(KarriereStart.no):

NHOs kompetansebarometer er en årlig undersøkelse som kartlegger kompetansebehov i Norge. Kartleggingen har vært gjennomført på en årlig basis de siste fire årene. I årets undersøkelse inngår 5557 bedrifter som har besvart ulike spørsmål om sine kompetansebehov.

 

Nesten 6 av 10 NHO-bedrifter oppgir at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov i 2017. Det er 7 prosentpoeng høyere enn fjoråret. Litt over halvparten av bedriftene har behov for fagskoleutdannede. Samtidig oppgir om lag seks av ti bedrifter at de har behov for personer med yrkesfaglig utdanning. Samtidig sier 80 prosent av bedriftene at de vil heve kompetansen blant dagens ansatte. Bedriftene gir selv uttrykk for at de har et udekket kompetansebehov, og at dette har resultert i tap av kunder eller markedsandeler.

 

Må være på tå hev

Daglig leder i Norges Yrkesakademi Marit Aamold Sundby mener fagskolene må være på tå hev for å gi bedriftene den kompetansen de trenger i tiden fremover. Utdanningene ved Norges Yrkesakademi er utviklet i nært samarbeid med arbeidslivet for å sikre behovet for oppdatert og spesialisert kompetanse, og samtidig være korte og praktiske.

 

Les også: Dette har ikke arbeidsgiver lov til å spørre om på jobbintervjuet

 

– Selv om vi skal være litt forsiktige med å gjøre framskrivinger ut i fra denne undersøkelsen, viser den et tydelig behov for yrkesrettede utdanninger og etterutdanninger, samt et stort ønske om å sette inn tiltak for heve kompetansen til ansatte blant landets bedrifter, sier Marit Aamold Sundby, daglig leder for Norges Yrkesakademi.

 

Fagskolene med viktig rolle

Undersøkelsen avslører et kompetansegap i mange av bedriftene. Aamold Sundby tror fagskolene spiller en viktig rolle for å tette gapene og sørge for å møte behovene i dagens og fremtidens jobbmarked.

 

 Vi startet denne høsten med et fagskoleløft og storsatsing for nettopp å kunne imøtekomme fremtidens studenter og fremtidens behov for kompetanse enda bedre (se lenke under). Tar du en utdanning hos oss, enten det er innenfor helse, oppvekst, økonomi, administrasjon eller markedsføring, kan du føle deg trygg på at du får etterspurt kompetanse og god faglig input fra våre lærere gjennom utdanningsløpet, avslutter Aamold Sundby.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger