(KarriereStart.no):


– En branningeniør er en person som setter krav til bygninger som settes opp eller omgjøres. Det betyr at branningeniøren setter krav til om bygget skal ha brannalarmanlegg, sprinkler, ledesystem, hvor rømningsveiene skal være og så videre, sier Stian Andberg, som er branningeniør i Øvre Romerike Brann og redning.


Han forklarer at branningeniører både kan jobbe som tilsynsperson i brannvesenet, og i private foretak, hvor man setter premissene for bygg.


– Vårt mål er å forebygge, slik at brann ikke oppstår. Skulle det likevel oppstå, skal ikke liv eller bygninger gå tapt.


Veldig mye av Stians hverdag består av øvelser og opplæring for blant annet barn, unge voksne og byggeiere. I møte med både byggeiere og brukere er det viktig å være tydelig og presis. Og når han jobber med barn får han ofte hjelp av en annen fagperson som barna kjenner godt.


– Vi liker veldig godt å bruke Brannbamsen Bjørnis i våre kampanjer. Han lærer både barn og unge om forebyggende brannvern. Ved å lære barna forebyggende brannvern, lærer vi også bort til de voksne, gjennom barna. Det er for eksempel ikke alle som vet at første desember er den datoen hvor de skal bytte batterier i røykvarslerne hjemme, sier Stian.Som branningeniør har man jobbmuligheter over hele landet, både privat og kommunalt. Det er stor etterspørsel etter branningeniører i arbeidsmarkedet, noe som gjør det til en veldig trygg vei å gå. For å bli branningeniør må du ta en treårig bachelorgrad.


– Jeg liker først og fremst at både barn, voksne og alle folk ferdes i trygge bygg. Det føles godt å gå fra et bygg, hvor brannsikkerheten har økt betraktelig fra første gang du var der. Derfor har jeg valgt å bli branningeniør.

Klikk her for å se arbeidsgivere og jobbmuligheter i yrket branningeniør