<  
>  

Lærling i Veidekke

Vi er en stor lærebedrift med 20 ulike lærefag du kan ta fagbrev i.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.

Som lærling får du en hverdag som er variert, utfordrende og lærerik. Du får delta på ulike prosjekter og får lønn underveis.

Læretid og fagbrev

Å være i lære er på mange måter som å ha en vanlig jobb. Normalt tilbringer du først to år på skole og to år som lærling i det som kalles læretiden. 

I læretiden får du lønn, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning. 

Etter endt læretid og bestått fagprøve, får du fagbrev. Fagbrevet er et bevis på at du er klar til å utøve faget og skaffe deg videre erfaring. Du kan også utvikle deg videre gjennom kurs og videreutdanning.

Hos oss er mange medarbeidere også eiere. Vi mener dette sveiser oss tettere sammen og skaper en sunn og god fellesskapskultur, og vi vil hjelpe deg i gang ved å gi deg aksjer for kr. 10 000,- hvis du består fagprøven og får jobb hos oss.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Ledige stillinger lærling
logo
Lærlinger i tømmer - Seby AS, Lillestrøm
Som lærling i Seby AS får du delta i ulike prosjekter og kan se frem til en hverdag som er både variert, utfordrende og lærerik. Vi har høyt fokus på fagkompetanse og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig og instruktør i samarbeid med et opplæringskontor på veien til et fagbrev.   Seby AS ser etter lærlinger i tømrerfaget. Du jobber sammen med erfarne kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap og sine erfaringer med deg. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.   Fagbrev og mestring Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har. Vi har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og satsingen på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2022 hadde vi ca. 300 lærlinger i Veidekke, hvorav ca. 200 av de er i Norge.   Om deg Våre medarbeidere jobber strukturert og trives med å jobbe sammen med andre. Vi ønsker også at du er nøyaktig og tenker sikkerhet i hverdagen. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. For å bli lærling hos oss, må du også være punktlig og du må synes det er gøy med utfordringer, lære og utvikle deg og levere godt faglig arbeid. Når du søker lærlingeplass hos oss må følgende være med: •    Karakterutskrift inkludert fravær•    CV og evt. attester   Vi har fortløpende opptak, så vi anbefaler å være tidlig ute med å søke. Send inn søknad her Kontakt Trine Sæther 932 29 647
Frist 31.12.2023
Les mer
logo
Lærling i tømmer og betongfaget – Bygg Hallingdal
Som lærling i Veidekke får du delta i ulike prosjekter, anlegg eller på driftskontrakter, og kan se frem til en hverdag som er både variert, utfordrende og lærerik. Vi har høyt fokus på fagkompetanse og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig og instruktør i samarbeid med et opplæringskontor, på veien til et fagbrev. Veidekke Bygg Hallingdal ser etter lærlinger i betong- og tømrerfaget. Vi har avdelingskontor på Gol, og har primært prosjekter i og rundt Hallingdal. Vi er 40 ansatte i Bygg Hallingdal med 19 funksjonærer og 21 fagarbeidere.    Fagbrev og mestring  Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har.  Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og satsingen på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2022 hadde vi ca. 300 lærlinger i Veidekke, hvorav ca. 200 av de er i Norge.    Om deg  Våre medarbeidere jobber strukturert og trives med å jobbe sammen med andre. Vi ønsker også at du er nøyaktig og tenker sikkerhet i hverdagen. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. For å bli lærling hos oss, må du også være punktlig og du må synes det er gøy med utfordringer, lære og utvikle deg og levere godt faglig arbeid.  Les mer om det å være lærling i Veidekke og hvilke fag vi har rettet mot vår lærlingordning. Når du søker lærlingeplass hos oss må følgende være med:  Karakterutskrift inkludert fravær  CV og evt. attester – søknadsbrev er valgfritt  Søknad og CV kan ikke sendes på e-post til våre lærlingkontakter.   Send inn søknad her     Kontakt Jo Etterlid 405 54 986
Frist 31.12.2023
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Veidekke

Veidekke er et selskap bygget på menneskers nysgjerrighet, kompetanse og vilje. Når vi setter oss nye mål, er det alltid med menneskene først. Frem mot 2025 og videre har vi tydelige økonomiske målsetninger, men vi vet at for å nå de målene må vi jobbe med det som påvirker resultatet. Vi kaller det Prestasjon med mening.

Slik dyrker vi prestasjon med mening

  • Vi bygger solide team som skal løse kundenes problem
  • Vi velger å gjøre rett når vi står overfor dilemmaer
  • Vi sikter høyere – hver eneste dag. 

 

Veidekke skal i årene som kommer ta kloke og modige valg og gjøre tydelige prioriteringer. Vi ser på endringer i samfunnet som en mulighet der vi kan spille på vår innovative og involverende kultur og ingeniørkompetanse. Sammen med våre kunder og leverandører skal vi ta en aktiv rolle i klimaskiftet slik at vi løser viktige utfordringer og bygger en bedre morgendag – prosjekt for prosjekt.