(KarriereStart.no):

– Dette er en helt utrolig bra ordning som drar de store og overordnende diskusjonene om omstilling og kompetanseheving ned på jorda. Den er ubyråkratisk og enkel, og hvert år er det en stor oversøkning til ordningen, derfor ønsker vi å styrke den, sier kunnskapsmininister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

 

Kompetansepluss Arbeid (tidligere Program for basiskompetanse i arbeidslivet, BKA), er en ordning hvor bedrifter kan søke om å gi ansatte opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, IKT eller til norsk- eller samiskopplæring. Ekstrabevilgningen i revidert budsjett er særlig rettet mot å styrke digitale ferdigheter hos voksne.

 

Ordningen innebærer støtte til kurs og opplæring i arbeidstiden, og blir benyttet av bedrifter i en rekke bransjer.

 

– Den brukes til alt fra å kurse ansatte i jobbens nye operativsystemer til norskopplæring på arbeidsplasser som har mange ansatte som trenger å lære seg norsk, forteller Isaksen.

 

Over 53.000 arbeidstakere har siden starten i 2006 fått opplæring på jobben på denne måten. Det er dokumentert at opplæringen fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev, ifølge Kompetanse Norge, som har ansvar for ordningen.