<  
>  

Fundament, vårt program for nyutdannede

Er du ny i arbeidslivet og ønsker å utvikle deg i et sterkt fagmiljø?
Stillingstype
Antall traineer
50
Sted
Utdanningsnivå
Annet
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere
Erfaringsnivå
0-1 år arbeidserfaring
Hva er Fundament?

Fundament er et nyansattprogram for deg som kommer rett fra høyskole, universitet eller teknisk fagskole uten vesentlig arbeidserfaring. 

Under ditt første år i Veidekke vil du gjennom Fundament-programmet delta på samlinger, kurs og webinarer med andre nyutdannede. 

Vårt mål er at Fundament skal gi deg den aller beste starten på arbeidslivet og din fremtidige karriere i Veidekke.

Når kan du søke?

Du kan søke deg til Fundament hver høst.  Vi har fortløpende opptak, så du bør være tidlig ute med å søke. Blir du ansatt er det oppstart høsten påfølgende år.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som

 • er nyutdannet sivilingeniør, byggingeniør, høyskoleingeniør eller har annen teknisk utdannelse på universitets- eller høyskolenivå. 
 • er en lagspiller og har lyst til å bli en del av faglige sterke miljøer.
 • ønsker å utvikle deg og din kompetanse på våre prosjekter, anlegg eller driftskontrakter.
 • er av den nysgjerrige typen som fascineres av ny teknologi og hvordan den kan brukes på nye og lønnsomme måter.
 • vet hvor verdifullt det er å dele kunnskap og idéer med andre, og trives med stor variasjon i fag og kompleksitet.

Hva vil du jobbe med?

Din jobbhverdag som nyutdannet vil være på prosjekt, anlegg eller i driftskontrakter. I tillegg til å delta på Fundament vil blant annet få: 

 • faglig variasjon med oppgaver innen områder som driftsoppfølging, produksjonsplanlegging, HMS og kvalitetssikring
 • ansvar innenfor områder som kontrakt, prosjekteringsledelse eller tilbud og anbud 
 • delta på samlinger, webinarer og kurs med andre nyutdannede

Hva tilbyr vi deg?

Som nyutdannet hos oss får du:

 • konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger  en «mentor» som du kan sparre ekstra godt med 
 • aksjer i Veidekke gjennom vårt aksjeprogram for ansatte
 • firmahytter i store deler av landet  et stort utvalg av bedriftsidrett og organiserte ekskursjoner  en fremtidsrettet jobb i en
 • næring i stor utvikling gode kollegaer som heier på hverandre 
 • jobbe i et selskap som jobber for å utvikle deg og de rundt deg 
 • gode muligheter for å bygge deg et godt nettverk
 •  ha det gøy på jobb! 
   
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Se også:
logo
Lærling i bygg og anlegg
Se veidekke.no for fullstendig informasjon om vår lærlingordning og for å finne kontaktperson i Veidekke.
logo
Sommerjobb
Søknad og oppstart  Du kan søke på sommerjobb hver høst/vinter. Sommerjobbene lyses ut her på nettsiden. Vi tar ikke imot CV eller søknad per e-post.  Du kan ha sommerjobb i Veidekke fra juni og ut august. Oppstart og varighet kan variere og avtales nærmere på intervju.  Hvem ser vi etter?  Vi ser etter studenter som: er under utdanning med en bachelor- eller mastergrad innenfor relevante ingeniørfag  trives i tverrfaglige team og fagmiljøer  tar initiativ og liker utfordringer  bidrar til et godt arbeidsmiljø og har lagånd  har lyst til å bli bedre kjent med Veidekke  Det er en fordel om du allerede har fullført 2-4 semestre av utdanningen din. Hva kommer du til å jobbe med?  En sommerjobb på et av våre prosjekter kan by på stor variasjon. Du vil få bryne deg på ulike fag og oppgaver innen områder som:  driftsoppfølging produksjonsplanlegging HMS kvalitetssikring Du vil også kunne få ansvar innenfor oppfølging av underentreprenører, stikning- og landmåling og prosjektering. Du kan også få være med å teste ny teknologi i flere ulike fag.  Hva kan en sommerjobb føre til?  Både du og vi skal få utbytte av jobben du gjør. Vi bruker blant annet sommerjobbene til å vurdere egnede kandidater til Veidekkes program for nyutdannede. En sommerjobb hos oss kan dermed være en lærerik erfaring og en inngangsport til jobb i Veidekke senere. 
logo
Studentoppgaver
Vi ønsker oss særlig master- og bacheloroppgaver med tema knyttet til prosjektbasert produksjon innen våre fagområder. Men vi er åpne for innspill og forslag du har.  Er du usikker på tema for studentoppgaven din eller har du valgt et tema, men savner en veileder? Ta kontakt med oss!  Send oss en søknad og merk henvendelsen med tema/problemstilling. Svar på følgende spørsmål:  Hvilken skole går du på?  Hva slags utdanning tar du?  Hvilken by har du planer om å skrive oppgaven i?  Hvilket tema ønsker du å skrive om?  Hva slags problemstilling ønsker du å skrive om?  Hvilke fag fra utdanningen din ser du for deg å ta i bruk i oppgaven?  Vi gleder oss til å høre fra deg! 
Les mer om muligheter hos Veidekke
logo
Lærling
AnleggsgartnerfagetSom lærling i anleggsgartnerfaget bygger du uterom. Daglige oppgaver er utvikling, etablering og vedlikehold av anlegg. AnleggsmaskinførerfagetSom lærling i anleggsmaskinførerfaget kjører, bruker og vedlikeholder du forskjellige maskintyper. AnleggsmaskinmekanikerfagetSom lærling i anleggsmaskinmekanikerfaget reparerer, feilsøker og vedlikeholder du forskjellige maskintyper.  Asfaltfaget  Som lærling i asfaltfaget kjører du asfalt- og anleggsmaskiner og gjør arbeidsplanlegging, stikking og oppmåling. AutomatiseringsfagetSom lærling i automatiseringsfaget jobber du med montasje, drift og vedlikehold av automatiserte systemer. Banemontørfaget Som lærling i banemontørfaget vil du bygge, vedlikeholde, godkjenne og kontrollere jernbanespor, sporvekslere, planoverganger og plattformer​. BetongfagSom lærling i betongfag vil du jobbe med produksjon av plasstøpte og prefabrikkerte betongkonstruksjoner. BlikkenslagerfagetSom lærling i blikkenslagerfaget arbeider du hovedsakelig med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike typer metaller. EnergimontørfagetSom lærling i energimontørfaget vil du montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift.  Fjell- og bergverksfagSom lærling i fjell- og bergverksfaget jobber du blant annet med bergverksdrift og utvinning av mineralske råstoffer og andre naturressurser. IndustrimekanikerfagetSom lærling i industrimekanikerfaget arbeider du med alle typer håndverktøy og verktøymaskiner for produksjon og tilpasning av maskinelementer.  LaboratoriefagSom lærling i laboratoriefag må du ha kunnskap om prøvetaking, forståelse for produksjonsprosessen og kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker.  Murer- og flisleggerfagSom lærling i murer- og flisleggerfaget vil du jobbe med muring av nytt murverk, og rehabilitering og restaurering av gammelt. SignalmontørfagetSom lærling i signalmontørfaget jobber du med vedlikehold, feilretting og montering på ulike typer signalanlegg for jernbane og sporveier. Tak- og membrantekkerfagetSom lærling i tak- og membrantekkerfaget tekker du tak på nybygg, og reparerer og rehabiliterer eksisterende tak.  TømrerfagSom lærling i tømrerfaget bygger og monterer du ulike typer trekonstruksjoner og innredninger. I tillegg rehabiliterer du eldre konstruksjoner.  Vei- og anleggsfaget Som lærling i vei- og anleggsfaget vil du drifte og vedlikeholde veier og anlegg, og bruke masseforflytningsmaskiner.  Veidrift- og veivedlikeholdsfagetSom lærling i veidrift- og veivedlikeholdsfaget jobber du med drift og vedlikehold av offentlige og private veier, og  annen infrastruktur.   YrkessjåførfagetSom lærling i yrkessjåførfaget frakter du varer eller personer, planlegger ruter og håndterer transportdokumentasjon.  Les mer om lærling i Veidekke her
logo
Sommerjobb
Søknad og oppstart  Du kan søke på sommerjobb hver høst/vinter. Sommerjobbene lyses ut her på nettsiden. Vi tar ikke imot CV eller søknad per e-post.  Du kan ha sommerjobb i Veidekke fra juni og ut august. Oppstart og varighet kan variere og avtales nærmere på intervju.  Hvem ser vi etter?  Vi ser etter studenter som: er under utdanning med en bachelor- eller mastergrad innenfor relevante ingeniørfag  trives i tverrfaglige team og fagmiljøer  tar initiativ og liker utfordringer  bidrar til et godt arbeidsmiljø og har lagånd  har lyst til å bli bedre kjent med Veidekke  Det er en fordel om du allerede har fullført 2-4 semestre av utdanningen din. Hva kommer du til å jobbe med?  En sommerjobb på et av våre prosjekter kan by på stor variasjon. Du vil få bryne deg på ulike fag og oppgaver innen områder som:  driftsoppfølging produksjonsplanlegging HMS kvalitetssikring Du vil også kunne få ansvar innenfor oppfølging av underentreprenører, stikning- og landmåling og prosjektering. Du kan også få være med å teste ny teknologi i flere ulike fag.  Hva kan en sommerjobb føre til?  Både du og vi skal få utbytte av jobben du gjør. Vi bruker blant annet sommerjobbene til å vurdere egnede kandidater til Veidekkes program for nyutdannede. En sommerjobb hos oss kan dermed være en lærerik erfaring og en inngangsport til jobb i Veidekke senere. 
logo
Studentoppgaver
Vi ønsker oss særlig master- og bacheloroppgaver med tema knyttet til prosjektbasert produksjon innen våre fagområder. Men vi er åpne for innspill og forslag du har.  Er du usikker på tema for studentoppgaven din eller har du valgt et tema, men savner en veileder? Ta kontakt med oss!  Send oss en søknad og merk henvendelsen med tema/problemstilling. Svar på følgende spørsmål:  Hvilken skole går du på?  Hva slags utdanning tar du?  Hvilken by har du planer om å skrive oppgaven i?  Hvilket tema ønsker du å skrive om?  Hva slags problemstilling ønsker du å skrive om?  Hvilke fag fra utdanningen din ser du for deg å ta i bruk i oppgaven?  Vi gleder oss til å høre fra deg! 
Om Veidekke

Det begynte med brostein i Norge i 1936. I dag bygger Veidekke veier, tunneler, broer og bygg i hele Skandinavia. Vi setter mennesker først.

Visjon og verdier

Verdiskapende samspill er en sentral del av vår forretningsfilosofi. Vi ønsker at det vi bygger og utvikler, skal være til glede og nytte for alle som skal bruke det.

Verdiene våre
Verdigrunnlaget vårt preger måten vi tenker og handler på. Dette er verdiene våre: 

Profesjonell. Måten vi handler på

Redelig. Vi skal aldri ta snarveier eller unndra oss de rammer som lover, regler og etiske retningslinjer angir.

Entusiastisk. Vi er engasjert i hva vi gjør og søker aktivt lønnsomme løsninger for alle involverte.
Grensesprengende. Vi er nysgjerrige og utfordrende. Vi tør å være oss selv ved å være innovative i vår måte å tenke og handle på.

Strategi 2025

Veidekke er et selskap bygget på menneskers nysgjerrighet, kompetanse og vilje. Når vi setter oss nye mål, er det alltid med menneskene først. Frem mot 2025 har vi tydelige økonomiske målsetninger, men vi vet at for å nå de målene må vi jobbe med det som påvirker resultatet. Vi kaller det Prestasjon med mening.

Vi setter menneskene først
I Veidekke setter vi alltid menneskene først slik at alle ansatte i selskapet får utnyttet sitt fulle potensial og kommer hele hjem fra jobb. Involvering og tillit er – og har alltid vært – grunnfjellet i Veidekkes kultur, og sikrer at vi bygger solide team.

Kundens prosjekt er vår lidenskap
Vi er lidenskapelig opptatt av kunden og prosjektene vi leverer, og vil alltid prioritere å løse prosjektene på en måte som skaper en merverdi for kunden. Den merverdien skaper vi ved å sikte høyere, tenke på kundens kunde og å gjennomføre prosjektet på avtalt tid og budsjett.

Vi tar en aktiv rolle i det grønne skiftet
Bygg- og anleggsbransjen står for 40% av verdens Co2-utslipp, så vi er en del av problemet vi skal løse.
Veidekke skal være klimanøytrale i 2045, og det arbeidet er vi allerede godt i gang med.
Vår jobb er både å redusere våre egne utslipp der vi kan, men også å bruke vår kompetanse og ekspertise til å redusere kundenes og leverandørenes klimaavtrykk.
Vi velger å gjøre dette fordi vi tror det vil gjøre verden til et litt bedre sted.

Disse tre prioriterte områdene er ikke unike for Veidekke, men det som gjør det unikt er å se det i sammenheng.

"Veidekke skal i årene som kommer ta kloke og modige valg og gjøre tydelige prioriteringer. Vi ser på endringer i samfunnet som en mulighet der vi kan spille på vår innovative og involverende kultur og ingeniørkompetanse."
Strategi 2025

Veidekke skal i årene som kommer ta kloke og modige valg og gjøre tydelige prioriteringer. Vi ser på endringer i samfunnet som en mulighet der vi kan spille på vår innovative og involverende kultur og ingeniørkompetanse. Sammen med våre kunder og leverandører skal vi ta en aktiv rolle i klimaskiftet slik at vi løser viktige utfordringer og bygger en bedre morgendag – prosjekt for prosjekt.

Prestasjon med mening
Prestasjon med mening er Veidekkes modell for å kunne levere på målsetningene i 2025. Når vi opplever at det vi skaper er med på å forbedre verden, gir det en motivasjon og entusiasme som ikke kan måles.

Menneskene i Veidekke vil forbedre verden med klimavennlige løsninger, og gjennom nysgjerrighet, kompetanse og vilje vil det gjøre seg gjeldende i vår lidenskap for prosjektene og kundene vi jobber med.

Slik dyrker vi prestasjon med mening

 • Vi bygger solide team som skal løse kundenes problem
 • Vi velger å gjøre rett når vi står overfor dilemmaer
 • Vi sikter høyere – hver eneste dag. 

 

Les mer om hvordan Veidekke jobber med bærekraft