<  
>  

Jobbmuligheter som Kokk

Vega kommune
Sted
Bransje
Ikke oppgitt
Yrke
Jobbmuligheter som Kokk
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Kokk. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Vega kommune.
Relaterte stillingsannonser - Kokk
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Vega kommune
logo
Styrer
Om stillingenDet er ledig 100% fast stilling som styrer i Vega barnehageTiltredelse: snarestVega barnehage er en 4 avdelings barnehage med 43 barn totaltBarnehagens visjonLæring, trivsel og glede - vi er alle til stedeKvalifikasjonskravGodkjent utdanning i henhold til gjeldende lovverkErfaring og utdanning i ledelse er en fordelGode norskkunnskaperPersonlige egenskaperDu må være positiv og engasjert og bidra inn i arbeidsmiljøet ut i fra kommunens verdier, mål og etiske retningslinjerDu må være initiativrik og med gode samarbeidsevnerDu må ha gode lederegenskaperVi tilbyrEt godt arbeidsmiljøFaglig støtte fra regionalt ressurssenter (RSR)Ordnende pensjons- og forsikringsordningerLønn etter avtaleSubsidiering av bolig etter nærmere avtale, samt subsidiering av reiseutgifterAnnetPolitiattest etter barnehagelovens bestemmelser må forevises før tiltredelse.Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om det er bedt om konfidensiell behandling av søknaden. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet, jfr. offentlighetsloven § 25. Intervju må påregnes.Spørsmål om stillingenKommunedirektør Brit Skjevling, mob. 915 75 560 / tlf. 75 03 58 12
Frist 16.02.2023
Les mer
logo
Fagarbeider
Om stillingenDet er ledig stilling i Vega barnehage som fagarbeider i 100% fast stilling med snarlig tiltredelseVega barnehage er en 4 avdelings barnehage med ca. 40 barn totaltVår visjon er "Læring, trivsel og glede - vi er alle til stede"KvalifikasjonskravGodkjent utdanning i henhold til gjeldende lovverk for stillingenDu må være positiv og engasjert og bidra inn i arbeidsmiljøet ut i fra kommunens verdier, mål og etiske retningslinjerDu må være initiativrik og med gode samarbeidsevnerVi tilbyrEt godt arbeidsmiljøOrdnende pensjons- og forsikringsordningerLønn etter gjeldende avtalerVega kommune er IA-bedriftGenereltVed tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethetMenn oppfordres til å søkeTilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtalerPolitiattest etter Opplæringslovens bestemmelser på forevises før tiltredelseVitnemål/attester sendes ikke, men legges frem ved eventuelt intervjuVi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om det er bedt om konfidensielt behandling av søknaden. Søkeren vil i et slikt tilfelle bli kontaktet, jfr Offentlighetsloven § 25Spørsmål om stillingenKommunedirektør Brit SkjevlingMob.: 915 75 560Tlf.: 75 03 58 12E-post: brit.skjevling@vega.kommune.no
Frist 17.02.2023
Les mer
logo
Konsulent
Om stillingenDet er ledig 100% fast stilling som konsulent ved økonomiavdelingenAvdelingen har 3 ansatte, hvorav to har sitt hovedarbeidsområde innen regnskap og fakturering og én innen lønn/personal.Den ledige stillingen er tillagt hovedarbeidsområde innen regnskap og fakturering.Arbeidsoppgaverregnskapsføringfakturering og innkrevingrapporteringandre oppgaver avdelingen har ansvar forKompetansekravrelevant høyere utdanningrelevant arbeidserfaring, gjerne fra kommune eller offentlig sektorpersonlig egenthet vektleggeskjennskap til regnskapssystemet Agresso er en fordelSøkere som ikke fyller kompetansekravet knyttet til utdanning vil også bli vurdertVi tilbyren interessant stilling som gir muligheter for personlig og faglige utfordringergode lønns- og arbeidsvilkåret godt arbeidsmiljøgod pensjons- og forsikringsordninglønn etter avtale/tariffSpørsmål om stillingenHar du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med kommunedirektør Brit Skjevling på tlf. 75 03 58 12 / mob. 915 75 560
Frist 14.02.2023
Les mer
Kontaktpersoner
Om Vega kommune
Vega er ei øy og en øykommune på Helgeland i Nordland. Kommunen grenser til nabokommunene Brønnøy, Vevelstad og Alstahaug. De 6500 øyene, holmene og skjærene i kommunen står på UNESCOs liste over verdensarven. Foruten hovedøya Vega, har også øyene Ylvingen og Omnøy fastboende. Andre øyer er blant annet Lånan og Skogsholmen. Sørsiden av øya Vega domineres av de omlag 700 meter høye Vegtindan mens nordsiden domineres av myrlandskap. Øyene Hysvær og Søla inngår i Hysvær/Søla landskapsvernområde. Et annet vernet område, Eidemsliene naturreservat ble foreslått fredet alt i 1911. Næringslivet i kommunen baserer seg i utgangpunktet på fiske, jordbruk, turisme og servicenæringer. Etablerte næringer består for det meste av mindre produksjons-og servicebedrifter. Jordbruket består av produksjon av melk og kjøtt hovedsakelig basert på storfehold, men også med innslag av sau og gris. Det dyrkes også litt grønnsaker, først og fremst potet. Befolkning 1 295 (2008)