(KarriereStart.no):

Som et ledd i å omskolere og videreutdanne arbeidsledige, foreslår Ap nå at arbeidsledige skal kunne ta kurs og studier uten å miste retten til dagpenger.  Hovedregelen i dag, er at den som er under utdanning eller opplæring ikke har rett til dagpenger.

 

Bakgrunnen for dette er at den arbeidsledige ikke anses som en reell arbeidssøker så lenge han/hun er under utdanning. I følge Navs regelverk, er utdanning uforenelig med rett til dagpenger fordi det strider mot intensjonen med dagpengeordningen. Denne ordningen er ment for de som aktivt søker arbeid, ikke for de som er under utdanning. 

 

Nå tar Arbeiderpartiet til orde for en mer fleksibel løsning, som gir arbeidsledige på dagpenger mulighet til å ta utdanning. Arbeiderpartiet foreslår at dagpengeordningen endres i den nye budsjettinnstillingen til arbeids- og sosialkomiteen. Denne innstillingen legges frem i begynnelsen av desember.

 

– Det gjør vi fordi vi mener det er viktig at unge mennesker som i dag faller utenfor arbeidslivet, raskest mulig kan komme seg tilbake. For å klare det, trenger mange å øke kompetansen og få flere bein å stå på, sier Ap-stortingsrepresentant Arild Grande i til E24.

 

Les også: Fem ting du bør gjøre som arbeidsledig

 

Får støtte

I kjølvannet av oljekrisen som har rammet den norske økonomien de siste årene har mange ansatte i olje- og energisektoren blitt langtidsledige. Med dagens ordning må disse gi avkall på dagpengeordningen om de ønsker å omskolere seg for å stå bedre rustet til å søke stillinger i andre bransjer. Tall fra NITO (Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon), viser at over 1000 av deres medlemmer har vært arbeidsledige i mer enn ett år. Mange av disse har et stort behov for omskolering. 

 

Wenche Halvorsen, administrerende direktør i NKI Nettstudier, ønsker en endring av dagpengereglene velkommen. 

 

 – På mange av våre studier kan du bygge videre på den kompetansen du allerede har, og tilegne deg ny, formalisert kunnskap for å gjøre deg mer attraktiv i arbeidsmarkedet, fortsetter hun. Gjennom et bredt studietilbud via nettstudier har man mulighet til å studere uten å måtte flytte på seg. Man studerer når og hvor man vil, og får formalisert kompetanseløftet, sier Halvorsen.

 

Halvorsen håper at en endring av regelverket vil føre til mindre langtidsledighet.

 

– Vi ønsker det nye forslaget varmt velkommen, da vi tror dette vil være et viktig ledd i å få arbeidsledige raskere tilbake i arbeidslivet, avslutter Halvorsen.

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger