(KarriereStart.no):

– En psykiatrisk sykepleier er en som i utgangspunktet er sykepleier, som har tatt videreutdanning i psykisk helse, og som jobber med pasienter innenfor psykiatrifeltet, forklarer Esther Lindeberg, som er psykiatrisk sykepleier ved Oslo Universitetssykehus.

 

I dette yrket må man være forberedt på det meste, forklarer hun. Innenfor psykiatrifaget er det kanskje ytterpunktene man møter. Alt fra suicidale pasienter, til pasienter med litt lettere depresjon. Derfor er det viktig å være god til å kommunisere og ha stor relasjonskompetanse.

 

–Psykisk helse er relasjonsarbeid, man jobber veldig i samarbeid med pasientene for å hjelpe dem med å få det bedre. Vi er støttespillere, men det er pasientene som jobber seg ut av det strevet de har, og gjør den jobben. Vi veileder, støtter og tilrettelegger, men jobben er det pasientene som gjør.

 

Derfor er det viktig å like folk, og være nysgjerrig på andre mennesker. Det er kanskje det viktigste, for du treffer utrolig mange spennende mennesketyper. Folk som er forskjellig fra deg selv.


 

Som psykiatrisk sykepleier kan du jobbe med både barn, voksne og eldre. Du kan jobbe med pasienter i grupper, pasienter som er innlagt og med polikliniske pasienter. Du kan jobbe på sykehus, sykehjem og institusjoner, i skolen, døgnavdelinger og poliklinikker. Det er med andre ord veldig mange muligheter.

 

– Noe av det jeg liker aller best med jobben min, er å få være vitne til at folk kommer seg ut av store kriser og voldsomt strev, og får det bra på andre siden. Det å få være vitne til det er en berikelse i mitt liv, avslutter Esther.

 

Les mer om jobbmuligheter og arbeidsgivere innen helsesektoren