<  
>  

Jobbmuligheter i Vik

Vik kommune
Sted
Vik
Bransje
Ikke oppgitt
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Jobbmuligheter i Vik
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og ledige stillinger i Vik. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Vik kommune.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser - Vik
V
Fagarbeidar Vik barnehage - vikariat
Fagarbeidar Vik barnehage - vikariatMe har ledigVik barnehage har ledig 50 % vikariat som fagarbeidar frå 12.08.2024 – 01.03.2025, med mogleg lenging ut barnehageåret 2025. ArbeidsoppgåverByggje gode relasjonar med barna og bidra til trivsel og utvikling. Dette inkluderer alt frå stell og hygiene, til organisering av aktivitetar og måltid, og samarbeid med kollega og foreldre.KvalifikasjonskravFagbrev som barne- og ungdomsarbeidar, eller tilsvarande.Erfaring frå arbeid i barnehage.Kunnskap om Rammeplan for barnehagar og pedagogisk praksis.Evne til å skape eit inkluderande og trygt miljø for borna.Personlege eigenskaparPersonlege eigenskapar vil bli vektlagt. Me ser etter deg som:er engasjert og omsorgsfullbrenn for å jobbe med barn og vil ta ansvar for barna sin trivseler fleksibel og samarbeidsvillig – du trivst med å samarbeide med både kollega og foreldreer ansvarsbevisst – du tek ansvar for barna sin tryggleik og trivsel Me tilbyrGodt arbeidsmiljø.Fleksibel arbeidstid.Løns- og tilsetjingsvilkårLøns- og tilsetjingsvilkår etter kommunalt avtaleverk. Kommunen har gode forsikrings- og pensjonsordningar. Den som blir tilsett må levere politiattest av nyare dato.Andre opplysningarVik kommune praktiserer meiroffentlegheit. Dersom du ikkje ynskjer at namnet ditt skal stå på offentleg søkjarliste, må du grunngje dette i søknaden. Me gjer merksam på at opplysningane kan bli offentleggjort sjølv om du ber om å ikkje bli oppført på den offentlege søkjarlista. Me vil i tilfelle varsla deg på førehand. Jamfør offentleglova §25. Søknadsfrist og søknadsprosedyreSøknadsfristen er 1.8.2024. Alle søknader på ledige stillingar i Vik kommune skal registrerast elektronisk via "søk på stilling" knappen på denne siden. Dersom du treng hjelp med søknaden, kan du ta kontakt på tlf. 57 69 82 00. KontaktpersonarStyrar Hilde Anett Apelseth Tenold, telefon 481 94 696.Kommunalsjef Britt-Marit Stadheim, telefon 476 15 488. Adresse: Vik barnehage481 94 696
01.08.2024 Vik
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Vik kommune
V
Fagarbeidar Vik barnehage - vikariat
Fagarbeidar Vik barnehage - vikariatMe har ledigVik barnehage har ledig 50 % vikariat som fagarbeidar frå 12.08.2024 – 01.03.2025, med mogleg lenging ut barnehageåret 2025. ArbeidsoppgåverByggje gode relasjonar med barna og bidra til trivsel og utvikling. Dette inkluderer alt frå stell og hygiene, til organisering av aktivitetar og måltid, og samarbeid med kollega og foreldre.KvalifikasjonskravFagbrev som barne- og ungdomsarbeidar, eller tilsvarande.Erfaring frå arbeid i barnehage.Kunnskap om Rammeplan for barnehagar og pedagogisk praksis.Evne til å skape eit inkluderande og trygt miljø for borna.Personlege eigenskaparPersonlege eigenskapar vil bli vektlagt. Me ser etter deg som:er engasjert og omsorgsfullbrenn for å jobbe med barn og vil ta ansvar for barna sin trivseler fleksibel og samarbeidsvillig – du trivst med å samarbeide med både kollega og foreldreer ansvarsbevisst – du tek ansvar for barna sin tryggleik og trivsel Me tilbyrGodt arbeidsmiljø.Fleksibel arbeidstid.Løns- og tilsetjingsvilkårLøns- og tilsetjingsvilkår etter kommunalt avtaleverk. Kommunen har gode forsikrings- og pensjonsordningar. Den som blir tilsett må levere politiattest av nyare dato.Andre opplysningarVik kommune praktiserer meiroffentlegheit. Dersom du ikkje ynskjer at namnet ditt skal stå på offentleg søkjarliste, må du grunngje dette i søknaden. Me gjer merksam på at opplysningane kan bli offentleggjort sjølv om du ber om å ikkje bli oppført på den offentlege søkjarlista. Me vil i tilfelle varsla deg på førehand. Jamfør offentleglova §25. Søknadsfrist og søknadsprosedyreSøknadsfristen er 1.8.2024. Alle søknader på ledige stillingar i Vik kommune skal registrerast elektronisk via "søk på stilling" knappen på denne siden. Dersom du treng hjelp med søknaden, kan du ta kontakt på tlf. 57 69 82 00. KontaktpersonarStyrar Hilde Anett Apelseth Tenold, telefon 481 94 696.Kommunalsjef Britt-Marit Stadheim, telefon 476 15 488. Adresse: Vik barnehage481 94 696
01.08.2024 Vik
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Vik kommune
Vik er en kommune i Sogn og Fjordane. Den ligger midtfjords og på sørsiden av Sognefjorden, og grenser i øst til Aurland, i sør til Voss og Vaksdal, og i vest til Modalen og Høyanger. På den andre siden av fjorden ligger Balestrand, Leikanger, Sogndal og Lærdal. Et meieri ble etablert i 1897. Meieriet er det eneste som produserer gamalost i Norge. I 1912 ble det første vannkraft-verket bygd ferdig. Vik verk åpnet i 1968. Bedriften lager autovern, trafikkskilt og andre aluminiumsprodukter. I den senere tid har antall ansatte blitt redusert. Vangsnes er kjent for stedet der den enorme statuen av Fridtjof den frøkne fra Fridtjof den frøkne sagnet som i følge sagaen var konge av Ringerike og Sogn. Dette var en veldig populær saga på 1800-tallet i både Tyskland og England. Statuen er 22 meter høy, som i sin tid ble bekostet av keiser Wilhelm II av Tyskland i 1913. Befolkning 2 784 (2008)