– En geotekniker jobber med alt man skal bygge på jord, i jord eller av jord. Alt man skal bygge står på eller i jorda, sier Helene Dypbukt, som er geotekniker i Asplan Viak.


Da snakker vi for eksempel om å fundamentering av store konstruksjoner og byggverk, eller bruer som skal perlefundamenteres til berg. Det kan også være snakk om ting som skråningsstabilitet, for eksempel i forbindelse med kvikkleire.


– I Norge har vi hatt flere kvikkleireskred opp gjennom, den nyligste og mest kjente er kanskje Gjerdrum. Det er sånne ting vi sitter og vurderer at ikke skal skje. Vi er nødt til å vurdere for eksempel områdestabiliteten for å vite at grunnen vi skal bygge på er stabil, forklarer hun.


Noe av det Helene synes er finest med jobben, er at den er såpass variert.


– Vi sitter både inne og prosjekterer, og er ute i felt på befaringer, Vi er med i alle fasene i et prosjekt, både fra tidlig fase og når ting faktisk skal bygges. Da har vi oppfølging under anleggsfasen.


Hun mener at som geotekniker bør man være strukturert, like både det teoretiske og ha en god forståelse av hvordan ting fungerer i praksis. For å bli en geotekniker bør man ha en mastergrad innen geoteknikk. De aller fleste geoteknikerne i Norge har studert ved NTNU i Trondheim, hvor også Helene har tatt sin utdanning.– Som geotekniker er det veldig enkelt å få jobb. Vi er altfor få i dag, og dagens marked tilsier at vi trenger å bli flere, avslutter hun.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger