<  
>  

Lærling

Viken Skog
Stillingstype
Sted
Ikke oppgitt
Utdanningsnivå
Fagskole
Yrkesskole / videregående skole
Fagområde
Ikke oppgitt

Viken Skog SA er godkjent lærebedrift for skogfaget

Ta kontakt med bedriften for mer informasjon:

Besøksadresse: Hvervenmoveien 47 3511 Ringerike
Postadresse: Postboks 500 Sentrum 3504 HØNEFOSS
Telefonnummer: 32 10 30 00

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Viken Skog
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Viken Skog
Viken Skog BA er et skogeierandelslag for ca 13 000 skogeiere i Buskerud, Vestfold, Siljan i Telemark, det meste av Akershus og i deler av Oslo, Østfold og Oppland. Andelslaget Viken Skog BA ble vedtatt 7. november 2005 og startet sin virksomhet 1. januar 2006. Viken Skog BA er landets største skogeierandelslag med rundt 2 mill kbm i tømmerkjøp fra andelseierne som tilsvarer 30 - 35 % av skogeiersamvirkets totale tømmerkjøp og 25 - 30 % av landets avvirkning. Andelslagets hovedkontor ligger i Hønefoss.