for personbilUtdanningsretningVernepleieSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperDu er fleksibel og endringsorientertDu er positiv, åpen og imøtekommendeDu har gode kommunikasjonsegenskaper og evner å lytteDu er strukturert og har engasjement for fagfeltetDu har gode samarbeidsevner og er teamorientertDu er en person med stå-på-vilje og er den som tar ansvarDu er en bevisst pådriver for et godt arbeidsmiljøLanguageNorskVi tilbyrEt godt fagmiljø med gode utviklingsmuligheterVarierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringerGod opplæring av nyansatte, internundervisning og faste fagdagerGode velferdsordninger og solid arbeidsgiverEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) bedriftBedriftshelsetjenesteLønn i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonCaroline Hvalryg Kimo, Enhetsleder, 76968927, caroline.hvalryg.kimo@unn.noArbeidsstedBuveien 62 8520 AnkenesstrandNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4664926864 Stillingsprosent: 90% Vikariat Startdato: 28.08.2023 Søknadsfrist: 23.06.2023 Epost: caroline.hvalryg.kimo@unn.no76968927
Frist 23.06.2023
Les mer
U
Lege i spesialisering i gastrokirurgi og i generell kirurgi
Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering i gastrokirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling. Dersom intern omrokkering vil det bli ledig stilling for lege i spesialisering i generell kirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling, med rotasjon til avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi og ved Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling. Begge stillingene inngår i kirurgisk primærvaktsjikt. Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre! Gastrokirurgisk avdeling er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN. Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling. Det stilles tydelige krav om aktiv deltagelse for å nå utdanningsmålene.Kirurgien i UNN HF er funksjonsfordelt på de tre sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. Noe av utdanningen vil derfor bli gitt ved de kirurgiske avdelingene i Harstad og/eller Narvik. Se også utdanningsplaner på vår hjemmeside.Begynnerdato: 01.09.23.Arbeidssted fase 1: Spesialistutdanningen ved UNN HFArbeidssted fase 2: Ved fullført spesialisering vil tilsettingen bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø.ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstueBidra til progresjon og utvikling i eget utdanningsforløpBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeidDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenDelta i forskning Delta i vaktordningKvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1beherske norsk muntlig og skriftligha god skriftlig dokumentasjonsevneha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenestenDet er ønskelig at du har relevant klinisk erfaringerfaring fra forskningerfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeidATLS-sertifiseringØnskelig med arbeidserfaring fra sykehus etter fullført LIS del 1UtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperDu har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørendeDu identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlagDu har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupperDu kommuniserer godt med pasienter og medarbeidereDu er innovativ og utviklingsorientertDu er ambisiøs på egne og institusjonens vegneDu arbeider strukturert og målrettetDu er motivert for å arbeide lenge i UNNPersonlig egnethet vil vektleggesVi tilbyrEn solid utdanning med tydelige krav og forventninger Veileder under spesialistutdanningenStimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskningFaglig og personlig utvikling Moderne utstyrNært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikkerVi kan være behjelpelig med å finne bolig.KontaktinformasjonStig Norderval, Avdelingsoverlege, 776 69092,  Kirsti Fosland, Avdelingsleder, 91515660ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4671413033 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 11.06.2023 Epost: 776 69092
Frist 11.06.2023
Les mer
U
Helgestilling sykepleierstudenter
Sykepleierstudent, se her! Vil du være med å gjøre kloke valg for våre eldre pasienter?Geriatrisk sengepost har behov for deg som liker å jobbe med eldre sårbare pasienter. Geriatrisk har 14 akuttgeriatriske senger som utreder og behandler akutt syke eldre. Våre pasienter har flere sykdommer og et komplisert sykdomsbilde. Vi er opptatt av helhetlig og pasientsikker utredning og behandling - og vi jobber tverrfaglig. Vær med inn i Geriatrisk sengepost for en sniktitt på hva vi er opptatt av:  Fallforebygging i Geriatrisk avdeling. Hos oss kan du utvikle ditt kliniske blikk og din kompetanse da våre pasienter ikke alltid har symptomer du finner fremst i lærebøker. Vi garanterer deg utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver i et arbeidsmiljø som har stor takhøyde, og som tar vare på deg som nyansatt. Stillingen hos oss kan være en fint springbrett videre i din karriere, enten hos oss eller ved andre fagområder i UNN.Vi har ledige helgestillinger med jobb hver 3. helg med mulighet for sykepleierstilling ved endt utdanning.Det er også mulighet for påfyll med ekstravakter utover helgestillingen.Vi vil ansette fortløpende, så vær rask ute med din søknad.Ta gjerne kontakt med lederstøtte Beate Bakkland eller enhetsleder Inger-Lise Høgtun for en uformell prat. Se kontaktinformasjon nederst i annonsen.ArbeidsoppgaverKliniske observasjoner av pasientens tilstand. Kunne vurdere helsetilstand sammen med annet helsepersonellSe pasientens behov og gi den beste omsorgenFølge opp pasientsikkerhet slik at vi leverer gode helsetjenester til våre eldreKvalifikasjonerTidligere erfaring fra helsevesen er en fordelErfaring fra eldreomsorgen er ønskeligDu må beherske norsk godt både muntlig og skriftligPersonlige egenskaperVi søker stabile, fleksible og engasjerte kollegaer som har interesse for arbeid med eldre mennesker i en sårbar situasjonDine gode samarbeidsevner er viktigPersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrIndividuell opplæringInternundervisning/fagdagerSimuleringVarierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt læringsmiljøEt inkluderende, løsningsorientert og humørfylt arbeidsmiljøLønn i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonBeate Bakkland, Lederstøtte, 77628138 Inger-Lise Høgtun, Seksjonssykepleier, 77628035/99578147ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4672348449 Stillingsprosent: 20% Midlertidig ansettelse Søknadsfrist: 30.07.202377628138
Frist 30.07.2023
Les mer
U
Hjelpepleier/helsefagarbeider - Nevro-, hud og revmatologisk avdeling
Vil du være med å utvikle fremtidens helsevesen?Da bør du søke jobb hos oss på Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling. Vi trenger din kunnskap og ditt engasjement!Avdelingen vår er en utmerket plass å jobbe for å få en bred kompetanse, samtidig som en får anledning til å «spesialisere» seg innen et felt. Hos oss kommer de ansatte på jobb med faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jobben, og har alltid pasienten i fokus. Vi ser etter deg som ønsker å utvikle deg som helsefagarbeider i et hektisk og pulserende fagmiljø. Hvis du i tillegg kan bidra med engasjement og stå-på-vilje til det beste for pasienten og det tverrfaglige samarbeidet kan dette være en god løsning for deg.Kjennetegn for avdelingenVi er engasjert og fleksible med kort beslutningslinje, og gjennom trygghet, pålitelighet og glimt i øyet skaper vi gode muligheter for faglig utvikling.På vår arbeidsplass blir du sett og verdsatt. Du får kollegaer som ønsker at du skal trives.Hos oss får du en jobb du kan utvikle deg i.Hverdagen består av utfordringer med store variasjoner.Helsefagarbeiderne hos oss tåler uforutsigbarhet og er løsningsorientert.ArbeidsoppgaverArbeidet er rettet mot daglig drift på sengepostenOpplæring i avdelingens prosedyrer Ivaretakelse av elever/lærling og studenterEndring i arbeidsoppgaver må påregnesKvalifikasjonerAutorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider UtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskaperInteresse for faglige utfordringer Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Fleksibel og løsnings orientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktig Du må like travle og spennende arbeidsdager Ha godt humør og bidra til godt arbeidsmiljø Evne til å jobbe i team men også selvstendig Flink til å motivereVi tilbyrGod variasjon av nye og veteraner Godt arbeidsmiljø som tar godt imot nye kolleger Det gis som standard tre uker opplæringRegelmessig internundervisning. Arbeidstid; pt 3-delt turnus, jobb hver 3. helgMulighet for relevant videreutdanningKontaktinformasjonOla Iversen, Seksjonsleder, 776 69381 Tarjei Robertsen, Enhetsleder, 776 69088ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9038 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4672446552 Stillingsprosent: 100% Fast, Vikariat Søknadsfrist: 22.06.2023776 69381
Frist 22.06.2023
Les mer
U
Sykepleier - Fast stilling på Gastrokirurgisk sengepost
Ønsker du å oppleve midnattssol, nordlys, flotte naturopplevelser og et yrende byliv? Ønsker du en tilpasset turnus for å ha mulighet til å benytte deg av alt landsdelen har å tilby? Da er Tromsø og gastrokirurgisk avdeling noe for deg! Byen som lever opp til sitt tilnavn "Nordens Paris".Tromsø er en storby som byr på et pulserende sentrum og er kjent for sitt varierende kulturliv, kule festivaler, spennende spisesteder og vakker rå natur. Her finnes bugnende fjelltopper så langt øyet kan se, med gode bussforbindelser til å komme seg rundt. De lett tilgjengelige fjellområdene byr på ruter, trapper og merkede stier og løyper i alle vanskelighetsgrader, for å både stå på ski eller springe på bena. Tromsø er virkelig en by som må oppleves!Vi får ledig fast 100% stilling som sykepleier ved Gastrokirurgisk sengepost. Stillingen er i 3-delt turnus med jobb hver tredje helg som hovedregel. Her er det store muligheter for personlig tilrettelegging av arbeidstiden med fleksibel arbeidsplan. Om ønskelig kan du jobbe intensivt i perioder for så å ha lengre perioder med sammenhengende fri. Gastrokirurgisk avdeling er en utmerket plass å starte for å få en bred kompetanse innen et spennende fagfelt. Avdelingen er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken og er en sengepost med 26 senger. Vi har ansvar for hoveddelen av generellkirurgi og kreftkirurgi innen det gastrokirurgiske fagfeltet i Nord-Norge, og som sykepleier hos oss tilegner du deg en solid sykepleiepraksis og god erfaring i arbeid med kritisk syke pasienter. Avdelingen har også ansvar for oppfølging av øyeblikkelig hjelp pasienter innenfor eget fagfelt, eksempel er buktraume etter ulykker, fall, og lignende skader, ileus, smerteproblematikk samt ulike infeksjoner som choleangitt, pankreatitt, divertikulitt mm. Gastrokirurgisk avdeling har som mål å tilby pasienter oppfølging og behandling på et høyt internasjonalt nivå. Vi har fokus på gode pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på moderne diagnostikk og behandling. For å lese litt om arbeidsmiljøet i avdelingen, følg lenken: gutta på gastroArbeidsoppgaverPreoperativ sykepleie Klargjøring av pasienter til operasjon med blærekateter, perifer venekanyle, antibiotika, tromboseprofylakse mm.Informasjon og veiledning til pasient og deres pårørendePostoperativ sykepleieoppfølging og monitorering av NEWS-scoreernæring - total parenteral ernæring, PEG- og nasogastrisk sonde, per oral næring og veiledning av pasientendrensbehandling - pleuradren, thoraxdren, galleblæredren, PTC-dren, hjertedren mm.mobilisering av pasienteninfusjonsbehandling - antibiotika, væskebehandling og medikamenter.smertebehandling - epidural, smertepumper, intravenøs/intramuskulær/subkutane injeksjoner samt per-orale smertebehandlingersårstell - operasjonssnitt, laparotomi eller laparoskopi, og VAC-behandling av store og kompliserte sår.håndtering av sentralvenøse kateter - CVK, hickman, veneport, piccline og midlineAkuttmedisinsk behandling av pasienter med sepsis og infeksjonantibiotikabehandlingintravenøs væsketilførsel og medikamentell behandlingtett observasjon av vitale parameter som blodtrykk, puls, respirasjon og temperatur (NEWS)Stomipleiestomistell av nyanlagte stomier og stomier med vanskelig bandasjeringstomitrening og veiledning av pasientenDokumentasjon i elektronisk pasientjournal DIPS ArenaMedikamenthåndtering og registrering i elektronisk medikamentkurve MetavisionJobbe tverrfaglig og tett sammen med ulike team:FysioterapiLegerDiabetessykepleierKlinisk ernæringsfysiologPasientsentrert helseteamIntensivavdeling, oppvåkningsavdeling og anestesiSamhandling med kommuner gjennom blant annet PLO og møtevirksomhetSamhandling med lokalsykehusene i hele Nord-NorgeSykepleie til pasienter til utredning Studentveiledning. Som sykepleier vil du etter hvert bidra med din kompetanse og veiledning til studenter.  KvalifikasjonerErfaring som sykepleier er en fordel, men ikke nødvendig da god opplæring vil bli gitt.Det er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaper, da innhenting av informasjon og dokumentasjon foregår elektronisk. Opplæring i de aktuelle programmene vil bli gitt. En hel kursdag settes av til dette under opplæringsperioden.Det vil bli gitt opplæring i avdelingens medisintekniske utstyr.Søkere må ha godkjent autorisasjon som sykepleier.Beherske nordisk språk, både muntlig og skriftligPersonlige egenskaperPositiv og imøtekommendeTeamorientert, men som også kan jobbe selvstendig og fleksibeltPositiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljøOpptatt av kvalitet og utviklingVi tilbyrEt utviklende, positivt og godt arbeidsmiljøTre ukers opplæring med individuell tilpassing ved behov 3-4 tilpassede kalenderplaner i året og ønsketurnus Frivillig deltidsstilling om ønskeligFagdager og ukentlig internundervisning, simuleringer og kursdagerMulighet for videreutdanning i gastrosykepleie, stomisykepleie og andre relevante fagfeltStor faglig og personlig utvikling, med tett oppfølging av fagsykepleierPensjonsordninger i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikringLønn i henhold til gjeldende overenskomsterBedriftshelsetjeneste og gode velferdsordningerEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) med stort fokus på tilstedeværende ledelse og tett oppfølging av hver enkelt ansattVi kan være behjelpelig med å finne bolig via UNN Oppstart etter individuell avtaleVed internt opprykk blir det ledig vikariat. Om det er kun ønskelig med vikariat, er du velkommen til å legge inn en søknad her med spesifikasjoner om ønsket lengde på vikariatet. KontaktinformasjonAnna Mohn Sneve, Enhetsleder, 77628315, anna.sneve@unn.no Marianne Karlsen, Enhetsleder, 95829788, Marianne.Karlsen2@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4671171953 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 18.06.2023 Epost: anna.sneve@unn.no77628315
Frist 18.06.2023
Les mer
U
Sykepleier - sommervikariat ved Gastrokirurgisk sengepost
Ønsker du å oppleve midnattssol, flotte naturopplevelser og et yrende byliv? Da er Tromsø og gastrokirurgisk avdeling noe for deg! Tromsø lever opp til sitt tilnavn "Nordens Paris".Tromsø er en storby som byr på et pulserende sentrum og er kjent for sitt varierende kulturliv, kule festivaler, spennende spisesteder og vakker rå natur. Her finnes bugnende fjelltopper så langt øyet kan se, med gode bussforbindelser til å komme seg rundt. De lett tilgjengelige fjellområdene byr på ruter, trapper og merkede stier i alle vanskelighetsgrader. Du kan også nyte det nyetablerte Tromsøbadet, der du finner både klatrehall, svømmeanlegg og treningssenter. Tromsø er virkelig en by som må oppleves!Gastrokirurgisk avdeling er en utmerket plass å starte for å få en bred kompetanse innen et spennende fagfelt. Avdelingen er en del av kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken og er en sengepost med 26 sengeplasser. Vi har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi innen det gastrokirurgiske fagfeltet, og som sykepleier hos oss tilegner du deg en solid sykepleiepraksis og god erfaring i arbeid med kritisk syke pasienter. Gastrokirurgisk avdeling har som mål å tilby pasienter oppfølging og behandling på et høyt internasjonalt nivå. Vi har fokus på gode pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på moderne diagnostikk og behandling. Hvis du vil jobbe med en herlig, inkluderende og fin gjeng, har vi ledig sommervikariat som sykepleier ved Gastrokirurgisk sengepost.Stillingen er i 3-delt turnus med jobb hver andre helg eller etter avtale. Det er mulig for tilrettelegging og komprimering av turnus slik at en kan få fri i perioder om ønskelig.Vi oppfordrer nyutdannede sykepleiere til å søke!ArbeidsoppgaverGastrokirurgisk avdeling har en variert pasientgruppe med spennende og nytenkende prosedyrerPre- og postoperativ sykepleie og utredning er i fokusKvalifikasjonerErfaring som sykepleier er en fordel, men ikke nødvendig da opplæring vil bli gitt.Det er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaper, da innhenting av informasjon og dokumentasjon foregår elektronisk. Opplæring i de aktuelle programmene vil bli gitt.Det vil bli gitt opplæring i avdelingens medisintekniske utstyr.Søkere må ha godkjent autorisasjon som sykepleier.Personlige egenskaperpositive og imøtekommende, med tillitvekkende egenskaper og evne til å lytteteamorientert, men som også kan jobbe selvstendig og fleksibeltpositiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljøkvalitetsbevisste arbeidstakereVi tilbyret utviklende, positivt og inspirerende arbeidsmiljø, med stort fokus på kvalitethyggelige kollegaer og god sykepleierdekning i sommerperioden1 ukes opplæring. Individuelle hensyn vil bli tattkalenderplan/ønsketurnus stor faglig og personlig utviklingpensjonsordninger i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikringlønn i henhold til gjeldende overenskomsterbedriftshelsetjeneste og gode velferdsordningeren arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)En utvidet turnus som går ut september 2022 om ønskelig. Står drømmen om å oppleve nordlyset som danser over nattehimmelen, er det mulighet for videre vikariatVi kan være behjelpelig med å dekke UNN-bolig i sommerperioden. Oppstart 26.06 etter etter individuell avtale. Lengden på sommervikariatet er til og med 3. september eller etter individuell avtale.KontaktinformasjonMarianne Karlsen, Enhetsleder, 776 69610, Marianne.Karlsen2@unn.no Anna Mohn Sneve, Enhetsleder, 77628315, anna.sneve@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4671253826 Stillingsprosent: 100% Ferievikar Søknadsfrist: 18.06.2023 Epost: Marianne.Karlsen2@unn.no776 69610
Frist 18.06.2023
Les mer
U
Helsefagarbeider/hjelpepleier - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost UNN Tromsø
Ønsker du en meningsfull og variert arbeidshverdag hvor du jobber med mennesker som brått har fått livet snudd på hodet?Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø flyttet i mai 2018 inn i nye moderne lokaler i A-fløya. Vi gir tilbud til pasienter som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med slag, subarachnoidalblødning, anoksiske hjerneskader, multitraume, amputasjoner og enkelte andre tilstander. Døgnenheten har 14 sengeplasser, og har rundt 150 innleggelser pr år.Vi søker nå etter helsefagarbeider/hjelpepleier tilvikariat sommer 2023. Arbeidstiden er i henhold til enhver tids gjeldende kalenderplan.Ved intern omrokering kan det bli mulighet for øvrige stillinger/vikariater ved avdelingen. Startdato er satt til 28.08.23, men om du kan starte tidligere eller senere har vi også mulighet til å tilby ansettelse på et annet tidspunkt.ArbeidsoppgaverHjelpepleier-/helsefagarbeiderrelaterte oppgaverBruk av medisinteknisk utstyr relatert til avdelingenAssistere pasienter i å gjenoppnå og vedlikeholde best mulig helse og funksjon etter sykdom, fremme helse, forebygge og behandle sykdom og lindre lidelseArbeidet innebærer samarbeid med leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, nevropsykolog og sosionomDeltagelse i veiledning og orientering av avdelingens personale, samt nytt personale, avdelingens studenter og hospitanterKvalifikasjonerDet vektlegges at aktuelle kandidater har gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerDu må kunne gjøre deg forstått på norsk, både muntlig og skriftligDet ses gjerne at søkeren har erfaring relatert til de beskrevne arbeidsoppgavene, og det er ønskelig med erfaring fra tverrfaglig arbeidNorsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleierUtdanningsretningSykepleieHelsefagUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperVi ønsker oss kollegaer som ser muligheter og er løsningsfokusert, og som er bidragsytere til fag- og arbeidsmiljøetPersonlig egnethet vektleggesLanguageNorskSvenskVi tilbyrOpplæring i et godt arbeidsmiljø Et fagmiljø hvor du får samarbeide tett innen egen faggruppe og også med øvrige faggrupper på sengepostenMedlemskap i KLPHøyt faglig nivåEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedriftBedriftshelsetjeneste Velferdstilbud i form av tilgang til hytter og treningKontaktinformasjonMathias Paulsen Baadstø, Assisterende enhetsleder, 77627902, mathias.paulsen.baadsto@unn.no Timo Leminen, Enhetsleder, 77628351, Timo.Leminen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4667548156 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 31.05.2023 Sluttdato: 06.08.2023 Søknadsfrist: 04.06.2023 Epost: mathias.paulsen.baadsto@unn.no77627902
Frist 04.06.2023
Les mer
U
Fagutviklingssykepleier - Observasjonsposten
Observasjonsposten er organisert i avdeling samme med akuttmottaket under Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge.Observasjonsposten har 14 senger og alle pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp, med en forventet liggetid på 24 timer. Målsetningen er å tilby rask diagnostikk, god behandling og pleie, samt videreformidling til riktig behandlingsnivå. De mest aktuelle diagnosene er brystsmerter med akutt koronarsyndrom, arytmier og syncoper, akutt abdomen med appendicitter, nyrestein, gallestein og lignende. Vi har også en stor gruppe med infeksjonspasienter som krever antibiotikabehandling og observasjon. I tillegg har vi pasienter fra alle fagfelt i UNN.Observasjonsposten søker nå en erfaren, engasjert og selvstendig sykepleier som har interesse/erfaring innen fagutvikling, kompetanseheving, og er fleksibel og interessert i faget. Tromsø byI Tromsø kan man boltre seg i skog og fjell sommer og vinter – i midnattssol eller nordlys. Det er godt tilrettelagte lysløyper i flere av bydelene, i tillegg til majestetiske fjelltopper i kun kort avstand fra sentrum. Godt miljø for padling, klatring, randonné, jakt og fiske. I tillegg har byen et bredt kulturtilbud med konserter, utstillinger m.m. Vi håper du har lyst å bli vår nye kollega!  ArbeidsoppgaverÅ bevisstgjøre og stimulere den enkelte sykepleiers utvikling innenfor vår seksjon og fagfeltArbeid med kompetanseheving blant de ansatteUtvikling og vedlikehold av seksjonens prosedyrerArrangere fagdager og planlegge internundervisninger for de ansatteVeiledning og oppfølging av helsefaglige studenter i praksisBidra til god opplæring og oppfølging av nyansatte i samarbeid med både leder og ansatteAnsvarlig for medisinsk teknisk utstyr og opplæring omkring disseUtarbeide kompetanseplaner i KompetanseportalenSamarbeide med de andre fagutviklingssykepleierne i vår avdelingJobbe klinisk i 3 delt turnus i lavdrift - og sommerferieperiodenKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleier/spesialsykepleierMinimum 2 års relevant medisinsk eller kirurgisk erfaringMå beherske norsk skriftlig og muntligDet er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaperPersonlige egenskaperDu må ha et stort sykepleiefaglig engasjement, og evner å dele dette med andre rundt deg.Være positiv og imøtekommende overfor både arbeidskollegaer og pasienter/pårørendeVi ønsker at du er strukturert, entusiastisk, fleksibel og løsningsorientert. Evne til nytenkning og bidrar til forbedring av vår arbeidshverdag.Du må kunne jobbe selvstendig, og sammen med både leder, ansatte og andre fagutviklingssykepleiere i avdelingen.Du må kunne bidra til et positivt arbeidsmiljø, ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrEt inkluderende arbeidsmiljø med stor arbeidsglede og høyt felles fokus på å bygge et godt arbeidsmiljøEt støttende fagmiljø blant andre fagutviklingssykepleiere i vår avdelingOpplæring og veiledning ved oppstartEndringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder som følge av pågående endringer i organisasjonsstrukturen må påregnes.Lønn i henhold til gjeldende overenskomsterMedlemskap i KLP, med gode pensjons-, forsikrings- og låneordningerKontaktinformasjonIng-Hege Nilsen, Seksjonsleder, 77626116ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4668292871 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 11.06.202377626116
Frist 11.06.2023
Les mer
U
Stillinger som bioingeniør ledig ved Laboratoriemedisin i Tromsø
Kom og jobb hos oss på Laboratoriemedisin!Vi har ledig både faste stillinger og vikariater, og ønsker oss nettopp deg som elsker bioingeniørfaget og ivrer etter å være en viktig brikke i spesialisthelsetjenesten.Vi vil ved behov gjøre ansettelser fortløpende. Studenter som får autorisasjon til våren oppfordres til å søke.Hvis du har lyst til å jobbe innenfor noen av følgende spennende fagområder; hematologi, koagulasjon, blodgass, biokjemi, massespektrometri eller immunhematologi, så må du søke her! Du får muligheten til å jobbe ved ett universitetssykehus med moderne analyseinstrumenter, være tett på pasientene, samt fordype deg i fag. Bioingeniørene deltar i tredelt turnus og er i sentrum der det skjer.Vikariatene kan på sikt bli faste stillinger. Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik.ArbeidsoppgaverAnalysearbeid ved et av laboratoriets mange fagområderPasientrettede oppgaver innen prøvetaking og preanalyseBidra innen opplæring og veiledning av både nye ansatte og praksisstudenter Stillingene er 35,5t/u i tre-delt turnus med dag, kveld, natt og helgearbeid. Dette gir også mange fordeler med turnusfridager. Vi tilpasser turnus individueltKvalifikasjonerAutorisert bioingeniørDet legges vekt på relevant praksisMå beherske norsk skriftlig og muntligUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperSelvstendigEndringsvilligVære en god lagspillerBidra til et godt arbeidsmiljøMå trives i et aktivt og travelt miljøVi tilbyrTrivelig arbeidsmiljø med mulighet for mange gode vennskapGod opplæring og høyt faglig nivåFaglig og personlig utviklingFleksibilitet ifht ønsker som har med arbeidstid, vakter og fritidLønn etter avtale, samt i henhold til gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonCharlotte Arnesen, seksjonsleder, 77627356 Lisbeth Hansen, Avdelingsleder, 77626727, lisbeth.hansen@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4669812470 Stillingsprosent: 100% Fast, Vikariat Startdato: 19.06.2023 Søknadsfrist: 12.06.202377627356
Frist 12.06.2023
Les mer
U
Helsesekretær - Akuttmedisinsk kontortjeneste
Vi har ledig fast deltidsstilling for helsesekretær ved Akuttmedisinsk kontortjeneste: 24 % stilling med jobb hver tredje helgAkuttmottaket har ansvar for mottak av øyeblikkelig-hjelp-pasienter som kommer til sykehuset. Akuttmedisinsk kontortjeneste er et knutepunkt for pasientregistrering og pasientdokumentasjon innenfor området øyeblikkelig hjelp.Obervasjonspostens målsetning er rask utredning og behandling for å sikre at pasienter som kommer til sykehuset får riktig og effektiv behandling på rett nivå. Akuttmedisinsk kontortjeneste vil være en viktig bidragsyter i forhold til å innfri kravet om hurtigere omløp, ferdigstillelse av dokumentasjon og koding.Akuttmedisinsk kontortjeneste har tett samarbeid i team med sykepleiere og leger. Vi søker medarbeider med helsesekretær-/sekretærkompetanse som har lyst til å bli medlem av en entusiastisk og dyktig personalgruppe i et tverrfaglig miljø.ArbeidsoppgaverPasientadministrative oppgaverSkriving og kvalitetssikring av pasientdokumentasjonBesøksregistrering poliklinikkTelefon-, post- og ekspedisjonsarbeidUtenom ordinær kontortid utføres også noe DIPS-support til alle avdelinger i form av registrering av innleggelse og utskriving av pasienterKvalifikasjonerAutorisasjon som helsesekretær Helsefagstudenter kan også søkeGrunnleggende IKT-kompetanse (Windows operativsystem og Office)Relevant realkompetanse kan kompensere for kompetansekravetGode DIPS-kunnskaper og kjennskap til DRG-systemetPersonlig egnethet, serviceinnstilling og selvstendighet vil bli vektlagt ved ansettelseUtdanningsretningHelsesekretærUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperGod muntlig og skriftlig fremstillingsevneTilpasningsdyktigEngasjertServiceinnstiltFleksibelGode samarbeidsevnerTrives med å jobbe i et tverrfaglig teamVi tilbyrTredelt turnus med arbeid hver 3. helg. Turnusen innebærer en del kvelds- og nattevakterSpennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljøFaglig og personlig utviklingKontaktinformasjonUnni Olsen Håkonsen, Seksjonsleder, 77626635ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4671327506 Stillingsprosent: 22% Fast Søknadsfrist: 16.06.202377626635
Frist 16.06.2023
Les mer
U
Psykolog - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Tromsø
Vi søker etter psykologer til midlertidige stillinger i 100 % for ett år ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP), Tromsø, med mulighet for forlengelse.VPP Tromsø er del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø i Psykisk helse- og rusklinikken. Senteret har fire seksjoner; poliklinisk seksjon, døgnseksjon, medikamentfri behandlingsenhet og Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms.Poliklinisk seksjon består av VPP Tromsø, VPP Storsteinnes, Ambulant akutteam, ACT-teamet og FACT Tromsø. VPP Tromsø er delt i følgende fagteam: Allmenn-team, traumeteam, spiseforstyrrelsesteam, psykoseteam, rusteam, OCD-team, MBT-team. ArbeidsoppgaverPsykisk helsehjelp til voksne med psykiske lidelserBehandlingsansvarArbeid med selvmordsproblematikkBidra faglig gjennom teamarbeid og kunnskapsdelingDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenEn kan forvente å jobbe med rusproblematikkArbeidsoppgavene er knyttet til behovene enheten har til enhver tidKvalifikasjonerHa utvidet kompetanse på en eller flere av gruppene som får psykisk helsehjelp, eller på behandlingsformNorsk autorisert helsepersonellØnskelig med erfaring fra andre deler av psykisk helsevernØnskelig med kunnskap om andre samhandlende tjenesteytereUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperPersonlig egnethet med vekt på evne til samarbeid, selvstendig og systematisk arbeidEvne til å skape behandlingsallianse med pasienterHøy arbeidskapasitetGode kommunikasjons- og formidlingsevnerLanguageNorskVi tilbyrTilsetting i tråd med gjeldende overenskomsterUtfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaverGod pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikringGodt arbeidsmiljøKontaktinformasjonKjersti Fredheim, Enhetsleder, 77627714, Kjersti.Fredheim@unn.noArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9016 TromsøNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4671393670 Stillingsprosent: 100% Midlertidig ansettelse Søknadsfrist: 16.06.2023 Epost: Kjersti.Fredheim@unn.no77627714
Frist 16.06.2023
Les mer
U
Sykepleier ved Ortopedisk sengepost UNN Harstad
Ortopedisk sengepost, Harstad, er en sengepost med totalt 14 senger. To av pasientrommene er isolat. Vi er en akuttkirurgisk sengepost i hovedsak for ortopediske pasienter. I tillegg har vi ansvaret for øre-nese-halspasienter og barn som legges inn med en kirurgisk problemstilling. Dette er en variert og aktiv avdeling, der liggetiden er i gjennomsnitt 3 døgn. Til sengeposten kommer pasienter til planlagte operasjoner og pasienter som har behov for øyeblikkelig-hjelp-innleggelse for eksempel grunnet traume. I den daglige driften har vi et tett samarbeid med Kirurgisk avdeling, K3K Harstad. ArbeidsoppgaverPre- og postoperativ pleieUlike arbeidsoppgaver i avdelingenSamarbeid mellom ulike faggrupperKommunikasjon opp mot kommuner for pasienter som har behov for kommunal hjelp ved utreise fra sykehusetAdministrering av utskriving, innkomst og polikliniske forberedelser av pasienter til protesekirurgUlike arbeidsoppgaver som naturlig kommer under en ortopedisk sengepostForbedringsarbeid i avdelingen Ulike sykepleieprosedyrerKvalifikasjonerBeherske norsk godt muntlig og skriftligDet er ønskelig med kompetanse i journalsystemet Dips Arena og erfaring fra lignede avdeling, men dette er ikke et krav, da det vil bli gitt individuell opplæringNorsk autorisasjon som sykepleierPersonlige egenskaperVi søker deg som er faglig interessert og kan bidra positivt inn i vår flotte arbeidsmiljø Vi tilbyrVi kan tilby ett års vikariat i ulike stillingsstørrelser for sykepleiere Tredelt turnus, inkludert helgLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerVi er en avdeling med fokus på forbedringsarbeid og fagutvikling. Det jobbes tverrfaglig mellom ulike arbeidsgrupper for å oppnå best mulig pasientbehandlingVi har et kontinuerlig fokus på et godt arbeidsmiljøEn aktiv og spennende arbeidsplass med varierte arbeidsoppgaverOppstart 1. august eller etter avtale. KontaktinformasjonAnne-Mari Batalden, Fagutviklingssykepleier, 77015229 Brigitte Maurer, Enhetsleder, 77015422ArbeidsstedSankt Olavs gate 70 9406 HarstadNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: 4669336378 Stillingsprosent: 10, 80% Vikariat Startdato: 01.08.2023 Søknadsfrist: 15.06.202377015229
Frist 15.06.2023
Les mer
Kontaktpersoner