(KarriereStart.no):

Navn: Aleksander Schmidt
Alder: 27
Fra: Konnerud
Stilling: Utekontakt i Oppegård Kommune

 

Hva liker du best med jobben din?

Det er å jobbe endringsfokusert med ungdom. Det er givende å se en ungdom få det bedre etter å ha har brukt mye tid på å bygge relasjon. I tillegg til enkeltoppfølging og samtalegrupper, gjør vi forebyggende tiltak for alle ungdommene i kommunen. Det er universelle tiltak i form av kurs som vi holder på ungdomsskolene. Kursene tar opp temaer som selvledelse og refleksjon rundt hva er å ta gode valg. Vi snakker om mobbing, bildedeling og rusmidler, og så kobler vi dette opp til det å ta gode valg som er gode både for oss selv og de rundt oss.


Hva er de viktigste egenskapene i yrket ditt?

Sånn generelt skal en sosionom stille spørsmålet; hvordan kan samspillet mellom et menneske og samfunnet bli bedre? Og utdanningen gir en god oversikt over samfunnsvitenskapelige emner som psykologi, juss, i kombinasjon av praktiske ferdigheter - som for eksempel hvordan møte mennesker i ulike situasjoner. Sosionomutdanningen vektlegger derfor personlig egnethet, som handler om det å være i stand til å møte mennesker på en god måte.


 

I min jobb er det å bygge relasjon til ungdom en av de viktigste egenskapene. Som sosionom vil jeg bistå i endringsprosessen til ungdommen ut i fra hva som er viktig for den enkelte. Da må jeg som hjelpere ha tålmodighet da endring tar tid. En annen viktig egenskap er å ha et resursperspektiv. Det betyr at jeg ser etter ungdommens gode egenskaper, og på den måten bygger de opp, formidler håp og hjelper de til å styrke egen mestringstro.


Samtidig må en kunne se hele situasjonen til ungdommen. Ofte ligger utfordringen ungdommen står i utenfor ungdommen selv. Derfor utforsker jeg samspillet mellom ungdommen og familie, venner, skole og øvrig nettverk. De tilfellene vi har samtykke samarbeider vi med skolen, politiet, barneverntjenesten, skolehelsetjenesten eller andre relevante støttespillere i lokalmiljøet til det beste for ungdommen.


 

Hva er det mest utfordrende med å jobbe innen yrket ditt?

Det mest utfordrende i min arbeidshverdag er de tilfellene der hjelpen ikke hjelper. Dersom vi har prøvd å jobbe frem tilbud som passer til den enkelte ungdommen, flere etater samt utvidet nettverk prøver å bistå, og det likevel går verre for den enkelte ungdommen, er dette det desidert mest utfordrende for meg. Det er trist å se ungdom vi prøver å hjelpe fortsetter med rus eller andre destruktive mønstre. Gjennom studiet tar vi opp dette å ha en profesjonell distanse, men det betyr ikke at jeg ikke preges dersom vi mislykkes i å få til en positiv endring for en ungdom.

 

Les også: Vurderer du å studere sosialt arbeid? Les dette først!


Hva har du av formell utdanning?

Jeg studerte bachelor i sosialt arbeid og har også årsstudium i organisasjon og ledelse. Dette tok jeg på HiOA som nå heter OsloMet. En god anbefaling jeg fikk var å engasjere meg på studiestedet. Dette gjorde jeg og fikk rollen som fadderkoordinator og verv som studentrepresentant i forskjellige styrer. Vervene har gitt meg gode erfaringer og jeg anbefaler alle som har tid og overskudd til å gjøre engasjere seg også på studiestedet.

 

Har du noen tips til andre som kunne tenke seg å jobbe med det samme som deg?

Dersom du ønsker å jobbe med å bedre ungdommers hverdag er et steg på veien å bli god på å skape kontakt og relasjon. Det ligger mye mengdetrening for å bli en god oppsøker som ungdom har tillit til. Det er også viktig å undre seg over hva handlingene og adferden til den enkelte ungdom kommer av. Et tips er å øve ferdigheter som refleksjon og det å ha med seg en forståelse hva som påvirker ungdom ut i fra risiko- og beskyttelses perspektiv.

 

Hvis du vil bidra til å hjelpe mennesker som er i krevende eller sårbare livssituasjoner kan sosionomyrket være noe for deg. De fleste sosionomer jobber innenfor i helse- velferds- og sosialsektoren - som NAV, barneverntjeneste eller i rusomsorg. Flere sosionomer jobber også innen psykisk helse. Med psykisk helse mener jeg at sosionomer jobber i sykehus innen psykisk helsevern og i ulike kommunale tiltak innen psykisk helse. Og sosionomer jobber i somatiske sykehus med psykososiale spørsmål, som bolig, økonomi, nettverk og oppfølging av pasienten når han eller henne kommer hjem.Flere sosionomer jobber i ulike private eller politiske organisasjoner, for eksempel NOAS, innen administrasjon og ledelse samt politisk rådgivning. Sosionom i skolen er også blitt mer og mer aktuell som arbeidsplass. Det er store muligheter for at du kan bruke utdannelsen til å hjelpe den målgruppen mennesker du engasjerer deg for!

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger