<  
>  

Lærling i Widerøe Technical Services

Stillingstype
Antall lærlinger
27 (varierer)
Sted
Ikke oppgitt
Utdanningsnivå
Fagskole
Yrkesskole / videregående skole
Fagområde
Ikke oppgitt
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Vi satser på lærlinger!

Lærlingene er våre fremtidige fagspesialister, og vi har til enhver tid en rekke ansatt i selskapet. Per i dag har vi 27 lærlinger under utdanning på alle våre baser. De fleste har læreplass i Bodø, men vi har også lærlinger i Bergen, Tromsø og Torp/Sandefjord.

Våre fagområder
Vi tilbyr fagopplæring innen 3 ulike fagområder i flyfag.
Her får du en oversikt over de ulike områdene:

Flysystem
En flysystemmekaniker arbeider med alle mekaniske systemer i flyet. Arbeidet består av feilsøking, kontroll, skifte og justering av komponenter, samt å prøve ut alle fastmonterte mekaniske installasjoner. Vi har lærlinger på verkstedene og i hangaren.

Avionikk
En avionikers fagfelt er alt det elektriske på flyet. Dette er systemer som blant annet består av instrumenter, kontrollbokser og sendere/mottakere innen systemene kommunikasjon, navigasjon, radar, autopilot, generator og batteri. En avionikerlærling vil jobbe på avionikkverkstedet og i hangaren.

Flystruktur
En flystrukturmekaniker jobber for det meste med flyets strukturelle deler, selve skjelettet. Dette omfatter flyets skrog, vinger, stabilisatorer og plastkomponenter. For å være flystrukturmekaniker krever det at man har gode håndverkskunnskaper.

Ta kontakt med Widerøe for mer informasjon.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Widerøe
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Widerøe
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Widerøe