<  
>  

Jobbmuligheter som Prosjektleder (teknologi / ingeniør)

Veidekke
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Jobbmuligheter som Prosjektleder (teknologi / ingeniør)
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Prosjektleder (teknologi / ingeniør). Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Veidekke.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser - Prosjektleder (teknologi / ingeniør)
logo
Åpen søknad Sogn og Fjordane/søre Sunnmøre
Er du ingeniør/sivilingeniør eller teknikar med erfaring frå bygg og anlegg? Eller kanskje fagarbeidar i tømmer- eller betongfaget - eller ynskjer å bli det? Då vil vi gjerne høyre frå deg! Veidekke Bygg har avdelingskontor i Førde, Sogndal, på Sandane og i Volda. Vi har stadig behov for flinke folk med ulik bakgrunn og kompetanse, og vi er alltid på utkikk etter deg som vil vere med å bidra til å utvikle oss vidare innan fag eller leiing. Vi er interessert i kontakt med personar som har erfaring og kompetanse som er relevant for vår verksemd, og som er på jakt etter ein ny arena å utfolde seg på. Vi ser etter deg som er nysgjerrig og som vert fascinert av ny teknologi og den praktiske og økonomiske nytta dette kan gje. Du må vere oppteken av berekraft i alle delar av utføringa av jobben din. I Veidekke er vi opptekne av involvering og samarbeid. Det vere seg med kolleger, kundar, rådgjevarar eller leverandørar. Det å dele kunnskap og idéar med andre fell deg naturleg. Du er eit typisk samarbeidsmenneske som tør å utfordre og vere tydeleg, og snakkar godt med kolleger på alle nivå.   Typiske stillingar vi til stadigheit har bruk for: Prosjektleiar Anleggsleiar Driftsleiar/formann Fagarbeidar tømmer Fagarbeidar betong Lærling tømmer og betong Ufaglært med erfaring frå bransjen som ynskjer å ta fagbrev   For at din bakgrunn skal vere relevant for vår verksemd har du gjerne utdanning som: Ingeniør/sivilingeniør bygg/anlegg Fagskuletekniker bygg/anlegg Fagbrev tømrer Fagbrev betong/forskalingssnekkere   Søke jobb hos oss Vi er opptekne av å tilsette eit mangfald av kompetanse og vi oppfordrer deg til å kontakte oss uavhengig av kjønn, alder eller etnisitet. Send oss eit kort søknadsbrev der du fortel litt om deg sjølv og din motivasjon for å søke deg til Veidekke. Legg og ved ein oppdatert CV og vitnemål, attester og eventuelt relevante sertifiseringar/ fagbrev. Vi gjer merksam på at alle opne søknadar ligg lagra hos oss i 12 månader frå den dagen du registrerer ein open søknad.Sjølv om du har søkt på open søknad, vil vi allikevel oppfordre deg til å følge med på stillingar som blir publisert på våre nettsider og søke desse direkte dersom dei passar din kompetanse.   Vi tilbyr Hos oss blir du ein del av ei bedrift som er uformell i omgangstonen og har eit positivt arbeidsmiljø. Glimt i auga og god humor på arbeidsplassen er viktig. Vi har gode pensjons- og forsikringsordningar og gode moglegheiter for kurs og opplæring hos oss. Gjennom vår ordning for aksjekjøp får du høve til å eige aksjar i eigen bedrift saman med dine kolleger. I dag eig halvparten av tilsette i Veidekke omlag 15% av aksjane i selskapet, noko som er ganske unikt for store selskap i Norge. Vi ser fram til å motta din søknad! Send inn søknad her.   Kontakt Christine Aagård Midthjell 91612897 Søknadsfrist: 31.05.2024 Sted: Førde, Sogndal, Sandane, Volda
Fortløpende Gloppen +4
logo
Åpen søknad Rogaland
Veidekke Bygg distrikt Rogaland dekker Stavanger og Haugesund fordelt med totalt ca. 160 ansatte funksjonærer og håndverkere. Våre satsingsområder er primært større totalentrepriser innen bolig i blokk, kontor, skoler og helsehus. Kontorene våre er henholdsvis i Jåttåvågen i Stavanger og i Kvaløygata i Haugesund. Vi har stadig behov for flinke folk med ulik bakgrunn og kompetanse - både nyutdannede og mer erfarne medarbeidere. Veidekke består av mange komplekse arenaer hvor fag, samarbeid, ledelse og fellesskap står sentralt for å løse vårt oppdrag. Vi er alltid på utkikk etter deg som vil være med å bidra til å utvikle oss og deg selv videre. Du som vil søke jobb i Veidekke er nysgjerrig og fascineres av ny teknologi og den praktiske og økonomiske nytten dette kan gi. Våre medarbeidere jobber strukturert og trives med å jobbe sammen med andre. Likevel er ingenting viktigere enn at alle kommer trygge og hele hjem hver dag. Vi går aldri på akkord med sikkerheten i det daglige arbeidet i vår organisasjon, og forventer en kompromissløs holdning til HMS fra samtlige av våre medarbeidere. I Veidekke er vi opptatt av involvering og samarbeid. Det være seg med kolleger, kunder, rådgivere eller leverandører. Det å dele kunnskap og idéer med andre faller deg naturlig. Er du et typisk samarbeidsmenneske som tør å utfordre og være tydelig,  og som snakker godt med kollegaer på alle nivåer – da hører vi gjerne fra deg.   Typiske stillinger vi kan ha behov for: Prosjektleder Anleggsleder Prosjekteringsleder Driftsleder/formann Fagarbeider tømmer Fagarbeider betong Lærling tømmer og betong   Relevant utdanning kan være: Bachelor eller master innen bygg/anlegg Teknisk fagskole bygg/anlegg Fagbrev tømrer Fagbrev betongfaget   Vi tilbyr Om du blir med oss blir du en del av et selskap som er uformell i sin omgangstone og har et positivt arbeidsmiljø. Glimt i øyet og god humor på arbeidsplassen er viktig. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger og gode muligheter for kurs og opplæring hos oss. Gjennom vår ordning for aksjekjøp får du anledningen til å eie aksjer i egen bedrift sammen med dine kollegaer. I dag eier omtrent halvparten av ansatte i Veidekke om lag 15% av aksjene i selskapet, noe som er ganske unikt for store selskaper i Norge. Vi ser frem til å motta din søknad!   Kontakt Annelise Ravndal +47 934 77 625   Søknadsfrist: 06.01.2025 Sted: Rogaland med kontorsted Stavanger eller Haugesund
Fortløpende Haugesund +2
logo
Åpen søknad Seby AS - prosjektledelse
Seby AS dekker Romerike og Oslo med totalt ca. 110 ansatte funksjonærer og håndverkere. Våre satsingsområder er primært større totalentrepriser innen bolig i blokk, kontor, skoler og helsehus. Kontoret vårt ligger på Skedsmokorset i Lillestrøm kommune. Seby AS har stadig behov for flinke folk med ulik bakgrunn og kompetanse - både nyutdannede og mer erfarne medarbeidere. Fag, samarbeid, ledelse og fellesskap står sentralt for å løse våre oppdrag og vi er alltid på utkikk etter deg som vil være med å bidra til å utvikle oss og deg selv videre. Du som vil søke jobb i Seby AS er nysgjerrig og fascineres av ny teknologi og den praktiske og økonomiske nytten dette kan gi. Du vil bli en del at et involverende, innovativt og fremtidsrettet arbeidsmiljø. Våre medarbeidere jobber strukturert og trives med å jobbe sammen med andre. Likevel er ingenting viktigere enn at alle kommer trygge og hele hjem hver dag. Vi går aldri på akkord med sikkerheten i det daglige arbeidet i vår organisasjon, og forventer en kompromissløs holdning til HMS fra samtlige av våre medarbeidere. I Seby AS er vi opptatt av involvering og samarbeid. Det være seg med kolleger, kunder, rådgivere eller leverandører. Det å dele kunnskap og idéer med andre faller deg naturlig. Er du et typisk samarbeidsmenneske som tør å utfordre og være tydelig,  og som snakker godt med kollegaer på alle nivåer – da hører vi gjerne fra deg.   Typiske stillinger vi kan ha behov for: Prosjektleder Prosjekteringsleder Anleggsleder Arbeidsleder (formann) BIM-tekniker   Relevant utdanning kan være: Bachelor eller master innen bygg/anlegg Teknisk fagskole bygg/anlegg   Vi tilbyr: Om du blir med oss blir du en del av et selskap som er uformell i sin omgangstone og har et positivt arbeidsmiljø. Glimt i øyet og god humor på arbeidsplassen er viktig. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger og gode muligheter for kurs og opplæring hos oss. Gjennom vår ordning for aksjekjøp får du anledningen til å eie aksjer i Veidekke ASA sammen med dine kollegaer. I dag eier omtrent halvparten av ansatte i Veidekke konsernet om lag 15% av aksjene i selskapet, noe som er ganske unikt for store selskaper i Norge.   Kontakt Trine Sæther 932 29 647   Søknadsfrist: 31.12.2024
Fortløpende Lillestrøm
logo
Åpen søknad Bane
Veidekke Bane er en landsdekkende entreprenør som utfører prosjekter innen alle jernbanetekniske fag over hele landet. Vi har stadig behov for flinke folk med ulik bakgrunn og kompetanse, og vi er alltid på utkikk etter deg som vil være med å bidra til å utvikle oss videre innen fag eller ledelse. Vi ønsker å skape gode resultater og verdsetter involvering og tverrfaglig samarbeid. Fagkompetanse og utvikling av alle ansatte har høyt fokus hos oss. Blir du en del av laget vår blir du en del av en knakende god arbeidsplass og hvor folk trives og har det gøy på jobb. HMS har alltid første prioritert og ingenting er viktigere enn at alle som jobber hos oss, kommer trygge og hele hjem.  Ute på prosjektene arbeider vi turnus med 7 dager på jobb og 7 dager fri. Du må regne med å pendle til og fra arbeidet ute på prosjekt.   Kompetanse vi til stadighet har bruk for Banemontører Hovedsikkerhetsvakter  Leder for elsikkerhet Skinnesveisere Signalmontører KL-montører/Energimontører Elektrikere Maskinførere Sporarbeidere/Ufaglærte Lærlinger innen relevante fagområder Prosjektleder Anleggsleder   Søke jobb hos oss Vi er opptatt av å ansette et mangfold av kompetanse og vi oppfordrer deg til å kontakte oss uavhengig av kjønn, alder eller etnisitet. Send oss et kort søknadsbrev der du forteller litt om deg selv og din motivasjon for å søke deg til Veidekke. Legg også ved en oppdatert CV og vitnemål, attester og eventuelt relevante sertifiseringer/ fagbrev. Vi gjør oppmerksom på at alle åpne søknader ligger lagret hos oss i 12 måneder fra den dagen du registrerer en åpen søknad. Selv om du har søkt på åpen søknad, vil vi allikevel oppfordre deg til å følge med på stillinger som blir publisert på våre nettsider og søke disse direkte dersom de passer din kompetanse. Vi er alltid interessert i kontakt med personer som har erfaring og kompetanse som er relevant for vår virksomhet, og som er på jakt etter en ny arena å utfolde seg på. Hos oss blir du en del av en bedrift som er uformell i sin omgangstone og har et positivt arbeidsmiljø. Glimt i øyet og god humor på arbeidsplassen er viktig.   Vi tilbyr Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger og gode muligheter for kurs og opplæring hos oss. Gjennom vår ordning for aksjekjøp får du anledningen til å eie aksjer i egen bedrift sammen med dine kollegaer. I dag eier omtrent halvparten av ansatte i Veidekke om lag 15% av aksjene i selskapet, noe som er ganske unikt for store selskaper i Norge. Vi ser frem til å motta din søknad!
Fortløpende Norge
logo
Åpen søknad - Agder
Vi har stadig behov for flinke folk med ulik bakgrunn og kompetanse - både nyutdannede og mer erfarne medarbeidere. Veidekke består av mange komplekse arenaer hvor fag, samarbeid, ledelse og fellesskap står sentralt for å løse vårt oppdrag. Vi er alltid på utkikk etter deg som vil være med å bidra til å utvikle oss og deg selv videre. Du som vil søke jobb i Veidekke er nysgjerrig og fascineres av ny teknologi og den praktiske og økonomiske nytten dette kan gi.  Veidekke Bygg Agder har kontorer i Mandal, Kristiansand og Arendal. Vi har primært prosjekter langs kysten fra Farsund i vest til Tvedestrand i øst, men vi er også involvert med vår spesialkompetanse i spennende prosjekter andre steder i Norge. Agder omsetter vi for ca. 600 millioner kroner årlig, og har ca. 120 fast ansatte fagarbeidere og funksjonærer.  Våre medarbeidere jobber strukturert og trives med å jobbe sammen med andre. Likevel er ingenting viktigere enn at alle kommer trygge og hele hjem hver dag. Vi går aldri på akkord med sikkerheten i det daglige arbeidet i vår organisasjon, og forventer en kompromissløs holdning til HMS fra samtlige av våre medarbeidere. I Veidekke er vi opptatt av involvering og samarbeid. Det være seg med kolleger, kunder, rådgivere eller leverandører. Det å dele kunnskap og idéer med andre faller deg naturlig. Er du et typisk samarbeidsmenneske som tør å utfordre og være tydelig, og som snakker godt med kollegaer på alle nivåer – da hører vi gjerne fra deg.   Typiske stillinger vi kan ha behov for: Prosjektleder Anleggsleder Prosjekteringsleder Driftsleder/formann Fagarbeider tømmer Fagarbeider betong Lærling tømmer og betong   Relevant utdanning kan være: Bachelor eller master innen bygg/anlegg Teknisk fagskole bygg/anlegg Fagbrev tømrer Fagbrev betongfaget   Søke jobb hos oss Vi er opptatt av å ansette et mangfold av kompetanse og vi oppfordrer deg til å kontakte oss uavhengig av kjønn, alder eller etnisitet. Send oss et kort søknadsbrev der du forteller litt om deg selv og din motivasjon for å søke deg til Veidekke. Legg også ved en oppdatert CV og vitnemål, attester og eventuelt relevante sertifiseringer/ fagbrev. Vi gjør oppmerksom på at alle åpne søknader ligger lagret hos oss i 12 måneder fra den dagen du registrerer en åpen søknad. Selv om du har søkt på åpen søknad, vil vi allikevel oppfordre deg til å følge med på stillinger som blir publisert på våre nettsider og søke disse direkte dersom de passer din kompetanse.   Kontakt Borgar Haugen Engeland 466 33 947   Søknadsfrist: 31.12.2024 Sted: Agder
Fortløpende Agder
logo
Åpen søknad Møre og Romsdal
Veidekke Bygg har avdelingskontor i Molde, Kristiansund, Åndalsnes og Ålesund. Vi har stadig behov for flinke folk med ulik bakgrunn og kompetanse, og vi er alltid på utkikk etter deg som vil være med å bidra til å utvikle oss videre innen fag eller ledelse. Vi ser etter deg som er nysgjerrig og som fascineres av ny teknologi og den praktiske og økonomiske nytten dette kan gi. Du må være opptatt av bærekraft i alle deler av utførelsen av jobben din. Typiske stillinger vi til stadighet har bruk for: Prosjektleder Anleggsleder Driftsleder/formann Fagarbeider tømmer Fagarbeider betong Lærling tømmer og betong Ufaglært med erfaring fra bransjen som ønsker å ta fagbrev For at din bakgrunn skal være relevant for vår virksomhet har du gjerne utdanning som: Ingeniør/sivilingeniør bygg/anlegg Fagskoletekniker bygg/anlegg Fagbrev tømrer Fagbrev betong/forskalingssnekkere   Søke jobb hos oss Vi er opptatt av å ansette et mangfold av kompetanse og vi oppfordrer deg til å kontakte oss uavhengig av kjønn, alder eller etnisitet. Send oss et kort søknadsbrev der du forteller litt om deg selv og din motivasjon for å søke deg til Veidekke. Legg også ved en oppdatert CV og vitnemål, attester og eventuelt relevante sertifiseringer/ fagbrev. Vi gjør oppmerksom på at alle åpne søknader ligger lagret hos oss i 12 måneder fra den dagen du registrerer en åpen søknad. Selv om du har søkt på åpen søknad, vil vi allikevel oppfordre deg til å følge med på stillinger som blir publisert på våre nettsider og søke disse direkte dersom de passer din kompetanse. Vi er alltid interessert i kontakt med personer som har erfaring og kompetanse som er relevant for vår virksomhet, og som er på jakt etter en ny arena å utfolde seg på. Hos oss blir du en del av en bedrift som er uformell i sin omgangstone og har et positivt arbeidsmiljø. Glimt i øyet og god humor på arbeidsplassen er viktig.   Vi tilbyr Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger og gode muligheter for kurs og opplæring hos oss. Gjennom vår ordning for aksjekjøp får du anledningen til å eie aksjer i egen bedrift sammen med dine kollegaer. I dag eier omtrent halvparten av ansatte i Veidekke om lag 15% av aksjene i selskapet, noe som er ganske unikt for store selskaper i Norge. Vi ser frem til å motta din søknad!   Søknadsfrist: 31.12.2024
Fortløpende Møre og Romsdal
logo
Åpen søknad - Bergen
Veidekke Bygg Bergen har primært prosjekter i Bergen og omlandskommunene, men vi er også involvert med vår spesialkompetanse i spennende prosjekter andre steder i Norge. I Bergen omsetter vi for ca 1 mrd kroner årlig, og har ca 300 fast ansatte fagarbeidere og funksjonærer.  Vi har stadig behov for flinke folk med ulik bakgrunn og kompetanse - både nyutdannede og mer erfarne medarbeidere. Veidekke består av mange komplekse arenaer hvor fag, samarbeid, ledelse og fellesskap står sentralt for å løse vårt oppdrag. Vi er alltid på utkikk etter deg som vil være med å bidra til å utvikle oss og deg selv videre. Du er nysgjerrig og fascineres av ny teknologi, og den praktiske og økonomiske nytten dette kan gi. Du må være opptatt av bærekraft i alle deler Våre medarbeidere jobber strukturert og trives med å jobbe sammen med andre. Likevel er ingenting viktigere enn at alle kommer trygge og hele hjem hver dag. Vi går aldri på akkord med sikkerheten i det daglige arbeidet i vår organisasjon, og forventer en kompromissløs holdning til HMS fra samtlige av våre medarbeidere. I Veidekke er vi opptatt av involvering og samarbeid. Det være seg med kolleger, kunder, rådgivere eller leverandører. Det å dele kunnskap og idéer med andre faller deg naturlig. Er du et typisk samarbeidsmenneske som tør å utfordre og være tydelig, og som snakker godt med kollegaer på alle nivåer – da hører vi gjerne fra deg.   Typiske stillinger vi ofte har behov for: ProsjektlederAnleggslederDriftsleder/formannFagarbeider tømmerFagarbeider betongLærling tømmer og betongUfaglært med erfaring fra bransjen som ønsker å ta fagbrev   Relevant utdanning kan være: Ingeniør/sivilingeniør bygg/anleggFagskoletekniker bygg/anleggFagbrev tømrerFagbrev betong/forskalingssnekkere   Søke jobb hos oss Vi er opptatt av å ansette et mangfold av kompetanse og vi oppfordrer deg til å kontakte oss uavhengig av kjønn, alder eller etnisitet. Send oss et kort søknadsbrev der du forteller litt om deg selv og din motivasjon for å søke deg til Veidekke. Legg også ved en oppdatert CV og vitnemål, attester og eventuelt relevante sertifiseringer/ fagbrev. Vi gjør oppmerksom på at alle åpne søknader ligger lagret hos oss i 12 måneder fra den dagen du registrerer en åpen søknad. Selv om du har søkt på åpen søknad, vil vi allikevel oppfordre deg til å følge med på stillinger som blir publisert på våre nettsider og søke disse direkte dersom de passer din kompetanse.   Vi tilbyr Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger og gode muligheter for kurs og opplæring hos oss. Gjennom vår ordning for aksjekjøp får du anledningen til å eie aksjer i egen bedrift sammen med dine kollegaer. I dag eier omtrent halvparten av ansatte i Veidekke om lag 15% av aksjene i selskapet, noe som er ganske unikt for store selskaper i Norge. Vi ser frem til å motta din søknad!   Kontakt Henriette Birkeland 917 40 985   Søknadsfrist: 31.12.2024 Sted: Bergen og omegn
Fortløpende Bergen
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Veidekke
logo
Åpen søknad - Innlandet
Veidekke Bygg Innlandet har distriktskontor på Rudshøgda med avdelingskontorer i Lillehammer og Gjøvik, og har primært prosjekter i og rundt byene Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Vi omsetter for ca 650 mill kroner årlig og har 120 ansatte.  Vi har stadig behov for flinke folk med ulik bakgrunn og kompetanse.  Våre medarbeidere jobber strukturert og trives med å jobbe sammen med andre. Likevel er ingenting viktigere enn at alle kommer trygge og hele hjem hver dag. Vi går aldri på akkord med sikkerheten i det daglige arbeidet i vår organisasjon, og forventer en kompromissløs holdning til HMS fra samtlige av våre medarbeidere. I Veidekke er vi opptatt av involvering og samarbeid. Det være seg med kolleger, kunder, rådgivere eller leverandører. Det å dele kunnskap og idéer med andre faller deg naturlig. Er du et typisk samarbeidsmenneske som tør å utfordre og være tydelig, og som snakker godt med kollegaer på alle nivåer – da hører vi gjerne fra deg. Stillinger vi kan ha behov for: Fagarbeider tømmer Fagarbeider betong Vi er opptatt av å ansette et mangfold av kompetanse og vi oppfordrer deg til å kontakte oss uavhengig av kjønn, alder eller etnisitet. Send oss et kort søknadsbrev der du forteller litt om deg selv og din motivasjon for å søke deg til Veidekke. Legg også ved en oppdatert CV og vitnemål, attester og eventuelt relevante sertifiseringer/ fagbrev. Vi gjør oppmerksom på at alle åpne søknader ligger lagret hos oss i 12 måneder fra den dagen du registrerer en åpen søknad. Selv om du har søkt på åpen søknad, vil vi allikevel oppfordre deg til å følge med på stillinger som blir publisert på våre nettsider og søke disse direkte dersom de passer din kompetanse.   Kontakt Jorunn Haverstad 990 81 106   Søknadsfrist: 31.12.2024 Sted: Innlandet
31.12.2024 Innlandet
logo
Tømrer og betongarbeider
Håndverkere - tømrer- og betongfaget   Hvem ser vi etter? Valdresbygg er på utkikk etter dyktige håndverkere. Fagbrev er ikke et krav, relevant erfaring kan kompensere for dette. Vi ser etter positive og dyktige håndverkere som har interesse for faget, og et ønske om utvikling! Vi ønsker at du evner å jobbe selvstendig, effektivt og nøyaktig samtidig som du er en lagspiller og er opptatt av å levere gode resultat sammen med resten av dine kolleger. Våre medarbeidere jobber strukturert og trives med å jobbe med andre!   Hvordan vil en vanlig arbeidsdag se ut for deg? Arbeidsdagen din vil være variert innenfor daglig produksjon knyttet til rehabilitering, ombygging og nybygg. Våre prosjekter varierer i størrelse, lokasjon og varighet. Vi har fokus på å levere godt håndverksmessig arbeid og vi tar som en selvfølge at du har kontinuerlig fokus på HMS i alt som gjøres i det daglige arbeidet. Ingenting er viktigere enn at alle kommer trygge og hele hjem hver dag.   Hvorfor Valdresbygg? Som håndverker hos oss vil du få allsidige arbeidsoppgaver innen tømrer og betongfaget, og blir en av mange dyktige kollegaer hos en av Valdres ledende entreprenører. Hos oss har vi et uformelt og trivelig arbeidsmiljø med mye engasjement og fokus på å finne gode og fremtidsrettede løsninger sammen. Som heleid datterselskap til Veidekke Entreprenør AS får du mulighet til eie aksjer i egen bedrift sammen med dine kollegaer gjennom vår ordning for aksjekjøp. Vi har bonusordning, kjøring etter fastlagte satser samt gode pensjons- og forsikringsordninger hos oss. I tillegg er vi gode på kurs og opplæring. En ansettelse i A/S Valdresbygg betyr også ansettelse i et av Norges ledende entreprenørselskap som har et stort og faglig sterkt miljø hvor vi drar nytte av hverandre. Har du spørsmål og lurer på om A/S Valdresbygg kan være noe for deg? Ta kontakt for en hyggelig prat! Send inn søknad her.   Kontakt Knut Arne Follinglo 481 16 868 Søknadsfrist: 01.08.2024  Sted: Valdres 
01.08.2024 Nord-Aurdal
logo
Åpen søknad Sogn og Fjordane/søre Sunnmøre
Er du ingeniør/sivilingeniør eller teknikar med erfaring frå bygg og anlegg? Eller kanskje fagarbeidar i tømmer- eller betongfaget - eller ynskjer å bli det? Då vil vi gjerne høyre frå deg! Veidekke Bygg har avdelingskontor i Førde, Sogndal, på Sandane og i Volda. Vi har stadig behov for flinke folk med ulik bakgrunn og kompetanse, og vi er alltid på utkikk etter deg som vil vere med å bidra til å utvikle oss vidare innan fag eller leiing. Vi er interessert i kontakt med personar som har erfaring og kompetanse som er relevant for vår verksemd, og som er på jakt etter ein ny arena å utfolde seg på. Vi ser etter deg som er nysgjerrig og som vert fascinert av ny teknologi og den praktiske og økonomiske nytta dette kan gje. Du må vere oppteken av berekraft i alle delar av utføringa av jobben din. I Veidekke er vi opptekne av involvering og samarbeid. Det vere seg med kolleger, kundar, rådgjevarar eller leverandørar. Det å dele kunnskap og idéar med andre fell deg naturleg. Du er eit typisk samarbeidsmenneske som tør å utfordre og vere tydeleg, og snakkar godt med kolleger på alle nivå.   Typiske stillingar vi til stadigheit har bruk for: Prosjektleiar Anleggsleiar Driftsleiar/formann Fagarbeidar tømmer Fagarbeidar betong Lærling tømmer og betong Ufaglært med erfaring frå bransjen som ynskjer å ta fagbrev   For at din bakgrunn skal vere relevant for vår verksemd har du gjerne utdanning som: Ingeniør/sivilingeniør bygg/anlegg Fagskuletekniker bygg/anlegg Fagbrev tømrer Fagbrev betong/forskalingssnekkere   Søke jobb hos oss Vi er opptekne av å tilsette eit mangfald av kompetanse og vi oppfordrer deg til å kontakte oss uavhengig av kjønn, alder eller etnisitet. Send oss eit kort søknadsbrev der du fortel litt om deg sjølv og din motivasjon for å søke deg til Veidekke. Legg og ved ein oppdatert CV og vitnemål, attester og eventuelt relevante sertifiseringar/ fagbrev. Vi gjer merksam på at alle opne søknadar ligg lagra hos oss i 12 månader frå den dagen du registrerer ein open søknad.Sjølv om du har søkt på open søknad, vil vi allikevel oppfordre deg til å følge med på stillingar som blir publisert på våre nettsider og søke desse direkte dersom dei passar din kompetanse.   Vi tilbyr Hos oss blir du ein del av ei bedrift som er uformell i omgangstonen og har eit positivt arbeidsmiljø. Glimt i auga og god humor på arbeidsplassen er viktig. Vi har gode pensjons- og forsikringsordningar og gode moglegheiter for kurs og opplæring hos oss. Gjennom vår ordning for aksjekjøp får du høve til å eige aksjar i eigen bedrift saman med dine kolleger. I dag eig halvparten av tilsette i Veidekke omlag 15% av aksjane i selskapet, noko som er ganske unikt for store selskap i Norge. Vi ser fram til å motta din søknad! Send inn søknad her.   Kontakt Christine Aagård Midthjell 91612897 Søknadsfrist: 31.05.2024 Sted: Førde, Sogndal, Sandane, Volda
Fortløpende Gloppen +4
logo
Lærling i betong- eller tømmerfaget i Sogn og Fjordane
Som lærling i Veidekke får du delta i ulike prosjekt og anlegg, og kan sjå fram til ein kvardag som både er variert, utfordrande og lærerik. Vi set fagkompetanse høgt og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarleg og instruktør i samarbeid med eit opplæringskontor, på vegen til eit fagbrev. Veidekke Bygg Sogn og Fjordane ser etter lærlingar i betongfaget og tømrarfaget. Vi har prosjekt i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn og på søre Sunnmøre, og prosjekta vil vere knytt til eit av avdelingskontora våre i Førde, i Sogndal på Sandane eller i Volda. Du jobbar saman med erfarne kolleger som meir enn gjerne delar sin kunnskap og sine erfaringar med deg. I tillegg får du lønn under heile læretida, noko som gjer at du kanskje slepp å ende opp med eit stort studielån etter endt utdanning.   Fagbrev og meistring Tek du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert den formelle kompetansen din. Du kan gå ut i jobb som fagarbeidar eller fortsette på vidare utdanning om du ynskjer det. I tillegg vil du meistre eit praktisk fag du kan få bruk for i kvardagen – ferdigheiter som ikkje alle andre har. Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlingar, og vår satsing på lærlingar er den viktigaste kjelda til rekruttering av eigne fast tilsette fagarbeidarar. Ved utgongen av 2023 hadde vi ca 300 lærlingar i Veidekke, der ca 210 av dei er i Norge.   Om deg Du må like å jobbe strukturert og du må trivast med å jobbe saman med andre. Vi ynskjer og at du er nøyaktig og tenker sikkerheit i kvardagen. Ingenting er viktigare enn at alle som jobbar for oss, kjem trygge og heile heim kvar dag. For å bli lærling hos oss, må du og vere punktleg og du må synast det er kjekt med utfordringar, lære og utvikle deg og levere godt fagleg arbeid.   Når du søker lærlingplass, må følgande vere med: Karakterutskrift inkludert fråvær CV og evt attestar – søknadsbrev er valfritt Søknad og CV kan ikkje sendast på e-post til våre lærlingkontakter.   Kontakt Christine Aagård Midthjell 916 12 897   Søknadsfrist: 30.04.2024 Sted: Førde, Sogndal, Sandane, Volda 
30.04.2024 Gloppen +4
logo
Lærlinger i tømmer - Seby AS, Lillestrøm
Som lærling i Seby AS får du delta i ulike prosjekter og kan se frem til en hverdag som er både variert, utfordrende og lærerik. Vi har høyt fokus på fagkompetanse og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig og instruktør i samarbeid med et opplæringskontor på veien til et fagbrev. Seby AS ser etter lærlinger i tømrerfaget. Du jobber sammen med erfarne kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap og sine erfaringer med deg. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.   Fagbrev og mestring Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har. Vi har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og satsingen på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2023 hadde Veidekke ca. 300 lærlinger, hvorav ca. 210 av de er i Norge.   Om deg Du må like å jobbe strukturert og må trives med å jobbe sammen med andre. Vi ønsker også at du er nøyaktig og tenker sikkerhet i hverdagen. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. For å bli lærling hos oss, må du også være punktlig og du må synes det er gøy med utfordringer, lære og utvikle deg og levere godt faglig arbeid. Når du søker lærlingeplass hos oss må følgende være med: •    Karakterutskrift inkludert fravær•    CV og evt. attester - søknadsbrev er valgfritt Du kan lese mer om Veidekke sin lærlingordning på Veidekke sine nettsider. Søknad og CV kan ikke sendes på e-post til våre lærlingkontakter. Søknadsfristen er 30.06.204 med oppstart august 2024. Vi har fortløpende opptak, så vi anbefaler å være tidlig ute med å søke.   Kontakt Trine Sæther 932 29 647   Søknadsfrist: 30.06.2024 Sted: Seby AS - Skedsmokorset
30.06.2024 Lillestrøm
logo
Lærling i betong og tømmer Trøndelag
Som lærling i Veidekke får du delta i ulike prosjekter, anlegg eller på driftskontrakter, og kan se frem til en hverdag som er både variert, utfordrende og lærerik. Vi har høyt fokus på fagkompetanse og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig og instruktør i samarbeid med et opplæringskontor, på veien til et fagbrev.   Lærlinger innen betong og tømmer Veidekke Bygg, distrikt Trondheim ser etter lærlinger i betong- og tømrerfaget. Distrikt Trondheim skal ansette 8-10 nye lærlinger. Alle lærlingene vil få sin egen instruktør og bli del av et velfungerende opplæringssystem. Når du blir lærling i Veidekke, får du muligheten til å ta et fagbrev i et spennende yrke. En lærlingstilling i Veidekke er både et givende karrierevalg og en viktig forutsetning for utvikling av oss som selskap og vår bransje – og behovet er stort. Ifølge NHO vil Norge mangle 100.000 fagarbeidere i 2030, og mange av disse er innen bygg- og anleggsfag. Som lærling får du delta på ulike prosjekter, og kan se frem til en hverdag som er både variert, utfordrende og lærerik. Du jobber sammen med erfarne kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap og sine erfaringer med deg. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.   Fagbrev og mestring Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har. Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og satsingen på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2022 hadde vi ca. 300 lærlinger i Veidekke, hvorav ca. 200 av de er i Norge.   Om deg Våre medarbeidere jobber strukturert og trives med å jobbe sammen med andre. Vi ønsker også at du er nøyaktig og tenker sikkerhet i hverdagen. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. For å bli lærling hos oss, må du også være punktlig og du må synes det er gøy med utfordringer, lære og utvikle deg og levere godt faglig arbeid. Når du søker lærlingeplass hos oss må følgende være med:•    Karakterutskrift inkludert fravær•    CV og evt. attester – søknadsbrev er valgfritt Søknad og CV kan ikke sendes på e-post til våre lærlingkontakter.   Kontakt Christopher Falck Anderssen 959 31 686   Søknadsfrist: 01.04.2024 Sted: Trøndelag
01.04.2024 Trøndelag
logo
Lærling i betong og tømmer Innlandet
Som lærling i Veidekke får du delta i ulike prosjekter, anlegg eller på driftskontrakter, og kan se frem til en hverdag som både er variert, utfordrende og lærerik. Vi setter fagkompetanse høyt og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig og instruktør i samarbeid med et opplæringskontor, på veien til et fagbrev. Veidekke Bygg Indre Østland har distriktskontor på Rudshøgda med avdelingskontorer i Lillehammer og Gjøvik, og har primært prosjekter i og rundt byene Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Vi omsetter for ca 650 mill kroner årlig og har 120 ansatte.  Du jobber sammen med erfarne kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap og sine erfaringer med deg. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.   Fagbrev og mestring Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har. Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og vår satsing på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2023 hadde vi ca. 300 lærlinger i Veidekke, hvorav ca. 210 av de er i Norge.   Om deg Du må like å jobbe strukturert og du må trives med å jobbe sammen med andre. Vi ønsker også at du er nøyaktig og tenker sikkerhet i hverdagen. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. For å bli lærling hos oss, må du også være punktlig og du må synes det er gøy med utfordringer, lære og utvikle deg og levere godt faglig arbeid. Når du søker lærlingplass, må følgende være med:•    Karakterutskrift inkludert fravær•    CV og evt. attester – søknadsbrev er valgfritt Søknad og CV kan ikke sendes på e-post til våre lærlingkontakter.   Kontakt Jorunn Haverstad 990 81 106   Søknadsfrist: 30.04.2024 Sted: Innlandet
30.04.2024 Innlandet
logo
Lærling i betong og tømmerfaget Rogaland
Som lærling i Veidekke får du delta i ulike prosjekter,og kan se frem til en hverdag som både er variert, utfordrende og lærerik. Vi setter fagkompetanse høyt og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig og instruktør i samarbeid med et opplæringskontor, på veien til et fagbrev. Veidekke Rogaland ser etter lærlinger i betongfaget og tømrerfaget. Du jobber sammen med erfarne kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap og sine erfaringer med deg. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.   Fagbrev og mestring Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har. Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og vår satsing på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2023 hadde vi ca. 300 lærlinger i Veidekke, hvorav ca. 210 av de er i Norge.   Om deg Du må like å jobbe strukturert og du må trives med å jobbe sammen med andre. Vi ønsker også at du er nøyaktig og tenker sikkerhet i hverdagen. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. For å bli lærling hos oss, må du også være punktlig og du må synes det er gøy med utfordringer, lære og utvikle deg og levere godt faglig arbeid. Når du søker lærlingplass, må følgende være med: Karakterutskrift inkludert fravær CV og evt. attester – søknadsbrev er valgfritt Søknad og CV kan ikke sendes på e-post til våre lærlingkontakter.   Kontakt Jardar Torheim 404 80 350   Søknadsfrist: 30.04.2024 Sted: Haugesund og Stavanger
30.04.2024 Haugesund +2
logo
Lærling i betong og tømmerfaget Møre og Romsdal
Som lærling i Veidekke får du delta i ulike prosjekter innenfor bygg og anlegg, og kan se frem til en hverdag som både er variert, utfordrende og lærerik. Vi setter fagkompetanse høyt og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig og instruktør i samarbeid med et opplæringskontor, på veien til et fagbrev. Veidekke distrikt Møre og Romsdal rekrutterer systematisk lærlinger innenfor betong og tømrerfag. Vi ser etter 4 lærlinger, fortrinnsvis 2 fra hvert fag. Dersom vi får mange gode søkere kan vi vurdere å ta inn flere lærlinger. Du jobber sammen med erfarne kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap og sine erfaringer med deg. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.   Fagbrev og mestring Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har. Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og vår satsing på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2023 hadde vi ca. 300 lærlinger i Veidekke, hvorav ca. 210 av de er i Norge.   Om deg Du må like å jobbe strukturert og du må trives med å jobbe sammen med andre. Vi ønsker også at du er nøyaktig og tenker sikkerhet i hverdagen. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. For å bli lærling hos oss, må du også være punktlig og du må synes det er gøy med utfordringer, lære og utvikle deg og levere godt faglig arbeid. Når du søker lærlingplass, må følgende være med: Karakterutskrift inkludert fravær CV og evt. attester – søknadsbrev er valgfritt Søknad og CV kan ikke sendes på e-post til våre lærlingkontakter.   Kontakt Stig Mork 905 42 626   Søknadsfrist: 30.04.2024 Sted: Åndalsnes - Ålesund - Molde - Kristiansund
30.04.2024 Kristiansund +4
logo
Lærling i Østfold Follo AS/Haugerud Vikeby AS
Som lærling i Veidekke får du delta i ulike prosjekter, anlegg eller på driftskontrakter, og kan se frem til en hverdag som både er variert, utfordrende og lærerik. Vi setter fagkompetanse høyt og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig og instruktør i samarbeid med et opplæringskontor, på veien til et fagbrev. Veidekke Østfold Follo AS/Haugerud Vikeby AS ser etter lærlinger i betongfaget og tømrerfaget. Vi ser for oss at vi skal ha inn 2 lærlinger i betongfaget og 6 lærlinger i tømrerfaget.  Du jobber sammen med erfarne kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap og sine erfaringer med deg. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.   Fagbrev og mestring Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har. Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og vår satsing på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2023 hadde vi ca. 300 lærlinger i Veidekke, hvorav ca. 210 av de er i Norge.   Om deg Du må like å jobbe strukturert og du må trives med å jobbe sammen med andre. Vi ønsker også at du er nøyaktig og tenker sikkerhet i hverdagen. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. For å bli lærling hos oss, må du også være punktlig og du må synes det er gøy med utfordringer, lære og utvikle deg og levere godt faglig arbeid. Når du søker lærlingplass, må følgende være med:•    Karakterutskrift inkludert fravær•    CV og evt. attester – søknadsbrev er valgfritt Søknad og CV kan ikke sendes på e-post til våre lærlingkontakter.   Kontakt Inger-Marit Tveten +47 91 794   Søknadsfrist: 30.04.2024 Når kan du begynne?August 2024 eller etter avtale Sted: Østfold og Nordre Follo
30.04.2024 Viken
logo
Lærling i asfaltfag distrikt Trøndelag
Som asfaltlærling i Veidekke får du delta på flere ulike type jobber innenfor asfaltfaget som utlegging, produksjon på fabrikk, laboratorium og vedlikehold av maskiner og utstyr på verksted. Veidekke har høyt fokus på fagkompetanse og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig i samarbeid med opplæringskontor på veien til et fagbrev Veidekke søker asfalt lærling til vår avdeling på Steinkjer. Som asfaltlærling i Veidekke får du delta på flere ulike type jobber innenfor asfaltfaget som utlegging, produksjon på fabrikk, laboratorium og vedlikehold av maskiner og utstyr på verksted.  Du jobber sammen med erfarne kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap og sine erfaringer med deg. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.   Fagbrev og mestring Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har. Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og vår satsing på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2023 hadde vi ca. 300 lærlinger i Veidekke, hvorav ca. 210 av de er i Norge.   Om deg Du må like å jobbe strukturert og du må trives med å jobbe sammen med andre. Vi ønsker også at du er nøyaktig og tenker sikkerhet i hverdagen. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. For å bli lærling hos oss, må du også være punktlig og du må synes det er gøy med utfordringer, lære og utvikle deg og levere godt faglig arbeid. Når du søker lærlingplass, må følgende være med: Karakterutskrift inkludert fravær CV og evt. attester – søknadsbrev er valgfritt Søknad og CV kan ikke sendes på e-post til våre lærlingkontakter.   Kontakt Egil Holum 930 85 756   Søknadsfrist: 30.04.2024 Sted: Steinkjer
30.04.2024 Steinkjer
logo
Lærling i asfaltfag Trøndelag Produksjon
Som asfaltlærling i Veidekke får du delta på flere ulike type jobber innenfor asfaltfaget som utlegging, produksjon på fabrikk, laboratorium og vedlikehold av maskiner og utstyr på verksted. Veidekke har høyt fokus på fagkompetanse og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig i samarbeid med opplæringskontor på veien til et fagbrev. Veidekke søker asfalt lærling til vår avdeling Trøndelag Produksjon. Som asfaltlærling i Veidekke får du delta på flere ulike type jobber innenfor asfaltfaget som utlegging, produksjon på fabrikk, laboratorium og vedlikehold av maskiner og utstyr på verksted.  Du jobber sammen med erfarne kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap og sine erfaringer med deg. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.   Fagbrev og mestring Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har. Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og vår satsing på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2023 hadde vi ca. 300 lærlinger i Veidekke, hvorav ca. 210 av de er i Norge.   Om deg Du må like å jobbe strukturert og du må trives med å jobbe sammen med andre. Vi ønsker også at du er nøyaktig og tenker sikkerhet i hverdagen. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. For å bli lærling hos oss, må du også være punktlig og du må synes det er gøy med utfordringer, lære og utvikle deg og levere godt faglig arbeid. Når du søker lærlingplass, må følgende være med: Karakterutskrift inkludert fravær CV og evt. attester – søknadsbrev er valgfritt Søknad og CV kan ikke sendes på e-post til våre lærlingkontakter.   Kontakt Hans Jørgen Saksen 907 39 178   Søknadsfrist: 30.04.2024 Sted: Tiller
30.04.2024 Trondheim
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Veidekke
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Veidekke

Veidekke er et selskap bygget på menneskers nysgjerrighet, kompetanse og vilje. Når vi setter oss nye mål, er det alltid med menneskene først. Frem mot 2025 og videre har vi tydelige økonomiske målsetninger, men vi vet at for å nå de målene må vi jobbe med det som påvirker resultatet. Vi kaller det Prestasjon med mening.

Slik dyrker vi prestasjon med mening

  • Vi bygger solide team som skal løse kundenes problem
  • Vi velger å gjøre rett når vi står overfor dilemmaer
  • Vi sikter høyere – hver eneste dag. 

Veidekke skal i årene som kommer ta kloke og modige valg og gjøre tydelige prioriteringer. Vi ser på endringer i samfunnet som en mulighet der vi kan spille på vår innovative og involverende kultur og ingeniørkompetanse. Sammen med våre kunder og leverandører skal vi ta en aktiv rolle i klimaskiftet slik at vi løser viktige utfordringer og bygger en bedre morgendag – prosjekt for prosjekt.