(KarriereStart.no):

– En BIM-tekniker er en som modellerer opp bygg i en 3D-verden. Vi «bimmer» før vi bygger, forklarer Andreas Joachim Nilsen, som er BIM-tekniker i Graphisoft.

 

Før den første spaden blir satt i jorda på et byggeprosjekt, simulerer han altså hele byggeprosessen i forkant. Det sørger blant annet for at eventuelle feil blir gjort rede for før det bygges – noe som sparer veldig mye på sluttregninga for prosjektet.

 

– BIM sparer penger, og for at næringen skal være konkurransedyktig, er de nødt til å gå over til BIM for å kunne være med å konkurrere med tanke på pris. Så her er arbeidsmulighetene mangfoldige, sier Andreas.

 

Det han liker best ved å være BIM-tekniker, er at arbeidsoppgavene er veldig varierte, og at han får være med fra start til slutt i byggeprosessen, helt til bygget står ferdig.

 

– Det er utrolig morsomt å være kreativ foran en PC, og sitte der med en kaffekopp i hånda og bygge hele bygget, i stedet for å være ute i all slags vær.

 

For å bli BIM-tekniker bør du først og fremst ha et fagbrev, for eksempel som maler, tømrer eller elektriker. Og det har sine klare grunner:


 

– Det du modellerer i en 3D-verden skal bygges i den virkelige verden. Det å ha litt praktisk erfaring kommer veldig godt med, sier han.

 

Med et fagbrev å hånden kan du deretter gå BIM-linja på en fagskole.

 

– Jeg synes at du skal bli en BIM-tekniker, fordi det er et utrolig morsomt yrke, avslutter Andreas.

 

Les mer om jobbmulighterer og arbeidsgivere innen bygg-, anlegg- og entreprenørbransjen