<  
>  

Studentoppgaver

Vil du skrive studentoppgaven din i samarbeid med Veidekke? Ta kontakt! Oppgavesamarbeid med studenter er viktig for oss.
Stillingstype
Ikke oppgitt
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Tema for studentoppgaven 

Vi ønsker oss særlig master- og bacheloroppgaver med tema knyttet til prosjektbasert produksjon innen våre fagområder. Men vi er åpne for innspill og forslag du har. 

Er du usikker på tema for studentoppgaven din eller har du valgt et tema, men savner en veileder? Ta kontakt med oss! 

Send oss en søknad og merk henvendelsen med tema/problemstilling.

Svar på følgende spørsmål: 

 • Hvilken skole går du på? 
 • Hva slags utdanning tar du? 
 • Hvilken by har du planer om å skrive oppgaven i? 
 • Hvilket tema ønsker du å skrive om? 
 • Hva slags problemstilling ønsker du å skrive om? 
 • Hvilke fag fra utdanningen din ser du for deg å ta i bruk i oppgaven? 

Vi gleder oss til å høre fra deg! 

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Se også:
logo
Fundament, vårt program for nyutdannede

Fundament er et nyansattprogram for deg som kommer rett fra høyskole, universitet eller teknisk fagskole uten vesentlig arbeidserfaring. 

Under ditt første år i Veidekke vil du gjennom Fundament-programmet delta på samlinger, kurs og webinarer med andre nyutdannede. 

Vårt mål er at Fundament skal gi deg den aller beste starten på arbeidslivet og din fremtidige karriere i Veidekke.

Når kan du søke?

Du kan søke deg til Fundament hver høst.  Vi har fortløpende opptak, så du bør være tidlig ute med å søke. Blir du ansatt er det oppstart høsten påfølgende år.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som

 • er nyutdannet sivilingeniør, byggingeniør, høyskoleingeniør eller har annen teknisk utdannelse på universitets- eller høyskolenivå. 
 • er en lagspiller og har lyst til å bli en del av faglige sterke miljøer.
 • ønsker å utvikle deg og din kompetanse på våre prosjekter, anlegg eller driftskontrakter.
 • er av den nysgjerrige typen som fascineres av ny teknologi og hvordan den kan brukes på nye og lønnsomme måter.
 • vet hvor verdifullt det er å dele kunnskap og idéer med andre, og trives med stor variasjon i fag og kompleksitet.

Hva vil du jobbe med?

Din jobbhverdag som nyutdannet vil være på prosjekt, anlegg eller i driftskontrakter. I tillegg til å delta på Fundament vil blant annet få: 

 • faglig variasjon med oppgaver innen områder som driftsoppfølging, produksjonsplanlegging, HMS og kvalitetssikring
 • ansvar innenfor områder som kontrakt, prosjekteringsledelse eller tilbud og anbud 
 • delta på samlinger, webinarer og kurs med andre nyutdannede

Hva tilbyr vi deg?

Som nyutdannet hos oss får du:

 • konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger  en «mentor» som du kan sparre ekstra godt med 
 • aksjer i Veidekke gjennom vårt aksjeprogram for ansatte
 • firmahytter i store deler av landet  et stort utvalg av bedriftsidrett og organiserte ekskursjoner  en fremtidsrettet jobb i en
 • næring i stor utvikling gode kollegaer som heier på hverandre 
 • jobbe i et selskap som jobber for å utvikle deg og de rundt deg 
 • gode muligheter for å bygge deg et godt nettverk
 •  ha det gøy på jobb! 
logo
Lærling i Veidekke

Som lærling får du en hverdag som er variert, utfordrende og lærerik. Du får delta på ulike prosjekter og får lønn underveis.

Læretid og fagbrev

Å være i lære er på mange måter som å ha en vanlig jobb. Normalt tilbringer du først to år på skole og to år som lærling i det som kalles læretiden. 

I læretiden får du lønn, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning. 

Etter endt læretid og bestått fagprøve, får du fagbrev. Fagbrevet er et bevis på at du er klar til å utøve faget og skaffe deg videre erfaring. Du kan også utvikle deg videre gjennom kurs og videreutdanning.

Hos oss er mange medarbeidere også eiere. Vi mener dette sveiser oss tettere sammen og skaper en sunn og god fellesskapskultur, og vi vil hjelpe deg i gang ved å gi deg aksjer for kr. 10 000,- hvis du består fagprøven og får jobb hos oss.

logo
Sommerjobb

Søknad og oppstart 

Du kan søke på sommerjobb hver høst/vinter. Sommerjobbene lyses ut her på nettsiden. Vi tar ikke imot CV eller søknad per e-post. 

Du kan ha sommerjobb i Veidekke fra juni og ut august. Oppstart og varighet kan variere og avtales nærmere på intervju. 

Hvem ser vi etter? 

Vi ser etter studenter som:

 • er under utdanning med en bachelor- eller mastergrad innenfor relevante ingeniørfag 
 • trives i tverrfaglige team og fagmiljøer 
 • tar initiativ og liker utfordringer 
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø og har lagånd 
 • har lyst til å bli bedre kjent med Veidekke 

Det er en fordel om du allerede har fullført 2-4 semestre av utdanningen din.

Hva kommer du til å jobbe med? 

En sommerjobb på et av våre prosjekter kan by på stor variasjon. Du vil få bryne deg på ulike fag og oppgaver innen områder som: 

 • driftsoppfølging
 • produksjonsplanlegging
 • HMS
 • kvalitetssikring

Du vil også kunne få ansvar innenfor oppfølging av underentreprenører, stikning- og landmåling og prosjektering. Du kan også få være med å teste ny teknologi i flere ulike fag. 

Hva kan en sommerjobb føre til? 

Både du og vi skal få utbytte av jobben du gjør. Vi bruker blant annet sommerjobbene til å vurdere egnede kandidater til Veidekkes program for nyutdannede.

En sommerjobb hos oss kan dermed være en lærerik erfaring og en inngangsport til jobb i Veidekke senere. 

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Veidekke

Veidekke er et selskap bygget på menneskers nysgjerrighet, kompetanse og vilje. Når vi setter oss nye mål, er det alltid med menneskene først. Frem mot 2025 og videre har vi tydelige økonomiske målsetninger, men vi vet at for å nå de målene må vi jobbe med det som påvirker resultatet. Vi kaller det Prestasjon med mening.

Slik dyrker vi prestasjon med mening

 • Vi bygger solide team som skal løse kundenes problem
 • Vi velger å gjøre rett når vi står overfor dilemmaer
 • Vi sikter høyere – hver eneste dag. 

Veidekke skal i årene som kommer ta kloke og modige valg og gjøre tydelige prioriteringer. Vi ser på endringer i samfunnet som en mulighet der vi kan spille på vår innovative og involverende kultur og ingeniørkompetanse. Sammen med våre kunder og leverandører skal vi ta en aktiv rolle i klimaskiftet slik at vi løser viktige utfordringer og bygger en bedre morgendag – prosjekt for prosjekt.