(Karrierestart.no)

Gjennom etableringen av School of Management ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ønsker høgskolen å bidra til livslang læring og omstilling i arbeids- og samfunnsliv.

 

- School of Management tilbyr ledelsesutdanning spesielt rettet mot sektorene som høgskolen utdanner til, som stat og kommunesektor, helsevesen, skoleverket, næringsliv, barnehager, bibliotek og organisasjoner i arbeidslivet, sier senterleder Kristi Agerup ved School of Management.

 

- Vi har blant annet flere gode mastertilbud i ledelse, egen rektorskole, styrerutdanning for barnehager og skreddersydde lederkurs for både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, sier Agerup.

 

Nye og unike utdanningstilbud

School of Management består både av eksisterende utdanningstilbud ved høgskolen, i tillegg er det blitt utviklet helt nye utdanningstilbud som blant annet ledelse i den norske modellen og et utdanningstilbud i kjønn og ledelse.

 

Agerup fremhever at satsingen er et viktig virkemiddel for å koble arbeidslivet, høyere utdanning og forskning tettere sammen.

 

- Vi ser at ledelsesutdanning blir stadig viktigere innenfor de profesjonene som høgskolen utdanner til, og vi legger vekt på at vår ledelsesutdanning skal være basert på kunnskap og forskning og være relevant for arbeidslivet, sier hun.

 

School of Management har vært et 2-årig prosjekt ved høgskolen, og blir nå en etablert som en fast del av HiOAs virksomhet.