(Karrierestart.no)

 

Rapporten er gjennomført av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i samarbeid med Innovasjon Norge. 12 av 17 aktuelle innovasjonsklynger har svart på undersøkelsen om internasjonalt utdanningssamarbeid.

 

Ifølge svarene i rapporten finnes det fins det eksempler på internasjonalt samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner på alle nivå. 

 

– Forholdene ligger godt til rette siden bedrifter og utdanningsinstitusjoner i stor grad allerede har etablerte samarbeid på plass. For oss som jobber med internasjonalisering er dette gode nyheter, sier SIU-direktør Harald Nybølet.

 

Av de 12 innovasjonsklyngene som deltok i spørreundersøkelsen svarte 11 at de er involvert i en eller annen form for internasjonalt samarbeid innen utdanning og kompetanseheving. Et slikt samarbeid kan innebære utveksling av forelesere, praksisutveksling og studentveiledning.

 

– Vi ser tydelig at utdanningssamarbeid står høyt på agendaen, sier SIU-direktør Harald Nybølet og peker samtidig på rom for forbedringer: – Vi må bli enda bedre på å nå ut til næringslivet med aktuelle utdanningsprogrammer og finansieringsordninger.  Noen har også etterlyst mer fleksibilitet og mindre byråkrati i dagens ordninger. 

 

Kontakt med 140 land

Tanja Hoel er daglig leder i sjømatklyngen The Seafood Innovation Cluster, som i likhet med flere av de norske innovasjonsklyngene holder til i Bergen. Funnene i rapporten stemmer godt overens med hennes egne erfaringer fra bransjen. Hun mener at internasjonalt utdanningssamarbeid er meget viktig for sjømatklyngen, som eksporterer hele 90 prosent av det de høster og produserer til utlandet.

 

– Laks er det mest internasjonale eksportproduktet vi har.  Vi eksporterer sjømat til mer enn 140 land. Og i tillegg har sjømatnæringen produksjon i veldig mange andre land enn Norge. Så, ja, det er utrolig viktig å bygge både kompetanse, språkforståelse og kulturkunnskaper om andre land, understreker klyngelederen.

 

Hoel poengterer at det er stor aktivitet innen internasjonalt utdanningssamarbeid, og ser det som nødvendig for å sikre sjømatnæringens vekst og utvikling videre.

 

–Vi må hele tiden bygge forståelse for hvordan utemarkedet fungerer. Og da trenger vi et internasjonalt samarbeid.

 

Ny MBA

For å møte fremtidens kompetansebehov dannet man høsten 2016 en helt ny MBA-utdanning

 

Høsten 2016 gikk startskuddet for en helt ny MBA-utdanning ved NHH skreddersydd for sjømatnæringen (MBA Sustainable Innovation in Global Seafood).

 

Vårt premiss var at graden skulle være internasjonal. En norsk MBA er lagt opp med mange samlinger, men du kan ikke reise helt fra Kina og Canada på 16 samlinger i Norge. Vi måtte se på en ny studiestruktur som gjorde det attraktivt og vi endte på 4 samlinger i året, to i Bergen, en i Canada og en i Japan.

 

Hoel forteller at man satser sterkt på utdanningssamarbeid i sjømatklyngen hun er leder for, og ramser opp noen av de prosjektene de tar del i:

 

– Frankrike, for eksempel, er et veldig viktig marked for norsk sjømat og derfor har vi trainee-program for nyutdannete der de får fordype seg i det franske sjømatmarkedet. Vi har også et mobilitetsprogram for norske og japanske forskere og en egen internasjonal sommerskole for norske og kanadiske fiskehelsestudenter. Også må jeg nevne et spennende Erasmus-prosjekt med Fylkeskommunen for lærere som skal øke kompetanse og samarbeidsrelasjoner til Skottland og Frankrike. 

 

Hoel understreker at det blir vanskelig å styrke innovasjonen i fremtiden uten at utdanningssamarbeid er en av beina man står på.

 

–Vi må hele tiden prøve å se inn i fremtiden. Hva blir det fremtidige kompetansebehovet? Klarer vi å se 10-15 år frem i tiden? Hvordan skal vi jobbe strategisk for å utdanne kandidater som kan sikre oss videre bærekraftig utvikling? sier Hoel, og peker på at man trenger bedre kontaktformidling mellom norske og ledende kompetansemiljøer i utlandet.

 

– Mye av kontaktformidlingen i dag går gjennom utdanningsinstitusjonenes etablerte nettverk, men det er en stor verden der ute og det er mye usikkerhet om vi har de beste kontaktene. Vi ønsker et enda tettere samarbeid, avslutter hun.